user preferences

New Events

Hungary / Romania

no event posted in the last week
hungary / romania / miscellaneous / news report Tuesday February 07, 2017 04:52 by Ravna
An anarchist communist approach of the recent protests in Romania
read full story / add a comment
ungaria / românia / miscellaneous / opinion/analysis Monday February 06, 2017 06:23 by RAVNA
În cele ce urmează vom încerca să formulăm câteva idei dintr-o perspectivă anarhist comunistă, în măsura în care se poate realiza într-o manieră coerentă acest lucru în prezent, asupra protestelor recente împotriva deciziilor luate de partidul de guvernământ și percepute ca un atac la adresa „statului de drept”, a parcursului post-decembrist al României și a „progreselor” înregistrate în ultimii 27 de ani.
read full story / add a comment
ungaria / românia / workplace struggles / appeal / petition Saturday January 28, 2017 00:10 by Karra
Cu câteva zile înainte de sărbătorile de iarnă, 21 din cele 23 de persoane care lucrau pe banda de producţie Brown au intrat într-o grevă spontană prin care cereau să le fie oferit bonusul promis tuturor muncitorilor din fabrică. La începutul grevei, angajatorul (prin personalul de la departamentul de resurse umane şi superiorii ierarhici ai angajaţilor/telor ce protestau) le-a cerut greviştilor să părăsească incinta unităţii. În cursul grevei, angajatele au primit ameninţări că vor suporta consecinţele acțiunii lor şi vor fi concediate. read full story / add a comment
hungary / romania / workplace struggles / appeal / petition Saturday January 28, 2017 00:07 by Karra
A short timeline of the events

A few days before the winter holidays, 21 out of the 23 workers working on the Brown production line started a wildcat strike by which they were demanding to receive the bonusses that were promised to all the factory workers. At the beginning of the strike, the employer (by way of the human resources department personnel and the higher staff of the workers) asked the striking workers to leave the facility of the factory. During the strike the women workers received threats, being told that they were going to face the consequences of their actions by being fired. read full story / add a comment
bc.jpg
hungary / romania / anarchist movement / other libertarian press Thursday May 30, 2013 00:41 by Barricade Collective   image 1 image
Barricade Collective has got a new website. read full story / add a comment
"Perdonateci, per favore: non riusciamo a produrre tanto quanto rubate!”
ungheria / romania / lotte sindacali / opinione / analisi Monday May 20, 2013 22:20 by Iniţiativa Anarho-Sindicalistă din România   image 1 image
Ci sono oggi circa 5 milioni di lavoratori in Romania. Altri 3 milioni (un quarto della forza-lavoro locale) lavorano in altri paesi dell'Unione Europea, per lo più in Spagna ed Italia. Il tasso ufficiale dei disoccupati è stimato al 6,7%, ma non è un dato affidabile. Questo dato riguarda solo le persone che sono registrate come disoccupati e non considera il totale di persone che potrebbe lavorare ma viene escluso. Per cui il numero reale dei disoccupati in realtà non è noto (o non viene comunicato dal governo), ma in base a logiche deduzioni, ci sarebbe da contare un ulteriore milione di persone. [Română] read full story / add a comment
"Pardon us, please: We cannot produce as much as you steal!”
ungaria / românia / workplace struggles / feature Friday May 17, 2013 23:27 by Iniţiativa Anarho-Sindicalistă din România   image 1 image
Există aproximativ 5 milioane de angajați în România, în prezent. Alte 3 milioane de persoane lucrează în alte țări din Uniunea Europeană, în special Spania și Italia (un sfert din forța de muncă locală). Oficial, șomerii se spune că reprezintă 6,7%, dar acest lucru nu este corect. Acest număr se referă numai la persoanele care au fost înregistrate, și nu se calculează în consecință la întregul număr de persoane care ar putea lucra, dar sunt lăsate afară. Prin urmare, numărul real al șomerilor nu este cunoscut cu adevărat (sau nu este raportat de către guvern), dar o deducere logică pune undeva la încă un milion de oameni. [English] [Castellano] [Italiano] read full story / add a comment
"Perdónanos, por favor: No podemos producir tanto como nos roban"
hungría / rumania / workplace struggles / opinión / análisis Friday May 17, 2013 22:57 by niţiativa Anarho-Sindicalistă din România - IASR   image 1 image
Actualmente existen cerca de 5 millones de empleados en Rumania. Otras 3 millones de personas trabajan en otros países de la Unión Europea, sobre todo en España e Italia (un cuarto de la fuerza de trabajo local). Se estima en los datos oficiales que los desempleados representan el 6,7%, pero esto no es exacto. Este número cubre sólo las personas que se han registrado, y no se calcula de acuerdo con la totalidad del número de personas que podrían trabajar, pero que son excluidos. .Por lo tanto, en realidad, el número real de las personas en paro no es conocido (o no es informado por el gobierno), pero la deducción lógica es que el paro es mayor a un millón de personas. read full story / add a comment
"Pardon us, please: We cannot produce as much as you steal!”
hungary / romania / workplace struggles / opinion / analysis Thursday May 16, 2013 08:40 by noaptefaraluna   image 1 image
There are about 5 million employees in Romania, currently. Some other 3 million people (a quarter of the local work force) work in other countries from the European Union, mostly Spain and Italy. The official unemployed people are said to represent 6.7%, but this is not accurate. This number covers only people who have been registered, and it is not calculated according to the entire number of people who could work but are left out. Therefore, the real number of the unemployed people is not really known (or it is not reported by the government), but a logic deduction puts it somewhere at an additional one million people. [Română] read full story / add a comment
construction_a.jpg
Πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε ότι όσο ζούμε στον καπιταλισμό, δεν είμαστε ελεύθεροι, ούτε αυτοδιάθεση έχουμε και αν θέλουμε να τα κατακτήσουμε, δεν χωράνε αντικινηματικές συμπεριφορές. Οι ατομικές μας επιλογές, δεν μπορεί στο όνομα της αυτονομίας να είναι βλαπτικές για το κίνημα. read full story / add a comment
antieklogiki_teliki_17061201aczppu.jpg
Ουγγαρία / Ρουμανία / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Tuesday June 05, 2012 06:42 by Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική Αυτοδιεύ_   image 1 image
Για να ξεπεράσουμε επιτέλους την αντίληψη που θεωρεί το κράτος ως τη λογική συνέπεια της υποτιθέμενης ανικανότητας όλων μας να αυτοδιευθυνθούμε. Για να ξεπεράσουμε επιτέλους την αντίληψη που θεωρεί τους καπιταλιστές απαραίτητους ως λογική συνέπεια της ανικανότητας όλων μας να μοιράσουμε δίκαια τον πλούτο που παράγουμε. Για να απαντήσουμε στο μοναδικό αληθινό δίλλημα: καπιταλισμός ή επανάσταση. read full story / add a comment
hungria.jpg
hongrie / roumanie / anti-fascisme / opinion / analyse Sunday April 08, 2012 23:50 by Hugues et Steve   image 1 image
Alors que la «crise» du capitalisme financier ébranle les économies européennes, la Hongrie est, avec la Grèce, l’un des pays où elle se fait le plus ressentir. C’est dans un contexte social délétère que le Fidesz, parti au pouvoir avec à sa tête Viktor Orbán, a été réélu en avril 2010 face à une opposition social-démocrate complètement discréditée par la corruption et les tensions internes. read full story / add a comment
stefan_gh_2.jpg
ungarn / rumänien / geschichte des anarchismus / meinung / analyse Thursday March 29, 2012 02:25 by Martin Veith   image 1 image
Vor 98 Jahren, am 19. März 1914, verstarb im Bukarester Filaret-Hospital der Arbeiter und revolutionäre Syndikalist Ștefan Gheorghiu. Er wurde nur 35 Jahre alt.

„Die schlimmen Dinge, unter denen wir leiden, werden nicht von denen beseitigt, die über uns sind, sondern durch den Willen, die Kraft und die Entschlossenheit unsererselbst.“ (Ștefan Gheorghiu) read full story / add a comment
zamfir_c._arbore_1.jpg
ungaria / românia / istoria de anarhism / opinion/analysis Monday March 26, 2012 23:51 by Maria Lidia & Martin Veith   image 1 image
Despre nici o alta ţară europeană nu se ştie atât de puţin în privinţa mişcării anarhiste şi anarho-sindicaliste cât se ştie despre România. Deşi învecinată la sud cu Bulgaria unde mişcarea a atins una dintre cele mai extinse, mai numeroase si mai durabile influenţe sociale de până atunci, (ca în final sa fie trecută în ilegalitate şi distrusă de către dictatura naţionalistă şi mai apoi de către comunişti), influenţa anarhismului a rămas întotdeauna redusă în România. Până în prezent studiile arată că perioada 1907-1916 este aceea în care mişcarea anarho-sindicalistă a atins cel mai înalt punct din dezvoltare aici. În special, în centre industriale ca Ploieşti, Galaţi şi Brăila majoritatea muncitorilor s-a organizat pe principii sindicale revoluţionare, a publicat reviste anarho-sindicaliste si a dus lupte pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă prin metode de acţiune directă. S-a dovedit că mai înainte au existat încă din 1896 cercuri anarhiste explicite în oraşe ca Iaşi şi Bucureşti, cel mai adesea parte din partidul social democrat. O imagine asupra naşterii anarhismului românesc ne este oferită de viaţa şi memoriile lui Zamfir C. Arbure, „Temniţa şi exil”. [English] read full story / add a comment
zamfir_c._arbore.jpg
hungary / romania / history of anarchism / opinion / analysis Monday March 26, 2012 09:53 by Maria Lidia & Martin Veith   image 1 image
About nearly no other European country is there so little known about the anarchist and anarcho-syndicalist movement as Romania. Up to the present day, studies have shown that between 1907 and 1916 the anarcho-syndicalist movement here reached the climax of its development. Especially, in industrial towns such as Ploieşti, Galaţi and Brăila, the majority of workers organized themselves on revolutionary syndicalist principles, published anarcho-syndicalist magazines and fought for the improvement of life and work conditions through direct action methods. Moreover, it has been proven that explicit anarchist circles existed previously in towns such as Iaşi and Bucureşti, often as part of the social democrat party. An overview on the rise of Romanian anarchism is offered by the life and the memoirs of Zamfir C. Arbure, Temniţă şi exil (Imprisonment and Exile). [Română] read full story / add a comment
rumania.jpg
hungría / rumania / community struggles / non-anarchist press Tuesday January 17, 2012 20:00 by Eduardo Salceda   image 1 image
Miles de rumanos salieron a las calles en todo el país por cuarto día consecutivo para pedir la dimisión del Gobierno y elecciones anticipadas.

Los rumanos están descontentos con el gobierno por sus drásticos recortes sociales, salariales y la subida de los impuestos, parte de sus compromisos de austeridad con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En los últimos tres años, el gobierno rumano ha reducido en un 25% los salarios públicos, recortado buena parte de las ayudas sociales e incrementado los impuestos.

Rumanía es junto a Bulgaria el país más pobre de la Unión Europea y los manifestantes critican que la factura de la crisis ha caído sobre ellos.

A continuación, un artículo de Eduardo Salceda ofreciendo algunas claves para entender lo que está pasando en el país centroeuropeo. read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_sdasd.jpg
ungheria / romania / movimento anarchico / intervista Thursday October 06, 2011 18:28 by Matt Antosh   image 1 image
Nell'ultimo numero di ottobre di "Industrial Worker" giornale dell'Industrial Workers of the World (IWW) compare un'intervista con il segretario internazionale dell'Initiativa Anarho-Sindicalista din Romania (IASR - Iniziativa Anarco-Sindacalista di Romania). Nell'intervista vengono presentate la struttura organizzativa, le attività più significative, come pure le difficoltà che gli anarco-sindacalisti devono affrontare in Romania. Si parla anche della situazione della "inesistente" sinistra rumena e della situazione degli anarchici. Veniamo a sapere anche che la IASR ha fatto domanda per essere ammessa nell'AIT ed è in attesa della decisione prevista per il prossimo congresso dell'AIT. [English] [Castellano] read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_sdasd.jpg
hungría / rumania / movimiento anarquista / entrevista Monday October 03, 2011 23:27 by Matt Antosh   image 1 image
En el número de Octubre de “Industrial Worker” de los Industrial Workers of the World (IWW) se incluye una entrevista con el secretariado internacional de la Iniciativa Anarco-Sindicalista de Rumanía (I.A.S.R.). En la entrevista, se define la estructura organizativa y las aspiraciones de la labor principal de la Iniciativa así como las dificultades a las que los anarcosindicalistas en Rumanía se enfrentan. También se refiere a la situación de “inexistencia” de la izquierda política en el país, y la situación de los anarquistas. Los y las lectoras también podrán ver que la IASR ha hecho una solicitud para ser miembro de la Asociación Internacional del Trabajo (AIT), que será debatida en el próximo congreso de la AIT. [English] read full story / add a comment
sdasd.png
hungary / romania / anarchist movement / interview Monday October 03, 2011 21:41 by Matt Antosh   text 1 comment (last - monday october 03, 2011 23:18)   image 1 image
The current October issue of the “Industrial Worker” of the Industrial Workers of the World (IWW) includes an interview with the international secretary of the Anarcho-Syndicalist Initiative from Romania (I.A.S.R.). In the interview, he discusses the organizational structure and aspirations of the main work of the Initiative as well as the difficulties which anarcho-syndicalists in Romania are confronted with. He also addresses the situation of the “non-existent” political left in the country, and the situation of anarchists. Readers are also informed that the I.A.S.R. has made an application for membership in the International Workers Association (IWA) on which the coming congress of the IWA shall decide. [Castellano] [Italiano] read full story / add a comment
traianbasescu_2.jpg
ungaria / românia / anti-fascism / opinion/analysis Wednesday July 20, 2011 08:13 by Dennis   image 1 image
Rolul statului, (cu atat mai mult al unuia asa corupt cum este aparatul birocratic romanesc) este sa conserve privilegiile unei minoritati iar in momente de criza apeleaza la fascism ca sa se salveze. Traian Basescu se pricepe foarte bine la acest lucru. read full story / add a comment

Front page

Capitalism, Anti-Capitalism and Popular Organisation [Booklet]

AUKUS: A big step toward war

Reflexiones sobre la situación de Afganistán

Αυτοοργάνωση ή Χάος

South Africa: Historic rupture or warring brothers again?

Declaración Anarquista Internacional: A 85 Años De La Revolución Española. Sus Enseñanzas Y Su Legado.

Death or Renewal: Is the Climate Crisis the Final Crisis?

Gleichheit und Freiheit stehen nicht zur Debatte!

Contre la guerre au Kurdistan irakien, contre la traîtrise du PDK

Meurtre de Clément Méric : l’enjeu politique du procès en appel

Comunicado sobre el Paro Nacional y las Jornadas de Protesta en Colombia

The Broken Promises of Vietnam

Premier Mai : Un coup porté contre l’un·e d’entre nous est un coup porté contre nous tou·tes

Federasyon’a Çağırıyoruz!

Piştgirîye Daxuyanîya Çapemenî ji bo Êrîşek Hatîye li ser Xanîyê Mezopotamya

Les attaques fascistes ne nous arrêteront pas !

Les victoires de l'avenir naîtront des luttes du passé. Vive la Commune de Paris !

Contra la opresión patriarcal y la explotación capitalista: ¡Ninguna está sola!

100 Years Since the Kronstadt Uprising: To Remember Means to Fight!

El Rei està nu. La deriva autoritària de l’estat espanyol

Agroecology and Organized Anarchism: An Interview With the Anarchist Federation of Rio de Janeiro (FARJ)

Es Ley por la Lucha de Las de Abajo

Covid19 Değil Akp19 Yasakları: 14 Maddede Akp19 Krizi

Declaración conjunta internacionalista por la libertad de las y los presos politicos de la revuelta social de la región chilena

© 2005-2021 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]