user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.

Bu sitenin amaçları

Anarkismo.net uluslararası bir anarşist-komünist haber servisidir. Bu proje için kabul ettiğimiz ilkeler şunlardır.
>Bu sitenin amacı:
  1. Dünya çapında anarşizm içersindeki "platformist", anarşist-komünist ya da especifist gelenekten grupların ve bireylerin ürettiği haberlerin ve yorumların derlenip dağıtılması.
  2. Bu gelenekteki anarşistlerin kendi aralarında dostça tartışma ve fikir alışverişine yardımcı olmak.
  3. Diğer anarşist, sosyalist ya da başka kişilerin bu anarşist geleneğin faaliyetleri ve görüşleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi ve onlarla yapıcı diyaloglar içerine girebilmesi için alan sağlamak.

Bunun önemli olduğunu düşünmemizin sebebi:

Kapitalizm bugün, her zamankinden daha fazla küresel olarak örgütlenmiş bir sistem. Anarşizmin de aynı şekilde küresel olması gerekli. Küresel olarak örgütlenmekte internet bizim için işlevli bir araç olabilir. Bu ufak bir adım olsa da, şu şekilde anarşist-komünist bir haber sitesinin bu amaçta önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz:

  1. Uluslararası aşamada daha geniş birlikler oluşturabilme yolunda kritik bir aşama olan "platformist" örgütler ve bireyler arasındaki iletişimi artırmak.
  2. Dünya da, hareketin zayıf olduğu ya da hiç olmadığı bölgelerinde insanları anarşizme kazandırmak.
  3. Toplumsal değişimi arzulayan insanları, "Anarşist Platform"da ana hatları çizilmiş olan yaklaşımın doğruluğuna ikna etmek.
  4. Yeni anarşist komünist grupların ve kolektiflerin oluşmasına yardım etmek ve insanları var olan yapılara katılmaya teşvik etmek.

© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]