user preferences

New Events

North Africa

no event posted in the last week

Upcoming Events

North Africa

No upcoming events.
revolutionofegyptphotocollections111.jpg
Βόρεια Αφρική / Λαϊκοί Αγώνες Saturday June 11, 2011 - 18:04 by Jumanah Younis   image 1 image
Μεταφράζουμε εδώ μια πρόσφατη ανταπόκριση για το εργατικό κίνημα στην Αίγυπτο πριν και μετά την πτώση του καθεστώτος Μουμπάρακ (πηγή: Ceasefire, 1/6/2011). Εν όψει και του δικού μας κοινωνικού αναβρασμού, έχει σημασία να συνεχίσουμε να έχουμε στο νου μας τα βασικά: τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες των εξεγέρσεων, τα όρια των κινημάτων, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της τάξης μας. Τις μέρες που έρχονται, ας μην ξεχάσουμε στιγμή από πού ερχόμαστε, ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Όπως λέει και ο αιγύπτιος εργάτης του κειμένου: «Εμείς είμαστε η επανάσταση των φτωχών, που θα έρθει σύντομα». ... read full story / add a comment
Rivoluzionari manifestano nelle strade del Cairo il Primo Maggio (foto di  José Antonio Gutiérrez D.)
nordafrica / vari Thursday June 09, 2011 - 19:49 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
Centinana di migliaia di egiziani sono ritornati in Piazza Tahrir il 27 maggio per protestare contro la persistenza degli uomini del regime di Mubarak all'interno dello stato, contro la natura repressiva del Consiglio Militare al potere e contro la lentezza del processo riformatore del "governo di transizione" - rammentando così a tutti noi che la situazione rivoluzionaria aperta in Egitto lo scorso gennaio, costata più di 1000 morti, non si è ancora esaurita. [Castellano] [English] ... read full story / add a comment
Revolutionaries demonstrate on the streets of Cairo on Mayday (Photo by José Antonio Gutiérrez D.)
north africa / miscellaneous Wednesday June 08, 2011 - 06:24 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
Hundreds of thousands of Egyptians returned to take Tahrir Square on May 27 to protest against the persistence of figures of the Mubarak regime in the state, the repressive nature of the Military Council in power and the slowness of the “transitional government’s” reforms – reminding us that the revolutionary situation opened in Egypt in January, which has left more than a thousand dead, is not yet closed. [Castellano] [Italiano] ... read full story / add a comment
Revolucionarios protestan en Tahrir, El Cairo, durante el Primero de Mayo (imágen de José Antonio Gutiérrez D.)
áfrica del norte / miscellaneous Sunday June 05, 2011 - 07:34 by José Antonio Gutiérrez D.   text 3 comments (last - tuesday june 07, 2011 - 20:06)   image 1 image
Centenares de miles de egipcios que se volvieron a tomar la plaza Tahrir el día 27 de Mayo para reclamar por la persistencia de las figuras del régimen de Mubarak en el Estado, la naturaleza represiva del Consejo Militar en el poder y la lentitud de las reformas del “gobierno de transición”, nos recuerdan que la situación revolucionaria abierta en Egipto en Enero, que ha dejado un saldo de más de mil muertos, aún no se cierra. [Italiano] [English] ... read full story / add a comment
Lienzos de los Comités Populares en la Plaza Tahrir (Imagen de José Antonio Gutiérrez D.)
nordafrica / lotte sul territorio Wednesday June 01, 2011 - 06:39 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
I comitati popolari in Egitto, come in molte altre rivoluzioni nel corso della storia (e senza andare oltre, come in altri paesi scossi dalla "primavera araba"), sono nati per svolgere un ruolo di protezione in una situazione di incertezza e di vuoto di potere, in cui le istituzioni del vecchio ordine sono crollate momentaneamente, ed in cui i comitati giungono rapidamente al punto di diventare espressione di un nuovo potere, il potere delle persone per svolgere compiti e politiche costruttive autogestite come organizzazione alternativa sociale nel processo decisionale. [Castellano] ... read full story / add a comment
converti.jpg
Βόρεια Αφρική / Αναρχική Ιστορία Sunday May 29, 2011 - 13:35 by Red and Black   image 1 image
Ο αναρχισμός στην Τυνησία: Nicolò Converti, 1855-1939 - Αυτό το βιβλιογραφικό κείμενο είναι μια συμβολή στην ανάκαμψη της ιστορίας του αναρχισμού στην Τυνησία. Εξιστορεί ένα μόνο μέρος μιας μεγαλύτερης ιστορίας. Από το κείμενο των G.Masi, in G. Berti, M. Antonioli, P. Juso e S. Fedele (επιμ.) στο “Dizionario biografico degli anarchici italiani”, vol. 1 (Pisa: Biblioteca Franco Serantini, 2003), σσ. 439-442. Αγγλική μετάφραση Nestor McNab, 2011. Ελληνική μετάφραση “Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης”, Μάης 2011. [English] ... read full story / add a comment
Lienzos de los Comités Populares en la Plaza Tahrir (Imagen de José Antonio Gutiérrez D.)
áfrica del norte / community struggles Sunday May 29, 2011 - 07:06 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
Los comités populares en Egipto, tal cual en muchas otras revoluciones a lo largo de la historia (y sin ir más lejos, al igual que en otros países sacudidos por la “Primavera Árabe”), nacen para cumplir un rol de seguridad en una situación de incertidumbre y de vacío de poder, donde han colapsado momentáneamente las instituciones del viejo orden, pasando rápidamente, en la medida en que se convierten en expresión de un nuevo poder, el poder del pueblo, a cumplir tareas políticas de carácter constructivo y a proyectarse a sí mismas como una alternativa de organización social en ciernes. [Italiano] [Nederlands] ... read full story / add a comment
Musulmanes rezando durante las protestas de Febrero en Tahrir, El Cairo
áfrica del norte / religión Monday May 16, 2011 - 07:31 by José Antonio Gutiérrez D.   image 5 images
Mientras el pueblo egipcio se movilizaba en todo el país en contra de la tiranía de Hosni Mubarak, dictador apoyado por décadas por Israel y Estados Unidos, los medios miraban con recelo esta extraordinaria demostración del poder de un pueblo unido por una causa justa. Las agencias de prensa internacionales se preguntaban frecuentemente si lo que se estaba produciendo era la creación de un “nuevo Irán”, se especulaba sobre la mano del “fundamentalismo” en las protestas, posiblemente de Al Qaeda, se inventaban toda clase de historias sobre los “Hermanos Musulmanes”, etc. La imagen del “terrorista islámico” made in USA, patrocinada por la ideología neoconservadora y la “Guerra contra el Terrorismo”, esa imagen del barbón, irracional, enturbantado, violento, inhumano, subyacía a todo este bombardeo desinformativo de masas. ... read full story / add a comment
north africa / anarchist movement Sunday May 15, 2011 - 09:53 by سامح سعيد عبود
تدارك الخطأ يكمن فى انتظام الأناركيين فى منظمات للدعاية والحشد والتعبئة والتنظيم،مختلفة تماما عن التنظيم اللينينى بأسسه المعروفة التى سببت الكوارث التاريخية ... read full story / add a comment
nord-afrika / imperialisme / krig Thursday May 12, 2011 - 20:26 by Adrien W
Vesten, Norge inkludert, har den siste tiden satt i gang en militær intervensjon i Libya. De aller fleste har kanskje fått med seg at Libya er et av de mange stedene i Midtøsten som har sett store sosiale opprør. Blant de mest prominente finner vi Tunisia og Egypt, som begge har tvunget ut tyrannene og nå prøver å sikre en eller annen form for parlamentarisk demokrati. ... read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_tunisia2.jpg
Βόρεια Αφρική / Εργατικοί Αγώνες Friday April 29, 2011 - 21:50 by Mouatamid - CGT   image 1 image
Εάν η τυνησιακή επαναστατική διαδικασία συνεχίζει να προοδεύει, οι Τυνήσιοι εργαζόμενοι θα γνωρίσουν τον καλύτερο τρόπο για να οργανωθούν. Αν υποχωρήσει ή πρόκειται να σταματήσει, οι διάφορες συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν το ρόλο τους, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν αυτόνομη αυτοοργάνωση από τους Τυνήσιους εργαζόμενους. ... read full story / add a comment
tunisia2.jpg
nordafrica / lotte sindacali Thursday April 28, 2011 - 16:34 by Mouatamid   image 1 image
L'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT - Unione Generale del Lavoro Tunisina) l'unico sindacato in Tunisia finora, ha svolto per molti anni un ruolo ambiguo: da una parte era dentro l'apparato di stato, con molti legami col partito al potere, dall'altro centro di un sindacalismo combattivo ed indipendente. [Castellano] [English] ... read full story / add a comment
tunisia2.jpg
north africa / workplace struggles Sunday April 24, 2011 - 18:17 by Mouatamid   image 1 image
The Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT - Tunisian General Labour Union), the sole union in Tunisia up to now, has for many years played an ambiguous role as part of the dictatorial state apparatus with multiple links to the ruling party while being at the same time the centre of combative, independent trade unionism. [Castellano] ... read full story / add a comment
Monumento a Mohamed Bouazizi en Sidi Bouzid
áfrica del norte / workplace struggles Thursday April 21, 2011 - 00:42 by M.H. Mouatamid   image 1 image
Los jóvenes han estado a la cabeza de la revolución. Mohamed Bouazizi, cuya inmolación dio origen a la revuelta, era uno más de esos jóvenes con estudios que se pudren en los pueblos sin ninguna perspectiva de futuro. Pero esos jóvenes hoy se están auto organizando. [English] [Italiano] ... read full story / add a comment
tunisiaprotestcabinet.jpg
áfrica del norte / género Monday April 18, 2011 - 07:02 by M.H. Mouatamid   image 1 image
Molesta esa visión de superioridad del patriarcado occidental, ese “victimismo” con el que hablamos de las mujeres en los países del Islam. Molesta ese interesado “olvido” de Occidente sobre la influencia en la realidad actual de estos países de la colonización, del sometimiento político y económico a Occidente, que ha impedido los procesos de evolución autónomos y propios en estos países y que ha potenciado tendencias del Islam regresivas de los derechos de la mujer como oposición al patriarcado occidental con su barniz igualitario. ... read full story / add a comment
tunisia2.jpg
áfrica del norte / workplace struggles Friday April 15, 2011 - 18:31 by Mouatamid   image 2 images
La Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), el hasta hoy sindicato único en Túnez, se ha movido durante muchos años en la ambigüedad de ser parte del aparato del estado dictatorial con múltiples vinculaciones con el partido en el poder y al mismo tiempo ser un espacio de convergencia del sindicalismo combativo e independiente. [English] [Italiano] ... read full story / add a comment
iphoto_129648013403910jpg.jpg
north africa / imperialism / war Sunday March 27, 2011 - 18:02 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
In one of its frequent acts of "generosity" towards the unfortunate people living in its orbit, the US government has decided to donate $20 million to Tunisia for, among other things, assisting the formation of political parties, strengthening "civil society", help in drafting a new constitution, drawing up a timetable for "free and fair" elections, establishing communications media and supporting an economic reform programme. [Castellano] ... read full story / add a comment
warships_2.jpg
north africa / imperialism / war Friday March 25, 2011 - 20:43 by 巴赫金Ⓐ   image 1 image
我呼吁在今天,就在此时此刻,在利比亚被焚烧前,在它还未沦为另一个巴格达之前,我呼吁所有的利比亚人,所有的知识分子,艺术家,大学毕业生,每一个能够写字和那些不能写字的人,每一个女性和男性公民,都去拒绝美国、法国和英国,阿拉伯联盟所支持下的军事干涉。与此同时,我呼吁一切人民来支持我们,埃及人,突尼斯人,法国人,甚至中国人,世界上的所有人民,我们欢迎你们的支持与同情! [English] [Français] [Italiano] [Castellano] [Català] [العربية ] [Português] ... read full story / add a comment
warships_1.jpg
àfrica del nord / imperialisme / guerra Friday March 25, 2011 - 18:10 by Saoud Salem   image 1 image
El nostre company Saoud Salem, en vigílies de la resolució 1973 del Consell de Seguretat de l’ONU que donaria pas als atacs aliats, denuncia la tenalla en què es troba la revolució líbia, atrapada entre els interessos i la hipocresia de les potències imperialistes i l’ofensiva del règim de Gaddafi, amenaçant amb estrangular-la. [العربية ] [English] [Français] [Italiano] [Castellano] [中文] [Português] ... read full story / add a comment
iphoto_129648013403910jpg.jpg
áfrica del norte / imperialismo / guerra Friday March 25, 2011 - 07:35 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
El gobierno de los EEUU, en uno de sus frecuentes actos de “generosidad” con los desafortunados pueblos que viven en su órbita, ha decidido donar 20 millones de dólares a Túnez, entre otras cosas, para ayudar a la formación de partidos políticos, fortalecimiento de la “sociedad civil”, ayudar a redactar una nueva constitución, trazar un calendario para elecciones “libres y justas”, formar medios de comunicación e impulsar un programa de reformas económicas. [English] ... read full story / add a comment

Front page

AUKUS: A big step toward war

Reflexiones sobre la situación de Afganistán

Αυτοοργάνωση ή Χάος

South Africa: Historic rupture or warring brothers again?

Declaración Anarquista Internacional: A 85 Años De La Revolución Española. Sus Enseñanzas Y Su Legado.

Death or Renewal: Is the Climate Crisis the Final Crisis?

Gleichheit und Freiheit stehen nicht zur Debatte!

Contre la guerre au Kurdistan irakien, contre la traîtrise du PDK

Meurtre de Clément Méric : l’enjeu politique du procès en appel

Comunicado sobre el Paro Nacional y las Jornadas de Protesta en Colombia

The Broken Promises of Vietnam

Premier Mai : Un coup porté contre l’un·e d’entre nous est un coup porté contre nous tou·tes

Federasyon’a Çağırıyoruz!

Piştgirîye Daxuyanîya Çapemenî ji bo Êrîşek Hatîye li ser Xanîyê Mezopotamya

Les attaques fascistes ne nous arrêteront pas !

Les victoires de l'avenir naîtront des luttes du passé. Vive la Commune de Paris !

Contra la opresión patriarcal y la explotación capitalista: ¡Ninguna está sola!

100 Years Since the Kronstadt Uprising: To Remember Means to Fight!

El Rei està nu. La deriva autoritària de l’estat espanyol

Agroecology and Organized Anarchism: An Interview With the Anarchist Federation of Rio de Janeiro (FARJ)

Es Ley por la Lucha de Las de Abajo

Covid19 Değil Akp19 Yasakları: 14 Maddede Akp19 Krizi

Declaración conjunta internacionalista por la libertad de las y los presos politicos de la revuelta social de la región chilena

[Perú] Crónica de una vacancia anunciada o disputa interburguesa en Perú

© 2005-2021 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]