user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
screenshot20200616at21.10.png
international / anarchist movement / press release Saturday June 20, 2020 00:29 by Zabalaza Books   image 1 image
Over the past 18 months Zabalaza Books has published over two dozen new publications or new editions of previous publications, all of which can be read online or downloaded in PDF format from the Zabalaza Books website. Read the full list of titles and overviews of their contents, with links to the full texts, below. read full story / add a comment
83068342_274092437044453_6217755465007235072_n173x200.jpg
north america / mexico / migration / racism / press release Wednesday June 17, 2020 04:25 by Various anarchist organisations   image 1 image
همبستگی با مبارزه مردم آمریکای شمالی – پشتیبانی همگانه با سازمانهای آنارشیستی در آمریکا read full story / add a comment
whatsapp_image_20200602_at_21.jpeg
north america / mexico / migration / racism / press release Wednesday June 17, 2020 03:55 by Various anarchist organisations   image 1 image
التضامن مع نضال الشعوب في امريكا الشمالية - كل الدعم للمنظمات الأناركية الأمريكية read full story / add a comment
1_ocqjqykxoeqwp0d0jjb2a.jpg
Διεθνή / Αριστερά / Γνώμη / Ανάλυση Tuesday June 16, 2020 20:45 by Matthew Crossin   image 1 image
Αν και ο Μαρξ σκόπευε να αφιερώσει έναν τόμο του «Κεφαλαίου» στο ζήτημα του «Κράτους», πέθανε προτού ακόμη μπορέσει να ξεκινήσει αυτό το έργο. Έχουμε, λοιπόν, αφεθεί στην αναδιατύπωση της «μαρξιστικής θεωρίας του κράτους» από διάσπαρτες αναφορές που λανθάνουν σε διάφορα από τα συλλεχθέντα έργα του Μαρξ και του Ένγκελς. Η ανάλυσή μου διερευνά τις μετατοπίσεις και τις αντιφάσεις στη σκέψη τους, καθώς και τη χρησιμότητα αυτών των αντιφάσεων που εξυπηρετούν την εσφαλμένη παρουσίαση της αναρχικής εναλλαγής. read full story / add a comment
protestsgeorgefloyd_4.jpg
nord america / messico / migrazione / razzismo / opinione / analisi Tuesday June 16, 2020 02:42 by Wayne Price   image 1 image
La ribellione per le vite delle persone afroamericane

Un punto di vista anarchico della ribellione statunitense contro le azioni poliziesche e il razzismo read full story / add a comment
cartoonstatueoflibertyamended2_3.jpg
nord america / messico / migrazione / razzismo / opinione / analisi Tuesday June 16, 2020 02:40 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
L'omicidio di Floyd non è un episodio isolato. Lo scorso anno la polizia americana uccise 1099 persone, una parte considerevole delle quali era nera. Il 99% di queste uccisioni è rimasta impunita, un tasso allarmante, che nel continente americano è paragonabile solo a quello della Colombia, a dimostrazione del fatto che la violenza poliziesca – lungi dall'essere un'anomalia – è accettata dall'establishment statunitense, democratico o repubblicano che sia. [Castellano] [Türkçe] [English] read full story / add a comment
hegemonismo_unidade_manipulao_chargerafaelcosta_jun20.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / a esquerda / opinião / análise Monday June 15, 2020 08:15 by BrunoLR   image 1 image
Por Bruno Lima Rocha – 14 de junho de 2020
Ao longo das últimas duas semanas venho promovendo na coluna que produzo para algumas emissoras livres e comunitárias um debate direto e tranquilo. Trata-se de aderir ou não (fisicamente) aos atos antifascistas e antirracistas. Também abordo o tema da unidade possível e do leque de alianças desejável. Não me refiro em momento algum a quem está preocupado com a pandemia e como todas e todos nós, entendemos que a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para o isolamento social está correta. Se a preocupação maior for a de evitar a propagação do contágio por aglomeração e contato físico, não há sombra de dúvida que é uma posição sólida e honesta intelectualmente. Tampouco na crítica, jamais me refiro a individualidades e sempre a lideranças consolidadas, com cargos eletivos ou postos de direção em partidos e movimentos. Também fica a crítica para as celebridades e subcelebridades, acadêmicas, artísticas ou esportivas que, sem compromisso político, aproveitam momentos de organização social para se promover.
read full story / add a comment
italia / svizzera / scuola e università / opinione / analisi Saturday June 13, 2020 18:18 by Lucio Garofalo
L'improvvisa emergenza epidemiologica, dovuta al Covid-19, ha finito (temo) per infliggere il colpo di grazia agli ultimi baluardi o fermenti di resistenza di qualsiasi forma di sapere autentico, vale a dire di matrice umanistica, nella realtà della scuola, oramai asservita a logiche di segno aziendalistico ed al dominio ostentato della burocrazia e delle tecnologie digitali, in funzione degli interessi più luridi del mercato del lavoro e del profitto capitalistico... read full story / add a comment
102300534_592073054766697_8486429724561772500_o.jpg
bolivia / peru / ecuador / chile / represión / presos / comunicado de prensa Wednesday June 10, 2020 00:31 by Federación Anarquista de Santiago   image 1 image
Ante la militarización y la precarización que azota a nuestros barrios, la Federación Anarquista de Santiago declara: read full story / add a comment
protestsgeorgefloyd_3.jpg
Μια αναρχική άποψη για την εξέγερση στις ΗΠΑ ενάντια στις αστυνομικές ενέργειες και τον ρατσισμό. - Αυτές οι διαμαρτυρίες αποτελούν μια εξέγερση. Είναι απόδειξη ότι ο πληθυσμός των ΗΠΑ δεν είναι για πάντα παθητικός και ηθικοποιημένος. Ότι υπάρχει μεγάλη οργή και δίψα για δικαιοσύνη και ελευθερία. Βέβαια όλο αυτό δεν θα οδηγήσει σε άμεση επα-νάσταση. Αλλά αυξάνει την πιθανότητα. read full story / add a comment
patxi.jpg
iberia / represión / presos / debate Tuesday June 09, 2020 10:19 by Diarmuid Breatnach   image 1 image
Esta carta es un llamado al movimiento independentista catalán para que extienda su solidaridad a las demandas del prisionero político vasco Patxi Ruiz, actualmente en huelga de hambre. Si bien esta solidaridad debiera ser hecha por un sentido humanitario básico, esta posición fortalecería la solidaridad entre los elementos progresistas en ambas naciones que confrontan la represión del Estado Español. read full story / add a comment
cartoonstatueoflibertyamended2_2.jpg
kuzey amerika / meksika / göç / ırkçılık / opinion/analysis Tuesday June 09, 2020 01:34 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
Floyd'un öldürülmesi tek seferlik bir olay değil. Geçen yıl 1,099 kişi ABD polisi tarafından öldürüldü, bunların hatırı sayılır bir kısmı siyahtı. Bu cinayetlerin %99'u tam dokunulmazlık alanında –endişe verici bir dokunulmazlık oranı, yalnızca kıtadaki Kolombiya gibileriyle rekabet ediyor- bu da norm dışı sayılmaktan uzak polis şiddetine ABD yönetici ve elitleri tarafından nasıl göz yumulduğunu gösteriyor. Cumhuriyetçi veya Demokrat hepsi tarafından. [Castellano] [English] [Italiano] read full story / add a comment
protestsgeorgefloyd_2.jpg
Διεθνή / Μετανάστευση / Ρατσισμός / Γνώμη / Ανάλυση Monday June 08, 2020 14:18 by Melbourne Anarchist Communist Group   image 1 image
Το κύριο καθήκον των Αναρχικών είναι το ίδιο όπως πάντα. Πρέπει να οικοδομήσουμε οργανώσεις βάσης στους χώρους εργασίας και να μετατρέψουμε το συνδικαλιστικό κίνημα σε ένα οργανωμενο και μαχητικό κίνημα. Ενώ το καθήκον μας αυτή τη στιγμή είναι να συνεισφέρουμε στην ενοποποίηση των εμπροσθοφυλακών των αγωνιζόμενων αυτόχθονων και των Μαύρων κοινοτήτων στις ΗΠΑ, πρέπει ταυτόχρονα να είμαστε πεπεισμένοι ότι η όποια νίκη μας μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε άλλο πεδίο. Ο αγώνας κατά του ρατσισμού μπορεί να κερδηθεί μόνο στους χώρους εργασίας. Και η εξάλειψη του ρατσισμού θα επιτευχθεί μόνο όταν η εργατική τάξη κάνει μια επανάσταση ενάντια στον καπιταλισμό. read full story / add a comment
protestsgeorgefloyd_1.jpg
international / migration / racism / opinion / analysis Sunday June 07, 2020 21:48 by Melbourne Anarchist Communist Group   image 1 image
The main task of Anarchists is the same as always. We need to build rank and file organisation in the workplace and turn the union movement into fighting organisations. While our duty at the moment is to join the front lines defending indigenous people here and Black communities in the US, we must remain aware that our victory can only be achieved on another field. The fight against racism can only be won in the workplace. And the fight against racism will only be won when the working class make a revolution against capitalism. read full story / add a comment
screen_shot_20200607_at_11.07.png
argentina/uruguay/paraguay / workplace struggles / opinión / análisis Sunday June 07, 2020 17:18 by Federación Anarquista Uruguaya   image 1 image
Ya la situación está volviendo a la "normalidad" poco a poco. Y van quedando claras algunas cosas. En primer lugar, la enorme solidaridad de nuestro pueblo que salió al cruce de la emergencia económica y organizó ollas populares, reparto de viandas, canastas... Cientos de organizaciones sociales, sindicales, vecinas y vecinos organizaron lo más elemental: enfrentar el hambre, pero no de cualquier manera sino con solidaridad y un claro sentido de clase. Se salió a poner el hombro en un momento complicado, donde reinaba el pánico y el aislamiento total. Con todas las medidas sanitarias de precaución, esa tarea se hizo y se hace. Porque la "emergencia sanitaria" podrá superarse totalmente en un tiempo; pero la emergencia del hambre va a perdurar bastante más, y todo parece indicar que se profundizará. read full story / add a comment
amerikkka_grife_rafael_costa_junho2020.jpg
américa do norte / méxico / migração / racismo / opinião / análise Sunday June 07, 2020 03:26 by BrunoLR   image 1 image
Em 25 de maio de 2020, George Floyd, um homem afro-americano de 46 anos de idade, foi assassinado por asfixia executada por um policial branco do Departamento de Polícia de Minneapolis (estado de Minnesota). O assassino foi o oficial de polícia Derek Chauvin, permanecendo por 8 minutos e 46 segundos sobre o pescoço da vítima. Os demais policiais, Tou Thao, J. Alexander Kueng e Thomas K. Lane foram cúmplices, sendo que Kueng ajudou a imobilizar o “suspeito”. O crime de George, tentar comprar cigarros com uma nota de 20 dólares, supostamente falsa. Para termos uma ideia de comparação, Donald Trump, o próprio, é um empresário picareta que quebrou seis vezes, entre 1991 e 2009 e “espertamente” não deixou na reta escapando das “leis”. Com bons advogados e excelentes tributaristas, o sistema de Justiça do Império é perfeito para o andar de cima. Desde então os EUA mergulharam numa panela de pressão, começando pela própria Minneapolis (ver https://www.youtube.com/watch?v=-Wz69m4hKsw) cujo estopim foi mais esse assassinato de outro homem negro. Neste artigo, faço uma modesta reflexão de contatos com as esquerdas daquele país que ainda é a potência hegemônica – embora decadente - sobre a nossa América Latina. read full story / add a comment
img20200605wa0053.jpg
américa del norte / méxico / migración / racismo / anarchist communist event Saturday June 06, 2020 22:33 by Coordinadora de las Américas   image 1 image
Cómo entender la situación de Estados Unidos desde nuestra América en clave Socialista Libertaria. read full story / add a comment
photo_20200601_142349.jpg
Ο ρατσισμός αποτελεί δομικό στοιχείο της καπιταλιστικής κοινωνίας και ειδικά του βορειοαμερικάνικου καπιταλισμού, είναι δυστυχώς άθικτος, όμως αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται ένα πνεύμα αντίστασης και αγώνα από τους μαύρους και τους φτωχούς. read full story / add a comment
protestsgeorgefloyd.jpg
north america / mexico / migration / racism / opinion / analysis Thursday June 04, 2020 10:23 by Wayne Price   image 1 image
An anarchist view of the U.S. rebellion against police actions and racism. read full story / add a comment
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
George Floyd: one death too many in the “land of the free”
© 2005-2021 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]