user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες / Γνώμη / Ανάλυση Thursday January 27, 2022 05:55 by alerta   text 1 comment (last - tuesday march 01, 2022 02:58)   image 1 image
Σε πείσμα όλων των παραπάνω, το ανατρεπτικό κίνημα καλείται να υπερασπιστεί τις κοινωνικές ανάγκες και τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων φτωχοποιημένων στρωμάτων, όταν αυτά απαξιώνονται σε τέτοιες ακραίες καιρικές συνθήκες. Κόντρα στις ιδιωτικοποιήσεις, τα επιχειρηματικά συμφέροντα των εργολαβιών, την υποτίμηση των δημόσιων υποδομών και το τσάκισμα των εργασιακών κεκτημένων, οι εκμεταλλευόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το δρόμο της διεκδίκησης και του αγώνα. read full story / add a comment
Σχέδιο: Clifford Harper
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Αναρχικό κίνημα / Γνώμη / Ανάλυση Tuesday January 25, 2022 18:58 by Αντώνης Δρακωνάκης*   text 1 comment (last - tuesday march 01, 2022 02:38)   image 1 image
Όσο, λοιπόν, ο αφορμαλισμός συνεχίζει να επιτελεί τον ρόλο της μεθαδόνης, τόσο το ελληνικό αναρχικό κίνημα θα φαντάζει ένα ασθενικό σώμα, που ενσυνείδητα πασχίζει να συντηρήσει τις εξαρτήσεις του. Κι επειδή η ιστορία, κατά πως φαίνεται, με την έως τώρα πρακτική, μεταφέρεται περισσότερο προφορικά, παρά διαβάζεται από την εκάστοτε γενιά, η αντι-οργανωτική εμμονή ενέχει τον κίνδυνο να καταλήξει ο αναρχισμός στην Ελλάδα μια λέξη «πολιτικά και κοινωνικά ακίνδυνη – ένα απλό καπρίτσιο που θα σκανδαλίζει διασκεδαστικά, τους μικροαστούς όλων των εποχών». read full story / add a comment
hikoi.jpg
aotearoa / pacific islands / indigenous struggles / news report Tuesday January 25, 2022 08:16 by AWSM   text 1 comment (last - thursday february 10, 2022 16:36)   image 1 image
A report about a hikoi/march in opposition to the construction of a marina in Tamaki Makarau/Auckland in Aotearoa/New Zealand. read full story / add a comment
ffb58e848e7049738b31e67514788c97_90_90.jpg
international / anarchist movement / opinion / analysis Monday January 17, 2022 21:16 by Felipe Corrêa   text 1 comment (last - thursday february 10, 2022 22:50)   image 1 image
First of all, I would like to acknowledge the invitation from the comrades at Ekintza Zuzena magazine, who, after reading the book Anarchism and Popular Power: South American Theory and Practice, were interested in the present topic and decided to put it up for debate. For me and for the anarchist current to which I belong, especifista anarchism, the debate on power in general and popular power in particular is of the utmost importance, not only for a rereading of anarchist classics, but also for political practice of a revolutionary character. Therefore, we must salute and celebrate the decision. In Latin America there is some controversy around these issues, but in different countries and for many groups and organizations—this is the case, for example, for the nine Brazilian organizations that make up the Brazilian Anarchist Coordination [Coordenação Anarquista Brasileira] (CAB) and the Uruguayan Anarchist Federation (FAU)—there has been broad agreement for some years now. It is important that this debate continues to take place in Europe, and that in some way links up with others that are taking place, such as the one that the Federation of Anarchist Communists (FdCA) is conducting based on the contributions of the Brazilian CAB. read full story / add a comment
fau.jpeg
argentina / uruguay / paraguay / anarchist movement / interview Tuesday January 11, 2022 18:52 by Tommy Lawson   text 25 comments (last - thursday march 16, 2023 08:44)   image 1 image
The interview is broken into three sections: history, theory and contemporary. I hope that I have managed to accurately portray the words of our Uruguayan comrades, that the interview is enjoyable to read, and that I have managed to tie the information together appropriately for the reader. Though the timeline skips around a little due to the nature of the questions, by the time the reader has finished I hope they will have formed a fairly coherent picture of events discussed. read full story / add a comment
diviner.jpg
greece / turkey / cyprus / imperialism / war / review Tuesday January 11, 2022 06:19 by AWSM   image 1 image
A review of a film about war and personal loss. read full story / add a comment
gelderloos.jpg
aotearoa / pacific islands / anarchist movement / opinion / analysis Monday January 10, 2022 11:25 by AWSM   text 1 comment (last - friday february 11, 2022 22:57)   image 1 image
A short summary of the first book club session held by Aotearoa Workers Solidarity Movement (AWSM). read full story / add a comment
interrojavafr.png
machrek / arabie / irak / impérialisme / guerre / article de fond Sunday January 09, 2022 02:41 by Diverses organisations anarchistes   text 16 comments (last - wednesday march 08, 2023 22:16)   image 1 image
Embargos, coupures des sources d’eau et frappes aériennes contre les civils sont quelques-uns des crimes de guerre commis par l’État néofasciste turc tout au long de cette année contre la révolution du Rojava.

En même temps qu’il fait face à une crise politico-économique interne, le gouvernement d’Erdoğan s’embourbe dans des opérations militaires dans les montagnes kurdes, allant jusqu’à faire appel à l’utilisation d’armes chimiques face à la résistance des combattant·es kurdes et internationalistes de la révolution.

L’intensification des attaques au cours du mois dernier, les tracts lancés depuis des avions et les récents mouvements de troupes sont autant de signes de l’imminence d’une nouvelle invasion des territoires autonomes du nord et de l’est de la Syrie.

En ce moment délicat, nous tenons à déclarer toute notre solidarité à nos camarades révolutionnaires et aux peuples du Rojava et nous condamnons une nouvelle fois l’occupation du Rojava, les multiples agressions et crimes de guerres de l’état néofasciste turc et de ses alliés djihadistes, ainsi que ses récents préparatifs de guerre.
[Ελληνικά] [Italiana] [English] [Deutsch] [Português] [Castellano] [Català] read full story / add a comment
interrojavagr.png
Μέση Ανατολή / Αραβία / Ιράκ / Ιμπεριαλισμός / Πόλεμος / Ανακοίνωση Τύπου Friday January 07, 2022 01:06 by Διάφορες αναρχικές οργανώσεις   image 1 image
Η επανάσταση της Ροζάβα υπερασπίστηκε τον κόσμο, τώρα ο κόσμος θα υπερασπιστεί την επανάσταση της Ροζάβα!

read full story / add a comment
interrojavait.png
mashrek / arabia / irak / imperialismo / guerra / comunicato stampa Friday January 07, 2022 00:53 by Varie organizzazioni anarchiche   image 1 image
Embargo, taglio delle fonti d’acqua e attacchi aerei contro i civili sono stati alcuni dei crimini di guerra commessi dallo stato fascista turco durante tutto quest’anno contro la rivoluzione in Rojava.

Mentre affronta la crisi politica ed economica interna, il governo Erdogan deve accettare il fallimento delle operazioni militari nelle montagne del Kurdistan, invocando l’uso di armi chimiche, di fronte alla resistenza dei guerrieri curdi della rivoluzione. read full story / add a comment
interrojavaeng.png
mashriq / arabia / iraq / imperialism / war / press release Wednesday January 05, 2022 23:48 by Various anarchist organisations   text 2 comments (last - wednesday february 15, 2023 15:22)   image 1 image
Embargo, cutting off water sources and air strikes against civilians have been some of the war crimes committed by the fascist Turkish state throughout this year against the revolution in Rojava.

While facing the internal political and economic crisis, the Erdogan government has to accept the failure of the military operations in the mountains of Kurdistan, appealing to the use of chemical weapons, in the face of the resistance of the Kurdish warriors of the revolution.

The intensification of the attacks last October, the flyers launched from the aeroplanes and the recent troop movements threaten a new invasion of the autonomous territories in the North and East of Syria.

At this delicate moment, we want to reaffirm our solidarity with our revolutionary comrades and all the peoples of Rojava and condemn once more the occupation of Rojava, the multiple aggressions and war crimes of the Turkish neo-fascist state and its jihadist allies, as well as their preparations for war. read full story / add a comment
photo_20211203_1852071024x1024.jpg
maixreq / península aràbiga / iraq / imperialisme / guerra / comunicat de premsa Wednesday January 05, 2022 22:16 by Diverses organitzacions anarquistes   image 1 image
L’embargament, el tall de les fonts d’aigua i els atacs aeris contra civils han estat alguns dels crims de guerra comesos per l’Estat turc feixista al llarg d’enguany contra la Revolució en Rojava.

Mentre enfronta la crisi política i econòmica interna, el govern d’Erdogan ha d’acceptar el fracàs de les operacions militars a les muntanyes de Kurdistan, apel·lant a l’ús d’armes químiques, enfront de la resistència de lxs guerillerxs Kurdxs de la revolució. read full story / add a comment
langkebederwiderstand1024x1024.png
maschrek / arabische halbinsel / irak / imperialismus / krieg / pressemitteilung Wednesday January 05, 2022 22:06 by Verschiedene anarchistische Organisationen   image 1 image
Gemeinsam mit befreundeten anarchistischen Organisationen aus aller Welt haben wir angesichts der weiter akuten Bedrohung der sozialen Revolution in Rojava eine Erklärung veröffentlicht, Wir solidarisieren uns mit dem Kampf im Norden und Osten Syriens. Wir solidarisieren und mit der sozialen Revolution! Und wir bekräftigen das angesichts der erneuten Aggressionen des türkischen Staates! In Lateinamerika, Europa, Ozeanien und auf der ganzen Welt: Hoch die grenzenlose Solidarität! read full story / add a comment
interrojavapt.png
mashriq / arabia / iraq / imperialismo / guerra / comunicado de imprensa Wednesday January 05, 2022 00:04 by Várias organizações anarquistas   image 1 image
Embargo, corte de fontes de água e ataques aéreos contra civis foram alguns dos crimes de guerra cometidos pelo Estado fascista turco ao longo deste ano contra a revolução em Rojava. read full story / add a comment
interrojavaes.jpg
mashriq / arabia / iraq / imperialismo / guerra / comunicado de prensa Wednesday January 05, 2022 00:02 by Varias organizaciones anarquistas   image 1 image
El embargo, el corte de las fuentes de agua y los ataques aéreos contra civiles han sido algunos de los crímenes de guerra cometidos por el Estado turco fascista a lo largo de este año contra la Revolución en Roj*va.

Mientras enfrenta la crisis política y económica interna, el gobierno de Erdogan tiene que aceptar el fracaso de las operaciones militares en las montañas de Kurdistán, apelando al uso de armas químicas, frente a la resistencia de las guerrilleras y los guerilleros Kurdos de la revolución. read full story / add a comment
Credit: https://www.mamamia.com.au/school-climate-strike-australia/
international / environment / opinion / analysis Tuesday January 04, 2022 19:26 by Melbourne Anarchist Communist Group   text 1 comment (last - thursday february 10, 2022 22:11)   image 1 image
Not every step that is necessary is suitable for solving at the level of the individual workplace. Cities need a massive expansion of public transport and improvement of facilities for active transport modes like walking and cycling. Mobilising public transport workers alone, however, would be insufficient to achieve the power necessary to get the system expanded to the degree required. These questions, and some others, would have to be resolved at the society-wide level by the labour movement as a whole. read full story / add a comment
casino.jpg
aotearoa / pacific islands / workplace struggles / press release Sunday January 02, 2022 07:25 by AWSM   image 1 image
A message of support for striking casino workers in Aotearoa/New Zealand. read full story / add a comment
220px20.02.jpg
Γερμανικής καταγωγής αναρχικός, κατασκευαστής βουρτσών και πινέλων στο επάγγελμα, που μετακόμισε στη Βραζιλία και εγκαταστάθηκε στο Rio Grande do Sul πριν ενταχθεί στο εργατικό και αναρχικό κίνημα στο Porto Alegre. Στα απομνημονεύματα του João Perdigcão Gutierrez (που βρίσκονταν στα χέρια του Edgar Rodrigues) αναφέρεται ότι στην Ευρώπη ο Kniestedt δραστηριοποιήθηκε στο πλευρό του Kropotkin, του Malatesta και άλλων παγκοσμίου φήμης αναρχικών. Ένας πολύ μορφωμένος διανοούμενος, που έφυγε από τη Γερμανία για να γλιτώσει τη θανατική ποινή που του επιβλήθηκε για τις επαναστατικές του πεποιθήσεις. read full story / add a comment
racismandcapitalism.jpg
Ο ρατσισμός υπήρξε κατάρα στη Νότια Αφρική και παραμένει ενσωματωμένος στην κοινωνία. Αλλά πόσο επιστημονικές είναι οι ρατσιστικές ιδέες; Από πού προέρχονται; Και πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον ρατσισμό και να δημιουργήσουμε μια πραγματικά ισότιμη και δίκαιη κοινωνία; Τι πιστεύουμε εμείς ως επαναστάτες αναρχικοί; read full story / add a comment
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Front page

International anarchist call for solidarity: Earthquake in Turkey, Syria and Kurdistan

Elements of Anarchist Theory and Strategy

19 de Julio: Cuando el pueblo se levanta, escribe la historia

International anarchist solidarity against Turkish state repression

Declaración Anarquista Internacional por el Primero de Mayo, 2022

Le vieux monde opprime les femmes et les minorités de genre. Leur force le détruira !

Against Militarism and War: For self-organised struggle and social revolution

Declaração anarquista internacional sobre a pandemia da Covid-19

La révolution du Rojava a défendu le monde, maintenant le monde doit défendre la révolution du Rojava!

Anarchist Theory and History in Global Perspective

Trans Rights is a Class Issue

Capitalism, Anti-Capitalism and Popular Organisation [Booklet]

AUKUS: A big step toward war

Reflexiones sobre la situación de Afganistán

Αυτοοργάνωση ή Χάος

South Africa: Historic rupture or warring brothers again?

Declaración Anarquista Internacional: A 85 Años De La Revolución Española. Sus Enseñanzas Y Su Legado.

Death or Renewal: Is the Climate Crisis the Final Crisis?

Gleichheit und Freiheit stehen nicht zur Debatte!

Contre la guerre au Kurdistan irakien, contre la traîtrise du PDK

Meurtre de Clément Méric : l’enjeu politique du procès en appel

Comunicado sobre el Paro Nacional y las Jornadas de Protesta en Colombia

The Broken Promises of Vietnam

Premier Mai : Un coup porté contre l’un·e d’entre nous est un coup porté contre nous tou·tes

© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]