user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
tobacco_workers.jpeg
Βαλκανικές Χώρες / Αναρχική Ιστορία / Γνώμη / Ανάλυση Monday May 30, 2022 21:45 by Yavor Tarinski*   image 2 images
Μάιος 1953: Η πρώτη εργατική απεργία-εξέγερση στην Ανατολική Ευρώπη μετά τον θάνατο του Στάλιν - Ο Μάιος του 1953 θα μείνει στην ιστορία ως η πρώτη εργατική απεργία-εξέγερση σε κομμουνιστική χώρα της Ανατολικής Ευρώπης μετά τον θάνατο του Στάλιν. Πρόκειται για την απεργία των καπνεργατών στην πόλη του Πλόβντιφ (Φιλιππούπολη) της Βουλγαρίας, την οποία απεργία οι κομμουνιστικές Αρχές θα πνίξουν στο αίμα. read full story / add a comment
international / history of anarchism / link to pdf Sunday May 29, 2022 03:03 by KSL
KSL: Bulletin of the Kate Sharpley Library No. 105, May 2022 has just been posted on our site. read full story / add a comment
brazil/guyana/suriname/fguiana / movimento anarquista / opinião / análise Friday May 27, 2022 03:53 by Organização Anarquista Socialismo Libertário   text 1 comment (last - monday january 16, 2023 23:21)
Algunas décadas atrás no habría ninguna duda a cerca de la afirmación de que el anarquismo es una ideología socialista y de izquierda y que el término “libertario” (y sus variaciones) pertenecen a esa tradición política. Infelizmente, de unos tiempos hacia acá en Brasil, se viene popularizando el absurdo llamado “anarco-capitalismo” como reivindicación de ese término por grupos de derecha. Toda vez que algún post nuestro se viraliza por internet, recibimos innumerables comentarios de jóvenes creyendo que es la mayor incongruencia hablar de anarquismo como parte del socialismo, y de socialismo libertario, etc. read full story / add a comment
francesco_mastrogiovanni.jpg
Ιταλία / Ελβετία / Αναρχική Ιστορία / Γνώμη / Ανάλυση Wednesday May 25, 2022 21:42 by Αργύρης Αργυριάδης   image 1 image
Oι τελευταίες ημέρες του Francesco Mastrogiovanni και ο ηθελημένος θάνατος ενός Αναρχικού - Αφορμή για το συγκεκριμένο κείμενο στάθηκε η «εκούσια» είσοδος της αστυνομίας με την επιστημονική αρωγή του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και τον νέο νόμο για την ακούσια νοσηλεία. read full story / add a comment
signal20220523192450_001.jpeg
argentina/uruguay/paraguay / movimiento anarquista / comunicado de prensa Tuesday May 24, 2022 22:19 by Federación Anarquista Uruguaya   image 1 image
Se cumplen 10 años de la aparición e identificación de los restos de nuestro compañero Alberto “Pocho” Mechoso. Se comprobó de esta manera el destino de uno de nuestros compañeros y el modo de actuación de “la patota de la OCOA” y todas las
FFAA y policiales implicadas en el Plan Cóndor. Secuestrado en Buenos Aires junto a otros compañeros y compañeras, a manos de bestias asesinas como Gavazzo, Cordero, Silveira y otros genocidas, es llevado a “Automotores Orletti”, brutalmente torturado, secuestrados sus hijos y su esposa, Beatriz Castellonese, recientemente fallecida.

Las bestias, las alimañas buscaban la “guita”, estaban desesperados con las finanzas hechas por la Organización con el secuestro de Hart, un empresario barraquero de dudosos negocios. “Pocho” fue pieza clave en dicho secuestro, el cual fue catalogado como el tercero más importante de la historia argentina por su monto. read full story / add a comment
À Tadoussac
amérique du nord / mexique / environnement / opinion / analyse Tuesday May 24, 2022 06:45 by CEG   image 1 image
À l’été 2021, le gouvernement du Québec officialisait son rejet du projet d’usine de liquéfaction du gaz naturel de GNL Québec après avoir longuement persisté à le promouvoir. Cette volteface sur un projet évalué à 14 milliards $ est le résultat de plusieurs années de luttes écologistes. Concrètement, ce sont de petits collectifs populaires locaux, organisés sur la base d’assemblées, qui ont réussi à faire pencher la balance. Devant eux se dressaient un promoteur, un État et des élu-e-s qui ont dépensé des millions $ dans une bataille qui leur était annoncée gagnée d’avance par un gouvernement conquis à leurs idées. read full story / add a comment
marinoudi1_1.jpg
Διεθνή / Φύλο / Κριτική / Παρουσίαση Monday May 23, 2022 22:25 by Γιώργος Λαουτάρης   text 1 comment (last - monday may 30, 2022 21:48)   image 2 images
Σούλα Μαρινούδη, Η ζωή χωρίς εμένα - Έμφυλα υποκείμενα εντός και εκτός των κινηματικών χώρων
Το κείμενο αυτό μελετά και εμπνέεται από τις ζωές ανθρώπων που συμμετείχαν σε ριζοσπαστικούς κινηματικούς χώρους από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και μέχρι το 2008, αλλά λόγω του φύλου και της σεξουαλικότητάς τους βίωναν τις ομάδες αυτές με όρους αποκλεισμού. read full story / add a comment
derry_anarchist_may_1.jpg
internacional / movimiento anarquista / portada Thursday May 19, 2022 21:02 by Varias organizaciones anarquistas   text 44 comments (last - wednesday may 10, 2023 22:31)   image 1 image
1 de mayo de 1886! Hoy hace 136 años que la clase obrera estadounidense creó una experiencia invaluable para las próximas luchas de las clases trabajadoras de todo el mundo al decir "¡esta lucha es nuestra última lucha!". Ella sigue siendo una victoria hoy por hoy. La exigencia de "8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para lo que queramos" para reemplazar las 16 horas de trabajo y los ataques del capitalismo contra las vidas de las clases trabajadoras en el siglo XIX se convirtió en una huelga general en Estados Unidos. La huelga general ha sido una de las armas más significativas de la acción anarquista como una ganancia para la historia de la lucha de clases. La lucha por las 8 horas nunca ha sido vista como una simple petición de reforma por parte de los anarquistas. Los y las anarquistas lucharon para reemplazarla por una revolución social con la afirmación: "independientemente de nuestra jornada de trabajo, sea de 2 horas o de 8 horas, este tiempo es esclavitud si trabajamos para los patrones". [English] [Italiano] [Türkçe] read full story / add a comment
pg7vhynwqn2e6qe5t6e9_festadeilavoratori.jpg
internazionale / movimento anarchico / comunicato stampa Thursday May 19, 2022 20:56 by Varie organizzazioni anarchiche   text 1 comment (last - thursday april 27, 2023 21:41)   image 1 image
Primo maggio 1886! 136 anni fa, oggi, la classe operaia americana creò un'esperienza inestimabile per le successive lotte delle classi lavoratrici di tutto il mondo dicendo "questa lotta è la nostra ultima lotta!". Rimane una vittoria fino ai nostri giorni. La richiesta di "8 ore di lavoro, 8 ore di riposo, 8 ore per quello che vogliamo" per sostituire le 16 ore di lavoro e gli assalti del capitalismo che prendevano di mira la vita delle classi lavoratrici allora nel XIX secolo si trasformò in uno sciopero generale in America. Lo sciopero generale è stato una delle armi più significative dell'azione anarchica come conquista alla storia della lotta di classe.
Per gli anarchici, la lotta per le 8 ore non è mai stata vista come una semplice richiesta di riforma. Gli anarchici hanno lottato per sostituirla con una rivoluzione sociale, con l'affermazione che "Indipendentemente dal nostro orario di lavoro, che sia di 2 ore o di 8 ore, è schiavitù se lavoriamo per i padroni". read full story / add a comment
health_workers.jpg
aotearoa / pacific islands / workplace struggles / news report Monday May 16, 2022 13:59 by LAMA   text 2 comments (last - thursday july 07, 2022 23:42)   image 1 image
A short report on a strike by health workers in Aotearoa/New Zealand. read full story / add a comment
build_movements_not_elections.jpeg
indonesia / philippines / australia / anarchist movement / press release Tuesday May 10, 2022 18:56 by MACG   image 1 image
We don’t support running in elections or campaigning for them, but some Socialists are wasting their resources doing just that. Because none of them are in any danger of being elected this time around, the MACG considers that it’s possible to give them a principled vote (though it would be different if any might win – they would have to pass the test above). Such a vote is symbolic: you’re putting up your hand for Socialism and against capitalism. It’s a small gesture which you can make without compromising yourself. But we still think it was a mistake for honest Socialists to run. read full story / add a comment
Διεθνή / Αναρχικό κίνημα / Ανακοίνωση Τύπου Saturday May 07, 2022 23:58 by Διάφορες αναρχικές οργανώσεις
Πρώτη Μαΐου 1886! Σήμερα, πριν από 136 χρόνια, η αμερικανική εργατική τάξη δημιούργησε μια ανεκτίμητη εμπειρία για τους μετέπειτα αγώνες των εργατικών τάξεων σε όλο τον κόσμο, λέγοντας "αυτός ο αγώνας είναι ο τελευταίος μας αγώνας!". Παραμένει μια νίκη μέχρι σήμερα. Το αίτημα "8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση, 8 ώρες για ό,τι θέλουμε" για να αντικαταστήσει τις 16 ώρες εργασίας και τις επιθέσεις του καπιταλισμού που στόχευαν τις ζωές των εργατικών τάξεων τότε, τον 19ο αιώνα, έγινε γενική απεργία στην Αμερική. Η γενική απεργία ήταν ένα από τα σημαντικότερα όπλα της αναρχικής δράσης που συνέβαλε στην ιστορία της ταξικής πάλης. read full story / add a comment
signal20220506174054_001.jpeg
uluslararası / anarşist hareketin / press release Friday May 06, 2022 23:54 by Çeşitli anarşist örgütler   text 33 comments (last - tuesday may 30, 2023 18:25)   image 1 image
1 Mayıs 1886! 136 yıl önce Amerika işçi sınıfının “bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık!” diyerek başlattığı mücadele, ardında tüm dünya işçi sınıfı için paha biçilemez bir deneyim ve zafer bıraktı. 19. Yüzyılda 16 saate kadar varan çalışma sürelerine ve kapitalizmin, işçi sınıfının yaşamını hedef alan saldırılarına karşılık “8 saat iş, 8 saat uyku, 8 saat canımız ne isterse” talebi, 1 Mayıs 1886’da tüm Amerika’da bir genel greve dönüştü. Genel Grev, anarşist hareketin sınıf mücadelesi tarihine kazandırdığı en önemli silahlardan biriydi.

8 saat mücadelesi, anarşistler tarafından hiçbir zaman basit bir reform talebi olarak görülmedi. “Patronlar için çalışıyorsak, 2 saat çalışmak da köleliktir, 8 saat çalışmak da” diyen anarşistler, 8 saat mücadelesini toplumsal devrim mücadelesine dönüştürmek için mücadele ettiler.
read full story / add a comment
bakguerd.jpg
international / anarchist movement / opinion / analysis Tuesday May 03, 2022 23:02 by Felipe Corrêa   text 5 comments (last - saturday september 10, 2022 15:23)   image 1 image
The present text aims to discuss, from a theoretical-historical perspective, some organizational issues related to anarchism. It responds to the assertion, constantly repeated, that anarchist ideology or doctrine is essentially spontaneous and contrary to organization. Returning to the debate among anarchists about organization, this article maintains that there are three fundamental positions on the matter: those who are against organization and / or defend informal formations in small groups (anti-organizationism); supporters of organization only at the mass level (syndicalism and communitarianism), and those who point out the need for organization on two levels, the political-ideological and the mass (organizational dualism). This text delves into the positions of the third current, bringing theoretical elements from Mikhail Bakunin and then presenting a historical case in which the anarchists held, in theory and in practice, that position: the activity of the Federation of Anarchist Communists of Bulgaria (FAKB) between the twenties and forties of the twentieth century. [Português] [Castellano] read full story / add a comment
derry_anarchist_may.jpg
international / anarchist movement / press release Tuesday May 03, 2022 22:39 by Various anarchist organisations   text 15 comments (last - sunday april 30, 2023 17:23)   image 1 image
1st of May, 1886! 136 years ago today, the American working class created a priceless experience for the upcoming struggles of the working classes of the whole world by saying “this fight is our last fight!”. It remains a victory till our time. The demand of “8 hours for work, 8 hours for sleep, 8 hours for whatever we want” to replace the 16 hours of work and the assaults of capitalism which targeted the lives of the working classes then in the 19th century turned into a general strike in America. General strike has been one of the most significant weapons of the anarchist action as an earning to the history of the class struggle. For anarchists, the struggle for 8 hours has never been seen as a simple request for reform. Anarchists fought to replace it with a social revolution, with the claim that “Regardless of our working time, whether it be 2 hours or 8 hours, it is slavery if we work for bosses”. [Castellano] read full story / add a comment
via_libre_1_de_mayo_2022_b.jpeg
venezuela / colombia / miscellaneous / opinión / análisis Sunday May 01, 2022 22:55 by ViaLibre   image 1 image
Este 1 de mayo de 2022 conmemoramos un nuevo día internacional de los y las trabajadoras. En esta fecha global de lucha obrera y popular, recordamos y revindicamos. read full story / add a comment
mayday.jpg
international / workplace struggles / press release Sunday May 01, 2022 19:17 by MACG   text 1 comment (last - wednesday february 01, 2023 10:40)   image 1 image
The crisis of capitalism won’t resolve itself.  No government can save us. Only the working class can end it for the better. We need to make a revolution.  We need to overthrow capitalism and build libertarian communism, worldwide.  For this, the labour movement needs to be built anew.  We need to organise in the workplace and rebuild our unions from the ground up.  We need direct democratic control, with delegates held to mandates, and a consistent federalist structure. The practices by which we build our movement will be the ones that form the basis of the new society.  And we need to do it now, because time is short. read full story / add a comment
va_libre_28_a_2022.png
venezuela / colombia / miscellaneous / opinión / análisis Friday April 29, 2022 01:50 by ViaLibre   text 4 comments (last - monday may 29, 2023 13:41)   image 1 image
En el siguiente texto presentamos un reflexión sobre el primer aniversario del paro nacional nacional del 28 de abril de 2021 y el estallido social en Colombia, desde la perspectiva del Grupo Libertario Vía Libre. Para esto reconstruimos el origen de la convocatoria, analizamos el desarrollo de la protesta, revisamos las políticas de represión contra el movimiento y finalmente repasamos los que pensamos son algunos legados y tareas pendiente de esta enorme protesta. read full story / add a comment
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]