user preferences

New Events

International

no event posted in the last week

Upcoming Events

International

No upcoming events.
1_ocqjqykxoeqwp0d0jjb2a.jpg
Διεθνή / Αριστερά / Γνώμη / Ανάλυση Tuesday June 16, 2020 20:45 by Matthew Crossin   image 1 image
Αν και ο Μαρξ σκόπευε να αφιερώσει έναν τόμο του «Κεφαλαίου» στο ζήτημα του «Κράτους», πέθανε προτού ακόμη μπορέσει να ξεκινήσει αυτό το έργο. Έχουμε, λοιπόν, αφεθεί στην αναδιατύπωση της «μαρξιστικής θεωρίας του κράτους» από διάσπαρτες αναφορές που λανθάνουν σε διάφορα από τα συλλεχθέντα έργα του Μαρξ και του Ένγκελς. Η ανάλυσή μου διερευνά τις μετατοπίσεις και τις αντιφάσεις στη σκέψη τους, καθώς και τη χρησιμότητα αυτών των αντιφάσεων που εξυπηρετούν την εσφαλμένη παρουσίαση της αναρχικής εναλλαγής. read full story / add a comment
protestsgeorgefloyd_2.jpg
Διεθνή / Μετανάστευση / Ρατσισμός / Γνώμη / Ανάλυση Monday June 08, 2020 14:18 by Melbourne Anarchist Communist Group   image 1 image
Το κύριο καθήκον των Αναρχικών είναι το ίδιο όπως πάντα. Πρέπει να οικοδομήσουμε οργανώσεις βάσης στους χώρους εργασίας και να μετατρέψουμε το συνδικαλιστικό κίνημα σε ένα οργανωμενο και μαχητικό κίνημα. Ενώ το καθήκον μας αυτή τη στιγμή είναι να συνεισφέρουμε στην ενοποποίηση των εμπροσθοφυλακών των αγωνιζόμενων αυτόχθονων και των Μαύρων κοινοτήτων στις ΗΠΑ, πρέπει ταυτόχρονα να είμαστε πεπεισμένοι ότι η όποια νίκη μας μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε άλλο πεδίο. Ο αγώνας κατά του ρατσισμού μπορεί να κερδηθεί μόνο στους χώρους εργασίας. Και η εξάλειψη του ρατσισμού θα επιτευχθεί μόνο όταν η εργατική τάξη κάνει μια επανάσταση ενάντια στον καπιταλισμό. read full story / add a comment
protestsgeorgefloyd_1.jpg
international / migration / racism / opinion / analysis Sunday June 07, 2020 21:48 by Melbourne Anarchist Communist Group   image 1 image
The main task of Anarchists is the same as always. We need to build rank and file organisation in the workplace and turn the union movement into fighting organisations. While our duty at the moment is to join the front lines defending indigenous people here and Black communities in the US, we must remain aware that our victory can only be achieved on another field. The fight against racism can only be won in the workplace. And the fight against racism will only be won when the working class make a revolution against capitalism. read full story / add a comment
popullism.jpg
international / anti-fascism / opinion / analysis Tuesday June 02, 2020 19:13 by Shawn Hattingh   image 1 image
The rise of an authoritarian populist politics, which presents itself as against the “Establishment,”” for the “common” people and “anti-globalisation,” is happening worldwide — and there are dangerous signs in South Africa. The populist upsurge sees voters reject big, established parties that embraced neo-liberalism after the economic crisis of 2007, in the context of a retreating working class and left. The author argues that the solution is to build from below for a new society beyond the state, class rule and capitalism based on self-management and production for need. read full story / add a comment
whatsapp_image_20200528_at_21.08.jpeg
international / anarchist movement / feature Monday June 01, 2020 00:11 by Americas Coordinator   image 1 image
The Americas Coordinator held a virtual talk on May 9 on the current situation in America, particularly in Argentina, Chile, Colombia and the United States from a libertarian socialist perspective. During the discussion, the different analyses and future projections that each organization builds on this moment of world economic crisis were expressed. The Covid-19 pandemic deepened the miseries generated by this capitalist system in all territories. read full story / add a comment
whatsapp_image_20200528_at_21.07.jpeg
internacional / movimiento anarquista / news report Saturday May 30, 2020 23:26 by Coordinadora de las Américas   image 1 image
La Coordinadora de las Américas llevó a cabo una charla virtual el pasado 9 de mayo sobre la situación actual que se vive en América, particularmente en Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos desde una perspectiva socialista libertaria. Durante el debate se expresaron los diferentes análisis y proyecciones que cada organización construye sobre este momento de crisis económica mundial. La pandemia del Covid-19 profundizó las miserias generadas por este sistema capitalista en todos los territorios. read full story / add a comment
international / geschichte / link zu einer audiodatei Sunday May 24, 2020 21:54 by Libertäre Aktion   audio 1 audio file
Ein Mitglied der Anarchistischen Föderation Rio de Janeiro erzählt von den Entwicklungen und Geschehnissen in Lateinamerika der letzten 30 Jahre. Zur Sprache kommen der «Sozialismus des 21. Jahrhunderts», das erneute Aufkommen des Neoliberalismus, die momentane Welle an Aufständen in der Region und ein Ausblick in die Zukunft. read full story / add a comment
international / history / link to audio Sunday May 24, 2020 21:07 by Libertäre Aktion   audio 1 audio file
A member of the Anarchist Federation Rio de Janeiro tells about the developments and incidents in Latin America over the last 30 years. To be discussed are the "socialism of the 21st century", the renewed rise of neoliberalism, the current wave of uprisings in the region and an outlook into the future. read full story / add a comment
drivingtothefuture.gif
international / miscellaneous / opinion / analysis Tuesday May 19, 2020 05:12 by Lucien van der Walt   image 1 image
The crisis of the statist politics that dominated working-class politics -- social democracy, Marxism-Leninism, and anti-imperialist nationalism -- and the rise of neoliberalism, has aided the rediscovery of society-centred, anti-capitalist forms of bottom-up change “at a distance” from the state. This article critically assess the three main modes of “at a distance” politics: “outside-but-with” the state, which combines using the state with popular movements;  “outside-and-despite” the state, aiming at disintegrating the system by building alternatives in its cracks; and “outside-and-against” the state, associated with anarchism/ syndicalism, rejects the state for building autonomous working class counter-power that can resist, then defeat, state and capital. While each mode has limits, the anarchist/ syndicalist approach is arguably the most convincing, and its implications are serious. And it directs militants to work within the mass movements of the popular classes read full story / add a comment
logo_icl.jpg
Διεθνή / Διάφορα / Ανακοίνωση Τύπου Monday May 18, 2020 21:24 by International Confederation of Labour   image 1 image
Μόνο ο λαός σώζει το λαό. Εμείς οι ίδιοι θα σώσουμε τους εαυτούς μας. Τα κοινά και παγκόσμια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι πολλά και πολύπλοκα. Χρειαζόμαστε όλοι να είναι στο τραπέζι. Τώρα δεν κοιτάμε τον άλλο δρόμο. Αυτή τη φορά γίνε μαχητής. read full story / add a comment
81dixpz9el.jpg
international / the left / review Friday May 15, 2020 08:36 by Wayne Price   image 1 image
During the late 1930s, Leon Trotsky and John Dewey, a leading U.S. liberal, wrote essays on the relation of means and ends in politics, and on whether Leninism led to Stalinism. I am going to discuss these works from an anarchist perspective.
read full story / add a comment
alexanderberkman.jpg
Διεθνή / Εκπαίδευση / Γνώμη / Ανάλυση Thursday May 14, 2020 20:09 by Alexander Berkman   image 2 images
Τέτοιες μέθοδοι εκπαίδευσης, που ουσιαστικά βοηθούν την παιδική ποιότητα και τη φιλοδοξία της γνώσης, θα αναπτύξουν μια γενιά με υγιή πνευματική ανεξαρτησία. Θα παράγουν άντρες και γυναίκες ικανούς, σύμφωνα με τον Francisco Ferrer, “να εξελίσσονται χωρίς να σταματούν, να καταστρέφουν και να ανανεώνουν το περιβάλλον τους χωρίς διακοπή, ανανεώνοντας και τους εαυτούς τους · πάντοτε έτοιμοι να δεχτούν το καλύτερο, ευτυχισμένοι με το θρίαμβο των νέων ιδεών, που φιλοδοξούν να ζήσουν πολλές ζωές σε μια μόνο”. Σε αυτούς τους άνδρες και γυναίκες στηρίζεται η ελπίδα της ανθρώπινης προόδου. Σε αυτούς ανήκει το μέλλον. Και είναι, σε πολύ σημαντικό βαθμό, με τη δική μας δικαιοδοσία που πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο. Ο θάνατος του Francisco Ferrer ήταν μάταιος, η αγανάκτηση, η συμπάθειά μας και ο θαυμασμός μας άχρηστοι, εκτός αν μεταφράσουμε τα ιδεώδη του μαρτυρικού εκπαιδευτικού στην πράξη και στη ζωή και έτσι προωθήσουμε τον ανθρώπινο αγώνα για φώτιση και ελευθερία. read full story / add a comment
300_0___20_0_0_0_0_0_coyuntura.jpg
internazionale / movimento anarchico / opinione / analisi Thursday May 07, 2020 02:21 by Alternativa Libertaria/FdCA   image 1 image
Il 2020 è iniziato con alcuni cambiamenti a livello regionale, e soprattutto con la continuità dell'enorme e incredibile mobilitazione del popolo cileno. Quella rivolta popolare che ha attraversato più di 100 giorni ha cambiato la situazione sociale e politica di quel Paese, e ha avuto un impatto anche sull'intera regione. È apparso un nuovo scenario e, come abbiamo detto nell'analisi precedente, si inserisce nel quadro dell'enorme ondata di mobilitazioni popolari che si è dispiegata per le comunità latinoamericane (Haiti, Ecuador, e altri Paesi con minore intensità). Come si vede, è tempo per la gente in strada, questi sono tempi di lotta.
Allo stesso tempo, sta iniziando in tutto il mondo una nuova crisi economica che sta aumentando con il Coronavirus e il suo impatto sui mercati internazionali. La questione del petrolio e i suoi effetti sulle economie periferiche dell'America Latina possono avere un impatto anche sul costo della vita e sulla legittimità della tecnocrazia ultraliberale, che continua a far parte di questa nuova fase in tutto il nostro continente.
Ma la pandemia del coronavirus ha portato con sé anche una serie di cambiamenti in questa nuova fase, difficile e prematura da valutare. Tuttavia, il suo impatto ci costringe a discutere di una nuova situazione, una fase globale che sta cambiando con politiche di controllo di massa e misure repressive crescenti, ed è qui che i tre decenni di devastazione del neoliberismo diventano evidenti con il crollo della sanità pubblica e delle misure di sicurezza sociale.
Abbiamo diviso questa analisi in due sezioni: una prima dedicata alla mobilitazione cilena e ai cambiamenti sociali e politici nel continente; e una seconda con un'analisi preliminare sulla nuova situazione che si è venuta a creare dopo l'espansione di Covid-19. read full story / add a comment
1demaiointernacional.jpeg
internacional / movimento anarquista / opinião / análise Friday May 01, 2020 22:46 by Várias organizações anarquistas   image 1 image
“O primeiro de maio tem que ser um símbolo de solidariedade internacional, de solidariedade não limitada aos marcos do estado nacional que sempre corresponde aos interesses das minorias privilegiadas do país. Entre os milhões de trabalhadores e trabalhadoras que aguentam o jugo da escravidão, existe uma unidade de interesses, independentemente da língua que as pessoas falam e da bandeira sob a qual nasceram. Porém, entre os/as exploradores/as e os/as explorados/as do mesmo país, existe uma guerra ininterrupta que não pode ser resolvida por nenhum princípio de autoridade e que tem suas raízes nos interesses contrários das diversas classes. Todo nacionalismo é um disfarce ideológico dos verdadeiros fatos: ele consegue, em determinados momentos, arrastar as grandes massas com seus representantes mentirosos, mas nunca foi capaz de abolir a realidade brutal das coisas deste mundo.” (Rudolf Rocker, 1936) read full story / add a comment
1f80a7e0306947bcaa847f3b60bfe9d8.jpeg
international / mouvement anarchiste / opinion / analyse Friday May 01, 2020 21:25 by Diverses organisations anarchistes   image 1 image
”Le 1er mai devrait être un symbole de solidarité internationale, de solidarité qui ne se limite pas aux cadres de l'État national qui correspond toujours aux intérêts des minorités privilégiées du pays. Parmi les millions de travailleurs et travailleuses qui portent le joug de l'esclavage, il y a une unité d'intérêt, indépendamment de leur langue et du statut sous lequel ils et elles sont né.es. Mais entre les exploiteurs et les exploité.es d'un même pays, il y a une guerre ininterrompue qui ne peut être résolue par aucun principe d'autorité et qui est enracinée dans les intérêts contradictoires des différentes classes. Tout nationalisme est un déguisement idéologique des faits réels : il peut à un moment donné entraîner les grandes masses populaires vers ses représentants menteurs, mais il n'a jamais pu abolir la réalité brutale des choses dans ce monde. (Rocker, 1936) read full story / add a comment
8ddcfe9dc7e4451c847938b2edef620e.jpeg
international / anarchist movement / opinion / analysis Friday May 01, 2020 21:02 by Various anarchist organisations   image 1 image
”May Day should be a symbol of international solidarity – that is of a solidarity that is not limited to the frame of the national state, which always fits with the interests of the privileged minorities of that very country. Among the millions of workers who bear the yoke of slavery, there is a unity of interest, regardless of the language they speak and the standard under which they were born. But between the exploiters and the exploited of one country, there is a continuous war that cannot be resolved by any principle of authority and is rooted in the contradictory interests of the various classes. All nationalism is an ideological disguise of the true facts: it may at one time drag the great masses to its lying representatives, but it has never been able to abolish the brutal reality of the things of this world” (Rudolf Rocker, 1936). read full story / add a comment
drapeau_noir.jpg
international / workplace struggles / press release Friday May 01, 2020 18:55 by Melbourne Anarchist Communist Group   image 1 image
The struggle against the coronavirus pandemic is one that can only be won by an act of unprecedented human solidarity. Through that act the values of a new world can be born. But turning those values into reality requires the working class. Only the working class: global, multi- racial, multicultural and gender diverse, has the potential strength to uproot the power of capital at its source and steer a new course. We can start by defending health and safety for all workers and by fighting for adequate resources for the health care system. We can extend the struggle by defending civil liberties and opposing austerity. And we can culminate it with a revolution to overthrow capitalism and create libertarian communism, worldwide. read full story / add a comment
926e37bb36aa45b4bad1b6dba47d66f9.jpeg
Διεθνή / Λαϊκοί Αγώνες / Γνώμη / Ανάλυση Friday May 01, 2020 18:45 by Αναρχοκομμουνιστικές οργανώσεις   image 1 image
"Η Πρωτομαγιά πρέπει να είναι ένα σύμβολο της διεθνούς αλληλεγγύης - δηλαδή μιας αλληλεγγύης που δεν περιορίζεται στο πλαίσιο του εθνικού κράτους, το οποίο ταιριάζει πάντα με τα συμφέροντα των προνομιούχων μειονοτήτων αυτής της ίδιας χώρας. Μεταξύ των εκατομμυρίων εργαζομένων που υπομένουν τον ζυγό της δουλείας, υπάρχει ενότητα στα κοινά συμφέροντα, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλούν και την κατάσταση υπό την οποία γεννήθηκαν. Αλλά μεταξύ των εκμεταλλευτών και των εκμεταλλευόμενων μιας χώρας, υπάρχει ένας συνεχής πόλεμος που δεν μπορεί να επιλυθεί με καμία αρχή εξουσίας και έχει τις ρίζες του στα αντίθετα συμφέροντα των διαφόρων τάξεων. Κάθε εθνικισμός είναι μια ιδεολογική μεταμφίεση των πραγματικών γεγονότων: μπορεί κάποτε να σύρει τις μεγάλες μάζες στους ψεύτικους εκπροσώπους της, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να καταργήσει την κτηνώδη πραγματικότητα των πραγμάτων αυτού του κόσμου“.
(Rudolf Rocker, 1936). read full story / add a comment
fb_img_1588289031450300x228.jpg
internacional / movimiento anarquista / portada Friday May 01, 2020 18:15 by Vários organizaciones anarquistas   image 1 image
“El primero de Mayo debe ser un símbolo de solidaridad internacional, de solidaridad no limitada a los marcos del estado nacional que siempre corresponde a los intereses de las minorías privilegiadas del país. Entre los millones de trabajadores que soportan el yugo de la esclavitud, existe una unidad de intereses, independientemente del idioma que hablen y el estandarte bajo el cual nacieron. Pero entre los/as explotadores/as y los/as explotados/as del mismo país, hay una guerra ininterrumpida que no puede ser resuelta por ningún principio de autoridad y que tiene sus raíces en los intereses contradictorios de las diversas clases. Todo nacionalismo es un disfraz ideológico de los hechos verdaderos: puede en un momento dado arrastrar a las grandes masas a sus representantes mentirosos, pero nunca ha sido capaz de abolir la brutal realidad de las cosas de este mundo.” ( Rudolf Rocker, 1936) read full story / add a comment
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Front page

International anarchist solidarity against Turkish state repression

Declaración Anarquista Internacional por el Primero de Mayo, 2022

Le vieux monde opprime les femmes et les minorités de genre. Leur force le détruira !

Against Militarism and War: For self-organised struggle and social revolution

Declaração anarquista internacional sobre a pandemia da Covid-19

La révolution du Rojava a défendu le monde, maintenant le monde doit défendre la révolution du Rojava!

Anarchist Theory and History in Global Perspective

Trans Rights is a Class Issue

Capitalism, Anti-Capitalism and Popular Organisation [Booklet]

AUKUS: A big step toward war

Reflexiones sobre la situación de Afganistán

Αυτοοργάνωση ή Χάος

South Africa: Historic rupture or warring brothers again?

Declaración Anarquista Internacional: A 85 Años De La Revolución Española. Sus Enseñanzas Y Su Legado.

Death or Renewal: Is the Climate Crisis the Final Crisis?

Gleichheit und Freiheit stehen nicht zur Debatte!

Contre la guerre au Kurdistan irakien, contre la traîtrise du PDK

Meurtre de Clément Méric : l’enjeu politique du procès en appel

Comunicado sobre el Paro Nacional y las Jornadas de Protesta en Colombia

The Broken Promises of Vietnam

Premier Mai : Un coup porté contre l’un·e d’entre nous est un coup porté contre nous tou·tes

Federasyon’a Çağırıyoruz!

Piştgirîye Daxuyanîya Çapemenî ji bo Êrîşek Hatîye li ser Xanîyê Mezopotamya

Les attaques fascistes ne nous arrêteront pas !

© 2005-2022 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]