user preferences

Upcoming Events

Gender

No upcoming events.
le_libertaire.jpeg
Διεθνή / Φύλο / Γνώμη / Ανάλυση Friday December 09, 2022 18:12 by Joseph Déjacque   text 1 comment (last - tuesday june 06, 2023 11:05)   image 1 image
Ο Αναρχισμός έχει κατηγορηθεί ότι υποθάλπει ή ότι έχει αγνοήσει την Πατριαρχία. Αρκετές από αυτές τις κατηγορίες είναι αληθείς φωτογραφικά, αλλά αδικούν το Αναρχικό κίνημα συνολικά, διότι από την απαρχή της Ιδέας υπήρξαν φωνές που ζητούσαν το αυτονόητο: ότι η χειραφέτηση δεν είναι θέμα φύλου, ούτε ότι οι άντρες έχουν προτεραιότητα στην Ελευθερία. Ο πρώιμος αναρχοκομμουνιστής Joseph Déjacque (Ζοζέφ Ντεζάκ), ο πρώτος που χρησιμοποίησε την λέξη «ελευθεριακός», μαθητής του Pierre-Joseph Proudhon, γράφει μια οργισμένη επιστολή στον Δάσκαλο το 1857. read full story / add a comment
mujeres700x437.png
brazil/guyana/suriname/fguiana / gender / policy statement Tuesday August 16, 2022 22:49 by Brazilian Anarchist Coordination   text 10 comments (last - thursday february 01, 2024 18:16)   image 1 image
This document was produced by the Brazilian Anarchist Coordination [Coordenação Anarquista Brasileira] (CAB), a group of anarchist organizations working collaboratively across Brazil. It is translated and reprinted here with the permission of our sister organizations participating in CAB. The document has also served as an anchor point in recent discussions on feminism within Black Rose / Rosa Negra. We hope that by making this text available in English for the first time, we can increase its reach and impact. Translation by Enrique Guerrero-López read full story / add a comment
signal202206251724032211.jpeg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Φύλο / Ανακοίνωση Τύπου Thursday June 30, 2022 22:07 by καρακ(Α)ηδόνες   image 2 images
Στήνουμε αναχώματα στη γειτονιά μας, στους δρόμους μας, στις πλατείες μας απέναντι στη ματσίλα, στα δίπολα, στο σεξισμό, στην ομοβοφία, στην τρανσοφοβία. Ο δημόσιος χώρος μας ανήκει. Στεκόμαστε η μία δίπλα στην άλλη. Αλληλέγγυα. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια, δεν χρειαζόμαστε συμβουλές, δεν χρειαζόμαστε προστασία από τους άντρες των ζωών μας. read full story / add a comment
marinoudi1_1.jpg
Διεθνή / Φύλο / Κριτική / Παρουσίαση Monday May 23, 2022 22:25 by Γιώργος Λαουτάρης   text 1 comment (last - monday may 30, 2022 21:48)   image 2 images
Σούλα Μαρινούδη, Η ζωή χωρίς εμένα - Έμφυλα υποκείμενα εντός και εκτός των κινηματικών χώρων
Το κείμενο αυτό μελετά και εμπνέεται από τις ζωές ανθρώπων που συμμετείχαν σε ριζοσπαστικούς κινηματικούς χώρους από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και μέχρι το 2008, αλλά λόγω του φύλου και της σεξουαλικότητάς τους βίωναν τις ομάδες αυτές με όρους αποκλεισμού. read full story / add a comment
8_m_va_libre_2022.jpg
venezuela / colombia / género / opinión / análisis Wednesday March 09, 2022 03:13 by ViaLibre   text 1 comment (last - thursday may 30, 2024 23:40)   image 1 image
Este 8 de marzo conmemoramos un nuevo día de las mujeres trabajadoras. Esta fecha festiva y de lucha, fue creada por el movimiento de mujeres desde el Segundo Congreso Internacional de Mujeres Socialistas de 1910, que se pronunció también en solidaridad con las huelgas de las mujeres obreras y contra la guerra en ciernes. Esta nació y se desarrolló como una fecha de protesta por la plena igualdad civil y política, el fin de la brecha salarial y por el pleno disfrute de la vida, una lucha que hoy también es la nuestra. read full story / add a comment
internazionale / genero / comunicato stampa Wednesday March 09, 2022 01:34 by Varie organizzazioni anarchiche   text 2 comments (last - friday october 28, 2022 16:42)
Più di cento anni fa, l'8 marzo 1917, le lavoratrici di San Pietroburgo (Russia) scioperarono e manifestarono per il pane e la pace, partecipando così all'inizio di uno storico movimento rivoluzionario. In quel periodo, l'8 marzo come giorno di lotta per i diritti delle donne cominciò ad essere commemorato frequentemente.
Nel 2022, le donne sono ancora uno dei settori più oppressi dell'umanità, insieme alle minoranze di genere che cercano di superare la binarietà di genere. Questa situazione si verifica in ogni ambito sociale: sul lavoro, a casa, nella crisi sanitaria o in situazioni di guerra. Proprio per questo la rivolta delle donne potrebbe rovesciare gli stati, il capitalismo e il dominio razzista e patriarcale. read full story / add a comment
Visuel "contre la culture du viol, les féminicides et le patriarcat, Journée de résistance et de lutte"
international / genre / article de fond Wednesday March 09, 2022 00:00 by Diverses organisations anarchistes   text 9 comments (last - wednesday june 12, 2024 02:28)   image 1 image
Il y a plus de cent ans, le 8 mars 1917, les ouvrières de Saint-Pétersbourg (Russie) se mettaient en grève et manifestaient pour réclamer du pain et la paix et déclenchait ainsi un mouvement révolutionnaire historique. Le 8 mars de lutte pour les droits des femmes était lancé.

En 2022, les femmes restent l’un des secteurs de l’humanité les plus opprimés, aux côtés des minorités de genre qui défient la binarité. C’est le cas dans toutes les sphères de la société : au boulot, à la maison, face à la crise sanitaire ou aux situations de guerre. C’est la raison pour laquelle leur soulèvement peut faire chanceler les Etats, le capitalisme et la domination raciste et patriarcale. read full story / add a comment
photo5850321266693749319.jpg
internacional / género / comunicado de prensa Tuesday March 08, 2022 23:57 by Varias organizaciones anarquistas   image 1 image
Hace más de un siglo, el 8 de marzo de 1917 las mujeres trabajadoras de San Petersburgo (Rusia) hicieron una huelga y se manifestaron por el pan y por la paz, impulsando entonces un movimiento histórico revolucionario. Es en esa época que el 8 de marzo como día de lucha por los derechos y libertades de las mujeres empieza a ser conmemorado.
Así pues en el año 2022, las mujeres y disidencias seguimos siendo una de las partes de la sociedad más oprimida. Así sucede y ha sucedido en el trabajo, en el hogar, en la crisis sanitaria o en las situaciones de guerra. Por este motivo nuestro levantamiento podría derribar los Estados, el capitalismo y la dominación patriarcal y racista. read full story / add a comment
photo5850321266693749315.jpg
international / gender / press release Tuesday March 08, 2022 23:50 by Several anarchist organisations   text 5 comments (last - friday march 29, 2024 22:15)   image 1 image
More than a hundred years ago, on March 8, 1917, the women workers of St. Petersburg (Russia) went on strike and demonstrated for bread and peace, thus playing part in the inception of an historic revolutionary movement. Around that time, the 8th of March as a day of struggle for women's rights began to be commemorated frequently.
In 2022, women are still one of the most oppressed sectors of humanity, alongside with gender minorities which try to overcome gender binarity. This situation takes places in every social sphere: at work, at home, in the health crisis or in war situations. This is exactly why women's uprising could topple states, capitalism and racist and patriarchal domination. read full story / add a comment
photo5850321266693749314.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Φύλο / Ανακοίνωση Τύπου Tuesday March 08, 2022 23:16 by Several anarchist organisations   image 1 image
Ο παλιός κόσμος καταπιέζει τις γυναίκες και τις έμφυλες μειονότητες. Η δύναμή τους θα τον καταστρέψει! Πριν από 100 και πλέον χρόνια, στις 8 Μαρτίου 1917, οι εργάτριες της Αγίας Πετρούπολης απεργούσαν και διαδήλωναν για ψωμί και ειρήνη, συμμετέχοντας έτσι στην απαρχή ενός ιστορικού επαναστατικού κινήματος. Εκείνη την εποχή, η 8η Μαρτίου ως ημέρα αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών άρχισε να τιμάται συχνά.

Το 2022 οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν μια από τις πιο καταπιεσμένες ομάδες της ανθρωπότητας, μαζί με τις έμφυλες μειονότητες που προσπαθούν να υπερνικήσουν τη δυαδικότητα των φύλων. Η κατάσταση αυτή παρατηρείται σε κάθε κοινωνική σφαίρα: στην εργασία, στο σπίτι, στην υγειονομική κρίση ή στις πολεμικές καταστάσεις. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο η εξέγερση των γυναικών θα μπορούσε να ανατρέψει τα κράτη, τον καπιταλισμό, τη ρατσιστική και πατριαρχική κυριαρχία. read full story / add a comment
despenalizacin_aborto_2022.jpg
venezuela / colombia / género / opinión / análisis Wednesday February 23, 2022 07:12 by ViaLibre   image 1 image
El pasado lunes 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia, respondiendo a la demanda colectiva interpuesta por la campaña feminista Causa Justa, declaró, por estrecha mayoría, la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo en el país hasta la semana 24 de gestación (aproximadamente 5 meses y medio de embarazo). Con esta sentencia se ha logrado una gran victoria para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, que hoy celebramos. read full story / add a comment
tina_mondotti.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Φύλο / Γνώμη / Ανάλυση Tuesday December 14, 2021 17:46 by Enantia...   image 1 image
Το γεγονός ότι μετά από χρόνια αγώνα για την ισότητα και ελευθεριότητα, τα πρότυπα άντρα είναι αποδεκτά, είναι πηγή προβληματισμού και κριτικής και για τα δύο φύλα. Εφόσον πέρα από την ανάγκη αποδοχής του αναρχικού υπάρχει και η αποδοχή και θαυμασμός από όλα τα φύλα που επικροτούν τη μάτσο εμφάνιση και συμπεριφορά του αρσενικού. Προφανώς, οι εξαιρέσεις υπάρχουν και είναι η ελπίδα για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. read full story / add a comment
tdor752x440.jpg
international / gender / feature Thursday November 25, 2021 02:51 by Danny La Rouge   text 131 comments (last - friday june 07, 2024 23:27)   image 1 image
On Trans Day of Remembrance (20th November 2021), we remember and honour the lives of trans and gender-diverse people reported murdered in the last 12 months. Trans people around the world face structural, institutional, societal, and direct violence. The violence that trans people face has roots in the policies, laws, and institutional practices of capitalist society.
read full story / add a comment
autoc_trans.png
international / genre / communiqué de presse Monday November 22, 2021 23:56 by Commission antipatriarcat   text 1 comment (last - monday february 05, 2024 16:54)   image 1 image
Comme chaque année depuis 23 ans, a lieu, le 20 novembre la Journée mondial du souvenir trans, ou Trans Day of Remembrance (TDoR). C’est en hommage à Rita Hester, tuée le 20 novembre 1998, que cette date a été choisie en mémoire de toutes les personnes trans [2] tuées ou poussées au suicide dans le monde. read full story / add a comment
transacg.jpg
Διεθνή / Φύλο / Ανακοίνωση Τύπου Monday November 22, 2021 18:02 by Anarchist Communist Group   image 1 image
Το “διαίρει και βασίλευε” έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και καιρό ως εργαλείο, για να μας υποτάξει. To Anarchist Communist Group επιδιώκει την ενότητα της εργατικής τάξης, διότι οι αγώνες μας επιτάσσουν τη συσπείρωση και την αλληλεγγύη, προκειμένου να είναι συνολικοί, στην κατεύθυνση της επαναστατικής κοινωνικής αλλαγής και της δημιουργίας μιας κοινωνίας στην οποία η εκμετάλλευση θα καταργηθεί και όλοι οι πόροι θα είναι κοινοί. read full story / add a comment
patriarxiasuntagmadiamarturia768x372.jpg
greece / turkey / cyprus / gender / opinion / analysis Sunday November 07, 2021 19:06 by Nikos Vrantsis   image 1 image
In the wake of the pandemic, the outbreak of domestic violence has led the government to set up and increase victim support lines operating inside police stations. What this practically means is just another hotline in the policy directory. But women’s emancipation in the Greek context cannot come via a posteriori calls to the police. It requires systemic responses that will empower women, the same being true for any vulnerable individual, so that their decision to quit the sphere of violence will not involve the risk of poverty and social exclusion. read full story / add a comment
international / gender / appeal / petition Thursday October 28, 2021 01:32 by Adam
Call for Papers

Burning the Ballot: Feminism Meets Anarchy

A Special Issue of Coils of the Serpent: Journal for the Study of Contemporary Power read full story / add a comment
4_m_2021.jpg
venezuela / colombia / género / opinión / análisis Tuesday July 13, 2021 10:08 by ViaLibre   text 2 comments (last - sunday june 09, 2024 06:24)   image 1 image
El pasado domingo 4 de julio de 2021 se realizó en Bogotá la contra marcha por la liberación de las disidencias sexuales y de género. Esta iniciativa, parte de las actividades del orgullo crítico de las personas sexo disidentes a nivel mundial, fue convocada a nivel local por la Colectiva Libertaria Severas Flores y otros procesos organizativos, y logro reunir cerca de 1.000 participantes, con un gran protagonismo juvenil, trans y feminista. read full story / add a comment
imagen_pagina.jpg
venezuela / colombia / género / anarchist communist event Thursday July 01, 2021 08:17 by ViaLibre   image 1 image
Encuentros Ácratas: Perspectivas Anarquistas del movimiento de disidencias sexuales
Invitado especial: Felipe Caro (Historiador especialista en movimientos de disidencias sexuales) read full story / add a comment
marshapjohnson.jpg
international / gender / feature Tuesday June 29, 2021 06:27 by Various anarchist organisations   text 41 comments (last - wednesday june 05, 2024 22:18)   image 2 images
Am 28. Juni 1969 trafen Polizisten im Stonewall Inn in New York ein. Diese Bar war in der Schwulen-, Lesben-, Bi- und Trans-Community dafür bekannt, dass sie auch die am meisten Ausgegrenzten willkommen hieß. Wie üblich verdarb die Polizei die Party. read full story / add a comment
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
© 2005-2024 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]