user preferences

New Events

no event posted in the last week

Upcoming Events

No upcoming events.

textAnother Sanders Betrayal 23:08 Apr 15 0 comments

north america / mexico / the left / non-anarchist press Wednesday April 15, 2020 23:08 by Laurie Dobson
As people come to grips with the announcement today that Bernie Sanders has suspended, i.e. dropped out of, his campaign, a myriad of collective feelings will have to run their inevitable course. read full story / add a comment
conjunture_april_2020_2.jpeg
Διεθνή / Διάφορα / Γνώμη / Ανάλυση Wednesday April 15, 2020 20:25 by Αναρχοκομμουνιστικές οργανώσεις   image 1 image
Θεωρούμε ότι είναι καιρός να επανεξετάσουμε πλήρως τη λειτουργία της κοινωνίας, αναζητώντας την ικανοποίηση των αναγκών όλων. Μπορούμε να βρούμε τρόπους και μηχανισμούς φροντίδας και προστασίας της φύσης για να εγγυηθούμε ζωή. Μπορούμε να τερματίσουμε αυτό το σύστημα, θέτοντας όλα τα μέσα παραγωγής και διανομής στα χέρια της εργατικής τάξης, αντικαθιστώντας την οικονομία της αγοράς με μια κοινωνικοποιημένη και αυτάρκη οικονομία και το κράτος με ένα αυτόνομο ομοσπονδιοποιημένο σύστημα. Είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούμε εν μέσω αυτής της κρίσης σε αυτή την κατεύθυνση, υφαίνοντας δεσμούς αλληλεγγύης στη βάση, ενισχύοντας τις λαϊκές οργανώσεις και οικοδομώντας στην ουσία ένα αληθινό Μέτωπο των Καταπιεσμένων Τάξεων, το οποίο θα μπορεί να οργανώσει τους αγώνες του σήμερα και του αύριο στην αναζήτηση. μιας ελευθεριακής, φεντεραλιστικής κοινωνίας με άμεση δημοκρατία. read full story / add a comment
conjunture_april_2020_1.jpeg
Διεθνή / Διάφορα / Γνώμη / Ανάλυση Wednesday April 15, 2020 20:12 by Αναρχοκομμουνιστικές οργανώσεις   image 1 image
Το 2020 ξεκίνησε με κάποιες αλλαγές σε περιφερειακό επίπεδο, και ειδικά με τη συνέχιση της τεράστιας και απίστευτης κινητοποίησης του Χιλιανού λαού. Αυτή η κοινωνική εξέγερση, η οποία διεξάγεται πάνω από 100 ημέρες, έχει αλλάξει την κοινωνική και πολιτική κατάσταση της χώρας, και έχει επηρεάσει ολόκληρη την περιοχή. Αναδύθηκε μια νέα κατάσταση που, όπως έχουμε γράψει σε προηγούμενη ανάλυση, εντάσσεται στο πλαίσιο των μαζικών λαϊκών κινητοποιήσεων, όπως αυτές εκδηλώθηκαν στις κοινότητες των λατινοαμερικανών (στην Αϊτή, τον Ισημερινό και άλλες χώρες με μικρότερη ένταση). Όπως μπορούμε να δούμε, είναι η στιγμή που οι άνθρωποι βρίσκονται στο δρόμο, είναι καιρός αγώνα. read full story / add a comment
mulhere769resiste770ncia11_3.png
brazil/guyana/suriname/fguiana / género / opinión / análisis Wednesday April 15, 2020 05:42 by Coordenação Anarquista Brasileira   image 1 image

Las mujeres que formamos parte de las organizaciones de la Coordinadora Anarquista Brasileña nos entendemos como parte de una larga tradición de mujeres anarquistas que han denunciado y luchado radicalmente contra las opresiones de género; por lo tanto, también la explotación del trabajo adquiere una especificidad para nosotras. Formamos parte de la tradición de las muchas, muchas mujeres anarquistas que, aunque borradas por la historia de los de arriba, han chocado de frente con la violencia que sufrimos por ser mujeres; mujeres que han guiado nuevas formas de amar y han problematizado el modelo de familia burguesa que es la base del sistema; mujeres que reaccionaron a la violencia machista, a menudo procedentes de sus propios camaradas; mujeres autodidactas, que promovieron la alfabetización y pensaron en una educación liberadora, que actuaron en la prensa creando y escribiendo en periódicos libertarios; ¡mujeres que se levantaron en armas! Estas mujeres intrépidas e insumisas lucharon contra un sistema opresivo por una vida digna y libre y sembraron semillas de liberación en todo el mundo. Hay muchas luchadoras anónimas borradas en la historia de los hombres. Hay muchas que se han ido antes que nosotras, muchas que no lo están. Llevamos en nosotras su legado. read full story / add a comment
mulhere769resiste770ncia11_2.png
brésil/guyane/suriname/guinée française / genre / opinion / analyse Wednesday April 15, 2020 04:58 by Coordenação Anarquista Brasileira   image 1 image
Production du GT (groupement de tendance) de genre de la CAB.

Face au scénario actuel (et, il convient de le dire, un scénario qui apporte des conditions de vie et d'existence jusqu'alors inimaginables pour la plupart d'entre nous), nous ne pouvons pas ne pas débattre de la manière dont les femmes qui constituent les secteurs les plus vulnérables de la société ont ressenti beaucoup plus violemment les restrictions imposées par ce contexte de pandémie. Les inégalités sociales, les oppressions qui ont fondé l'État brésilien et les violations constamment déclenchées contre le peuple ont historiquement eu un impact particulier sur les femmes. Après tout, ce sont elles qui constituent de manière significative la base de la pyramide d'exploitation de la force de travail ; ce sont elles qui détiennent les salaires les plus bas ; ce sont elles qui représentent dans leur grande majorité le corps des travailleuses domestiques ; ce sont elles qui occupe la place de chefs de famille où le géniteur non seulement ne se rend pas présent mais abandonne aussi financièrement et émotionnellement sa femme et ses fils et filles ; Ce sont elles qui sont en majorité en première ligne lors des premiers contacts qui se produisent en arrivant dans les services de santé ; ce sont aussi celles qui risquent le plus de mourir dans l'isolement de leur foyer, car elles partagent dans la résidence l'espace avec un partenaire agresseur, conséquence cruelle des structures machistes dans lesquelles nous sommes créés.

Outre ces réalités, nous avons encore la misère, le chômage, le désespoir et tant de conditions de vie défavorables aux recommandations pour se protéger de la contamination par COVID-19. Il existe de nombreuses poches de pauvreté au Brésil. Le manque d'eau est une réalité dans de nombreux foyers. L'isolement (si recommandé par les autorités sanitaires) est quelque chose d'impossible pour beaucoup de ces travailleuses, en particulier celles qui travaillent comme domestiques. Ce n'est pas pour rien que nous avons récemment appris le décès d'une femme de ménage, qui avait continuée à travailler chez ses employeurs qui étaient en quarantaine. Il convient de mentionner : pouvez-vous deviner la couleur et la classe de cette bonne qui a été victime des privilèges de ces employeurs ? La crise de la pandémie a de la couleur, du genre et de la classe ! Nous devons exiger que nos droits soient respectés et nous devons continuer à nous battre pour une vie digne !

C'est dans ce sens que nous, femmes de la Coordination Anarchiste Brésilienne, publions ce texte de réflexion qui se propose de présenter notre conception du féminisme. Notre combat est pour une société libre de toute forme d'oppression et d'exploitation. Nous n'acceptons donc en aucune façon de fermer les yeux ou de ralentir, même dans le contexte d'une pandémie, nos analyses, qui pointent vers la lutte contre le racisme, contre le machisme et le patriarcat, contre l'État et son projet génocidaire et contre le Capital dans sa logique de mort au peuple et de protection des patrons. Que nos débats ne s'arrêtent pas, tout comme notre lutte et notre résistance se poursuivent jour après jour ! Pour le pouvoir populaire ! Les femmes sont des résistantes dans la lutte pour une vie digne !
read full story / add a comment

Front page

Sorry, there are currently no features published that match your query!
© 2005-2021 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]