user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
Search author name words: TAAC, iWAC, ZACF

malema_zulu.png
southern africa / repression / prisoners / feature Thursday May 09, 2013 23:48 by TAAC, iWAC, ZACF   image 1 image
Umthetho sisekelo walelizwe uthembisa amalungelo epolitiki nokulingana kwabantu. Kucacile ukuthi osozimali nosomapolitiki bazenzela umathanda. Banyathela ubuso babantu baseMzansi. Isibonelo esidumile esamaphoyisa ebulala abasebenzi bezimayini zaseLonmin Marikana. read full story / add a comment
malema_tswana.png
southern africa / repression / prisoners / press release Friday May 03, 2013 15:53 by TAAC, iWAC, ZACF   text 3 comments (last - sunday september 22, 2013 22:45)   image 1 image
Molaotheo o tshepisitse ditokelo tsa dipolotiki le tekatekano. Go a bonagala gore boradipolotiki le bathapi ba dira ka mo ba ratang ka teng. Ba tshameka ka batho. Seo se bonagetse ka nako eo mapodisi a bolaileng badiri bao ba neng ba dirile ditshupetso kwa moepong wa Lonmin Marikana.
read full story / add a comment
© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]