user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
Search author name words: Emma Goldman

Artwork: Clifford Harper
Διεθνή / Εκπαίδευση / Γνώμη / Ανάλυση Sunday August 08, 2021 20:04 by Emma Goldman   image 1 image
Μερικοί θα ρωτήσουν για τους αδύναμους χαρακτήρες, δεν πρέπει αυτοί να προστατεύονται; Βέβαια, αλλά για να μπορούν να το κάνουν αυτό, είναι απαραίτητο οι γονείς να καταλάβουν ότι η μόρφωση των παιδιών δεν είναι συνώνυμη με τη μαζική εκπαίδευση. Για να σημαίνει πραγματικά η μόρφωση κάτι, πρέπει να εστιάζει στην ελεύθερη ανάπτυξη του εσωτερικού δυναμικού και των κλίσεων του παιδιού. Μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζουμε για ένα ελεύθερο άτομο και προφανώς για μια ελεύθερη κοινωνία που θα βάζουν τέλος στις παρεμβάσεις και στους εξαναγκασμούς στην ανθρώπινη ανάπτυξη. read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / luttes dans la communauté / communiqué de presse Friday January 26, 2018 22:48 by Collectif anarchiste Emma Goldman
Il y a quelque temps, au Saguenay, Michael Labbé, un compagnon Autochtone participant de plusieurs éditions de la Marmite Autogérée, a rendu l’âme au cours de l’incendie tragique de la maison de chambres où il avait trouvé toit. read full story / add a comment
egwithpo.jpg
russia / ukraine / belarus / history of anarchism / opinion / analysis Wednesday January 27, 2016 07:23 by Emma Goldman   image 1 image
Extracts from anarchist-communist Emma Goldman's classic analysis, as presented in her 1924 "My Further Disillusionment with Russia." Goldman argued clearly that the Russian Revolution's end, in a new one-party dictatorship and new elite ruling a highly unequal society, could not be excused as a simple degeneration caused by external pressures of imperialist intervention and economic crisis (the view of defenders of the Communist Party). It also could not be explained as the inevitable result of class-based revolution that overthrew parliament and private property (the view of liberals). The programme and actions of the Communist Party, based on building a centralised state run by a single centralised party and repression, crushed democratic bottom-up proletarian and peasant initiative and self-management, worsened the economic situation, and destroyed the revolution from within. The revolution itself was actually very democratic and egalitarian, not by its nature dictatorial, and this placed it in a fatal struggle with Bolshevik / Communist rule. Revolution, to succeed, needs a total "transvaluation" of values to a "libertarian spirit" that rejects authoritarianism, and bottom-up "economic" mobilisation of the masses through steps like anarcho-syndicalism and co-operatives, that place decisions in the hands of the grassroots masses. "Means" must match "ends," and ethics and action must always be consistently based on libertarian, just principles: "Today is the parent of tomorrow. " read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / luttes en milieu de travail / nouvelles Saturday October 24, 2015 09:06 by Collectif Emma Goldman
Le Pic-Bois est un bulletin d’information libertaire régional publié au Saguenay depuis 2010. Diffusé par le Collectif anarchiste Emma Goldman et ses ami-e-s, le Pic-Bois met de l’avant la construction d’alternatives sociales et d’un pouvoir populaire pour changer la société ici et maintenant. Oiseau tapageur et rebelle, le Pic-Bois vous informe et sensibilise pour rompre avec l’ordre établi.

Ce cinquième numéro est entièrement consacré à la question du travail. Il a pour but de susciter des réflexions critiques et des débats à propos de cet élément majeur (et accapareur) de nos vies en système capitaliste. Si vous souhaitez faire la distribution du journal sur votre campus, dans votre voisinage ou dans votre lieu de travail, sentez vous bien sûr libre de faire des photocopies à partir du fichier que l'on joint ici. read full story / add a comment
cc.jpg
amérique du nord / mexique / mouvement anarchiste / lien vers pdf Thursday November 06, 2014 14:23 by Collectif Emma Goldman   image 1 image
Voici l'édition express du journal Cause Commune produite à l'occasion des manifestations contre l'austérité du 31 octobre 2014 au Québec (Canada). Plus d'une centaine de copies de cette édition ont aujourd'hui été diffusées à la manifestation de Jonquière. Plus de copies seront distribuées dans les prochains mois - n'hésitez pas à nous en demander des piles si vous souhaitez participer à la diffusion de nos idées. La voici en format virtuel - partagez largement!
read full story / add a comment
57d704905.jpg
Διεθνή / Ιμπεριαλισμός / Πόλεμος / Γνώμη / Ανάλυση Tuesday April 22, 2014 21:57 by Emma Goldman   image 1 image
Τι είναι ο πατριωτισμός; Είναι αγάπη για το μέρος που γεννηθήκαμε, τον τόπο των παιδικών αναμνήσεων και ελπίδων, ονείρων και φιλοδοξιών; Για τον τόπο, όπου με παιδική αφέλεια παρακολουθούσαμε τα φευγαλέα σύννεφα και αναρωτιόμασταν γιατί και εμείς δεν μπορούμε να πετάξουμε έτσι γοργά; Εκεί, όπου μετρούσαμε τα εκατομμύρια λαμπερά αστέρια, τη στιγμή που αυτά διαπερνούσαν τις παιδικές ψυχές μας και τα αισθανόμασταν σαν μάτια που μας κοιτάνε; Ή εκεί, όπου ακούγαμε τη μουσική των πουλιών και ονειρευόμασταν ότι έχουμε φτερά σαν τα δικά τους για να πετάξουμε σε χώρες μακρινές; read full story / add a comment
ceg.jpg
amérique du nord / mexique / mouvement anarchiste / opinion / analyse Thursday March 06, 2014 14:36 by Collectif Emma Goldman   image 1 image
Ce texte a comme premier objectif de dresser un bilan le plus honnête possible, afin que nous puissions collectivement tirer des apprentissages de cette expérience. Ce bilan est issu d’une réflexion collective des membres actifs du collectif Emma Goldman à l’hiver 2014. Il reflète donc, avant tout chose, la réalité telle que vécue par ceux-ci. read full story / add a comment
emma_goldman.jpg
Διεθνή / Λαϊκοί Αγώνες / Γνώμη / Ανάλυση Thursday November 14, 2013 18:30 by Emma Goldman   image 1 image
Η προλεταριοποίηση στην εποχή μας εκτείνεται πολύ πέραν της χειρωνακτικής εργασίας. Στην πραγματικότητα όλοι όσοι δουλεύουν για τα προς το ζην, είτε με τα χέρια είτε με το μυαλό, όλοι όσοι πρέπει να πουλήσουν τις δεξιότητες, τη γνώση τους, την εμπειρία και τις ικανότητές τους, είναι προλετάριοι. Από αυτή την άποψη όλοι, με εξαίρεση, μία πολύ μικρή τάξη, έχουν προλεταριοποιηθεί. Ολόκληρος ο κοινωνικός ιστός διατηρείται μέσω της χειρωνακτικής και πνευματικής εργασίας. read full story / add a comment
stopracism_1.gif
amérique du nord / mexique / migration / racisme / communiqué de presse Thursday September 19, 2013 12:35 by Collectif Emma Goldman   image 1 image
Horreur et stupeur sont des mots bien insuffisants pour exprimer notre dégoût face au crime haineux perpétré samedi après-midi à l’endroit de la Mosquée de Chicoutimi. Nous qui militons au quotidien pour abattre ces frontières formées de préjugés, de violence, d’oppression, de privilège et d’ignorance, sommes attristé-e-s par cette nouvelle manifestation d’un système d’oppression – le racisme – bien présent chez nous. Alors que nous voyons dans cet acte la continuité d’une campagne de propagande haineuse d’un groupuscule raciste de la région, nous nous insurgeons également contre des formes de racisme beaucoup plus répandues et banalisées dans notre milieu. À l’ombre des bêtes idées-marketing de « ville accueillante » (sans action) et des vaines quêtes du journalisme policier de nos grands médias, nous émettons cette déclaration à partager : du courage naît l’espoir, l’espoir de vaincre et terrasser toutes les formes d’oppression. C’est un appel à l’action. [Engilsh] read full story / add a comment
stopracism.gif
north america / mexico / migration / racism / press release Thursday September 19, 2013 12:01 by Collectif Emma Goldman   image 1 image
Words like shock and horror do not do enough to express our disgust before the hate crime perpetrated Saturday afternoon against the Chicoutimi Mosque. We who are active every day tearing down these borders built of prejudices, violence, oppression, privilege and ignorance, are saddened by this new manifestation of a system of oppression – racism – that is widespread where we live. [Français] read full story / add a comment
cce.jpg
amérique du nord / mexique / luttes en milieu de travail / opinion / analyse Sunday July 07, 2013 13:41 by Collectif Emma Goldman   image 1 image
Voici l'édition express du journal Cause Commune produite à l'occasion des manifestations régionales des lock-outé-e-s des garages de 25 concessionnaires de la région. Ces patrons jouent carrément à humilier les gens qu'ils ont mis en lock-out pour les faire plier et en mettre jusqu'au quart à la porte pour augmenter leurs profits. Solidarité! Boycottez les concessionnaires! La voici en format virtuel... read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / Éducation / opinion / analyse Sunday September 09, 2012 10:56 by Collectif Emma Goldman
Depuis la création de SAGE-UQAC (Service de l’association générale étudiante de l’UQAC), un conseil d’administration a été mis sur pied. Ce C.A a pour mission la viabilité financière du MAGE-UQAC, via la création de services dans les murs de l’université. Historiquement, le MAGE-UQAC n’a jamais été une association étudiante très combative; elle misait beaucoup plus sur la collaboration et le copinage avec les « gestionnaires » de l’université. Ayant été créée en 1969, l’UQAC a toujours accueilli énormément d’étudiants et étudiantes en administration. Ils et elles ont d’ailleurs été les créateurs et créatrices du MAGE-UQAC et de ses services. La vision entrepreneuriale de ceux et celles-ci a amené la base militante étudiante à déserter cette association étudiante puisqu’elle ne représentait pas ses intérêts et n’était pas fidèle à sa mission. read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / Éducation / opinion / analyse Sunday September 09, 2012 10:54 by Collectif Emma Goldman
Les étudiantes et étudiants de l’UQAC sont aux prises avec une association étudiante générale, le MAGE-UQAC, constituée comme corporation de services, éteignoir de la contestation universitaire locale. Plutôt que droit acquis de chaude lutte (menée au niveau national), le MAGE-UQAC considère apparemment sa reconnaissance comme un privilège à conserver par une collaboration active dans les objectifs du rectorat; par la cooptation. De même, sa « défense des membres » passe essentiellement par les désirs passagers de fêtes et activités sociales et non, par la défense des intérêts réels étudiants, revendications historiquement définies depuis le mouvement d’occupations étudiantes d’octobre 1968. Un masque doit tomber! read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / Éducation / opinion / analyse Sunday September 09, 2012 10:52 by Collectif Emma Goldman
Au Mage-uqac tout comme à la FEUQ, le trou est béant, même carrément géant: le féminisme n’existe pas. Aucune de ces instances ne présente une forme, un embryon, un quelque chose aussi minime soit-il qui s’apparente au féminisme. Bien entendu, la FEUQ a développé quelques publications, par-ci et par-là, mais sous la rubrique ‘’Dossier’’, parmis les Droits d’auteur et les Finances publiques québécoises, aucune trace des revendications des femmes. Or, pour un syndicat étudiant, il est abérant voir inacceptable de faire fie des réalités de près de la moitié de ses membres. Autour de ce vide se place quelques éléments fondamentaux qui ne démentissent pas sur la mauvaise foie et l’inaction de Mage-Uqac envers les femmes. read full story / add a comment
russia / ukraine / belarus / community struggles / interview Tuesday August 28, 2012 16:30 by Blogue du Collectif Emma Goldman
The iron lady of neoliberalism, Margaret Thatcher, declared there was no alternative in matter of economy. Yet, experiences putting in practice alternative and egalitarian economic forms since propagate themselves with a great vivacity to answer to growing needs of impoverishment. Activists subvert the exchange and consumption through the Free of cost and self-organization. Through the interview that follows, on questions of the blogue du Collectif Emma Goldman (UCL), a Russian anarchist comrade from the city of Perm, will describe the phenomenon in expansion of the “absolutely free markets”, and will explain few dynamics of her local anarchist milieu. Whole questions and answers. read full story / add a comment
russie / ukraine / biélorussie / luttes dans la communauté / entrevue Tuesday August 28, 2012 16:27 by Blogue du Collectif Emma Goldman
La dame de fer du néolibéralisme, Margaret Thatcher, affirmait qu’il n’y avait pas d’alternatives en matière d’économie. Pourtant des expériences mettant en pratique des formes d’économie alternatives égalitaires se propagent depuis avec beaucoup de vivacité pour répondre aux besoins grandissants par l’appauvrissement. Des activistes subvertissent l’échange et la consommation par la gratuité et l’auto-organisation. À travers l’entrevue qui suit, sur les questions du blogue du Collectif Emma Goldman (UCL), une camarade anarchiste russe de la ville de Perm, décrira le phénomène en expansion des « marchés absolument libres », et expliquera quelques dynamiques de son milieu anarchiste local. Questions et réponses intégrales (traduites de l’anglais). read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / luttes en milieu de travail / débat Monday July 09, 2012 04:22 by Blogue du Collectif Emma Goldman
À travers la production d’une gamme de plus en plus étendue d’objets de satisfaction, le système capitaliste a ainsi conçu une accommodation pacifique des conflits de classe. Les gens perçoivent que le travail devient moins exténuant, plus mental et mieux « compensé » en confort avec leur pick-up, spa, ski-doo et semaine à Cuba. Toutefois, croire cela, c’est justifier toutes les formes d’oppression et l’enfer vécu dans d’autres régions de la planète. Pour se perpétuer, le système capitaliste s’est transformé avec le temps, mais ses principales caractéristiques, l’appropriation privée de la plus-value et son accumulation par le grand capital, demeurent les mêmes. read full story / add a comment
4mlnv.jpg
amérique du nord / mexique / luttes en milieu de travail / opinion / analyse Monday July 09, 2012 04:18 by Blogue du Collectif Emma Goldman   image 1 image
Quand la réponse aux appels de solidarité fait tant défaut, quoi penser du « combat pour la région » porté si fièrement par les syndiqué-e-s? Doit-on oublier le contexte économique, social et politique de précarisation, d’attaque sur les droits sociaux, d’exode continuel et de dépendance au profit d’une négociation particulière? L’erreur la plus grande dans tout cela est sans doute celle des allié-e-s qu’elle pense ainsi trouver chez les maires, les commerçants et la petite bourgeoisie régionaliste. read full story / add a comment
bourgeois.png
amérique du nord / mexique / divers / communiqué de presse Thursday May 03, 2012 02:26 by Collectif Emma Goldman   image 1 image
La lutte étudiante actuelle ne cesse de nous étonner dans ce qu'elle porte de tentatives de rapprochement entre les étudiant-e-s et les travailleurs et travailleuses. Qu'il s'agisse de la solidarité exprimée envers les salarié-e-s de Rio Tinto Alcan lors de la manifestation à Alma ou à l'égard des licencié-e-s d'Aveos, le mouvement étudiant a démontré une certaine volonté de développer un front unique de lutte contre l'État et le patronat. À leur tour, certains syndicats ont démontré leur appui à travers des communiqués ou des conférences de presse. read full story / add a comment
© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]