user preferences

New Events

North Africa

no event posted in the last week

Upcoming Events

North Africa

No upcoming events.
460_0___30_0_0_0_0_0_egyptemoubarakdegage_1.jpg
Βόρεια Αφρική / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Friday February 04, 2011 - 19:09 by Alternative Libertaire   image 1 image
Υποστηρίξτε τους Αιγύπτιους άνδρες και γυναίκες που καταστέλλονται από την αστυνομία! ... read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_egyptemoubarakdegage.jpg
north africa / community struggles / press release Friday February 04, 2011 - 01:24 by البديل التحرري   image 1 image
بيان من المنظمة الأناركية الفرنسية البديل التحرري
... read full story / add a comment
egyptemoubarakdegage.jpeg
north africa / community struggles / press release Thursday February 03, 2011 - 21:49 by Alternative Libertaire   image 1 image
Long live the struggle of the Egyptian people!
Stop the massacre of those who are fighting for their freedom!
Mubarak out! The NDP out! ... read full story / add a comment
0129_egip2_ml.jpg
nordafrica / lotte sul territorio / comunicato stampa Thursday February 03, 2011 - 15:52 by Secrétariat international   image 1 image
L'ondata di proteste che è iniziata a Sidi Bouzid il 17 dicembre continua a crescere. Innescata da un gesto di disperazione di Mohamed Bouazizi, questa ondata sta dando speranza per un mondo migliore a milioni di persone in un numero crescente di paesi arabi. Dopo le rivolte in Algeria ed in Libia, ora è la volta dell'Egitto, della Giordania e dello Yemen essere teatro di estesi movimenti sociali. [Français] ... read full story / add a comment
0129_egip2_ml_1.jpg
Βόρεια Αφρική / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Thursday February 03, 2011 - 06:22 by Alternative Libertaire   image 1 image
Η Alternative Libertaire υποστηρίζει τον αγώνα των ανθρώπων αυτών για την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη και καταγγέλλει τη συνεργασία του γαλλικού κράτους με τα αυταρχικά καθεστώτα των αραβικών χωρών. ... read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_amr140128_2011_180026_high.jpg
Βόρεια Αφρική / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Thursday February 03, 2011 - 05:24 by Μαζέν Καμαλμάζ   image 1 image
Ο Μαζέν Καμαλμάζ, Αναρχικός από τη Συρία καλεί να δείξετε την υποστήριξή σας στον Αιγυπτιακό λαό ... read full story / add a comment
tahirbarricade.jpg
north africa / repression / prisoners / news report Thursday February 03, 2011 - 01:03 by Andrew   image 1 image
Following the refusal of Mubarak to resign a mob of his supporters attempted to fight their way into Tahir square in Cairo where anti-Mubarak protests demanding democracy have rallied over the last week. Some of the mob who have been captured were carrying police ID's. The intention appears to be to either drive the democracy protesters off the streets and/or create an excuse for army intervention to 'restore stability,'  something the official opposition is now calling for. The UN has issued a statement fearing that 300 have been killed and 500 injured, its unclear if this refers just to today's events ... read full story / add a comment
0129_egip2_ml.jpg
north africa / community struggles / press release Wednesday February 02, 2011 - 22:10 by Alternative Libertaire   image 1 image
The wave of protests which began in Sidi Bouzid on 17 December continues to grow. Sparked off by a gesture of despair by Mohamed Bouazizi, it is giving hope for a better world to millions of people in a growing number of Arab countries. After the riots in Algeria and Libya earlier this month, now is the turn of Egypt, Jordan and Yemen to see extensive social movements... [Français] ... read full story / add a comment
tahirprotest.jpg
north africa / miscellaneous / news report Wednesday February 02, 2011 - 20:11 by Various   image 1 image
A collection of articles looking at the mass revolt against the regime of Mubarak that has taken place in Egypt over the last week written by members of the WSM in Ireland for the WSM web site. The most recent article on yesterday's demonstration is first. ... read full story / add a comment
tunez2.jpg
áfrica del norte / community struggles / comunicado de prensa Tuesday February 01, 2011 - 16:35 by Organizaciones comunistas libertarias   image 1 image
Declaración de organizaciones comunistas libertarias integrantes de Anarkismo.net ante los acontecimientos de Túnez ... read full story / add a comment
nordafrika / community struggles / pressemeddelelse Monday January 31, 2011 - 05:39 by Alternative Libertaire
Den bølge af protester, der opstod i Sidi Bouzid d. 17. december, bliver ved med at vokse. Det oprør, der startede med Mohamed Bouazizis desperate protesthandling, giver nu håb om om en bedre verden til millioner af folk i et stigende antal arabiske lande. Efter urolighederne i Algeriet og Libyen tidligere på måneden, er det nu Egypten, Jordan og Yemen, der oplever de sociale bevægelsers vidtrækkende fodfæste i befolkningerne. Dette er ikke overraskende, for ud over, at hvert land har sine egne forhold, har de en række grundlæggende ligheder: størstedelen af befolkningerne lever i fattigdom – den er tilmed er blevet alvorligt forværret af den økonomiske krise – og landene styres af autoritære regimer af mere eller mindre brutal natur, som altid har beslaglagt størstedelen af deres rigdomme. [Français].

... read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_tunisia2_1_1.jpg
kuzey afrika / community struggles / press release Sunday January 30, 2011 - 17:45 by Uluslararası anarşist komünist bildiri   image 1 image
Bir ay süren halk ayaklanmasından sonra, tiranlık çöktü. Ben Ali ve çetesi sürgüne gitme yolunu seçti. Bu, Tunus halkı için bu muazzam bir zaferdir ve özgürlüğü seven herkes tarafından kucaklanması gerekir. Aynı zamanda, bölgedeki polis devletlerinde yaşayan bütün halklar için de [iyi] bir örnek ve büyük bir umuttur. ... read full story / add a comment
0129_egip2_ml.jpg
afrique du nord / luttes dans la communauté / communiqué de presse Sunday January 30, 2011 - 06:37 by Secrétariat international   text 1 comment (last - sunday january 30, 2011 - 16:22)   image 1 image
La vague de contestation née à Sidi Bouzid le 17 décembre ne cesse de grossir. Provoquée par le geste de désespoir de Mohamed Bouazizi, elle redonne l’espoir d’un monde meilleur à des millions de personnes dans un nombre croissant de pays arabes. Après les émeutes en Algérie et en Libye en début de mois, ce sont maintenant l’Égypte, la Jordanie et le Yémen qui connaissent à leur tour des mouvements sociaux d’ampleur. Ce n’est pas étonnant, car au-delà des particularités propres à chaque pays, ils partagent des caractéristiques fondamentales : la pauvreté d’une majorité de la population, lourdement aggravée par la crise, et des régimes autoritaires plus ou moins brutaux qui ont toujours accaparé les richesses. [English] [Ελληνικά] [Italiano] ... read full story / add a comment
tunisia2_1.jpg
afryka północna / community struggles / komunikat prasowy Friday January 28, 2011 - 16:31 by Stanowisko anarchokomunistów   image 1 image
Nasze organizacje pragną wyrazić solidarność ze społeczeństwem Tunezji walczącym o wolność i sprawiedliwość społeczną i pełne poparcie dla bojowych antykapitalistów Tunezji. Potępiamy postępowanie krajów Zachodu i rządzących w nich klas politycznych, tak prawicowych jak i socjaldemokratycznych, od zawsze aktywnie popierających autorytarne rządy Ben Aliego. [Français] ... read full story / add a comment
tunisia2_1.jpg
nordafrika / community struggles / pressemeddelelse Friday January 21, 2011 - 23:56 by International erklæring   image 1 image
Vores organisationer bekræfter vores fulde solidaritet med det tunesiske folk i kampen for frihed og social retfærdighed, og vores støtte til militante antikapitalistiske tunesere. Vi fordømmer de vestlige staters attitude, og mere overordnet deres politiske klasser, både højreorienterede og socialdemokratiske, der altid aktivt støttede Ben Alis autoritære magt. [Français] ... read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_tunisia2_1.jpg
Βόρεια Αφρική / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Thursday January 20, 2011 - 08:54 by Αναρχοκομμουνιστικές οργανώσεις   image 1 image
Οι οργανώσεις μας επιβεβαιώνουν την πλήρη αλληλεγγύη τους στον αγώνα του λαού της Τυνησίας για την ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη και την υποστήριξή μας στους αντικαπιταλιστές Τυνήσιους αγωνιστές. Καταδικάζουμε τη στάση των δυτικών κρατών και γενικότερα των πολιτικών τους τομέων, δεξιές και σοσιαλδημοκρατικές, που ανέκαθεν υποστήριξαν ενεργά την απολυταρχική εξουσία του Ben Ali. ... read full story / add a comment
tunisia2_1.jpg
nordafrica / lotte sul territorio / comunicato stampa Thursday January 20, 2011 - 06:15 by Organizzazioni comuniste-anarchiche   image 1 image
Le organizzazioni firmatarie ribadiscono la loro piena solidarietà con la lotta del popolo tunisno per la libertà e la giustizia sociale e sono solidali con i militanti anti-capitalisti tunisini; condannano altresì l'atteggiamento delle potenze occidentali e delle loro classi politiche - quelle socialdemocratiche come quelle di destra - che hanno sempre sostenuto il potere autoritario di Ben Ali. [Français] ... read full story / add a comment
tunisia2_1.jpg
nordafrika / gemeinschaftliche kämpfe / pressemitteilung Thursday January 20, 2011 - 06:03 by Anarkismo   image 1 image
Unsere Organisationen bekräftigen ihre volle Solidarität mit dem Kampf der tunesischen Bevölkerung für die Freiheit und die soziale Gerechtigkeit und unterstützen die antikapitalistischen Aktivistinnen und Aktivisten im Land; wir verurteilen die Haltung der westlichen Staaten und ihrer jeweiligen "classe politique" – egal ob rechts oder sozialdemokratisch -, die sich seit jeher einig ist in der Unterstützung des autoritären Regimes von Ben Ali. [Français] ... read full story / add a comment
tunisia2_1.jpg
north africa / community struggles / press release Thursday January 20, 2011 - 05:56 by Libertarian communist organizations   image 1 image
Our organizations affirm their full solidarity with the struggle of the Tunisian people for freedom and social justice and our support for militant anti-capitalist Tunisians. We condemn the attitude of the Western States and more generally their political classes, both right-wing and social democratic, who have always actively supported the authoritarian power of Ben Ali. [Français] ... read full story / add a comment
tunisia2_1.jpg
north africa / community struggles / press release Thursday January 20, 2011 - 05:40 by nestor   text 1 comment (last - saturday january 22, 2011 - 11:23)   image 1 image
بعد حوالي شهر من بدء الانتفاضه الشعبيه,سقط الحاكم. بن علي, و زمرته اخذت طريق الفرار. ... read full story / add a comment

Front page

Reflexiones sobre la situación de Afganistán

Αυτοοργάνωση ή Χάος

South Africa: Historic rupture or warring brothers again?

Declaración Anarquista Internacional: A 85 Años De La Revolución Española. Sus Enseñanzas Y Su Legado.

Death or Renewal: Is the Climate Crisis the Final Crisis?

Gleichheit und Freiheit stehen nicht zur Debatte!

Contre la guerre au Kurdistan irakien, contre la traîtrise du PDK

Meurtre de Clément Méric : l’enjeu politique du procès en appel

Comunicado sobre el Paro Nacional y las Jornadas de Protesta en Colombia

The Broken Promises of Vietnam

Premier Mai : Un coup porté contre l’un·e d’entre nous est un coup porté contre nous tou·tes

Federasyon’a Çağırıyoruz!

Piştgirîye Daxuyanîya Çapemenî ji bo Êrîşek Hatîye li ser Xanîyê Mezopotamya

Les attaques fascistes ne nous arrêteront pas !

Les victoires de l'avenir naîtront des luttes du passé. Vive la Commune de Paris !

Contra la opresión patriarcal y la explotación capitalista: ¡Ninguna está sola!

100 Years Since the Kronstadt Uprising: To Remember Means to Fight!

El Rei està nu. La deriva autoritària de l’estat espanyol

Agroecology and Organized Anarchism: An Interview With the Anarchist Federation of Rio de Janeiro (FARJ)

Es Ley por la Lucha de Las de Abajo

Covid19 Değil Akp19 Yasakları: 14 Maddede Akp19 Krizi

Declaración conjunta internacionalista por la libertad de las y los presos politicos de la revuelta social de la región chilena

[Perú] Crónica de una vacancia anunciada o disputa interburguesa en Perú

Nigeria and the Hope of the #EndSARS Protests

© 2005-2021 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]