user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Αναρχικό κίνημα / Γνώμη / Ανάλυση Monday May 29, 2023 18:36 byΕυριπίδης Καλτσάς

Το κείμενο που ακολουθεί καταθέτει σκέψεις, προβληματισμούς και αναγκαιότητες για την επιτακτική, οργανωτική ανασυγκρότηση του αναρχικού κινήματος στον ελλαδικό χώρο. Οι προτάσεις και τα σημεία κριτικής κατατίθενται στα πλαίσια ενός ευρύτερου πολιτικού, κινηματικού διαλόγου. Οι θέσεις που διατυπώνονται δε γράφονται με τον σκοπό της αλαζονικής υπόδειξης, που θα άρμοζε ίσως σε κάποιον ινστρούχτορα, παρά τον δηκτικό τόνο σε αρκετά σημεία (ο σκοπός είναι η παρακίνηση σε ενεργή συμμετοχή και οργάνωση για το ξεπέρασμα των υπαρχόντων πολιτικών και οργανωτικών σκοπέλων). Οι θέσεις αυτές αποτελούν διαπιστώσεις του γράφοντος, σημεία κριτικής (άρα και αυτοκριτικής) και σχηματικές προτάσεις που αφορούν την οργανωτική ανασυγκρότηση του αναρχικού κινήματος στην Ελλάδα.

Η ανάγκη για restart του οργανωμένου αναρχισμού στην Ελλάδα

Ευριπίδης Καλτσάς

Το κείμενο που ακολουθεί καταθέτει σκέψεις, προβληματισμούς και αναγκαιότητες για την επιτακτική, οργανωτική ανασυγκρότηση του αναρχικού κινήματος στον ελλαδικό χώρο. Οι προτάσεις και τα σημεία κριτικής κατατίθενται στα πλαίσια ενός ευρύτερου πολιτικού, κινηματικού διαλόγου. Οι θέσεις που διατυπώνονται δε γράφονται με τον σκοπό της αλαζονικής υπόδειξης, που θα άρμοζε ίσως σε κάποιον ινστρούχτορα, παρά τον δηκτικό τόνο σε αρκετά σημεία (ο σκοπός είναι η παρακίνηση σε ενεργή συμμετοχή και οργάνωση για το ξεπέρασμα των υπαρχόντων πολιτικών και οργανωτικών σκοπέλων). Οι θέσεις αυτές αποτελούν διαπιστώσεις του γράφοντος, σημεία κριτικής (άρα και αυτοκριτικής) και σχηματικές προτάσεις που αφορούν την οργανωτική ανασυγκρότηση του αναρχικού κινήματος στην Ελλάδα.

Είναι γεγονός ότι κατά την προεκλογική περίοδο μεγάλο τμήμα της κοινωνίας έχει τα αυτιά και τα μάτια του ανοιχτά, για να ακούσει προτάσεις και προγράμματα που θεωρητικά μπορούν να αλλάξουν ή να βελτιώσουν τη ζωή του. Αυτές τις προτάσεις βέβαια τις στηρίζει ή τις επικυρώνει μέσω της ανάθεσης που συνεπάγεται η απάτη των αστικών εκλογών, χωρίς να μετέχει ενεργά στις πολιτικές εξελίξεις. Άλλωστε, οι ριζικές κοινωνικές αλλαγές προϋποθέτουν ανατροπή όχι μόνο στο πολιτικό, αλλά και στο οικονομικό πεδίο, που καθορίζει το πρώτο. Αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να συμβούν με ειρηνικά και θεσμικά μέσα, γιατί η άρχουσα τάξη δεν είναι διατεθειμένη να απολέσει αμαχητί τα υλικά της προνόμιά που της εξασφαλίζει το καπιταλιστικό σύστημα και ο πολιτικός του θεματοφύλακας, δηλαδή το κράτος. Αυτές οι αλλαγές, δηλαδή η αναμόρφωση του συνόλου των κοινωνικών και παραγωγικών σχέσεων, μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσω της επαναστατικής βίας των καταπιεσμένων. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η οργάνωση της κοινωνικής επανάστασης και καθοριστικός ο ρόλος της επαναστατικής εμπροσθοφυλακής.

Κατά την προεκλογική περίοδο, βέβαια, διαμορφώνεται ένα πολιτικό πλαίσιο που επιτρέπει στους αναρχικούς να απευθύνουν στοχευμένα και συνολικά τις δικές τους προτάσεις προς την εργατική τάξη (κάτι που κάνουν βέβαια καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου), χαράσσοντας μια γραμμή ρήξης με τους αστικούς θεσμούς και την ανάθεση, αποσκοπώντας να αποσπάσουν την εργατική τάξη από τις Σειρήνες της αστικής πολιτικής (ειδικά από τα νύχια της σοσιαλδημοκρατίας που στρατηγικά ενσωματώνει και απονεκρώνει τα κινήματα), καλώντας τη σε ενεργητική αποχή και συμμετοχή στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες.

Τα περισσότερα αστικά και ρεφορμιστικά κόμματα έχουν εξασφαλισμένη μια ορατότητα στην κοινωνία τόσο λόγω των οικονομικών όσο και λόγω των οργανωτικών τους πόρων (ανάλογα με την περίπτωση). Οι αναρχικοί έχουν άραγε κάποια πολιτική ορατότητα αυτήν τη στιγμή στην κοινωνία; Πού ακριβώς καλούμε να οργανωθεί η εργατική τάξη; Είμαστε καταρχήν εμείς ως αναρχικοί οργανωμένοι ή επαρκώς οργανωμένοι; Έχουμε συστηματική και συνεπή παρέμβαση, κατατεθειμένες προτάσεις και πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας; Αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα που πρέπει άμεσα να απαντήσουμε με ανάλογο πολιτικό σχεδιασμό και πράξεις κατά το προσεχές διάστημα. Είναι χρόνιες ελλείψεις του αναρχικού κινήματος στην Ελλάδα. Δεν ανακύπτουν απλώς λόγω του σοκαριστικού αποτελέσματος των πρόσφατων εκλογών.

Αυτήν τη στιγμή ο αναρχικός χώρος είναι κατακερματισμένος και αποδιοργανωμένος. Όπως ανοργάνωτη είναι και η εργατική τάξη στην Ελλάδα. Η οργανωτική κατάσταση του αναρχικού χώρου αυτήν τη στιγμή δεν του επιτρέπει να παρεμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην καθημερινή ταξική πάλη με καθοριστικούς όρους, ώστε να συμπαρασύρει και να οργανώσει σε μαχητική και επαναστατική κατεύθυνση τμήματα της εργατικής τάξης. Οι ρεφορμιστικές αυταπάτες που καλλιέργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η σκληρή κρατική καταστολή και οι διώξεις, η ένταση της οικονομικής πίεσης και των υλικών απαιτήσεων της καθημερινής ζωής, που οδηγούν και στον περιορισμό του ελεύθερου χρόνου, όπως και η αλλοτρίωση που συνεπάγεται η ιδεολογική και πολιτιστική κυριαρχία της αστικής τάξης έχουν αναμφισβήτητα επηρεάσει τον αναρχικό χώρο, προκαλώντας του φθορά.

Ο αναρχισμός είναι ιστορικά και κοινωνικά συνδεδεμένος με την εργατική τάξη. Αποτελεί οργανωμένο κίνημα της εργατικής τάξης που αγωνίζεται για την κοινωνική απελευθέρωση. Όσο ο αναρχικός χώρος στην Ελλάδα εξακολουθεί να λειτουργεί κατά τα παραδεδεγμένα οργανωτικά μοντέλα, θα συναντά τεράστιες δυσκολίες, για να καταστεί επιδραστική η παρέμβασή του στην κοινωνία. Τα δίκτυα προσωπικών σχέσεων και η εναλλακτική ψυχαγωγία/διασκέδαση/κοινωνικοποίηση δε συνιστούν οργανωτικές προτάσεις. Από μόνα τους συνθέτουν μια αλλοτριωμένη, μικροαστική πραγματικότητα, που δεν μπορεί να δράσει προωθητικά για τους αγώνες. Εξίσου ανεπαρκής είναι, όμως, και η οργανωτική μορφή των απομονωμένων, ολιγομελών ομάδων συγγένειας, που πολλές φορές αποτελούν την πολιτική επίφαση μιας παρέας φίλων. Η οργανωτική ανασυγκρότηση των αναρχικών προϋποθέτει την υπέρβαση αυτών των οργανωτικών μορφών. Προϋποθέτει την υπέρβαση του παραδοσιακού πολιτικού κυττάρου του οργανωμένου αναρχικού χώρου στην Ελλάδα, δηλαδή των ομάδων συγγένειας. Όσο παραμένουμε προσκολλημένοι σε αυτήν την οργανωτική μορφή, τόσο θα συντηρούμε τα δίκτυα των προσωπικών σχέσεων, τον ενδοκινηματικό ανταγωνισμό ή τον «πρωταθλητισμό» συλλογικοτήτων (και την πολλές φορές κενή κοινωνικού ενδιαφέροντος, οπορτουνιστική αυτοπροβολή τους που γίνεται για λόγους αυτοσυντήρησης), τον σεχταρισμό ή τον ηγεμονισμό, τις άτυπες ιεραρχίες και τις ιδιοκτησιακές λογικές που ενυπάρχουν συχνά στις ομάδες συγγένειας.

Η παρέμβαση των αναρχικών στοχεύει στην εργατική τάξη. Έχουμε καθίσει, όμως, να αναλύσουμε επαρκώς το ταξικό υποκείμενο στο οποίο απευθυνόμαστε, τις κατηγοριοποιήσεις του και την πραγματικότητα που βιώνει; Έχουμε επεξεργαστεί την ταξική σύνθεση και την πραγματικότητα των μελών του ελλαδικού αναρχικού κινήματος; Ή λειτουργούμε μέσω θεωρητικών αυτοματισμών; Προτού, σκιαγραφήσουμε το ταξικό-επαναστατικό υποκείμενο στο οποίο απευθυνόμαστε και το οποίο θέλουμε να οργανώσουμε με όρους οριζοντιότητας και άμεσης δημοκρατίας, είναι αναγκαίο να πετύχουμε την εσωτερική, ταξική σύγκλιση και ομοιογένεια του εγχώριου αναρχικού κινήματος. Έτσι, η προσέγγιση και η παρέμβασή μας στην εργατική τάξη θα είναι ξεκάθαρη, ειλικρινής και πιο αποτελεσματική. Είναι αναγκαίο να συνθέσουμε τις πολλές και διαφορετικές πραγματικότητες που βιώνουμε ως καταπιεζόμενα ταξικά υποκείμενα σε μία ολότητα. Να έχουμε επίγνωση της πραγματικότητας που βιώνει ο σύντροφος και η συντρόφισσά μας αλλά και ο άνθρωπος στον οποίο απευθυνόμαστε.

Έχοντας αυτά κατά νου θα πρέπει να προσαρμόσουμε τη λειτουργία και την καθημερινότητα των αναρχικών σχηματισμών και ομαδοποιήσεων στις ανάγκες της εργατικής τάξης, δίνοντας τη δυνατότητα για την ανάπτυξη της πολιτικής συγκρότησης και της συνειδητής, ενεργής και ισότιμης συμμετοχής των μελών. Ένα τέτοιο σημαντικό βήμα προϋποθέτει την «ενηλικίωση» του αναρχικού χώρου. Είναι μια συνθήκη που επιτάσσει τους αναρχικούς να κοιτάξουν και εκτός των κύκλων της πανεπιστημιακής νεολαίας, χωρίς να την απαξιώνουν βέβαια. Αυτό είναι ένα αναγκαίο βήμα, διότι γεννώνται σημαντικά λειτουργικά προβλήματα, όταν η δράση μιας ομάδας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα ευμετάβλητο κοινωνικό υποκείμενο, πόσο μάλλον όταν εργαλειοποιεί, έστω και ακούσια, τη συμμετοχή του.

Για να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε τις «διαφορές ταχυτήτων» είναι απαραίτητο να διαμοιραστούν οι γνώσεις και η εμπειρία προς το σύνολο των μελών μιας αναρχικής οργάνωσης. Να πολεμήσουμε μέσα στις οργανώσεις μας τον καταμερισμό εργασιών που μιμείται τα καπιταλιστικά πρότυπα και να άρουμε τον διαχωρισμό διανοητικής και χειρωνακτικής εργασίας, αλλά και την εξειδίκευση, που άλλοτε γεννά προνόμια και άλλοτε βεβαρυμμένες ευθύνες. Να δοθεί χρόνος για συλλογικό πολιτικό διάλογο, ανταλλαγή και σύνθεση απόψεων για την πολιτική ζύμωση και την πολιτική συγκρότηση των μελών. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει ισορροπία και διαλεκτική σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης, ώστε να μην εκπέσουμε ούτε στον βερμπαλισμό ούτε στον ακτιβισμό.

Ήδη από τώρα πρέπει να εργαστούμε σκληρά στο εσωτερικό των αναρχικών ομάδων, για τη δημιουργία μιας συλλογικής, κινηματικής, συντροφικής κουλτούρας αγώνα, που θα προάγει την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, την ενσυναίσθηση και την κατανόηση, τη δέσμευση, τη συνέπεια και την αυτοπειθαρχία. Να δημιουργήσουμε, δηλαδή, έναν νέο, ελευθεριακό ανθρωπολογικό τύπο, τον οποίο δε θα διαμορφώσουμε, όμως, σε εργαστηριακές συνθήκες για τον ασφαλή μας μικρόκοσμο και τις αποκομμένες μας «νησίδες ελευθερίας». Αυτός ο ανθρωπότυπος του αναρχικού αγωνιστή-συντρόφου μπορεί να οικοδομηθεί μόνο μέσα στις διεργασίες και την εξέλιξη των κοινωνικών και ταξικών αγώνων.

Σε αυτά τα πλαίσια είναι χρήσιμο να οριστεί και η σχέση μας με τις κυρίαρχες ή τις εναλλακτικές πολιτιστικές εκφράσεις, που επιδρούν σε μεγάλο βαθμό στη φυσιογνωμία των πολιτικών υποκειμένων, των οργανωτικών τους μορφών και των μέσων πάλης τους. Ένας πολιτικός χώρος που έχει αξιώσεις για την επαναστατική ανατροπή του κυρίαρχου συστήματος δεν μπορεί να ορίζεται -σε καταλυτικό βαθμό- από πρότυπα και συμπεριφορές που αποτελούν αντανάκλαση νοσηρών στοιχείων του καπιταλιστικού συστήματος, έστω κι αν πλασάρονται ως εναλλακτικά και μαχητικά, με στόχο την αφομοίωση και την αλλοτρίωση τμημάτων της νεολαίας. Δεν μπορούμε να «τρέχουμε» πίσω από υποκουλτούρες που διαμόρφωσε περίτεχνα το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα στα πλαίσια του πολιτιστικού του «εκσυγχρονισμού» και της στρατηγικής ενσωμάτωσης, αποβλάκωσης και διαίρεσης των μαζών. Πρέπει να χτίσουμε ως αντίβαρο στην κυρίαρχη κουλτούρα τη δική μας ελευθεριακή κουλτούρα η οποία θα είναι έμπρακτα συνυφασμένη με την οργάνωση, τον αγώνα και την επαναστατική υπόθεση. Αλλά ακόμα και αν η προσέγγιση νέων συντρόφων/συντροφισσών γίνεται με όρους περισσότερο πολιτιστικούς και κοινωνικούς, παρά πολιτικούς, στο εσωτερικό της πολιτικής συνέλευσης πρέπει να προβλέπεται η ελευθεριακή διαπαιδαγώγηση των νέων μελών με βάση τις αρχές και τις αξίες του αναρχισμού.

Ας γυρίσουμε πίσω στο ζήτημα της απαιτούμενης πολιτικής ορατότητας των αναρχικών για την οργανωμένη κοινωνική τους παρέμβαση. Δεδομένης της τωρινής κατάστασης αποδιοργάνωσης του αναρχικού χώρου στην Ελλάδα, η δημιουργία μιας ειδικής αναρχικής οργάνωσης, μιας συνεκτικής αναρχικής κομμουνιστικής φεντεραλιστικής οργάνωσης με πανελλαδική δράση και όσο το δυνατόν μαζικότερη συμμετοχή και συνεχή παρέμβαση καθίσταται αρκετά δύσκολο εγχείρημα. Δε σημαίνει, όμως, ότι δεν πρέπει να αποτελεί καίριο οργανωτικό ζήτημα για την πολιτική αναβάθμιση των αναρχικών της ταξικής πάλης, των αναρχικών που συναρτούν το πρόταγμα της κοινωνικής απελευθέρωσης, του ελευθεριακού κομμουνισμού, με τη διακριτή πολιτική οργάνωση των αναρχικών και την οργάνωση της παρέμβασής τους στο ταξικό κίνημα. Με βάση τους υφιστάμενους οργανωτικούς πόρους ένας σταθερός συνασπισμός αναρχικών ομάδων μπορεί αυτήν τη στιγμή και πρέπει να συγκροτήσει μια διακριτή ελευθεριακή αντιπολίτευση στον δρόμο. Να βρει κοινά σημεία, θέσεις και στόχους και να σχεδιάσει μια κοινή τακτική για καίρια ζητήματα της ταξικής πάλης (π.χ. εργατικοί αγώνες/συνδικαλισμός, αντιπολεμικό κίνημα/αντι-ιμπεριαλισμός, αντιφασισμός). Να ενωθούν στον δρόμο αναρχικές ομάδες, που έχουν στραμμένο το βλέμμα προς την κοινωνία και αναφέρονται στην ταξική πάλη, υπό το πλαίσιο ενός μετωπικού σχηματισμού αναρχικών, που θα διεκδικεί δημόσια την πολιτική του ορατότητα, την αυτοτέλεια και την προπαγάνδιση των θέσεών του στην κοινωνία. Ένα τέτοιο μετωπικό σχήμα αναρχικών μπορεί να αποτελέσει το πρόπλασμα της, αναγκαίας, ειδικής αναρχικής οργάνωσης σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η ειδική αναρχική οργάνωση που απαιτείται για την ανασυγκρότηση και την αναβάθμιση του αναρχικού κινήματος καλείται να ξεπεράσει τους σκοπέλους και τα όρια του αφορμαλισμού και των ομάδων συγγένειας. Γι’ αυτούς τους λόγους δεν μπορεί να είναι συνδεδεμένη με οργανωτικές μορφές που έδειξαν τα όριά τους κατά το προηγούμενο διάστημα. Η νέα αναρχική κομμουνιστική οργάνωση μελών θα πρέπει να συγκροτείται με άξονες την θεωρητική και τακτική ενότητα, τη συλλογική υπευθυνότητα και την ομοσπονδιακή της δομή, αξιοποιώντας τον θεωρητικό πλούτο της πλατφορμιστικής και εσπεσιφιστικής παράδοσης, που επεξεργάστηκαν επισταμένα τη στρατηγική του οργανωτικού δυισμού, μια στρατηγική για την οργανωμένη παρέμβαση των αναρχικών στο εργατικό κίνημα, τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες. Η ειδική αναρχική οργάνωση θα πρέπει ενθαρρύνει και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για οργάνωση και αγώνα σε κάθε πεδίο της ταξικής πάλης. Να επιχειρήσει να βρει νέες μεθόδους και μορφές κοινωνικής και ταξικής παρέμβασης και αν είναι απαραίτητο να αναπλαισιώσει τις παλαιότερες, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στη σημερινή πραγματικότητα. Ωστόσο, χωρίς την ύπαρξη και τη μαζικοποίηση των κοινωνικών και ταξικών οργανώσεων της εργατικής τάξης, η ειδική αναρχική οργάνωση αποδυναμώνεται και «βραχυκυκλώνει» ως λογικόν, ακριβώς επειδή ανατροφοδοτείται από αυτές τις οργανώσεις, καθώς η δράση της είναι άμεσα συνυφασμένη με τη δράση αυτών των σχηματισμών, στους οποίους οφείλει να παρεμβαίνει και να τους ριζοσπαστικοποιεί με τις ελευθεριακές ιδέες και πρακτικές, ώστε να κινηθούν σε επαναστατική κατεύθυνση.

Το βλέμμα και οι παραστάσεις μας θα πρέπει να στρέφονται προς την κοινωνία, όχι στον ασφαλή, εσωτερικό μας μικρόκοσμο. Η σημερινή συγκυρία επιτάσσει την οργάνωση, τη στράτευση, τη δέσμευση, την ανάληψη ευθυνών και τη συμμετοχή σε κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες. Δε φτάνουν τα παλαμάκια, οι επευφημίες, οι κομπασμοί και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δε φτάνει καν η απλή συμπόρευση στον δρόμο (χωρίς τη συνακόλουθη οργάνωση δηλαδή) που συνήθως ορίζει κάποιον ως απλό ακολουθητή. Η επανάπαυση σε bar και αυτοοργανωμένες νησίδες δεν είναι λύση. Ούτε, βέβαια, η ψευδής αυτοπραγμάτωση φέροντας απλώς μια πολιτική ταυτότητα μπορεί να προσφέρει κάτι κοινωνικά. Τώρα απαιτείται όσο ποτέ η ενεργή εμπλοκή και η δράση. Για λόγους επιβίωσης των αντιστάσεων, για να αρχίσουμε να χτίζουμε την ανασυγκρότηση και την αντεπίθεση του αναρχικού και ταξικού κινήματος. Δεν πρέπει, όμως, να πέσουμε στην παγίδα της αυτο-ανάλωσης και του εγκλωβισμού της δυναμικής μας. Η δυναμική που προοδευτικά συγκεντρώνουμε θα πρέπει να διαχέεται στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες με στόχο την οργάνωση και την όξυνσή τους.

Απέναντι στη σημερινή απογοήτευση, την παραίτηση και την ιδιώτευση ή τον αναχωρητισμό, την αποδιοργάνωση και την ανυπομονησία, που εγκυμονεί κινδύνους ελιτισμού και απομόνωσης από την εργατική τάξη, απαιτείται υπομονή, πολιτική νηφαλιότητα και οργάνωση. Οφείλουμε να ορθώσουμε συλλογικά αναχώματα αντίστασης απέναντι στις νέες συντονισμένες επιθέσεις του κράτους και του κεφαλαίου, να οργανώσουμε την αντίσταση, την αλληλοβοήθεια και την αυτοάμυνα της τάξης μας. Μέλημά μας θα πρέπει να είναι η ανασυγκρότηση του αναρχικού και ταξικού κινήματος, η προώθηση της ρήξης της εργατικής τάξης με τους δεσμούς του αστικού συστήματος στην κατεύθυνση της αυτοοργάνωσης και της αυτονομίας των κοινωνικών και ταξικών αγώνων, για τη σύγκρουση με το κράτος και τον καπιταλισμό ως κυρίαρχο σύστημα εκμετάλλευσης και καταπίεσης, για την παγκόσμια κοινωνική επανάσταση και την οικοδόμηση της ελευθεριακής κομμουνιστικής κοινωνίας. Πρέπει, λοιπόν, να βρούμε τους κατάλληλους τρόπους και τα σχήματα αγώνα, ώστε αφενός να πετύχουμε σημαντικές νίκες, μερικού χαρακτήρα, για τη βελτίωση των όρων εργασίας και διαβίωσης της τάξης μας, αφετέρου να φέρουμε σε επαφή πλατιές κοινωνικές μάζες με το όραμα και την αναγκαιότητα της κοινωνικής επανάστασης και του ελευθεριακού κομμουνισμού.

Το δίκιο είναι με το μέρος μας! Προσπάθεια, δέσμευση στην υπόθεση της κοινωνικής χειραφέτησης και της αναρχίας, οργάνωση και αγώνας! Εμείς θα νικήσουμε στο τέλος!

https://www.alerta.gr/archives/30491?fbclid=IwAR0QTpOa71_zP06tXzlI8q9fL8X0rrOsARjrFaJIrlLAkX4pnLvjGoJ1u-w

russia / ukraine / belarus / anarchist movement / debate Sunday May 28, 2023 07:21 byWayne Price

This is a response to a challenge by Tridni Valka, a Czech anarchist group. They denounced an article of mine. I had defended anarchists who support the Ukrainian people in the Ukraine-Russian war.

Bakunin and other anarchists have supported oppressed nations and national self-determination, as part of their revolutionary program, as I demonstrate.

The Debate Goes On

Alex Alder wrote an article, “British Anarchism Succumbs to War Fever.” (Alder 2023) He was unhappy that many British, Eastern European, and other anarchists were supporting the Ukrainian people against the imperialist Russian invasion. I argued against his view in, “Are Anarchists Giving in to War Fever? In Defense of Anarchists Who Support the Ukrainian People.” (Price 2023)

My article was republished on the website of the Czech Anarchist Federation. Then Tridni Valka (Class War), another Czech anarchist grouping, wrote an angry response, denouncing my (and the Anarchist Federation’s) support for the Ukrainian people’s resistance. (Tridni Valka 2023) “The delay in our brief response can only be explained by the fact that it took us a long time to recover from [Wayne Price’s] text…” This is my response, in which I will try to cover key aspects of their argument.

Bakunin’s Views on National Self-Determination

Central to T.V.’s argument is a denial that anarchists might support any oppressed people or nation. “That ‘anarchists’ operate with the concept of nation is new to us! … Anarchists are opposed to nationhood and its material consequences such as the nation-state [and] national self-determination….Revolutionary anarchists have always held anti-national positions….”

This statement is factually untrue. It confuses the nation (community, people, country) and the nation-state (national government, with its ideology of nationalism) which anarchists have indeed always opposed. I have previously written an article on the anarchist Errico Malatesta, comrade of Bakunin and Kropotkin. (Price 2022) I demonstrated that he had supported the national rebellions and self-determination of oppressed peoples, even as he opposed wars between imperialist states (particularly World War I). But what was the opinion of Michael Bakunin, among the first revolutionary anarchists?

In his selection of Bakunin’s writings, Sam Dolgoff writes, "Bakunin argues that the nation-state is not a natural community. He defines the contrast between Nationality, ones natural love for the place and the people...and Patriotism, the absolute power of the state over its native subjects and conquered national minorities." (1980; p. 401)

Then he quotes Bakunin: “Nationality, like individuality, is a natural fact. It denotes the inalienable right of individuals, groups, associations, and regions to their own way of life. And this way of life is the product of a long historical development [a confluence of human beings with a common history, language, and a common cultural background]. And this is why *I will always champion the cause of oppressed nationalities struggling to liberate themselves* from the domination of the state.” (Dolgoff, 1980, p. 401. My emphasis.)

By “the state” in this passage, he refers to the foreign state which dominates the oppressed nationality. By “nationality...is a natural fact,” he means, not that nationality is a biological fact, but that it is created mostly by unplanned, unpurposive, social history.
Bakunin also wrote, “Every nationality, great or small, has the incontestable right to be itself, to live according to its own nature. This right is simply the corollary of the general principle of freedom.” (quoted in Bonanno 1990, pp. 20–21)

Also, "Each individual, each association, commune, or province, each region and nation, has the absolute right to determine its own fate, to associate with others or not, to ally itself with whomever it will, or break any alliance....The right to unite freely and [to] separate with the same freedom is the most important of all political rights, without which confederation will always be disguised centralization.” (quoted in Guerin, Anarchism, 1970, p. 67)

In his book on anarchism, Daniel Guerin interpreted this statement: “True internationalism rests on self-determination, which implies the right of secession..” (p. 67) Guerin goes so far as to suggest that “Lenin… adopted this concept from Bakunin.” This is unlikely, since Lenin had little regard for anarchist theory. The concept was already widely known by that time.

As T.V. recognizes, the right of national self-determination was a bourgeois-democratic demand, created by capitalism, along with such demands as free speech, freedom of association, land to the peasants, the right to bear arms, election of officials, and so on. However, capitalism never fully granted these demands, especially now in its epoch of decline. They can only be consistently won through a revolution of the workers and oppressed. Therefore the fight for bourgeois-democratic demands has revolutionary implications in our time.

“For Bakunin, then, the achievement of national liberation had to be linked to the broader struggle for an international revolution. If nationality was separate from the state…it did not need the state for emancipation….” (van den Walt & Schmidt 2009; p. 64)

Nor was Lenin’s concept of national self-determination exactly the same as that of anarchists. Lenin argued that self-determination would result in voluntary merger into a world state which was homogeneous, integrated, and centralized. Anarchists aim for a decentralized, regionalized, and pluralistic world, with peoples connecting through networks and federations.

It should be clear that Bakunin (also Malatesta, and Dolgoff and Guerin) would not have agreed with T.V. that all “Anarchists are opposed to nationhood and…have always held anti-national positions…,” including opposition to national self-determination. Opposition to nationhood and anti-nationality is the opinion of T.V., but it is not the “anarchist” tradition.

This is summarized in Zoe Barker’s recent overview of anarchism: “For anarchists, this commitment to universal human solidarity entailed an opposition to imperialism and colonialism and the support of anti-colonial national liberation movements, such as those in Cuba, India, and Ireland. According to Maximoff, ‘the anarchists demand the liberation of all colonies and support every struggle for national independence….’ “ (2023; pp. 109-110)

She follows with the important addition, “This support included the belief that the main goal of national liberation movements—emancipation—could only be achieved through the methods of anarchism, rather than the establishment of a new state.” (same)

That is, the program of “nationalism” could lead to a formally independent state (as it did in Cuba, India, and Ireland), with its own flag, its own currency and postage stamps, its own president, army, police, and capitalists. The nation’s workers are still being exploited. True emancipation from the imperialist-dominated world market and great-power politics, will require an international working class revolution. Anarchists participate in national liberation struggles in order to spread this awareness and work toward this goal. As Lucien van der Walt writes, many anarchists seek

“…to participate in national liberation struggles in order to shape them, win the battle of ideas, [and] displace nationalism with a politics of national liberation through class struggle….Nationalism is only one current in national liberation or anti-imperialist struggles…National liberation struggles could develop into a variety of outcomes.” (van den Walt & Schmidt 2009; pp. 310-11)

I present all these quotations and citations, not because I think that Bakunin and other anarchists were always correct—which I do not. I am trying to refute the smugly ignorant claim that all “Anarchists are opposed to nationhood and…national self-determination.”

During the War

In summary, (1) revolutionary anarchists support the wars of oppressed nations against imperialists. These are not the same as wars where both sides are imperialist. (2) revolutionary anarchists are always in opposition to states, even including the states of oppressed nations, advocating popular revolutions against them.

This raises the question of what anarchists should be doing when a national war is raging (as in Ukraine versus Russian imperialist aggression) but they are too weak as yet for there to be a revolution against the state.

In my paper (the one which T.V. took so long to “recover from”), I used the example of the Spanish Civil War/Revolution (1936-39). The issue was not national self-determination but a fascist-military attempt to overthrow the established bourgeois-democratic government. The government was run by a “Popular Front” coalition of Socialists, Stalinists, liberal politicians, and the main anarcho-syndicalist organizations (the CNT union and the FAI anarchist federation). While fighting the fascist armies, the Popular Front proceded to re-build the weakened democratic capitalist state.

This policy was opposed by a revolutionary wing of the anarchists and syndicalists. (Evans 2020) One part of this wing was the Friends of Durruti Group. They called on the anarchist organizations to quit the government, to promote federations of self-managed industries and farms, to expropriate the capitalists and big landholders, and to federate workers and farmers councils and unions into a central body to run the war. Meanwhile by propaganda and action, they sought to persuade the majority of the working class to overturn the Popular Front regime and to make a revolution which could effectively defeat the fascist forces.

But they did not call on the workers to quit the armed forces which were fighting the fascist armies. After all, they criticized the Popular Front government for many things, but not for fighting the fascist military! (Similarly, anarchists should condemn the Ukrainian state for many things, but not for resisting the Russian invasion.)

Nor would the workers have understood a call for abandoning the army. They would have seen it as proposing surrender. (Similarly today, if anarchists told the Ukrainian workers to stop fighting because the Ukrainian army was organized by a bourgeois national state, the workers would rightly see this as a call to surrender to the Russians.)

The Friends of Durruti wrote, “There must be no collaboration with capitalism whether outside the bourgeois state or from within the government itself. As producers our place is in the unions….[But] class struggle is no obstacle to fight on in the battlefields and working in the war factories.

“….Revolutionary workers must not shoulder official posts nor establish themselves in the ministries. For as long as the war lasts, collaboration is permissible—on the battlefield, in the trenches, on the parapets, and in productive labor in the rearguard.” (Friends of Durruti Group 1978; pp. 35 & 38)

In fact, none of the Ukrainian anarchists, most of whom support the war effort, have joined the government, joined Zelensky’s party, called for votes for his party, or participated in the government in any other way.

T.V. disputes my understanding of the Friends of Durruti (FoD). “Wayne Price…didn’t understand their critique of the united front in the least.” (Actually the FoD did not critique the “united front”—a coalition of workers’ organizations. They advocated an alliance of revolutionary organizations. What they opposed was the “Popular Front”, the coalition of workers’ parties with capitalist parties as well as Stalinists.) T.V. points out that the FoD did not only oppose governmental collaboration of anarchists with political parties. They also opposed anarchists working outside of government to further capitalist aims—the effort to rebuild the bourgeois democratic Spanish state. I did not say otherwise.

But T.V. goes on to criticize the FoD themselves. “The Friends of Durruti did not demand the withdrawal of the anarchists from the front, but this proved to be a decisive error….” But the FoD did not advocate that anarchist fighters passively carry out the program of the collaborationists. They tried to create a revolutionary strategy of action to lead to revolution. Their “decisive error” was in not organizing soon enough to build a revolutionary alternative to the reformist leadership of the anarchists and socialists.
Class Reductionism

The basic method of T.V. is that of class reductionism, a crude (and illegitimate) version of Marxism. I take the essence of anarchism to be opposition to all forms of domination. Exploitation of the modern working class by the bourgeoisie, integrated with the state, is central to all oppression. It supports all non-class forms of oppression, and is, in turn, supported by them. This includes the oppression of women, African-Americans and other People of Color, LGBTQ people, people with “disabilities,” youth, as well as (our topic) national oppression. But while class exploitation overlaps with all other oppressions, they are not reducible to class exploitation. They also have their own dynamics.

But to T.V., the only oppression worth considering is the proletariat’s exploitation by capitalism. All others are distractions. T.V. and I agree that the working class needs to overcome its divisions into women and men, African Americans and Euro-Americans, straights and LGBTQ people, Czechs and Slovaks, Ukrainians and Russians, etc. These divisions cannot be overcome by ignoring them but only by defending the needs and freedoms of everyone, especially the most oppressed, the most exploited, including peoples facing the terror of imperialist aggression.

T.V. accuses the Czech Anarchist Federation and myself as being partially “in the camp of the warmongers who support the mutual massacre of proletarians in Ukraine.” This shows how far they have deviated from reality, in the service of their schematic abstractions. One side has chosen to make war. That is the imperialist state of Russia. It has invaded and occupied Ukraine, blown up its villages and cities, massacred its inhabitants, raped its women, tortured soldiers and civilians, kidnapped children, risked nuclear accidents at reactors, and sought to wipe out the Ukrainians as a culturally distinct people. The Ukrainian people have had the temerity to resist, which I suppose makes them “mutual warmongers” to T.V.—and to the Russian state. There is a French saying, “The animal is vicious. When attacked it defends itself.”

The anarchist-communists have not (yet?) persuaded the Ukrainian workers to overthrow capitalism and the state. So (unfortunately) the nationwide resistance is organized and led by the bourgeois state—although there is much bottom-up voluntary organizing. Lacking its own arms, the state has gotten military aid from Western imperialists. These do not really care about such things as democracy or national self-determination. They are out to expand their influence and weaken their Russian rival. But the Ukrainians have the right to take arms from whomever will offer them, rather than be crushed. Yet they should not be too trusting of the US and NATO, which would betray them in a breath, if it seemed to be in the imperialists’ interests.

I would not advise Ukrainian anarchists on their immediate tactics. But their overall strategy should have two interconnected goals. One is to drive out the Russians and defend the independence of the Ukrainians. The other is to spread the program of anarchism among the workers, soldiers, and other Ukrainians, with the eventual goal of an anti-state, anti-capitalist, revolution—by the working class and all oppressed, internationally. Even now, there is a need to oppose the government’s neo-liberal austerity and union-busting and to oppose nationalism in general and the far-right in particular.

The left, and not just anarchists, is deeply divided over the Ukraine-Russian war. The fundamental issue is whether to be on the side of the workers and other Ukrainians who are fighting for their very lives and independence, or whether to side with imperial elites offering only domination and destruction.

References

Alder, Alex (2023). “British Anarchism Succumbs to War Fever.”
https://anarchistnews.org/comment/51586#comment-51586
;

Baker, Zoe (2023). Means and Ends; The Revolutionary Practice of Anarchism in Europe and the United States. Chico CA: AK Press.

Bonanno (1990). Anarchism and the National Liberation Struggle.

Dolgoff, Sam (ed.) (1980) Bakunin On Anarchism. Montreal CAN: Black Rose Books.

Evans, Danny (2020). Revolution and the State; Anarchism in the Spanish Civil War 1936—1939. Chico CA: AK Press.

Friends of Durruti Group (1978/1935). Towards a Fresh Revolution.
Sanday Orkney: Cienfuegos Press.

Guerin, Daniel (1970). Anarchism. NY: Monthly Review Press.

Price, Wayne (2022). “Malatesta on War and National Self-Determination” https://www.anarkismo.net/article/32666 search_text=Wayne+Price

Price, Wayne (2023). “Are Anarchists Giving in to War Fever? In Defense of Anarchists Who Support the Ukrainian People.”
https://www.anarkismo.net/article/32731

Tridni Valka (May 2023) “What’s New in ‘Anarchism’? National Self-determination and the Coincidence of Interests with Capital?!”
https://www.autistici.org/tridnivalka/whats-new-in-anarchism-national-self-determination-and-the-coincidence-of-interests-with-capital/

van der Walt, Lucien, & Schmidt, Michael (2009). Black Flame; The Revolutionary Class Politics of Anarchism and Syndicalism. Oakland CA: AK Press.

*written for Anarkismo.net

Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες / Γνώμη / Ανάλυση Saturday May 27, 2023 20:20 byΑργύρης Αργυριάδης

Η εκλογική συγκυρία και η γυναίκα του Λωτ στην χώρα των λωτοφάγων

Η εκλογική συγκυρία και η γυναίκα του Λωτ στην χώρα των λωτοφάγων

Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς τα καταραμένα “Μήλα των Σοδόμων”, το δέντρο αυτό ήταν μεγαλοπρεπέστατο και έδινε καρπούς φαινομενικώς όμορφους και ορεκτικούς. Μόλις, όμως, κάποιος άγγιζε έναν από αυτούς, αμέσως ξεκολλούσε απ’ το κλαδί του, έπεφτε καταγής και ευθύς, γινόταν στάχτη! Έτσι, τουλάχιστον, έλεγαν οι θρύλοι…

Επομένως, ήταν εύκολο να ξεγελαστεί κάποιος, νομίζοντας πως έκοβε ένα λαχταριστό και ζουμερό φρούτο. Μα, μόλις το ξεφλούδιζε, απογοητευόταν, καθώς η σάρκα του ήταν κατάξερη και έμοιαζε με αποκρουστικά πριονίδια.

Καλύτερα, όμως, έτσι, εφόσον τα “Μήλα των Σοδόμων” ήταν καρπός φαρμακερός και όσοι τα δοκίμασαν έχασαν τη ζωή τους. Θα έλεγε κανείς ότι έκλεινε μέσα του τη θεϊκή κατάρα, που εξαπολύθηκε εναντίον των Σοδόμων και ότι ξεράθηκε, όχι από τη φλόγα του ήλιου της Αφρικής, αλλά μάλλον από την ίδια φωτιά, που κατέστρεψε τις δύο αμαρτωλές πόλεις, τα Σόδομα και τα Γόμορρα.

Η Παλαιά Διαθήκη πληροφορεί ότι ήταν τόσο διεφθαρμένοι και καθολικά αμαρτωλοί οι κάτοικοι των δύο εκείνων βιβλικών πόλεων, ώστε ο γενάρχης Αβραάμ δεν μπόρεσε να βρει ούτε πενήντα ανθρώπους δίκαιους και ηθικούς σε ολόκληρα τα Σόδομα. Ακόμα και με την υπόσχεση του Θεού ότι και μόνο πενήντα δίκαιους ανθρώπους αν έβρισκε, η πόλη θα σωζόταν από τη θεϊκή οργή, η προσπάθεια απέβη μάταιη.

Είναι γνωστό σε όλους το τραγικό τέλος των Σοδόμων και των γειτονικών Γομόρρων, των οποίων οι κάτοικοι ήταν βουτηγμένοι στην κόλαση της ανηθικότητας και της απόλυτης χυδαιότητας. Η οργή του Θεού ξέσπασε ολέθρια. Επί τρεις μέρες, έπεφτε από τον ουρανό φωτιά και θειάφι. Οι άνθρωποι, τα ζώα, τα σπίτια, τα δέντρα έγιναν στάχτη και χάθηκαν για πάντα.

Όταν ο Θεός αποφάσισε να τιμωρήσει πια τις διεφθαρμένες και άσωτες πόλεις, θέλησε να σώσει τέσσερις δίκαιες ψυχές: τον Λωτ, τη γυναίκα του και τις δύο ανύπαντρες θυγατέρες του. Τους προειδοποίησε, λοιπόν, με έναν Άγγελό Του να φύγουν κρυφά, τη νύχτα, προς το βουνό, χωρίς, όμως, να γυρίσουν το κεφάλι τους πίσω και να δουν τι θα επακολουθούσε.

Η οικογένεια του Λωτ βάδιζε προς το βουνό, η πύρινη βροχή ξεκίνησε να πέφτει και η γυναίκα του δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την περιέργειά της. Έστρεψε το κεφάλι της να δει, παρά τις προειδοποιήσεις και μετατράπηκε ευθύς σε άγαλμα από αλάτι!

Και έρχομαι στο σήμερα. Γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση της Δεξιάς ήταν τα Σόδομα του δημόσιου βίου. Ομοίως και η πρώτη φορά Αριστερά, αν και άνισα, προσομοιάζει δυστυχώς τα Γόμορα με τις δικές της αστοχίες. Οι εκλογείς είχαν να επιλέξουν ανάμεσα στην Σκύλα της Δεξιάς και την Χάρυβδη μιας κυβέρνησης των ηττημένων έστω και αν ήταν ειδικού σκοπού. Στο δίλημμα τύπου catch 22 στο οποίο είσαι ολοκληρωτικά χαμένος, οι άνθρωποι επέλεξαν όχι με βάση γεγονότα όπως τα Τέμπη ή τις παρακολουθήσεις ή τις ρεμούλες ως Λωτοφάγοι. Τον μυθικό, φιλόξενο και ειρηνικό λαό της ελληνικής μυθολογίας. Αποφασίσανε να φάνε λωτούς, που ήταν φρούτα μαγεμένα. Και αμέσως ξέχασαν πατρίδα και συντρόφους. Στην περίπτωσή μας θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι Λωτοί ήταν τα διάφορα επιδόματα τύπου pass, αλλά θα αδικούσε την μαγεία που προκαλεί η υποτέλεια ή η παραδοχή του δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτή την σαγήνη να αποδεχθείς την μοίρα σου και να γυρίσεις να κοιτάξεις πίσω και να παραμείνεις ως στήλη άλατος όπως η γυναίκα του Λωτ.

Χρειάζεται όμως θάρρος να ξεπεράσεις τις Συμπληγάδες, να μην ξεχάσεις και να συνεχίσεις αλλάζοντας όχι σελίδα αλλά βιβλίο. Φαίνεται ουτοπικό αλλά δεν είναι να αλλάξουν τα πράγματα. Οι εκλογές είναι σαν να τρέχεις χωρίς τηλεδιοίκηση πάνω στο ίδιο τρένο και να περιμένεις να μην συγκρουσθείς με την δυστοπία που έρχεται επειδή απλά άλλαξες ελεγκτή και από φιλεύθερο έβαλες έναν σοσιαλδημοκράτη, ο οποίος δεν θα ακυρώσει το δρομολόγιο, δεν θα πατήσει φρένο απαιτώντας την ριζική αλλαγή, αλλά με μικροεπιδιορθωσούλες θα σου σερβίρει λίγο πιο φτηνό καφέ, αλλά θα παραμείνει δέσμιος στην ίδια διαδρομή.

Οι Αναρχικοί δεν σου υπόσχονται τίποτα και ίσως να μην είναι αυτοί που θα φέρουν το φως. Συνεχίζουν με τον αγώνα τους να δείχνουν όμως ότι το σκοτάδι δεν είναι ανίκητο. Και όπως λέει ένα παλιό σύνθημα: Η σιωπή είναι συνενοχή, το ίδιο και η συμμετοχή στις εκλογές. Α-ψήφισέ τους!

Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Διάφορα / Γνώμη / Ανάλυση Monday May 22, 2023 20:09 byΔήμος Βοσινάκης

Για όσες και όσους δεν έχουν εκλογικές αυταπάτες, τίποτα δεν έχει αλλάξει και δεν χρειάζεται απογοήτευση. Οι δικές μας οι μάχες δεν θα παιχτούν στο γήπεδο της κάλπης. Χρειάζεται πίστη, αυτοοργάνωση, επαγρύπνηση, τόλμη και καθημερινή παρουσία στα κοινά για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα σε μια ζωή που θα σημαίνει κάτι παραπάνω από επιβίωση. Ο αγώνας συνεχίζεται.

Δεξιά στροφή στην κάλπη, μόνη αντιπολίτευση η αυτοοργάνωση της βάσης

Δήμος Βοσινάκης

Τα αποτελέσματα των εκλογών επιβεβαίωσαν με κατηγορηματικό τρόπο την ολική δεξιά στροφή της ελληνικής κοινωνίας ενώ οι δημοσκοπήσεις έπεσαν και πάλι έξω, αδικώντας αυτή τη φορά, και μάλιστα κατά πολύ, το κόμμα που κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση.

Ξεκινάω από τα αυτονόητα: Ο μεγάλος και αδιαφιλονίκητος νικητής των εκλογών είναι η ΝΔ. Αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος ότι διάβασε καλύτερα από όλους την υπάρχουσα κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας, απορρόφησε ολόκληρο το σημιτικό ΠΑΣΟΚ και τους ακροκεντρώους για δεύτερη συνεχόμενη τετραετία, τάισε γενναιόδωρα τα κυρίαρχα ΜΜΕ εξασφαλίζοντας την ψήφο των εκατομμυρίων ανθρώπων (πχ συνταξιούχων) που ενημερώνονται αποκλειστικά από αυτά για τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις και επένδυσε στο φόβο του σκλάβου που φοβάται να χάσει τις αλυσίδες του.

Θα αναφέρω δύο στοιχεία που δεν θυμάμαι να έχουν ξανασυμβεί ποτέ στα 39 μου χρόνια. Πρώτον, το νησί της Κρήτης να έχει γίνει ολόκληρο μπλε και δεύτερον την πρωτιά της ΝΔ μέχρι και στις νέες ηλικίες των ατόμων μεταξύ 17-24! Πώς όμως φτάσαμε στο σημείο αυτής της σαρωτικής νίκης του Μητσοτάκη σε ολόκληρη την επικράτεια πλην Ροδόπης; Προσπερνάω τον καταλυτικό ρόλο της ανθρώπινης βλακείας που ζει τις καλύτερες μέρες της και την απουσία της μνήμης για να εστιάσω λίγο στην καθημερινότητά μας εν έτη 2023.

Ο θάνατος κάθε συλλογικού εγχειρήματος, η άρνηση της πραγματικότητας, η ιδιοτέλεια, ο ατομικισμός, η τάση για αυτοπροβολή, οι ελάχιστοι που κατεβαίνουν στους δρόμους, με εξαίρεση τις μαζικές πορείες μετά το έγκλημα των Τεμπών, ο φόβος της ευθύνης και η αγάπη της ανέξοδης ιντερνετικής κριτικής δεν είναι ουδέτερα φαινόμενα. Δείχνουν προς τα πού κινείται η πλειοψηφία, οριοθετούν το κάδρο του πολιτικού παιχνιδιού, φανερώνουν προς τα πού φυσάει το αεράκι της εποχής μας και στέλνουν καθημερινά μηνύματα. Όλα αυτά είναι συμπεριφορές που ταιριάζουν στο συντηρητισμό.

Στους νικητές συγκαταλέγεται και το ΠΑΣΟΚ που με το 12% πλέον απέχει μόλις 8 μονάδες από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν το 2019 είχε 23% διαφορά. Τι σημαίνει αυτό; Στον ορίζοντα αχνοφαίνεται η μελλοντική κυριαρχία του γνωστού, παλιού, δοκιμασμένου και καταστροφικού δίπολου ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που οδήγησε στην ελληνική χρεοκοπία του 2010 και πιθανότατα θα οδηγήσει και στην επόμενη που από ότι φαίνεται δεν θα αργήσει. Το ΚΚΕ είχε την άνοδο που φαινόταν ότι θα έχει χωρίς όμως να φτάσει κοντά στο 10% που θα τάραζε τα νερά.

Όσον αφορά τις προβλέψεις μου, είχαν αρκετές λάθος εκτιμήσεις: Παρότι έβλεπα την πρωτιά της ΝΔ να έρχεται, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω, για την ακρίβεια ούτε καν να διανοηθώ, ότι θα καταφέρει μετά από 4 χρόνια καταστροφικής διακυβέρνησης να πιάσει αυτά τα νούμερα, δηλαδή να διατηρήσει και να αυξήσει το ποσοστό της. Ομοίως, πριν τις εκλογές δεν μπορούσα να βρω τρόπο να προβλέψω τέτοια πανωλεθρία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να πέσει κάτω από το 30% παρά την ήπια αντιπολίτευση, τα απανωτά αυτογκόλ και την έλλειψη στρατηγικής τους. Έπεσα μέσα στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Ελληνικής Λύσης ενώ έχασα για λίγο το ΜΕΡΑ 25 που δεν μπήκε στη Βουλή. Η αποχή κυμάνθηκε περίπου στο 40%.

Για όσες και όσους δεν έχουν εκλογικές αυταπάτες, τίποτα δεν έχει αλλάξει και δεν χρειάζεται απογοήτευση. Οι δικές μας οι μάχες δεν θα παιχτούν στο γήπεδο της κάλπης. Χρειάζεται πίστη, αυτοοργάνωση, επαγρύπνηση, τόλμη και καθημερινή παρουσία στα κοινά για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα σε μια ζωή που θα σημαίνει κάτι παραπάνω από επιβίωση. Ο αγώνας συνεχίζεται.

*Πηγή: https://www.alerta.gr/archives/30415

venezuela / colombia / historia / anarchist communist event Wednesday May 17, 2023 08:56 byViaLibre

Sábado 20 de mayo. 5:00 pm. Teatro Acto Latino

Presentación del libro:
Otros 77. Historia de los paros nacionales en Colombia

Sábado 20 de mayo. 5:00 pm
Teatro Acto Latino (Cra 16#58a-55)

En el marco de la Furia (del libro y la cultura) anarquista

Grupo Libertario Vía Libre

This page has not been translated into 한국어 yet.

This page can be viewed in
English Italiano Català Ελληνικά DeutschSun 04 Jun, 16:06

browse text browse image

cliffordharper512x640.png imageΗ ανάγκη για restart May 29 18:36 by Ευριπίδης Καλτσάς 1 comments

Photo: Alexander Ermochenko/Reuters/Alamy imageAnarchists Support Self-Determination for Ukraine May 28 07:21 by Wayne Price 3 comments

eklogiki.jpg imageΗ εκλογική συγκυ`... May 27 20:20 by Αργύρης Αργυριάδης 0 comments

94995495595994794996322725x640.png imageΔεξιά στροφή στη_... May 22 20:09 by Δήμος Βοσινάκης 0 comments

presentacin_otros_77.jpeg imagePresentación del libro: Otros 77. Historia de los paros nacionales en Colombia May 17 08:56 by ViaLibre 0 comments

1_de_mayo_2023.jpeg imagePerspectivas sobre las luchas obreras actuales en Colombia May 03 08:38 by ViaLibre 0 comments

cala_1_de_mayo.jpg imageDECLARACIÓN PRIMERO DE MAYO May 03 08:34 by Coordinación Anarquista Latinoamericana CALA 0 comments

textDichiarazione congiunta di organizzazioni anarchiche europee May 03 06:48 by Organizzazioni anarchiche europee 0 comments

photo_5368375315598004250_y_1.jpg imageDeclaración Conjunta de Organizaciones Anarquistas Europeas May 01 21:23 by Organizaciones anarquistas europeas 1 comments

photo_5368375315598004250_y.jpg imageJoint Statement of European Anarchist Organizations May 01 21:08 by European anarchist organizations 6 comments

download.jpg imageMay Day 2023 May 01 14:08 by MACG 0 comments

212x300.png image1η Μάη: μέρα ταξική&... May 01 06:46 by Πρωτ. Αναρχ. Αγ. Αναργ.-Καματερού 0 comments

343943163_126823230383588_8555420733278508672_n.jpg image1η Μάη: Οργάνωση κι ... Apr 30 19:10 by Azadi 0 comments

i5af_baby_logo.jpg imageEl movimiento Apr 25 02:18 by I-5AF 2 comments

edgard_leuenroth.jpg imageΟ Edgard Leuenroth και η απεργί^... Apr 13 21:34 by Dmitri (trans.) 1 comments

qt_cover.jpg imageSeeking the Anarchism of Love Apr 03 12:59 by Javier Sethness Castro 1 comments

1300x184.jpg imageΑντιεκλογική Παρ... Mar 31 20:20 by Αναρχικοί Αγ.Αναργύρων-Καματερού 2 comments

1170x255.jpg imageΠροβοκατορολογί... Mar 30 17:22 by Μ. 2 comments

Internationalists in Rojava in Solidarity with Alfredo imageSolidarity with Alfredo Cospito From Rojava Mar 27 23:06 by Tekosin 9 comments

textSky Anarchy Mar 24 13:59 by Jacob Hutchison 2 comments

capitalism.jpg imageCapitalism Is the Disaster Mar 23 06:26 by Pink Panther 4 comments

1517671_1199237206768129_7348846615584991693_n.jpg imageThoughts on Revolution Mar 22 04:45 by Wayne Price 6 comments

postneno.jpg imageNeno Vasco por Neno Vasco: fragmentos autobiográficos de um anarquista Mar 21 01:34 by Thiago Lemos Silva 1 comments

pottier1.jpg imageΟ σοσιαλιστής πο_... Mar 20 16:41 by Π. Αργυριάδη
ς 0 comments

download.jpg imageMalatesta για τoν Πόλεμο κ^... Mar 15 18:53 by Wayne Price 0 comments

quico_sabate.jpg imageΣαμπατέ: Aντίστασ ... Mar 13 19:28 by Αργύρης Αργυριάδης 0 comments

textCapitalism’s war without end or Class War? Feb 26 22:44 by Dreyfus 15 comments

300_0___20_0_0_0_0_0_earthquake_solidarity_1.jpg imageAppel anarchiste international à la solidarité: Tremblement de terre en Turquie, en Syrie ... Feb 19 02:59 by International anarchist organisations 2 comments

300_0___20_0_0_0_0_0_earthquake_solidarity.jpg imageΔιεθνές αναρχικό... Feb 18 18:56 by Αναρχοκομμουνιστικές οργανώσεις 1 comments

statement_turkce.png imageTürkiye, Suriye ve Kürdistan’da Deprem – Dayanışma Çağrısı Feb 18 15:07 by Çeşitli anarşist organizasyonlar 2 comments

more >>
© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]