user preferences

1 Mayıs için Enternasyonal Anarşist Bildiri

category uluslararası | anarşist hareketin | press release author Friday May 06, 2022 23:54author by Çeşitli anarşist örgütler Report this post to the editors

Yaşasın Anarşizm! Yaşasın Devrim!

1 Mayıs 1886! 136 yıl önce Amerika işçi sınıfının “bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık!” diyerek başlattığı mücadele, ardında tüm dünya işçi sınıfı için paha biçilemez bir deneyim ve zafer bıraktı. 19. Yüzyılda 16 saate kadar varan çalışma sürelerine ve kapitalizmin, işçi sınıfının yaşamını hedef alan saldırılarına karşılık “8 saat iş, 8 saat uyku, 8 saat canımız ne isterse” talebi, 1 Mayıs 1886’da tüm Amerika’da bir genel greve dönüştü. Genel Grev, anarşist hareketin sınıf mücadelesi tarihine kazandırdığı en önemli silahlardan biriydi.

8 saat mücadelesi, anarşistler tarafından hiçbir zaman basit bir reform talebi olarak görülmedi. “Patronlar için çalışıyorsak, 2 saat çalışmak da köleliktir, 8 saat çalışmak da” diyen anarşistler, 8 saat mücadelesini toplumsal devrim mücadelesine dönüştürmek için mücadele ettiler.
signal20220506174054_001.jpeg

1 Mayıs için Enternasyonal Anarşist Bildiri: Yaşasın Anarşizm! Yaşasın Devrim!

1 Mayıs 1886! 136 yıl önce Amerika işçi sınıfının “bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık!” diyerek başlattığı mücadele, ardında tüm dünya işçi sınıfı için paha biçilemez bir deneyim ve zafer bıraktı. 19. Yüzyılda 16 saate kadar varan çalışma sürelerine ve kapitalizmin, işçi sınıfının yaşamını hedef alan saldırılarına karşılık “8 saat iş, 8 saat uyku, 8 saat canımız ne isterse” talebi, 1 Mayıs 1886’da tüm Amerika’da bir genel greve dönüştü. Genel Grev, anarşist hareketin sınıf mücadelesi tarihine kazandırdığı en önemli silahlardan biriydi.

8 saat mücadelesi, anarşistler tarafından hiçbir zaman basit bir reform talebi olarak görülmedi. “Patronlar için çalışıyorsak, 2 saat çalışmak da köleliktir, 8 saat çalışmak da” diyen anarşistler, 8 saat mücadelesini toplumsal devrim mücadelesine dönüştürmek için mücadele ettiler.

Bu büyük mücadelenin merkezi, ABD’nin o dönemlerde en büyük sanayi merkezlerinden biri olan Chicago’ydu. Chicago, aynı zamanda anarşist hareketin de en güçlü olduğu merkezdi. Yüzbinlerce işçi sokaklarda, fabrikalarda “8 saat çalışma süresi” mücadelesini haykırıyordu. McGormick fabrikasında, kapitalistlerin paralı ajanları, işçi katili Pinkertonlar, greve çıkan işçilere saldırdı. Silahsız işçilere ateş açan katiller, 4 işçiyi katletti.

Ertesi gün Haymarket’te bir miting düzenlendi. Burada polislerin işçilere saldırması üzerine kim tarafından atıldığı bugün bile belli olmayan bir bombadan sonra, kapitalist sınıfın paralı askerleri işçilere ateş açtılar. Devamında işçi sınıfına karşı başlayan sürek avında ilk önce tüm anarşist yayınlar kapatıldı, binlerce işçi tutuklandı ve Haymarket davası başladı.

Burjuvazinin savcısı Grinnell, “Anarşi yargılanıyor. Jürinin iyi insanları, bu adamları mahkum edin, onları örnek yapın, asın onları. Kurumlarımızı, toplumumuzu kurtarın.” diyordu. Çünkü idamla yargılanan 8 anarşistin hedefi, yalnızca 8 saat çalışma hakkı değil; bir adaletsizlik ve sömürü düzeni olan kapitalizmi tümüyle ortadan kaldırmaktı.

Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer, George Engel ve Louis Lingg idama mahkum edildi. Oscar Neebe, Samuel Fielden ve Michael Schwab’e hapis cezaları verildi. Sekiz anarşistin hiçbirinin Haymarket’te patlayan bombayla bir alakasının olmadığı kanıtlansa da, anarşistler bombalamayla değil, anarşizmle suçlanıyorlardı! Mahkemedeki anarşistler, kendilerini değil işçi sınıfını, 8 saat mücadelesini ve anarşizmi savundular! Adolph Fischer idam cezasının açıklanmasından sonra şu sözlerle meydan okudu:

“Burada cinayetten yargılandım ama anarşizmden hüküm giydim. Anarşist olduğum için mahkum edildim. Eğer egemen sınıflar bizi asarak, birkaç anarşisti asarak anarşizmi ezebileceklerini düşünürlerse fena yanılırlar. Anarşistler, ilkelerini yaşamlarından daha çok severler. Anarşistler, düşünceleri için ölmeye her zaman hazırdır.”
Louis Lingg ölümünü celladının eline bırakmadı. Hücresinin duvarına “Yaşasın Anarşizm” yazarak kendi yaşamına son verdi. 4 anarşist, “Yaşasın Anarşizm” diyerek idam sehpasına çıktılar. Arkalarında, kapitalist sınıfla uzlaşmaz bir irade ve ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyen bir cesaret bıraktılar. Bir de 1 Mayıs Uluslararası İşçi Dayanışma ve Mücadele Günü!

Bugün tüm dünya işçi sınıfı bilmelidir ki; -kapitalistler hala çalmaya çalışsalar da- 8 saat çalışma hakkı, anarşist işçilerin ölüm pahasına verdikleri amansız mücadeleyle kazanılmıştır. Anarşist işçilerin mücadelesinden etkilenerek mücadeleye katılan Emma Goldman’ın deyimiyle; “bugün dünyada iyiye ve güzele dair olan her ne varsa bunlar devletlere rağmen vardır, onlar sayesinde değil”. Kapitalistler hiçbir zaman işçilere bir şey vermedi. İşçiler, mücadeleyle kazandılar.

Kapitalizm bugün de tüm dünyada milyonlarca işçiyi ücretli emeğe, uzun çalışma saatlerine mahkum ediyor, iş cinayetlerinde, sömürü, güvencesizlik, ve kölelik koşullarında ve hakları olmadan çalıştırarak katlediyor. Dünyadaki tüm ezilenler korkunç bir durumda, başta “üçüncü dünya” ülkeleri olmak üzere kapitalizmin bu yeni aşamasında işsizlik, açlık ve yoksulluk seviyeleri birbirinden farklı coğrafyalarda oldukça vahim. Yüzlerce yıldır dişe diş mücadele ettiğimiz kapitalizm ve onun bitmek bilmeyen kâr hırsı dünya halklarının tümünü ve gezegenin varlığını tehdit ediyor. Kapitalizm en başından beri olduğu gibi ezilen sınıfların yaşamlarını, hayatta kalarak üretimi devam ettirmek karşılığında, ezen sınıfın kâr ve ayrıcalıkları yararına her gün gasp ediyor. Bugün mücadele tüm ezilenler için ölüm kalım mücadelesidir. Çünkü bugün kapitalizm, küresel rekabetle, pandemik krizlerle, halka karşı yapılan savaşlarla; dünyayı geri dönülmez felaketlere sürüklemektedir.

Haymarket anarşistleri, göçmen işçilerdi. Tıpkı bugün, hayatta kalabilmek uğruna çıktıkları uzun yolculuklarda, dünyanın okyanuslarında kaybedilen, devletlerin sınır kapılarında yaşamla ölüm arasında kalan sayısız göçmen gibi.

Bizler bugün, aynı mücadeleyi dünyanın farklı coğrafyalarında yürüten anarşistleriz. Ve sınıfımızın onurlu kahramanları olan ve idam sehpalarında “Yaşasın Anarşizm!” diyen yoldaşlarımız gibi kapitalist sınıfla dişe diş mücadeleyi dünyanın dört bir yanında sürdürüyoruz.

Yoldaşlarımız, bu mücadelede öldürülseler bile kazanacaklarını biliyorlardı. Çünkü tepeden tırnağa bir işkence olan kapitalizme karşı isyanı başlatmak, kazanmaktır! Yoldaşlarımızın “Yaşasın Anarşizm!” haykırışları, bugün hala işçi sınıfı mücadelesinde yankılanıyor. Ve onların mücadelesini sahiplenen biz anarşistlere; bu sesi, yaşamlarımızı çalan kapitalist sınıfın mezarını kazacak olan örgütlü güce dönüştürmek düşüyor.

Bu ses, tarihin derinlerinde bir kalıntı değil, bugünün mücadelesinin de parolasıdır. Bizleri her gün yeni sınırlara sıkıştırmaya çalışan devleti, her saniye hayatımızı çalan kapitalizmi ortadan kaldırarak; her şeyin herkese ait olduğu, mülkiyetin ve otoritenin olmadığı özgür ve adil dünyayı yaratmadan, dünya halkları için kurtuluş yoktur. Ve bu kurtuluşun yolu, devletsiz bir dünya umudumuzu diri tutarak, özgürlüğün tohumlarını dünyanın tüm topraklarına ekmekten geçer. Ancak unutulmamalıdır ki, Malatesta’nın dediği gibi “Çoğunlukla vicdani rahatsızlıkları dindirmek için basit bir çıkış yolu olan ve ara sıra ortaya çıkan tek tek propagandalar, amaca ulaşmada çok az etkilidir ya da hiç etkili değildir. Toprak, filizlenip kök salması için gelişi güzel ekilen tohumlara karşı çok nankördür.” Bu yüzden mücadelemiz, özgürlük için gereken sorumluluğu, özveriyi, özdisiplini ve öz örgütlülüğü içinde taşımalıdır.

Açıklamak gerekirse, örgütsel eylemde, biz örgütlü anarşistler egemen sınıfın saldırılarına direnmek ve baskıya karşı savaşmak için işçilerin mücadeleciliğini ve kahramanlığını teşvik etmek için günlük çalışmanın aşağıdan inşa edilmesi gerekliliğini savunuyoruz. Bugün, kayıt dışı, açlık ücretleriyle, hiçbir hakkı olmadan, çoğu göçmen olan yeni işçi sektörleri varken, bu işçilerin örgütlenmesine yardımcı olmak ve onlarla birlikte doğrudan eylem ve dayanışmaya dayalı örgütlenme ve çalışma yöntemlerini geliştirmek gerekir.

Örgütlü anarşizmin amacı, sınıf örgütleri içerisinde doğrudan eylem hattı geliştirip mücadeleyi derinleştirerek militan bir örgütlenme için işçilerin gücünün inşasını desteklemek; sınıfın farklı örgütlenmelerinde mücadele eden insanlar için bir rehber olarak, daha bütünlüklü bir mücadele çabalarını koordine etmektir. Ezilen sınıfların farklı kesimlerini güçlendirmek için diğer örgütlü toplumsal kesimlerin mücadelesine ulaşmak ve onlara dayanışma ve destek sunmak örgütün görevidir. Bu militan mücadele perspektifi, güçlü bir devrimci pratik geliştirmek için eziln sınıfların örgütlü gücünü inşa etmemizi sağlayacaktır.

Devlet ve kapitalizmin yarattığı sefalet, sömürü ve baskıya karşı ezilen sınıfların mücadelesini derinleştirmek için, egemen sınıfın halklara yönelik saldırılarına direnmek için tüm toplumsal alanlarda aşağıdan örgütlenmenin inşa edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ezenlerin ve ezilenlerin olmadığı bir dünyaya ancak her toplumsal alanda ezilenlerin doğrudan ve örgütlü eylemiyle ilerleyebiliriz. Yalnızca bu ölüm sistemini kökünden kazıyacak toplumsal devrim yoluyla onurlu bir yaşama ulaşabiliriz. “Birimiz bile tutsaksak, hiçbirimiz özgür değiliz!”

1 Mayıs’ta yoldaşlarımızın anılarını yaşatmak, kavgalarını büyütmek ve her şeyin herkese ait olduğu, mülkiyetin ve otoritenin, ezenlerin ve ezilenlerin olmadığı özgür ve adil bir dünyayı yaratmak için dünyanın tüm sokaklarında olacağız.

“Sessizliğimizin, bugün boğduğunuz seslerden daha güçlü olduğu bir gün gelecek!” diyen yoldaşlarımızın sesini, dünyanın tüm sokaklarında haykıracağız. Ve bu ses, kapitalist sınıfın yalnızca bu 1 Mayıs’ta değil, her gün korkusu olmaya devam edecek. 1 Mayıs’ta örgütlü anarşizmin gücüyle sokağa, kavgaya, mücadeleye!

Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın İşçi Sınıfının Özgürlük Mücadelesi!
Yaşasın Anarşizm! Yaşasın Devrim!

☆ Anarchist Communist Group (ACG) – Büyük Britanya
☆ Alternativa Libertaria (AL/FdCA) – İtalya
☆ Αναρχική Ομοσπονδία (Anarchist Federation) – Yunanistan
☆ Coordenação Anarquista Brasileira (CAB) – Brezilya
☆ Federación Anarquista de Rosario (FAR) – Arjantin
☆ Federación Anarquista Uruguaya (FAU) – Uruguay
☆ Die Plattform – Almanya
☆ Embat, Organització Llibertària de Catalunya – Katalonya
☆ Federación Anarquista de Santiago (FAS) – Şili
☆ Grupo Libertario Vía Libre – Kolombiya
☆ Karala – Türkiye
☆ Libertäre Aktion (LA) – İsviçre
☆ Melbourne Anarchist Communist Group (MACG) – Avustralya
☆ Organización Anarquista de Córdoba (OAC) – Arjantin
☆ Organización Anarquista de Santa Cruz (OASC) – Arjantin
☆ Organización Anarquista de Tucumán (OAT) – Arjantin
☆ Organisation Socialiste Libertaire (OSL) – İsviçre
☆ Roja y Negra Organización Politíca Anarquista - Arjantin
☆ Union Communiste Libertaire (UCL) – Fransa, Belçika ve İsviçre

author by Stevepublication date Sun May 29, 2022 03:25author address author phone Report this post to the editors

Working class people built America and UK - our roofers are amongst the working class workhorses for our country

Related Link: https://www.roofersofchesterfield.co.uk
author by Tom - Freedompublication date Sat Jun 18, 2022 10:42author email author address author phone Report this post to the editors

It is beneficial to understand a lot about world history, and this website is fantastic; you can learn a lot from it.

Regards, https://www.drywallwinstonsalem.com

author by Painters and Decorators Rotherhampublication date Wed Jun 22, 2022 08:19author address author phone Report this post to the editors

Thank you for the information this will be really useful to discuss with my clients

Related Link: https://www.rotherhampd.co.uk
author by Roofing Cincinnatipublication date Sat Jul 02, 2022 04:32author address author phone Report this post to the editors

For the opportunity to make a post. Will discuss with my clients.

Related Link: https://www.roofersincincinnati.com
author by HolidayMaker - HolidayMakerpublication date Sat Sep 17, 2022 18:17author email ttravelmypassion at gmail dot comauthor address 1st Floor, Zahidpora, Near Masjid Sharief Hawal, Srinagar (J & K)- 190001author phone 08470872347Report this post to the editors

Explore Kashmir, the true paradise on earth with our beautifully crafted Kashmir Tour Packages. The best Honeymoon tour in Kashmir is our USP. Enjoy your holidays in Kashmir with us.

Related Link: https://www.kashmirtourpackage.org/
author by Pilgrimage - Pilgrimage Tourspublication date Sat Sep 17, 2022 18:18author email author address author phone Report this post to the editors

Pilgrimage Tours gives peace and calm to your body & mind with a blissful & kind experience that is spiritually fulfilling. Best Religious Pilgrimage Tour Packages take you to visit each & every holy site of India.

Related Link: https://www.pilgrimagetour.in/
author by GujaratExpert - Travel Agnecypublication date Wed Nov 09, 2022 17:37author email author address Fulwadi Station Road,Jetpur , Rajkot , Gujarat , India, 394160author phone Report this post to the editors

Gujarat is a country of immense natural beauty, rich culture and heritage and historical importance. The state attracts tourists with its historical sites, beaches, hills, wildlife sanctuaries, lively festivals, scrumptious food and much more. Known as the 'Land of Legends', it is a great destination for a holiday, whether with friends, family or alone.

Related Link: https://www.gujaratexpert.com/
author by George - r valuepublication date Fri Dec 02, 2022 06:40author address author phone Report this post to the editors

The General Strike was one of the most important weapons that the anarchist movement brought to the history of class struggle.

author by saim malik - Valley Trip Plannerpublication date Fri Dec 23, 2022 13:21author email sashiljaan at gmail dot comauthor address new airport road hyderporaauthor phone 09419233574Report this post to the editors

thanks for sharing this with us kkk thanks for sharing with us we are https://www.valleytripplanner.in/ offer all types of https://www.valleytripplanner.net/ https://www.valleytripplanner.in

Related Link: https://www.valleytripplanner.in
author by Louiselpublication date Thu Jan 19, 2023 22:37author address author phone Report this post to the editors

Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers. Please also seek advice from my site. https://concretekelowna.com

Related Link: https://concretekelowna.com
author by Lisapublication date Tue Jan 31, 2023 01:37author address author phone Report this post to the editors

Interesting article. Thanks!

Related Link: https://www.thelandscapingsolutions.com/
author by scaffoldingpublication date Tue Feb 07, 2023 17:22author address author phone Report this post to the editors

Very thought-provoking article. Thanks for this!

Related Link: https://www.newcastlescaffolding.com/
author by tilerpublication date Thu Feb 09, 2023 22:01author address author phone Report this post to the editors

Spot on article! Great job!

Related Link: https://www.tilersdoncaster.com/
author by Cemilpublication date Sun Feb 19, 2023 21:54author address author phone Report this post to the editors

However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions https://ufabetmax147.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
http://serengetinationalparktrips.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
http://rwenzorimountaintrekking.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://safaritoursinuganda.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://fermented-foods.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://brewespressocoffee.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://thatscoldbrew.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://houstonceramic.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://tallerisbetter.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://create-your-own.pages.dev/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://s3.us-east-1.wasabisys.com/build-your-own/candy-collections-1kg-pick-and-mix.html However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://sweetshop.static.app/create-your-own-pick-and-mix-1kg.html However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://s3.us-west-004.backblazeb2.com/create-your-own/bag-of-sweets.html However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://create-your-own.nyc3.digitaloceanspaces.com/1kg-pick-and-mix.html However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://create-your-own.b-cdn.net/1kg-sweets.html However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://1kg-sweets.netlify.app/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://1kg-sweets.vercel.app/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://sweetshop.blob.core.windows.net/build-your-own/1kg-bag-of-sweets.html However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://ewr1.vultrobjects.com/create-your-own/1kg-bag-of-sweets.html However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://wnweekly.com However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://spectacler.com However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://reactsnews.com However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://www.yorisoi.co.jp/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://nintendo-switchjapan.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://starttodayhomebusiness.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://art-light.com.ua/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://organikorangutan.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://www.home-improvements.us/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://medium.com/@healthierdelray/neuriva-brain-supplement-reviews-c17ac0e1d2c However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://witheyblockparty.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://ecndanceworks.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://magnicon4.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://sociogourmet.com.br/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://healthhiway.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://drivewayrepairjacksonville.com/the-ultimate-guide-for-driveway-repair-answering-your-questions/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://dronevideography.org/aerial-shots/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://dronevideography.org/event-coverage/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://fairburn-towing.com/medium-duty-towing/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://lithiaspringshvac.com/air-conditioning-repair/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://southsidedrivewayrepair.com/steps-to-maintain-your-driveway/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://ellenwoodtowing.com/what-is-a-long-distance-tow/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://peachtreecitytowing.com/what-are-the-different-types-of-tow-trucks/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://marietta-towing.com/smyrna-towing/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://mcdonoughtowing.com/tow-truck-in-mcdonough/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://newnantowing.com/emergency-wrecker/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://stockbridge-towing.com/eagles-landing-towing/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://atlanta-driveway.com/what-is-the-right-material-for-driveway-paving/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://georgia-towing.com/flatbed-towing-everything-you-need-to-know/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://jacksonvillefrenchdraininstallation.com/storm-drain/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://unioncitygatowing.com/what-is-a-long-distance-tow/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://atlantacarbatterydelivery.com/buckhead-car-battery-delivery/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://themoneyblog.co/
https://unstoppabledomains.blob.core.windows.net/review/unstoppable-domains-nft.html However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://www.infoabsolute.com/cash-advance-apps-that-work-with-cash-app/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://www.infoabsolute.com/buy-now-pay-later-that-accept-chime/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://www.infoabsolute.com/cash-app/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://www.infoabsolute.com/venmo/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://www.infoabsolute.com/chime/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://www.fixanywp.com/ However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://eltecnoilogico.com However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://logisticapress.com However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions
https://www.semrush.info However if you want to publish content under different terms and conditions, you must clearly state these terms and conditions

author by Cemilpublication date Sun Feb 19, 2023 22:16author address author phone Report this post to the editors

if you want to upload one or more files with your submission. Select the number of files you wish to upload and then click on the button https://www.greenhousereviews.co.uk/ if you want to upload one or more files with your submission. Select the number of files you wish to upload and then click on the button
https://www.greenhousereviews.co.uk/blog/ if you want to upload one or more files with your submission. Select the number of files you wish to upload and then click on the button
https://www.greenhousereviews.co.uk/greenhouse-reviews/ if you want to upload one or more files with your submission. Select the number of files you wish to upload and then click on the button
https://www.greenhousereviews.co.uk/greenhouse-guides/ if you want to upload one or more files with your submission. Select the number of files you wish to upload and then click on the button
https://www.greenhousereviews.co.uk/growing-guides/ if you want to upload one or more files with your submission. Select the number of files you wish to upload and then click on the button

author by Angelopublication date Tue Feb 21, 2023 22:02author address author phone Report this post to the editors

Thanks for this very interesting article. Cheers!

Related Link: https://www.eliterendering.co.uk/
author by AG Readingpublication date Mon Feb 27, 2023 05:52author address author phone Report this post to the editors

Lots of stories to share about trades people form the good, the bad and the ugly!

Related Link: https://www.artificialgrassreading.net/artificial-grass-trade-suppliers-reading
author by NFpublication date Mon Feb 27, 2023 06:00author address author phone Report this post to the editors

For further stories about installation incidents by other companies contact us

Related Link: https://www.nottinghamfencing.net/
author by Taylorpublication date Mon Mar 06, 2023 17:31author address author phone Report this post to the editors

Really great take on this topic. Keep it up!

Related Link: https://www.sandblastingbristol.co.uk/
author by breakdown recovery sheffieldpublication date Tue Mar 07, 2023 00:27author address author phone Report this post to the editors

Really great article. Thanks for this!

Related Link: https://www.sheffield-recovery.com/
author by scaffoldingpublication date Mon Mar 13, 2023 00:08author address author phone Report this post to the editors

Really interesting article.

Related Link: https://www.scaffoldingcolchester.com/
author by MArkypublication date Fri Mar 24, 2023 00:40author address author phone Report this post to the editors

Really long content but informative.

Related Link: https://www.carrecoveryluton.com/
Number of comments per page
  
 
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Front page

International anarchist call for solidarity: Earthquake in Turkey, Syria and Kurdistan

Elements of Anarchist Theory and Strategy

19 de Julio: Cuando el pueblo se levanta, escribe la historia

International anarchist solidarity against Turkish state repression

Declaración Anarquista Internacional por el Primero de Mayo, 2022

Le vieux monde opprime les femmes et les minorités de genre. Leur force le détruira !

Against Militarism and War: For self-organised struggle and social revolution

Declaração anarquista internacional sobre a pandemia da Covid-19

La révolution du Rojava a défendu le monde, maintenant le monde doit défendre la révolution du Rojava!

Anarchist Theory and History in Global Perspective

Trans Rights is a Class Issue

Capitalism, Anti-Capitalism and Popular Organisation [Booklet]

AUKUS: A big step toward war

Reflexiones sobre la situación de Afganistán

Αυτοοργάνωση ή Χάος

South Africa: Historic rupture or warring brothers again?

Declaración Anarquista Internacional: A 85 Años De La Revolución Española. Sus Enseñanzas Y Su Legado.

Death or Renewal: Is the Climate Crisis the Final Crisis?

Gleichheit und Freiheit stehen nicht zur Debatte!

Contre la guerre au Kurdistan irakien, contre la traîtrise du PDK

Meurtre de Clément Méric : l’enjeu politique du procès en appel

Comunicado sobre el Paro Nacional y las Jornadas de Protesta en Colombia

The Broken Promises of Vietnam

Premier Mai : Un coup porté contre l’un·e d’entre nous est un coup porté contre nous tou·tes

© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]