user preferences

Διακήρυξη Αρχών

category Ινδονησία / Φιλιππίνες / Αυστραλία | Αναρχικό κίνημα | Επίσημα Κείμενα author Monday May 31, 2021 22:14author by Geelong Anarchist Communistsauthor email geelonganarchists at gmail dot com Report this post to the editors
Στη θέση του καπιταλισμού και του κράτους θα βλέπαμε τον έλεγχο των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, τον κοινοτικό έλεγχο στη στέγαση και έναν διεξοδικό εκδημοκρατισμό όλων των σφαιρών της ζωής. Η κοινωνία θα ελέγχεται συλλογικά από όλους και τα προς το ζην θα παρέχονται δωρεάν σε όλους.
Στη θέση μιας κοινωνίας που βασίζεται στην αποξένωση, την ανισότητα και την αδικία αναζητούμε ένα κοινωνικό σύστημα βασισμένο στην ελευθερία, την ισότητα και τη δημοκρατία, όπου ο στόχος της κοινωνίας είναι η πλήρης ανάπτυξη, η αυτοπραγμάτωση και η άνθηση όλων, παρά η ατελείωτη επέκταση του κέρδους.
186515226_124025266489823_2567035262534533713_n.jpg

Είμαστε αντίθετοι στην κυριαρχία και τον έλεγχο της κοινωνίας από μια μικρή μειονότητα, στο καπιταλιστικό σύστημα, την ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, την ιδιοποίηση του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου και στο κράτος. Αντιτιθέμεθα σε όλες τις μορφές κοινωνικής καταπίεσης, όπως ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η κουιροφοβία, η τρανσφοβία, ο ιμπελισμός(αναπηροφοβία), καθώς και σε συμπεριφορές ενάντια στις σεξεργράτριες κ.ο.κ.

Στη θέση του καπιταλισμού και του κράτους θα βλέπαμε τον έλεγχο των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, τον κοινοτικό έλεγχο στη στέγαση και έναν διεξοδικό εκδημοκρατισμό όλων των σφαιρών της ζωής. Η κοινωνία θα ελέγχεται συλλογικά από όλους και τα προς το ζην θα παρέχονται δωρεάν σε όλους.

Στη θέση μιας κοινωνίας που βασίζεται στην αποξένωση, την ανισότητα και την αδικία αναζητούμε ένα κοινωνικό σύστημα βασισμένο στην ελευθερία, την ισότητα και τη δημοκρατία, όπου ο στόχος της κοινωνίας είναι η πλήρης ανάπτυξη, η αυτοπραγμάτωση και η άνθηση όλων, παρά η ατελείωτη επέκταση του κέρδους.

Αναγνωρίζουμε ότι, παρά όλους τους τρόπους που μας διαχωρίζει ο καπιταλισμός, είναι η θέση μας ως εργαζόμενοι και παραγωγοί όλου του πλούτου αυτή που μας δίνει τη δύναμη να αναμορφώσουμε τον κόσμο και αποτελεί το κλειδί για την ενότητα. Η θεμελιώδης αντίφαση του κόσμου είναι μεταξύ του εργάτη και του καπιταλιστή.

Ενώ πιστεύουμε στον αγώνα για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις ως μέρος του κινήματος προς την οικοδόμηση της επαναστατικής αυτοπεποίθησης των εργαζομένων, απορρίπτουμε τον ρεφορμισμό. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να περιμένουν μέχρι την κοινωνική επανάσταση, για να βελτιώσουν την καθημερινή τους ζωή, αλλά, επίσης, αντιλαμβανόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο κερδίζονται οι μεταρρυθμίσεις είναι εξίσου σημαντικός με το γεγονός ότι κερδίζονται. Όλες οι πολιτικές δραστηριότητες πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της αυτονομίας και της οργάνωσης της εργατικής τάξης.

Ως εκ τούτου, είμαστε αντίθετοι σε κάθε κοινοβουλευτική συμμετοχή και στην υπεράσπιση των εκλογικών κομμάτων. Μια κοινωνία που ελέγχεται άμεσα από τη μάζα των απλών εργαζομένων δεν μπορεί να οικοδομηθεί από πάνω προς τα κάτω, από μια μικρή μειονότητα που χρησιμοποιεί κυβερνητικούς μηχανισμούς, είτε με εκλογές είτε με “επαναστατική” κατάληψη εξουσίας. Δεν υποστηρίζουμε την αντικατάσταση ενός συνόλου αφεντικών και πολιτικών από ένα άλλο, αλλά την αντικατάσταση όλων των αφεντικών και των πολιτικών από τη μαζική δημοκρατική εργατική τάξη.

Είμαστε κατά όλων των κοινοβουλευτικών τακτικών. Αντί αυτών υποστηρίζουμε δημοκρατικά μαζικά κινήματα που αγωνίζονται μέσω συλλογικών μορφών άμεσης δράσης. Στόχος μας είναι να επηρεάσουμε τα κοινωνικά κινήματα, για να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία τους από το κράτος, τα εκλογικά πολιτικά κόμματα, τις ΜΚΟ, τη γραφειοκρατία και τους καπιταλιστές.

Ο προσανατολισμός μας είναι προς τη μαζική πολιτική, δηλαδή την οργάνωση εκείνη που περιλαμβάνει εκατοντάδες, χιλιάδες, και τελικά εκατομμύρια απλούς εργαζόμενους που ενεργούν στο συλλογικό μας συμφέρον. Αναγνωρίζουμε μια ποικιλία στρατηγικών και τακτικών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του επαναστατικού αγώνα σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο πλαίσιο, ωστόσο είμαστε αντίθετοι στην ατομικιστική, πρωτοποριακή και τρομοκρατική δραστηριότητα. Εάν η πολιτική δράση δεν ενθαρρύνει την αυξημένη αυτονομία και τη συμμετοχή της μάζας της εργατικής τάξης, τότε είναι αντιπαραγωγική.

Ως αναρχικοί κομμουνιστές κατευθυνόμαστε πάντα προς την εργατική τάξη. Οι βασικές μαζικές οργανώσεις για την υπεράσπιση της εργατικής τάξης σήμερα παραμένουν τα συνδικάτα. Παρότι αναγνωρίζουμε ότι τα συνδικάτα δεν είναι επαναστατικές δομές, ενώνοντας τα συμφέροντά τους κατά τη διάρκεια των συνδικαλιστικών αγώνων οι εργαζόμενοι μπορούν να βιώσουν την «πρακτική σχολή του σοσιαλισμού». Παρεμβαίνουμε, λοιπόν, στα συνδικάτα, για να διαδώσουμε τις επαναστατικές ιδέες, να αμφισβητήσουμε τις γραφειοκρατικές μορφές ηγεσίας και να αυξήσουμε την ιδέα της νίκης των αγώνων μέσω της άμεσης δράσης. Στόχος μας είναι να υπενθυμίζουμε συνεχώς στους εργαζομένους να μην διαιρούνται από τα συντεχνιακά συμφέροντα των συγκεκριμένων κλάδων ή των βιομηχανιών όπου εργάζονται, αλλά να κατανοήσουν ότι ο βασικός σκοπός του συνδικαλισμού είναι η πρακτική αλληλεγγύη.

Επιπρόσθετα, η αλληλεγγύη που απαιτείται για την υλοποίηση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας δεν μπορεί να επιτευχθεί, εάν είμαστε διαιρεμένοι βάσει εθνικότητας. Ως εκ τούτου, είμαστε κατά του εθνικισμού και υποστηρίζουμε τις διεθνιστικές αρχές. Εφόσον ο καπιταλισμός είναι παγκόσμιος, ο αγώνας ενάντια στον καπιταλισμό πρέπει, επίσης, να είναι παγκόσμιος. Πρέπει να ενεργήσουμε με αλληλεγγύη και υποστήριξη στους αγώνες των καταπιεσμένων ανθρώπων, όπου αυτοί προκύπτουν. Ο ρατσισμός και ο εθνικισμός χωρίζουν τους εργαζόμενους, αποδυναμώνοντας την ικανότητά μας να πολεμούμε ως τάξη.

Ο αυστραλιανός καπιταλισμός βασίζεται σε μια πράξη γενοκτονίας, στη δολοφονία και την εκδίωξη των αυτόχθονων ανθρώπων αυτής της ηπείρου. Ο αποικισμός ξεκίνησε με την κατάσχεση και την εκμετάλλευση της αυτόχθονης γης και τη γενοκτονία των κατοίκων της. Ο καπιταλισμός στην Αυστραλία συνεχίζει να διαθέτει και να καταστρέφει τις κοινότητες των Αβορίγινων και των Νήσων Torres Strait Islander στην προσπάθειά του να εξάγει περισσότερους πόρους και αξία. Ως εκ τούτου, το κράτος και ο καπιταλισμός σε αυτήν τη χώρα πρέπει να συνεχίσουν να επιβάλλουν ρατσιστικά πρότυπα, για να δικαιολογήσουν τη συνεχιζόμενη αποικιακή επέκτασή τους. Ενόψει αυτής της βαρβαρότητας, υποστηρίζουμε τον συνεχιζόμενο αγώνα για αυτοδιάθεση των Αυτόχθονων στην Αυστραλία και αναγνωρίζουμε ότι ποτέ δεν σταμάτησε η κυριαρχία πάνω στην αυστραλιανή γη.

Η επέκταση του κεφαλαίου και οι καταστροφικές του επιπτώσεις στην κοινωνία δεν τελειώνουν με την καταπίεση, την εκμετάλλευση και τον κατακερματισμό των εργαζομένων, αλλά με την απόλυτη καταστροφή του περιβάλλοντος. Η καπιταλιστική παραγωγή αναπτύσσει τη βιομηχανία, μόνο για να απορροφήσει πλούτο από το περιβάλλον και τον εργαζόμενο. Δηλητηριάζει το έδαφος, τις θάλασσες, τον αέρα και οδηγεί εξωθεί τα είδη ως το σημείο της εξαφάνισης. Η οικολογική καταστροφή είναι εγγενής στην καπιταλιστική παραγωγή, η οποία απαιτεί αδιάκοπη επέκταση του κέρδους, μετατρέποντας όλους τους φυσικούς πόρους σε εμπορεύματα που αγοράζονται, πωλούνται και υπόκεινται σε εκμετάλλευση. Η υπέρβαση της περιβαλλοντικής κρίσης απαιτεί από την ανθρωπότητα να ζήσει με βιώσιμο τρόπο. Αυτό απαιτεί την απελευθέρωση της επιστήμης από τη λογική του κεφαλαίου στη βιομηχανία και τη γεωργία, έτσι ώστε η παραγωγή να μην είναι για χάρη του κέρδους, αλλά για την ευημερία της ανθρωπότητας και του πλανήτη. Εν ολίγοις, ένας σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής είναι η μόνη βιώσιμη λύση.

Geelong Anarchist Communists

Για να επικοινωνήσετε με τους Geelong Anarchist Communists μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα στους στο Facebook https://www.facebook.com/GeelongAnarchistCommunists καθώς και στο email geelonganarchists@gmail.com

*H μετάφραση έγινε και δημοσιεύτηκε εδώ: https://www.alerta.gr/archives/18999


Related Link: https://www.facebook.com/GeelongAnarchistCommunists
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]