Benutzereinstellungen

Neue Veranstaltungshinweise

Διεθνή

Es wurden keine neuen Veranstaltungshinweise in der letzten Woche verffentlicht

Kommende Veranstaltungen

Διεθνή | Αναρχικό κίνημα

Keine kommenden Veranstaltungen verffentlicht

Οι διάφορες μορφές αναρχικής οργάνωσης

category Διεθνή | Αναρχικό κίνημα | Γνώμη / Ανάλυση author Sonntag Dezember 22, 2019 03:21author by Andrew N. Flood - Anarkismo Report this post to the editors

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Παραμένει ένα παλαιό κλισέ ότι οι αναρχικοί είναι ενάντια στην οργάνωση ειδικά τα ΜΜΕ αγαπούν το να επισημαίνουν μια φανταστική αντίφαση μεταξύ του αναρχισμού και της οργάνωσης. Η πραγματικότητα είναι (μεταξύ άλλων) ότι ο αναρχισμός αποτελεί μια θεωρία της οργάνωσης. Το Α στον κύκλο που συχνά βλέπουμε ζωγραφισμένο με σπρέι στους τοίχους, αντιπροσωπεύει το Α του αναρχισμού μέσα στο Ο (τον κύκλο) της οργάνωσης.
tumblr_pkv2l8tbjs1xrhrgmo1_1280.jpg

Andrew N. Flood, Οι διάφορες μορφές αναρχικής οργάνωσης - Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Παραμένει ένα παλαιό κλισέ ότι οι αναρχικοί είναι ενάντια στην οργάνωση ειδικά τα ΜΜΕ αγαπούν το να επισημαίνουν μια φανταστική αντίφαση μεταξύ του αναρχισμού και της οργάνωσης. Η πραγματικότητα είναι (μεταξύ άλλων) ότι ο αναρχισμός αποτελεί μια θεωρία της οργάνωσης. Το Α στον κύκλο που συχνά βλέπουμε ζωγραφισμένο με σπρέι στους τοίχους, αντιπροσωπεύει το Α του αναρχισμού μέσα στο Ο (τον κύκλο) της οργάνωσης.

Η σύγχυση αυτή ανακύπτει επειδή οι αναρχικοί επικρίνουν όλες τις μορφές οργάνωσης που λειτουργούν από την κορυφή προς τα κάτω και σε όλους μας αρκετά συχνά μας λένε ότι αυτές είναι οι μόνες μορφές οργάνωσης που μπορούν να υπάρξουν. Είτε με το αφεντικό στον εργασιακό χώρο είτε με τον πολιτικό στη βουλή, εκπαιδευόμαστε για να πιστέψουμε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος ώστε να κάνουμε κάποια πράγματα.

Φυσικά, στις καθημερινές μας συναναστροφές μας με φίλους και συγγενείς δεν οργανώνουμε ποτέ τα πράγματα κατ αυτό τον τρόπο. Μπορείτε να φανταστείτε την οργάνωση μιας βραδινής εξόδου όπου ένα άτομο διατάζει τον καθέναν να παραβρεθεί σε ένα ιδιαίτερο μπαρ ή σε έναν συγκεκριμένο κινηματογράφο;

Μορφές αναρχικής οργάνωσης

Δεν υπάρχει καμία παγιωμένη μορφή αναρχικής οργάνωσης. Υπάρχουν, μάλλον, διαφορετικές μορφές που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς λόγους. Αυτό που όλες αυτές οι μορφές έχουν κοινό είναι η επιθυμία του να αποφευχθεί η δημιουργία οποιασδήποτε ιεραρχίας, ενώ, συγχρόνως, να εξασφαλισθεί ότι οι οποιεσδήποτε ανάγκες που είναι να εκπληρωθούν θα εκπληρωθούν.

Άτυπη οργάνωση

Η απλούστερη μορφή οργάνωσης είναι η άτυπη μορφή, όπου μια μικρή ομάδα ανθρώπων θέλει να κάνει κάτι, το συζητά και έπειτα προχωρεί στην υλοποίησή του. Αυτό λειτουργεί αρκετά καλά για τα μικρής κλίμακας και μεμονωμένα σχέδια - ειδικότερα εάν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει επιθυμία το σχέδιο αυτό να έρθει στη δημόσια προσοχή. Το άνοιγμα ενός εγκαταλειμμένου κτιρίου προκειμένου να καταληφθεί είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.

Εντούτοις, δεν συνιστά και την καλύτερη μορφή οργάνωσης για την ανάμειξη αρκετού κόσμου, δηλαδή για εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες ανθρώπων ή την ανάμειξη νέων ανθρώπων, επειδή τα μέλη της υπάρχουσας ομάδας ανθρώπων γνωρίζουν ήδη ο ένας τον άλλο καλά και εκείνοι που δεν είναι στη βασική αυτή ομάδα των φίλων τείνουν να αποκλειστούν (τυχαία ή μη) από αρκετές διαδικασίες λήψης αποφάσεων λόγω του άτυπου αυτού χαρακτήρα. Αυτή η μορφή οργάνωσης ονομάζεται μερικές φορές ομάδα συγγένειας.

Το Δίκτυο

Η μορφή είναι χρήσιμη στην περίπτωση που μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ενδιαφέρεται για ένα κοινό πρόγραμμα και θέλει να είναι σε θέση να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν γρηγορότερα περισσότερους ανθρώπους. Μπορεί να αποτελείται από μια συσπείρωση ομάδων συγγένειας και ομάδων που εργάζονται πάνω σε διάφορα σχέδια ή απλώς να αποτελείται από άτομα. Αποτελεί καλή μορφή οργάνωσης για μια διαμαρτυρία ή κάποιες εκδηλώσεις. Κατά τυπικό τρόπο, θα υπάρξουν μια ή περισσότερες συνελεύσεις που θα καθορίσουν και επαναπροσδιορίσουν ένα σύνολο στόχων και εξουσιοδοτήσεων και παράλληλα με αυτές, αρκετές υπο-ομάδες και άτομα θα εφαρμόσουν στην πράξη αυτές τις εξουσιοδοτήσεις ή θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να εκπληρωθούν οι στόχοι.

Εντούτοις, η ανοικτή φύση αυτής της μορφής οργάνωσης, διευκολύνει τη διείσδυση εχθρών, αντιπάλων και διαφόρων άλλων στο δίκτυο. Η έλλειψη σε κάθε τι, εκτός από μια απλή συμφωνία στις βασικές αρχές, σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του χρόνου οι όποιες διαφωνίες μέσα στο δίκτυο μπορούν να αναπτυχθούν τόσο, με αποτέλεσμα να το παραλύσουν ή/και να το αποτρέπουν από το να αναλάβει δράση. Στην Ιρλανδία τα τελευταία χρόνια σε τέτοιου είδους δίκτυα συμπεριλαμβάνονται το δίκτυο Dissent (Διαφωνία), το Dublin Grassroots Network (Δίκτυο Βάσης του Δουβλίνου) και το Grassroots Network Against the War (Δίκτυο Βάσης Ενάντια στον Πόλεμο).

Ομάδες συγκεκριμένων σχεδίων

Αυτές είναι χρήσιμες όταν θέλετε να επιτύχετε κάποιο μεμονωμένο μακροπρόθεσμο στόχο όπως το άνοιγμα ενός βιβλιοπωλείου, τη δημιουργία ενός indymedia ή τη στήριξη ενός κοινωνικού κέντρου όπου μέρος του στόχου είναι το να έρθουν νέοι άνθρωποι στο προσκήνιο. Στην Ιρλανδία το Seomra Spraoi είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.

Προγραμματικές ομάδες

Αυτή είναι μια μορφή όπου οι άνθρωποι συσπειρώνονται γύρω από ένα συμφωνημένο λεπτομερές πρόγραμμα και συγκεκριμένες γραπτές θέσεις. Λόγω της συχνά αρκετά λεπτομερούς συμφωνίας μεταξύ των μελών είναι δυνατό να προέλθει μια μακρόχρονη οργάνωση που να οικοδομήσει αξιοσημείωτες δομές.

Επίσης, θα αποκτήσει ένα κύρος (καλό ή άσχημο) μεταξύ εκείνων που έρχονται σε επαφή μαζί της. Στο εσωτερικό επίπεδο πρέπει να δημιουργήσει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των μελών της, κάτι που επιτρέπει υψηλό επίπεδο αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

Το μέγιστο πλεονέκτημα μιας τέτοιας μορφής οργάνωσης είναι η δυνατότητά της να υφάνει ένα κοινό νήμα μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων και αγώνων μέσω της συμμετοχής των μελών της σε αυτούς καθώς και μέσω ενός εντύπου που να παρέχει αυτή την πληροφόρηση σε αρκετό κόσμο.

Τα μειονεκτήματα αυτής της μορφής οργάνωσης είναι ότι απαιτείται ένα επίπεδο αφοσίωσης για κάποιον που θέλει να προσχωρήσει σ αυτήν καθώς και αρκετό χρόνο για εσωτερικές συζητήσεις ώστε να επιτευχθούν οι συλλογικές συμφωνίες. Λόγω και των δύο αυτών χαρακτηριστικών, σπάνια θα είναι σε θέση να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα χωρίς να απολέσει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Το Workers Solidarity Movement (Κίνημα Εργατικής Αλληλεγγύη) είναι παράδειγμα μιας τέτοιας οργάνωσης, αλλά τα μέλη μας συμμετέχουν ταυτόχρονα και στις άλλες μορφές οργάνωσης που παρουσιάσαμε.

* Δημοσιεύτηκε αρχικά στο δελτίο του Workers Solidarity Movement Workers Solidarity (Εργατική Αλληλεγγύη) τεύχος 88, Σεπτέμβρη 2005. Ελληνική μετάφραση Ούτε Θεός - Ούτε Αφέντης, 27 Απρίλη 2008.

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Neste 8 de Maro, levantamos mais uma vez a nossa voz e os nossos punhos pela vida das mulheres!

Διεθνή | Αναρχικό κίνημα | gr

Do 02 Apr, 14:23

browse text browse image

cit3_1.jpg imageΗ CIT ιδρύθηκε στην Πά ... 19:12 Fr 25 Mai by cnt.es 0 comments

Μετά από δύο χρόνια διεθνών συναντήσεων (στο Μπιλμπάο, το Μιλάνο και τη Φρανκφούρτη) την Κυριακή, 13 Μάη 2018, ιδρύθηκε μια νέα διεθνής αναρχοσυνδικαλιστική και επαναστατική συνδικαλιστική συνομοσπονδία με το όνομα Διεθνής Συνομοσπονδία Εργασίας. Το Συνέδριο, που οργανώθηκε από την USI-AIT, ξεκίνησε την Παρασκευή, 11 και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 13 Μάη, πραγματοποιήθηκε στην ιταλική πόλη Πάρμα, πρώην προπύργιο του αναρχοσυνδικαλισμού κατά την περίοδο της Rosso Βiennio (Κόκκινη Βδομάδα) (1919-1921).

eduardo_colombo.jpg imageΚαλό ταξίδι Eduardo Colombo! 19:02 Do 15 Mr by Toms Ibez 0 comments

Ο βετεράνος αναρχικός στοχαστής και αγωνιστής Eduardo Colombo απεβίωσε στις 13 Μαρτίου 2018. O Toms Ibez γράφει λίγα λόγια για εκείνον.

460_0___30_0_0_0_0_0_0_0___10_0_0_0_0_0_banner.jpg imageΣτην ταξική πάλη 20:37 Do 14 Dez by Δίκτυο Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Anarkismo 0 comments

Επομένως, πιστεύουμε και γι αυτό εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας κοινής κουλτούρας και στρατηγικής στις αντίστοιχες οργανώσεις και το δίκτυό μας, προκειμένου να ενισχυθούν οι κοινωνικοί αγώνες και να δυναμώσει η ταξική πάλη και, ταυτόχρονα, ο οργανωμένος χειραφετητικός αναρχισμός. Στόχος μας είναι η οικοδόμηση ενός διεθνούς δικτύου στην κοινή μας (γεωγραφική) περιοχή το οποίο θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ενάντια στις διαδικασίες που αντιμετωπίζουμε. Με τον εντοπισμό των δυνατοτήτων αγώνα εκ μέρους μας, σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική και μια ισορροπία δυνάμεων πιο ευνοϊκή σε εμάς.

300_0___20_0_0_0_0_0_crane_vampire.jpg imageAnarkismo εύχεται ένα 2016 αλλη... 07:05 Fr 01 Jan by Anarkismo Editorial Group 0 comments

Είμαστε σίγουροι ότι το 2016 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία θα μάθουμε και θα βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ενός νέου κόσμου στις καρδιές μας. Το Anarkismo ελπίζει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει στην προώθηση αυτής της εναλλακτικής λύσης. Ευχαριστούμε τους αναγνώστες μας σε αυτή τη διαδικασία και περιμένουμε τη συμβολή τους. [English] [Castellano] [Italiano] [العَرَبِية] [Portugus] [中文] [Kurd] [Trke]

images_1.jpg imageΣτην ατομιστική ασ&#... 19:23 Mo 22 Jul by Ερρίκο Μαλατέστα 0 comments

Ερρίκο Μαλατέστα, Όταν χτυπάμε την τωρινή κοινωνία, αντιπαραθέτουμε στην ατομιστική αστική ηθική την ηθική της αλληλεγγύης - Στη μνήμη του Ερρίκο Μαλατέστα ο οποίος πέθανε σαν σήμερα, 22 Ιουλίου, το 1932

460_0___30_0_0_0_0_0_beirut1_f.jpg imageEπιστολή από Συντρό&... 17:51 Di 28 Mai by Filistina 0 comments

Η ομάδα μας είναι μια μικρή ομάδα, ριζοσπαστών, οικολόγων, αναρχικών και φεμινιστριών, και δεν έχουμε κάνει πολλά σε σχέση με τις μεγάλες θυσίες πολλών συντρόφων μας αλλού. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι εκπροσωπούμε πολλούς από τους συντρόφους μας στον αραβικό κόσμο, από το Μαρόκο έως τη Συρία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια διλήμματα όταν επικοινωνούν με τους δυτικούς συντρόφους τους. (Από το A - I n f o s, μετάφραση filistina - Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013)

485474_382909508491021_175925365_n.jpg imageΗ Εργατική Πρωτομα&#... 10:51 Mo 29 Apr by senza classi 0 comments

Θα ρθει μια εποχή που η σιωπή μας θα είναι πιο ισχυρή από τις φωνές που στραγγαλίζετε σήμερα! Αύγουστος Σπάιζ

affiche_rencontre_inter._st._imier_v.3.jpg imageΔιεθνής Αναρχική Σ&#... 20:13 Mi 15 Feb by Dmitri 0 comments

Όλοι οι ελευθεριακοί από τα διάφορα αναρχικά κινήματα σε όλο τον κόσμο, και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τον αναρχισμό καλούνται να συγκεντρωθούν από τις 8 μέχρι τις 12 Αυγούστου 2012 στο St. Imier στην βουνά του Jura στην Ελβετία.

Ο χώρος του βιβλιοπωλείου και εκδόσεων Freedom όπυο συν imageΣυνέδριο των ευρωπ&#... 12:44 Do 24 Mr by Ευρωπαϊκή Συντονιστική Επιτροπή 0 comments

Το Σαββατοκύριακο 26-27 Φλεβάρη 2011, σύντροφοι που αντιπροσώπευαν αναρχικές οργανώσεις από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Νορβηγία, τη Δανία, την Ιρλανδία και την Ιταλία, συναντήθηκαν στο Λονδίνο. [Deutsch] [English] [Italiano] [Dansk]

text-Οι εργαζόμενοι της ... 01:37 Sa 03 Jul by Salagos 0 comments

Αντιμέτωποι με τις απεργίες στο μετρό της Μαδρίτης, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που είναι συνδεδεμένοι με την Τοπική Ομοσπονδία των Συνδικάτων Μαδρίτης εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας...

more >>

imageΝα υιοθετήσουμε νέ&#... Feb 19 by Zaher Baher 0 comments

Αυτό το άρθρο επισημαίνει την αδύναμη θέση μας στους παγκόσμιους αγώνες ενάντια στο κράτος και το σύστημα. Λέει στους αναγνώστες ότι το σημερινό σύστημα είναι πιο προηγμένο και ισχυρότερο από πριν, μιας και δεν λειτουργούν οι παλιές μέθοδοι αγώνων, κάτι που ωφελεί το κράτος και το σύστημα.

imageΑμοιβαία υποστήρι ... Feb 03 by Coordenao Anarquista Brasileira - CAB 0 comments

Οι αναρχικοί ανέκαθεν ασκούσαν την αμοιβαία υποστήριξη. Είναι μια σημαντική αρχή της ιστορίας και της ιδεολογίας μας. Σε όλες τις εμπειρίες αγώνα και οργάνωσης στις οποίες ήμασταν παρόντες, η αμοιβαία υποστήριξη έγινε σώμα από τοι σώμα μας, υλοποιήθηκε σε πρακτικό επίπεδο. Και σήμερα, μπροστά σε μια δαπανηρή, βίαιη ζωή και με την αφαίρεση πολλών κοινωνικών δικαιωμάτων, η αμοιβαία υποστήριξη είναι ακόμη πιο αναγκαία.

imageΑναρχία και κομμου&#... Jun 24 by Κάρλο Καφιέρο 0 comments

Πρέπει να είμαστε κομμουνιστές, επειδή είμαστε αναρχικοί, γιατί η αναρχία και ο κομμουνισμός είναι οι δύο όροι που είναι απαραίτητοι για την επανάσταση. https://rabidproletarians.espivblogs.net/archives/806

imageΑναρχία και κομμου&#... Mr 17 by Κάρλο Καφιέρο 0 comments

Πρέπει να είμαστε κομμουνιστές επειδή στον κομμουνισμό θα συνειδητοποιήσουμε την πραγματική ισότητα. Πρέπει να είμαστε κομμουνιστές επειδή οι άνθρωποι, που δεν καταλαβαίνουν την κολεκτιβιστική σοφιστεία, κατανοούν απόλυτα τον κομμουνισμό, όπως έχουν ήδη παρατηρήσει οι φίλοι μας Ρεκλύ και Κροπότκιν. Πρέπει να είμαστε κομμουνιστές, επειδή είμαστε αναρχικοί, γιατί η αναρχία και ο κομμουνισμός είναι οι δύο όροι που είναι απαραίτητοι για την επανάσταση.

imageΤο όραμα του επανασ&... Mr 01 by Wayne Price 0 comments

Απορρίπτω την ηθικολογική μέθοδο που έχει ως αφετηρία μια δέσμη αξιών (πού μια καλή κοινωνία πρέπει να διαθέτει), ώστε να φτιάξει ένα σχέδιο του πώς θα είναι μια καλή κοινωνία. Αυτή ήταν η κλασική μέθοδος των ουτοπιστών, όπως επίσης και των συγγραφέων της Parecon (participatory economics) στις μέρες μας. Απορρίπτω επίσης τη μηχανική σύλληψη ενός καπιταλισμού που αλέθει μια νέα κοινωνία, στην οποία δεν υπάρχει χώρος για οραματική συνείδηση. Αυτή η άποψη ήταν κυρίαρχη στον Μαρξισμό (και σε κάποιο βαθμό στη δουλειά του μεγάλου αναρχικού Κροπότκιν). Η απόκλιση ανάμεσα σ αυτές τις δύο απόψεις, βασίζεται σε μια θετικιστική απόκλιση ανάμεσα στις αξίες και τα γεγονότα. Δεν δέχομαι αυτή τη διχοτόμηση. Ο αγώνας για τον ελευθεριακό σοσιαλισμό, ο αγώνας για τον Αναρχισμό, βασίζεται ταυτόχρονα σε ηθικές και κοινωνικές δυνάμεις.

more >>

imageΣτην ταξική πάλη Dez 14 Anarkismo 0 comments

Επομένως, πιστεύουμε και γι αυτό εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας κοινής κουλτούρας και στρατηγικής στις αντίστοιχες οργανώσεις και το δίκτυό μας, προκειμένου να ενισχυθούν οι κοινωνικοί αγώνες και να δυναμώσει η ταξική πάλη και, ταυτόχρονα, ο οργανωμένος χειραφετητικός αναρχισμός. Στόχος μας είναι η οικοδόμηση ενός διεθνούς δικτύου στην κοινή μας (γεωγραφική) περιοχή το οποίο θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ενάντια στις διαδικασίες που αντιμετωπίζουμε. Με τον εντοπισμό των δυνατοτήτων αγώνα εκ μέρους μας, σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική και μια ισορροπία δυνάμεων πιο ευνοϊκή σε εμάς.

imageAnarkismo εύχεται ένα 2016 αλλη... Jan 01 Anarkismo 0 comments

Είμαστε σίγουροι ότι το 2016 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία θα μάθουμε και θα βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ενός νέου κόσμου στις καρδιές μας. Το Anarkismo ελπίζει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει στην προώθηση αυτής της εναλλακτικής λύσης. Ευχαριστούμε τους αναγνώστες μας σε αυτή τη διαδικασία και περιμένουμε τη συμβολή τους. [English] [Castellano] [Italiano] [العَرَبِية] [Portugus] [中文] [Kurd] [Trke]

imageΣτην ατομιστική ασ&#... Jul 22 0 comments

Ερρίκο Μαλατέστα, Όταν χτυπάμε την τωρινή κοινωνία, αντιπαραθέτουμε στην ατομιστική αστική ηθική την ηθική της αλληλεγγύης - Στη μνήμη του Ερρίκο Μαλατέστα ο οποίος πέθανε σαν σήμερα, 22 Ιουλίου, το 1932

imageEπιστολή από Συντρό&... Mai 28 0 comments

Η ομάδα μας είναι μια μικρή ομάδα, ριζοσπαστών, οικολόγων, αναρχικών και φεμινιστριών, και δεν έχουμε κάνει πολλά σε σχέση με τις μεγάλες θυσίες πολλών συντρόφων μας αλλού. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι εκπροσωπούμε πολλούς από τους συντρόφους μας στον αραβικό κόσμο, από το Μαρόκο έως τη Συρία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια διλήμματα όταν επικοινωνούν με τους δυτικούς συντρόφους τους. (Από το A - I n f o s, μετάφραση filistina - Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013)

imageΗ Εργατική Πρωτομα&#... Apr 29 0 comments

Θα ρθει μια εποχή που η σιωπή μας θα είναι πιο ισχυρή από τις φωνές που στραγγαλίζετε σήμερα! Αύγουστος Σπάιζ

more >>
2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]