user preferences

Συνέντευξη με την ACG

category Ιρλανδία / Μεγάλη Βρετανία | Αναρχικό κίνημα | Συνέντευξη author Wednesday June 05, 2019 21:09author by Die Plattform Report this post to the editors

Αναρχική Κομμουνιστική Ομάδα (Μ. Βρετανία)

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε μια συνέντευξή μας με την Αναρχική Κομμουνιστική Ομάδα (ACG) από τη Μεγάλη Βρετανία. Η οργάνωση είναι σχετικά νέα. Δραστηριοποιείται σε τέσσερις περιοχές: το Δυτικό Yorshire, το Leicestershire, το Surry και το Λονδίνο. Η σύνδεση σε διεθνές επίπεδο με άλλες οργανώσεις αποτελεί σημαντικό μέρος της παρούσας δράσης μας για την ίδρυση της Ομοσπονδίας μας. Μια συνέντευξη της ACG από μας είναι ήδη προγραμματισμένη. Προς το παρόν σας ευχόμαστε μια ευχάριστη ανάγνωση με αυτό.

English | Deutsch

acg_1.jpg

Συνέντευξη με την Αναρχική Κομμουνιστική Ομάδα (ACG) από τη Μεγάλη Βρετανία

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε μια συνέντευξή μας με την Αναρχική Κομμουνιστική Ομάδα (ACG) από τη Μεγάλη Βρετανία. Η οργάνωση είναι σχετικά νέα. Δραστηριοποιείται σε τέσσερις περιοχές: το Δυτικό Yorshire, το Leicestershire, το Surry και το Λονδίνο. Η σύνδεση σε διεθνές επίπεδο με άλλες οργανώσεις αποτελεί σημαντικό μέρος της παρούσας δράσης μας για την ίδρυση της Ομοσπονδίας μας. Μια συνέντευξη της ACG από μας είναι ήδη προγραμματισμένη. Προς το παρόν σας ευχόμαστε μια ευχάριστη ανάγνωση με αυτό.

Διεθνής αλληλεγγύη προς τον αναρχικό κομμουνισμό!

Έχετε υιοθετήσει μια μακροπρόθεσμη ή μια βραχυπρόθεσμη στρατηγική; Εάν ναι, ποια είναι αυτή;
Με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην οικοδόμηση ενός αναρχικού κομμουνιστικού κινήματος με σταθερές ρίζες στους αγώνες της εργατικής τάξης, που οδηγούν σε μια επανάσταση και τη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας.
Με τη βραχυπρόθεσμη στρατηγική επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε μια νέα και δυναμική οργάνωση που θα προσελκύσει αγωνιστές και θα αρχίσει να αναδημιουργεί την αναρχική κομμουνιστική οργάνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποια είναι η σχέση σας με την Αναρχική Ομοσπονδία;
Η προέλευσή μας βρίσκεται στην Αναρχική Ομοσπονδία - IFA. Οι ιδρυτές της ACG ήταν προηγουμένως μέλη της AF, στους οποίους περιλαμβάνονταν τα τρία από τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη του προδρόμου της AF, της Αναρχικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας (ACF - Anarchist Communist Federation, 1986). Σήμερα, χρησιμοποιούμε τους Στόχους και τις Αρχές της AF και θεωρούμε τους εαυτούς μας κληρονόμους του καλύτερου μέρους της Αναρχικής Ομοσπονδίας.
Θεωρούμε ότι η AF έχει χάσει την κατεύθυνσή της και έχει γίνει περισσότερο σαν μια οργάνωση σύνθεσης που προσανατολίζεται προς την αναρχική «σκηνή». Εντούτοις, εξακολουθούν να υπάρχουν καλoi αγωνιστές μέσα σε αυτή και δουλεύουμε μαζί τους όπου αυτό είναι δυνατό.

Ποια είναι η σχέση σας με τον πλατφορμισμό; Είστε σε επαφή με άλλες πλατφορμιστικές ομάδες σε άλλες χώρες; Ποια είναι η σχέση σας με αυτές;
Συμφωνούμε με τις βασικές θέσεις της Οργανωτικής Πλατφόρμας των Ελευθεριακών Κομμουνιστών: Τακτική και Θεωρητική Ενότητα, Συλλογική Ευθύνη και Φεντεραλισμός. Απορρίπτουμε τον αναρχισμό της «σύνθεσης» και τον αναρχισμό της «μεγάλης σκηνής». Αλλά δεν θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε τον εαυτό μας πλατφορμιστική οργάνωση.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε διαφορές με την Πλατφόρμα, ιδιαίτερα με την ιδέα της δημιουργίας μιας ενιαίας Γενικής Ένωσης Αναρχικών, αλλά και επειδή νομίζουμε ότι υπάρχουν πολλές εμπειρίες που έχουν συσσωρευθεί πριν και μετά το 1926 στο ευρύτερο εργατικό κίνημα, όπως η εμπειρία του συμβουλιακού κομμουνισμού, στοιχεία του αυτόνομου μαρξισμού κλπ. Έχουμε επίσης πολύ έντονες διαφωνίες με την Πλατφόρμα όσον αφορά ορισμένες πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Είμαστε σε επαφή με μερικές από τις ομάδες που χαρακτηρίζονται ως πλατφορμιστικές ή ειδικές (Especificist), αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι η πολιτική ορισμένων ομάδων στην παράδοση αυτή δεν είναι δική μας, όπως για παράδειγμα η στήριξη των εθνικών απελευθερωτικών αγώνων, η μεταρρυθμιστική προσέγγιση του συνδικαλισμού και, ιστορικά, ο εκλογικισμός.
Σε τομείς όπου μπορούμε να συνεργαστούμε με τις πλατφορμιστικές ομάδες διεθνώς, θέλουμε να το πράξουμε.

Ποιοι κοινωνικοί ή πολιτικοί αγώνες βρίσκονται στην επικαιρότητα επί του παρόντος στη Μεγάλη Βρετανία; Σε ποιους από αυτούς συμμετέχετε και πώς; Αποφασίσατε να μην συμμετέχετε σε μερικούς από αυτούς και γιατί;
Είμαστε μια μικρή και γεωγραφικά διασκορπισμένη ομάδα. Πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά το πού διοχετεύουμε τις ενέργειες και τους πόρους μας.
Συμμετείχαμε ενεργά στον αγώνα κατά του Universal Credit, η οποία είναι ένα μέτρο λιτότητας που συγκαλύπτεται ως μεταρρύθμιση των παροχών. Έχει επίδραση σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων της εργατικής τάξης και προκαλεί σοβαρές δυσκολίες. Επίσης, υποστηρίζουμε ενεργά τις δράσεις των νέων για την αλλαγή του κλίματος, όπου χιλιάδες μαθητές κατεβαίνουν στους δρόμους. Συμμετείχαμε στο Δίκαιο Δικαιοσύνης για τη Γη (Land Justice Network), το οποίο αγωνίζεται για μια αγροτική μεταρρύθμιση. Πολλά από τα μέλη μας συμμετέχουν στην οργάνωση στο χώρο εργασίας τους και στην IWW. Η στέγαση είναι επίσης ένας άλλος χώρος αγώνα για μας. Βασικά, η προτεραιότητα είναι να εμπλακούμε σε ζητήματα που επηρεάζουν την εργατική τάξη, κάτι που περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία πραγμάτων.

Πώς βλέπετε το Brexit; Έχει σημασία στην πολιτική σας δράση;
Έχουμε πάρει ουδέτερη θέση στο Brexit. Απορρίπτουμε τα στρατόπεδα Remain και Brexit, επειδή δεν προσφέρουν τίποτα στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων στη χώρα ή την υπόλοιπη Ευρώπη. Πρόκειται για μια πολιτική μάχη μεταξύ δύο φατριών του κεφαλαίου που συμβολίζει τη γενική κρίση της σκέψης της άρχουσας τάξης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιήθηκε η εκστρατεία Lexit ή Left-wing Brexit, η οποία δείχνει τη νεοφιλελεύθερη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία υπερασπίζεται την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Συμφωνούμε ότι η ΕΕ είναι ένα νεοφιλελεύθερο σχέδιο, αλλά το να φανταστούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαφορετικό είναι περίεργο. Έχουμε μια εναλλακτική λύση: τον αγώνα της εργατικής τάξης και τον ενεργό διεθνισμό.

Ποια είναι η κατάσταση του αναρχικού κινήματος στη Βρετανία; Αυξάνεται ή μειώνεται η αριθμητική και άλλη ισχύς του; Ποια είναι η σχέση μεταξύ των οργανωμένων αναρχικών και αφορμαλιστικά οργανωμένων αναρχικών;
Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει αναρχικό κίνημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν αρκετές εθνικά οργανωμένες ομάδες, κυρίως η Αναρχική Ομοσπονδία (AF), η Ομοσπονδία Αλληλεγγύης (Solidarity Federation - Τμήμα της ΑΙΤ ή IWA) και υπάρχει το Plan C, το οποίο περιγράφει τον εαυτό του ως «αντι-εξουσιαστικό κομμουνιστικό» αλλά μέρος του οποίου έχει προσανατολισμό προς τη σοσιαλδημοκρατία μέσω του Εργατικού Κόμματος. Αυτές οι ομάδες σπάνια συνεργάζονται, αν και υπάρχουν τοπικές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα γύρω από τις αντιφασιστικές ενέργειες.
Οι σοβαρά οργανωμένες ομάδες είναι σχετικά μικρές. Οι περισσότεροι αυτοαναφερόμενοι αναρχικοί προτιμούν την τοπική, μονοσήμαντη (ή μονοθεματική -single-issue) και, στη χειρότερη περίπτωση, γκετοποιημένη δραστηριότητα ή απορρόφηση στους Βιομηχανικούς Εργάτες του Κόσμου (IWW). Η τελευταία οργάνωση αποδείχθηκε πόλος έλξης για τους αναρχικούς και τα ελευθεριακά αριστερά άτομα, μερικές φορές ως εναλλακτική λύση σε συγκεκριμένη πολιτική οργάνωση είτε αναρχοσυνδικαλιστική είτε αναρχοκομμουνιστική. Σύντροφοι της ACG δραστηριοποιούνται επίσης στην IWW. Αυτό συνιστά ίσως και την έκφραση της αποτυχίας των οργανωμένων αναρχικών του ταξικού αγώνα να τους προσελκύσουν, αλλά και την αντανάκλαση της επιρροής του τοπικισμού και της αντι-οργανωτικής τάσης στον βρετανικό αναρχισμό.
Συνεργαζόμαστε στενά με την Επαναστατική Αναρχική Ομάδα (Revolutionary Anarchist Group), από το Μπέρμιγχαμ. Είναι μία από τις πολλές τοπικές πρωτοβουλίες που είναι πολλά υποσχόμενες.

Πώς δουλεύετε για τις δημόσιες σχέσεις σας;
Έχουμε μια κεντρική ιστοσελίδα, τοπικές ιστοσελίδες για τις Ομάδες μας και Twitter. Προσπαθούμε να διοργανώνουμε τακτικές δημόσιες συναντήσεις, κάτι που πολύ λίγες αναρχικές ομάδες κάνουν, ενώ έχουμε ένα ετήσιο Dayschool που ονομάζεται Ελευθεριακός Κομμουνισμός. Παράγουμε ένα τριμηνιαίο δελτίο, το Jackdaw, μια σειρά φυλλαδίων, αυτοκόλλητα και φυλλάδια. Η ACG προσπαθεί να έχει παρουσία όποτε μπορούμε. Δεν είμαστε ενθουσιασμένοι το να κοιτάξουμε προς τα μέσα σε κάποιο φανταστικό κίνημα και να μιλάμε μόνο σε εκείνους που είναι ήδη στο πλευρό μας.

Εδώ στη Γερμανία δεν υπάρχει καμία ταξική συνείδηση. Ποια είναι η κατάσταση στη Βρετανία; Ποιες εξελίξεις μπορεί να δει κανείς στη Βρετανική εργατική τάξη;
Η εργατική τάξη έχει παντού υποχωρήσει κάτω από τα χτυπήματα ενός καπιταλισμού που κυλά από κρίση σε κρίση, από πόλεμο σε πόλεμο. Η ταξική συνείδηση ​​έχει εξασθενήσει. Υπάρχει σύγχυση και αποπροσανατολισμός και, μάλιστα, ψευδής συνείδηση. Μερικά τμήματα της αριστεράς έχουν αποχαιρετήσει την εργατική τάξη και τα βλέπουν να χάνονται από τον σοσιαλισμό. Βλέπουμε την εργατική τάξη τόσο διαφορετική. Δεν το βλέπουμε αυτό απλώς ως βιομηχανικοί εργαζόμενοι, οι οποίοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, γίνονται ολοένα και λιγότεροι με αλλαγές στη σύνθεση της τάξης λόγω αλλαγών στην απασχόληση. Όμως, παντού η εργατική τάξη έχει κοινά συμφέροντα. Πρέπει να ξεπεράσουμε τις ιεραρχίες και τις σχέσεις εξουσίας μέσα σε αυτήν, αλλά πάντα με στόχο την ενοποίηση μέσω κοινού αγώνα.

*Η συνέντευξη πάρθηκε από την γερμανική αναρχοκομμουνιστική ομάδα Die Plattform. Για περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω ομάδα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εδώ: https://www.dieplattform.org
**Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε εδώ: https://www.anarkismo.net/article/31432 Ελληνική μετάφραση Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης.

Related Link: http://dieplattform.org
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Front page

International anarchist call for solidarity: Earthquake in Turkey, Syria and Kurdistan

Elements of Anarchist Theory and Strategy

19 de Julio: Cuando el pueblo se levanta, escribe la historia

International anarchist solidarity against Turkish state repression

Declaración Anarquista Internacional por el Primero de Mayo, 2022

Le vieux monde opprime les femmes et les minorités de genre. Leur force le détruira !

Against Militarism and War: For self-organised struggle and social revolution

Declaração anarquista internacional sobre a pandemia da Covid-19

La révolution du Rojava a défendu le monde, maintenant le monde doit défendre la révolution du Rojava!

Anarchist Theory and History in Global Perspective

Trans Rights is a Class Issue

Capitalism, Anti-Capitalism and Popular Organisation [Booklet]

AUKUS: A big step toward war

Reflexiones sobre la situación de Afganistán

Αυτοοργάνωση ή Χάος

South Africa: Historic rupture or warring brothers again?

Declaración Anarquista Internacional: A 85 Años De La Revolución Española. Sus Enseñanzas Y Su Legado.

Death or Renewal: Is the Climate Crisis the Final Crisis?

Gleichheit und Freiheit stehen nicht zur Debatte!

Contre la guerre au Kurdistan irakien, contre la traîtrise du PDK

Meurtre de Clément Méric : l’enjeu politique du procès en appel

Comunicado sobre el Paro Nacional y las Jornadas de Protesta en Colombia

The Broken Promises of Vietnam

Premier Mai : Un coup porté contre l’un·e d’entre nous est un coup porté contre nous tou·tes

© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]