user preferences

Recent articles by Devrimci Anarşist Faaliyet

imageΤουρκία - 1η Μάη... 0 comments

imageUmut Fırat Süvarioğulları, il rivoluzionario anarchico ... 0 comments

imageRevolutionary Anarchist Prisoner Umut Fırat Süvarioğullar... 1 comments

Recent Articles about Greece / Turkey / Cyprus Repression / prisoners

Πορεία Αλληλ ... Jun 27 17 by Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης

Η συγκλονιστ ... Apr 29 17 by Τάσος Θεοφίλου

Κολαστήριο! Apr 23 17 by Συνέλευση Αναρχικών από τα Ανατολικά Ελευθερια_

Prison Sentence to Managing Editor of Anarchist Meydan Newspaper in Turkey

category greece / turkey / cyprus | repression / prisoners | feature author Saturday December 24, 2016 03:48author by Devrimci Anarşist Faaliyet - DAF Report this post to the editors

featured image

An investigation was started by Istanbul Chief Public Prosecutor's office about our newspaper related to articles "Both Arrival and Departure of State is From Fear", "Banned Until Further Order", and "Recreating Life" in the 30. issue of our newspaper published on December 2015 with the caption "Banning Everything". The lawsuit following the investigation ended after almost a year of trials.

[Castellano] [Ελληνικά] [Türkçe] [Italiano]

On the summary judgment yesterday, the court sentenced the managing editor of our newspaper Hüseyin Civan to 1 year and 3 months of imprisonment with the charge "making the propaganda for the methods of a terrorist organization constituting coercion, violence or threats through legitimizing or praising or encouraging the use of these methods".

As we emphasized in the articles leading to the investigation, "State will never be able to captivate the passion of freedom of and the conviction of freedom of the peoples".
As an anarchist newspaper knowing that the free life that we believe in can only be created through struggle, we will never give up writing what we stand up for and distribute what we write. We will continue to resist, act and write against oppression, investigations, custodies and arrests.

author by Metro NY/NJ Workers Solidarity Alliance - Workers Solidarity Alliancepublication date Sat Dec 24, 2016 10:05Report this post to the editors

Solidarity with the newspaper "Hüseyin Civan" and her managing editor.

For free speech and liberty!

Related Link: https://www.facebook.com/Metro-New-York-New-Jersey-Work...9672/
author by Metro NY/NJ Workers Solidarity Alliance - WSApublication date Sat Dec 24, 2016 10:17Report this post to the editors

Our comment should actually read:

Solidarity with Hüseyin Civan,managing editor of the newspaper Meydan

For free speech and liberty!

author by Alternativa Libertaria/fdca - Ufficio Relazioni Internazionalipublication date Tue Dec 27, 2016 05:38Report this post to the editors

Turchia: condannato a pena detentiva l'editore responsabile del giornale anarchico Meydan
L'inchiesta era partita dall'ufficio del procuratore in capo di Istanbul in relazione al contenuto degli articoli "Lo Stato non fa che diffondere ed usare la paura", "Proibito fino a nuovo ordine" e "Ricreando la vita" all'interno del n°30 del nostro giornale pubblicato nel dicembre 2015 col titolo "Proibire tutto". Alla sentenza si è giunti dopo quasi un anno di indagini e di udienze.

Con giudizio sommario, ieri il tribunale ha condannato l'editore responsabile del nostro giornale Hüseyin Civan a 1 anno e 3 mesi di prigione con l'accusa di "procurata propaganda dei metodi di un'organizzazione terroristica fondati sulla coercizione, sulla violenza e su minacce tramite la legittimazione o l'apologia o l'istigazione all'uso di tali metodi".

Come mettevamo in rilievo negli articoli messi sotto accusa "Lo Stato non riuscirà mai a mettere in gabbia la passione per la libertà ed il convincimento della libertà nelle persone".
Come giornale anarchico sappiamo che la vita libera in cui crediamo si può conquistare solo tramite la lotta, ecco perchè non smetteremo mai di scrivere ciò in cui crediamo e di farne diffusione. Continueremo a resistere, ad agire ed a scrivere contro l'oppressione, contro la repressione, la carcerazione e gli arresti.

(traduzione a cura di AL/fdca - Ufficio Relazioni Internazionali)

solidarity by AL/fdca and freedom for all prisoners

 

This page has not been translated into 한국어 yet.

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Employees at the Zarfati Garage in Mishur Adumim vote to strike on July 22, 2014. (Photo courtesy of Ma’an workers union)

Front page

Makhnovicina, la rivoluzione sconosciuta

Economie collettive e solidali, autogestione e mutualismo

Όψεις του Φαντασιακού

[South Africa] Kroonstad explodes – Call for solidarity

Ayutla de los Libres municipality will govern itself without political parties; it’s peoples time

¡Arantepakua no está sola!

SAFTU: The tragedy and (hopefully not) the farce

COSTRUIRE RETI DI UGUAGLIANZA E LIBERTA' E VINCOLI DI SOLIDARIETA', RICONQUISTARE SPAZI COLLETTIVI DI CONFLITTO E DI RISCATTO, RIGUADAGNARE NELL'ORIZZONTE DEL POSSIBILE UNA SOCIETA' PIU' GIUSTA

Πορεία Αλληλεγγύης για το Τ. Θεοφίλου

Κατάργηση Κυριακάτικης αργίας

LIMA: 20 ANNI DOPO TUPAC AMARU VIVE

Ας μιλήσουμε για το gentrification

Anarchism, Ethics and Justice: The Michael Schmidt Case

Στηρίζουμε την εργατική πορεία

Σημειώσεις για τις ταραχές στο Μενίδι

Ni El Decreto Ni Los Palos Detendrán La Lucha Popular

IN MEMORIA DI MAURIZIO GIARON

Book Review: Raymond B. Craib, The Cry of the Renegade. Politics and Poetry in Interwar Chile (Oxford University Press, 2016)

IN MEMORIA DI UN OPERAIO ASSASSINATO

(Video) La Revolución en Kurdistán y las mujeres de armas tomar

Anarquistas sabotean con explosivos torniquetes de metro en Atenas; "el transporte debe ser para el pueblo"

Ayutla de los Libres se regirá sin partidos políticos y por la autonomía; es hora de que los pueblos se autogobiernen

Slaughterers of the Palestinian people

Absolute boy - The Youth Revolt that led Corbyn to a victory of sorts

© 2005-2017 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]