Anarkismo.net     http://www.anarkismo.net

Mobilizasyon salè minimòm nan Pòtoprens

category amerik santral / karayib | workplace struggles | news report author Thursday November 28, 2013 18:08author by Kòdinasyon Sendikal Izin Tekstil - KOSIT

500 goud! 500 goud! 500 GOUD!!!

Nan apremidi madi 26 novanm la, jan sa te anonse, manm Kòdinasyon Sendikal Izin Tekstil (KOSIT), pran lari nan Pòtoprens pou fè konnen pozisyon nou sou diskisyon k ap fèt nan Konsèy Siperyè Salè a. Vreman vre, se vandredi 29 novanm pwochen Konsèy la gen pou bay dizon li ni sou salè minimòm la, ni sou ki jan alapyès la dwe konfòme l tou.
ayiti_sweatshop.jpg


An giz yon mobilizasyon an mas, sa ki te piplis prevwa, se te yon fòm operasyon kòmando ki, yon fwa nou te reyini devan DHL la, nou kòmanse mache, demonstre banwòl, afich ak pankat nou yo, rele pozisyon nou sou 500 GOUD nou bezwen pou viv la ansanm ak tout akonpayman, epi distribye entèvansyon BO te prepare pou okazyon an.

Konsa, nou pase devan diferan izin ki lè sa a t ap fèmen pou jounen an, bay dizon nou epi distribye entèvansyon an.

Fò n di: pratikman tout ouvriye ak ouvriyèz yo te apiye klèman pozisyon KOSIT la pandan, tanzantan, yo te chante tou, montre apyi yo. Pandan manm ki te deziyen yo t ap ekri sou mi tout kote sa nou vle a: 500 goud! 500 goud! 500 GOUD !!!

Natirèlman, lapolis eseye bloke mach la, lapolis boujwa yo, lapolis ak kagoul (!), natirèlman.

Yo chache redyi mobilizasyon an sou twotwa, yo menm tire katouch lanmò yo anlè, men, devan rezistans ki tabli a, yo reziyen yo kite nou vanse.

Vreman vre, ouvriye ak ouvriyèz ki te prezan yo, ansanm ak diferan pwogresis ki te la tou, te mobilize ak tout detèminasyon yo. Se sa k pèmèt nou, chak fwa, remanbre epi kontinye vanse...

Jouk nou rive devan Pak Endistriyèl Sonapi a kote LAPAWÒL diferan ouvriye ak ouvriyèz delege yo simaye.

Simaye nan tout lari a, simaye nan mikwo tout medya yo. Pou kamarad ouvriye ak ouvriyèz yo an jeneral, pou tout travayè, pou tout pwogresis konsekan, pou tout kan pèp la: SE 500 GOUD NOU VLE! SE SÈL SA, ANSANM AK AKONPAYMAN NESESÈ YO, KI POU PÈMÈT NOU VIV NAN YON MINIMÒM!

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

http://www.anarkismo.net/article/26485

Anarkismo.net is a international anarchist-communist news service