user preferences

New Events

Scandinavia / Danmark / Island

no event posted in the last week

Motmakt: En fri føderasjon!

category scandinavia / danmark / island | anarkistiske bevegelsen | feature author Sunday October 27, 2013 17:15author by Adrien A. Wilkins - Motmakt Report this post to the editors

featured image
Høstens kongressdeltakere og observatører smiler for kamera

Den 19. og 20. oktober holdt Motmakt høstkongress i Oslo. Denne kongressen var litt annerledes enn de tidligere kongressene. Vi hadde for første gang representanter fra tre lokallag til stede, og spørsmålet var hvordan disse lokallagene skulle koordineres fremover.

20. oktober 2013 ble Motmakt stiftet som føderasjon. Men hva er en føderasjon? Nå som Motmakt har blitt en, er det på sin plass at vi redegjør hva vi mener med det, og hvorfor vi har valgt denne måten å organisere oss på. Med denne artikkelen håper vi å kunne sette tankene i sving hos andre som også har lyst til å organisere seg på en så demokratisk måte som mulig.

[English]


En fri føderasjon!


Den 19. og 20. oktober holdt Motmakt høstkongress i Oslo. Denne kongressen var litt annerledes enn de tidligere kongressene. Vi hadde for første gang representanter fra tre lokallag til stede, og spørsmålet var hvordan disse lokallagene skulle koordineres fremover.

20. oktober 2013 ble Motmakt stiftet som føderasjon. Men hva er en føderasjon? Nå som Motmakt har blitt en, er det på sin plass at vi redegjør hva vi mener med det, og hvorfor vi har valgt denne måten å organisere oss på. Med denne artikkelen håper vi å kunne sette tankene i sving hos andre som også har lyst til å organisere seg på en så demokratisk måte som mulig.

The one and only

En føderasjon er når flere forskjellige enheter går sammen om å danne et felleskap. Når vi snakker om nasjonalstater er det gjerne regioner som går sammen om å danne en stat, som for eksempel USA. I organisasjonslivet er det gjerne når flere organisasjoner slår seg sammen.

I Motmakt er disse enhetene nå Motmakt Oslo, Motmakt Trondheim og det ferskeste tilskuddet Motmakt Bergen. Helheten er føderasjonen Motmakt.

Det som gjør Motmakt unik i norsk sammenheng er at vi går langt for å beholde lokallagenes autonomi. Faktisk har hvert eneste aktivistmedlem lik innflytelse, ikke bare på alle beslutninger som tas i lokallaget, men i føderasjonen. Dette har vi oppnådd ved å koordinere lokallagene gjennom et koordinasjonsråd i stedet for å samle makten i et sentralstyre eller i arbeidsgrupper.

Koordinasjonsrådene fungerer ved at delegater fra hvert lokallag tar med forslag fra lokallagene inn til et koordinasjonsråd, der forslagene diskuteres, sys sammen og tilrettelegges for avstemning. Selve avstemmingen foregår på lokallagsnivåene og resultatet der vil avgjøre hva som blir vedtatt.

Utfordringer med størrelsesforskjell

I og med at vi er direktedemokratisk organisert og dermed stemmer direkte over beslutninger istedenfor over hvem som skal treffe beslutningene, innså vi at det kom til å være nødvendig å vekte antall stemmer gitt til hvert lokallag på en måte som tar hensyn til lokallagenes forskjell i størrelse, men som samtidig forhindrer at det største laget kan trumfe alle valg. Det vi kom frem til var å lage satser på hvor mange stemmer hvert lokallag fikk basert på størrelse.

Antall medlemmer

Antall føderasjonsstemmer

3-12

3

13-22

4

23-32

5

33-42

6

43-52

7

53-62

8

63-72

9

73- ∞

10

Hvert lokallag får som vist et antall føderasjonstemmer basert på størrelse. Disse stemmene fordeles på valgresultatene i lokallaget. Om det for eksempel er seksten medlemmer til stede på et allmøte med fire føderasjonsstemmer, og tolv medlemmer stemmer for et forslag og fire imot, vil det tilsvare at lokallaget sender tre stemmer for og en imot til koordinasjonsrådet.

Mest mulig autonomi

Hvert lokallag vil forvalte sin egen økonomi og disponerer 80% av sine egne kontingentinntekter. De resterende 20% samles inn til en egen føderasjonskasse som skal finansiere årlig kongress samt eventuelle nasjonale kampanjer.

Men direkte demokrati handler ikke bare om avstemninger og beslutninger. Dersom vi ønsker å holde makten hos våre medlemmer så trenger vi måter å gjennomføre arbeidsoppgaver uten styrer eller lukkede arbeidsgrupper. I Motmakt gjøres dette ved å ha flere små og oversiktlige mandater. Som alle andre mandater i Motmakt må alle mandatene i føderasjonen roteres relativt hyppig, slik at viktig kunnskap og erfaring spres til flest mulig av våre medlemmer, i tillegg til at vi minimerer risikoen for uformelle hierarkier knyttet til at noen holder en spesifikk posisjon for lenge. Mandater, inkludert delegatene som blir sendt til Koordinasjonsrådet er tilbakekallbare i alle beslutningsfora vi har. Vi trenger derfor ikke vente til neste landsmøte dersom vi trenger en ny ansvarsperson.

Vi er veldig spent på å se hvordan føderasjonssystemet vil fungere i praksis, og vi skal ha ny kongress allerede i sommer for å evaluere det. Man kommer ingen vei hvis ikke man prøver, og man oppnår ingen forbedringer dersom man ikke er villig til å vurdere seg selv kritisk.

Vår motivasjon er vår overbevisning om at måten man organiserer seg på påvirker hva man oppnår, også kjent som prefigurativitet. Tidligere frigjøringsbevegelser har endt opp med å reprodusere de samme udemokratiske maktforholdene de skulle være en motsats til, med katastrofale følger. Vi må derfor forsøke å organisere oss på en måte som samsvarer med hvordan vi ønsker et framtidig samfunn skal være organisert: Fritt, flatt og direktedemokratisk!

Related Link: http://www.motmakt.no/
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]