Benutzereinstellungen

Neue Veranstaltungshinweise

Amerik Santral / Karayib

Es wurden keine neuen Veranstaltungshinweise in der letzten Woche veröffentlicht

Kommende Veranstaltungen

Amerik Santral / Karayib | Workplace struggles

Keine kommenden Veranstaltungen veröffentlicht

Ayiti, Premye Me 2012

category amerik santral / karayib | workplace struggles | press release author Monday April 30, 2012 20:26author by Batay Ouvriye Report this post to the editors

KAMARAD OUVRIYÈZ AK OUVRIYE!
afich_1me_2012.jpg

PREMYE ME nou an pral rive! Ane 2012 la, gwo jou sa a pran nou nan yon sitiyasyon malouk kote lavi nou ap vin pi di chak jou, san nou pa wè ki kote sa ap mennen nou. Salè nou rete anplas, pandan lavichè ap monte bwa pi rèd. Patwon yo menm, y ap kontinye ogmante tarif san yo pa peye nou 250 goud lwa sou salè minimòm lan mande l la epi egzije nou lè siplemantè san yo pa peye l kòmsadwa, oubyen pa peye nou jou dimanch la malgre nou fe plis pase 48 èd tan travay pa semenn. Tout vyolasyon sa yo ap ogmante lespwatasyon an pi rèd pandan y ap mete presyon sou nou pou nou rann tout ji nou, pandan reprezantan patwon yo ap imilye nou san rete pandan n ap sibi dominasyon yo ak revokasyon abitrè pou ti krik ti krak. Kidonk, sitiyasypon nou malouk vre. Men li ka vin pi malouk toujou si nou annik rete ap gade! Boujwa yo ansanm ak palmantè tchoul yo vle fè pase yon lwa kote travay lannwit ap peye menm pri ak sa lajounen ! Se pral « Lwa Anakasis » la, yon senatè malpouwont ki deklare tèt li « pèp » soti pou pilonnen travayè nan avantaj boujwa tou sèl ! Pi rèd, sitiyasyon nou ka vin pi malouk toujou, si nou kontinye pran lalin pou fwomaj « otorite » ki vin la yo vle foure nan gagann nou toujou nan kesyon « bay travay » yo a. Paske se pou yon salè mizè y ap vin bay li, yon salè pwatrinè. Anfèt, se pa « bay y ap vin bay travay », se salè pwatrinè a envestisè yo ap vin benefisye! Kidonk lavi nou ap vin malouk anpil! E, jan nou kapab wè, li ka vin pi malouk toujou, si nou rete bra kwaze, si n ap dòmi, nou pa sou men nou.

Nou menm, nou di NON ! Se sa k fè n ap mobilize jou PREMYE ME, Jounen Entènasyonal Travayè pou nou MAKE PREZANS NOU, pou nou deklare DIZON PA NOU, NOU MENM OUVRIYE AK TOUT LÒT TRAVAYÈ ! Depi 9 è nan maten, nou tout ap kontre devan pòtay pak salè pwatrinè a : DEVAN BARYÈ SONAPI

N ap LONJE WOUT AYEWOPÒ a, yon mannyè pou nou komemore wout nou tout, ouvriye ak ouvriyèz vanyan ki te mobilize nan jounen avril 2009 yo, nou te pran pandan 2 semenn pou reklame dwa nou ; dwa nou ke patwon yo ansanm ak « otorite » sanginè lè a, yo te refize nou, nan derefize respekte lalwa, men pito ak fòs magouy yo, nan makonnaj yo ak palmantè abolotcho yo, palmantè san figi yo, pou derefize nou yon salè mizè 200 goud pwòp ministè Afè sosyal yo a te wè ki pou ta 300 goud ! Yon mizerab 200 goud tout pwofitè sa yo te derefize nou sou fòs fizi mitrayèt yo !

Rive kafou wout pis, n ap desann li jis nou rantre nan Delma 2, monte BÈLÈ (katye popilè pi ansyen ak pi senbolik nan peyi a, reprezantan tout katye popilè nan tout peyi a, tout site malere nou yo, konbatif epi vanyan ) pase devan legliz Pèpetyel jis ri Montalè epi desann pase ri Dèkazèn pou rive ANBA LAVIL NOU AN, kontre ak tout ti machann, ak tout travayè, chomè yo ak tout pèp k ap chèche lavi yo anba lavil gran boujwa komèsan ansanm ak Leta reyaksyonè yo a vle pran nan men nou nan kalite pwojè rekonstriksyon y ap pale a. Tout magouyè sa yo, anba lezòd papa yo, enperyalis yo, vle mete nou deyò pou yo pran anba lavil nou an pou yo tou sèl !

Epi n ap rive DEVAN PALMAN AN, fè palmantè Granmanjè sa yo konnen rayisman nou genyen devan wòl tchoul, abolotcho, san kolonn vètebral, sanwont, san figi… y ap jwe nan listwa peyi a, nan objektif kraze nou, nan objektif bay pasaj a tout kalite pwojè boujwa anba lezòd enperyalis yo, pandan yo menm, nan ti wòl ti « granmanjè » yo genyen jounen jodi a, pral kontinye ranmase miyèt mèt peyi a yo vle kite nan men yo.

VINI AN FOUL KAMARAD OUVRIYE, OUVRIYÈZ ! SE DWA NOU POU NOU GEN YON LAVI KI DIY ! VINI AN FOUL ! NAN JOU PREMYE ME SA A KI SE JOU PA NOU LI YE, POU KLAS OUVRIYÈ A MAKE PREZANS LI KÒM FÒS ANSANM AK TOUT ALYE LI YO! ANFAS DOMINASYON AK ESPLWATASYON PATWON YO, ANFAS PRATIK ABOLOTCHO PALMANTÈ SAN FIGI YO ! POU DWA DEMOKRATIK NOU, POU DWA DEMOKRATIK REYÈL TOUT PÈP LA ANSANM AK TOUT PWOGRESIS KONSEKAN N AP NAN LARI A!

23 avril 2012

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch

Amerik Santral / Karayib | Workplace struggles | Press Release | ht

Sat 03 Jun, 18:09

browse text browse image

img_22392.jpg imageFòmasyon PLATFÒM SENDIKA IZIN TEKSTIL (PLASIT-BO) 20:18 Thu 09 Apr by Batay Ouvriye 2 comments

Jou ki te 7 avril 2015 pase a, Sendika Batay Ouvriye nan Pòtoprens (SOTA), nan Wanament (SOKOWA ) ak nan Karakòl (SOVASHG), yo tout afilye nan Entèsendikal Premye Me – Batay Ouvriye (ESPM-BO), nan lokal POHDH la, lanse devan laprès PLATFÒM SENDIKA IZIN TEKSTIL (PLASIT-BO).

Sa fè plizyè mwa rapwochman ant diferan sendika yo ap fèt, dekwa pou yo ka ini fòs yo nan kad batay y ap mennen kont ekzaksyon patwon yo ansanm ak leta reyaksyonè yo a. Jounen jodi a, Platfòm sa a se yon premye pa nan objektif kreye yon FEDERASYON sendika izin tekstil yo.

Tèks prezantasyon yo nan anèks la.

BATAY LA FENK KÒMANSE!

pwen_6.png imageEntevansyon KOSIT 22:07 Thu 30 Jan by Batay Ouvriye 0 comments

N ap salye tout jounalis nan laprès pale, ekri ak televize ki vin kouvri konferans pou laprès Kolektif Sendikal Izin Tekstil (KOSIT) ap fè jodia. Kòm nou te konnen déjà, KOSIT se yon regwoupman ki te fòme ak 4 òganizasyon : CNOHA (Santral Nasyonal Ouvriye Ayisyen) CFOH(Konfederasyon Fos Ouvriye Ayisyen, ESPM-BO(Entè sendikal Premye Me/Batay Ouvriye) ak CATH(Santral Otonòm Travayè Ayisyen). Men jodia, devan pratik trayizyon Fignole ST CYR, reprezantan CATH la fè nan Konsèy Siperyè Salè ak pozisyon ki ale kont enterè ouvriye sektè soutretans yo ak travayè yo an jeneral nan defann pozisyon sektè patwonal la, nou menm , nou pran desisyon pou radye li de regwoupman KOSIT la. Nou pa rekonèt Fignole ST Cyr kòm reprezantan travayè yo nan Konsèy la. Pou nou menm, Fignole St Cyr kòm ajan patwon yo, li pa ka kontinye reprezante travayè nan CSS la. Fòk oganizasyon sendikal yo ranplase l touswit. Li trayi kòz travayè peyi Dayiti.

pwen_6.png imageViv Libetè Sendikal La Nan Peyi Dayiti 20:22 Wed 03 Jul by Entésendikal Premye Me - Batay Ouvriye 0 comments

Kanmarad Ouvriye ak ouvriyèz

afich_1me_2012.jpg imageMobilizasyon premye me : Travay wi, esklavaj non! 19:57 Tue 01 May by Sendika Ouvriye Tekstil ak Abiman 0 comments

Premye me, se jounen entènasyonal lit travayè.

460_0___30_0_0_0_0_0_pwen_6.jpg imageRevokasyon Ak Represyon! 04:07 Sun 02 Oct by Batay Ouvriye 1 comments

Nan jou ki swiv revokasyon 5 nan manm komite ekzekitif SOTA a, revokasyon ap kontinye pi rèd.

Sorry, no stories matched your search, maybe try again with different settings.

imageFòmasyon PLATFÒM SENDIKA IZIN TEKSTIL (PLASIT-BO) Apr 09 2 comments

Jou ki te 7 avril 2015 pase a, Sendika Batay Ouvriye nan Pòtoprens (SOTA), nan Wanament (SOKOWA ) ak nan Karakòl (SOVASHG), yo tout afilye nan Entèsendikal Premye Me – Batay Ouvriye (ESPM-BO), nan lokal POHDH la, lanse devan laprès PLATFÒM SENDIKA IZIN TEKSTIL (PLASIT-BO).

Sa fè plizyè mwa rapwochman ant diferan sendika yo ap fèt, dekwa pou yo ka ini fòs yo nan kad batay y ap mennen kont ekzaksyon patwon yo ansanm ak leta reyaksyonè yo a. Jounen jodi a, Platfòm sa a se yon premye pa nan objektif kreye yon FEDERASYON sendika izin tekstil yo.

Tèks prezantasyon yo nan anèks la.

BATAY LA FENK KÒMANSE!

imageEntevansyon KOSIT Jan 30 0 comments

N ap salye tout jounalis nan laprès pale, ekri ak televize ki vin kouvri konferans pou laprès Kolektif Sendikal Izin Tekstil (KOSIT) ap fè jodia. Kòm nou te konnen déjà, KOSIT se yon regwoupman ki te fòme ak 4 òganizasyon : CNOHA (Santral Nasyonal Ouvriye Ayisyen) CFOH(Konfederasyon Fos Ouvriye Ayisyen, ESPM-BO(Entè sendikal Premye Me/Batay Ouvriye) ak CATH(Santral Otonòm Travayè Ayisyen). Men jodia, devan pratik trayizyon Fignole ST CYR, reprezantan CATH la fè nan Konsèy Siperyè Salè ak pozisyon ki ale kont enterè ouvriye sektè soutretans yo ak travayè yo an jeneral nan defann pozisyon sektè patwonal la, nou menm , nou pran desisyon pou radye li de regwoupman KOSIT la. Nou pa rekonèt Fignole ST Cyr kòm reprezantan travayè yo nan Konsèy la. Pou nou menm, Fignole St Cyr kòm ajan patwon yo, li pa ka kontinye reprezante travayè nan CSS la. Fòk oganizasyon sendikal yo ranplase l touswit. Li trayi kòz travayè peyi Dayiti.

imageViv Libetè Sendikal La Nan Peyi Dayiti Jul 03 (ESPM - BO) 0 comments

Kanmarad Ouvriye ak ouvriyèz

imageMobilizasyon premye me : Travay wi, esklavaj non! May 01 0 comments

Premye me, se jounen entènasyonal lit travayè.

imageRevokasyon Ak Represyon! Oct 02 1 comments

Nan jou ki swiv revokasyon 5 nan manm komite ekzekitif SOTA a, revokasyon ap kontinye pi rèd.

more >>
© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]