user preferences

New Events

Western Asia

no event posted in the last week
Recent articles by brÓgÓt
This author has not submitted any other articles.
Recent Articles about Western Asia Anarchist movement

FAQ about the Kurdistan Anarchist Forum Dec 28 13 by KAF

هەڤپەیڤینی... Mar 29 12 by خاتوو بریگیت

Interview with Kurdistan Anarchists Forum (KAF) Mar 28 12 by Bridget

HevpeyvÓnÓ grupÓ (Graswurzelrevolution) letek sekoy enarkÓstanÓ kurdistan

category western asia | anarchist movement | other libertarian press author Thursday March 29, 2012 23:01author by brÓgÓt Report this post to the editors

DeqÓ kurdÓ hevpeyvÓnÍkÓ rojnamegerÓy grupÓ grasvurtsillrÓvolutisyon ( Graswurzelrevolution) letek sekoy enarkÓstanÓ kurdistan lemerr pirsÓ neteweyÓ kurd Ż bzŻtnewe narazÓyekanÓ kurdistan Ż hebŻn Ż rollÓ enarkÓstekan Ż bzavÓ enarkÓstÓ le kurdistanda. Em hevpeyvÓne xatŻ brÓgÓt amadey kirduwe, ke be xoy maweyek le wllatanÓ xorhellatÓ nawÓn buwe Ż le katÓ narrezayetÓyekanÓ fÍbrÓwerÓ 2011da le herÍmÓ kurdistan buwe Ż le nzÓkewe agadarÓ rŻdawekan buwe. XatŻ brÓgÓt le felestÓn letek bzavÓ hawpiştÓ nÍwneteweyÓ, le ewrupa letek destey bÍsnŻr (djesnŻr) Ż grupÓ hawpiştÓ koÁeran beşdare. Herweha letek Áend grupÍkÓ parastinÓ mafÓ ajellan Ż jÓngeda kar dekat. [English] [کوردی ]


HevpeyvÓnÓ grupÓ (Graswurzelrevolution) letek sekoy enarkÓstanÓ kurdistan


AmadekirdnÓ: xatŻ brÓgÓt

DeqÓ kurdÓ * hevpeyvÓnÍkÓ rojnamegerÓy grupÓ grasvurtsillrÓvolutisyon ( Graswurzelrevolution) letek sekoy enarkÓstanÓ kurdistan lemerr pirsÓ neteweyÓ kurd Ż bzŻtnewe narazÓyekanÓ kurdistan Ż hebŻn Ż rollÓ enarkÓstekan Ż bzavÓ enarkÓstÓ le kurdistanda. Em hevpeyvÓne xatŻ brÓgÓt amadey kirduwe, ke be xoy maweyek le wllatanÓ xorhellatÓ nawÓn buwe Ż le katÓ narrezayetÓyekanÓ fÍbrÓwerÓ 2011da le herÍmÓ kurdistan buwe Ż le nzÓkewe agadarÓ rŻdawekan buwe. XatŻ brÓgÓt le felestÓn letek bzavÓ hawpiştÓ nÍwneteweyÓ, le ewrupa letek destey bÍsnŻr (djesnŻr) Ż grupÓ hawpiştÓ koÁeran beşdare. Herweha letek Áend grupÍkÓ parastinÓ mafÓ ajellan Ż jÓngeda kar dekat. **

ď EnarkÓstÓ kurdÓĒ ÁÓ degeyenÍt? HÓÁ karakterÍkÓ taybetmendÓ heye, ke le enarkÓste klasÓkekanÓ sedey nozdehemÓ ewrupa cyay bkatewe?

Ta ewÍnderÍ Íme bzanÓn Ż agadarbÓn, destewajeyekÓ awa bŻnÓ nebuwe Ż nÓye, eger bekarÓş brabÍt, ewa tenya lelayen neyaranÓ hizrÓ enarkÓyewe bekar brawe. «unke enarkÓzm wek hzir Ż aydyayekÓ cÓhanÓ, hellgirÓ hÓÁ şunasÍkÓ dewlletÓ ya neteweyÓ Ż nawÁeyÓ nÓye Ż her kat pagendeyyekÓ awaş krabÍt, be dillnyayyewe lelayen enarkÓstekan xoyanewe nekrawe. Herweha leberewey krrok Ż gyanÓ enarkÓzm djayetÓkirdnÓ desellat Ż zallbŻne Ż djÓ kontrollkirdne, ÓdÓ le herşiwÍnÍkÓ em dinyayeda bÍt, ke em gyan Ż nawerrokey ledest da, ewa natwanrÍt be enarkÓzm nÍw bibrÍt. DekrÍt takÓ enarkÓst Ż deste Ż grupe enarkÓstekan leser geyiştin bew amance kÍşe Ż boÁŻnÓ cyacyayan hebÍt Ż şÍwe taktÓkÓ cya cya bgirneber, bellam le amancyanda yekin Ż yekbŻn. Her boye dellÍyn ewendey agaman le enarkÓste klasÓkekanÓ sedey nozdey ewrupaş hebÍt, her way debÓnÓn, le amancyanda yekbŻn, ke djayetÓ desellat Ż serwerÓ ÁÓnayetÓ buwe. Bellam bÍguman boÁŻnÓ cyacyayan leser geyiştin bem amance hebuwe, ke ew boÁŻne cudaye, ÁunyetÓ rÍkxistin Ż yekxistinÓ rÓzekanÓ xoşyanÓ girtŻtewe. (Bo zanyarÓ Ż wellamÓ zyatir leser pirsyareketan, tkaye sernicÓ wellamÓ pirsyarÓ duwem bden).
Xo eger lÍreda mebest le amadeyÓ sruştÓyaney jyan Ż tuxmÓ enarkÓ bÍt le komellge Ż goşekanÓ cÓhanda, ewa be dillnyayyewe le kurdistan ya lem herÍmeşda wek beşekanÓ dÓkey cÓhan, becorÍk enarkÓzm le sruştÓ azadÓxwazÓy Ż herewezÓy Ż serbexoxwazÓy Ż yeksanÓxwazÓy mrovekanÓ em devereşda amade buwe. Bo nŻsÓnewe Ż tomarkirdnÓ ew amadebŻne, kar Ż lÍkollÓneweyekÓ zorÓ pÍwÓste. Ke bedaxewe ta em sate encam nedrawe.
Eger mebest le grupÓ ramyarÓy Ż rÍkixrawe komelayetÓ Ż abŻrÓyekan bÍt, ewa bedaxewe le herÍmÓ kurdistanda eme amade nÓye Ż eger heşbŻbÍt, ewa leber aşnanebŻnÓ xellk be aydya enarkÓstÓyekan lemer şÍwazÓ xebatÓ enarkÓstÓ Ż komellgey enarkÓ, ew hewllane leser grupe Áepekan tomarkrawn. DetwanÓn le serdemÓ raperrÓnÓ azar Ż serdemÓ serhelldanÓ rÍkixrawe cemawerÓyekanÓ 1992 ta 1995 da hest be serhelldanÓ boÁŻne enarkÓstÓyekan lemerr bnema fÍdratÓvekanÓ rÍkixrawbŻn bkeyn, bellam dÓsanewe leber temenkurtÓ xudÓ ew ezmŻnane, aydya fÍdratÓvekan neyantwanÓ perebsÍnin Ż pelbhawÍn.

DerkewtinÓ enarkÓstÓy corawcor heye. Aya arasteyekÓ ya rewtÍkÓ enarkÓstÓ dyarÓkraw heye, ke Íwe sruşttan lÍwey wergirtbÍt? Eger heye, kameye Ż boÁÓ?

NkullÓ lewe nakrÍt, ke emrro bzŻtnewey enarkÓstÓ ya enarkÓstÓyekan weku sercemÓ bzŻtnewey ÁepÓ emrro, prij Ż bllaw Ż leyektrazawn. Hellbete emeş away kirduwe ke enarkÓstekan le grup Ż rÍkixrawe Ż komellÓ cyacyada xoyan bgirnewe, nawÍk Ż rengÍk Ż ya dengÍkÓ kemÍk le yektirÓ bexowe bigrin, dyare lÍreda pÍwÓstman benawnŻskirdnÓ grupekan nÓye, Áunke Íweş ewe baş dezanin.
GerÁÓ sercemÓ em grupane le sÍ pirsÓ nawkoyÓda yekdegirnewe, ke ewaneş: yekem djayetÓkirdnÓ serwerÓye le her ÁeşnÍkdabÍt, ger leserewe bÓgrÓt dewllete Ż le xwarewş desellatÓ bawksalaraney xÍzane, dŻhemÓş bawerr nebŻnyane be şÍwey xebatkirdnÓ perrlemantaryane Ż kudeta Ż ew Áeşne "hewllaney" ke deyanewÍt leserewera komellge bgorrn nek le xwarewera, weku parte Áep Ż bolşevÓkÓyekanÓ kon Ż serdem. SÍhemÓş drustkirdin Ż aferandinÓ komellgeyek ke rutkrabÍtewe le hemŻ Áeşne cyawazyek Ż hemu Áeşne zordarÓ Ż Áewsandneweyek Ż zallbŻnÍk lelayen her kes Ż her grup Ż twÍj Ż ÁÓnÍkewe bÍt. Be kurtÓ hewilldane bo damezrandinÓ komellgeyek ke takekanÓ azad Ż serbest bin Ż tewawÓ behay mrovbŻnyan bo bgerrÍtewe.
BÍguman bo geyiştin bem amancey serewe, corÓ cyacyay tÍkoşan Ż xebatkirdin le grupe cyacyakanda reÁaw dekrÍt, Ímeş lÍreda birryar leser ewe nadeyn, ke kÍ raste Ż kÍ rast nÓye.
 staş babÍyne ser krokÓ pirsyareketan, Íme zyatir kellkman le ÁalakÓ ferdÓ xoman Ż ew bzŻtnewaney ke le raburdŻda pÍwey peywest bŻyn, letek sercemÓ bzŻtnewey Áep, wergirtwe, Áunke sercemÓ ew bzŻtnewane Ż grupekanyan Ż takÓ naw girp Ż komellgekeş, lewey ke bangihÍşeyan bo kirduwe Ż dekrid, şkistyan hÍna Ż neyantwanÓ bÓken, em ezmŻneş le zorbey zorÓ wllatanÓ dinyada be dŻbarebŻneweyan Ż ÁendbarebŻneweyan , bÓnÓwmane Ż rastÓ tÍşkanyan selmÍndrawe. Her leberemeş pÍwÓst dekra ke bÓr le rÓgeÁareyekÓ tir bikrÍtewe.
Em ezmŻnane eweyan bo sax kirdŻynetewe, ke tÍşkanÓ sercemÓ ew bzŻtnewane Ż part Ż rÍkixrawekanyan le arezŻyan bo gorrÓnÓ komellgekan, leserewe bincÓ girtuwe Ż binc degrÍt, ke sercemÓ gorrankarÓyekanÓş, be gorrÓnÓ demuÁawekan Ż destÓ destÓkirdin be desellat kotayyan hatuwe Ż dÍt, egÓna cyawazÓ ÁÓnayetÓ Ż stem Ż zor Ż Áewsandnewey neteweyÓ Ż ayÓnÓ Ż cyawazÓ le rŻy regez (cÍnder) Ż pÍst Ż nejadewe her mawetewe letek manewe Ż gewrebŻn Ż qullbŻnewey nebŻnÓ dadperwerÓ komellayetÓ. Eme bÍ lewey ke lÍreda pÍwÓstÓş nakat, ewe bllÓyn sercemÓ ew mÓrÓ Ż desellataneşÓ ke hÍnawyannete gorrÍ bo bergirÓkirdin bŻn le ÁeşnekanÓ xawendarÍtÓ Ż aferandin Ż berpakirdnÓ ceng Ż birsÍtÓ Ż bÍkarÓ Ż hellkendin le şwÍnÓ xo Ż rewkirdin, xistneberkarÓ mindall Ż be leşifroşkirdnÓ genc Ż law le herdŻ cÍndeke, bo bedestihÍnanÓ zÍdebayÓ Ż sermayey zyatir, bŻn Ż bes.
 me hewillman dawe Ż hewll dedeyn xoman le lasayÓkirdnewe Ż wergirtnÓ şÍwe Ż karkirdnÓ her yek lew grup Ż rÍkixrawe enarkÓstane bparÍzÓn Ż neyankeyene modÍl, bellam letek eweşda kellkman le şÍwey karkirdnÓ brrÍk le grupe enarkÓstekanÓ sedey raburdŻ Ístay emerÓkay latÓnÓ Ż ewrupada wergirtwe.

HÓÁ bÓryarÍkÓ enarkÓst heye, ke bo Íwe betaybetÓ gring Ż bebayax bÍt? Yaxud hÓÁ takÍkÓ kurd heye, ke Íwe wek enarkÓst- endÍş pÍtanwabÍt gring bÍt ke lebareyewe bzanrÍt?

 me bayex Ż hewll Ż koşşÓ hendÍk le bÓryaranÓ enarkistÓ serdemÓ sedey nozde Ż bÓstem , lewane bakonÓn Ż cozÓf prodon Ż ştÓrner Ż Ímagolldman Ż kropotkÓn Ż malatÍsta Ż danÓyl grÓ Ż hendÍkÓ dÓkeyan, be hend werdegrÓn, destÓ rÍz Ż pÍzanÓn leser kare tÓurÓyekanyan Ż ÁalakÓyekanyan dadenÍyn Ż degrÓn, bellam emeş watay ewe nÓye ke Íme sernic Ż rexneman le corÓ bÓrkirdnewe Ż karekanyan nebÍt.
 me letek hÓÁ pÓrozÓyek Ż pÓrozkirdnÍkda nÓn, xudÓ eweş (pÓrozkirdin) lay Íme djayetÓ gyane zÓnduwekey enarkÓzm Ż bzŻtnewekey dekat Ż deyimrÍnÍt.
PÓrozkirdnÓ kesekan Ż deqekanyan weku Áon markisÓstekan Ż komunÓstekanÓ kon Ż serdem kirduyane Ż deyken, be bÓrteskÓ temaşakirdnÓ bÓr Ż boÁŻn weku temaşakirdnÓ ktÍbe asmanÓye pÓrozekan, leberÁaw degrÓn Ż berrÍgrÓyan dezanÓn le berewpÍşeweÁŻnÓ bzŻtnewey soşyalÓstÓ Ż dahÍnanekanyanda. Her boye Íme beÁawÓ rexne le hemŻ ştÍk derrwanÓn Ż sernicÓ lÍ dedeyn Ż tawtiwÍy dekeyn.
Lemerr beşÓ dŻhemÓ pirsyarekeştan, leser takÓ kurd wek enarkÓstÍk, ewey Íme pÍman wabÍt, lew bareyewe gring bÍt. WellamÓ Íme le meda be nexÍre.
Le rastÓda grupÓ enarkÓst Ż ezmŻnÓ enarkÓstane ewendey Íme pÍy bzanÓn nebuwe, le kurdistanÓ beşÓ 'Óraqda, kurd bexoyewe neydÓwe, her boyeş takÍk nebuwe le naw kurdda lew beşey kurdistanda, weku enarkÓstÍk cÍgey sernicÓ Íme bŻbÍt .
Le sedey raburdŻda yek dŻ bzŻtneweyekÓ bÁŻk ke tenha le nawÁeyekÓ gelÍk bÁŻkda drust bŻn, ke jyanÍkÓ sade Ż sakaryan hebuwe Ż hemŻ ştÍkyan be herewezÓ kirduwe Ż jyanyan beyekewe birdote ser, gerÁÓ hendÍk xellk pÍyan xoşe ke nÍwÓ enarkÓstyan beserda bibrrin, bellam Íme letek eweda nÓn, Áunke Íme bzŻtnewey enarkÓzm zor lewe qultir Ż frawantir debÓnÓn, taku tenha bÍte ser be herewezÓ karkirdin Ż beyekewe jyan.

EnarkÓstÓ kurd Áon xebatÓ kurd bo serbexoyÓ , otonomÓ (xudmuxtarÓ), ya serbestÓ netewayetÓ şÓ dekatewe Ż temaşay dekat?  we weku enarkÓstÍk , birrwatan waye ke peywendyekÓ pozetÓvanetan bbÍt bem hÓwaye , ya xud bawerrtan waye ke ewe kar nakat?

Pirrsyareketan aşkra nÓye ke aya Íwe ruy dem le Íme deken yaxud enarkÓstÍkÓ kurd?
Beher hall ger mebesttan Íme bÍt Íme dellÍyn hemŻ rizgarbŻnÍk Ái neteweyÓ Ż Ái regezÓ Ż Ái ayÓnÓ be watayekÓ dÓke nemanÓ hellawardin Ż stemÓ neteweyÓ Ż regezÓ Ż ayÓnÓ be hengawÍkÓ berewpÓşeweÁŻn dezanÓn Ż piştÓwanÓ lÍ dekeyn. Bellam lewÍda ke hengaw berew binyatnanewey desellat Ż serwerÓ ÁÓnÍk , regezÍk, ayÓnÍk, neteweyek beser ewÓ dÓkeda bnÍt, djayetÓ dekeyn Ż cyawazÓyek lenÍwan borcwazÓ kurd Ż borcwa-dagÓrgeranÓ kurdistanda nabÓnÓn.
Ba ewetan beyad bxeynewe, ke Íme djÓ hemŻ desellatÍkÓn, weku leserewe nawnŻsÓ desellatekanman kirduwe, her boye pÍmanwaye ke her regezÍk, neteweyek, rengÍk, dengÍk, ayÓnÍk, wÓstÓ desellatÓ hebÍt taku zallÓy Ż bandestÓ xoy beser hemuwanÓ dÓkeda bsepÍnÍt, ÓdÓ ewe metrisÓdarewe Ż ewey ke bzŻtnewey enarkÓstÓ hewllÓ bo dawe, lewÍda kotayÓ hatuwe Ż dÍt, boye le weha barÍkda naÁardebÓn carÍkÓ dÓke, gemeke leseretawe dest pÍ bkeynewe, wate le weha barÍkda hÓÁman be hÓc nekirduwe, her leber eweşe, ke Íme be erkÓ serşanÓ xomanÓ dezanÓn, le pall piştgÓrÓkirdnÓ ew bzŻtnewaneşda debÍt parÍzgarÓ hÍlÓ amanc Ż prinsipllÓ xoman bkeyn Ż rwangey djeserwerÓyane Ż meydanekanÓ ÁalakÓ xoman win nekeyn , taku bo xellkeke run bÍtewe ke ew bzŻtnewey ewan ya heta bedestihÍnanÓ amancekanÓşyan, ewe nageyenÍt, ke ÓdÓ ewan tewawÓ serbestÓ Ż azadÓ Ż hemŻ ew xÍr Ż xoşyaney ke Áawerrwanyan dekirdin, bedestyan hÍnawn Ż dehÍnin.

Zor le kurdekan hÓwayan be hebŻnÓ otonomÓyekÓ nawÁe kurdyekanÓ her Áwar dewlletekanÓ ke kurdistan parÁeyeke lÍy, heye, le jÍr nawÓ corÍk le corekanÓ fÓdrallÓda yekbgirnewe.  we lÍreda le kwÍda dewestin, hellwÍstan lem barewe Áye?

 me hÓwadarÓn rojÍk hemŻ gund Ż şar Ż nawÁe Ż herÍm Ż kÓşwerekan (qarrekan) leser bnemay fÓdrasyon Ż konfÓdrasyon (fÍdratÓv)Ó yekbgirnewe. Weha yekgirtin Ż pÍkhatnÍk leser bnaxey daxwazÓ serbexoyyaney xellk Ż xwast Ż wÓstÓ (Óradey) azadaney xellk, pÍşwazÓ lÍ dekeyn. Bellam le helumercÓ ramyarÓ nawÁeyÓ Ż nÍwdewlletÓ ewrroke Ż cyawazÓ astÓ beşekan Ż nebŻnÓ huşyarÓ otonomÓy fÍdrasonekan le yekgirtin Ż cyabŻneweda, weha egerÍk zor dŻr dexatewe. Bellam dekrÍt kar Ż xebat bo cÍxistnÓ weha pÍkhateyekÓ fÓdratÓvÓ lew wllataneda bikrÍt Ż wek ellternatÓvÓ sÓsteme hÓrarşÓyekanÓ Ósta xebatÓ bo bikrÍt Ż hÓway pÍ bbestirÍt.
Le Ístada ewey heye Ż sernic Ż ÁawerrwanÓ zorÓney xellkÓ rakÍşawe, rÍgeÁare hÓrarşÓyekanin, boye karkirdin bew arasteye be erkÓ serşanÓ xomanÓ nazanÓn, Íme beagayn lewey her core yekgirtneweyek hebÍt, otonomÓ, fÓdrallÓ neteweyÓ, yekgirtnewey neteweyÓ, tenha corÓ kÍşekan Ż heta radeyekÓş Áewsandnewey netewayetÓ pÓne dekat, bellam le rastÓda kÍşekanÓ dÓkey mrovÓ naw komellgey kurrdÓ weku hemŻ her komellgeyekÓ dÓkey serdem qulltir dekatewe, baştirÓn nmŻney Ísta Ż sedey raburdŻ kÍşey xwarŻy efrÓkaye, ke Ísta mrovÓ ew komellgeye kÍşey aw Ż kareba Ż telefon Ż hejarÓ zyatir Ż perawÍzxistinÓ xellkekey, ke le serdemÓ rjÍmÓ regezpersitÓda le xwarewey komellgekeda bŻn, qulltir bŻtewe. «unke Ísta tenanet jyanyan le ÁwarÁÍwey ew teneke Ż lewhaney ke kirdŻyanin bewey ke pÍy dellÍn mall, pÍ rewa nabÓnrÍt. GÓrugriftÓ krÍ Ż herzanÓ Ż granÓ Ż qutabxane Ż xestexane Ż zankow sercemÓ şwÍne xizmetguzarÓyekan, kar Ż bÍkarÓ, zyatir buwe, bewatay wşe ew wllate buwete bazarrÍkÓ azad bo bazirgane dewllemendekan Ż kompanÓye xomallÓ Ż bÍganekan, ke bearezŻy xoyan teratÍnÓ tÍda deken.
Em kÍşe komellayetÓyane wa qullbŻnewe ta geyiştne beşbŻnÓ ANC Ż rŻdanÓ xopÓşandanÓ gewre Ż mangirtnÓ karÓger, ew wllate şorrşÓ rasteqÓney pÍwÓste. Bellam eme runadat heta kese pÓroz Ż konekanÓ nÍw grup Ż rÍkixrawe pÓrozkrawekan, pÓroz bmÍnin, Áunke ta Ísta ewanÓş her leser mÍjŻy kapÓtall Ż sermayey raburdŻyan dejÓn.
DahatŻy kurdÓş lew Áeşney ke to bastkirduwe, ayendeyekÓ lewe baştirÓ nabÍt.  me emaneman zor lela roşnin Ż ewe be rast nazanÓn, ke bllÍyn madam em fermanrrewayye herÍmÓye hengawÍkÓ dÓke demanbate pÍşewe, ba Ímeş Ísta destberdarÓ prinsipllÓ xoman bÓn Ż le Ístada xebat bo ptewkirdnÓ eme bkeyn Ż dway ewe dest bexebat bo ewey ke bawerrman pÍy hebuwe, bkeynewe. GirtneberÓ rÍgey pÍÁupena Ż drÍjxayen, xizmet be priskeman nakat, bigre sererray ewey ke bem rÍgeye nageyne amancekanman, herwehaş bÓr Ż hoş Ż culleşman dewestÍnÍ Ż demrÍnÍt.
HellwÍstÓ Íme, xebatÓ Íme lem pirseda dŻlayene: le layekewe Íme piştgÓrÓ xoman bo pirsÓ rizgarÓ neteweyÓ (nemanÓ stemÓ neteweyÓ) radegeyenÓn, Áunke dezanÓn Áewsandnewey neteweyek, regezÍk, dÓnÍk ya mezhebÍk, tenanet takÍkÓ naw komellge, eme be watay nebŻnÓ dadperwerÓ komellayetÓye, wate hebŻnÓ stem Ż zor Ż destidrÍjÓ leser mafÓ kesÍk ya layenÍk ya neteweyekÓ dÓke. Eme rwangey Ímeye Ż a lemewe Íme hellwÍst werdegrÓn Ż bergirÓ lÍ dekeyn.
Layenekey dÓkey xebatÓ Íme, ya hellwÍstÓ Íme, kollnedane lewey ke bawerrman pÍy heye Ż xebatÓ bo dekeyn Ż hewilldedeyn be yekgirtin Ż hawkarÓ letek ewkes Ż layenaney dÓkeda ke be hoşyarÓ xoyan geyiştun ya degene ew rastÓye, ke xebat le şanÓ Ímewe bken. Emeş be hewilldan, be miştumrrÓ bellgeyÓ Ż baskirdin le ezmŻnÓ xebat le wllatanÓ dÓke Ż rÍzgirtin le bÓr Ż boÁŻnyan Ż mamellekirdin letekyanda be gyanÍkÓ dŻr le siktarÓstÓyewe . ődÓ le her bwarÍkda bÍt.
Ba eweşman le bÓr neÁÍt, gerÁÓ Íme amarÍkman bedestewe nÓye, bellam ewendey bzanÓn hebŻnÓ mÓrÓ herÍmÓ kurdÓ le kurustanÓ beşÓ 'Óraqda ke mawey 19 salle berdeewame, keÁÓ şitgelÍkÓ zor kemyan bo xellk kirduwe, her leberewe em ezmŻne pirsÓ netewayetÓ Ż dewlletÓ neteweyÓ zor kall kirdotewe.

BoÁŻn Ż rwangey enarkÓstÓ sebaret be ayindey kÍşe ya pirsÓ kurd Áone?

 me le wellamÓ pirsyarÓ pÍşŻtirda hellwÍstÓ xomanman bo baskirdin bo rŻnkirdnewey zyatir dellÍyn, Íme wek enarkÓst heman hellwÍstman beramber pirsÓ rizgarÓ neteweyÓ kurdekan heye, ke le beramber pirsÓ rizgarÓ neteweyÓ blucekan Ż felestÓnÓyekan Ż tamÓlekan Ż kemÓne jÍrdistekanÓ dÓke hemane. Herwa xwazyarÓ serbexoyÓ nawÁe kurdinşÓnekanÓn le pÍkhateyekÓ fÓdratÓvÓda, herwaş xwazyarÓ heman mafÓn bo turkmanekan Ż aşŻrekan Ż ...tid. Bellam aya eger azadÓ birryardan Ż serbexoyÓ le pÍkhatinda hebÍt, huşyarÓ binyatnanÓ komellgey azad Ż yeksan hebÍt, mrovekan be heman şÍwey Ísta xoyan leser bnemay kurdibŻn, blucbŻn, turkmanbŻn, aşŻrÓ bŻn, cyadekenewe?
ErkÓ Íme enarkÓstekan lÍreda berceste debÍt, huşyarÓ Ż agadarkirdnewe, rÍkxistin Ż hellixrandin, karkirdin bo pÍkhÍnanÓ torre komellayetÓyekan Ż encumen Ż rÍkixrawe lokalÓyekan , wek berdÓ bnaxey yekgirtnÓ azadane Ż komelayetÓyaney danÓştwanÓ gund Ż gerrek Ż şarekan Ż karge Ż fermange Ż xwÍndinge Ż nawendekanÓ dÓkey jyan, ke araste ramyarÓye deselatixwaz Ż cyawazÓ drustgerekan puÁell dekenewe..

SoşyalÓzm Ái rollÍkÓ le xebatÓ serbexoyÓ kurdda gÍrrawe Ż degÍrrÍt? Herweha aya hÓÁ azadÓxwazÓyek ya djedeselatixwazÓyek le soşyalÓzimda berxurd krawe? Aya mÍjuyyekÓ enarkÓstane le nawÁe kurdÓyekanÓ xorhellatÓ nawerrastda hebuwe, ke Íwe pencey bo rakÍşn?

Bo wellamÓ em pirsyare pÍwÓst dekat, pence bxeyne rastÓyek, ewÓş eweye, ke suşyalÓzm Ż part Ż grupe soşyalÓstekan Ż bzŻtnewekeyan nek her le kurdistanÓ beşÓ 'Óraq Ż beşekanÓ dÓkeşda bellku sercemÓ wllatanÓ xorhellatÓ nawerrast Ż wllate efrÓkyekanÓş, wek pÍdawÓstÓyekÓ komellayetÓ le derŻn Ż wÓstÓ xellkewe drustnebŻn wate be sruştÓ le dayk nebŻn, bellku drustikraw Ż tewawgerÓ ramyarÓ rusyay sovyetÓ bŻn Ż dwatrÓş ke ÁÓn drust bŻ Ż kewte mlimlanÍy tundutÓjewe letek rusyeda, ew mlimlanÍyeş be rollÓ xoy lenaw hemŻ part Ż grupe soştalÓstekanÓ em wllatane Ż bzŻtnewekanyanda rengÓ dayewe.
Ger roşintir bllÍn, ew part Ż grupe soşyalÓstane hellgirÓ heman ramyarÓ sovyet ya ÁÓn bŻn, xo eger ÁÓn ya sovyet peywendÓ letek mÓrÓ ew wllatey ke ew partaney tÍda bŻn, baş bŻbÍt ewa peywendÓ partekanÓş letek mÓrÓyekanda baş buwe, pÍÁewanekeşÓ her raste. BaştirÓn nmŻneş peywendÓ ptewÓ nÍwan sovyet Ż 'ÓraqÓ serdemÓ (rjÍmÓ be's)e le nÍwan sallanÓ 1970 ta 1975 , ke sedam huseyn gerÁÓ kesÓ yekem nebŻ le desellatda, bellam hemŻ şit bŻ Ż partÓ komunÓstÓ 'Óraq letek ew rjÍmeda le bereyekda bŻ, ke beherdŻkyan djayetÓ bzŻtnewey ew serdemey kurdyan le sallÓ 1974da dekrid, ke mistefa barzanÓ serkirdey bŻ Ż le heman katÓşda rjÍm lejÍrewe destÓ kird be rfandin Ż kuştinÓ deyan kadÓrÓ ÁakÓ naw partÓ komunÓst betaybet ewaney ke sebaret be berekayan letek rjÍmda gleyyan le hellwÍstÓ partekeyan hebŻ. Kewate em part Ż rÍkixrawe komunÓst Ż soşyalÓstane hellgirÓ ramyarÓy taybetÓ xoyan nebŻn, ke debuwaye xizmetÓ krÍkaran Ż reşexellkekey 'Óraq heta kÍşey kurdÓşÓ bkirdaye. Herweku pÍştir basman kird, ew partane Ż bzŻtnewekeşyan nek qazancÍkyan be kÍşey kurd negeyandwe ya kÍşekeyan nebirdote pÍşewe, bellku zyanÍkÓ gewreşyan lÍdawe Ż xoşyanyan pÍ naşÓrÓn kirduwe.
BekurtÓyekey be birrway Íme, lewÍda ke fÍrgey soşyalÓzmÓ deselatixwaz (markisÓzm Ż Ózme paşrrewekanÓ dÓkey) beser bzavekeda zallbuwe, neytwanÓwe rolÍkÓ pozetÓv bbÓnÍt. őtir ew arasteye prro-rus bŻbÍt ya djÓ.. «unke bo ewan pirse komellayetÓyekan amrazn bo geyiştin bedesellat, herwek nasÓwnalÓst Ż mezhebÓ Ż lÓbralekan ew pirsane bo heman mebest bekar deben.. DetwanÓn bllÍyn le dŻ serdemda bÓrÓ sosyalÓstÓ lew şÍweyda ke hebuwe, twanÓwyetÓ demargirÓ neteweyÓ kem bkatewe, ew serdemeş pencakan Ż heştakanÓ sedey raburdŻ bŻn. Bellam bedaxewe katÍk ke destÓ ew dŻ araste prro-bolşevÓk Ż pro-mawÓye derdekewÍt Ż bedwayda şkistÓ blokÓ soşyalÓzmÓ dewlletÓ dÍt. őtir ew karaye pÍÁewane debÍtewe Ż zor be nÓgetÓvÓ deşkÍtewe. Tenanet pagendegeranÓ ew dŻ arasteye ya debne mezhebÓ tundirrew ya debne nasÓwnalÓstÓ tundirrew.
Bo wellamÓ beşÓ kotayÓ heman pirsyartan, dellÍyn ewendey Íme beagabÓn mÍjŻyek nÓye benawÓ mÍjŻy enarkÓstane ( mÍjŻy enarkÓzm) le nawÁe kurdÓyekanÓ xorhellatÓ nawerrastda nebuwe ya dernekewtuwe taku Íme pencey bo rabkÍşÓn.

Ey sebaret be emrro? Aya jmareyekÓ zorÓ ÁalakÓ kurdÓ enarkÓst le xorhellatÓ nawerrastda hen, ya xud zorbeyan le xellke hellkendra Ż awarekanin?

Lemer ewey ke kesanÍk be enarkÓste kurdizmanekan nawberÓn, lewaneye pÍştir wek tak hebŻbin, bellam ne xoyan Ż ne aydyakanyan le astÓ komellgeda nasraw nebŻn. Ewaneş ke le derewe bŻn, ta pÍş sallÓ 2000 dengÍkÓ wa nebuwe, ke le astÓ komellgeda nasrawbÍt.. DÓsanewe eger kesanÍk hebŻbin, ewa nasraw nebŻn Ż be aşkra wtar Ż rexne Ż karÓyan nebuwe.
DetwanÓn bllÓyn yekemÓn tÍkistgelÍk ke bonÓ enarkÓzm ya soşyalÓzmÓ azadÓxwazÓyan lÍ habÍt, hÓ Íme bŻn, ke le seretay sallÓ 2000 govarÍkman benÍwÓ ď dalyanĒ bllaw dekirdewe Ż ta beharÓ 2003 berdewam bŻ Ż lew maweda 12 jmarey werzaney lÍ derÁŻ. Raste benÍwÓ enarkÓzm nenasrabŻ, bellam zorbey nŻserekanÓ enarkÓst Ż ewanÓ dÓkeş azadÓxwaz Ż serbexo bŻn. Bellam be dillnayÓyewe dellÓyn ke ďsekoy enarkÓstanÓ kurdistan-KAF) yekemÓn mÓnberÓ enarkÓstÓye be zmanÓ kurdÓ Ż nŻseranÓşÓ yekemÓn kesanÍkin, ke xoyan be enarkÓst nasanduwe. YekemÓn kesanÍkin ke tÍksitÓ enarkistÓyyan wergÍrawete ser zmanÓ kurdÓ Ż karyan bo rastkirdnewey watay şÍwÍndrawÓ waje ya ÁemkÓĒ enarkÓzmĒ kirduwe. Herwa le her Áwar parÁekeşda yekemÓn sayt Ż mÓnber buwe. Ta ewendey Íme agadar bÓn par sall, le kurdistanÓ beşÓ turkye govarÍk be nÍwÓ ď Qijka Reş - qÓjka reş Ė Corvus Ē derÁŻ Ż Ístaş berdewame Ż xawenÓ pÍgey ÓnternÍtÓn.
ŞayanÓ base lem sallaney dwayÓda paş şkistixwardinÓ bzavÓ ÁekdarÓ Ż peresendinÓ bzave komelayetÓyekan le nawÁe kurdinşÓnekan, hawdemÓ peresendinÓ bzavÓ enarkÓstÓ le turkÓye, zemÓney serhelldanÓ ellternatÓvÍkÓ sruşwergirtŻ le enarkÓzm wek berencamÓ bujanewey bzave komellayetÓyekan, rexsawe, ke emeş bellgey nakokbŻnÓ bzavÓ komellayetÓye be bzavÓ ÁekdarÓ Ż lewÍda ke bzavÓ ÁekdarÓ behÍz bÍt, bzavÓ komellayetÓ deÁÍte sÍberewe Ż lewÍda ke bzavÓ ÁekdarÓ şkist dexwat, bzavÓ komelayetÓ dÍtewe meydan. HokarÓ emeş roşne, ke eweye hoşmendÓ Ż mÍntallÓtÓ mÓlÓşyayÓ, wÓst Ż twana le tak desÍnÍtewe Ż be bebehişte bellÓndrawekan xoşbawerrÓ dekat, le beramberÓşda katÍk ke sÍberÓ şumÓ mÓlÓşyakan leser hoşmendÓ tak derrewÍtewe Ż tak le derewey xoy hÍz Ż penayekÓ rizgager nabÓnÍt, lewÍda wek tuxmÍkÓ derbest Ż birrwabexo dÍtewe meydan. RÍk eme le şare kurdinşÓnekanÓ turkye rŻy da Ż le rŻdanÓ berdewamÓşdaye. Le Áend sallÓ raburdŻda rewtÓ enarkÓstÓ lenaw bzave komelayetÓyekanda zor berÁaw geşe kirduwe Ż karayÓ leser hewll Ż bzavekan danawe Ż torre komelayetÓyekan bellgey ew karayye Ż ew amaeyyen, ke 180 ple retgerewey bzavÓ ÁekdarÓ Ż aso Ż amance nasÓwnalÓstÓ Ż dewlletgerayyekeyn.
Bedaxewe zorÍk le ÁawdÍran Ż tenanet enarkÓstekanÓ ewrupa em all Ż gorr Ż werÁerxane lew nawÁeda Ż le pÍkhatey hoşmendÓ xellkda, bo karayÓ 'ebdulllla oÁelan Ż werÁerxane nÓwewnaÁllekanÓ bÓrkirdnewey ew, degÍrrnewe. Be birrway Íme be pÍÁewanewe ewe xudÓ oÁelan Ż layengranÓ ewn, ke kewtŻnete jÍr karayÓ bzave komellayetÓyekan Ż be dyarÓkrawÓş rŻnanÓ soşyalÓstekanÓ ew devere le hzir Ż aydyakanÓ enarkÓzm. «alakanÍkÓ ewrupÓ, ke le salanÓ raburdŻda serdanÓ forume komellayetÓyekanÓ (dyarbekir 2009 Ż estembul 2010) yan kirduwe, ew rastÓye nkollÓ hellnegre dezanin.
Leber roşnayÓ ew peresendne berÁawe le huşyarÓ komellayetÓ nawÁe kurdÓyekanda, detwanÓn qse le bŻnÓ jmareyekÓ zor le tak Ż ÁalakanÓ enarkÓst ya sozdar bo enarkÓzm bkeyn Ż le narrezayetÓ Ż xopÓşandan Ż tenanet ahenge neteweyyekanÓ wek newrozda be aşkra enarkÓstekan be allanÓ reş ya allay nÓwerreş Ż sŻrewe bbÓnÓn. DerÁŻnÓ govarÓ ďqÓjka reş- Qijka ReşĒ bellgeyekÓ dÓkey ew amadeyyeye.
Bellam bedaxewe le beşekanÓ dÓkey (surye Ż 'Óraq Ż Íran)da ew amadeyye meydanÓye nabÓnÓn. Eweş hokarÓ xoy heye Ż lÍreda hewll dedeyn be kurtÓ roşnÓ bkeynewe. BarudoxÓ wllatÓ surye *** be giştÓ dyare Ż hÓÁ bzavÍkÓ komellayetÓ Ż ramyarÓy natwanÍt amadebŻnÓ xoy nÓşan bdat Ż xoy der bxat. Herweha le beşÓ 'erebinşÓnÓ ew wlateda be pÍÁewaney turkyewe ke le şarekanÓ xorawayda bzavÓ enarkÓstÓ amadeyÓ heye Ż bŻnÓ xoy selmanduwe, herwek beşe kurdinşÓnekey natwanÓn qse le bŻn ya nebŻnÓ bkeyn, herÁende be locÓkÓ nebŻnÓ sÍberÓ mÓlÓşyagerÓ le suryeda, dekrÍt le jÍrzemÓnda korr Ż komellÓ roşingerÓ awa hebin. Le kurdistanÓ beşÓ 'Óraqda, ke zorÍk le Ímewe lewÍwe hatŻyn, leber ewey ke begşitÓ enarkÓzm tenya bew wata nÓgetÓve nasrawe, ke djekanÓ ÁwandŻyane Ż beşÓ xwarŻy 'Óraq bedaxewe taÓsta ewendey Íme bzanÓn, bzavÓ enarkÓstÓ le meydanda nebuwe, beşÓ kurdinşÓn lewe xraptir be drÍjayÓ sÍ dehe be xestÓ le jÍr karayÓ bzavÓ ÁekdarÓda buwe. Leber ewe le hoşmendÓ komellayetÓ tak Ż komellda tenya Áek yeklayÓgerewe buwe Ż hanay bo brawe. Be raperrÓnÓ 1991, hÓÁkat kotayÓ bew bersÍberbŻney tak Ż bzavÓ komelayetÓ nehat, Áunke her zŻ ceng buwewe beşÍk le jyanÓ rojaney xellk Ż cengÓ nÍwan mÓlÓşyakan Ż rjÍm, gorra be cengÓ nÍwan xudÓ mÓlÓşya bedesellat geyiştuwekan Ż ta sallÓ 1998 ew bare serbazÓye berdewamÓ hebŻ Ż amadeyÓ serbazÓyaney rjÍmÓ be'si Ż turkye Ż Íran wek hereşeyekÓ hemÓşe amade leser snŻrekan, hÓÁ bwarÍkyan bo asayÓbŻnewey keşÓ Áekdaraney sÍ dehey pÍştir nedehÍştewe. Lew maweda tenya bÓnerÓ serhelldanÓ Áend rÍkixrawÍkÓ cemawerÓ wek ďyekÍtÓ bÍkaran le kurdistan, komelley awarekan, rÍkixrawÓ serbexoy jnan Ż rÍkixrawey dÓkey xwÍndkaran Ż krÍkaran ... TidĒ bŻyn, ke behoy serheldanÓ cengÓ nawxoyÓ Ż kotayÓ keşÓ namÓlÓşyayÓ, lenawbran ya pukanewe. Bedaxewe ew rÍkixrawane be zorÓ ya paşkoy parte Áepekan bŻn ya be hoy pÍkhatey hÓraşyaney rÍkxistin Ż berrÍwebirdnÓ karubarekanÓ nawxoyan, wabestey ramyarÓ Ż taktÓkÓ ew partane bŻn. Bem core debÓnÓn komellgey herÍmÓ kurdistan deheyekÓş paş raperrÓnÓ azarÓ 1991 Ż derperrandinÓ hÍze dagÓrgerekanÓ rjÍmÓ be's, hÍşta her berdewam le keşÓ mÓlÓşyayÓda mawetewe, emeş way kirduwe, ke cemawer Ż xebatÓ cemawerÓ ewende le pÍnaw kotayÓhatin be cenge nawxoyyekanda buwe, ewende neyperjawete ser bwarekanÓ dÓkey mafÓ tak Ż azadÓyekan Ż yeksanÓ Ż dadperwerÓ komellayetÓ. Herboye katÍk le sallÓ 2006 bemlawe wek berencamÓ kotayÓ cenge nawxoyÓ Ż derekÓyekan Ż ruxanÓ rjÍmÓ be'si [ke byanŻyekÓ cadŻamÍz bŻ bo desellatdaranÓ herÍm hem şanÓ xoyan le welamÓ daxwazÓyekanÓ xellk xallÓ bkenewe Ż hem bzavekanÓ pÍ tawanbar bken], bzave komelayetÓyekan dÍne meydan, leberewey ke ne xawenÓ rÍkixrawÓ serbexoy ledaykbŻy narrezayetÓ Ż xebatÓ rojanen Ż ne aşnayetÓyan be şÍwaze azadÓxwazÓy Ż cemawerÓyekanÓ xebatÓ komellayetÓ heye. Eger sernicÓ xroşane cemawerÓyekey dŻmangÓ raburdŻ*** ewey le 17Ó fÍbrÓwerÓyewe destÓ pÍkrid Ż paş dŻ mang be leşkirkÍşÓ Ż hÍzÓ dje-tÓror Ż polÓs serkut kra, debÓn, hem leber nebŻnÓ sŻnet Ż hoşyarÓ xebatÓ komelayetÓ Ż nebŻnÓ rÍkixrawÓ serbexoy cemawerÓ Ż torr Ż forumÓ komelayetÓ, zor beasanÓ lelayen opozsyonÓ desellatixwazewe (lÓstÓ goran Ż ÓslamÓyekan) le nawerrok Ż xwastekanÓ xallÓ dekrÍ Ż rojane kar leser destemokirdnÓ deken Ż hem be asanÓ le rÍy hÍzÓ serbazÓ Ż polÓsÓ meşqidrawÓ wlatanÓ xorawawe serkut dekrÍt.
BepÍÁewanewe le Íran Ż beşe kurdinşÓnekeyda leberewey ke opozsyonÓ Áekdar le sÓ sallÓ raburdŻda amadeyÓ meydanÓ wek ewey le kurdistanÓ beşÓ 'Óraqda hebŻ, lenaw xellkda nebuwe, xebatÓ cemawerÓyaney komellayetÓ Ái le şar Ż Ái le gundekanda be corÍk amade buwe Ż xellkÓ aşnayetÓ be şÍwazekanÓ em şÍwe xebate heye, ke mangirtne giştÓyekanÓ Áend sallÓ raburdŻ nÓşane Ż bellgey amadeyÓ ew hoşmendÓyen. Hawkat bŻnÓ huşyarÓ enarkÓstÓ hem wek berencamÓ amadeyÓ xebatÓ komellayetÓ Ż kemkarayÓ bzavÓ ÁekdarÓ Ż hem wek amadeyÓ hzir Ż aydya enarkÓstÓyekan le raperrÓnÓ rÍbendanÓ 1979da, beşÓ kurdinşÓnÓş lew karayye beder nebuwe Ż le Ístaşda ÁendÓn korr Ż komellÓ enarkÓstÓ Áalak le bzave komelayetÓyekanda hen, bellam bedaxewe leber keşÓ serkutgeraney rjÍmÓ ÓslamÓ betabet le kurdistanda ke barudoxÍkÓ serbazÓyaney zor zeqÓ bexowe girtuwe, ÁalakanÓ enarkÓst wek kurdistanÓ beşÓ turkye neyantwanÓwe, xawenÓ govar Ż bllawkrawey xoyan bin Ż be aşkra ÁalakÓ bken Ż xoyan be enarkÓst nawzed bken. Ta ewendey Íme agadar bÓn, hem lenaw bzavÓ krÍkarÓ Ż hem lenaw bzavÓ xwÍndkaran Ż lenaw bzave komellayetÓye rojaneyyekanda enarkÓstekan wek tak amadeyyan heye.
Be dyarÓkrawÓ, ewaney ke bo forumÓ enarkÓstanÓ kurdistan denŻsin Ż harÓkarÓ deken, fretir le derewen, le ewrupan. Bellam wek xotan dezanin şÍwe rÍkxistinÓ enarkÓyekan korr Ż komellÓ giÁkey nasÍntralÓst Ż grupÓ karÓy Ż lokallÓn. Leberewe nakrÍt be bŻn ya nebŻn qse bkeyn. «unke le barudoxÓ ramyarÓy wllatanÓ xorhellatÓ nawÓnda be taybet Íran, surye Ż 'Óraq, zemÓney karÓ aşkra Ż forumÓ aşkra Ż ÁalakÓ ramyarÓy aşkra ya lebar nÓye, ya tŻşÓ derdÓserÓ sext debÍt. Lewlaşewe leber ewey ke enarkÓstekan djÓ grupgerÓ ramyarÓy Ż destegerÓn, le beramberda grupÓ karÓy le xebatÓ komellayetÓda berterÓ pÍdeden, barÓ komellayetÓ Ż ramyarÓy ew wllataneş lewe zyatir bwar nadat. Ta ewende Íme agadar bÓn, sendÓka Ż rÍkixrawÓ cemawerÓ Ż pÓşeyÓ lejÍr karayÓ aydya Ż şÍwazÓ rÍkxistin Ż berÍweberayetÓ herewezÓyaney enarkÓda nÓye, eger heşbÍt, lewaneye zor lawaz Ż le barÓ korpeleyÓda bÍt.

 we boÁŻntan beramber pekeke ÁÓye? Ey sebaret be PJAK pjak ÁÓ dellÍn?

Pekeke Ż pjak her yekin ya wirdtir bllÓyn, pjak yekÍke le ballekanÓ beşbŻnÓ pekekey caran beser Áwar wllatekeda (turkye, Íran, 'Óraq Ż surye), dekrÍt bllÓyn pjak rÍkixrawÓ xorhellatÓ pekeyeye. Pjak Ż pÍkaka, pÍş hemŻ ştÍk dŻ rÍkixrawÓ hÓrarşÓ ramyarÓ Ż mÓlÓşyayÓn, ke hÓÁ nzÓkayetÓykyan letek soşyalÓzmÓ azadÓxwazane (enarkÓzm) nÓye. Ewan xerÓkÓ pagendey nasÓwnalÓstÓn Ż le elfewe ta ya, letek Íme cyawazn. Detwanin nzÓkyayetÓyan letek soşyalÓste deselatixwaz Ż hÓrarşÓyekan hebÍt. Ta ewende degerÓtewe ser ew gorananey ke le boÁŻnÓ oÁelanda bedÓ dekrÍn. Yekem zor cÍgey dillxoşÓ nÓn, duwem, lenaw rÓzekanÓ ew rÍkixrawaneda be astÓ goranekanÓ boÁŻnÓ xudÓ oÁelan hest be goran nakrÍt. Raste ewan le rÍkxistinÓ xebatÓ cemawerÓda awrryan le bnemay fÓdratÓvÓ dawetewe Ż qursayyan xistwete ser xebatÓ komellayetÓ. Bellam eme nayankate xizmÓ enarkÓzm. «unke oclan destberdarÓ otorÓtegerÓ Ż destemokirdnÓ bzaveke nebuwe Ż duwem, ewan hÍşta hellgirÓ şunasÓ neteweyÓn Ż destberdarÓ nebŻn. Ta ewendey degerÍtewe ser pjak, kemtir le rÓzekekanÓ pÍkaka le turkye, kewtŻnete bergoran Ż karayÓ goranekanyan leser kemtre.
Be brray Íme key parÁekanÓ pekeke destberdarÓ xebatÓ ÁekdarÓ bŻn Ż xebatÓ komellayetÓ nawendekanÓ kar Ż jyanyan kirde meydan, key rÍkixrawe sÍntralÓstekanyan lokallÓ Ż nasÍntrall kirdwewe, key bangewazÓ mergÓ karÍzma Ż otorÓtegerÓyan kird, key destberdarÓ peywendÓye herÍmÓ Ż cÓhanÓyekan letek dewlletekanÓ xorawa Ż xorhellat bŻn, key druşmÓ djedesellat Ż serwerÓyan bebÍ perde Ż şerimnokÓ berizkirdewe, ewsa dekrÍt, Ímeş beramber kar Ż bÓrkirdneweyan hest be nzÓkayetÓ Ż xoşbÓnÓ bkeyn. Bellam bedaxewe Íme le Ístada le demÓ qsegeranÓ ballekanÓ pekekewe betaybet le Íran Ż 'Óraq, hest be gorran nakeyn Ż nakrÍt be rŻdanÓ gorranÓ gewre Ż rÓşeyÓ le bestellekÓ aydyolocyay nasÓwnalÓstÓ Ż deselatixwazÓy lÍprisrawan Ż endamanÓ serkirdayetÓyanda hÓwadar bÓn.

Ray Íwe leser ew cengey ke emerÓka le sallÓ 2003 djÓ 'Óraq serkirdayetÓ kird, Áye? Derkewt ke komÓwnÓtÓ kurdÓ le 'Óraq layengÓrÓyekÓ zorÓ ew dagÓrkirney kird, eme ke nakoke be hellwÍstÓ enarkÓstekan le ewrupa Ż emerÓka ke lew kateda le bzŻtnewey djÓ ( entÓ) şerreda zor Áalak bŻn. Em nakokye Áon debÓnin ?

 me ew kat Ż Ístaş djÓ şerrÓn Ż djÓ şerrÓş bŻyn, Ótir ew şerre le kurdistan bÍt ya başŻrÓ efrÓka..  me heman hellwÍstÓ hawrrÍyanÓ djÓ şerrman hebuwe Ż heye.
Ho Ż fakterÓ handerÓ dagÓrkirdnÓ emerÓka Ż berÓtanya be yarmetÓ hendÍk wllatanÓ dÓke, lay Ímeş weku hemŻ layekÓ dÓke roşne Ái le le dagÓrkrin Ż birdin bebelaşÓ samanÓ sruştÓ Ż nasruştÓ 'Óraq Ż behÍzkirdnÓ pÍgey xoyan lewÍ Ż nÓşandanÓ xoyan weku hÍzÍkÓ gewre Ż karame Ż lÍhatŻ djÓ rjÍmÓ Íran Ż surya Ż parÍzgarÓkirdin le kwÍt Ż wllatanÓ dÓkey kendaw Ż ÓsraÓl taqÓkirdnewey Áeke tazekanyan Ż xistnejÍrbarÓ wllatanÓ dÓke taku mamelle Ż grÍbestÓ serbazÓyan letekda bbestin le pall emaneşda bo bedestihÍnanÓ berjewnidÓ abŻrÓ zyatrÓ xoyan Ż kompanya gewrekanyan brewpÍdanÓ destitÍwerdanÓ bankÓ cÓhanÓ Ż sinduqÓ drawÓ nÍwdewlletÓ Ż zallbŻnyan le hemŻ bwarekanÓ jyanÓ xellkÓda Ż gelÍk hoy dÓkeyş .  me lem rwangeyewe djayetÓ cengÓ dij be 'Óraqman kirduwe.
Sebaret berrollÓ komÓwnÓtÓ kurdÓş le seportÓ cengegeda, dellÍyn: renge rast bÍt, ger ew mafe bew komÓwnÓtÓye bdeyn le xoşhallyan be cengeke, leber em hoyaneye, yekem: rjÍmÓ sedam huseyn Ż partekey ke nzÓke Ó 35 sall desellatyan beser 'Óraqda hebŻ, le rÍgey kuştin Ż brrÓn Ż toqandnewe desellatyan berrÍwedebrid, ke kurd le kurdistan Ż şÓ'e le xwarŻy 'Óraq Ż nawerrastÓda, beşÓ şÍrÓ em kuştin Ż brrÓneyan le hemŻ şÍweyekÓ ew hÍrrşaney ke dekrane seryan, berkewtuwe. Eme waykird, ke komÓwnÓtÓ kurdÓ be rollÓ xoy bÍhÓwa bŻ le hereshÍnanÓ rjÍmÓ sedam be hemŻ rÍgekanÓ dÓke, be taybet cengÓ yekemÓ kendaw, ke sedam her mayewe.
DŻhem: bÍhÓwabŻnÓ komÓwnÓtÓ kurdÓ le sercemÓ parte ramyarÓyekanÓ kurd Ż kurdistan be partÓ komunÓstÓşewe ke hÓÁyan lew asteda nebŻn, ke bitwanin sedam beÁokda bhÍnin Ż gorrankarÓ bken.
SÍhem: darruxanÓ rusya Ż sercemÓ blokekey, ke ÓdÓ layenÍkÓ dÓke nema ke kurd hÓway xoy pÍwe bbestÍtewe, ke em darrmaneş nek her karÓgerÓ xoy leser komÓwnÓtÓ kurdÓ Ż kurdistan dana, bellku le sercemÓ komÓwnÓtÓyekanÓ dÓke le hemŻ dinyada. «warhem: prrupagendey emerÓka Ż berÓtanya Ż wllate ewrupyekan lelayek, ke le dway rjÍmÓ sedam, rjÍmÍkÓ dÓmokritÓ dademezrÍnin Ż xellkÓ le sayeyda be amanc Ż awatekanÓ xoy degat Ż xoşÓ Ż herzanÓ Ż xoşguzeranÓyekÓ zorÓş bo takekanÓ komellgey 'ÓraqÓ be kurdÓşewe dehÍnÍt, lewane : asayş, kar Ż Óş , aw Ż kareaba newt Ż gaz, fÍrge, xestexane, zankoy hawÁerx Ż pÍşkewtŻ... Hitd, lewlaşewe part Ż grupe kurdyekanÓş be drişmÓ brÓqedar Ż drowdelese Ż peymanÓ bÍbnema, ewendey dÓke xellkÓ kurdistanyan Áewaşe kird.

BellÍ bem şÍweye komÓwnÓtÓ kurdÓ ewaney ser be parte ramyarÓyekan bŻn Ż ewaney ke betewawÓ le amancÓ cengeke agadar nebŻn, layengirÓyan le ceng Ż hatnÓ emerÓka kirduwe, bÍÍguman komÓwnÓtÓ kurdÓ Ż enarkÓstekan cyawazÓyekÓ gewre Ż frawanyan le nÍwanda heye, her boye asayye ke hellwÍstÓşyan leser sercemÓ pirsekanÓ dÓkeş her cyawaz bÍt. PÍmanwaye beşÓ dŻhemÓ em pirsyaretan letek beşÓ yekemÓ heman pirsyarda nayetewe bewey ke komÓwnÓtÓ kurdÓ Ż hellwÍstÓ lew cengeda be hellwÍstÓ enarkÓstekantan Áwanduwe.
Beherhal Íme pÍmanwaye ke le Ístada komÓwnÓtÓ kurdÓ, be heman rade amadeyyan bo pÍşwazÓ emerÓka Ż berÓtanya nÓye. «unke xellkÓ le herÍmÓ kurdistan, ew xellke nÓye, ke le sallÓ 1992da be rÍjeyekÓ zor deÁŻne pay sinduqekanÓ dengdan be parte ramyarÓyekan, herweha heman xellk nÓye, ke nasÓwnalÓzm ÁawÓ kwÍr kirdbŻ. Xellk Ísta ewe dezanÍt, ke wedernanÓ dagÓrger, kotayÓ pirseke Ż kÍşekan Ż stem nÓye. Bellku cengÓ xoy letek desellatÓ borcwazÓ kurd dest pÍkirduwe Ż xotan bÓnerÓ rŻdawekanÓ sallanÓ 2006 bemlawe Ż betaybetÓ em dŻ mangey dwayÓ bŻn, ke dabrranÍkÓ zor lenÍwan desellat Ż cemawerda bedÓ dekrÍt.

Aya bzŻtneweyekÓ komellayetÓ hebuwe ya heye, weku grup ya tak le komÓwnÓtÓ kurdÓda, ke Íwe weku enarkÓstÍk, ke be hÓwa ya hogrÓ bŻbin pÍy, gerÁÓ ew grup Ż takane enarkÓstÓ tewawÓş nebŻbin?

PÍmanwaye le wellamÓ pirsyarekanÓ pÍşuda detwanrÍt wellamÓ em pirsyare bedest bhÍnrÍt, bo ewey wellamekan dŻbare nekeynewe Ż katÓş le Íwe Ż xwÍnerÓş negrÓn, bepÍwÓstÓ nazanÓn lÍreda zyatir leser eme brroyÓn. Tenya ewende dellÍyn, ke hÓÁ kes Ż grupÍk nebuwe ya Íme agadarÓ nebŻyn, ta serincmanÓ rakÍşabÍt, bellku le rewtÓ ezmŻngÓrÓ xoman (her yeke le Íme)ewe lenaw korrÓ xebatÓ rimyarÓ naw part Ż grupe Áepekan Ż rÍkixrawe cemawerÓyekanewe be boÁŻn Ż aydyakanÓ emrroman geyiştŻyn. Emeş berencamÓ nakokÓ amanc Ż şÍwekarÓ grupe Áepekan (soşyalÓste deselatixwazekan) buwe letek amanc Ż bÓrkirdnewey her yeke le Íme.
ŞayanÓ base, aşnayetÓ Íme Ż hogrÓ Íme bo aydyakanÓ enarkÓzm wek hizrÍkÓ azadÓxwazane, le xwÍndnewe Ż aşnabŻn be tÍksit Ż serÁawe klasÓk Ż hawÁerxe enarkÓstÓyekanewe nehatuwe, bellku le yekhatnewe Ż yekangÓrÓ Ż xallÓ nawkoyÓ enarkÓzm Ż boÁŻn Ż hizrÓ Ímewe hatuwe. Be watayekÓ dÓke, Íme enarkÓstyane bÓrman kirduwetewe, hengawman nawe, rexneman girtuwe, katÍk ke dje boÁŻnekanman be enarkÓst tometbaryan kirdŻyn, eme buwete hoy handanÓ Íme bo aşnabŻnman be enarkÓzm, taweku pesendÓy Ż pallpiştÓ bÓrkirdnewe Ż boÁŻnekanÓ xomanÓ tÍda bdozÓnewe, bemcore Íme xoman le nawendÓ korr Ż komellÓ enarkÓda le wllatanÓ ewrupÓda dÓtwetewe.

Ew narrezayetÓ Ż xopÓşandanane tazaney xellkÓ le nawÁey jÍrdestÓ mÓrÓ herÍmÓ kurdistanda Áon debÓnin? Aya bawerrtan waye, ke bzŻtneweyeke , ewey tÍda bbÓnrÍt ke ke karayyekÓ leser barudoxe ramyarÓyeke debÍt her weku Áon le beşekanÓ dÓkey xorhellatÓ nawerrast hebuwe?

Hellbete Íweş agadarn, le paş cengÓ dagÓrkirdnÓ 'Óraq Ż hatne nawewÓ emerÓka Ż berÓtanya Ż wllatanÓ dÓkey hawpeymanyan Ż rjan Ż bexşÓnewey pareyekÓ zor be taybet dway serhelldanÓ " berhellsitÓ" bo derkirdnÓ hÍzekanÓ emerÓka Ż berÓtanya Ż kompanya bÍganekan, bo dillnewayÓkirdnÓ xellk Ż rakÍşanyan be lay xoyanda Ż dŻrxistneweyan le hÍzÓ "berhellsitÓ" em prosÍse kurdistanÓşÓ girtewe. LelayekÓ dÓkeyşewe emerÓka Ż berÓtanÓyekan eger ÁÓ xoyan le seretawe le bÓnakirdnewey 'Óraqda planÍkÓ wayan nebŻ, bellam ger wÓstibÍtÓşyan lew bwareda ştÍk bken, ÓdÓ buwete pirsÍkÓ lawekÓ Ż pirsÓ serekÓ bo ean lawazkirdin Ż nehÍştÓ "berhellsitÓ" gelÓ Ż cemawerÓ bŻ. Her hemŻ emaneş way lewe kird, ke leser astÓ kurdistan Ż 'ÓraqÓş, berpirsekanÓ partekan Ż kese nzÓkekanyan Ż karbedestanÓ dewllet Ż endamanÓ perrleman Ż her hemŻ emane lew barudoxe sŻdmend bŻn, lelayekÓ dÓkeyşewe bŻte hoy ewey ke le kurdistanda hÓÁ lemperÍk leberdem talangeran Ż mşexoranda nebÍt Ż ger ştÍkÓş hebŻbÍt be hÓÁ şÍweyek nexrawete kar, emaneş be rollÓ xoyan bŻnete hoy drustibŻnÓ gendellÓyekÓ zorÓ bÍsnŻr Ż feramoşkirdnÓ komellge Ż xizmetguzarÓyekan Ż bÓnakirdnewey kurdistan Ái le bwarÓ kiştukallÓ Ż Ái lebwarÓ pÍşesazÓda gelÍk ştÓ dÓkeyş le pall nebŻnÓ dadperwerÓ komellayetÓyda.
ŞtÍk ke nabÍt, bazÓ beserda bdeyn, xÍrayÓ prosÍsÓ taybetÓkirdnewey kerte xizmetguzarÓ Ż giştÓy Ż dewlletÓyekan bŻ lew barudoxe rexsawey paş ceng Ż pyadekirdnÓ mercekanÓ kompanÓ Ż nawende cÓhanÓyekanÓ wek sinduqÓ drawÓ nÍwdewlletÓ Ż bankÓ cÓhanÓ le beramber ew qerzaney ke beser 'Óraqewe pÍştir heyanbŻn ya paş ceng beser 'Óraqda dran Ż şanbeşanÓ emaneş mercÓ hawpeymanan Ż rjandinÓ pareyekÓ zor bo hÍze bekrÍgÓrawekanyan le 'Óraqda, zemÓney partÓy (hizbÓ)kirdnewey kerte dewlletÓyekan le jÍr perdey kertÓ taybetÓda Áend kompanÓyayekÓ xÍzanÓ serokekan qut bkenewe Ż daruberdÓ ew herÍme benawÓ kertÓ taybetewe leser xoyan tomar bken Ż lewlaşewe berreke lejÍr hÍze ramyayye opozsyone parlemanÓyekan derkÍşn.
HemŻ emaney serewe zemÓneyan bo drustibŻnÓ narrezayetÓ Ż berizkirdnewey druşm Ż deng Ż daxwazÓ rÓform aferand, ke le seretada le şÍwey taku dwatir wek grup Ái le derewey yekÍtÓ nÓştmanÓ Ż partÓ Ż Ái lenaw rÓzekanÓ ewanda, xoy derxist. Ew grup Ż kesaneş hewllyan deda, ke rÓform le naw xudÓ yekÍtÓ Ż part Ż dwatrÓş le mÓrÓ herÍm da, bken. Emane hÓÁyan seryan negrit Ż meramÓ rÓformixwazan şkistÓ hÍna Ż serencam beşÍkÓ bÁŻkyan destyan le karÓ dewlletÓ Ż partayetÓ kÍşayewe bŻn be beşÍk le narrezayÓderbirranÓ derewey partekan Ż mÓrÓ.
Belam her leseretawe cyawazÓyek le daxwazÓ Ż aso Ż amancÓ beşekanÓ bzŻtnewekeda hebŻ Ż rÓformixwazanÓ naw partekan, paş hatnederewe Ż toranyan Ż derperandinyan be pÓlan, kewtne sÍberkirdin beser narrezayetÓye cemawerÓyekanda Ż bo ewey bitwanin ew bzŻtnewe komelayetÓye goranixwaze cemawerÓye bqoznewe Ż bo meramÓ xoyan bekarÓ bern, sereta kewtne berizkirdnewey druşmekanÓ xellkÓ Ż tenanet nÍwÓ xoşyan le daxwazÓ here serekÓ xellkewe derhÍna, ke ďgorranĒ bŻ. Bew core twanÓyan bbin bew naw denge, ke be ďlÓstÓ gorranĒ nasra. Lemeş wawetir bo xogirtin Ż frawankirdnewey binkey cemawerÓyan, xoyan le part Ż grupe ÓslamÓyekan nzÓk kirdewe Ż kewtne hÍzwergirtin leyekdÓ le katÓ hellbjardnekanda Ż bewcore ta Íştaş ew harÓkarÓy Ż kare hawbeşey( lÓstÓ gorran) Ż layene ÓslamÓye parlemantarÓyekan drÍjey heye Ż ewebŻ le hellbjardinÓ 2009 Ó perrlemanÓ kurdistanda, ďlÓstÓ gorranĒ twanÓ 25 kursÓ le sercemÓ 111 kursÓ le seranserÓ kurdistanda bedestibhÍn.
BeboÁŻnÓ Íme lawazÓ em bzŻtneweye ďbzŻtnewey goranixwazÓĒ bo komellÍk hokar degerÍtewe, hellbete pÍş ewe debÍt eweman lebÓr neÁÍt, ke (bzŻtnewey goranixwaz)Ó xellkÓ Ż (lÓstÓ gorran), dŻ ştÓ cyawazn, wek le rŻdawekanÓ fÍbrÓwerÓda dÓtman, cemawerÓ gorranixwaz pelamarÓ binkey partekanÓ deselat dedat Ż (lÓstÓ goran) wek mÓdyay desellat, ew cemawere be ajaweÁÓ deÁwÍnÓt.

Be boÁŻnÓ Íme emane hoyekanÓ nakammanewey bzŻtnewey goranixwazÓ xellkÓ Ż kewtne jÍr karayÓ ramyare deselatixwazekanin:

Yekem: wek pÍştir basman kird, komellgey kurdistan, taÓstaş le jÍr karayÓ paşmawey cengekandaye Ż rollÓ serekÓ Ż yeklaygerewey mÓlÓşya Ż parte ramyarÓyekan le serdemekanÓ cengzedeyÓda, waykirduwe, ke bzŻtnewey cemawerÓ kemtir bitwanÍt rÓzÓ xoy le parte ramyarÓyekan begşitÓ Ż layene parlemantarÓyekan cyabkatewe Ż rÓzÓ serbexoy xoy bparÍzÓt. Her leber ewe herdem zemÓney xoşbawerrÓy Ż paşkogerÓ bo hÍze ramyarÓyekan tÍda behÍz mawetewe.
Duwem: ew beşey ke lejÍr karayÓ soşyalÓzmÓ deselatixwazanedaye, be heman şÍwey layengranÓ opozsyonÓ rÓformixwazÓ parlemanÓ, Áawyan brrÓwete hÍzÓ derewey xoyan Ż ÁawerwanÓ goranÓ serewixwarn, wate nakokÓyek le araste Ż şÍwe karkirdÓ opozsyonÓ parlemanÓ Ż Áepda nÓye.
SÍyem: leber ew hoyaney pÍştir, cemawer neytwanÓwe be şÍwaze kara Ż şorrşigÍrrekanÓ xebatÓ rojane aşnabÍt, emeş buwete hoy rÍgrÓ le geştin be huşyarÓ serbexobŻn (otonombŻn) Ż awirrdanewe le xebatÓ abŻrÓy Ż mangirtnÓ giştÓ Ż hellxirrandinÓ komellge.
«warem: nebŻnÓ huşyarÓy ÁÓnayetÓ lemerr cyawazÓ berjewendÓ cemawer beramber hÍze ramyarÓyekan Ż deselatdaran, waykirduwe, ke xebatÓ abŻrÓy Ż komellayetÓ le astÍkÓ zor lawazda bÍt Ż emeş dÓsanewe hokarÓ drustnebŻn Ż peynebirdne be pÍdawÓstÓ rÍkixrawe serbexo şorrşigÍrre cemawerÓy Ż pÓşeyyekan. Her emeşe ke away kirduwe, mÓrÓ Ż parte ramyarÓyekan be Áep Ż rastewe, bitwanin be asanÓ le drustkirdnÓ rÍkixrawe zerd Ż paşkokanda lasayÓ rjÍmÓ pÍşŻ bkenewe Ż sŻd le zemÓne amade Ż becÍmawekanÓ ew sŻnete werbigrin.
PÍncem: katÍk ke cemawerÓ narrazÓ bew meydane karayyaney xebat, wate meydanÓ abŻrÓy Ż komelayetÓ aşna nebÍt Ż pÍşÓney nebÍt Ż lay nebŻbÍte sŻnet, ewa tenya bwarÍk ke narezayetÓyekan tÍyda Áeq debestin, bwarÓ ramyarÓye Ż lewÍşda parte opozsyonekanÓ naw parleman Ż derewey parman, xawenÓ kadÓr Ż qsegeranÓ karamen Ż wek dÓtman be kemtirÓn mawe, twanÓyan Ż detwanin, bzŻtnewekan Ż narrezayetÓyekan, belarrÍda bern.
CyawazÓ Íme letek Áep Ż rÍkixrawe mÓrÓy Ż namÓrÓyekanÓ benaw cemawerÓ, lÍreda derdekewÍt, ke Íme le brÓ xoşbawerrÓ be beşdarÓ parlemanÓ Ż ÁeqeÁeqÓ destebjÍrane Ż ÁawbrrÓne desellat, wek amrazÓ gorankarÓ serewixwar le komellge Ż berÍweberayetÓda, pÍ leser xebatÓ abŻrÓy, rÍkxistinÓ serbexo Ż xokrid, rÍkxistinÓ nahÓraşÓ (zincÓre ya torrÓ asoyÓ) Ż piştbestŻ be bnema fÓdratvekan, leberÁawgirtnÓ rÍkixrawe cemawerÓye serbexokan zyatir le rÍkxistinÍkÓ dawakarÓy, bellku leberÁawgirtinyan wek fÍrgey perwerdekirdnÓ mrovÓ komellgey azad Ż amrazÓ berrÓweberayetÓ Ż cÍbekirdnÓ karubarekanÓ komellgey enarkÓ (soşyalÓstÓ azad). Herweha rÍkxistin Ż pÍkhÍnanÓ encumen Ż komune Ż herewezÓye gerrekÓy Ż gundÓy Ż lokalÍyekan Ż grÍdaneweyan le fÍdrasyon Ż konfÍdrasyonekanda le pÍş Ż paşÓ rŻdawekanda, bepÍÁewaney akisyongerekan Ż sÓtwatisyonÁÓyekan, ke tenya le hewllÓ qostenewe Ż zallbŻn beser bzawutnewekandan, Íme mangirtin Ż xopÓşandanÓ ktupirr Ż desbeserdagirtnÓ nawendekanÓ kar Ż xwÍndin Ż fermange Ż dezgekan le barudoxÓ guncaw Ż hellÁŻne giştÓyekanda Ż rÍkxistneweyan leser şÍwazÓ kobŻnewey giştÓ Ż berrÍweberÓ herewezÓ Ż birryardanÓ azad, be şÍwaz Ż ellternatÓvÓ guncaw debÓnÓn.

CyawazÓyekanÓ ďlÓstÓ goranĒ Ż bzŻtnewe narrezayetÓyekanÓ 2006 bem lawe, betaybet xopÓşandanekanÓ fÍbrÓwerÓ Ż dwatirda :

Yekem: dawakarÓ seranÓ em lÓste (lÓstÓ gorran), wek kone endamanÓ parte deselatdarekan, sereta rÓformÓ naw serkirdayetÓ partekanyan bŻ Ż paşan be naÁarÓ Ż behoy derperandinyan, kewtne daxwazÓ rÓformÓ naw rÓzekanÓ partekanyan Ż dwatir le jÍr karayÓ bzŻtenewey xellkÓda Ż bo kemrrengkirdnewey bzŻtneweke, daxwazÓ nehÍştinÓ gendellÓyan berizkirdewe, ke emeş le dawakirdnÓ beşe tallanÓ zyatir, hÓÁÓ dÓke nebŻ.
DŻhem: serkirdekanÓ em bzŻtneweye ya beşÍkÓ zoryan xoyan le yekÍtÓ nÓştamanÓyewe hatŻn, emanÓş ta ew katey ke le ewan cyabŻnetewe le gendelÓ Ż hebŻnÓ nadadperwerÓ komellayetÓ Ż kuştukuştarda berpirsyarbŻn Ż bigre xoşyan gendellbŻn Ż hen.
SÍyem: em lÓste ya layene parlemanÓye, pÍge Ż hÍzÓ her le şarÓ slÍmanÓ Ż şaroÁke Ż dÍhatekanÓ dewruberÓdaye, kemÍkÓş le kerkŻkda hen, le şarekanÓ weku hewlÍr Ż dhok Ż şaroÁkekanÓ dÓkeda ke le jÍr desellatÓ partÓdan ya her nÓn ya zor zor lawazn. Dyare emeş hoy serekÓ xoy heye, ke here serekyekeyan desellatÓ partÓye, ke desellatÍkÓ drrinde Ż xÍllekÓye rÍgre le hebŻnÓ hemŻ dengÍk Ż rengÍkÓ cyawaz, hawkat seranÓ ew lÓstey ke benÍwÓ ew bzŻtnewe drustibŻn, nawÁegern.
«warem: em lÓste serapay keysekey leser gendellÓ drust kirduwe Ż bo berrÍweberayetÓ komellgey kurdÓ hÓÁ elternatÓvÍkÓ cyaway nÓye. Weku Íweş dezanin, gendellÓ keys nÓye Ż be gorrÓnÓ demuÁawekan Ż destawdestkirdin be desellat, gendellÓ bnebirr nakrÍt. GendellÓ xesllet Ż taybetmendÓyeke ke betewawÓ be şÍwazÓ desellat (şÍwey berrÍweberayetÓ) Ż pÍkhatey komellge ke leser bnaxey xawendarÓyetÓ taybetÓ Ż şÍwazÓ krÍgirteyÓ berhemhÍnaneweye grÍdrawetewe, ke her hemŻ emaneş le xizmetÓ sŻd Ż qazanc Ż kellekekirdnÓ pare Ż sermayedarÓdan.
Bedillnyayyewe dellÍyn ke em opozsyone parlemanÓyey ke benawÓ bzŻtnewe narrazÓyekewe qse dekat Ż xoy nÓşandedat, karayÓ leser barudoxe ramyaryeke debÍt, bellam eme watay ewe nÓye, ke karayÓ serekÓ le ser komellgeke Ż bar Ż jyanÓ takÓ naw komellgekewe debÍt.
PÍncem: le rŻy abŻrÓ Ż planÓ rÍkxistinÓ jÍrxanÓ abŻrÓyewe, le beramber plan Ż prosÍsÓ partÓykirdnÓ kerte giştÓyekan, tenya daway beşÓ zyatir deken Ż hÓÁ plan Ż ellternatÓvÍkyan dij bew rewte nÓye, eweş leberewey ke ewanÓş wek parte deselatdarekan pallpiştÓ prosÍsÓ taybetkirdnewey kerte giştÓyekanin, ke hÍnanedÓ xallÓ serekÓ pyadekirdnÓ plane abŻrÓyekanÓ nÓolÓbralÓzme le nawÁekeda. Be aşkra le rageyandinÓ ew lÓsteda Ż lÍdwanekanÓ serdemÓ dengdanekanda derdekewÍt, ke lomey kem beşÓ kompanÓyekeyan ďkompanyay wşeĒye, leÁaw Áepawll Ż beşetalanÓ kompanÓyekanÓ ďnokan Ė hÓ yekÍtÓĒ Ż ďkorrek Ė hÓ partÓĒ Ż zorÍkÓ dÓke.
Şeşem: le rŻy ramyarÓyewe, hÓÁ larÓyekanyan le wabesteyÓ herÍmÓ kurdistan Ż 'Óraq Ái wek wllat Ż Ái wek berÍweberayetÓ bo emerÓka Ż brÓtanya Ż hawpeymanyan nÓye Ż bellku zyatrÓş pÍ leser xatercemÓ dagÓrgeran dadegirnewe, hÓÁ rexne Ż gleyyekyan le plane abŻrÓy Ż serbazÓy Ż ramyarÓy nÓolÓbralekan le nawÁekeda nÓye.
Hewtem: le rŻy sÓstemÓ berÍweberayetÓ Ż kargÍrrÓyewe, zyatir pÍ leser sÓstemÓ parlemanÓ Ż dÍmokratÓ nwÍnerayetÓ Ż mÓrayetÓ teknokratekan dadegrin Ż teknokratixwazÓyan, dekrÍt be tenya cyawazÓyan letek parte desellatdarekan dabnirÍt.
Heştem: le rŻy perwerde Ż fÍrkirdnewe, le baştirÓn barda eweyan dewÍt, ke emrroke le ewrupa heye Ż ewey ke kewtuwete ber narrezayetÓ xwÍndakaran Ż komellge. Ewan nek xwazyarÓ sÓstemÓ azadÓxuzaney perwerde Ż xwÍndin nÓn, bellku herdem destxoşÓ Ż xoşbÓnÓ xoyan bo pareyÓkirdnÓ xwÍndin derdebrrin.

Nohem: le bwarÓ bÓmey dermanÓ Ż xizmetguzarÓ giştÓ Ż bujanewey kertÓ kuştukallÓyyewe, hÓÁ larÓyekanyan le planekanÓ nÓolÓbirlekan le 'Óraqda nÓye Ż zor ştÓ dÓkeş..
Eger em lÓste Ż hawpeymanekanÓ zor dillsozane be bellÍn Ż pagendekanyan rawestin, herÁende taÓsta her pÍÁewanekeman dÓtuwe, deşÍt gorrankarÓ rwalletÓ rubdat, gendellÓ yasayÓ bkat, le hendÍk şwÍnda xellkÓ karame le paye Ż plekanda da bnÍt, destidrÍjÓ partekan le dewllet, wate tedexulkirdinyan, kurt bkatewe, corÍk le azadÓ lÓbrallyane hebÍt Ż drust bkat. Wate lewperrÓ barda renge nzÓk bÍtewe lewey ke lem komellge "svÓlyaney" ewrupada, debÓnrÍt. Bellam krokÓ pirseke bnaxeyyekanÓ weku nadadperwerÓ komellayetÓ Ż dabeşbŻnÓ komellge beser dara Ż nedarÓ zor dyar Ż hejarÓ Ż dewllemendÓ le radebeder, hebŻnÓ bÓrokrasÓ Ż berterÓdan be beşÍk ke le serewey komellgewen, kirdnewey lewe zyatrÓ dergey kurdistan bo bexÍrhatinkirdnÓ bazarrÓ azad Ż wÍrankirdnÓ jÓnge Ż gelÍkÓ dÓke, weku witman eme krokÓ komellge Ż fermanrewayanÓ ayinde debÍt, lekatÓ serkewtinÓ lÓstÓ nawbrada.

Sebaret bew gorrankaryaney ke le beşekanÓ dÓkey xorhellatÓ nawerrastda rŻyandawe; gerÁÓ Íme hawpiştÓman lÍ kirdŻn Ż peyamÓ destxoşÓman bo xellkÓ ew wllatane narduwe Ż berdewam denÍrÓn, bellam Íme pÍmanwaye ke tenha serxanÓ komellgeke gorrawe Ż degorrÓt, ewaneşÓ ke deselat degirnedest, le fermanrrewayanÓ ya rjÍmekanÓ pÍşŻtir baştir nabin, betaybet le dahatŻda xizmetÓ manewey em sÓsteme, ke sÓstemÓ sermayedarÓye, baştir deken.
 me lem bareyewe detwanÓn zor bidwÍyn be hejmarÓş qse bkeyn, bellam ne pirsyarekey Íwe eweye Ż ne lÍreşda karÍkÓ wa bwarÓ tÍruteselÓ debÍt.

PerawÍz:

* deqÓ ÓngilÓzÓ hevpeyvÓneke bo bllawkrawey ( zine ) amade krawe Ż hawkat le mangnamey enarko- pasÓfÓstekanÓ allman( German anarcho-pacifist action group )
( - Graswurzelrevolution http://wwiw.graswurzel.net)da ke be zmanÓ allmanÓ derdeÁÍt, herwa le bllawkrawey (Imminent Rebellion, an anarchist journal from here in Aotearoa/New Zealand http://wwiw.rebelpress.org.niz/publicationis/imminent-r...on-11), le pÍge ÓnternÍtÓyekanÓ (http://libcom.org) Ż (http://anarkismo.net) Ż (http://wwiw.ainfos.ca) Ż pertŻkÓ (Von Jakarta bis Johannesburg) bllaw dekrÍtewe, leser xwast Ż rezamendÓ xatŻ brÓgÓt Ímeş le sekoy enarkÓstanÓ kurdistanda deqe kurdÓyekey bllawÓ dekeynewe.

** xatŻ brÓgÓt lebarey geştekeyewe bo kurdistan dellÍt ďleber dŻ ho hezm dekrid biÁme kurdistan, yekem xebatÓ kurdÓ zor sernicÓ radekÍşam Ż demuyist rastewxo lebareyewe zanyarÓm hebÍt Ż rÍgey rastexo bo hawpiştÓm boy bdozmewe. Em gringÓye le zor lawe hatuwe. Min hemÓşe xebatÓ xorhellatÓ nawerast Ż xoraway asya belamewe gring buwe Ż hewllim dawe kurdÓ fÍr bbim Ż hawkat le barey felestÓnewe zanyarÓ bedest bhÍnim Ż bem core bo maweyekÓ zor le xeyallÓ eweda bŻm Ż demuyist brrom. Herweha leberewey le destey hawpiştÓ koÁeranda beşdarm Ż le nzÓkewe Áawm be xellkÓ kurd dekewÍt Ż lem rÍyewe demzanÓ ke herÍmÓ kurdistan le rŻy ramyarÓ koÁberÓyewe rexney zorÓ lesere.
Hoy duwem eweye, ke min zor peygÓrane gringÓ be parastinÓ jÓnge Ż mafÓ ajellan dedem, katÍk ke ew helem bo rexsa le nzÓkewe agadarÓ sruştÓ 'Óraq bim, zor peygÓr bŻm leser ewey zanyarÓ zyatir wergrim lemer xebatÓ jÓngeparÍzÓ le astÓ nacÓhanÓ kÓşwerÓy bakŻrÓy. Herweha demewÍt bllÍm berrastÓ ezmŻnÍkÓ berÁaw roşinger bŻ bo min, bbÓnim ke rÍkixrawe namÓrÓyekan (NGOs) le nawerra Áon kar deken- detwanrÍt butrÍt wek ezmŻnÍk mamelley letekda dekem, leberewey ke min le zor ruwewe rexnem le yarmetÓ pÓşesazÓ(NGO) heye.
Herweha hÓwadarbŻm ke le maweda ke le kurdistanÓ 'Óraqda beserÓ debem, baştir bitwanim le xerabkarÓyekanÓ ceng le 'Óraqda Ż paşkarayyekanÓ ke le baskirdin nayÍn, tÍbgem Ż ustralya wllatÍk ke tÍyda gewrebŻm Ż yarmetÓyekÓ gewrey be dewllete yekgirtuwekanÓ emerÓka le cengda kirduwe, leberewe erkÓ serşanme bew radey ke detwanim le barey zyan Ż wÍrangerÓ ew wllate be hoy beşdarÓ wlatekemewe beserÓ hatuwe, bo kesanÓ dÓke bgÍrrmewe.

*** em hevpeyvÓne le seretay mangÓ eprrÓllda encam drawe Ż barudoxÓ nawÁeke Ż wllatÓ surye goranÓ beserda hatuwe.

http://anarchistan.co.cc
http://anarkistan.tk
http://anarchistan.tk
http://facebook.com/anarkistan
http://twitter.com//anarkistan

e-mail: anarkistan at activist dot com

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]