user preferences

Een oplossing: vrijheid van beweging voor immigranten

category internationaal | migratie / racisme | policy statement author Wednesday August 04, 2010 05:31author by Europese organisaties in het Anarkismo network - Anarkismo Report this post to the editors
Als internationalisten zijn we tegen iedere soort van grens of barriere tussen volkeren en we keren ons tegen de versterking van grenzen rond de EU. We zullen strijden tegen iedere soort van xenofobische of raciale discriminatie tegen zowel migranten als etnische minderheden in eigen land. [Français] [English] [Norsk] [Italiano] [Čeština] [Ελληνικά] [Dansk]
affichefr_sm.jpg


Een oplossing: vrijheid van beweging voor immigranten

Internationale campagne van Europese organisaties in het Anarkismo network


In recente jaren zijn xenofobie, racisme en angst voor de economische invloed van migraties toegenomen, om de politieke debatten binnen veel Europese landen te domineren. Immigratie is een onvermijdelijk gevolg van het economische en militaire beleid dat wordt uitgevoerd door Europese staten; de gezamenlijke inspanningen om het te voorkomen zijn het gevolg van racisme en een niet bereid zijn om binnenlandse gevolgen onder ogen te zien.

De reactie van de voormalige grote voorstanders van globalisering is geweest om een serie maatregelen aan te nemen om immigratie te voorkomen. Europa heeft een gemeenschappelijk migratie raamwerk aangenomen, akkoorden ondertekend om de rechten van vluchtelingen te reguleren, en migratie controles aan Europa's periferie versterkt. De onderliggende aanname is geweest dat deze mensen buiten moeten worden gehouden. In het proces van het beperken van immigratie hebben Europese landen internationale mensenrechten conventies geschonden.

De combinatie van de behoefte van het kapitaal aan onregelmatig werk en de precariteit die illegale migranten omringt heeft er toe geleid dat arbeiders slaven arbeid aannemen, waardoor illegale arbeid toeneemt onder voorwaarden die ver beneden die van de bredere arbeidersklasse liggen. Dit dient ook om lonen en arbeidsvoorwaarden over de hele linie onder de duim te houden. Kapitalisten zijn er eigenlijk in geslaagd beleid over migratie te gebruiken om goedkope arbeidskrachten te krijgen.

Daar bovenop hebben Europese staten beleid aangenomen dat de rechten van migranten stevig beperkt. Het gebruik van detentie is wijdverbreid, wat invloed heeft op mensen over wiens juridische status nog niet is besloten, of wiens aanvragen zijn afgewezen, waardoor ze gedurende lange periodes gevangen komen te zitten. In essentie criminaliseert het juridische raamwerk rond migratie de migrant. Het meest dramatisch is dat de detentie en vervolging van migranten in Europa immens lijden veroorzaakt en de groei stimuleert van een onderklasse van non-burgers.

De Europese Unie zelf is in het bijzonder betrokken bij de sluiting van grenzen, door programma's als het Den Haag programma en het ad hoc agentschap Frontex van de EU, waarvan het werk volledig gebaseerd is op het idee dat immigratie en migranten inherent problematisch zijn. Dit agentschap heeft de leiding over een Europese grens politie macht die repressieve operaties uitvoert (zoals collectieve arrestaties en deportaties), zonder enige controle.

Als libertaire socialisten die tegen klasse uitbuiting en de staat zijn, is het belangrijk dat we een grondige analyse ontwikkelen over deze kwesties, en effectieve middelen vinden om de groei van xenofobie, repressief staatsbeleid gericht tegen migranten, en de onmenselijke behandeling van vluchtelingen tegen te gaan. Verder moeten we proberen zulke vormen van strijd in verband te brengen met bredere klassenstrijd in Europa, om de internationalistische stroming in de organisaties van de arbeidersklasse te laten opleven.

Als internationalisten zijn we tegen iedere soort van grens of barriere tussen volkeren en we keren ons tegen de versterking van grenzen rond de EU. We zullen strijden tegen iedere soort van xenofobische of raciale discriminatie tegen zowel migranten als etnische minderheden in eigen land.

Als anarchistisch-communistische organisaties steunen we:

  • de vrijheid van beweging en gelijke rechten voor allen, met speciale aandacht voor vrouwen;
  • het recht voor allen om te leven en te werken in het land van eigen keuze, met de familie;
  • het einde van willekeurige arrestaties;
  • de sluiting van alle detentie centra's;
  • een einde aan deportaties;
  • de regulering van alle illegale migraties;
  • de afwijzing van alle Europese richtlijnen en akkoorden.

Alternative Libertaire (Frankrijk)
Workers Solidarity Movement (Ierland)
Federazione dei Comunisti Anarchici (Italie)
Motmakt (Noorwegen)
Organisation Socialiste Libertaire (Zwitserland)


Vertaling naar het Nederlands door a-infos-nl

Related Link: http://www.anarkismo.net
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]