user preferences

Svobodu pohybu pro imigranty

category international | migrace / rasismu | tisková zpráva author Thursday July 29, 2010 22:57author by European Anarkismo Organizations - Anarkismo Report this post to the editors

Prohlášení evropských organizací na síti Anarkismo k jejich mezinárodní kampani, která se zaměřuje na práva imigrantů

"Jako internacionalisté jsme proti jakýmkoli hranicím či bariérám mezi lidmi a bráníme se zesilování hranic kolem EU. Hodláme bojovat proti všem druhům xenofobie nebo rasové diskriminace vůči migrantům a domorodým etnickým menšinám." [English] [Français] [Norsk] [Italiano] [Dansk] [Ελληνικά]
afficheen_sm.jpg


Svobodu pohybu pro imigranty

Prohlášení evropských organizací na síti Anarkismo k jejich mezinárodní kampani, která se zaměřuje na práva imigrantů


V posledních letech začaly xenofobie, rasismus a strach z ekonomického dopadu migrantů ovládat politické debaty uvnitř mnoha evropských zemí.

Imigrace je nevyhnutelný efekt hospodářské a vojenské politiky, kterou evropské státy vedou; výsledkem společného úsilí tomu předejít je rasismus a neochota čelit důsledkům na domácí půdě.

Reakcí mnoha někdejších hlasatelů globalizace je přijímání řady opatření, která mají za cíl zabránit migraci. Evropa přijala častou migrační politiku, podepsala smlouvy regulující práva uprchlíků a zesílila hraniční kontroly po svém obvodě. Základním předpokladem se stalo, že tito lidé nesmí být vpuštěni dovnitř. V procesu omezování imigrace porušují evropské země mezinárodní konvence o lidských právech.

Kombinace poptávky kapitálu po nedůstojné práci a zoufalství sužující nelegální migranty vede pracující k přijímání podřadné práce, čili nárůstu ilegální práce hluboko pod podmínkami, v nichž se nachází širší třída pracujících. To také pomáhá ke stlačování mezd a zhoršování pracovních podmínek. Kapitalistům se vlastně podařilo využívat imigrační politiku k tomu, aby získali levnou pracovní sílu.

K dovršení toho všeho přijaly evropské státy politiku, která výrazně okleštila práva imigrantů. Rozšířené je užívání detenčních (zadržovacích) zařízení, určených pro lidi, o jejichž právním statutu není dosud rozhodnuto, nebo jejichž žádost byla zamítnuta, ti zde pak čelí zadržování po dlouhou dobu. Právní rámec migrace de facto kriminalizuje migranty. Detence a persekuce migrantů v Evropě způsobuje velké utrpení a podporuje vytváření podtřídy ne-občanů.

Evropská unie sama o sobě je obzvláště zaměřena na uzavření hranic pomocí programů, jako je Haagský program a EU pro tento případ vytvořená agentura Frontex, jejíž práce je zcela založena na myšlence, že imigrace a migranti jsou vnitřním problémem. Tato agentura má na starosti evropské pohraniční policejní sbory, které provádějí represivní operace (jako kolektivní zatýkání a deportace) bez jakékoliv kontroly.

Tak jako se libertinští socialisté stavěli proti třídnímu vykořisťování a státu, je nyní důležité, abychom my rozvinuli důkladnou analýzu těchto otázek a nalezli efektivní způsob, jak bojovat proti nárůstu xenofobie, represivní státní politiky zaměřené na migranty a nelidskému zacházení s uprchlíky. Navíc se musíme pokusit spojit tyto boje s širším třídním zápasem v Evropě, aby se tak znovuposílilo internacionální vědomí v organizacích pracující třídy.

Jako internacionalisté jsme proti jakýmkoli hranicím či bariérám mezi lidmi a bráníme se zesilování hranic kolem EU. Hodláme bojovat proti všem druhům xenofobie nebo rasové diskriminace vůči migrantům a domorodým etnickým menšinám.

Jakožto anarchokomunistické organizace podporujeme:

  • svobodu pohybu a rovná práva pro všechny, se zvláštní pozorností k ženám,
  • právo všech žít a pracovat v zemi podle své volby,
  • konec svévolného zatýkání,
  • uzavření všech detenčních center,
  • konec deportací,
  • zrovnoprávnění všech ilegálních migrantů
  • zrušení všech evropských nařízení a dohod.

Alternative Libertaire (Francie)
Workers Solidarity Movement (Irsko)
Federazione dei Comunisti Anarchici (Itálie)
Motmakt (Norsko)
Organisation Socialiste Libertaire (Švýcarsko)26.7.2010

Přeloženo z Anarkismo.net.
Překlad zveřejněné na internetových stránkách Československá anarchistická federacia.

Related Link: http://www.anarkismo.net
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
© 2005-2023 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]