user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.

Om Anarkismo.net

Anarkismo.net er et produkt av internasjonalt samarbeide mellom anarkistiske grupper og individer, som er enige med vår redaksjonelle erklæring (se lenger ned på siden). Nettstedets hensikt er å fremme kommunikasjon, diskusjon og debatt innen den globale anarkistiske bevegelsen.

Intensjonen vår er å bygge denne siten til en virkelig flerspråklig og global ressurs. Vi har tenkt til å jobbe nært sammen med den anarkistiske bevegelsen som eksisterer. Alle redaktørene er enten medlemmer av anarkistiske organisasjoner, eller med i som kollektiver forsøker å etablere anarkistiske organisasjoner.

Redaksjonell erklæring

Vi identifiserer oss selv som anarkister innen den "plattformistiske", anarko-kommunistiske eller especifistiske (mer eller mindre en latin-amerikansk versjon av plattformisme) tradisjonen innen anarkismen. Vi identifiserer oss -stort sett- med denne tradisjonens teoretiske grunnlag og den organisatoriske praksis den argumenterer for, men ikke nødvendigvis alt annet den har gjort eller sagt. Den er et utgangspunkt for vår politikk -ikke et endepunkt.

Denne tradisjonens essens er behovet for organisasjoner som ønsker å utvikle:

  • Teoretisk enighet
  • Taktisk enighet
  • Kollektiv handling og disiplin
  • Føderalisme

Anarkisme vil bli skapt av klassekampen mellom samfunnets overveldende majoritet (arbeiderklassen), og den bittelitte minoriteten som styrer samfunnet i dag. En suksessrik revolusjon krever at anarkistisk ideologi blir den dominerende ideologien i arbeiderklassen. Det vil ikke skje spontant. Vår rolle er å gjøre den anarkistiske ideologi til den dominerende ideologi, eller som det noen ganger uttrykkes: å bli "ideenes lederskap".

En særdeles viktig del av vår aktivitet er arbeide innen arbeiderklassens økonomiske organisasjoner (arbeiderforeninger, fagforeninger, klubber), der dette er en mulighet. Vi forkaster derfor syn som avviser aktivitet i fagforeningene, fordi som medlemmer av arbeiderklassen er det bare naturlig at vi også burde være medlemmer i disse masseorganisasjonene. Innen foreningene kjemper vi for demokratiske strukturer som er typisk for anarko-syndikalistiske organisasjoner -slik som tretti-tallets CNT. Men fagforeningene -uansett hvor revolusjonære- kan ikke erstatte behovet for anarkistiske politiske organisasjoner.

Vi ser det også som vitalt å arbeide i kamper som utspiller seg på utsiden av arbeidsplassen og fagforeningene. Disse kampene inkluderer særskilte undertrykkelser, imperialisme og sannelig arbeiderklassens kamp for et verdig sted og miljø å leve i. Vår generelle tilnærming til disse kampene -slik som vår tilnærmelse til fagforeningene- er å involvere oss selv i massebevegelsene, for å spre anarkistiske organisasjonsmetoder som direkte demokrati og direkte aksjon.

Vi motsetter oss aktivt alle utslag av fordommer innen arbeiderbevegelsen og samfunnet i sin helhet. Vi prioriterer å kjempe side ved side med de som kjemper mot rasisme, sexisme, [religiøs] sekterisme og homofobi. Vi mener en revolusjons suksess, og en suksessrik utryddelse av disse typer undertrykkelse etter revolusjonen, avhenger av å utvikle slike kamper i den før-revolusjonære perioden. Kampmetodene vi argumenter for er en forberedelse til bestyrelsen av samfunnet etter anarkistiske og kommunistiske retningslinjer etter revolusjonen.

Vi kjemper mot imperialisme, men framhever anarkisme som et alternativ til nasjonalisme. Vi forsvarer anti-imperialistiske grasrotsbevegelser mens vi argumenterer for en anarkistisk strategi, i stedet for en nasjonalistisk strategi.

Vi ser behovet for at anarkistiske organisasjoner som er enige i disse prinsippene sammenslutter seg internasjonalt. Dog tror vi at den mulige graden av sammenslutning -og hvor mye ressurser vi legger i det- bestemmes av suksessen til nasjonale eller regionale organisasjoners kapasitet til å muliggjøre slikt internasjonalt arbeide -ikke tomme slagord.

Nettstedets konkrete mål er presisert i et annet dokument.

PDF-versjon (engelsk) (One sided leaflet with the site logo and the editorial statement).

© 2005-2021 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]