user preferences

34396_457826783577_692448577_5503376_3563617_n.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Εργατικοί Αγώνες Wednesday April 11, 2012 - 19:42 by Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε   image 1 image
Ανακοίνωση της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε για τις πρόσφατες εξελίξεις της «δημοκρατίας» τους ... read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali Sunday April 08, 2012 - 13:51 by Commissione Sindacale FdCA
La "magnifica riconquista", che ripristina un principio di civiltà giuridica, il prevedere la reintegra nel caso di licenziamenti economici insussistenti, su cui è costruita la nota della segreteria della CGIL, parte da questa modifica introdotta nella stesura definitiva del governo sull'articolo 18: la manifesta insussistenza del licenziamento per motivo economico. ... read full story / add a comment
jumbo.jpg
bolivia / peru / ecuador / chile / workplace struggles Saturday April 07, 2012 - 09:07 by Sindicato Nacional Jumbo   image 1 image
"En síntesis, lo que obtuvimos, mas allá de los evidentes aumentos cuantitativos, es introducir en la empresa y en la matriz de los sindicatos de Jumbo, una nivelación general para los trabajadores de planta como Part-time -antes segmentados por la empresa-, originando paulatinamente la eliminación de las disparidades entre los empleados de este supermercado, dando beneficios a todos por igual". ... read full story / add a comment
ithith.png
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Εργατικοί Αγώνες Friday April 06, 2012 - 18:45 by ΕΣΕ Θεσσαλονίκης   image 1 image
«Είμαστε και μεις όπως ολοι …..είμαστε αναγκασμένοι να δουλεύουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε». Με προϋπόθεση αυτό τον εκβιασμό όλοι οι εργαζόμενοι βιώνουμε τις χειρότερες συνθήκες στα πλαίσια της μισθωτής σκλαβιάς. Είναι η εποχή που τα αφεντικά κάνουν πάρτυ και έχουν ξεσαλώσει. Πληρώνουν όσα θέλουν, όποτε και αν θέλουν, για όποτε και όσο μας χρειάζονται. ... read full story / add a comment
¿Escasa participación? Las calles de Madrid durante el 29-M
iberia / workplace struggles Friday April 06, 2012 - 05:19 by Confederación Nacional del Trabajo   image 1 image
Por parte de CNT tenemos muy claro nuestro objetivo: continuar la lucha por todos los medios a nuestro alcance hasta conseguir lo que nos hemos propuesto, que es devolver al cajón la reforma laboral. Y para ello vamos a seguir pidiendo la unidad de la clase trabajadora, porque solo unidos podremos lograr ese objetivo. El método: seguir luchando sin descanso y al precio que sea necesario. Este es el único sacrificio que entendemos. ... read full story / add a comment
huelgageneralmadrid.jpg
iberia / workplace struggles Saturday March 31, 2012 - 22:41 by Confederación Nacional del Trabajo   text 4 comments (last - wednesday april 04, 2012 - 09:50)   image 1 image
CNT considera que la huelga del 29 de marzo marca el camino a seguir contra la reforma laboral y los recortes sociales. El amplio seguimiento de la huelga, y las masivas movilizaciones en las calles, exigen continuar la lucha para derogar la Reforma Laboral y enfrentar los recortes sociales. ... read full story / add a comment
cgtanimada_1.gif
iberia / workplace struggles Friday March 30, 2012 - 23:42 by Confederación General del Trabajo   image 1 image
Para la CGT, la jornada de Huelga General del 29M hay que catalogarla como éxito rotundo, ya que, a pesar de las amenazas, chantajes, miedo a ser despedido... de la patronal y Gobierno, ha habido un seguimiento muy importante, muy superior a la Huelga General del pasado 29 de septiembre de 2010. ... read full story / add a comment
jumbito_2.jpg
bolivia / peru / ecuador / chile / workplace struggles Thursday March 29, 2012 - 23:49 by Sindicato Nacional Jumbo   image 1 image   video 1 video file
Comunicado Oficial - Sindicato Nacional de trabajadores Jumbo ... read full story / add a comment
29m_huelga_general_corazon.png
iberia / workplace struggles Wednesday March 28, 2012 - 01:18 by Confederación General del Trabajo   image 1 image
Una movilización general de toda la sociedad, que tiene como objetivo parar la producción, la distribución, la comercialización y el consumo del sistema capitalista y ocupar la calle, en el sentido más amplio de la palabra, el próximo jueves 29 de marzo. ... read full story / add a comment
redeuropeasindicalismoalternativo.jpg
iberia / workplace struggles Tuesday March 27, 2012 - 22:33 by Red Europea del Sindicalismo Alternativo   image 1 image
La red europea del sindicalismo alternativo y de base quiere expresar todo su apoyo a la huelga general del 29 de marzo convocada en el Estado español en contra de una reforma laboral que consiste en reducir los derechos de los trabajadores conquistados después de muchos años de luchas. ... read full story / add a comment
cntcgtso.jpg
iberia / workplace struggles Tuesday March 27, 2012 - 19:12 by Organizaciones sindicales combativas   text 2 comments (last - thursday october 25, 2012 - 23:20)   image 1 image
Joint statement by the Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Nacional del Trabajo (CNT) and Solidaridad Obrera (SO) trade unions, appealing to the working class in Spain to join the day of strike action called for 29 March 2012. [Castellano] [Italiano] ... read full story / add a comment
fdca4_1.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali Monday March 26, 2012 - 18:42 by Commissione Sindacale FdCA   image 1 image
Il percorso di lotta risulta non breve, ci potranno anche essere gli storici "tradimenti" ai quali gridare e coloro che non aspettano altro, ma il conflitto rimane aperto e da agire. Uniti, ricostruendo rapporti di forza alla base in tutti i luoghi di lavoro. Al di là delle sigle di appartenenza. ... read full story / add a comment
ese.jpg
Διεθνή / Εργατικοί Αγώνες Saturday March 24, 2012 - 16:47 by ΕΣΕ Αθήνας   image 1 image
Κείμενο της ΕΣΕ Αθήνας για την πανευρωπαϊκή ημέρα δράσης ενάντια στον καιταλισμό (Μ31) ... read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali Friday March 23, 2012 - 20:35 by Commissione Sindacale FdCA
Alla battaglia dei metalmeccanici, che sta continuando anche in questi giorni in diverse aree industriali del paese si stanno aggiungendo, in alcuni territori significativi, altre categorie. Questo rimane il punto di riferimento dirimente: scioperi, assemblee in sciopero, blocchi e manifestazioni, con uscite dai luoghi di lavoro sono esempi di autonoma espressione dei lavoratori. A prescindere ed indipendentemente dai tempi di decisione della Camusso e del rituale del dialogo sindacal-padronale-governativo che sta caratterizzando questa pseudo-trattativa. ... read full story / add a comment
cntcgtso.jpg
iberia / lotte sindacali Tuesday March 20, 2012 - 20:32 by Organizaciones sindicales combativas   image 1 image
Comunicato congiunto delle organizzazioni sindacali Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Nacional del Trabajo (CNT) e Solidaridad Obrera (SO) che chiamano la classe lavoratrice spagnola a partecipare alla giornata di sciopero generale indetta per il 29 marzo. [Castellano] ... read full story / add a comment
fdca4.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali Tuesday March 20, 2012 - 20:27 by Commissione Sindacale FdCA   image 1 image
Quello che si profila nei prossimi giorni non è il solito pessimo accordo sul "mercato" del lavoro, ma la pietra conclusiva posta in modo tombale sui diritti e le tutele conquistate dalle lavoratrici e dai lavoratori in decenni di lotte. Il contenuto dei documenti, prodotti dal governo e non solo, elimina le tutele, non modifica alcunché del regime di precarietà dilagante, ma crea la libertà per le imprese di licenziare per motivi economici, eliminando la legge 223/9, svuotando l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, confinando il tutto sulla parte discriminatoria, peraltro da dimostrare (sic!). ... read full story / add a comment
1081399_3.jpg
grecia / turchia / cipro / lotte sindacali Monday March 19, 2012 - 17:00 by Employees of the Ministry of Culture   image 1 image
Ogni cosa collassa nella Grecia dell'austerity imposta dal memorandum del Fondo Monetario Internazionale: collassano i diritti del lavoro, collassa il welfare (ospedali, scuole, ecc), collassano le istituzione democratiche, la coesione sociale di questo paese va in frantumi, mentre il governo greco, la Troika e l'Unione Europea si preoccupano solo del bene dei creditori e delle banche. I ben noti valori dell'antica civiltà greca sono stati del tutto dimenticati in un mondo dominato dai Mercati. [English] ... read full story / add a comment
1081399_3.jpg
greece / turkey / cyprus / workplace struggles Saturday March 17, 2012 - 16:42 by Employees of the Ministry of Culture   image 1 image
Everything collapses in the Greece of the IMF austerity memorandum: the labor rights, the welfare state (hospitals, schools etc), the democratic constitutions, the social cohesion of this country are taken apart, while the Greek government, Troika and European Union care only for the welfare of the creditors and the banks.The renowned values of the ancient Greek civilization are fully abandoned in a world ruled by the Markets. [Italiano] ... read full story / add a comment
1081399_2.jpg
grecia / turquía / chipre / workplace struggles Saturday March 17, 2012 - 16:40 by Trabajadores de los servicios del Ministerio de Cultura   image 1 image
Hoy en día, en Grecia se liquidan los derechos laborales y se reducen los servicios sociales como los colegios y los hospitales. Se elimina todo rastro de democracia y cada vez más personas se hunden en la miseria. Lo único que les interesa al gobierno y a la Unión Europea es la prosperidad de las economías bancarias y todo se ve destinado a convertirse en propiedad privada o a caer en manos de grandes prestamistas. En momentos como este, a la sociedad no le queda mucho que perder. Los célebres valores de la antigua cultura griega, a la que todo el mundo apela con enorme celo, han quedado de lado en este mundo de mercados y bancos. ... read full story / add a comment
1081399_1.jpg
grèce / turquie / chypre / luttes en milieu de travail Saturday March 17, 2012 - 16:37 by Εmployes aux services du Ministère de la Culture   image 1 image
En Grèce du Memorandum tout écroule : les droits du travail, les services sociales (hôpitaux, écoles etc.), les institutions démocratiques, le tissu social entier du pays. Le gouvernement et le troika ne s’intéressent qu’au bien être des chiffres et des banques. Le monde des marchés écarte complètement toute valeur humaniste de la culture grecque ancienne. ... read full story / add a comment
Employees at the Zarfati Garage in Mishur Adumim vote to strike on July 22, 2014. (Photo courtesy of Ma’an workers union)

Workplace struggles

Wed 29 Jun, 09:53

browse text browse image

textFrancia, Europa: bloccare tutto! 06:36 Mon 27 Jun by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments


Dopo tre mesi di mobilitazione e quindici scioperi, a cui partecipano anche i nostri militanti di Alternative Libertaire e della CGA, il movimento contro la Loi Travail non si indebolisce e le azioni continuano.

final_logo2_1.png imageΕνάντια στις Λευκέ&#... 18:21 Sun 26 Jun by Αναρχική Ομοσπονδία - Περιφέρεια Αθήνας 0 comments

Με δεξιά ή με αριστερά η αστική τάξη κάνει τη δουλειά της και προσπαθεί να την διαφημίσει με φιέστες σαν τις λευκές νύχτες. Ο κόσμος της εργασίας πρέπει να σταματήσει αυτές τις φιέστες. Το κεφάλαιο θέλει να μοιράσει μια νέα ψευδή ταυτότητα, αυτή του καταναλωτή για τον ελεύθερο χρόνο του εργαζόμενου. Και με αυτήν να τον στρέψει εναντίον του εαυτού του. Ο κόσμος του αγώνα στέκεται απέναντι σε αυτή την προπαγανδιστική μηχανή.

ese11724x1024.png imageΑς ενωθούμε 16:02 Mon 20 Jun by Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση Ημαθίας 0 comments

Στην ΕΣΕ λειτουργούμε πέρα από συντεχνιακές λογικές και δεν διακρίνουμε ανάμεσα σε εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε έλληνες και μετανάστες, σε άντρες και γυναίκες. Για τον κόσμο της εργασίας, η ελευθερία δεν νοείται σε ένα περιβάλλον διακρίσεων που γίνονται με βάση τη φυλή, το φύλο, το χρώμα, το είδος, την ηλικία, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τα σωματικά χαρακτηριστικά. Κοινός αντίπαλος μας είναι το σύστημα του καπιταλισμού και η εκμετάλλευση. Καθημερινά θέτουμε τους όρους ενός συνεχούς αγώνα για τη βελτίωση των ζωών μας και την απελευθέρωση τους από την καταπίεση.

textTutto passa dalla lotta 20:02 Mon 13 Jun by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

Alternativa Libertaria/FdCA partecipa al presidio genovese del 13 giugno, organizzato dal “Collettivo Noi saremo tutto” in solidarietà con i lavoratori francesi in lotta contro la loi travail.

textProlongation de l'état d'urgence, interdictions de manifester, arrestations : Non à l'État policier,... 13:54 Fri 27 May by Relations Extérieures de la CGA 0 comments

Résistons aux dispositifs et mesures liberticides et redoublons d'énergie pour amplifier la contestation sociale contre la loi Travail et son monde.

logo_riposte_offensive.png imageFrance : et maintenant, tout bloquer ! 01:54 Mon 23 May by Commission internationale Alternative libertaire 1 comments

Les syndicalistes de l’appel « On bloque tout ! » tenaient meeting jeudi 19 mai, au soir d’une nouvelle journée de grève. Dans la grande salle Croizat de la Bourse du travail de Paris, ce sont 200 militant.e.s qui sont venu.e.s échanger sur la mobilisation en cours. Impressions.

rubon391b62a8.png imageFrance : contre le projet de loi Travail ! 01:24 Mon 23 May by Commission internationale Alternative libertaire 0 comments

La mobilisation contre la loi travail a démarré très fort le 9 mars dernier. Après une journée de grève réussie le 31 mars, elle a subi un revers avec une faible mobilisation le samedi 9 avril. Par ailleurs, la jeunesse a été très mobilisée en mars mais peine à franchir un nouveau palier et les vacances puis les examens universitaires n’aident pas. Comment rebondir?

img_04101.jpg imageΕργατικό Ταμείο Αλ&#... 20:42 Mon 09 May by Συνέλευση Ταξικής Αλληλεγγύης 0 comments

Λόγω της φανερής έλλειψης συνδικαλιστικών δομών στους χώρους δουλειάς, της ξεπουλημένης γραφειοκρατικής ηγεσίας της ΓΣΕΕ και του συνδικαλισμού που ταυτίζεται με τις μικροπολιτικές κομμάτων τύπου ΠΑΜΕ, υπάρχει ένα μεγάλο κενό στις διεκδικήσεις των εργαζομένων απέναντι στα αφεντικά. Αυτό το κενό θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε μέσω του συντονισμού που θέλουμε να φτιάξουμε, με σκοπό να προσεγγίσουμε εργαζόμενους και να συσπειρωθούμε μαζί τους γύρω από τον συνδικαλισμό βάσης.

13148000_10209105563821906_765149549_o1.jpg imageΝα σπάσουμε τη βιτρ&... 05:49 Thu 05 May by Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης 0 comments

Την Κυριακή 8 Μάη θα είμαστε στο δρόμο διαδηλώνοντας και περιφρουρώντας, με αποκλεισμούς καταστημάτων, την γενική απεργία που έχει κηρυχθεί, όχι γιατί το είπε η ΓΣΕΕ, με την οποία είμαστε ρητά και ξεκάθαρα σε αντίθετα στρατόπεδα της ταξικής πάλης, αλλά επειδή η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας δεν πρέπει να επιβληθεί. Επειδή θα αντισταθούμε σε κάθε επιθετική κίνηση του κεφαλαίου, από το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ως τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, το κόψιμο των επιδομάτων, τη διάλυση της δημόσιας περίθαλψης, τις αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά, την αύξηση των εισιτηρίων στα ΜΜΜ, τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου που υποχρεώνουν εργάτες σε αποζημίωση των αφεντικών για εργατικά ατυχήματα, τα κοψίματα ρεύματος και νερού και τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.

croppedrobenlogoe1461186602423.png imageΤαξική Εργατική Πρ&#... 06:14 Tue 03 May by Dmitri 0 comments

Οι εργαζόμενοι στο αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο “Ρομπέν του Ξύλου” μαζί με όσες κι όσους πλαισιώνουν με αλληλεγγύη την προσπάθειά μας σας καλούμε να βρεθείτε μαζί μας στην απεργιακή συγκέντρωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς την Κυριακή 8 Μαΐου στις 11πμ στην πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας.

more >>

textFermare il caporalato, costruire l'alternativa libertaria nelle campagne Jun 27 by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

I braccianti. Lavoratori e lavoratrice invisibili per la legge e per la società, ma che si sono resi visibili attraverso uno sciopero generale nazionale di 8 ore, occupando le vie di Bari, lo scorso 25 giugno.

textUn anacronismo storico Jun 26 by Lucio Garofalo 0 comments

Il capitalismo è un ingranaggio economico rovinoso, ma soprattutto è un modello anacronistico ed irrazionale: esso, a causa delle disfunzioni interne, genera periodicamente fenomeni di crisi, i cui effetti devastanti vengono scaricati sistematicamente sulle classi lavoratrici subalterne, che sono scarsamente rappresentate sul terreno politico ed in tal modo si impoveriscono e si indeboliscono ulteriormente...

textInterdictions de manifs, casse sociale : résistons dans la rue ! Jun 23 by Relations Extérieures de la CGA 0 comments

Alors qu'une large majorité de la population soutient encore et toujours le mouvement contre la loi travail, le gouvernement tente par tous les moyens de le casser. Il vient de franchir une étape supplémentaire avec la menace d'interdiction de la manifestation intersyndicale du jeudi 23 juin sur Paris, transformée suite aux protestations syndicales à un simulacre de manifestation avec un parcours ridiculement court.

imageCentral Unitaria de Trabajadores: rol histórico, trayectoria política y desafíos para un nuevo sindi... Jun 11 by Sebastián Osorio 0 comments

Presentamos reflexiones que permiten comprender su papel durante la Reforma Laboral, los intereses en juego de los partidos de la Nueva Mayoría y el escenario que enfrenta el sindicalismo de clase.

imageTrabajadoras y trabajadores agrícolas, reforma laboral y “Estatuto del Temporero” Jun 11 by Francisco Maturana 0 comments

Publicado originalmente en la edición N°33 del periódico anarquista chileno Solidaridad

more >>

textFrancia, Europa: bloccare tutto! Jun 27 0 comments


Dopo tre mesi di mobilitazione e quindici scioperi, a cui partecipano anche i nostri militanti di Alternative Libertaire e della CGA, il movimento contro la Loi Travail non si indebolisce e le azioni continuano.

imageΕνάντια στις Λευκέ&#... Jun 26 0 comments

Με δεξιά ή με αριστερά η αστική τάξη κάνει τη δουλειά της και προσπαθεί να την διαφημίσει με φιέστες σαν τις λευκές νύχτες. Ο κόσμος της εργασίας πρέπει να σταματήσει αυτές τις φιέστες. Το κεφάλαιο θέλει να μοιράσει μια νέα ψευδή ταυτότητα, αυτή του καταναλωτή για τον ελεύθερο χρόνο του εργαζόμενου. Και με αυτήν να τον στρέψει εναντίον του εαυτού του. Ο κόσμος του αγώνα στέκεται απέναντι σε αυτή την προπαγανδιστική μηχανή.

imageΑς ενωθούμε Jun 20 0 comments

Στην ΕΣΕ λειτουργούμε πέρα από συντεχνιακές λογικές και δεν διακρίνουμε ανάμεσα σε εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε έλληνες και μετανάστες, σε άντρες και γυναίκες. Για τον κόσμο της εργασίας, η ελευθερία δεν νοείται σε ένα περιβάλλον διακρίσεων που γίνονται με βάση τη φυλή, το φύλο, το χρώμα, το είδος, την ηλικία, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τα σωματικά χαρακτηριστικά. Κοινός αντίπαλος μας είναι το σύστημα του καπιταλισμού και η εκμετάλλευση. Καθημερινά θέτουμε τους όρους ενός συνεχούς αγώνα για τη βελτίωση των ζωών μας και την απελευθέρωση τους από την καταπίεση.

textTutto passa dalla lotta Jun 13 sezione "Nino Malara" Genova 0 comments

Alternativa Libertaria/FdCA partecipa al presidio genovese del 13 giugno, organizzato dal “Collettivo Noi saremo tutto” in solidarietà con i lavoratori francesi in lotta contro la loi travail.

textProlongation de l'état d'urgence, interdictions de manifester, arrestations : Non à l'État policier,... May 27 Coordination des Groupes Anarchistes 0 comments

Résistons aux dispositifs et mesures liberticides et redoublons d'énergie pour amplifier la contestation sociale contre la loi Travail et son monde.

more >>
© 2005-2016 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]