user preferences

Ιταλία / Ελβετία / Μετανάστευση / Ρατσισμός Sunday July 12, 2009 - 20:57 by Federazione dei Comunisti Anarchici
Αυτό δεν είναι ένας περίπατος στο πάρκο της κοινωνικής συμφιλίωσης, είναι ο ταξικός πόλεμος ενάντια στο σύστημα, ενάντια στο κεφάλαιο, ενάντια στο φασισμό. [Italiano] [English] ... read full story / add a comment
italy / switzerland / repression / prisoners Thursday July 09, 2009 - 17:52 by FdCA National Secretariat
Against this repressive, subversive project of the State, we show our fullest solidarity by joining in the chorus "PROTESTING IS NOT A CRIME - FREE THEM ALL!". Standing united with all those who have opposed and who go on opposing the repression, we Anarchist Communists call for class unity and the mobilisation of all grassroots organisations in a NEW RESISTANCE. [Italian] [Ελληνικά] [Nederlands] ... read full story / add a comment
italia / svizzera / repressione / prigionieri Thursday July 09, 2009 - 16:56 by Segreteria Nazionale FdCA
Strano paese, l'Italia. All'Aquila si sfrutta il terremoto per sperimentare nuove forme di controllo sociale, a Vicenza il regime si conferma stato di polizia, violando le sue stesse regole con un blocco militare che prova a negare lo svolgimento regolare di un corteo autorizzato a un comitato cittadino, e il giorno dopo a Torino, Bologna, Padova, Napoli, Reggio Calabria, 21 militanti, compagni, studenti, sono arrestati per aver manifestato contro il G8 nelle Università. E quando gli studenti della Sapienza a Roma continuano l'occupazione per protestare contro gli arresti degli studenti, un corteo contro il G8 viene fermato e disperso con arresti. [English] [Ελληνικά] [Nederlands] ... read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sul territorio Tuesday July 07, 2009 - 18:39 by Federazione dei Comunisti Anarchici   text 1 comment (last - tuesday july 07, 2009 - 18:40)   image 1 image
La Federazione dei Comunisti Anarchici aderisce alla manifestazione del 4 luglio, e sostiene attivamente lo sforzo dei comitati cittadini che continuano a resistere efficacemente con una lotta di massa impegnata a fermare la militarizzazione del territorio del vicentino, già martoriato dalla presenza di diverse strutture militari. ... read full story / add a comment
italia / svizzera / repressione / prigionieri Friday June 26, 2009 - 17:02 by Coordinamento contro la repressione per i diritti
Il Coordinamento fa appello a tutti coloro i quali sono interessati a smascherare e contrastare la repressione nelle sue varie forme, intervenendo concretamente sul duplice piano - politico e giuridico - in cui si sviluppa l'attacco del potere alle libertà e ai diritti fondamentali di ciascuno. ... read full story / add a comment
mortisullavoro.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali Wednesday May 27, 2009 - 23:30 by FdCA Sicilia   image 1 image
La FdCA Sicilia si unisce all'appello lanciato dalla Rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro, per una mobilitazione immediata nazionale di tutti i lavoratori, e rilancia la necessità di un fronte unico, per la ripresa di una nuova resistenza. ... read full story / add a comment
italia / svizzera / vari Wednesday May 27, 2009 - 18:06 by Coordinamento Anarchico Palermitano
A diciassette anni dalla strage di Capaci, prendiamo spunto da quel drammatico evento per riflettere su quello che accadde allora e su tutto ciò che sta accadendo oggi in Italia. Nel 1992 Giovanni Falcone divenne vittima sacrificale dagli apparati dello stato che proprio in quegli anni si preparavano a ridefinire gli assetti di potere sconvolti di lì a poco dal terremoto politico di Tangentopoli e dalla caduta dei maggiori partiti di governo.
... read full story / add a comment
nomuos.jpg
italia / svizzera / ambiente Wednesday May 27, 2009 - 17:00 by FdCA SIcilia   image 1 image
La Federazione dei Comunisti Anarchici Sicilia, esprime tutta la sua solidarietà militante alla popolazione in lotta contro l'istallazione a Niscemi in contrada Ulmo, all'interno della riserva naturale, delle antenne del MUOS. ... read full story / add a comment
fdcasicilia.jpg
italia / svizzera / repressione / prigionieri Monday May 25, 2009 - 16:40 by FdCA Sicilia   image 1 image
I militanti della Federazione dei Comunisti Anarchici - Sicilia esprimono la loro solidarietà a tutte vittime del grave atto di repressione messo in atto dalla Digos, durante la celebrazione dell'anniversario della strage di Capaci il 23/5/09. ... read full story / add a comment
italië / zwitserland / repression / prisoners Wednesday May 13, 2009 - 19:12 by FdCA Nationaal Secretariaat
De Federazione dei Comunisti Anarchici beschouwt gebeurtenissen bij een rechtszaak in Terni met grote zorg, een rechtszaak waarbij het openbaar ministerie de "Informele Anarchistische Federatie" heeft gedefinieerd als de gewapende vleugel van de Italiaanse Anarchistische Federatie (FAI). ... read full story / add a comment
Ενωμένοι στην ελευθεριακή μέθοδο δράσης και σε ταξική αλληλεγγύη, διακηρύσσουμε και πάλι σταθερά την αλληλεγγύη μας με την FAI. ... read full story / add a comment
italy / switzerland / repression / prisoners Tuesday May 05, 2009 - 20:16 by FdCA National Secretariat
The Federazione dei Comunisti Anarchici views events at a trial under way in Terni with great concern, a trial during which the prosecutor is said to have defined the "Informal Anarchist Federation" as the armed wing of the Italian Anarchist Federation (FAI). ... read full story / add a comment
italia / svizzera / repressione / prigionieri Tuesday May 05, 2009 - 18:04 by Segreteria Nazionale FdCA
La Federazione di Comunisti Anarchici valuta con estrema preoccupazione quanto sta avvenendo in un processo istruito a Terni, nel corso del quale il Pubblico Ministero avrebbe definito la “Federazione Anarchica Informale” come il braccio armato della Federazione Anarchica Italiana. ... read full story / add a comment
18apriletaranto.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali Tuesday April 14, 2009 - 22:19 by Federazione dei Comunisti Anarchici   image 1 image
Occorre rilanciare una forte mobilitazione sindacale di classe, che rivendichi il rafforzamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che devono essere istituiti in ogni luogo di lavoro anche su iniziativa autonoma ed autogestita dei lavoratori, e devono essere messi anche in condizione di poter operare, protetti e tutelati dai ricatti padronali, dai compromessi delle burocrazie sindacali: Occorre che i costi per la prevenzione, per la protezione, per la sicurezza per la salute nei luoghi di lavoro, siano assunti dai datori di lavoro e non scaricati sui contratti di categoria. ... read full story / add a comment
"Antipodi", No.2 - seconda serie
italia / svizzera / movimento anarchico Wednesday March 25, 2009 - 19:11 by Antipodi   image 1 image
E' uscito il numero 2 della nuova serie di ANTIPODI. Tema del ultimo numero è: "America oggi". Il numero analizza i vari aspetti della politica interna e estera degli USA, al di fuori della rappresentazione mediatica che viene data di quel paese. ... read full story / add a comment
italia / svizzera / vari Monday March 16, 2009 - 18:02 by Coordinamento Anarchico Palermitano
Dietro la cortina di fumo della sicurezza si nasconde una realtà durissima: il paese è devastato e la sua classe politica alimenta questo disagio, fomenta le guerre fra poveri e il disordine dell’ingiustizia sociale. ... read full story / add a comment
italia / svizzera / antifascismo Monday March 16, 2009 - 17:56 by FdCA Sez. Nestor Makhno Fano
Non permetteremo che le nostre città siano messe in pericolo dai fascisti di Forza Nuova e dai neo-nazisti di Ordine Studentesco o Casa Pound e per questo che chiediamo alle amministrazioni di non dare spazi pubblici a questi criminali e chiediamo alla popolazione di vigilare e di non lasciare che il fascismo, il razzismo e il nazismo regnino di nuovo in questo paese. ... read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali Wednesday March 04, 2009 - 16:48 by Commissione Sindacale FdCA
Una crisi a macchia di leopardo sta insidiando e distruggendo risorse produttive, occupazione e reddito in diverse parti dell'Italia, dando luogo all'espulsione dai luoghi di lavoro dei soggetti più deboli (lavoratori immigrati, a tempo determinato, a progetto...) ed alla messa in cassa integrazione e/o mobilità dei lavoratori a tempo indeterminato. Il processo è in corso e non è vicino alla sua fine. ... read full story / add a comment
01_lampedusa.jpg
italia / svizzera / migrazione / razzismo Monday February 23, 2009 - 15:33 by Coordinamento Anarchico Palermitano   image 1 image
La recente rivolta scoppiata nel campo di internamento per immigrati dell' isola di Lampedusa è il risultato della ferocia repressiva con cui il governo italiano pretende di gestire il fenomeno dell'immigrazione. Questa ferocia si esprime nelle leggi razziste, nei decreti di urgenza che sono diventati la normalità amministrativa, nel tentativo di far sprofondare questo paese in una specie di "dittatura democratica". ... read full story / add a comment
italia / svizzera / repressione / prigionieri Tuesday February 17, 2009 - 15:42 by FdCA Sezione "Luigi Fabbri", Roma
Esprimiamo la nostra piena solidarietà alle compagne ed ai
compagni anarchici che il 13 Febbraio hanno occupato
nuovamente il centro sociale Cox 18 di Milano. ... read full story / add a comment
Employees at the Zarfati Garage in Mishur Adumim vote to strike on July 22, 2014. (Photo courtesy of Ma’an workers union)

Italy / Switzerland

Sat 25 Jun, 18:30

browse text browse image

textTutto passa dalla lotta 20:02 Mon 13 Jun by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

Alternativa Libertaria/FdCA partecipa al presidio genovese del 13 giugno, organizzato dal “Collettivo Noi saremo tutto” in solidarietà con i lavoratori francesi in lotta contro la loi travail.

textItalia - Elezioni amministrative 2016 - Per cosa si vota? Per chi votare? 03:08 Sat 04 Jun by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

In questa direzione va la vendita di immobili di proprietà comunale, spesso già occupati da centri sociali, associazioni culturali e comitati di inquilini che hanno occupato e rivitalizzato edifici fatiscenti, su cui si abbatte la scure della repressione, degli sgomberi e della distruzione di reti di solidarietà incompatibili con la legge del profitto.

textROMA 7 MAGGIO - La "strategia di Dracula" trafigge il TTIP! 13:13 Sat 07 May by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

La Commissione europea voleva un divieto di 30 anni sull'accesso pubblico ai testi negoziali del TTIP, ora la "strategia di Dracula" imposta da movimento internazionale STOP TTIP ha esposto il vampiro alla luce del sole. Che muoia!

text25 aprile 2016, 1 Maggio 2016 17:06 Wed 27 Apr by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamava l'insurrezione in tutti i territori italiani ancora occupati dai nazifascisti.
Nel giro di 6 giorni, quasi tutta l'Italia settentrionale era stata liberata dai partigiani.
Così il Primo Maggio si festeggiarono contemporaneamente la liberazione e la giornata internazionale dei lavoratori,

textSi salvi l’Europa! Prima le banche e le imprese. Lavoratori, migranti, si salvi chi può! 17:22 Thu 31 Mar by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

Se le condizioni di milioni di persone della classe lavoratrice europea sono agli ultimi posti delle priorità dei governi della UE, c’è almeno un altro milione di persone che si trova proprio in fondo alle preoccupazioni dei governi europei e della UE. Sono i profughi.

textA Bruxelles si piangono i morti, mentre i governi della UE guidano la caccia alle nostre libertà! 05:56 Sat 26 Mar by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

Da una parte, le guerre in Medio Oriente e in Africa, che stanno causando migliaia di morti in nome della "democrazia" e della "lotta al terrorismo". Col risultato almeno apparente di un evidente caos internazionale.
Dall'altra parte, le nostre libertà e i nostri diritti subiscono forti restrizioni, mentre il discorso sulla sicurezza non fa che alimentare il razzismo. In nome della difesa del "fronte interno", ogni giorno in più che passa si mangia un po' di "democrazia".

textEuropa, Italia: 1 marzo 2016 sciopero sociale 05:20 Mon 22 Feb by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

Anche quest'anno il primo marzo è lo sciopero dei migranti e di tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici che vorranno e potranno essere solidali nell'unità di classe, nell'unità della lotta e dei diritti in Italia e in Europa.

textUrbino (PU): Il secolo dei genocidi 00:07 Mon 22 Feb by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

i crimini perpetrati nei territori della ex Yugoslavia e la guerra etnica che ha sconvolto i Balcani. :Un genocidio così vicino da non essere considerato

textTrento: sgombero della Nave Assillo 08:57 Wed 27 Jan by Alternativa Libertaria/FdCA 1 comments

Dopo quasi 3 mesi di occupazione di un vecchio stabile Itea a Trento promossa dai compagni di Trento e Rovereto per riportare all'attenzione pubblica il tema della casa e del diritto all'abitare e per organizzare serate e dibattiti"alternativi" il 19 gennaio è avvenuto lo sgombero da parte della polizia.

ilvagenova.jpg imageGenova: lavoratori ILVA in lotta 03:09 Wed 27 Jan by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

A Genova, sono già scesi in piazza e scenderanno anche oggi, i lavoratori dell’ILVA.

more >>

image25 aprile 2016, 1 Maggio 2016 70 anni di Resistenza, 70 anni di lotte sociali Apr 30 by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

Sono stati decenni in cui quel fascismo, sconfitto militarmente, è riuscito a inserirsi ed a riprodursi all’interno dello Stato e della criminalità organizzata, fino a compiere stragi di popolo per spargere il terrore necessario ad arrestare le lotte operaie e studentesche.
Sono stati decenni in cui il capitalismo italiano ha potuto riprendere l’accumulazione di profitti, imponendo al paese dure condizioni salariali e normative.
Ma l’operazione di riduzione a memorialistica e di depotenziamento del 25 aprile e del 1 Maggio, portata avanti dalle istituzioni statali e da organizzazioni sindacali collaborative e rinunciatarie, non è riuscita a distruggere l’antifascismo ed a falsificarne la memoria, non è riuscita a piegare le lotte dei lavoratori e la loro capacità organizzativa.

imageMilano (30/31 gennaio 2016) "Siamo il sangue nuovo nelle arterie delle metropoli” Feb 13 by Tamara Alderighi e Viap 0 comments

Come militanti di Alternativa Libertaria/FdCA abbiamo partecipato alla due-giorni di Milano seguendo i tavoli "Metropoli e lavoro" e "Democrazia, reddito, ecologia". Qui di seguito il report della nostra esperienza.

imageItalia: legge di stabilità 2016 Dec 16 by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

Legge di stabilità. L'austerità può essere flessibile. Ma le politiche di austerity no! Parola del governo!

Numeri e minacce di una manovra che esclude la classe lavoratrice, che emargina le classi popolari, che precarizza la vita delle persone.

textCittà del Vaticano: quanto vale la giustizia vaticana...? sul processo a Fittipaldi e Nuzzi Dec 07 by Francesca Palazzi Arduini 0 comments

Per i privilegiati tutto si chiude, anche con il papato di Bergoglio, con la contrizione e la punizione comminata in segreto, e forse scontata con obbedienza, in ossequio al “sigillum confessionis”.

textPer una vita senza tornelli Oct 25 by Tucum 0 comments

Il 2 ottobre a Roma c’è stato uno sciopero di 24 ore dei mezzi di trasporto pubblici. Ancora una volta abbiamo assistito al classico gioco dei padroni, attraverso i media, del “divide et impera”, opponendo utenti e lavoratori, su un disagio che ambedue dividono: la condizione di un servizio spazzatura.

more >>

textTutto passa dalla lotta Jun 13 sezione "Nino Malara" Genova 0 comments

Alternativa Libertaria/FdCA partecipa al presidio genovese del 13 giugno, organizzato dal “Collettivo Noi saremo tutto” in solidarietà con i lavoratori francesi in lotta contro la loi travail.

textItalia - Elezioni amministrative 2016 - Per cosa si vota? Per chi votare? Jun 04 0 comments

In questa direzione va la vendita di immobili di proprietà comunale, spesso già occupati da centri sociali, associazioni culturali e comitati di inquilini che hanno occupato e rivitalizzato edifici fatiscenti, su cui si abbatte la scure della repressione, degli sgomberi e della distruzione di reti di solidarietà incompatibili con la legge del profitto.

textROMA 7 MAGGIO - La "strategia di Dracula" trafigge il TTIP! May 07 0 comments

La Commissione europea voleva un divieto di 30 anni sull'accesso pubblico ai testi negoziali del TTIP, ora la "strategia di Dracula" imposta da movimento internazionale STOP TTIP ha esposto il vampiro alla luce del sole. Che muoia!

text25 aprile 2016, 1 Maggio 2016 Apr 27 0 comments

Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamava l'insurrezione in tutti i territori italiani ancora occupati dai nazifascisti.
Nel giro di 6 giorni, quasi tutta l'Italia settentrionale era stata liberata dai partigiani.
Così il Primo Maggio si festeggiarono contemporaneamente la liberazione e la giornata internazionale dei lavoratori,

textSi salvi l’Europa! Prima le banche e le imprese. Lavoratori, migranti, si salvi chi può! Mar 31 0 comments

Se le condizioni di milioni di persone della classe lavoratrice europea sono agli ultimi posti delle priorità dei governi della UE, c’è almeno un altro milione di persone che si trova proprio in fondo alle preoccupazioni dei governi europei e della UE. Sono i profughi.

more >>
© 2005-2016 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]