user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
023c29a6d1.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Εκπαίδευση Friday May 08, 2020 - 19:01 by Συνέλευση για την Κυκλοφορία των Αγώνων   image 1 image
είναι κρίσιμο να δουλευτεί συστηματικά μια συμμαχία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τις μαθήτριες, που ήδη βιώνουν την αλλοτρίωση ενός μαθήματος που κατάντησε “κονσέρβα” και στην πλειοψηφία τους εκδηλώνουν πολύ αρνητικά συναισθήματα απέναντι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ιστορία των ταξικών αγώνων μάς έχει δείξει ότι όταν μια αναδιάρθρωση καταφέρνει να αλλάξει τον χαρακτήρα της εργασίας τότε, μέσα από μια επίπονη διαδικασία, οι εργαζόμενοι ανακαλύπτουν τελικά νέες μορφές άρνησης και συλλογικής αντίστασης. Δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο. Το στοίχημα να μην προχωρήσει η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, να μην βιώσουμε δηλαδή μια εκπαιδευτική δυστοπία, είναι ακόμη ανοιχτό. ... read full story / add a comment
300_0___20_0_0_0_0_0_coyuntura.jpg
internazionale / movimento anarchico Thursday May 07, 2020 - 02:21 by Alternativa Libertaria/FdCA   image 1 image
Il 2020 è iniziato con alcuni cambiamenti a livello regionale, e soprattutto con la continuità dell'enorme e incredibile mobilitazione del popolo cileno. Quella rivolta popolare che ha attraversato più di 100 giorni ha cambiato la situazione sociale e politica di quel Paese, e ha avuto un impatto anche sull'intera regione. È apparso un nuovo scenario e, come abbiamo detto nell'analisi precedente, si inserisce nel quadro dell'enorme ondata di mobilitazioni popolari che si è dispiegata per le comunità latinoamericane (Haiti, Ecuador, e altri Paesi con minore intensità). Come si vede, è tempo per la gente in strada, questi sono tempi di lotta.
Allo stesso tempo, sta iniziando in tutto il mondo una nuova crisi economica che sta aumentando con il Coronavirus e il suo impatto sui mercati internazionali. La questione del petrolio e i suoi effetti sulle economie periferiche dell'America Latina possono avere un impatto anche sul costo della vita e sulla legittimità della tecnocrazia ultraliberale, che continua a far parte di questa nuova fase in tutto il nostro continente.
Ma la pandemia del coronavirus ha portato con sé anche una serie di cambiamenti in questa nuova fase, difficile e prematura da valutare. Tuttavia, il suo impatto ci costringe a discutere di una nuova situazione, una fase globale che sta cambiando con politiche di controllo di massa e misure repressive crescenti, ed è qui che i tre decenni di devastazione del neoliberismo diventano evidenti con il crollo della sanità pubblica e delle misure di sicurezza sociale.
Abbiamo diviso questa analisi in due sezioni: una prima dedicata alla mobilitazione cilena e ai cambiamenti sociali e politici nel continente; e una seconda con un'analisi preliminare sulla nuova situazione che si è venuta a creare dopo l'espansione di Covid-19. ... read full story / add a comment
bolsonaro_guedes_dedo.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / economia Monday May 04, 2020 - 00:49 by BrunoL   image 1 image
Como os artigos de análise que produzo semanalmente tem razoável circulação, peço perdão pelos eufemismos, porque se fosse digitar o que realmente penso a respeito desse tema, o volume de palavrões e xingamentos seria de calão tão baixo quanto o das autoridades que comandam a liquidação econômica do país. ... read full story / add a comment
tomarfortunas.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / economia Saturday May 02, 2020 - 19:17 by Coordenação Anarquista Brasileira   image 1 image
Em uma data forjada no calor da luta da classe trabalhadora, símbolo da vitória que foi a consolidação da jornada de 8 horas de trabalho diário, hoje somos obrigados a assistir às centrais sindicais brasileiras (aquelas mesmas que se consideram no direito de representar a classe e negociam às custas dos direitos das e dos trabalhadores) transformarem o luto e a luta em palanque político eleitoral. Seria patética, se não fosse trágica, a traição que CUT, CTB e demais centrais cometem ao chamar para discursar figuras como Rodrigo Maia, João Dória, David Alcolumbre, Fernando Henrique Cardoso e Dias Toffoli. Inimigos declarados das e dos de baixo, esses senhores foram e são responsáveis pelos mais diversos ataques feitos ao nosso povo, ataques esses que só nos trouxeram mais miséria e opressão. Tal desatino também serve para mostrar a incapacidade desses setores da esquerda que acreditam ainda na disputa pelo aparelho de Estado, disputa essa que os leva a cálculos sujos e os obriga a tentar alianças com o que há de mais podre na política profissional. ... read full story / add a comment
1demaiointernacional.jpeg
internacional / movimento anarquista Friday May 01, 2020 - 22:46 by Várias organizações anarquistas   image 1 image
“O primeiro de maio tem que ser um símbolo de solidariedade internacional, de solidariedade não limitada aos marcos do estado nacional que sempre corresponde aos interesses das minorias privilegiadas do país. Entre os milhões de trabalhadores e trabalhadoras que aguentam o jugo da escravidão, existe uma unidade de interesses, independentemente da língua que as pessoas falam e da bandeira sob a qual nasceram. Porém, entre os/as exploradores/as e os/as explorados/as do mesmo país, existe uma guerra ininterrupta que não pode ser resolvida por nenhum princípio de autoridade e que tem suas raízes nos interesses contrários das diversas classes. Todo nacionalismo é um disfarce ideológico dos verdadeiros fatos: ele consegue, em determinados momentos, arrastar as grandes massas com seus representantes mentirosos, mas nunca foi capaz de abolir a realidade brutal das coisas deste mundo.” (Rudolf Rocker, 1936) ... read full story / add a comment
1f80a7e0306947bcaa847f3b60bfe9d8.jpeg
international / mouvement anarchiste Friday May 01, 2020 - 21:25 by Diverses organisations anarchistes   image 1 image
”Le 1er mai devrait être un symbole de solidarité internationale, de solidarité qui ne se limite pas aux cadres de l'État national qui correspond toujours aux intérêts des minorités privilégiées du pays. Parmi les millions de travailleurs et travailleuses qui portent le joug de l'esclavage, il y a une unité d'intérêt, indépendamment de leur langue et du statut sous lequel ils et elles sont né.es. Mais entre les exploiteurs et les exploité.es d'un même pays, il y a une guerre ininterrompue qui ne peut être résolue par aucun principe d'autorité et qui est enracinée dans les intérêts contradictoires des différentes classes. Tout nationalisme est un déguisement idéologique des faits réels : il peut à un moment donné entraîner les grandes masses populaires vers ses représentants menteurs, mais il n'a jamais pu abolir la réalité brutale des choses dans ce monde. (Rocker, 1936) ... read full story / add a comment
8ddcfe9dc7e4451c847938b2edef620e.jpeg
international / anarchist movement Friday May 01, 2020 - 21:02 by Various anarchist organisations   image 1 image
”May Day should be a symbol of international solidarity – that is of a solidarity that is not limited to the frame of the national state, which always fits with the interests of the privileged minorities of that very country. Among the millions of workers who bear the yoke of slavery, there is a unity of interest, regardless of the language they speak and the standard under which they were born. But between the exploiters and the exploited of one country, there is a continuous war that cannot be resolved by any principle of authority and is rooted in the contradictory interests of the various classes. All nationalism is an ideological disguise of the true facts: it may at one time drag the great masses to its lying representatives, but it has never been able to abolish the brutal reality of the things of this world” (Rudolf Rocker, 1936). ... read full story / add a comment
926e37bb36aa45b4bad1b6dba47d66f9.jpeg
Διεθνή / Λαϊκοί Αγώνες Friday May 01, 2020 - 18:45 by Αναρχοκομμουνιστικές οργανώσεις   image 1 image
"Η Πρωτομαγιά πρέπει να είναι ένα σύμβολο της διεθνούς αλληλεγγύης - δηλαδή μιας αλληλεγγύης που δεν περιορίζεται στο πλαίσιο του εθνικού κράτους, το οποίο ταιριάζει πάντα με τα συμφέροντα των προνομιούχων μειονοτήτων αυτής της ίδιας χώρας. Μεταξύ των εκατομμυρίων εργαζομένων που υπομένουν τον ζυγό της δουλείας, υπάρχει ενότητα στα κοινά συμφέροντα, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλούν και την κατάσταση υπό την οποία γεννήθηκαν. Αλλά μεταξύ των εκμεταλλευτών και των εκμεταλλευόμενων μιας χώρας, υπάρχει ένας συνεχής πόλεμος που δεν μπορεί να επιλυθεί με καμία αρχή εξουσίας και έχει τις ρίζες του στα αντίθετα συμφέροντα των διαφόρων τάξεων. Κάθε εθνικισμός είναι μια ιδεολογική μεταμφίεση των πραγματικών γεγονότων: μπορεί κάποτε να σύρει τις μεγάλες μάζες στους ψεύτικους εκπροσώπους της, αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να καταργήσει την κτηνώδη πραγματικότητα των πραγμάτων αυτού του κόσμου“.
(Rudolf Rocker, 1936). ... read full story / add a comment
1091179191_0_0_2300_1406_2300x1406_80_0_0_3ce437e77890f06d5a30302ef42a09ae.jpg
internacional / economía Thursday April 30, 2020 - 01:51 by José Luis Carretero Miramar.   image 1 image
Recientemente el mercado petrolífero ha estallado, provocando una conmoción internacional justo en el momento más delicado, cuando la pandemia del Covid-19 tiene completamente paralizadas gran parte de las economías del mundo. Los precios del petróleo han caído acusadamente en el último mes, alcanzando a todos los segmentos del mercado y motivando el colapso de la capacidad de almacenaje que llevó a situar con precio negativo el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, el lunes 20 de abril. ... read full story / add a comment
portada_texto_1.jpg
argentina/uruguay/paraguay / movimiento anarquista Thursday April 30, 2020 - 01:48 by Organización Anarquista de Córdoba   image 1 image
Coyuntura cordobesa y declaración del Primer Congreso de la OAC – Abril 2020 ... read full story / add a comment
ppe.jpg
ireland / britain / miscellaneous Wednesday April 29, 2020 - 16:19 by Anonymous   image 1 image
We need to politicise the struggle with a clear internationalist response that unifies all of us, our work, our mutual aid and our care. For as long as profit rules, there can be no peace. We need to requisition all health, manufacturing and transport sectors and provide all workers, currently unpaid or paid with fair wages and safe working conditions. This is not a public relations crisis with seemingly unfortunate logistical difficulties, this is an emergency stoked by the greed of those for whom our deaths are only a motivation for the accumulation of their capital. ... read full story / add a comment
gripeespaola.jpg
iberia / history of anarchism Wednesday April 29, 2020 - 02:44 by Miguel G. BlackSpartak   image 1 image
The notorious flu epidemic of 1918 – known as the ‘Spanish’ flu epidemic – was first reported among US troops bound for the First World War trenches. Given the enormous mobility of troops at the time, the disease was largely free to spread to fresh population centres and so it claimed the lives of 50 million people worldwide. Spreading like wildfire. A powerful example of the destructive power of a pandemic. ... read full story / add a comment
exofyllocovid19brochure.jpg
Διεθνή / Διάφορα Monday April 27, 2020 - 20:51 by Αναρχική Συλλογικότητα mⒶnifesto   image 1 image
Ένα ελατήριο, για να καταφέρεις να το συμπιέσεις με ασφάλεια στο maximum χωρίς να κινδυνεύεις από απότομη θραύση, είναι σοφότερο να ακολουθείς σταδιακούς και επαναλαμβανόμενους κύκλους φόρτισης-αποφόρτισης, όπου κάθε αποφόρτιση θα είναι πολύ μικρότερης κλίμακας σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη φόρτιση. Η ελευθερία είναι ένα ελατήριο… ... read full story / add a comment
moro_bolsonaro_rindo.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / miscellaneous Monday April 27, 2020 - 02:13 by BrunoL   image 1 image
Sexta-feira, 24 de abril de 2020, o espetáculo dantesco, a versão do século XXI de crônicas políticas nunca escritas pelo genial. Nelson Rodrigues se desenrola diante das câmeras e aparelhos eletrônicos de todo o país. Os dois ícones que se abatem sobre o Brasil desde o início da falência múltipla da Nova República se separam. Por um lado, Sergio Fernando Moro, típico concurseiro carreirista, que se serve do aparelho de Estado para a promoção pessoal, se afasta. Posando de bom moço, confessou apenas uma suposição de crime: pediu pensão para caso sua esposa ficasse viúva com ele à frente do Ministério da Justiça da extrema-direita. Do outro lado da Esplanada, esquentando os motores com um discurso de três infindáveis páginas (das quais ele só se dignou a ler depois de mandar em cana a sogra e a família da esposa, se orgulhar do “filho garanhão do condomínio” e misógino asqueroso, dentre tantas pérolas), Jair Messias Bolsonaro fala de improviso na linguagem da sofrência do sertanojo que despreza o caipira. ... read full story / add a comment
images.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Μετανάστευση / Ρατσισμός Friday April 24, 2020 - 20:09 by Dmitri (ed.)   image 1 image
Οι διαχειριστές του κράτους και των οργανώσεων θα έπρεπε να εργάζονται προς την κατεύθυνση απόδοσης αυτών των κτηρίων σε όσους αδυνατούν να καλύψουν την ανάγκη της στέγασης, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Δεν έχουμε όμως αυταπάτες. Αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να συμβεί. Όλες οι ιεραρχικές δομές, κυβερνητικές ή μη, έχουν τους ανθρώπους που εφαρμόζουν στις προβλεπόμενες θέσεις και αυτό δεν αλλάζει, εκτός και αν προκύψει κάποιο κέρδος για το κέρδος. ... read full story / add a comment
dioikoumenipoli.jpg
Διεθνή / Διάφορα Wednesday April 22, 2020 - 20:57 by μιγάδα   image 1 image
Πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας, να παίρνουμε δύναμη η μία από την άλλη, και κυρίως να διατηρούμε τις συλλογικές μας δυνατότητες για την κριτική κατανόηση του κόσμου μας. Όπως ακριβώς κάναμε και το προηγούμενο διάστημα, μόνο που τώρα κάτι τέτοιο γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό. ... read full story / add a comment
mandettasaiteichentra.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / miscellaneous Monday April 20, 2020 - 07:53 by BrunoL   image 1 image
Apontamos a possibilidade concreta do caminho do rumo a alguma forma de paralisia decisória, a chaga das instituições liberais burguesas. Tal fato se dá pelo conflito de poderes constituídos entre o presidente Jair Bolsonaro (seu Gabinete do Ódio, ministros incondicionais e seu gado alucinado), a incompleta Junta Ministerial (supostamente comandada pelo general Braga Netto) e a defesa do modelo econômico austericida e sociopata. ... read full story / add a comment
gripeespaola_1.jpg
ibèria / història de lanarquisme Sunday April 19, 2020 - 01:31 by Miguel G. BlackSpartak   image 1 image
La famosa epidèmia de grip de 1918, anomenada “grip espanyola”, va aparèixer per primera vegada entre els soldats americans que anaven a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. A causa de la gran mobilitat de tropes d’aquells dies la malaltia va poder estendre’s amb gran llibertat entre noves poblacions. D’aquesta manera va matar la barbaritat de 50 milions de persones a tot el món. Es diu ràpid. Constitueix un poderós exemple del potencial destructiu que té una pandèmia. ... read full story / add a comment
gripeespaola.jpg
iberia / historia del anarquismo Sunday April 19, 2020 - 01:21 by Miguel G. BlackSpartak   image 1 image
La famosa epidemia de gripe de 1918, llamada “gripe española”, apareció por primera vez entre los soldados americanos que iban a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. A causa de la gran movilidad de tropas de aquellos días la enfermedad pudo extenderse con gran libertad entre nuevas poblaciones. De este modo llegó a matar la barbaridad de 50 millones de personas en todo el mundo. Se dice rápido. Constituye un poderoso ejemplo del potencial destructivo que tiene una pandemia. ... read full story / add a comment
George Floyd: one death too many in the “land of the free”
© 2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]