user preferences

imagesqcyei6.jpg
Βόρεια Αμερική / Μεξικό / Λαϊκοί Αγώνες Monday February 10, 2014 - 15:48 byΡαούλ Ζιμπέκι   image 1 image
Είκοσι χρόνια μετά την εξέγερση του 1994, το πρόταγμα αυτονομίας και οριζοντιότητας των Ζαπατίστας έχει φτάσει να καθορίζει έναν κύκλο αγώνων σε ολόκληρη την ήπειρο. ... read full story / add a comment
130225083857autodefensasmexicostorytop.jpg
américa del norte / méxico / community struggles Sunday February 09, 2014 - 21:34 byBrenda Aguilar   text 4 comments (last - wednesday april 16, 2014 - 05:16)   image 1 image
Lo cierto es que trata de una respuesta legitima al sufrimiento de años de violencia en manos del crimen organizado con el auspicio cínico del gobierno. Lo que pase lo decidirán los pueblos. ... read full story / add a comment
proletariat.jpeg
north america / mexico / workplace struggles Thursday January 30, 2014 - 08:14 byMike Harris   text 1 comment (last - saturday february 08, 2014 - 05:00)   image 1 image
Direct action and workplace organization rather than legislation will end inequality ... read full story / add a comment
hahn03.jpg
north america / mexico / anarchist movement Tuesday January 21, 2014 - 03:19 byWayne Price   text 4 comments (last - friday may 20, 2016 - 06:06)   image 1 image
This essay is slightly expanded from one which was rejected by a US anarchist magazine for political reasons. It deals with a disagreement among activists: Should we propose that the movement raise a program of demands? I think that anarchists should, but with a more libertarian-democratic version than the liberals and state socialists. The essay is followed by a response to the political points raised by the editors of the anarchist journal. ... read full story / add a comment
evictionfreezone.jpg
nord america / messico / lotte sul territorio Thursday November 28, 2013 - 13:38 byS.B.   image 1 image
Quando si prende in considerazione la creazione di una "Zona No Sfratto", ricordiamoci che si tratta solo di uno strumento simbolico in un percorso basato sulla lotta di classe. [English] ... read full story / add a comment
evictionfreezone.jpg
north america / mexico / community struggles Friday November 22, 2013 - 00:14 byS.B.   image 1 image
When considering creating an "Eviction Free Zone," you have to remember that it is only a rhetorical tool in the advance of a class-based agenda. [Italiano] ... read full story / add a comment
voting.jpg
north america / mexico / the left Thursday November 21, 2013 - 23:52 byS.B.   image 1 image
As we engage in larger social movements, it can be easy to lose sight of our endgame and essentially function as a type of "social democrat." Here are some key reasons and methods for avoiding this, as well as countering the progressive election logic during voting season. ... read full story / add a comment
huelga2p.jpg
north america / mexico / the left Tuesday November 05, 2013 - 01:33 byMinnesota Local Collective   image 1 image
Campaigns teach by more than what is in their written programs. Even if the campaign was more explicitly radical, functionally it is teaching people that social change comes about through electing better politicians. The campaign has all the features of a mainstream election effort – adoration of a single personality, exaggeration of his “leadership”, meaningless pledges to “get results for you”. This is an elitist approach that reinforces the passivity of people by making someone else the “leader” who gets things done, instead of arguing for all of us to take control over our own lives. The activists and community members who have dived into the Ty Moore campaign are not prioritizing organizing one-on-ones to plan direct actions at work, at school, or in their neighborhoods, or discussing and debating how to replace the racist police with community militias or how narrow gender-roles stifle our humanity or how to build rank & file power against the union bureaucracy. They are rallying around “our guy” and training people to fundraise and to get out the vote. This is the main lesson that participants in the campaign are gaining: How to participate in this unjust system. ... read full story / add a comment
liberty.jpg
américa del norte / méxico / miscellaneous Wednesday July 31, 2013 - 17:34 byJosé Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
Parece que Obama nos quisiera tomar el pelo. A todos. Sin siquiera sonrojarse, se ha “comprometido”, en una carta enviada al gobierno de Rusia, que no torturarán ni condenarán a muerte a Edward Snowden, actualmente asilado en ese país. ¡Qué generoso el sátrapa de Washington! Las promesas patéticas de Obama de no torturar y de no asesinar a Snowden, solamente no recuerdan que éste es uno de los países en el mundo donde la pena de muerte se aplica con la mayor ligereza y donde, como él mismo lo admite tácitamente, se tortura. Más allá de lo difícil que es creer en nada de lo que EEUU promete, lo cierto es que Obama no puede prometer algo que es lo que realmente importa en el proceso de asilo: las garantías para un juicio justo. ... read full story / add a comment
trayvon.jpg
north america / mexico / crime prison and punishment Saturday July 13, 2013 - 13:19 byFirst of May Anarchist Alliance   text 2 comments (last - monday july 22, 2013 - 12:11)   image 1 image
There is only one way to achieve any justice for Trayvon Martin and the thousands of other young, African-American men and women who have been profiled, attacked or killed because they were walking or driving while Black, and that is to resist, to rise up, and to rebel... If we want justice for Trayvon Martin and if we want to confront racism, racial profiling and the wholesale attacks on young African-Americans and people of color, then we must bring it. There is no justice for Trayvon Martin under this system. Be prepared. What we have to say, all of us is: Justice is coming and we are all bringing it. ... read full story / add a comment
cce.jpg
amérique du nord / mexique / luttes en milieu de travail Sunday July 07, 2013 - 11:41 byCollectif Emma Goldman   image 1 image
Voici l'édition express du journal Cause Commune produite à l'occasion des manifestations régionales des lock-outé-e-s des garages de 25 concessionnaires de la région. Ces patrons jouent carrément à humilier les gens qu'ils ont mis en lock-out pour les faire plier et en mettre jusqu'au quart à la porte pour augmenter leurs profits. Solidarité! Boycottez les concessionnaires! La voici en format virtuel... ... read full story / add a comment
markcarsonmemorial300x225.jpg
nord america / messico / genero Wednesday July 03, 2013 - 15:14 byFirst of May Anarchist Alliance   image 1 image
Ci vuole il massimo di resistenza contro le idee anti-gay, contro queste ideologie, contro le aggressioni e la violenza. La soluzione non sta nell'avere dei poliziotti gay o un governo pro-gay. La polizia ed il sistema di cui è al servizio non fanno che perpetrare la violenza e l'ingiustizia istituzionalizzate. Dobbiamo stare nelle lotte per la libertà e per l'uguaglianza degli LGTBQ. Che si faccia parte delle persone LGTBQ o che si sia loro alleati, dobbiamo stabilire connessioni con i milioni di persone che stanno lottando per la dignità e la giustizia tanto a livello personale che sociale. Di fronte alle aggressioni ed agli omicidi che vengono commessi, dobbiamo lavorare per denunciare e per incoraggiare, per auto-organizzare quelle iniziative e quei progetti che possano mobilitare e creare azione - sia con la immediata autodifesa nella strade sia nelle organizzazioni di massa che si scontrano con le leggi governative e sociali! E' necessario far sapere a chi pensa di poterci colpire che non gli sarà così facile! [English] ... read full story / add a comment
markcarsonmemorial300x225.jpg
north america / mexico / gender Sunday June 30, 2013 - 23:31 byFirst of May Anarchist Alliance   text 2 comments (last - tuesday july 02, 2013 - 20:37)   image 1 image
There has to be maximum resistance to anti-gay ideas, ideologies, attacks and violence. The solution isn’t in gay cops or a pro-gay government. The police and the System they serve are perpetrators of institutional violence and injustice. We have to be in the struggles for LGTBQ freedom and equality. Whether as LGTBQ folks or as allies, we must be connecting with the millions of people who are fighting for personal and social dignity and justice. As attacks and murders are committed, we must work to either highlight and encourage or organize ourselves those initiatives and projects that mobilize and act – whether in outright street based self-defense or in mass organizations that confront government and social laws! We need to make it rough for anyone who thinks they can bash us! [Italiano] ... read full story / add a comment
developpement.jpg
amérique du nord / mexique / environnement Wednesday April 24, 2013 - 17:50 byCollectif Anarchiste La Commune (UCL-Montréal)   image 1 image
Aujourd'hui, dimanche, avril 21, 2013, des militant-e-s du collectif anarchiste LaCommune (UCL-Montréal) ont distribué 600 tracts de ce texte. ... read full story / add a comment
marchtophoto.jpg
north america / mexico / gender Wednesday April 24, 2013 - 17:44 byA Common Cause Toronto member   image 1 image
On the eve of International Women’s Day, so-called men’s rights advocates at the University of Toronto hosted an event confronting women’s studies and academic feminism. This was a follow-up to their event in November featuring self-proclaimed ex-feminist Warren Farrell, author of the book the Myth of Male Power. Warren Farrell is best known for his statements about women making false accusations of rape and his argument that incest can be a positive experience, if only women were not socialized to be victims. ... read full story / add a comment
north america / mexico / anarchist movement Wednesday April 17, 2013 - 08:22 byAdam Weaver and SN Nappalos
This essay is an argument for moving towards national organization in the United States. It explores the limitations of political organization today, recent positive experiences, and possible ways to build on the present to push forward. ... read full story / add a comment
oflrally.jpg
nord america / messico / lotte sindacali Thursday March 28, 2013 - 19:56 byRichard R   image 1 image
E' passato più di un mese da quando la Ontario Federation of Labour (OFL) ha tenuto una giornata di protesta in occasione della convention provinciale per la guida del Liberal Party, mobilitando almeno 15000 persone per le strade di Toronto fino alle 16.00. La protesta era la risposta sindacale al Disegno di Legge 115, con cui si autorizza il governo provinciale ad eludere la contrattazione collettiva e ad aprire i termini per nuovi "accordi collettivi". [English] ... read full story / add a comment
oflrally.jpg
north america / mexico / workplace struggles Wednesday March 20, 2013 - 19:52 byRichard R   image 1 image
It has been over a month since the Ontario Federation of Labour (OFL) held their one-day protest of the provincial Liberal Party leadership convention, mobilizing some 15,000 people on the streets of Toronto and then sending them all home again around 4:00 PM. The protest was part of the trade union response to Bill 115, which enabled the provincial government to circumvent collective bargaining and mandate the terms of new “collective agreements”. [Italiano] ... read full story / add a comment
north america / mexico / the left Sunday March 17, 2013 - 23:44 byAdam Weaver
This is a piece we’re sharing originally posted to Machete 408 by Adam Weaver. It is a review/summation piece is being released in conjunction with a forthcoming piece by Scott Nappolas which presents an extensive discussion of Lenin’s concept of democratic centralism. ... read full story / add a comment
north america / mexico / the left Sunday March 17, 2013 - 23:35 byS. Nappalos
The terrain is changing beneath our feet. Since the collapse of the majority of the “official communist” regimes, the world has witnessed both events and ideas that have undermined the former dominant thinking within the left. The Zapatistas, Argentina in 2001, South Korean workers movements, Oaxaca in 2006, the struggles around anti-globalization, and Greece’s series of insurrectionary moments have increasingly presented challenges to traditional left answers to movements and organization. In previous eras Marxist-Leninism was the nexus which all currents by default had to respond to either in agreement or critique. Today, increasingly anarchist practices and theory have come to play this role.

As a member of an anarchist political organization, a friend once told me I in fact was practicing democratic centralism. This was perplexing, because the group had no resembling structures, practices, or the associated behaviors of democratic centralism. However, I was told that since we debated, came to common decisions, and acted on that collective democracy, we were in fact democratic centralist. This kind of productive confusion led to questions about the concept, and why the target of democratic centralism has shifted. This move, the shifting conceptual territory of core concepts of a certain orthodoxy, comes up repeatedly not only with democratic centralism, but also surrounding ideas like crisis, dialectics, the State, and class. The resulting cognitive dissonance caused me to investigate attempts at reinvigorating the concept of democratic centralism (democratic centralist revisionism), and understand truly what it is, where it came from, and how it has been practiced. ... read full story / add a comment
Employees at the Zarfati Garage in Mishur Adumim vote to strike on July 22, 2014. (Photo courtesy of Ma’an workers union)

North America / Mexico

Tue 24 Jan, 20:14

browse text browse image

signal20170115221904.jpg imageEl cuerpo del internacionalista Michael Israel reposa en EEUU 17:42 Thu 19 Jan by IGD 0 comments

El voluntario norteamericano de 27 años murió en un bombardeo turco el 29 de noviembre en el norte de Siria.

signal20170115221904_1.jpg imageBody Of YPG Volunteer Michael Israel Returns To U.S. To Be Laid To Rest 17:40 Thu 19 Jan by IGD 0 comments

This past week on January 11th, the body of Michael Israel, Sacramento organizer and late YPG volunteer, finally arrived in California from overseas. His journey back into the United States took over a month, and began in Syria with a ceremony and mourning procession to send him off. His California community has been awaiting his arrival, and organized a funeral procession of their own to welcome Michael home for the last time. Sacramento and Bay Area activists, individuals from the California Kurdish community, and Michael’s friends and family all came together to accompanied him from the San Francisco Airport to Lodi, his hometown. Over fifty people took part in the long-distance procession, traveling in around 20 cars, vans, and buses festooned with YPG and anti-fascist flags, flowers, and pictures of Michael.

15941001_690919024408604_2504680982688502753_n.jpg imageLa comunidad de Suc-Tuc en Campeche decide conformar un autogobierno ante la corrupción y represión ... 17:00 Sat 14 Jan by Demián Revart 0 comments

En el municipio de Hopelchén en Campeche, la comunidad de San Franciso Suc-Tuc ha decidido regirse por usos y costumbres. ¿Qué significa esto?, los días 9, 10 y 11 de enero, tras una jornada de históricas asambleas deliberativas, los pobladores eligieron a un Consejo de Gobierno autónomo y a tres representantes que fungirán como tesorero, secretario y comisario, todos ellos, desconcentrados y revocables para la administración que se plantee en futuras asambleas, una diferencia radical de lo que enmarca el viejo orden constitucional.

Ahora, velarán por la gestión autónoma del territorio y la vida social en pos de los intereses comunes, y ya no por los que el Estado-Ayuntamiento siempre ha transformado en negocio y lucro de unos cuantos.

gasolinazo1024x683.jpe imageUn México en las calles, un México en rabia 16:51 Thu 12 Jan by Demián Revart 0 comments

"Desde el Ángel marcharon decenas de miles. Niños, jóvenes, adultos y algunos valientes en su silla de ruedas. La consigna sigue siendo, como desde mayo de 2012: ¡Fuera Peña! Hay que ver más a fondo la problemática, no es el régimen peñanietista, ¡es todo el Estado-Capital! Decimos sin tapujos que nuestra consigna es: ¡Que se vayan todos!"

crsjpcpguerrero.jpg imagevideoIndigenous Armed Group Created in the Mountains of Guerrero 08:31 Fri 16 Dec by Ruptura Colectiva 3 comments

They send a message to the world: “With autonomy we fight for life and territory”

textA 5 años del cobarde asesinato policial de los normalistas Gabriel y Alexis: ¡ni perdón ni olvido! 15:46 Tue 13 Dec by Ilse Trejo 0 comments

La pintura se borra, la sangre no...

la_1.jpg imageΚόκκινος Νοέμβρης, &... 18:29 Thu 17 Nov by Dmitri 0 comments

Η στρατηγική μας στηρίζεται στην ενότητα των εν λόγω άμεσων δράσεων, καθώς η κάλπη δεν αποτελεί άμυνα ενάντια στο φασισμό και το μίσος ούτε συνιστά κάτι τέτοιο το Δημοκρατικό Κόμμα. Βλέπουμε ότι οι νίκες που έχουμε κερδίσει μέσα από σκληρούς αγώνες θα μπορούσαν να αντιστραφούν. Η μόνη μας ευκαιρία είναι να δημιουργήσουμε ένα κίνημα που να στηρίζεται στην εξουσία των ανθρώπων. Μια στρατηγική για να υπερασπίσουμε τις κοινότητές μας και να αμφισβητήσουμε τον Τραμπ αρχίζει με και από εμάς, τους εκμεταλλευόμενους εργαζόμενους. Μαζί κρατάμε τη λύση στο ζήτημα Τραμπ και στα μεγαλύτερα προβλήματα του καπιταλισμού, την πατριαρχία και τη λευκή υπεροχή.

ourdreamsblurry.jpg imageΚανείς δεν έρχεται &... 18:10 Sat 12 Nov by First of May Anarchist Alliance 0 comments

Τι χρειάζεται να γίνει:
1. Όχι στην Εθνική "θεραπεία", σε συνεργασία με, ή περίοδο χάριτος στο καθεστώς Trump
2. Βγείτε στους δρόμους - οικοδομήστε οργανώσεις μαχητικής αντίστασης
3. Συγκροτείστε οργανώσεις άμυνας της εργατικής τάξης που θα αντιστέκονται στις ρατσιστικές επιθέσεις, τη σεξουαλική κακοποίηση, τις επιδρομές σε μετανάστες με το πρόσχημα της εσωτερικής ασφάλειας και ενάντια στις απελάσεις, την αστυνομική βία και την κρατική καταστολή
4. Κινηθείτε και οργανωθείτε σε εργατικές δραστηριότητες - συμπεριλαμβανομένης μιας γενικής απεργίας ενάντια στον Trump
5. Όχι στην ανάθεση του αγώνα ξανά στο Δημοκρατικό Κόμμα, όχι στον εκλογικισμό και το μη κερδοσκοπικό Βιομηχανικό Συγκρότημα (Non-Profit Industrial Complex).

textModern Day Slavery in USA 14:28 Sat 08 Oct by Pink Panther 0 comments

Since the 45th Anniversary of the Attica prison riots – September 9th, 2016 – an estimated 24,000 people have been on strike in the USA. If you haven’t heard of the strike you are not alone. It has mostly been ignored by the mainstream media and even much of the Left. This is because the strikers are made up of a group who usually don’t feature in strikes: prison workers.

nochixtlanpolicebarricade696x391.jpg imageΓια τα γεγονότα στη&... 04:20 Thu 23 Jun by αναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος” 0 comments

Εδώ και αρκετό καιρό, στη νότια πολιτεία του Μεξικού, Οαχάκα, διεξάγεται από τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές, ένας σκληρός και ανένδοτος αγώνας αμφισβήτησης των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων στην παιδεία και της νέας διαδικασίας αξιολόγησης και πρόσληψης δασκάλων. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι κομμάτι της ριζικής αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος που επιχειρείται την τελευταία δεκαετία στο Μεξικό και στόχο έχει την κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

more >>

imagePolicía Comunitaria de Guerrero: una institución de los pueblos para la seguridad y justicia desde a... Dec 21 by Daniele Fini 0 comments

La historia del Estado de Guerrero, en México, encuentra su hilo conductor en la violencia, en particular la violencia política. La actitud autoritaria y represiva de las élites locales, tratando de mantener las grandes desigualdades que atraviesan a la región, se ha enfrentado continuamente con los intentos organizativos rebeldes de las clases populares.

imageNot My President! Dec 17 by Wayne Price 2 comments

The rise of a U.S. movement which rejects the legitimacy of Trump's presidency.

imageTrump and the myth of the progressive but misled 'white working class' voters Dec 06 by andrew 1 comments

Once it became clear that Trump was going to become the president of the USA, my Facebook feed became cluttered with attempts to understand how that could possibly happen.  How could a white supremacist, misogynist and utterly transparent snake oil salesman accumulate so many votes?  Those on the left both inside and outside the borders of the USA struggled to understand what had happened. [Listen to the audio of this entire article] A common conclusion in too many of these pieces is that the left needs to reach out, and listen to the concerns of, those who voted for him as a priority.  In a similar fashion to how sections of the left evaluated Brexit, they see a working class anti-establishment rebellion in the Trump vote from what they term the ‘white working class’. They believe that component was won by Trump because it has been neglected by the left - often, they will assert, because the rest of the left was distracted by what they call identity politics. This is a simple explanatory story that is particularly attractive to those sections of the left that have a nostalgic yearning for an imagined past of pure class struggle, shorn of internal concerns around oppression.  But the concept of masses of otherwise progressive working class voters opting for Trump on economic grounds is a myth.  The attractiveness of that myth and its promotion has more to do with the hostility of that section of the left towards the influence of intersectional feminism than anything more substantive.  That hostility has caused them to seek out anecdotes and exceptional regions and present them as the typical story that defines the election just as liberal Hillary Clinton campaigners have focused in on Facebook false news stories as the cause of her defeat.

textNo One is Coming to Save Us Nov 12 by M1AA 1 comments

Across the US, from cities to rural areas, it is imperative that anarchists and anti-authoritarians strive to build organizations to battle the emboldened far right, to advocate through militant action the needs of working-class communities, and to combat state repression.

What Needs to Be Done:
1. No to National “healing”, working with, or a grace period for the Trump Regime
2. Take to the streets – build a militant resistance
3. Build working-class defense organizations that resist racist attacks, sexual assault, immigration and homeland security raids and deportations, police brutality and state repression
4. Agitate and organize for workers actions – including a general strike against Trump
5. No to containment of the struggle back into the Democratic Party, electoralism and the Non-Profit Industrial Complex

imageΜερικές σκέψεις γι&#... Nov 11 by Martin Smith και Tash Shifrin 0 comments

Η νίκη του Τραμπ θα δώσει ώθηση στις ακροδεξιές ρατσιστικές και φασιστικές οργανώσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Ο ίδιος ο Τραμπ δεν είναι φασίστας – είναι ένας δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας, μέρος της ελίτ των ΗΠΑ. Όμως η νίκη του έδωσε αυτοπεποίθηση στις ομάδες του Tea Party και σε επικίνδυνες οργανώσεις όπως η Κου Κλουξ Κλαν.

more >>

imageΚόκκινος Νοέμβρης, &... Nov 17 1 of Anarkismo Editorial Group 0 comments

Η στρατηγική μας στηρίζεται στην ενότητα των εν λόγω άμεσων δράσεων, καθώς η κάλπη δεν αποτελεί άμυνα ενάντια στο φασισμό και το μίσος ούτε συνιστά κάτι τέτοιο το Δημοκρατικό Κόμμα. Βλέπουμε ότι οι νίκες που έχουμε κερδίσει μέσα από σκληρούς αγώνες θα μπορούσαν να αντιστραφούν. Η μόνη μας ευκαιρία είναι να δημιουργήσουμε ένα κίνημα που να στηρίζεται στην εξουσία των ανθρώπων. Μια στρατηγική για να υπερασπίσουμε τις κοινότητές μας και να αμφισβητήσουμε τον Τραμπ αρχίζει με και από εμάς, τους εκμεταλλευόμενους εργαζόμενους. Μαζί κρατάμε τη λύση στο ζήτημα Τραμπ και στα μεγαλύτερα προβλήματα του καπιταλισμού, την πατριαρχία και τη λευκή υπεροχή.

imageΚανείς δεν έρχεται &... Nov 12 0 comments

Τι χρειάζεται να γίνει:
1. Όχι στην Εθνική "θεραπεία", σε συνεργασία με, ή περίοδο χάριτος στο καθεστώς Trump
2. Βγείτε στους δρόμους - οικοδομήστε οργανώσεις μαχητικής αντίστασης
3. Συγκροτείστε οργανώσεις άμυνας της εργατικής τάξης που θα αντιστέκονται στις ρατσιστικές επιθέσεις, τη σεξουαλική κακοποίηση, τις επιδρομές σε μετανάστες με το πρόσχημα της εσωτερικής ασφάλειας και ενάντια στις απελάσεις, την αστυνομική βία και την κρατική καταστολή
4. Κινηθείτε και οργανωθείτε σε εργατικές δραστηριότητες - συμπεριλαμβανομένης μιας γενικής απεργίας ενάντια στον Trump
5. Όχι στην ανάθεση του αγώνα ξανά στο Δημοκρατικό Κόμμα, όχι στον εκλογικισμό και το μη κερδοσκοπικό Βιομηχανικό Συγκρότημα (Non-Profit Industrial Complex).

imageΓια τα γεγονότα στη&... Jun 23 0 comments

Εδώ και αρκετό καιρό, στη νότια πολιτεία του Μεξικού, Οαχάκα, διεξάγεται από τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές, ένας σκληρός και ανένδοτος αγώνας αμφισβήτησης των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων στην παιδεία και της νέας διαδικασίας αξιολόγησης και πρόσληψης δασκάλων. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι κομμάτι της ριζικής αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος που επιχειρείται την τελευταία δεκαετία στο Μεξικό και στόχο έχει την κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

textLIBERTAD 12 PRESOS ELOXOCHITLAN, OAXACA, MEXICO Apr 30 CSPPE 0 comments

Breve comunicado sobre el terrorismo de estado impuesto en Eloxochitlan, Sierra Mazateca, Oaxaca, Mexico

textPress Advisory- N.Y. City Anarchist Bookfair Apr 16, 2016 Jan 04 NYC Anarchist Bookfair Collective 1 comments

NYC ANARCHIST BOOKFAIR - 10th anniversary
What: 2016 Annual NYC Anarchist BookFair
Where: Judson Memorial Church, 55 Washington Square South, in Manhattan
When: Book Fair—Sat., April 16, 11 a.m. - 6 p.m.
Art Festival—Fri., April 15, 7 p.m. - 5 a.m.
Film Festival—Sat., April 16, 7 p.m. - 1 a.m.

more >>
© 2005-2017 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]