user preferences

New Events

Italy / Switzerland

no event posted in the last week
arditi.jpg
Ιταλία / Ελβετία / Αντιφασισμός lunes octubre 07, 2013 - 21:13 por Dmitri (republishing)   image 1 image
Για να αντισταθμίσουν την ανεπάρκεια του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSI- Partito Socialista Italiana ) και του μεγαλύτερου εργατικού συνδικάτου, της CGL, μαχητές διαφόρων τάσεων, αναρχοσυνδικαλιστές, αριστεροί σοσιαλιστές, κομμουνιστές και δημοκράτες σχημάτισαν, τον Ιούνη του 1921, μία λαϊκή πολιτοφυλακή, τις Λαϊκές Ομάδες Κρούσης, για να πολεμήσει τους φασίστες. ... read full story / add a comment
italy / switzerland / workplace struggles jueves septiembre 26, 2013 - 21:36 por Commissione Sindacale FdCA
With the continuing tragedy that is the ILVA [1] affair, there are more and more frequent calls for nationalization as an answer to the arrogance and imperiousness of the Riva [2] family, a radical, class-struggle response whereby expropriation would save the day and, literally, both production and the environment. Just like when there used to be talk of nationalizing the banks. Pity it's not actually like that. [Italiano] ... read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali domingo septiembre 22, 2013 - 14:11 por Commissione Sindacale FdCA
Di fronte all'evolversi della tragedia ILVA, da più parti si invoca la nazionalizzazione come risposta alla strafottenza e all'arroganza della famiglia Riva, una risposta radicale e di classe che tramite esproprio salverebbe capre e cavoli, letteralmente produzione e ambiente. Come quando a suo tempo si parlava di nazionalizzazione delle banche. Peccato che non sia così. [English] ... read full story / add a comment
cnla3.jpg
italy / switzerland / history of anarchism martes agosto 27, 2013 - 00:14 por Guido Barroero   image 1 image
40 years ago the 1st National Convention of Anarchist Workers was held in Bologna from 11-15 August 1973. This important event saw the participation of two hundred comrades representing libertarian communist groups and regional organizations and exceeded the expectations of even the organizers. It was not just a one-off, it was the fruit of long, patient work of gathering together, coordinating and networking lasting months and involving the class-struggle sector of the anarchist movement, known by some as the "neo-Platformist" area. In order to see this event in its proper context and better understand the significance of the CNLA and the theoretical and organizational process it grew out of, we need to take a few steps back in time. [Italian] ... read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali lunes junio 17, 2013 - 07:50 por Viap
Se lo sciopero con manifestazione del 28 giugno di tutto il gruppo FIAT riuscirà sarà un segnale forte sulla strada, lunga, della capacità di costruire la reazione della classe lavoratrice che passa per il recupero della dignità, della sua autonomia e della sua unità rispetto ai processi capitalisti in atto. ... read full story / add a comment
cgilcisluil.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali jueves junio 06, 2013 - 17:30 por Donato Romito   image 1 image
Un nuovo patto tra produttori che deve garantire la ripresa dell'accumulazione dei profitti a spese dei diritti e dei salari, deve prevedere la pace sociale e la rimozione di ogni forma di conflitto sindacale. ... read full story / add a comment
Treni e lavoratori Italo
italia / svizzera / economia lunes mayo 20, 2013 - 20:55 por Alternativa Libertaria/FdCA sez. Reggio Emilia   image 2 images
La stazione di cui parliamo, la “Mediopadana” è ubicata nella zona nord di Reggio Emilia; una stazione che costa alla collettività circa 80 milioni di euro ... read full story / add a comment
genova.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali lunes mayo 13, 2013 - 17:00 por Antonella Sodini   image 1 image
Ieri anche noi eravamo in piazza Matteotti, come lavoratrici e lavoratori e come militanti comunisti anarchici. Abbiamo ascoltato i discorsi istituzionali con attenzione e in silenzio, abbiamo applaudito alla lettura dei nomi di quei poveri ragazzi. Quando la parola è stata data a monsignor Molinari - delegato arcivescovile per la vita sociale ed il mondo del lavoro - e ci siamo resi conto che i lavoratori non erano in scaletta, abbiamo chiesto che ad essi venisse data la parola: agli unici che davvero avevano pieno diritto di parlare. ... read full story / add a comment
genova.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali viernes mayo 10, 2013 - 16:02 por Viap   image 1 image
La manifestazione indetta il 9 maggio a Genova a seguito della morte di sette lavoratori del porto ha visto protagonisti i lavoratori portuali, i quali, dopo i riti del caso e la retorica vuota e ipocrita dei discorsi ufficiali hanno cercato di prendersi lo spazio per dire la loro. ... read full story / add a comment
crisi.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali miércoles abril 24, 2013 - 17:22 por Sezione FdCA di Correggio   image 1 image
Accogliendo favorevolmente l’apertura di alcuni sindacati – o parte di essi – ai movimenti, sosteniamo la necessità, alimentata dalle ricadute dell’offensiva capitalista su tutti i componenti della classe subalterna, di orientare in maniera programmatica tale apertura in funzione dell’affermazione, in seno alle organizzazioni sindacali, di tendenze volte al superamento di una mera visione fabbricista a favore di un ampio coinvolgimento nel sociale. In questa prospettiva affermiamo la necessità di individuare denominatori comuni – dal salario ai diritti, dal carovita alla casa – capaci di porsi come motori di un progetto di ricomposizione di classe. ... read full story / add a comment
berneri08.jpg
italia / suiza / historia del anarquismo miércoles marzo 20, 2013 - 17:49 por Francisco Pérez   image 1 image
“Los jóvenes se sienten molestos en la estrechez dogmática de nuestro movimiento. La Anarquía es una cosa más inteligente y más seriamente hermosa que la Arcadia a lo Jean Grave, grata a la mayoría de los compañeros…. Mi revisionismo es una pequeña reforma de método, el cual, en sus líneas fundamentales me parece que debe ser confirmado por los hechos… Yo soy un estudioso y un curioso del pensamiento de los otros, consciente de la complejidad de los problemas e insatisfecho de las soluciones simplistas…” ... read full story / add a comment
italia / svizzera / ambiente lunes enero 28, 2013 - 17:39 por Francesco Aucone
Testo dell'intervento fatto durante l'Assemblea della Rete nazionale salute e sicurezza sul lavoro e sui territori tenutasi a Roma il 25 gennaio 2013. ... read full story / add a comment
austerity.jpg
italy / switzerland / miscellaneous jueves enero 17, 2013 - 21:24 por Segretariato Internazionale FdCA   image 1 image
As in most other parts of the European Union, 2012 in Italy was a year in which austerity policies marked the political climate of the country. The actions of the Monti government – in direct continuation of those of the Berlusconi government – struck implacably on various fronts, hitting the workers' rights and safeguards (with a freeze on bargaining in the public sector and the liberalization of layoffs in the private sector), cutting social spending for education and healthcare in an attempt to reduce the deficit, with the consequent impoverishment of the working classes and a collapse in internal demand and consumption (-4.8% compared to 2011). [Italiano] ... read full story / add a comment
patron_de_rusesa1.gif
italia / svizzera / lotte sindacali jueves diciembre 27, 2012 - 23:23 por Viap   image 1 image
Questo contratto recepisce l’accordo separato del 2009 (sulle regole non firmato dalla CGIL), applica l’art.8 e l’accordo separato sulla produttività (non firmato da CGIL) e la legge Fornero. ... read full story / add a comment
italia / svizzera / ambiente viernes noviembre 16, 2012 - 17:49 por GdL Energia e Ambiente FdCA
La sentenza relativa al terremoto de L'Aquila del 2009, che ha condannato in primo grado la Commissione Grandi Rischi, ha fatto molto scalpore specialmente nella comunità scientifica nazionale e internazionale. Non siamo, per indole, dalla parte dei magistrati ma riteniamo tuttavia importante fare chiarezza su come tale vicenda sia vissuta a livello mediatico. ... read full story / add a comment
reblocal6.png
italie / suisse / luttes dans la communauté miércoles noviembre 07, 2012 - 07:56 por OSL-Vaud   image 1 image
Aujourd’hui, à Lausanne, il existe une forte demande de logements pour étudiant-es. Ceci est logique étant donné l’importance quantitative d’enseignements donnés au sein de l’Université de Lausanne, de l’EPFL et de toutes les autres institutions de formation. Pourtant, la ville de Lausanne ne répond pas à cette demande. En effet, en cette période de reprise des cours, il y aurait encore cinq-cents étudiant-e-s sans logement alors qu’ils/elles sont dans la nécessité de vivre à Lausanne ou ses environs afin de pouvoir suivre correctement les cours.
... read full story / add a comment
reblocal5.png
italie / suisse / luttes dans la communauté martes noviembre 06, 2012 - 07:15 por OSL-Vaud   image 1 image
Des maisons qui renaissent, l’espace vide réinvesti à nouveau, un acte de résistance contre le Capital et sa sacro-sainte propriété privée, une expérimentation immédiate d’organisation autogérée, autant de manière d’exprimer et de tenter de saisir la réalité qu’englobe le squat. Les actions d’occupation sont diverses car elles se construisent dans les spécificités humaines de chaque collectif et sont tributaires d’un contexte donné. Nous retiendrons cependant qu’elles sont toutes des actions directes porteuses de revendications contre la mainmise économique et politique du Capital et de la Bourgeoisie sur l’espace.

... read full story / add a comment
reblocal4.png
italie / suisse / luttes dans la communauté martes noviembre 06, 2012 - 06:46 por OSL-Vaud   image 1 image
C’est un quartier populaire, 50 nationalités, des disparités générationnelles accentuées, beaucoup de groupes, une infinité de situations particulières, d’histoires singulières, des constructions contrastées.
... read full story / add a comment
reblocal7.png
italie / suisse / luttes dans la communauté lunes noviembre 05, 2012 - 21:05 por OSL-Vaud   image 1 image
“Le retrait sur l’Aventin est une action assurément politique, mais entreprise en dehors des cadres institutionnels reconnus, qui donne en définitive aux plébéiens le statut de sujets politiques, par la modification de ces cadres institutionnels. Voilà bien une leçon de l’histoire qui peut être méditée comme leçon politique” Laurent Lévy, Politique hors champ, 2012.

Un toit est un besoin pour chacun-e et qui dit besoin, dit du même coup droit. Non pas un droit qui serait concédé par un quelconque pouvoir séparé mais un droit conquis par la mobilisation sociale, la lutte. En d’autres termes, une victoire politique, culturelle et symbolique, une avancée stratégique liée à l’accumulation de pratiques anti-hégémoniques.

... read full story / add a comment
reblocal3.png
italie / suisse / luttes dans la communauté lunes noviembre 05, 2012 - 20:31 por OSL-Vaud   image 1 image
Ce ne sont que quelques exemples, pour mémoire. La lutte pour un toit s’y mêle inextricablement au combat pour la conquête d’un espace public plébéien, pour la transformation de la ville en un territoire émancipé où contre-pouvoir et cité insurgée se déclinent de la résistance au présent jusqu’au possible de l’élan révolutionnaire.

Les besoins et les aspirations immédiates ne se bornent pas à l’indispensable logement, à la réalisation par le combat de ce premier droit social, ils se déploient dans un projet de saisir l’espace et le territoire pour en faire un lieu de vie libéré. C’est une exigence tout aussi immédiate que le droit au logement. C’est en fait la même exigence.

... read full story / add a comment
Rojava: Mensaje urgente de un compañero anarquista en Afrin

Front page

[Colombia] Perspectivas sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2018

Call for Solidarity with our Russian Comrades!

8 reasons anarchists are voting Yes to Repeal the hated 8th

Comunicado de CGT sobre la Nakba, 70 años de dolores para el Pueblo Palestino

[ZAD] Les expulsions ont commencé, la zad appelle à se mobiliser

Assassinato Político, Terrorismo de Estado: Marielle Franco, Presente!

La Huelga General del 8 de Marzo, un hito histórico

A intervenção federal no Rio de Janeiro e o xadrez da classe dominante

Halklarla Savaşan Devletler Kaybedecek

Σχετικά με τον εμπρησμό

Ciao, Donato!

[Uruguay] Ante el homicidio de un militante sindical: Marcelo Silvera

[Argentina] Terrorista es el Estado: Comunicado ante el Informe Titulado "RAM"

[Catalunya] Continuisme o ruptura. Sobre les eleccions del 21D

Reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël : de l'huile sur le feu qui brûle la Palestine

Noi comunisti anarchici/libertari nella lotta di classe, nell'Europa del capitale

Luttons contre le harcèlement et toutes les violences patriarcales !

The Old Man and the Coup

Hands off the anarchist movement ! Solidarity with the FAG and the anarchists in Brazil !

URGENTE! Contra A Criminalização, Rodear De Solidariedade Aos Que Lutam!

¡Santiago Maldonado Vive!

Catalunya como oportunidad (para el resto del estado)

La sangre de Llorente, Tumaco: masacre e infamia

Triem Lluitar, El 3 D’octubre Totes I Tots A La Vaga General

© 2005-2018 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]