user preferences

460_0___30_0_0_0_0_0_saudi_thing.jpg
Η δυσκολία στην κατανόηση της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης εξαρτάται συχνά από το ερμηνευτικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για να αποκρυπτογραφηθούν τα γεγονότα. Πιστεύω ότι η παγκόσμια θεωρία των συστημάτων (Wallerstein, Arrighi) που καθορίζει την τρέχουσα κρίση στην ηγεμονία του κέντρου –των ΗΠΑ, μιας χώρας που δημιούργησε ιστορικά τη δομή της παγκόσμιας αγοράς και τη σχέση της με τη διακρατική εξουσία από το 1945 και δώθε- είναι αυτό που περισσότερο από κάθε άλλο είναι σε θέση να εξηγήσει την πολυπλοκότητα του επαναπροσδιορισμού των σχέσεων εξουσίας και των ισορροπιών, τον επαναπροσδιορισμό των συμμαχιών και των νέων στρατηγικών περιοχών. ... read full story / add a comment
obama.jpg
mashrek / arabia / irak / imperialismo / guerra Friday September 06, 2013 - 17:21 byHervé avec Edith Soboul - Alternative libertaire   image 1 image
Le potenze occidentali hanno cominciato a preparare l'opinione pubblica per un intervento militare in Siria. Quali sono i problemi reali? A che punto è la ribellione al regime? Ed il regime? Un punto di vista antimperialista. [Français] ... read full story / add a comment
obama.jpg
machrek / arabie / irak / impérialisme / guerre Thursday September 05, 2013 - 19:28 byHervé avec Edith Soboul   image 1 image
Les puissances occidentales ont commencé à préparer l’opinion publique à une intervention militaire en Syrie. Quels en sont les véritables enjeux ? Où en est la rébellion au régime ? Où en est le régime ? Éclairage d’un point de vue anti-impérialiste. [Italiano] ... read full story / add a comment
saudi_thing.jpg
mashriq / arabia / iraq / imperialism / war Thursday September 05, 2013 - 18:17 byMonte   image 1 image
The difficulty in understanding the current geopolitical situation often depends on the interpretative framework that is used to decipher events. I believe that the world-systems theory that defines the current crisis in the hegemony of the centre - the USA - is the one which more than any other is able to explain the complexity of the redefinition of the relationships of power and balances, the redefinition of alliances and new strategic areas. [Italiano ... read full story / add a comment
saudi_thing.jpg
mashrek / arabia / irak / imperialismo / guerra Wednesday September 04, 2013 - 22:11 byMonte   image 1 image
La difficoltà di comprensione dentro gli episodi di geopolitica nella fase contemporanea dipendono spesso dalla griglia interpretativa che viene usata nel decifrare gli avvenimenti. Ritengo che la teoria del sistema-mondo che definisce l'odierna crisi di egemonia del centro - gli USA - sia quella che maggiormente possa spiegare la complessità della ridefinizione dei rapporti di potere, degli equilibri, della ridefinizione di alleanze, delle nuove aree strategiche. [English] ... read full story / add a comment
siria.jpg
mashrek / arabia / irak / imperialismo / guerra Wednesday September 04, 2013 - 20:57 byBruno Lima Rocha   text 1 comment (last - friday september 06, 2013 - 07:51)   image 1 image
Con le difese del governo siriano gravemente danneggiate, si prevede una caduta del regime di Assad, precipitando il territorio siriano in una situazione di tipo iracheno, con un inasprimento della guerra settaria verso livelli assurdi. [Português] ... read full story / add a comment
siria.jpg
mashriq / arabia / iraq / imperialism / war Tuesday September 03, 2013 - 17:41 byBruno Lima Rocha   image 1 image
With the Syrian government's defences being seriously affected, the trend is that the Assad regime is falling, transforming the Syrian territory into a new Iraq, with an escalation of sectarian war reaching absurd levels. [Português] ... read full story / add a comment
siria.jpg
mashriq / arabia / iraq / imperialismo / guerra Tuesday September 03, 2013 - 06:42 byBruno Lima Rocha   image 1 image
Se as defesas do governo sírio forem seriamente atingidas, a tendência é de que o regime de Assad caia, transformando o território sírio em um novo Iraque, com a escalada de guerra sectária atingindo a patamares absurdos. [English] [Italiano] ... read full story / add a comment
intifadapalestina.jpg
mashriq / arabia / iraq / imperialismo / guerra Saturday August 31, 2013 - 00:38 byJoshua Stephens   image 1 image
En Palestina, históricamente se han dado elementos de auto-organización en la lucha popular, incluso si no se adscribieron explícitamente al anarquismo como tal. “Las personas ya organizaron su vida horizontalmente o de forma no jerárquica,” dice Beesan Ramadan ... read full story / add a comment
espionaje.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / imperialismo / guerra Wednesday August 28, 2013 - 23:39 byBruno Lima Rocha   image 1 image
A partir de la cobertura realizada por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, trabajando para The Guardian y publicada en portugués en el periódico O Globo, Brasil entró en ruta de colisión con la estrategia de hegemonía absoluta a través del espionaje electrónico en el planeta. El texto que sigue aborda este tema, pasando por el episodio puntual de la retención de David Miranda, estudiante de comunicación, novio de Greenwald y también un activo colaborador en los reportajes e investigaciones del reportero y articulista natural de los EUA y radicado en Río de Janeiro. Snowden, Greenwald y Miranda, chocan con la inteligencia de la mayor potencia del planeta. ... read full story / add a comment
belfastcityhall.jpg
ireland / britain / imperialism / war Wednesday August 28, 2013 - 20:27 bySean Matthews   image 1 image
The eruption of conflict and intense rioting in Belfast over the last couple of months is a clear illustration that, no matter what lengths Stormont and the media circus go to to disguise the ugly reality of the ‘peace process’, the scars of the past and frequent eruption of sectarian conflict refuse to go away as political parties play the sectarian card to get one over on their rivals. ... read full story / add a comment
egipto.jpg
norte da África / imperialismo / guerra Sunday July 28, 2013 - 23:03 byBruno Lima Rocha   image 1 image
O Egito caminha a passos largos rumo a uma guerra civil a exemplo do conflito argelino da segunda metade dos anos '90. ... read full story / add a comment
397136171_1d3c7992dc_o.jpg
venezuela / colombia / imperialismo / guerra Wednesday July 10, 2013 - 20:16 byJosé Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
Referirse a la historia del conflicto social y armado es algo a lo que la oligarquía colombiana tiene verdadera repugnancia. Esta discusión ha sido erradicada de los curriculums escolares y los medios reproducen una visión según la cual el presente no tiene relación alguna con el pasado. Desde el punto de vista popular, el conflicto tiene un origen, tiene causas estructurales, y tiene una trayectoria. Su pasado se concatena necesariamente con el presente. Es fundamental traer al debate dos elementos cuando se trata de hablar del conflicto social y armado, y consecuentemente, de las posibilidades de superarlo. El primero, son los orígenes sociales del conflicto en la lucha agraria y en la dinámica concreta de acumulación por despojo violento por parte de los poderosos. El segundo elemento, es la tradición secular de exclusión y represión como respuesta privilegiada (casi exclusiva) a las demandas populares desde el aparato del Estado. ... read full story / add a comment
shepard_fairey_guns_and_roses1.jpg
venezuela / colombia / imperialismo / guerra Sunday June 30, 2013 - 18:34 byMiguel Ángel Beltrán V.   image 1 image
En el nuevo ciclo de conversaciones para abordar el segundo punto sobre la participación política, los voceros de las FARC han presentado un paquete de diez propuestas que incluye, entre otras, la democratización del régimen político colombiano, garantías para el ejercicio de la oposición política y social, condiciones para la participación política y social de sectores sociales excluidos, así como la democratización de los medios de comunicación, las cuales se vienen sumar a otras iniciativas que han estado agitado en estos siete meses largos de iniciado el proceso y que incluyen desde la propuesta del cese bilateral del fuego, hasta la convocatoria de una Asamblea Nacional constituyente como mecanismo refrendario de los acuerdos, pasando por la regularización de la guerra y el aplazamiento de las elecciones.
... read full story / add a comment
militares._disparando_desde_helicpteros._foto_ejrcito.jpg
venezuela / colombia / imperialismo / guerra Saturday June 22, 2013 - 07:06 byJosé Antonio Gutiérrez D.   text 19 comments (last - sunday june 30, 2013 - 18:36)   image 1 image
Luego del optimismo cuasi-orgásmico que invadió a todo el espectro político tras la declaración de un acuerdo provisional, “con reservas”, en el primer punto de la agenda de paz relativo a la cuestión agraria, que se negocia en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, una seguidilla de hechos han forzado el retorno de una dosis saludable de realismo político pues ponen en cuestión que tan convencido está Santos de la conveniencia de la “paz”. La prueba real de que algo anda extremadamente mal en estas negociaciones, la constituye la creciente militarización y represión en el campo colombiano, precisamente en momentos en que, supuestamente, se está alcanzando un acuerdo de proporciones históricas. ... read full story / add a comment
alianzapacifico.jpg
internacional / imperialismo / guerra Sunday June 02, 2013 - 03:57 byBruno Lima Rocha   image 1 image
Os quatro presidentes da nova versão, agora minimalista, da moribunda ALCA, sub-projeto do Império para as Américas ... read full story / add a comment
ali20rodriguez20araque20png.png
venezuela / colombia / imperialismo / guerra Tuesday May 28, 2013 - 08:51 byUn anarquista revolucionario   image 1 image
El gobierno chavista de Maduro Moros sigue siendo atacado por las mismas fuerzas antichavistas –nacionales y extranjeras- que a lo largo de estos catorce años apostaron a la liquidación del proceso bolivariano. ... read full story / add a comment
scotlandoutofnato.jpg
irlanda / gran bretagna / imperialismo / guerra Wednesday May 22, 2013 - 15:10 byEric Chester   image 1 image
Lo Scottish National Party (SNP) ha ribadito che una Scozia indipendente sarebbe un paese libero da armi nucleari. Questa posizione riflette il fatto che l'opinione pubblica scozzese è nella stragrande maggioranza contraria alla presenza del sistema di sottomarini Trident a Faslane. Questi sottomarini, un residuo della Guerra Fredda, sono a propulsione nucleare e trasportano missili balistici armati con ordigni nucleari. Questa campagna dello SNP per liberare la Scozia dalle armi nucleari è stato uno dei pochi argomenti salienti per l'indipendenza scozzese. [English] ... read full story / add a comment
scotlandoutofnato.jpg
ireland / britain / imperialism / war Tuesday May 21, 2013 - 20:44 byEric Chester   image 1 image
The Scottish National Party has insisted that an independent Scotland would be free of nuclear weapons, says Eric Chester. This position reflects the fact that Scottish popular opinion is overwhelmingly opposed to the stationing of the Trident submarine system at Faslane. These subs, a leftover from the Cold War days, are nuclear powered and carry ballistic missiles armed with nuclear weapons. The SNP campaign to rid Scotland of nuclear weapons has provided one of the few salient arguments for independence. [Italiano] ... read full story / add a comment
coreias_peninsula.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / imperialismo / guerra Wednesday May 08, 2013 - 07:52 byBruno Lima Rocha   image 1 image
O conflito entre as duas Coréias é uma permanência do período da Guerra Fria que se mantêm nos dias atuais; para sair da encruzilhada em duas arenas simultâneas, a metade Norte precisa continuar pressionando Seul e Washington. ... read full story / add a comment
Issue #3 of the Newsletter of the Tokologo African Anarchist Collective

Imperialism / War

Tue 30 Sep, 23:57

browse text browse image

arton6013007a2.jpg imageReportage Photo : Les anarchistes turcs au secours du Kurdistan syrien 19:17 Mon 29 Sep by Commission international 0 comments

Kobanê (Aïn Al-Arab) est devenu un abcès de fixation où s’affrontent deux mondes : les forces progressistes, laïques et révolutionnaires d’un côté, les fanatiques religieux de l’autre.

Manifestation de la gauche kurde à Paris le 27 septembre 2014 image« Kobanê et le Kurdistan n’ont pas pour seul ennemi l’État islamique » 19:05 Mon 29 Sep by Commission international 0 comments

Allocution d’Alternative libertaire soutenue par l’OCL à la manifestation parisienne de la gauche kurde du 27 septembre 2014, en solidarité avec le Kurdistan syrien.

daf_in_kobane_3.jpg imageTurkish anarchists in Syria to support Kurdish people 15:37 Sat 27 Sep by Workers Solidarity Movement 4 comments

Istanbul anarchists along other leftists, feminists, and 'Gezi park types' have managed to cross over into Syria and the northern town of Kobane which is currently threatened by ISIS.

daf_in_kobane.jpg imageIn Shingal, Kobane and all Rojava, ISIS is Dehak and the people are Kawa 20:35 Fri 26 Sep by Devrimci Anarşist Faaliyet 0 comments

In Kurdistan, people are fighting against ISIS, “the procreated violence” given birth by capitalism and the states that start wars for their own benefits. ISIS, subcontractor of the states that pursue income strategies on the region, is attacking people while yelling “islamic state!” and “holy war, jihad!”. People are suffering from hunger and thirst, getting ill, getting injured; migrating ad dying. They are still fighting in that struggle for existence. People are fighting not for the schemes and strategies around meeting tables, not for income, but for their freedom.

textPalestine-Israel: The joint struggle confront the transfer efforts of the Israeli settler colonialis... 15:49 Sun 21 Sep by Ilan S. 0 comments

Though Israel failed in its last open assault on the Gaza Strip, it still succeed in its transfer efforts. The drowning of a refugee ship with 450 mainly Gaza people reflect the partial success of Israel transfer efforts that for the never ended efforts since 1948. The siege on Gaza join the pressure on both Palestinians within the 1948 borders and that of the 1967. The big masses were driven out during the 1948 and 1967 wars, but efforts continued with all means possible. Some expelled by force some were moved within the border as pressure to "voluntary transfer". Within the 1967 borders, the Israeli efforts are targeted on the villages and Bedouins living in area C where the joint struggle to resist it is mainly focused in the South of Hebron Hills. And the joint struggle in Arkib, Dahamsh (1948 borders), and Bil'in, Ma'asara, Nabi Saleh, Ni'ilin, Qaddum, Sheikh Jarah (East Jerusalem) continue "as usual".

460_0___30_0_0_0_0_0_oabubakralbaghdadi570.jpg imageO que nós pensamos sobre a atual crise no Iraque? 13:00 Sun 17 Aug by KAF (Fórum Anarquista do Curdistão) 0 comments

A crise do Iraque já se arrasta há décadas. Tanto o regime Saddam Hussein tanto quanto sob a atual "democracia", desde a invasão de 2003, não há liberdade, justiça social, igualdade e há poucas perspectivas para aqueles que são independentes aos partidos políticos no poder. Além da brutalidade e discriminação contra as mulheres e as minorias, um grande abismo foi criado entre os ricos e os pobres, fazendo com que os pobres ficassem cada vez mais pobres e os ricos mais ricos.

Un convoi de habitants de Deir Al Zour à soutenir la résistance Shueitat. Photo grâce à: Yalla Souriya imageSyrie : L'intifada de Deir Al Zor contre Daesh (L'Etat islamique-EI) 23:32 Tue 05 Aug by Leila Shrooms 0 comments

Les syrienNEs ont montré de manière répété qu'ils et elles refusent d'accepter les tyrannies qu'il s'agisse de celle de Bashar Al Assad ou de tout groupe extrémiste qui essaie de leur imposer sa vision. Dans les derniers mois, renforcé par les équipements militaires américains et iaquiens saisis en Irak, « L'Etat Islamique » (Précédement EEIL et connu localement sous le nom de Daesh) a fait des avancées considérables dans le nord et l'est de la Syrie. Là ou il est allé, il a imposé une interprétation haineuse et réactionnaire de la loi islamique et des restrictions sévères à la population locale, a commis des massacres sectaires et d'autres atrocités telles que des crucifixions ou des décapitation, et a assassiné et emprisonné des révolutionnaires.

oabubakralbaghdadi570.jpg imageQue pensons nous de la crise actuelle en Irak ? 23:30 Tue 05 Aug by KAF 0 comments

La crise irakienne est continue depuis des décennies, tant sous le régime de Saddam Hussein que sous le « régime démocratique actuel » depuis l'invasion de 2003. Il n'y avait ni de liberté, ni de justice sociale, ni d'égalité et peu de perspectives pour celles et ceux qui étaient indépendant des partis politiques au pouvoir. En plus de la brutalité existante et la discrimination contre les femmes et les genTEs ordinaires, un très grand fossé a été creusé entre les riches et les pauvres, rendant les pauvres de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. [English]

oabubakralbaghdadi570_1.jpg imageKAF: Was wir über die aktuelle Krise im Irak denken 22:34 Fri 01 Aug by KAF 0 comments

Die Krise im Irak hält be­reits seit Jahr­zehn­ten an, seit sich das Land unter der Macht von Sad­dam Hus­sein oder unter dem „mo­men­ta­nen de­mo­kra­ti­schen Re­gime“ nach der In­va­si­on von 2003 be­fun­den hat. Es gab keine Frei­heit, kei­nen so­zia­len Frie­den, keine Gleich­be­rech­ti­gung und nur wenig Mög­lich­kei­ten für jene, die un­ab­hän­gig von den herr­schen­den po­li­ti­schen Par­tei­en waren.
Zu­sätz­lich zu der vor­han­de­nen Bru­ta­li­tät und Dis­kri­mi­nie­rung ge­gen­über Frau­en und gegen die ein­fa­chen Leute ging die Sche­re zwi­schen den Rei­chen und den Armen immer wei­ter aus­ein­an­der. Da­durch wur­den die Armen noch ärmer und die Rei­chen noch rei­cher.

gaza.jpg imagePalestina, l'ostaggio perenne 00:06 Wed 23 Jul by Federazione dei Comunisti Anarchici 0 comments

Continua la guerra nella Striscia di Gaza governata da Hamas, anche se in tutto il mondo continuano le manifestazioni contro le scelte guerrafondaie di Israele. Dalla scomparsa dei tre coloni da Gush Etzion, (colonia per soli ebrei sotto il controllo totale dello stato di Israele in Cisgiordania), Israele ha posto sotto assedio quattro milioni di palestinesi, bombardando ospedali, scuole, ogni sorta di obiettivi civili, distruggendo e saccheggiando case, rubando, effettuando sequestri, ferendo e uccidendo sia in modo mirato che indiscriminato al di fuori di ogni legislazione internazionale.

more >>

imageISIS, Iraq and the War on Terror Sep 28 by Joshua Virasami 0 comments

It's official, extremist firebrand Abu Bakr al-Baghdadi, leader of ISIS, will play the new bearded bogeyman. It's official, he didn’t loot the banks for gold but is in fact being paid by our friends, the good ol’ Gulf petro-monarchs. It's official, we are being frogmarched back into the 'kill the bogeyman' script. It's official, none of this is happening… "officially".

imageTra le macerie dell'imperialismo USA Sep 27 by Shawn Hattingh 0 comments

Le notizie che vanno per la maggiore raccontano le storie degli orrori commessi dallo Stato Islamico (IS) in Siria ed in Iraq ma anche di come gli Stati Uniti vogliano apparentemente mettere fine a questi orrori per ragioni umanitarie. Quello che non viene mai detto dai media privati e di Stato è da dove viene l'IS, quali sono le vere ragioni di questo nuovo intervento degli USA in Medio Oriente, della volontà degli USA di isolare e distruggere le uniche due forze che stanno realmente combattendo contro l'IS: il PKK e le YPG. [English]

imageEEUU en el Medio Oriente: hipocresía y doble discurso Sep 15 by BrunoL 0 comments

Bruno Lima Rocha*

El Oriente Medio es un ajedrez motivado por el peor realismo, mezclado con intereses geoestratégicos. Veamos por qué, a través de la doble posición de los Estados Unidos, Israel entró en una guerra “preventiva” contra Hamás, organización político-militar de fundamentación religiosa y que comparte el gobierno de la Franja de Gaza desde 2006. El saldo del conflicto fueron cerca de 52 israelíes muertos y más de 2000 palestinos eliminados físicamente. La infraestructura de Gaza fue destruida con la aplicación de la estrategia de “tierra arrasada”. Esta forma de combate viene de la política de Reagan y sus aliados centro americanos contra las guerrillas de El Salvador y Guatemala en los años 80. La postura de los Estados Unidos –ardoroso y autoproclamado defensor de los derechos humanos– fue tímida delante de la supremacía bélica y tecnológica del Estado de Israel. El país fundado por pioneros sionistas como Ben Gurión es el único del planeta con poder de veto dentro de Washington. Es por eso que la política de los EEUU para Medio Oriente tiene literalmente, dos pesos y dos medidas.

imageΕρωτήματα εξ Ανατο&#... Sep 15 by Κώστας Σβόλης 0 comments

Τι ακριβώς συμβαίνει στην Ουκρανία; Ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος «δια αντιπροσώπων»; Η σύγκρουσή δυο εθνικισμών; Η αντιπαράθεση δυο ολοκληρωτισμών (βλ Νεοναζισμού και των απολιθωμάτων του Σταλινισμού); Η συμπύκνωση της παγκόσμιας αντιπαράθεσης του Νεοφασισμού ενάντιων Αντιφασισμού σε επίπεδο ένοπλης σύγκρουσης; Τι σηματοδοτεί η δημιουργία των Λαϊκών Δημοκρατιών στην Ν.Α Ουκρανία; είναι παραρτήματα του Κρεμλίνου ή μορφές λαϊκής αυτοδιάθεσης; Διαφορετικά ερωτήματα, τις ίδιας όμως υφής, θα μπορούσαμε να θέσουμε και για την προσπάθεια δημιουργίας Ισλαμικού Κράτους στην Μέση Ανατολή (Συρία, Ιράκ) από τους Τζιχαντιστές. Τελικά ποιους ενισχύουν το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ, τους Κούρδους του Ιράκ; ή τους Ισλαμιστές που στην προηγούμενη περίοδο είχαν εξοπλίσει για να πολεμήσουν το καθεστώς του Άσαντ;

imageUkraine : interview avec un anarchiste de Donetsk Sep 10 by Commission international 0 comments

La RKAS a survécu à plusieurs crises, s'est impliquée dans la grève des mineurs, et eut plusieurs projets à long-terme, mais qui ne furent pas sans querelles et scissions internes. Au fil des années, l'organisation a été de moins en moins entendu. Pour comprendre ce qui est arrivé à la RKAS, mais aussi pour connaître leur opinions sur les récents événements en Ukraine, nos camarades russes d' "Action Autonome" sont allés interviewer un camarade de RKAS , Samourai.
Version en anglais publiée le 9 août 2014

more >>

image« Kobanê et le Kurdistan n’ont pas pour seul ennemi l’État islamique » Sep 29 Alternative Libertaire 0 comments

Allocution d’Alternative libertaire soutenue par l’OCL à la manifestation parisienne de la gauche kurde du 27 septembre 2014, en solidarité avec le Kurdistan syrien.

imageIn Shingal, Kobane and all Rojava, ISIS is Dehak and the people are Kawa Sep 26 DAF - Revolutionary Anarchist Action 0 comments

In Kurdistan, people are fighting against ISIS, “the procreated violence” given birth by capitalism and the states that start wars for their own benefits. ISIS, subcontractor of the states that pursue income strategies on the region, is attacking people while yelling “islamic state!” and “holy war, jihad!”. People are suffering from hunger and thirst, getting ill, getting injured; migrating ad dying. They are still fighting in that struggle for existence. People are fighting not for the schemes and strategies around meeting tables, not for income, but for their freedom.

imageO que nós pensamos sobre a atual crise no Iraque? Aug 17 0 comments

A crise do Iraque já se arrasta há décadas. Tanto o regime Saddam Hussein tanto quanto sob a atual "democracia", desde a invasão de 2003, não há liberdade, justiça social, igualdade e há poucas perspectivas para aqueles que são independentes aos partidos políticos no poder. Além da brutalidade e discriminação contra as mulheres e as minorias, um grande abismo foi criado entre os ricos e os pobres, fazendo com que os pobres ficassem cada vez mais pobres e os ricos mais ricos.

imageQue pensons nous de la crise actuelle en Irak ? Aug 05 Forum anarchiste du Kurdistan 0 comments

La crise irakienne est continue depuis des décennies, tant sous le régime de Saddam Hussein que sous le « régime démocratique actuel » depuis l'invasion de 2003. Il n'y avait ni de liberté, ni de justice sociale, ni d'égalité et peu de perspectives pour celles et ceux qui étaient indépendant des partis politiques au pouvoir. En plus de la brutalité existante et la discrimination contre les femmes et les genTEs ordinaires, un très grand fossé a été creusé entre les riches et les pauvres, rendant les pauvres de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. [English]

imageKAF: Was wir über die aktuelle Krise im Irak denken Aug 01 Kurdistan Anarchists Forum 0 comments

Die Krise im Irak hält be­reits seit Jahr­zehn­ten an, seit sich das Land unter der Macht von Sad­dam Hus­sein oder unter dem „mo­men­ta­nen de­mo­kra­ti­schen Re­gime“ nach der In­va­si­on von 2003 be­fun­den hat. Es gab keine Frei­heit, kei­nen so­zia­len Frie­den, keine Gleich­be­rech­ti­gung und nur wenig Mög­lich­kei­ten für jene, die un­ab­hän­gig von den herr­schen­den po­li­ti­schen Par­tei­en waren.
Zu­sätz­lich zu der vor­han­de­nen Bru­ta­li­tät und Dis­kri­mi­nie­rung ge­gen­über Frau­en und gegen die ein­fa­chen Leute ging die Sche­re zwi­schen den Rei­chen und den Armen immer wei­ter aus­ein­an­der. Da­durch wur­den die Armen noch ärmer und die Rei­chen noch rei­cher.

more >>
© 2005-2014 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]