user preferences

egyptianrevolution1_1.jpg
Διεθνή / Ιμπεριαλισμός / Πόλεμος Friday March 18, 2011 - 18:28 byJosé Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
Απόψεις για τη σπουδαιότητα των τωρινών αραβικών εξεγέρσεων και των επιδράσεών τους στην επαναστατική θεωρία, και συγκεκριμένα σε σχέση με το διάλογο για τη δημοκρατία και τη λαϊκή εξουσία. [Italiano] [العربية] [Castellano] [English] [Català] ... read full story / add a comment
934.913.913965947942962.00003.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Ιμπεριαλισμός / Πόλεμος Monday February 14, 2011 - 04:12 byΈνωση Αναρχικών (Κύπρος)   image 1 image
Το κυπριακό πρόβλημα και ο εθνικισμός χαρίζουν υγεία και χαμόγελα στο κράτος και το κεφάλαιο… ... read full story / add a comment
"Baby Doc" in the arms of his father, the dictator François Duvalier, "Papa Doc"
central america / caribbean / imperialism / war Wednesday January 19, 2011 - 21:10 byJosé Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
With the arrival of Baby Doc back in Haiti, the cycle opened by the extraordinarily tragic popular revolts of 1986 can be said to have come to completion. The restoration strategy of Duvalierism has succeeded, at least for now. Mouthing pious words about relief and wiping the crocodile tears about the misery they have created from their eyes, the "international community" has spared no efforts in helping the neo-Duvalierists bring about the Restoration. [Castellano] ... read full story / add a comment
"Baby Doc" en brazos de su padre, el dictador Francois Duvalier, "Papa Doc"
américa central / caribe / imperialismo / guerra Tuesday January 18, 2011 - 06:13 byJosé Antonio Gutiérrez D.   text 6 comments (last - friday march 18, 2011 - 04:38)   image 1 image
Con la llegada de Baby Doc de vuelta a Ayití, podemos decir que se cierra el ciclo abierto por las luchas populares en 1986 de manera extraordinariamente trágica. La estrategia de restauración del duvalierismo ha triunfado, al menos en lo inmediato. La “comunidad internacional” que, mientras se llena la boca con palabras piadosas de ayuda humanitaria y mientras enjugan sus ojos con lágrimas de cocodrilo ante la miseria que ellos mismos han creado, no ha escatimado esfuerzos para asistir a los neoduvalieristas en esta tarea de restauración. [English] ... read full story / add a comment
images.jpg
asia occidentale / imperialismo / guerra Monday January 17, 2011 - 23:44 byMACG   image 1 image
E' nell'interesse della classe lavoratrice che l'occupazione imperialista in Afghanistan venga sconfitta. Questo non avverrà ad opera dei Talebani (cosa che, dovesse accadere, creerebbe tuttavia i suoi problemi), ma col ritiro dell'appoggio alla guerra da parte delle classi lavoratrici dei paesi occupanti e con la diffusione di una aperta opposizione alla guerra. [English] ... read full story / add a comment
images.jpg
western asia / imperialism / war Saturday January 15, 2011 - 16:25 byMACG   image 1 image
It is in the interests of the working class for the imperialist occupation of Afghanistan to be defeated. This will not be achieved by the Taliban (and, indeed, would create its own problems if it was), but by the withdrawal of support for the war by the working class of the occupying countries and the spread of open opposition. [Italiano] ... read full story / add a comment
guerraenmexico1.jpg
américa del norte / méxico / imperialismo / guerra Tuesday January 11, 2011 - 04:58 byDavid Venegas   image 1 image
Se refuerza la presencia militar en Oaxaca, al mismo tiempo que hechos de violencia antes aislados, atribuidos a los grupos narcotraficantes, ahora se vuelven cada vez mas cotidianos y violentos ¿Ha llegado la guerra contra el narcotráfico a Oaxaca?.
... read full story / add a comment
300_0___20_0_0_0_0_0_wikileaksylaverdad2.jpg
internacional / imperialismo / guerra Monday December 27, 2010 - 16:06 byDara   image 1 image
El siguiente artículo se adentra en las repercusiones del caso de WikiLeaks, relacionando la persecución que está sufriendo su fundador Julian Assange y las reacciones furibundas en su contra por parte de los Estados y de las grandes corporaciones de la comunicación con las políticas des-informativas que llevan a cabo. ... read full story / add a comment
Los "pacíficos" y "democráticos" anti-comunistas en Seúl ejercitan tiro con una imagen de Kim Jong Il
asia oriental / imperialismo / guerra Sunday December 12, 2010 - 22:19 byJosé Antonio Gutiérrez D.   text 7 comments (last - friday june 17, 2011 - 17:47)   image 2 images
El siguiente artículo analiza, más allá de los maniqueísmos propios de la prensa interncional, las fuerzas y los diferentes conflictos que se enfrentan en la península coreana y que se han evidenciado con la más reciente crisis, a partir del bombardeo de Yeonpyeong y de las revelaciones sobre el programa nuclear norcoreano. Esta península enfrenta una serie de conflictos internos, hegemónicos y coloniales, que se arrastran desde hace más de seis décadas. Entenderlos, es clave para lograr la paz entre el pueblo coreano. ... read full story / add a comment
Soldats enmig d’una fossa comuna amb presos polítics acusats de comunistes, massacrats en Daejeon amb la complaença dels EUA, juliol de 1950
Àsia oriental / imperialisme / guerra Monday December 06, 2010 - 20:39 byWayne Price   image 1 image
La Guerra de Corea de 1950-1953 ha estat anomenada la "Guerra Oblidada" o la "Guerra Desconeguda". A la secció d’Història Militar de la llibreria Barnes & Noble al meu barri, hi ha diversos llibres sobre la Segona Guerra Mundial i la Guerra del Vietnam, fins i tot, hi ha llibres sobre les guerres de l’Iraq i de l’Afganistan, però és impossible trobar res sobre Corea. Això no és estrany. [English] [Italiano] [Castellano] [Türkçe] ... read full story / add a comment
south_korean_soldiers_walk_among_dead_political_prisoners_taejon_south_korea_1.jpg
doğu asya / emperyalizm / savaş Saturday December 04, 2010 - 23:46 byWayne Price   image 1 image
Başlamadan not: Bu metin Wayne Price tarafından yazılmış olup, 24 Kasım 2010'da yayına girdiği www.anarkismo.net/article/17930 adresinden alınmıştır. Çeviri Kolektifi, 2010.
cevirikolektifi@gmail.com
[English] [Italiano] [Castellano] [Català] ... read full story / add a comment
Caricatura de Chócolo, El Espectador
venezuela / colombia / imperialismo / guerra Tuesday November 30, 2010 - 06:34 byJosé Antonio Gutiérrez D.   text 4 comments (last - tuesday november 22, 2011 - 21:46)   image 1 image
La oligarquía colombiana, en acuerdo con sus patrones imperiales, tiene un esquema de internacionalización del conflicto bastante claro. Si los sectores populares no internacionalizamos la solidaridad bajo preceptos muy claros, que ataquen los fundamentos mismos de la mal llamada “Guerra contra el Terrorismo”, estamos entregando en bandeja de plata no solamente al pueblo colombiano digno que resiste de mil maneras, todos los días, los embates de un sistema que criminaliza toda forma de disidencia. También estamos permitiendo que se consolide un sistema de criminalización trasnacional de la protesta, del cual todos podemos ser víctimas el día de mañana. ... read full story / add a comment
Soldati in una fossa comune a Daejeon, piena di corpi di prigionieri politici (comunisti) massacrati in collusione con gli USA. Luglio 1950.
asia orientale / imperialismo / guerra Friday November 05, 2010 - 20:13 byWayne Price   image 1 image
La Guerra di Corea del 1950-1953 è stata chiamata "la guerra dimenticata" o "la guerra sconosciuta". Nella sezione sulla storia militare all'interno della libreria Barnes & Noble nella mia città, ci sono molti volumi sulla seconda Guerra mondiale e sulla Guerra in Vietnam e persino sulle guerre in Iraq ed Afghanistan, ma neanche un volume sulla Corea. Emblematico. [English] [Castellano] [Türkçe] [Català] ... read full story / add a comment
Commandos with prisoners. From guardian.co.uk
mashriq / arabia / iraq / imperialism / war Friday November 05, 2010 - 05:17 bydara   image 4 images
The whistleblowing website WikiLeaks has once again released a flood of classified information, washing away the dominant platitudes of stability in nation-building and revealing the ordinary evil of imperial occupation.

It may not be news for those who live there, but the 400,000 or so military field reports give us the clearest picture yet of the everyday violence that underlies the American occupation. ... read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_menores_de_edad_asesinados_en_arauca.jpg
venezuela / colombia / imperialisme / guerra Wednesday November 03, 2010 - 23:09 byJosé Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
Aquí cal ser clars: l’Estat colombià és un Estat terrorista, que segresta, desapareix, assassina, forma esquadrons de la mort, desplaça, fumiga (enverina), bombardeja, amenaça, assetja, espia, organitza arrests massius (pesques miraculoses del estat), tortura. Els soldats de la Vuitena Divisió en el Tame, van actuar com a agents de l’Estat, van ser representants de l’Estat, igual que milers d’altres soldats que, representant a l’Estat, participen de la guerra bruta i de tota mena d’abusos sistemàtics contra la població civil . Aquests soldadets no són casos excepcionals, sinó que la materialització, en carn i os, d’una política contrainsurgent que s’ha naturalitzat tota mena de violència contra les persones. Aquesta és la cara de l’Estat que en àmplies regions rurals de Colòmbia s’enfronta dia a dia. Els soldats de Tame són l’Estat colombià. [Castellano] ... read full story / add a comment
e988dfebd315da.jpg
central america / caribbean / imperialism / war Wednesday November 03, 2010 - 05:27 byB.O. Solidarity Network   image 1 image
At first glance, one might wonder what the wars in Iraq and Afghanistan have in common with a UN “peace” mission on the opposite side of the world, in Haiti, a non Muslim country. Indeed, from the standpoint of US military casualties or US military expenditures, there is little in common ... read full story / add a comment
menores_de_edad_asesinados_en_arauca.jpg
venezuela / colombia / imperialismo / guerra Friday October 29, 2010 - 05:46 byJosé Antonio Gutiérrez D.   text 12 comments (last - thursday august 14, 2014 - 01:01)   image 1 image
Y acá hay que ser claros: el Estado colombiano es un Estado terrorista, que secuestra, desaparece, asesina, forma escuadrones de la muerte, desplaza, fumiga (envenena), bombardea, amenaza, acosa, espía, organiza arrestos masivos (pescas milagrosas del Estado), tortura. Los soldados de la Octava División en el Tame, actuaron como agentes del Estado, fueron representantes del Estado, al igual que miles de otros soldados que, representando al Estado, participan de la guerra sucia y de toda clase de abusos sistemáticos contra la población civil. Estos soldaditos no son casos excepcionales, sino que la materialización, en carne y hueso, de una política contrainsurgente que ha naturalizado toda clase de violencia contra las personas. Esa es la cara del Estado que en amplias regiones rurales de Colombia se enfrenta día a día. Los soldados de Tame son el Estado colombiano. [Català] ... read full story / add a comment
Soldados en medio de una fosa común con presos políticos acusados de comunistas, masacrados en Daejeon con la complacencia de los EEUU, Julio de 1950
asia oriental / imperialismo / guerra Tuesday October 26, 2010 - 04:18 byWayne Price   text 2 comments (last - wednesday february 09, 2011 - 04:29)   image 1 image
En estos últimos días estamos asistiendo a una escalada de la tensión bélica entre las dos Coreas, que se está presentando por los Estados occidentales como una intolerable agresión del Estado dictatorial y belicista del norte contra sus vecinos democráticos y pacíficos del sur. Hemos considerado interesante presentar a nuestros lectores un artículo de nuestro colaborador Wayne Price para comprender mejor las raíces de la actual situación y los motivos que estuvieron detrás de la actual división de Corea. Este será el primero de una serie de artículos que, con motivo del 60 aniversario de la Guerra de Corea, publicaremos sobre el movimiento anarquista coreano y la Guerra, los cuales esperamos sean esclarecedores para entender ese momento histórico crucial y las múltiples consecuencias que tuvo. De igual manera, esperamos que el entregar ciertos datos de ese contexto histórico sirva para entender la compleja realidad actual coreana, más allá de maniqueísmos y distorsiones mediáticas. En la actual coyuntura apostamos a una salida dialogada en la que el protagonismo lo tenga el pueblo coreano a ambos lados de la frontera, sin injerencias externas ni decisiones a sus espaldas, como única manera de abrir paso a una Corea unida, socialista, democrática y libre y garantizar, así, una paz duradera y con justicia social. [English] [Italiano] [Türkçe] [Català] ... read full story / add a comment
asamble del SITECO
bolivia / peru / ecuador / chile / imperialismo / guerra Saturday October 23, 2010 - 03:34 byGabriel Rivas Castro   image 1 image
El recién pasado 12 de Octubre se aprobó por una amplia mayoría un nuevo “royalty” (que no es tal) a las mineras. Los enterrados 33 mineros fueron el show mediático perfecto para enterrar y hacer pasar desapercibida esta horrenda y vergonzosa noticia. El mismo problema había suscitado un gran debate público que impidió que la primera propuesta de la derecha fuese aprobada. Ahora, con escuetas modificaciones, fue pasada con un gran consenso, a excepción de un puro senador, don Ruiz-Esquide.

A propósito de este asunto central para el destino de Chile, al menos durante todo lo que queda del siglo XXI, es que el periódico chileno Solidaridad me pidió que escribiera una serie de artículos relacionados con este estratégico tema. A continuación publicamos el primero de la serie, el que da una varios antecedentes para comprender el conflicto paradigmático de la actividad imperialista en Chile.
... read full story / add a comment
noord-amerika / mexico / imperialisme / oorlog Monday October 11, 2010 - 18:00 by"Alternative Libertaire"
Een kameraad van de Union Communiste Libertaire in Montreal analyseert waarom de vorm van strijd tegen kapitalistische rituelen (G20s) inefficient is geworden. [English] [Français] ... read full story / add a comment
Zabalaza no.14 Out Now

Imperialism / War

Sat 10 Oct, 09:30

browse text browse image

textFor the victory of the resistance of the turkish and kurdish popular movements 18:22 Mon 24 Aug by embatent 0 comments

Different spanish and catalan organisations have signed a manifest in solidarity of the present struggle in Kurdistan and Turkey.

textPor la victoria de la resistencia de los movimientos populares de Turquía y del Kurdistán 16:19 Mon 24 Aug by embatent 1 comments

Manifiesto a favor y en solidaridad con la lucha kurda y de la izquierda en Turquía

textPer la victòria de la resistència dels moviments populars de Turquia i el Kurdistan 16:16 Mon 24 Aug by embatent 0 comments

Manifest en favor de la lluita a Turquia

Attentato a Suruç imageMassacro a Suruç in Turchia 16:01 Fri 24 Jul by International Secretary – Black Rose Anarchist Federation 0 comments

A mezzogiorno del 20 luglio, nella città di confine di Suruç nel Kurdistan turco, una bomba ha lacerato i corpi di comunisti, socialisti ed anarchici che si stavano recando a Kobane per partecipare alla sua ricostruzione. Decine di persone sono rimaste uccise, molti i feriti. [English]

bombing_3.jpg imageDeclaração sobre o recente massacre em Suruc, Turquia 02:13 Wed 22 Jul by Federación Anarquista Rosa Negra 0 comments

Hoje lamentamos a perda de amigos e amigas, companheiros e companheiras, e renovamos nosso comprometimento com uma luta revolucionaria internacional em memoria deles e delas.
[Castellano] [ English]

bombing_2.jpg imageDeclaración Sobre el Reciente Masacre en Suruc, Turkia 02:07 Wed 22 Jul by Federación Anarquista Rosa Negra 0 comments

Hoy lloramos la pérdida de amigos y compañeros y renovamos nuestro compromiso con una lucha revolucionaria internacional en su memoria. Al mediodía, en la aldea fronteriza de Suruc, en el Kurdistán Turco, una bomba destrozó los cuerpos de comunistas, socialistas y anarquistas que iban en camino a ayudar en la reconstrucción de Kobane. Decenas de personas fueron asesinadas, muchas otras quedaron heridas. Un militante de Black Rose estaba presente en las preparaciones de la campaña en apoyo a la reconstrucción de Kobane y Rojava, pero no fue alcanzado por la explosión.
[Português] [ English]

11760166_1645652792317271_2694342465056829967_n.jpg imageOur Sadness Will Be Our Anger, Kobanê Will Reconstructure 01:33 Wed 22 Jul by Devrimci Anarşist Faaliyet 0 comments

Yesterday, nearly three hundred people set off from different cities, with the call of Federation of Socialist Youth Associations; in order to rebuilt Kobanê, which was tried to be looted by the ISIS. Today, arriving Suruç (Pîrsus), just before leaving for Kobane, these young people made a press release in front of the Amara Culture Center in Suruç (Pîrsus). At the end of the press release, a bomb exploding in the middle of the crowd, silenced many hearts which had been beating with the hope of reconstruction.

dsc_2322.jpg imageΑλληλεγγύη στον Θά&#... 21:19 Sat 13 Jun by Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης 0 comments

Στις 15.07.14, ο σύντροφος Θ. Χατζηαγγέλου συλλαμβάνεται από κουκουλοφόρους της αντιτρομοκρατικής. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από την επιλογή του ίδιου να μην φορέσει τη στολή του στρατιώτη, να αρνηθεί το «αυτονόητο»: την πίστη στα «εθνικά ιδεώδη» και την υποταγή στο κράτος και στη στρατιωτική ιεραρχία. Η πραγματική αιτία όμως είναι η συνεχής στοχοποίησή του από τις αρχές, λόγω της δράσης του ως αναρχικού κοινωνικού αγωνιστή.

to_arms1.jpg imageEnd ANZAC Day 20:18 Sun 26 Apr by MACG / Melbourne Antifascist Initiative 0 comments

Instead of glorifying the military prowess of the Anzacs, we should be building the working class movement which can sweep away all capitalist States. We need a revolution that will establish libertarian communism, a world of liberty, equality and solidarity, where war and militarism exist no more, except as exhibits in museums and lessons from history.

1378325_795285173893636_5297279479773835095_n1.jpg imageStiamo vincendo a Kobanê oggi e vinceremo in tutto il Kurdistan domani! 17:13 Sun 08 Feb by DAF 0 comments

Oggi, le bande criminali che gli Stati avevano creato per i loro interessi si stanno ritirando da Kobanê lasciandosi alle spalle le rovine che hanno provocato. Mentre l'eco della vittoria della resistenza sale per le vie di Kobanê, si rafforza la convinzione della libertà al di sopra delle stesse rovine. Come ebbe a dire il compagno Durruti:"Non abbiamo paura delle rovine". Oggi e domani, a Kobanê ed in molti altri posti, sappiamo che una nuova vita nascerà tra quelle stesse rovine. [English]

more >>

imageA Brief Introduction to Modern Day Irish Republicanism. What Can Anarchists learn from Modern Day Re... Sep 29 by Joe Conlon 0 comments

Anarchists can learn a great deal from Republicanism, to make inroads to establishing our ideal in working class communities. We need to create a visible presence in all communities, we need to be seen to be believed. People are looking for answers and are falsely thinking it lies in Republicanism. Within Republicanism lies much of the same which lies in bourgeois society – that is hierarchy and privilege for the few. But I believe the secret to the salvation of society also lies within Republicanism. That is the revolutionary tradition of revolting against oppression, tyranny, and exploitation; which the working class, the oppressed and angry, gravitate towards. And likewise I think Republicans can learn a great deal from anarchism. Maybe from working together on community or workplace struggles we could both learn from each other.

textLa spada, simbolo dell'ISIS Sep 13 by Mazen Kamalmaz 0 comments

L'ISIS, insieme all'Islam politico, ha molte somiglianze col Nazismo e con lo Stalinismo. Si tratta di un movimento complesso, al tempo stesso rivoluzionario e reazionario, anticapitalista e ostile alla classe lavoratrice, antimperialista e aspirante imperialista. Al pari del fascismo occupa quello spazio dove le attuali lotte sociali e politiche si arenano, dove le vecchie classi dirigenti non possono più governare, ma anche dove i movimenti popolari di base non riescono a rovesciare il sistema.

imageColombia: La “reparación a las víctimas” como un nuevo mecanismo de despojo Sep 02 by José Antonio Gutiérrez D. 4 comments

El Estado colombiano ha tenido, históricamente, dos mecanismos principales para despojar al campesinado de sus tierras: el crédito extorsivo y la violencia, tanto oficial como paraoficial. Ahora, el gobierno capitaneado por Juan Manuel Santos ha agregado un nuevo mecanismo a este repertorio. Ese mecanismo es la utilización perversa de la legislación sobre las víctimas.

imageLa encrucijada del Kurdistán socialista Aug 24 by BrunoL 0 comments

28 de agosto de 2015

Después del inicio de la guerra civil de la Siria, nos llama atención, que el Sistema Internacional, admite la posible construcción de una sociedad de base igualitaria en la región con más conflictos del planeta. En la región oeste del Kurdistán (Rojava) y al sur dono Curdistán iraquí, la izquierda curda está implantando un sistema social cooperativo, democrático y no sectario. Los enemigos de este proyecto son muchos, considerando una encrucijada de posibilidades y desafíos políticos y militares.

imageA encruzilhada do Curdistão socialista Aug 21 by BrunoL 0 comments

Introdução

O advento da primavera árabe e a rebelião sunita contra o governo Assad na Síria oportunizou o exercício de soberania da população curda residindo dentro dos limites deste Estado falido. Em novembro de 2013, isto se concretizou no estabelecimento dos três cantões de Rojava (oeste em curdo), Efrin, Kobane e Cyzire, implicando na construção de uma sociedade de tipo socialista, democrática e feminista. As instâncias de poder são de acesso coletivo, os cargos executivos rotativos e a economia tem base familiar, cooperativada e com experimentos de coletivização.

more >>

textFor the victory of the resistance of the turkish and kurdish popular movements Aug 24 Embat 0 comments

Different spanish and catalan organisations have signed a manifest in solidarity of the present struggle in Kurdistan and Turkey.

textPor la victoria de la resistencia de los movimientos populares de Turquía y del Kurdistán Aug 24 Embat 1 comments

Manifiesto a favor y en solidaridad con la lucha kurda y de la izquierda en Turquía

textPer la victòria de la resistència dels moviments populars de Turquia i el Kurdistan Aug 24 Embat 0 comments

Manifest en favor de la lluita a Turquia

imageMassacro a Suruç in Turchia Jul 24 Black Rose Anarchist Federation / Federación Anarquista Rosa Negra (BRRN) 0 comments

A mezzogiorno del 20 luglio, nella città di confine di Suruç nel Kurdistan turco, una bomba ha lacerato i corpi di comunisti, socialisti ed anarchici che si stavano recando a Kobane per partecipare alla sua ricostruzione. Decine di persone sono rimaste uccise, molti i feriti. [English]

imageDeclaração sobre o recente massacre em Suruc, Turquia Jul 22 Federación Anarquista Rosa Negra - Black Rose Anarchist Federation 0 comments

Hoje lamentamos a perda de amigos e amigas, companheiros e companheiras, e renovamos nosso comprometimento com uma luta revolucionaria internacional em memoria deles e delas.
[Castellano] [ English]

more >>
© 2005-2015 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]