user preferences

images.jpg
Διεθνή / Λαϊκοί Αγώνες Monday July 01, 2013 - 20:52 by blaumachen   image 1 image
Από τη Σουηδία στην Τουρκία: Η άνιση δυναμική της εποχής των ταραχών - Η έκρηξη της Τουρκίας θέτει επιτακτικά την ανάγκη να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τι συμβαίνει, τι παράγεται, ποια είναι τα νέα όρια που παράγονται στην περίοδο που ονομάσαμε εποχή των ταραχώνκαι πώς θα ξεπεραστούν. - Αναδημοσίευση από blaumachen ... read full story / add a comment
bandeira_farj_web.jpg
brasile/guyana/suriname/guiana francese / lotte sul territorio Monday July 01, 2013 - 16:13 by Federação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ)   image 1 image
Le manifestazioni contro gli aumenti nei trasporti hanno scosso il paese ed hanno riportato nuovamente l'azione diretta nelle strade come paradigma di lotta. Hanno anche messo allo scoperto i limiti del governo e del neo-sviluppismo nel saper andare incontro alle aspirazioni dei giovani, dei settori precarizzati della classe lavoratrice e di altri gruppi sociali sfruttati. Le proteste generalizzate hanno ridato vita ad organismi, organizzazioni politiche, movimenti sociali e di lavoratori che hanno conseguito una vittoria significativa con la riduzione del costo dei biglietti in varie città. Anche se la vittoria è parziale ed i suoi frutti vengono manipolati dalle amministrazioni locali (nella maggioranza delle città, i Comuni sovvenzionano le imprese dei trasporti), le proteste in strada, le occupazioni dei viali e la paralisi delle città sono tornati ad essere strumenti di lotta di massa. [Português] [Castellano] ... read full story / add a comment
bandeira_farj_web_1.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles Monday July 01, 2013 - 04:38 by Federação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ) - Integrante d   image 1 image
Las manifestaciones que sacudieron el país contra el aumento en los billetes trajeron de nuevo la acción directa de las calles como un paradigma de lucha. También mostró los límites gubernamentales, y del neo-desarrollismo para atender a las aspiraciones de los jóvenes, sectores precarios de la clase trabajadora y otros grupos sociales explotados. Las protestas generalizadas animaron nuevamente a entidades, organizaciones políticas, movimientos sociales y trabajadores/as que lograron una victoria significativa, al bajar el precio del billete en varias ciudades. A pesar de la victoria sea parcial y sus frutos hayan sido manipulados por los gobiernos (en la mayoría de ciudades, los gobiernos municipales subvencionarán a los empresarios), las protestas callejeras, las ocupaciones de avenidas y los bloqueos de carreteras se configuraron de nuevo, como instrumentos de lucha de masas. [Português] [Italiano] ... read full story / add a comment
bandeira_farj_web.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles Monday July 01, 2013 - 01:28 by Federação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ)   image 1 image
As manifestações que sacudiram o país contra o aumento das passagens trouxeram novamente a ação direta das ruas como um paradigma de luta. Evidenciaram também os limites do governismo, do neo-desenvolvimentismo em atender os anseios da juventude, de setores precarizados da classe trabalhadora e de outros grupos sociais explorados. Os protestos generalizados animaram novamente entidades, organizações políticas, movimentos sociais e trabalhadores/as que conseguiram uma vitória significativa, ao baixar o preço da passagem em várias cidades. Ainda que a vitória seja parcial e seus frutos tenham sido manipulados pelos governos (na maioria das cidades, as prefeituras subsidiarão os empresários), os protestos de rua, as ocupações de avenidas e paralisações de estradas figuraram novamente como instrumentos de luta massivos. [Castellano] [Italiano] ... read full story / add a comment
cobreeducacion.jpg
bolivia / peru / ecuador / chile / community struggles Friday June 28, 2013 - 21:13 by Manu García   image 1 image
En la anterior editorial del periódico libertario “Solidaridad”[1] se vaticinaba un “otoño caliente”, marcado por una creciente conflictividad social, y así ha sido efectivamente, teniendo su culminación en la jornada de movilización nacional del 26 de junio, con un seguimiento multitudinario entre el estudiantado y en los sectores estratégicos de la economía, con los obreros de la Unión Portuaria de Chile y de la Confederación de Trabajadores del Cobre a la cabeza. ... read full story / add a comment
http://www.anarkismo.net/attachments/jun2013/template_opinio_anarquista.gif
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles Monday June 24, 2013 - 21:08 by FAG   image 1 image
La larga noche de luchas del 17 de Junio cambió la coyuntura brasileña y re-dimensiona las protestas sociales. La movilización masiva de casi 1 millón de manifestantes en decenas de capitales y ciudades del país y del mundo no ha ocurrido en nuestra historia política desde el "Fuera Collor" en 1992. Hay un antes y después de poner en la escena nacional un nuevo sujeto histórico colectivo que es catalizador de una poderosa fuerza social en las calles. [Português] ... read full story / add a comment
compa_copia.jpg
brasile/guyana/suriname/guiana francese / lotte sul territorio Friday June 21, 2013 - 20:57 by Coletivo Mineiro Popular Anarquista   image 1 image
Anche Belo Horizonte è tra le città protagoniste delle manifestazioni che si susseguono in Brasile in seguito alla decisione abusiva di aumentare le tariffe del trasporto pubblico, ed in solidarietà con la lotta che ha avuto inizio a San Paolo contro i mega-eventi della FIFA (Coppa delle Confederazioni e Coppa del Mondo). Tra il 13 e 17 giugno, vi si è svolto il convegno del COPAC (Comitato Popolare delle persone colpite dalla Coppa) e più di 60mila persone sono scese in strada nelle 2 grandi manifestazioni di sabato e lunedì, in una mobilitazione che non si vedeva da più di 20 anni. Le azioni sono durate più di 6 ore, occupando le corsie delle grandi arterie della città, occupando le strade in modo fermo, affrontando la violenta repressione da parte della polizia, formando giganteschi spazi occupati per folle di persone che non discutevano di altro se non della attuale situazione nello Stato e nel paese. [Português] ... read full story / add a comment
apresentac3a7c3a3o1.jpg
brasile/guyana/suriname/guiana francese / lotte sul territorio Friday June 21, 2013 - 17:52 by Coletivo Anarquista Luta de Classe   image 1 image
La popolazione di almeno 28 città del Brasile è scesa in strada nelle ultime settimane per lottare contro i soprusi delle classi dominanti, che ora si manifestano con gli aumenti delle tariffe nel trasporto pubblico. Questo movimento é frutto di una insoddisfazione popolare che è andata crescendo nel tempo, generata dal modo in cui lo Stato organizza e mostra il suo reale carattere di classe: sempre dalla parte dei padroni e non dalla parte dei lavoratori. [Português] ... read full story / add a comment
compa_copia.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles Friday June 21, 2013 - 05:14 by Coletivo Mineiro Popular Anarquista   image 1 image
As manifestações que se espalharam pelo Brasil em decorrência do preço abusivo das tarifas do transporte coletivo, em solidariedade à luta que começou em São Paulo e contra os megaeventos da FIFA (Copa das Confederações e Copa do Mundo), estão tendo Belo Horizonte como uma das cidades protagonistas. Entre os dias 13 e 17 de junho de 2013, houve na capital o II Seminário do COPAC (Comitê Popular dos Atingidos Pela Copa) e mais de 60 mil pessoas foram às ruas em duas grandes manifestações - no sábado e na segunda-feira -, mobilização que não era alcançada há mais de duas décadas. Os atos têm durado mais de 6 horas, fechando todas as faixas das avenidas mais movimentadas da cidade, tomando as ruas de forma categórica e enfrentando a violenta repressão policial, formando gigantes espaços ocupados por multidões de pessoas que não discutem nada além do atual estado das coisas na cidade e no país. [Italiano] ... read full story / add a comment
apresentac3a7c3a3o1.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles Thursday June 20, 2013 - 03:47 by Coletivo Anarquista Luta de Classe   image 1 image
A população de pelo menos 28 cidades do Brasil saiu às ruas nas ultimas semanas para lutar contra os abusos das classes dominantes, que se expressa, agora, em aumentos na tarifa do transporte público. Esse movimento é fruto de uma insatisfação popular que já vem se desenvolvendo à muito tempo, gerada pela forma como o Estado vem se organizando e mostrando seu verdadeiro caráter de classe: está junto com os empresários e não com xs trabalhadorxs. [Italiano] ... read full story / add a comment
492_665711213444120_621504567_n.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles Tuesday June 18, 2013 - 19:44 by Khaled   image 2 images
After spending the last few days in São Paulo, I return to Florianópolis with all my thoughts taken up by the subject that has monopolized conversations in the city: the demonstrations of the Free Pass Movement. [Português] ... read full story / add a comment
492_665711213444120_621504567_n.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles Tuesday June 18, 2013 - 00:22 by Khaled   image 2 images
Depois de passar os últimos dias em São Paulo, volto a Florianópolis com todos os pensamentos tomados pelo tema que tem monopolizado as conversas na cidade: as manifestações do Movimento Passe Livre. Não sei exatamente se foi por escolha ou por imposição da vida (talvez um misto dos dois) que deixei São Paulo para morar na capital catarinense, mas a verdade é que apesar dos mais de 5 anos e meio que se passaram, nunca rompi os laços políticos e afetivos que me ligam a SP, que se encontram mais fortes do que nunca por conta do momento político que atravessa a cidade. [English] ... read full story / add a comment
voting_copia_copia.jpg
southern africa / community struggles Sunday June 16, 2013 - 02:26 by Lekhetho Mtetwa   image 1 image
It is clear that the rights of the working class and poor people on the ground are not recognised by those in power, and will never be. After the 1994 elections, ordinary people thought that they will feel and enjoy real democracy. But to their surprise, things didn’t work the way they thought. People are being demoralised, threatened and killed when they stand up. It is now difficult for people to exercise their democratic rights.

It’s clear that voting won’t bring any change in people’s lives. The whole system is run by a small ruling class. Voting does not change the system. By voting we are just fooling ourselves about our rights. People voted in 1994 because they thought their votes will bring complete changes in their lives. No one thought of suffering after voting in the first elections. Promises were made by so-called leaders in order to be voted into power. Their promises were a big lie.
... read full story / add a comment
marikana.jpg
southern africa / community struggles Wednesday June 05, 2013 - 23:11 by Bongi Motahane   image 1 image
On 22 August 2012, communities from in, and out, of Gauteng had a meeting at Khanya College, Johannesburg, on the Marikana massacre. More than half of the 50 people who participated, most of the delegates, came from the mine areas affected by the situation in the North West Province.
... read full story / add a comment
67676_462847437096268_1857009567_n.jpg
venezuela / colombia / community struggles Wednesday June 05, 2013 - 00:45 by Comité Editorial Acción Libertaria   image 1 image
Dejémonos de hipocresías. Las cosas como son: el sistema de injusticia en el que vivimos no merece ninguna consideración. Resultó que ahora, debido al hambre que sufren millones de seres humanos y a la humillación a la que nos somete el orden en permanente “crisis”, el sistema saca a sus ideólogos baratos (disfrazados de periodistas) para mitigar el producto de la razón de su existencia. ... read full story / add a comment
garda.jpg
ireland / britain / community struggles Wednesday May 15, 2013 - 20:15 by James McBarron   image 1 image
Dublin City Council have new by laws to permit officials to interrogate members of the public as to how they are disposing of their rubbish. When the councils started charging for waste disposal years back numerous people refused to pay, the councils then withdrew their collections and ultimately the service was privatised. At the time of the introduction of a fee for rubbish collection some environmentalists argued it was a good thing that would lead to greater recycling and lower waste production. The councils began charging for recycling also of course. ... read full story / add a comment
949960953769959961954959953.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες Wednesday April 17, 2013 - 20:09 by ομάδα ελευθεριακών κομμουνιστών   image 1 image
Σε τέτοιες άγριες καταστάσεις, οι αναξιοπρεπείς βρίσκουν πάντα κάποιους φτωχότερους ή «διαφορετικούς» να τους φταίνε και οι αξιοπρεπείς καλούνται να βρουν τη δύναμη να τελειώνουν πια με όσους σκοπεύουν να επιβάλουν ένα καθεστώς γενικευμένης δουλείας. ... read full story / add a comment
709978511e301d7c459d29fc01b0df20.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες Thursday April 11, 2013 - 21:52 by Ευάγριος Αληθινός   image 1 image
Ανέκαθεν η ακροδεξιά όποτε καθόταν στη καρέκλα της εξουσίας, είχε σταθερά δίπλα της μια από τις πιο αγαπημένες της κόρες, τη λογοκρισία. Χώρα το όνειρο ... read full story / add a comment
Canton d'Anaime, Cajamarca, Tolima. (Photo José Antonio Gutiérrez D.)
vénézuela / colombie / luttes dans la communauté Wednesday April 10, 2013 - 21:12 by José Antonio Gutiérrez D.   image 7 images
Le cas de La Colosa, en Cajamarca, est l'un des plus emblématiques de l’actuel modèle minier extractiviste qu’on cherche à imposer en Colombie au bénéfice du grand Capital. Avec ce projet, on est en train de militariser et d’écraser la population paysanne, tout en renvoyant dans les limbes la souveraineté alimentaire du peuple colombien afin qu’une multinationale récupère le terrain et contamine les cours d’eau avec du cyanure. Ce projet est paradigmatique du caractère insoutenable du modèle de développement dépendant et atrophié en vigueur en Colombie. ... read full story / add a comment
inundacionesbsas.jpg
argentina/uruguay/paraguay / community struggles Thursday April 04, 2013 - 20:20 by Frente de Estudiantes Libertarios de Argentina   image 1 image
Al momento de publicarse este texto, las inundaciones se habían cobrado al menos 8 víctimas en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, y 48 en La Plata. Las imágenes difundidas en los medios eran devastadoras: gente llorando, buscando a amigos y familiares, tratando de salvar sus pertenencias. Autos flotando o apilados como juguetes, y las calles convertidas en ríos. Los hechos hablan por sí solos: no se trata de una “catástrofe climática”. Estamos ante un verdadero crimen social. ... read full story / add a comment
Rojava: Mensaje urgente de un compañero anarquista en Afrin

Front page

[Colombia] Perspectivas sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2018

Call for Solidarity with our Russian Comrades!

8 reasons anarchists are voting Yes to Repeal the hated 8th

Comunicado de CGT sobre la Nakba, 70 años de dolores para el Pueblo Palestino

[ZAD] Les expulsions ont commencé, la zad appelle à se mobiliser

Assassinato Político, Terrorismo de Estado: Marielle Franco, Presente!

La Huelga General del 8 de Marzo, un hito histórico

A intervenção federal no Rio de Janeiro e o xadrez da classe dominante

Halklarla Savaşan Devletler Kaybedecek

Σχετικά με τον εμπρησμό

Ciao, Donato!

[Uruguay] Ante el homicidio de un militante sindical: Marcelo Silvera

[Argentina] Terrorista es el Estado: Comunicado ante el Informe Titulado "RAM"

[Catalunya] Continuisme o ruptura. Sobre les eleccions del 21D

Reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël : de l'huile sur le feu qui brûle la Palestine

Noi comunisti anarchici/libertari nella lotta di classe, nell'Europa del capitale

Luttons contre le harcèlement et toutes les violences patriarcales !

The Old Man and the Coup

Hands off the anarchist movement ! Solidarity with the FAG and the anarchists in Brazil !

URGENTE! Contra A Criminalização, Rodear De Solidariedade Aos Que Lutam!

¡Santiago Maldonado Vive!

Catalunya como oportunidad (para el resto del estado)

La sangre de Llorente, Tumaco: masacre e infamia

Triem Lluitar, El 3 D’octubre Totes I Tots A La Vaga General

© 2005-2018 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]