user preferences

images.jpg
Διεθνή / Λαϊκοί Αγώνες Monday July 01, 2013 - 19:52 byblaumachen   image 1 image
Από τη Σουηδία στην Τουρκία: Η άνιση δυναμική της εποχής των ταραχών - Η έκρηξη της Τουρκίας θέτει επιτακτικά την ανάγκη να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τι συμβαίνει, τι παράγεται, ποια είναι τα νέα όρια που παράγονται στην περίοδο που ονομάσαμε εποχή των ταραχώνκαι πώς θα ξεπεραστούν. - Αναδημοσίευση από blaumachen ... read full story / add a comment
bandeira_farj_web.jpg
brasile/guyana/suriname/guiana francese / lotte sul territorio Monday July 01, 2013 - 15:13 byFederação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ)   image 1 image
Le manifestazioni contro gli aumenti nei trasporti hanno scosso il paese ed hanno riportato nuovamente l'azione diretta nelle strade come paradigma di lotta. Hanno anche messo allo scoperto i limiti del governo e del neo-sviluppismo nel saper andare incontro alle aspirazioni dei giovani, dei settori precarizzati della classe lavoratrice e di altri gruppi sociali sfruttati. Le proteste generalizzate hanno ridato vita ad organismi, organizzazioni politiche, movimenti sociali e di lavoratori che hanno conseguito una vittoria significativa con la riduzione del costo dei biglietti in varie città. Anche se la vittoria è parziale ed i suoi frutti vengono manipolati dalle amministrazioni locali (nella maggioranza delle città, i Comuni sovvenzionano le imprese dei trasporti), le proteste in strada, le occupazioni dei viali e la paralisi delle città sono tornati ad essere strumenti di lotta di massa. [Português] [Castellano] ... read full story / add a comment
bandeira_farj_web_1.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles Monday July 01, 2013 - 03:38 byFederação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ) - Integrante d   image 1 image
Las manifestaciones que sacudieron el país contra el aumento en los billetes trajeron de nuevo la acción directa de las calles como un paradigma de lucha. También mostró los límites gubernamentales, y del neo-desarrollismo para atender a las aspiraciones de los jóvenes, sectores precarios de la clase trabajadora y otros grupos sociales explotados. Las protestas generalizadas animaron nuevamente a entidades, organizaciones políticas, movimientos sociales y trabajadores/as que lograron una victoria significativa, al bajar el precio del billete en varias ciudades. A pesar de la victoria sea parcial y sus frutos hayan sido manipulados por los gobiernos (en la mayoría de ciudades, los gobiernos municipales subvencionarán a los empresarios), las protestas callejeras, las ocupaciones de avenidas y los bloqueos de carreteras se configuraron de nuevo, como instrumentos de lucha de masas. [Português] [Italiano] ... read full story / add a comment
bandeira_farj_web.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles Monday July 01, 2013 - 00:28 byFederação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ)   image 1 image
As manifestações que sacudiram o país contra o aumento das passagens trouxeram novamente a ação direta das ruas como um paradigma de luta. Evidenciaram também os limites do governismo, do neo-desenvolvimentismo em atender os anseios da juventude, de setores precarizados da classe trabalhadora e de outros grupos sociais explorados. Os protestos generalizados animaram novamente entidades, organizações políticas, movimentos sociais e trabalhadores/as que conseguiram uma vitória significativa, ao baixar o preço da passagem em várias cidades. Ainda que a vitória seja parcial e seus frutos tenham sido manipulados pelos governos (na maioria das cidades, as prefeituras subsidiarão os empresários), os protestos de rua, as ocupações de avenidas e paralisações de estradas figuraram novamente como instrumentos de luta massivos. [Castellano] [Italiano] ... read full story / add a comment
cobreeducacion.jpg
bolivia / peru / ecuador / chile / community struggles Friday June 28, 2013 - 20:13 byManu García   image 1 image
En la anterior editorial del periódico libertario “Solidaridad”[1] se vaticinaba un “otoño caliente”, marcado por una creciente conflictividad social, y así ha sido efectivamente, teniendo su culminación en la jornada de movilización nacional del 26 de junio, con un seguimiento multitudinario entre el estudiantado y en los sectores estratégicos de la economía, con los obreros de la Unión Portuaria de Chile y de la Confederación de Trabajadores del Cobre a la cabeza. ... read full story / add a comment
http://www.anarkismo.net/attachments/jun2013/template_opinio_anarquista.gif
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles Monday June 24, 2013 - 20:08 byFAG   image 1 image
La larga noche de luchas del 17 de Junio cambió la coyuntura brasileña y re-dimensiona las protestas sociales. La movilización masiva de casi 1 millón de manifestantes en decenas de capitales y ciudades del país y del mundo no ha ocurrido en nuestra historia política desde el "Fuera Collor" en 1992. Hay un antes y después de poner en la escena nacional un nuevo sujeto histórico colectivo que es catalizador de una poderosa fuerza social en las calles. [Português] ... read full story / add a comment
compa_copia.jpg
brasile/guyana/suriname/guiana francese / lotte sul territorio Friday June 21, 2013 - 19:57 byColetivo Mineiro Popular Anarquista   image 1 image
Anche Belo Horizonte è tra le città protagoniste delle manifestazioni che si susseguono in Brasile in seguito alla decisione abusiva di aumentare le tariffe del trasporto pubblico, ed in solidarietà con la lotta che ha avuto inizio a San Paolo contro i mega-eventi della FIFA (Coppa delle Confederazioni e Coppa del Mondo). Tra il 13 e 17 giugno, vi si è svolto il convegno del COPAC (Comitato Popolare delle persone colpite dalla Coppa) e più di 60mila persone sono scese in strada nelle 2 grandi manifestazioni di sabato e lunedì, in una mobilitazione che non si vedeva da più di 20 anni. Le azioni sono durate più di 6 ore, occupando le corsie delle grandi arterie della città, occupando le strade in modo fermo, affrontando la violenta repressione da parte della polizia, formando giganteschi spazi occupati per folle di persone che non discutevano di altro se non della attuale situazione nello Stato e nel paese. [Português] ... read full story / add a comment
apresentac3a7c3a3o1.jpg
brasile/guyana/suriname/guiana francese / lotte sul territorio Friday June 21, 2013 - 16:52 byColetivo Anarquista Luta de Classe   image 1 image
La popolazione di almeno 28 città del Brasile è scesa in strada nelle ultime settimane per lottare contro i soprusi delle classi dominanti, che ora si manifestano con gli aumenti delle tariffe nel trasporto pubblico. Questo movimento é frutto di una insoddisfazione popolare che è andata crescendo nel tempo, generata dal modo in cui lo Stato organizza e mostra il suo reale carattere di classe: sempre dalla parte dei padroni e non dalla parte dei lavoratori. [Português] ... read full story / add a comment
compa_copia.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles Friday June 21, 2013 - 04:14 byColetivo Mineiro Popular Anarquista   image 1 image
As manifestações que se espalharam pelo Brasil em decorrência do preço abusivo das tarifas do transporte coletivo, em solidariedade à luta que começou em São Paulo e contra os megaeventos da FIFA (Copa das Confederações e Copa do Mundo), estão tendo Belo Horizonte como uma das cidades protagonistas. Entre os dias 13 e 17 de junho de 2013, houve na capital o II Seminário do COPAC (Comitê Popular dos Atingidos Pela Copa) e mais de 60 mil pessoas foram às ruas em duas grandes manifestações - no sábado e na segunda-feira -, mobilização que não era alcançada há mais de duas décadas. Os atos têm durado mais de 6 horas, fechando todas as faixas das avenidas mais movimentadas da cidade, tomando as ruas de forma categórica e enfrentando a violenta repressão policial, formando gigantes espaços ocupados por multidões de pessoas que não discutem nada além do atual estado das coisas na cidade e no país. [Italiano] ... read full story / add a comment
apresentac3a7c3a3o1.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles Thursday June 20, 2013 - 02:47 byColetivo Anarquista Luta de Classe   image 1 image
A população de pelo menos 28 cidades do Brasil saiu às ruas nas ultimas semanas para lutar contra os abusos das classes dominantes, que se expressa, agora, em aumentos na tarifa do transporte público. Esse movimento é fruto de uma insatisfação popular que já vem se desenvolvendo à muito tempo, gerada pela forma como o Estado vem se organizando e mostrando seu verdadeiro caráter de classe: está junto com os empresários e não com xs trabalhadorxs. [Italiano] ... read full story / add a comment
492_665711213444120_621504567_n.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles Tuesday June 18, 2013 - 18:44 byKhaled   image 2 images
After spending the last few days in São Paulo, I return to Florianópolis with all my thoughts taken up by the subject that has monopolized conversations in the city: the demonstrations of the Free Pass Movement. [Português] ... read full story / add a comment
492_665711213444120_621504567_n.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles Monday June 17, 2013 - 23:22 byKhaled   image 2 images
Depois de passar os últimos dias em São Paulo, volto a Florianópolis com todos os pensamentos tomados pelo tema que tem monopolizado as conversas na cidade: as manifestações do Movimento Passe Livre. Não sei exatamente se foi por escolha ou por imposição da vida (talvez um misto dos dois) que deixei São Paulo para morar na capital catarinense, mas a verdade é que apesar dos mais de 5 anos e meio que se passaram, nunca rompi os laços políticos e afetivos que me ligam a SP, que se encontram mais fortes do que nunca por conta do momento político que atravessa a cidade. [English] ... read full story / add a comment
voting_copia_copia.jpg
southern africa / community struggles Sunday June 16, 2013 - 01:26 byLekhetho Mtetwa   image 1 image
It is clear that the rights of the working class and poor people on the ground are not recognised by those in power, and will never be. After the 1994 elections, ordinary people thought that they will feel and enjoy real democracy. But to their surprise, things didn’t work the way they thought. People are being demoralised, threatened and killed when they stand up. It is now difficult for people to exercise their democratic rights.

It’s clear that voting won’t bring any change in people’s lives. The whole system is run by a small ruling class. Voting does not change the system. By voting we are just fooling ourselves about our rights. People voted in 1994 because they thought their votes will bring complete changes in their lives. No one thought of suffering after voting in the first elections. Promises were made by so-called leaders in order to be voted into power. Their promises were a big lie.
... read full story / add a comment
marikana.jpg
southern africa / community struggles Wednesday June 05, 2013 - 22:11 byBongi Motahane   image 1 image
On 22 August 2012, communities from in, and out, of Gauteng had a meeting at Khanya College, Johannesburg, on the Marikana massacre. More than half of the 50 people who participated, most of the delegates, came from the mine areas affected by the situation in the North West Province.
... read full story / add a comment
67676_462847437096268_1857009567_n.jpg
venezuela / colombia / community struggles Tuesday June 04, 2013 - 23:45 byComité Editorial Acción Libertaria   image 1 image
Dejémonos de hipocresías. Las cosas como son: el sistema de injusticia en el que vivimos no merece ninguna consideración. Resultó que ahora, debido al hambre que sufren millones de seres humanos y a la humillación a la que nos somete el orden en permanente “crisis”, el sistema saca a sus ideólogos baratos (disfrazados de periodistas) para mitigar el producto de la razón de su existencia. ... read full story / add a comment
garda.jpg
ireland / britain / community struggles Wednesday May 15, 2013 - 19:15 byJames McBarron   image 1 image
Dublin City Council have new by laws to permit officials to interrogate members of the public as to how they are disposing of their rubbish. When the councils started charging for waste disposal years back numerous people refused to pay, the councils then withdrew their collections and ultimately the service was privatised. At the time of the introduction of a fee for rubbish collection some environmentalists argued it was a good thing that would lead to greater recycling and lower waste production. The councils began charging for recycling also of course. ... read full story / add a comment
949960953769959961954959953.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες Wednesday April 17, 2013 - 19:09 byομάδα ελευθεριακών κομμουνιστών   image 1 image
Σε τέτοιες άγριες καταστάσεις, οι αναξιοπρεπείς βρίσκουν πάντα κάποιους φτωχότερους ή «διαφορετικούς» να τους φταίνε και οι αξιοπρεπείς καλούνται να βρουν τη δύναμη να τελειώνουν πια με όσους σκοπεύουν να επιβάλουν ένα καθεστώς γενικευμένης δουλείας. ... read full story / add a comment
709978511e301d7c459d29fc01b0df20.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες Thursday April 11, 2013 - 20:52 byΕυάγριος Αληθινός   image 1 image
Ανέκαθεν η ακροδεξιά όποτε καθόταν στη καρέκλα της εξουσίας, είχε σταθερά δίπλα της μια από τις πιο αγαπημένες της κόρες, τη λογοκρισία. Χώρα το όνειρο ... read full story / add a comment
Canton d'Anaime, Cajamarca, Tolima. (Photo José Antonio Gutiérrez D.)
vénézuela / colombie / luttes dans la communauté Wednesday April 10, 2013 - 20:12 byJosé Antonio Gutiérrez D.   image 7 images
Le cas de La Colosa, en Cajamarca, est l'un des plus emblématiques de l’actuel modèle minier extractiviste qu’on cherche à imposer en Colombie au bénéfice du grand Capital. Avec ce projet, on est en train de militariser et d’écraser la population paysanne, tout en renvoyant dans les limbes la souveraineté alimentaire du peuple colombien afin qu’une multinationale récupère le terrain et contamine les cours d’eau avec du cyanure. Ce projet est paradigmatique du caractère insoutenable du modèle de développement dépendant et atrophié en vigueur en Colombie. ... read full story / add a comment
inundacionesbsas.jpg
argentina/uruguay/paraguay / community struggles Thursday April 04, 2013 - 19:20 byFrente de Estudiantes Libertarios de Argentina   image 1 image
Al momento de publicarse este texto, las inundaciones se habían cobrado al menos 8 víctimas en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, y 48 en La Plata. Las imágenes difundidas en los medios eran devastadoras: gente llorando, buscando a amigos y familiares, tratando de salvar sus pertenencias. Autos flotando o apilados como juguetes, y las calles convertidas en ríos. Los hechos hablan por sí solos: no se trata de una “catástrofe climática”. Estamos ante un verdadero crimen social. ... read full story / add a comment
Employees at the Zarfati Garage in Mishur Adumim vote to strike on July 22, 2014. (Photo courtesy of Ma’an workers union)

Front page

Where to now, Zimbabwe? Beyond the “good” charismatic pastor.

Contre la loi Travail: le bras de fer continue

Announcement of Nationally Coordinated Prisoner Workstoppage for Sept 9, 2016

Opinião da CAB diante a atual conjuntura Brasileira

¿Habemus pacem? Los desafíos en el tránsito de La Habana a Colombia

Italia - terremoto

Inside the Zimbabwean Uprising

La experiencia de Mujeres Libres: 80 años del surgimiento del feminismo anarquista organizado

Con Lucha Y Organización Fortalecemos La Resistencia

Algunas reflexiones en torno al poder y la institucionalidad a 80 años de la Revolución Española

80 aniversari de la insurrecció obrera i popular i de la revolució social

80 anni fa la rivoluzione comunista libertaria in Spagna

De los comités de defensa al análisis de los órganos de poder

The Coup in Turkey: Tyranny against tyranny does not make freedom

Greve, Piquete, Marcha e Ocupação! Educadores e Estudantes unidos pela Educação!

Making sense of the Brexit tide of reaction and the reality of the racist vote

[Colombia] Ante el acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP

Coyuntura Política en Venezuela: Crisis, Tendencias y el Desafío de la Independencia de Clase

Orlando means fightback

Palestinian workers in Israel: between scylla and charybdis

A Socialist On City Council: A Look At The Career Of Kshama Sawant

Élargir la lutte et généraliser la grève pour gagner

Carta de Fundação OAZ

[Colombia] Documento de Formación: Análisis de Coyuntura 2015-2016

Community struggles

Tue 27 Sep, 18:29

browse text browse image

watercharge17srpt2016crowd.jpg imageDublin protest to force the government to back down and scrap water charges sees 1000s on streets 18:31 Tue 20 Sep by Brian 0 comments

The Irish government's attempt to introduce domestic water charges in Ireland is not going well. In fact, for them it's been a disaster because it's sparked off a huge upsurge in working class self organisation and direct action. Saturday saw thousands of anti-water charges campaigners flooding the streets of Dublin o to again voice their opposition to Irish Water & water charges and as a show of strength for the movement.

textItalia, Genova Multedo: Simbiosi - difendi il territorio 05:00 Tue 30 Aug by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

Due giornate di festa sulla difesa del territorio da quelle opere dell'uomo che incidono negativamente su tutto ciò che ci circonda! Quando parliamo di territorio noi ci vorremmo collegare alla salute degli abitanti e non a opere inutili, costose e inquinanti! Pensiamo al Terzo Valico, alla Gronda a Genova, al TAV in Val Susa, alle Navi a Venezia, piuttosto che al MUOS in Sicilia e queste sono solo alcuni dei disastri sul territorio italiano.
Le due giornate vogliono essere un modo per confrontarsi con lotte già esistenti.

no11.jpg imageEl pueblo trabajador chileno salió a la calle y mostró un contundente rechazo a las AFP 02:47 Wed 27 Jul by Aquiles Carrasco Navas 0 comments

Como un rotundo éxito se califican los resultados de la pasada Jornada Nacional de Movilización contra las AFP’s, convocada entre la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO + AFP y otras organizaciones sociales.

13734764_548758241978847_977224745_n.jpg imageSantiago de Chile: Marcha Multisectorial-Territorial en la Zona Norte 06:50 Tue 19 Jul by Camila Jiménez 0 comments

Los y las integrantes de sindicatos, organizaciones estudiantiles, territoriales y de pobladoras y pobladores de la zona norte se reunieron esta tarde frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile con motivo de la jornada de protesta por la educación.

textRete Spartaco per Emergency 01:15 Thu 14 Jul by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

23 luglio Casa Popolare Spartaco

textNO TAV - contro gli espropri alla Sereta 00:43 Thu 14 Jul by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

Le nostre montagne hanno subito fin troppi scempi e ora un’altra devastazione è in corso. Noi pensiamo che queste montagne vadano lasciate in pace e, se una vocazione economica ci deve essere, questa deve essere quella di favorire e salvaguardare una piccola agricoltura, da anni abbandonata.

cage.jpg imageElections are not the answer 22:04 Fri 01 Jul by Melbourne Anarchist Communist Group 1 comments

The Australian Federal election campaign grinds on, with most people being heartily sick of the whole thing. Neither the Liberals nor Labor are trusted by most voters and the major parties are horrified at the drift of voters to minor parties of all stripes. Anarchists have something to say about this, something deeper than just advising people about voting. We say if you’re looking to fix the problems in society, Parliament is the wrong place.

sam_3010.jpg imageΗ στέγαση είναι κοι&... 18:01 Mon 27 Jun by Συνέλευση Αναρχικών Αντιεξουσιαστών/-τριών Λαμ^ 0 comments

Ως Αναρχική Ομοσπονδία, κομμάτι των εκμεταλλευόμενων και καταπιεσμένων, θα παλέψουμε μαζί με την τάξη μας με κάθε μέσο. Θα είμαστε εκεί, στα ειρηνοδικεία, τους δρόμους, τις γειτονιές, απέναντι στους δικαστές, τους τραπεζικούς αντιπροσώπους και τους μάνατζερ των επενδυτικών funds, σε φυσική αντιπαράθεση αν χρειαστεί με τους ένστολους προστάτες τους· με τους φτωχούς, τους άνεργους, τους εργαζόμενους, τους καταπιεσμένους, με τους εκμεταλλευόμενους ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο.

textItalia - Elezioni amministrative 2016 - Ballottaggi e sballottamenti 06:23 Mon 27 Jun by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

il carro del vincitore è già stato prenotato da élite imprenditoriali e commerciali ansiose di aprirsi il proprio varco sulla scia del nuovo auriga, così presentabile, così compatibile.

nochixtlanpolicebarricade696x391.jpg imageΓια τα γεγονότα στη&... 05:20 Thu 23 Jun by αναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος” 0 comments

Εδώ και αρκετό καιρό, στη νότια πολιτεία του Μεξικού, Οαχάκα, διεξάγεται από τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές, ένας σκληρός και ανένδοτος αγώνας αμφισβήτησης των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων στην παιδεία και της νέας διαδικασίας αξιολόγησης και πρόσληψης δασκάλων. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι κομμάτι της ριζικής αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήματος που επιχειρείται την τελευταία δεκαετία στο Μεξικό και στόχο έχει την κατάργηση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

more >>

textRisveglio civile e democratico Aug 29 by Lucio Garofalo 0 comments

Non mi dispiacerebbe affatto se si risvegliasse una vivace e sincera dialettica democratica e pluralistica nella comunità lionese...

imageDel control comunitario a la transformación social (Editorial Solidaridad N°34) Aug 01 by Solidaridad 0 comments

Publicado originalmente en la edición No.34 (Julio-Agosto) del periódico anarquista chileno Solidaridad

imageAlgunas reflexiones en torno al “mayo chilote” Jul 22 by Derek Ángulo 0 comments

Durante enero de este año la llegada de la marea roja desató una serie de movilizaciones en la Región de Los Lagos. Esta era la causa principal presentada por el gobierno para la crisis socioambiental que azotaba la región, silenciando las consecuencias de la depredación de las empresas salmoneras en la zona. Una salmonera había vertido el día 9 de mayo, 9 toneladas de desperdicios a 17 millas de la costa de Ancud, con la aprobación de Directemar y Sernapesca. Pero este no era un hecho aislado, ya habían pasado 40 años de industria salmonera en el territorio.

imageΚίνημα ενάντια στο&#... Jul 14 by πλάνητας 0 comments

Η ανάγκη δημιουργίας ενός πανευρωπαικού αντιεξουσιαστικού κινήματος ενάντια στον ιμπεριαλισμό - Μία άποψη για την κατάσταση του αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό στον ευρωπαϊκό χώρο.

imageΠαλαιστίνιοι εργά ... Jun 25 by Ιλάν Σαλίφ 0 comments

Οι Παλαιστίνοι εργάτες είναι από τα πιο ξεχασμένες και εγκαταλελειμμένες κοινωνικές κατηγορίες, από πολιτική, οικονομική ή κοινωνική άποψη. Σχεδόν όλοι οι Παλαιστίνιοι εργάτες υποφέρουν από διάφορες πλευρές: την Παλαιστινιακή Αρχή, το σιωνιστικό κράτος, τα αφεντικά και του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Είναι αξιοσημείωτο, ότι τα δικαιώματα του εργαζόμενου, η σταθερότητα και το μέλλον του, ελάχιστα αναφέρονται στις πολιτικές αποφάσεις και των δύο αλληλοσυγκρουόμενων πλευρών, δεδομένου ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν δίνει κάποια σημασία στο ζήτημα των Παλαιστινίων εργατών.

more >>

textItalia, Genova Multedo: Simbiosi - difendi il territorio Aug 30 sezione "Nino Malara" Genova 0 comments

Due giornate di festa sulla difesa del territorio da quelle opere dell'uomo che incidono negativamente su tutto ciò che ci circonda! Quando parliamo di territorio noi ci vorremmo collegare alla salute degli abitanti e non a opere inutili, costose e inquinanti! Pensiamo al Terzo Valico, alla Gronda a Genova, al TAV in Val Susa, alle Navi a Venezia, piuttosto che al MUOS in Sicilia e queste sono solo alcuni dei disastri sul territorio italiano.
Le due giornate vogliono essere un modo per confrontarsi con lotte già esistenti.

textRete Spartaco per Emergency Jul 14 sezione di Correggio 0 comments

23 luglio Casa Popolare Spartaco

textNO TAV - contro gli espropri alla Sereta Jul 14 sezione "Nino Malara" Genova 0 comments

Le nostre montagne hanno subito fin troppi scempi e ora un’altra devastazione è in corso. Noi pensiamo che queste montagne vadano lasciate in pace e, se una vocazione economica ci deve essere, questa deve essere quella di favorire e salvaguardare una piccola agricoltura, da anni abbandonata.

imageElections are not the answer Jul 01 Anarkismo 1 comments

The Australian Federal election campaign grinds on, with most people being heartily sick of the whole thing. Neither the Liberals nor Labor are trusted by most voters and the major parties are horrified at the drift of voters to minor parties of all stripes. Anarchists have something to say about this, something deeper than just advising people about voting. We say if you’re looking to fix the problems in society, Parliament is the wrong place.

imageΗ στέγαση είναι κοι&... Jun 27 0 comments

Ως Αναρχική Ομοσπονδία, κομμάτι των εκμεταλλευόμενων και καταπιεσμένων, θα παλέψουμε μαζί με την τάξη μας με κάθε μέσο. Θα είμαστε εκεί, στα ειρηνοδικεία, τους δρόμους, τις γειτονιές, απέναντι στους δικαστές, τους τραπεζικούς αντιπροσώπους και τους μάνατζερ των επενδυτικών funds, σε φυσική αντιπαράθεση αν χρειαστεί με τους ένστολους προστάτες τους· με τους φτωχούς, τους άνεργους, τους εργαζόμενους, τους καταπιεσμένους, με τους εκμεταλλευόμενους ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο.

more >>
© 2005-2016 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]