user preferences

New Events

no event posted in the last week

Upcoming Events

No upcoming events.
jumbo.jpg
bolivia / peru / ecuador / chile / workplace struggles / news report Saturday March 03, 2012 23:53 by La Batalla de los Trabajadores   image 1 image   video 2 video files
Los trabajadores del retail, víctimas de la realidad de precarización y explotación de la fuerza laboral en Chile, se organizan y luchan para transformarla y conseguir la vida digna que el capitalismo les niega. read full story / add a comment
5.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Καταστολή / Φυλακές / Ανακοίνωση Τύπου Saturday March 03, 2012 08:49 by Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική Αυτοδιεύ_   image 1 image
Το προηγούμενο διάστημα της ψήφισης της δανειακής σύμβασης έλαβε χώρα από τα καθεστωτικά ΜΜΕ μια απίστευτης έντασης πλύση εγκεφάλου προκειμένου να πειστεί ο κόσμος να σκύψει το κεφάλι στις επιλογές των ντόπιων και ξένων αφεντικών και να αποδεχθεί τις νέες συνθήκες εξαθλίωσης που του επιβάλουν. Η κορύφωσή της προπαγάνδας αυτής έγινε με τις ομιλίες στη βουλή του πρωθυπουργού Παπαδήμου και των πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση των τραπεζιτών και των καναλαρχών. read full story / add a comment
img_7793.jpg
Δικαστήριο δικαίωσε εργαζόμενο συντάκτη στο site «dealnews.gr» που, αντί για το «μαύρο» μηνιάτικο των 450 ευρώ, ζητούσε να αναγνωριστεί η εργασία του ως εξαρτημένη εργασία αορίστου χρόνου, και κατά συνέπεια να αμείβεται με βάση τα οριζόμενα στις συλλογικές συμβάσεις των ενώσεων συντακτών. read full story / add a comment
euroa.jpg
internazionale / economia / comunicato stampa Saturday March 03, 2012 04:54 by EuroAnarkismo   image 1 image
Per andare oltre, e per costruire un movimento di solidarietà internazionale, è anche necessaria una convergenza dei movimenti su scala europea. I capitalisti sanno come organizzarsi a livello europeo e sanno come adottare i trattati con cui pretendono di sigillare il destino dei popoli. Noi, i lavoratori e le lavoratrici d'Europa, ancora non vi riusciamo, anche se esistono delle convergenze tra il sindacalismo alternativo. E' necessario proseguire con questo sforzo e organizzare una risposta a livello internazionale. [Français] [English] [Ελληνικά] [Nederlands] [Română] read full story / add a comment
ireland / britain / economy / news report Friday March 02, 2012 23:57 by Paul
Wednesday the European Central Bank (ECB) gave out 530 billion euros in 3-year term loans to the private banks of the Eurozone. Together with the 490 billion they doled out last December, that's over 1 trillion euros. If pigs could fly and politicians never lied and every household in the country was magically able to pay the hated Household Tax, the total receipt would be 160 million euro. At that rate, it would take 6,250 years to amount to 1 trillion. It would also take 20 years to amount to the 3.2 billion euros the state are handing over to the Anglo bondholders on the 31st March coming. read full story / add a comment
eurefflagsacales.jpg
ireland / britain / miscellaneous / opinion / analysis Friday March 02, 2012 23:54 by andrew   image 1 image
Ireland is to have a referendum after all on the EU austerity treaty and a lot of the left is getting unreasonably excited about this. I say unreasonably because my opinion is that the referendum will not really, as the likes of the ULA claim, be a meaningful ballot on austerity. Austerity is not something simply being imposed on us by Europe through this referendum but something our domestic ruling class are already imposing and have been for a few years. Of course they have used the ECB/IMF as the 'bad cop' to scare us with and when passed will use the EU austerity treaty in the same way. But we need to recognize and organize around the fact that our local politicians and capitalist class are not really a 'good cop' eager to help us avoid the attentions of the 'bad cop' making threatening gestures at us across the room. read full story / add a comment
affeng.jpg
internaţional / economie / comunicat de presă Friday March 02, 2012 23:08 by EuroAnarkismo   image 1 image
Pentru a merge mai departe şi pentru a construi solidaritate internaţională, toate mişcările trebuie să se unească la nivel european. Capitaliştii ştiu cum să organizeze la acest nivel şi modul în care să adopte tratate, ce vor pecetlui destinele oamenilor. Noi, oamenii muncii din Europa, nu am atins încă acest nivel de organizare, chiar dacă forme alternative de organizare sindicală au oferit modalităţi de convergenţă. Acest efort trebuie să fie continuat, şi un răspuns organizat la nivel internaţional. [Français] read full story / add a comment
afffr.jpg
international / Économie / article de fond Friday March 02, 2012 19:30 by EuroAnarkismo   image 1 image
Pour aller plus loin, et pour construire une solidarité internationale, une convergence des mouvements à l'échelle européenne est également nécessaire. Les capitalistes savent s'organiser à cette échelle et adopter des traités qui prétendent sceller le destin des peuples. Nous, travailleuses et travailleurs européens, n'y parvenons pas encore, même si des convergences existent dans le syndicalisme alternatif. Il est nécessaire de poursuivre cet effort et d'organiser une riposte internationale. [English] [Ελληνικά] [Nederlands] [Română] [Italiano] read full story / add a comment
passagem.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles / opinião / análise Friday March 02, 2012 19:25 by Bruno Lima Rocha   image 1 image
Protestos contra aumento da passagem ocorrem há mais de dez anos em Porto Alegre. Estudantes questionam alto valor da passagem em um serviço que deveria ser público. read full story / add a comment
affeng.jpg
internationaal / economie / persbericht Friday March 02, 2012 19:11 by EuroAnarkismo   image 1 image
Om vooruit te komen en internationale solidariteit op te bouwen moeten alle bewegingen samen komen op een Europese schaal. De kapitalisten weten hoe ze zich op dat niveau moeten organiseren en hoe ze de verdragen moeten aannemen waarmee ze het lot van de gewone mensen kunnen bezegelen. Wij, de arbeiders en arbeidsters van Europa, hebben dit niveau van organisatie nog niet bereikt, hoewel alternatieve vormen van vakbondsorganisatie manieren hebben ontdekt om samen te werken. Deze inspanning moet worden geleverd, en een reactie op een internationaal niveau moet worden georganiseerd. [Français] read full story / add a comment
48243southafricasministeroffinancepravingordhandeliversth.jpg
southern africa / economy / opinion / analysis Friday March 02, 2012 02:01 by Shawn Hattingh   image 1 image
Once again much media fanfare has broken out in aftermath of the South African state’s budget speech. The budget, however, is yet more proof of the ANC’s ruling class agenda: free markets, budget cuts for the poor and subsidies for the rich. From the budget and other utterances it is clear the ANC has, despite media hysteria, no interest in nationalisation. The state will, therefore, try and deal with the global economic crisis largely through business-as-usual.
[Italiano] read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Thursday March 01, 2012 17:15 by Ilan S.
The common theme of the week end demonstration was the anniversary 18 of the Ibrahimi Mosque massacre by the colonialist settler Dr. Goldstein and the intense harassment that followed it.... as if the punishment of the Palestinian victims is the logical conclusion. The demonstration in Hebron drew hundreds of Palestinians, substantial part of the Israeli anarchists against the wall, and other Israeli activists - more than 100, similar to the numbers a week before in the 7th year anniversary demo in Bil'in. Both the struggle in the occupied west bank against occupation, and the social justice struggle within Israel are on the verge of the Spring uprising. [Italiano] read full story / add a comment
llenguacat_1.gif
iberia / education / policy statement Thursday March 01, 2012 17:11 by Llibertaris   image 1 image
In a context marked by unemployment, welfare cuts and a host of measures that do nothing but push our lives towards abject poverty, a new hispanicizing offensive is now under way, in the form of various attacks on the teaching of Catalan, using the most rancid anti-Catalanism as bait and as a smokescreen. [Català] [Castellano] read full story / add a comment
my2520uploaded2520photos.jpg
greece / turkey / cyprus / repression / prisoners / press release Thursday March 01, 2012 06:31 by Dmitri (republishing)   image 1 image
The story behind the brutal police attack on comrade Panagiotis Giannikakis (Athens, Greece) [Italiano] read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_kilkis.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Εργατικοί Αγώνες / Νέα Thursday March 01, 2012 05:28 by Από το Κιλκίς   image 1 image
Μήνυμα μέλους της γενικής συνέλευσης εργαζομένων, του κατειλημμένου Νοσοκομείου Κιλκίς
Στο διεθνές ενδιαφέρον για το συνεχιζόμενο αγώνα και την αυτοδιαχείριση στο απάντησε μία συμμετέχουσα στη γενική συνέλευση εργαζομένων, υποβάλλοντας σχόλιο στην αγγλική σελίδα του Contra Info στις 26 Φλεβάρη. Ζητήθηκε και κρίθηκε σκόπιμο να υπάρχει η τοποθέτηση αυτή και στα ελληνικά, καθώς διαμοιράστηκε ήδη σε άλλες γλώσσες... read full story / add a comment
913920919925913129349179149299279339139299219279332012d.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Καταστολή / Φυλακές / Ανακοίνωση Τύπου Thursday March 01, 2012 05:16 by Αναρχική συλλογικότητα "Καθ' Οδόν"   image 1 image
Ανακοίνωση της Αναρχικής συλλογικότητας "Καθ' Οδόν" για τον ξυλοδαρμό του συντρόφου Παναγιώτη Γιαννικάκη από τις δυνάμεις καταστολής read full story / add a comment
encuentro_gral.jpg
bolivia / peru / ecuador / chile / workplace struggles / news report Thursday March 01, 2012 03:08 by La Batalla de los Trabajadores   image 6 images
Este 24 y 25 de febrero se desarrolló en Coquimbo el Congreso Nacional de la Unión Portuaria de Chile, contando con la presencia de representantes de la mayoría de puertos del país.

La asistencia al Congreso reflejó el avance organizativo desde el encuentro anterior, celebrado en Tocopilla en octubre del año pasado, habiéndose sumado más puertos al proceso. Los trabajadores portuarios sienten la necesidad de contar con una sólida organización a nivel nacional para la defensa y promoción de sus intereses.
read full story / add a comment
fao.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / anarchist movement / news report Thursday March 01, 2012 00:08 by Coletivo Anarquista Bandeira Negra   image 1 image
On 11 February 2012, members of the Organização Dias de Luta from Joinville met with members of the Coletivo Anarquista Bandeira Negra (CABN) from Florianópolis with the aim of bringing the two organizations together. The discussions dealt with the existing affinity regarding especifist organized anarchism, active within the social struggles, and the need for programmatic and organizational strategy involving different cities in the state of Santa Catarina. [Português] read full story / add a comment
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Double Issue 5/6 of Tokologo, the Newsletter of the TAAC, now available

Sun 29 May, 23:19

browse text browse image

jumbo.jpg imagevideoChile: los trabajadores del Comercio dan la cara frente a los abusos 23:53 Sat 03 Mar by La Batalla de los Trabajadores 0 comments

Los trabajadores del retail, víctimas de la realidad de precarización y explotación de la fuerza laboral en Chile, se organizan y luchan para transformarla y conseguir la vida digna que el capitalismo les niega.

5.jpg imageΓια τα γεγονότα της ... 08:49 Sat 03 Mar by Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική Αυτοδιεύ_ 0 comments

Το προηγούμενο διάστημα της ψήφισης της δανειακής σύμβασης έλαβε χώρα από τα καθεστωτικά ΜΜΕ μια απίστευτης έντασης πλύση εγκεφάλου προκειμένου να πειστεί ο κόσμος να σκύψει το κεφάλι στις επιλογές των ντόπιων και ξένων αφεντικών και να αποδεχθεί τις νέες συνθήκες εξαθλίωσης που του επιβάλουν. Η κορύφωσή της προπαγάνδας αυτής έγινε με τις ομιλίες στη βουλή του πρωθυπουργού Παπαδήμου και των πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση των τραπεζιτών και των καναλαρχών.

img_7793.jpg imageΟι εργαζόμενοι σε sites &... 08:45 Sat 03 Mar by katalipsiesiea 0 comments

Δικαστήριο δικαίωσε εργαζόμενο συντάκτη στο site «dealnews.gr» που, αντί για το «μαύρο» μηνιάτικο των 450 ευρώ, ζητούσε να αναγνωριστεί η εργασία του ως εξαρτημένη εργασία αορίστου χρόνου, και κατά συνέπεια να αμείβεται με βάση τα οριζόμενα στις συλλογικές συμβάσεις των ενώσεων συντακτών.

euroa.jpg imageNon paghiamo il loro debito, usciamo dal capitalismo! 04:54 Sat 03 Mar by EuroAnarkismo 0 comments

Per andare oltre, e per costruire un movimento di solidarietà internazionale, è anche necessaria una convergenza dei movimenti su scala europea. I capitalisti sanno come organizzarsi a livello europeo e sanno come adottare i trattati con cui pretendono di sigillare il destino dei popoli. Noi, i lavoratori e le lavoratrici d'Europa, ancora non vi riusciamo, anche se esistono delle convergenze tra il sindacalismo alternativo. E' necessario proseguire con questo sforzo e organizzare una risposta a livello internazionale. [Français] [English] [Ελληνικά] [Nederlands] [Română]

textECB gives banks 6,250 years worth of Household Tax 23:57 Fri 02 Mar by Paul 0 comments

Wednesday the European Central Bank (ECB) gave out 530 billion euros in 3-year term loans to the private banks of the Eurozone. Together with the 490 billion they doled out last December, that's over 1 trillion euros. If pigs could fly and politicians never lied and every household in the country was magically able to pay the hated Household Tax, the total receipt would be 160 million euro. At that rate, it would take 6,250 years to amount to 1 trillion. It would also take 20 years to amount to the 3.2 billion euros the state are handing over to the Anglo bondholders on the 31st March coming.

affeng.jpg imageNu vom plăti datoriile - să ne îndepărtăm de capitalism! 23:08 Fri 02 Mar by EuroAnarkismo 0 comments

Pentru a merge mai departe şi pentru a construi solidaritate internaţională, toate mişcările trebuie să se unească la nivel european. Capitaliştii ştiu cum să organizeze la acest nivel şi modul în care să adopte tratate, ce vor pecetlui destinele oamenilor. Noi, oamenii muncii din Europa, nu am atins încă acest nivel de organizare, chiar dacă forme alternative de organizare sindicală au oferit modalităţi de convergenţă. Acest efort trebuie să fie continuat, şi un răspuns organizat la nivel internaţional. [Français]

affeng.jpg imageWe zullen hun schulden niet betalen - laten we weg trekken van het kapitalisme! 19:11 Fri 02 Mar by EuroAnarkismo 0 comments

Om vooruit te komen en internationale solidariteit op te bouwen moeten alle bewegingen samen komen op een Europese schaal. De kapitalisten weten hoe ze zich op dat niveau moeten organiseren en hoe ze de verdragen moeten aannemen waarmee ze het lot van de gewone mensen kunnen bezegelen. Wij, de arbeiders en arbeidsters van Europa, hebben dit niveau van organisatie nog niet bereikt, hoewel alternatieve vormen van vakbondsorganisatie manieren hebben ontdekt om samen te werken. Deze inspanning moet worden geleverd, en een reactie op een internationaal niveau moet worden georganiseerd. [Français]

textPalestine-Israel, In spite of late winter storms and raining showers the joint struggle continues 17:15 Thu 01 Mar by Ilan S. 0 comments

The common theme of the week end demonstration was the anniversary 18 of the Ibrahimi Mosque massacre by the colonialist settler Dr. Goldstein and the intense harassment that followed it.... as if the punishment of the Palestinian victims is the logical conclusion. The demonstration in Hebron drew hundreds of Palestinians, substantial part of the Israeli anarchists against the wall, and other Israeli activists - more than 100, similar to the numbers a week before in the 7th year anniversary demo in Bil'in. Both the struggle in the occupied west bank against occupation, and the social justice struggle within Israel are on the verge of the Spring uprising. [Italiano]

my2520uploaded2520photos.jpg imageHands off our comrades! 06:31 Thu 01 Mar by Dmitri (republishing) 0 comments

The story behind the brutal police attack on comrade Panagiotis Giannikakis (Athens, Greece) [Italiano]

460_0___30_0_0_0_0_0_kilkis.jpg imageΜήνυμα από το Νοσοκ&... 05:28 Thu 01 Mar by Από το Κιλκίς 0 comments

Μήνυμα μέλους της γενικής συνέλευσης εργαζομένων, του κατειλημμένου Νοσοκομείου Κιλκίς
Στο διεθνές ενδιαφέρον για το συνεχιζόμενο αγώνα και την αυτοδιαχείριση στο απάντησε μία συμμετέχουσα στη γενική συνέλευση εργαζομένων, υποβάλλοντας σχόλιο στην αγγλική σελίδα του Contra Info στις 26 Φλεβάρη. Ζητήθηκε και κρίθηκε σκόπιμο να υπάρχει η τοποθέτηση αυτή και στα ελληνικά, καθώς διαμοιράστηκε ήδη σε άλλες γλώσσες...

more >>

imageOpinion: Is the Irish 'austerity referendum' where the real battleground is? Mar 02 by andrew 0 comments

Ireland is to have a referendum after all on the EU austerity treaty and a lot of the left is getting unreasonably excited about this. I say unreasonably because my opinion is that the referendum will not really, as the likes of the ULA claim, be a meaningful ballot on austerity. Austerity is not something simply being imposed on us by Europe through this referendum but something our domestic ruling class are already imposing and have been for a few years. Of course they have used the ECB/IMF as the 'bad cop' to scare us with and when passed will use the EU austerity treaty in the same way. But we need to recognize and organize around the fact that our local politicians and capitalist class are not really a 'good cop' eager to help us avoid the attentions of the 'bad cop' making threatening gestures at us across the room.

imageA desinformação do protesto social Mar 02 by Bruno Lima Rocha 0 comments

Protestos contra aumento da passagem ocorrem há mais de dez anos em Porto Alegre. Estudantes questionam alto valor da passagem em um serviço que deveria ser público.

imageThe 2012 budget: by the ruling class for the ruling class Mar 02 by Shawn Hattingh 0 comments

Once again much media fanfare has broken out in aftermath of the South African state’s budget speech. The budget, however, is yet more proof of the ANC’s ruling class agenda: free markets, budget cuts for the poor and subsidies for the rich. From the budget and other utterances it is clear the ANC has, despite media hysteria, no interest in nationalisation. The state will, therefore, try and deal with the global economic crisis largely through business-as-usual.
[Italiano]

imageΓια τα γεγονότα της ... Mar 03 0 comments

Το προηγούμενο διάστημα της ψήφισης της δανειακής σύμβασης έλαβε χώρα από τα καθεστωτικά ΜΜΕ μια απίστευτης έντασης πλύση εγκεφάλου προκειμένου να πειστεί ο κόσμος να σκύψει το κεφάλι στις επιλογές των ντόπιων και ξένων αφεντικών και να αποδεχθεί τις νέες συνθήκες εξαθλίωσης που του επιβάλουν. Η κορύφωσή της προπαγάνδας αυτής έγινε με τις ομιλίες στη βουλή του πρωθυπουργού Παπαδήμου και των πολιτικών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση των τραπεζιτών και των καναλαρχών.

imageΟι εργαζόμενοι σε sites &... Mar 03 0 comments

Δικαστήριο δικαίωσε εργαζόμενο συντάκτη στο site «dealnews.gr» που, αντί για το «μαύρο» μηνιάτικο των 450 ευρώ, ζητούσε να αναγνωριστεί η εργασία του ως εξαρτημένη εργασία αορίστου χρόνου, και κατά συνέπεια να αμείβεται με βάση τα οριζόμενα στις συλλογικές συμβάσεις των ενώσεων συντακτών.

imageNon paghiamo il loro debito, usciamo dal capitalismo! Mar 03 Coordinamento Europeo di Anarkismo 0 comments

Per andare oltre, e per costruire un movimento di solidarietà internazionale, è anche necessaria una convergenza dei movimenti su scala europea. I capitalisti sanno come organizzarsi a livello europeo e sanno come adottare i trattati con cui pretendono di sigillare il destino dei popoli. Noi, i lavoratori e le lavoratrici d'Europa, ancora non vi riusciamo, anche se esistono delle convergenze tra il sindacalismo alternativo. E' necessario proseguire con questo sforzo e organizzare una risposta a livello internazionale. [Français] [English] [Ελληνικά] [Nederlands] [Română]

imageNu vom plăti datoriile - să ne îndepărtăm de capitalism! Mar 02 Anarkismo European Coordination 0 comments

Pentru a merge mai departe şi pentru a construi solidaritate internaţională, toate mişcările trebuie să se unească la nivel european. Capitaliştii ştiu cum să organizeze la acest nivel şi modul în care să adopte tratate, ce vor pecetlui destinele oamenilor. Noi, oamenii muncii din Europa, nu am atins încă acest nivel de organizare, chiar dacă forme alternative de organizare sindicală au oferit modalităţi de convergenţă. Acest efort trebuie să fie continuat, şi un răspuns organizat la nivel internaţional. [Français]

imageWe zullen hun schulden niet betalen - laten we weg trekken van het kapitalisme! Mar 02 Europese coördinatie van Anarkismo 0 comments

Om vooruit te komen en internationale solidariteit op te bouwen moeten alle bewegingen samen komen op een Europese schaal. De kapitalisten weten hoe ze zich op dat niveau moeten organiseren en hoe ze de verdragen moeten aannemen waarmee ze het lot van de gewone mensen kunnen bezegelen. Wij, de arbeiders en arbeidsters van Europa, hebben dit niveau van organisatie nog niet bereikt, hoewel alternatieve vormen van vakbondsorganisatie manieren hebben ontdekt om samen te werken. Deze inspanning moet worden geleverd, en een reactie op een internationaal niveau moet worden georganiseerd. [Français]

more >>
© 2005-2016 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]