user preferences

New Events

International

no event posted in the last week

Upcoming Events

International

No upcoming events.
international / anarchist movement / review Thursday April 21, 2016 07:08 by Wayne Price   text 7 comments (last - wednesday june 01, 2016 22:13)
Within the anarchist movement there are conflicting trends. Laurence Davis has written an essay which defends the reformist “exodus” trend in anarchism against the revolutionary "class-struggle” trend. In large part, he does this by defending Uri Gordon’s and David Graeber’s views against my criticisms. This is my response.
read full story / add a comment
taac_logo_1.png
international / anarchist movement / policy statement Wednesday April 06, 2016 08:09 by Tokologo African Anarchist Collective   image 1 image
Umzabalazo wenqanaba labantu abaxhomekeke kwimpilo yomsebenzi e-S.A. ngumzabalazo ophikisana nobugqili kuhlangene nohlelo lwe-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso. I-capitalism ononqxowankulu abacandelo lolawulo buyyebi kunye nombuso uhlelo lwaleyongcosana ebusayo. (amacapitalist abaphathi abasemazingeni aphezulu, osopolitiki abaqeqeshiwe) eqonde ukuxhaphaza iphinde icindezele iningi elingabasebenzi (abasebenzi bawowonke amazinga; imindeni yabo, amasotsha; abangaqashiwe kanye nemphakathi ehluphekayo yasemaphandleni). Lezinhlobo zombili zinenhloso ezehlukile zivaleleke emzabalazweni wangokwezinga. read full story / add a comment
taac_logo.png
international / anarchist movement / policy statement Tuesday April 05, 2016 18:34 by Tokologo African Anarchist Collective   image 1 image
The struggle of the working class in South Africa is a struggle against the slave bondage of capitalism and the state. Capitalism and the state are based on the ruling class minority (capitalists, generals, top officials, professional politicians) exploiting and oppressing the working class majority (workers of all grades, our families, rank and file soldiers, the unemployed, and the rural poor). The two classes have totally different interests: we are locked in class struggle.
read full story / add a comment
international / anarchist movement / opinion / analysis Monday April 04, 2016 22:00 by Tokologo African Anarchist Collective   text 1 comment (last - tuesday april 05, 2016 00:46)
"Africa today lies prostrate, bleeding, and embattled on all fronts, a victim of capitalist and, to a great extent, state socialist ambitions. The heart-rending misery of its peoples, the conditions of abject poverty, squalor and disease in which they live, exist side by side with the wanton luxury, rapacity, and corruption of its leaders." Sam Mbah and I.E. Igariwey, 1997, African Anarchism: The History of a Movement, Sharp Press: Tucson, Arizona. Our vast continent, Africa, is the poorest in the world, host to dozens of wars and conflicts, and marked by instability and inequality. The root causes of the instability lie in political corruption and the profiteering system run by local and international elites. The local ruling classes are interested in making profits and getting wealthy, by any means necessary. The elites are not promoting the development of the working class and peasants (small farmers), but only worsening our conditions. If the choice is between building a road in a poor area or pocketing the money, they will pocket the money. read full story / add a comment
anergia_athenspress.gr__3.jpg
Διεθνή / Εργατικοί Αγώνες / Γνώμη / Ανάλυση Monday April 04, 2016 20:28 by Πέτρος Πέτκας   image 1 image
... Γι’ αυτό και πρέπει να επανασυνδεθούμε με την σκέψη εκείνων των στοχαστών του παρελθόντος που αγωνίσθηκαν για να «ανθρωπέψει ο άνθρωπος», που «ύψωσαν τις φωνές τους σαν πυρσούς από μακριά και καλώντας από ψηλά σαν από αθέατη βίγλα» μας υπενθυμίζουν διαρκώς ότι χρειάζεται μεν να πατάμε γερά στην γη, αλλά και να ατενίζουμε και τον ορίζοντα· γιατί ο κόσμος μας απογυμνωμένος από προσδοκία, γίνεται ψυχρός και γκρίζος. Κάτι του λείπει! read full story / add a comment
anarchosyndicalism.png
international / anarchist movement / opinion/analysis Thursday March 31, 2016 07:44 by Tokologo African Anarchist Collective   image 1 image
I-Syndicalism uhlelo oluzama ukwehluka kunezihlelo ezejwayelekile zokuphatha nemibuso, ngamanye amazwi i-capitalism nohhulumeni. Ekuqadeni uhlelo lwe-capitalism ubukhomanisi badala into esabeka kakhulu ngokubeka amandla omnotho ezandlani zikehhulumeni kuphela. I-Syndicalistm ishiya emuva zonke izinhlelo zokuphatha esezidale ukucindezelwa noku xhashazwa komuntu ngomunye umuntu futhi. I-syndicalism ibuye izame ukwakha inhlangano eyakhiwe phezu kwezidingo zabantu hhayi izifiso zeziphathimandla futhi eyakhiwe phezu kokubambisana kwabantu abazibusayo, abalinganayo okubhekele ekutheni izidingo zika wonke wonke zifezeke, hhayi zabasezikhundleni.
read full story / add a comment
africa_plundered.png
international / imperialism / war / opinion / analysis Thursday March 31, 2016 07:34 by Lucien van der Walt   text 1 comment (last - friday april 01, 2016 06:07)   image 1 image
Roughly 50 years ago we saw the dismantling of most of the European colonial empires in Africa. High hopes greeted the "new nations" that merged - and certainly, a move from colonial rule, with its racism and external control and extractive economies, was progressive.

However, many of the hopes were soon dashed. Politically, most independent African states moved in the direction of dictatorships and one-party systems, normally headed by the nationalist party that took office at independence - and, over time, the military became a major player too. Many of these states were highly corrupt, even predatory, and the gap between the rising local (indigenous) ruling class, and the masses, grew ever vaster.

read full story / add a comment
51uosiftrdl._sx333_bo1204203200_.jpg
Διεθνή / Αναρχική Ιστορία / Κριτική / Παρουσίαση Monday March 21, 2016 04:44 by Dmitri (trans. and edit.)   image 1 image
Αυτό το βιβλίο εξερευνά τις συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στην Πρώτη Διεθνή. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες ποικίλλαν σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη των δεκαετιών 1860 και 1870. Οι στρατηγικές που υιοθετήθηκαν από τις διάφορες Ομοσπονδίες και τα Τμήματα της Διεθνούς Ένωσης Εργατών, ή IWA, αντικατόπτριζαν αυτή την πολυμορφία. read full story / add a comment
En el sentido horario, desde cima, a la izquierda: Bakunin, Malatesta, Arshinov, Makhno
internacional / movimiento anarquista / opinión / análisis Tuesday March 08, 2016 21:50 by Felipe Corrêa e Rafael Viana da Silva   image 1 image
En este artículo, los autores desarrollan una discusión en torno a la organización política anarquista. Parten de las contribuciones relativas al tema de Mikhail Bakunin y Errico Malatesta mostrando que hay similitudes entre ellas y la Plataforma Organizacional de la Unión General de los Anarquistas. De acuerdo a lo que señalan, Bakunin construye la base teórica de la Plataforma y Malatesta tiene posiciones que a veces se acercan a ella y otras veces a la Síntesis Anarquista. Consideran, así que ninguna de las posiciones en cuestión puede ser coherentemente inscripta en el campo del marxismo/bolchevismo o de un supuesto “anarcobolchevismo”. Los autores analizan el debate entre Malatesta y Nestor Makhno sobre la Plataforma, mostrando donde, realmente, están las divergencias entre ambos. Por medio de una reflexión histórica del impacto de la Plataforma, demuestran como las criticas establecidas en los años 1920, en gran medida realizadas por lecturas ideologizadas, sumadas a las experiencias prácticas de los años 1950 y la hegemonía francesa en la discusión en el tema, viene pautando erróneamente el debate. read full story / add a comment
iwd1.jpg
international / gender / press release Tuesday March 08, 2016 11:35 by Melbourne Anarchist Communist Group (MACG)   text 1 comment (last - wednesday march 09, 2016 05:11)   image 2 images
International Women’s Day is a day when the women’s movement around the world celebrates social, political and other achievements of women. It is also a good day for women to take a closer look at the oppression that flourishes through the double bondage of capitalism and patriarchy, and which is still an unfortunate and undeniable reality for the majority of women today. read full story / add a comment
11540967_10206929185533395_1858991408_n.jpg
Διεθνή / Αναρχικό κίνημα / Κριτική / Παρουσίαση Monday February 29, 2016 18:38 by Αργύρης Αργυριάδης   image 1 image
Είτε λοιπόν Κοινωνικός Αναρχισμός για την ελευθερία που θα έλεγε και ο αείμνηστος Μάραιη Μπούκτσιν είτε για τον «Ελευθεριακό Κομμουνισμό και την Αναρχία»,  το μήνυμα ως μορφή και περιεχόμενο παραμένει το ίδιο και διαχρονικό. Και μην ξεχνάτε: «Έχουμε πόλεμο. Είναι παγκόσμιος.  Και ήταν πάντα ταξικός». read full story / add a comment
international / migration / racisme / opinion / analyse Friday February 26, 2016 20:00 by Relations Extérieures de la CGA
Le gouvernement s'apprête à évacuer une partie du camp de Calais, pour répartir de force une partie des migrant-e-s dans des conteneurs ou les disperser loin de Calais dans des CAO (centres d’accueil et d’orientation), baptisés « lieux de répit ». Ces derniers ne constituent évidemment pas une solution, pour des personnes dont le projet est le plus souvent de rejoindre l'Angleterre. D'autant moins que ces CAO sont sensés fermer dans quelques semaines ! read full story / add a comment
La publicación inglesa The Economist, en su primera edición del año (de 2 a 8 de enero de 2016) puso a la presidente Dilma Rousseff en la tapa, bajo el título Brazil’s Fall. Inmediatamente después de esta divulgación, hubo enorme repercusión en las redes.
internacional / economía / opinión / análisis Thursday February 25, 2016 10:12 by BrunoL   image 1 image
Introducción

La publicación inglesa The Economist, trae en sus tapas una plantilla de operación, para crear mediáticamente presiones internacionales y ayudar a derrumbar políticas económicas. Sus portadas operan como un mecanismo de chantaje, orquestado por el hilo fuerte en el marco del capital financiero transnacional, operando a partir del eje Nueva York (NYC)-Londres.
read full story / add a comment
charlebrownelectoralismballotboxmoney.jpg
international / the left / opinion / analysis Friday February 19, 2016 20:20 by Andrew Flood   image 1 image
Why can’t the 99% simply vote in a government that acts in their interest and not that of the 1%

At a simple level parliamentary elections sound like the ideal way for the mass of the ‘have nots’ to use their numbers to overcome the power and influences of the tiny number of have’s. Occupy talked about this division in the language of the 1% and 99%; a crude approximation that does reflect a reality where the number of wealthy decision makers is actually very tiny, indeed less than 1%. So, why can’t the 99% simply vote in a government that acts in their interest and not that of the 1%? read full story / add a comment
capitaliscrisis640.jpg
international / anarchist movement / opinion / analysis Tuesday February 16, 2016 17:33 by AndrewNFlood   image 1 image
What if we build it and they don’t come? That was the experience of the left during the crisis - decades had been spent building organisations and a model of how crisis would create revolution but when the crisis arrived the left discovered that the masses weren’t convinced. The expected pattern of crisis leading to small strikes and protests, then to mass strikes and riot and then perhaps to general strike and revolution didn’t flow as expected. Under that theory the radical left would at first be marginal but then as conditions drove class militancy to new heights the workers disappointed by reformist politicians and unions leaders would move quickly to swell its ranks. read full story / add a comment
gezimeetingsq.jpg
internacional / moviment anarquista / opinion/analysis Tuesday February 16, 2016 17:29 by AndrewNFlood   image 1 image
“Horitzontalisme” és un terme emergent utilitzat per descriure les característiques claus comunes de les ones de rebel·lió de la darrera dècada. “Occupy”, el 2011, ha estat el cim fins a la data, però el terme, per sí mateix, sembla originar-se amb la rebel·lió a l’Argentina després de la crisi bancària de 2001. Marina Sitrin en el seu llibre sobre aquella revolta utilitza el terme (en castellà, òbviament) per descriure el barri, lloc de treball i les assemblees d’aturats que sorgiren per formar “els moviments socials que clamaven per l’autogestió, l’autonomia i la democràcia directa.” read full story / add a comment
international / anarchist movement / anarchist communist event Saturday February 13, 2016 21:43 by Anarhisticki sajam knjiga
The Twelfth Anarchist Bookfair in Zagreb will take place on April 8th to April 10th, 2016. read full story / add a comment
international / miscellaneous / press release Friday February 12, 2016 14:10 by Lucien van der Walt   text 11 comments (last - sunday february 21, 2016 19:01)
Personal statement on the Michael Schmidt affair: Lucien van der Walt, 11 February 2016 read full story / add a comment
sk_2_1.jpg
internacional / imperialismo / guerra / opinião / análise Monday February 08, 2016 02:26 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
Na semana passada estava prevista uma reunião em Genebra, no marco das negociações indiretas entre o governo sírio e as facções da 'oposição' armada reunidas no grupo divulgado pelo nome tonitruante de Alto Comitê para as Negociações. O enviado da ONU para a crise síria, Staffan de Mistura, decidiu adiar a reunião para o dia 25 de fevereiro. Curiosamente porém, foi excluído daquela reunião o partido dos curdos, o PYD, o qual, dentre outras coisas, é ator político importantíssimo no futuro da Síria e a única força que combateu em solo contra o 'Estado Islâmico'. É paradoxal que se boicote a participação do PYD, quando a mídia-empresa ocidental tão frequentemente vendeu a imagem dos curdos como os "amigos" do ocidente, cuidando atentamente de esconder os reais objetivos políticos desse movimento, e limitando sua simpatia a uma imagem semierotizada de mulheres jovens armadas com fuzis. [Castellano] [Français] [Italiano] read full story / add a comment
sk_2_2.jpg
international / impérialisme / guerre / opinion / analyse Monday February 08, 2016 02:05 by José Antonio Gutiérrez D.   text 1 comment (last - tuesday february 09, 2016 22:27)   image 1 image
Il devait se tenir la semaine dernière à Genève une réunion dans le cadre des négociations indirectes entre le gouvernement syrien et les diverses factions de l' « opposition »armée regroupées sous le nom ronflant de Haut Comité des négociations. L'envoyé spécial de l'ONU pour la crise syrienne, Staffan de Mistura, a décidé de reporter la réunion au 25 février. Curieusement, le parti kurde PYD, qui est, entre autres, un acteur politique essentiel de l'avenir de la Syrie et la seule force qui ait combattu l’État Islamique sur le terrain, a été exclu de cette réunion. Il est paradoxal qu'il soit boycotté dans le cadre de cette réunion, alors que les médias occidentaux nous ont souvent présenté les Kurdes comme des « amis » de l'Occident, tout en prenant bien soin de ne pas trop parler des objectifs politiques de ce mouvement et en limitant leur sympathie à un image semi-érotisée de jeunes femmes armées de fusils. [Castellano] [Português] [Italiano] read full story / add a comment
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
#Nobastan3Causales: seguimos luchando por aborto libre en Chile

Front page

[Colombia] Entre la crisis actual y las posibilidades latentes

Nota sobre o atual cenário da luta de classes no Brasil

Devrimci Anarşist Faaliyet: "The state’s project of eliminating revolutionary opposition hasn’t finished yet"

Μετά την καταστροφή τι;

Aufruf zur Demonstration am 2.9.2018 in Unterlüß "Rheinmetall entwaffnen – Krieg beginnt hier"

Mass protest in central and southern Iraq

Ecology in Democratic Confederalism

[Colombia] Perspectivas sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2018

Call for Solidarity with our Russian Comrades!

8 reasons anarchists are voting Yes to Repeal the hated 8th

Comunicado de CGT sobre la Nakba, 70 años de dolores para el Pueblo Palestino

[ZAD] Les expulsions ont commencé, la zad appelle à se mobiliser

Assassinato Político, Terrorismo de Estado: Marielle Franco, Presente!

La Huelga General del 8 de Marzo, un hito histórico

A intervenção federal no Rio de Janeiro e o xadrez da classe dominante

Halklarla Savaşan Devletler Kaybedecek

Σχετικά με τον εμπρησμό

Ciao, Donato!

[Uruguay] Ante el homicidio de un militante sindical: Marcelo Silvera

[Argentina] Terrorista es el Estado: Comunicado ante el Informe Titulado "RAM"

[Catalunya] Continuisme o ruptura. Sobre les eleccions del 21D

Reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël : de l'huile sur le feu qui brûle la Palestine

Noi comunisti anarchici/libertari nella lotta di classe, nell'Europa del capitale

Luttons contre le harcèlement et toutes les violences patriarcales !

© 2005-2018 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]