user preferences

Upcoming Events

Economy

No upcoming events.
Διεθνή / oικονομία / Γνώμη / Ανάλυση Saturday November 15, 2008 18:34 by ΟΠρωτοβουλία Αυτόνομων Κέρκυρας
Ταινία καταστροφής ή Τα ζόμπι προσμένουν την ημέρα της κρίσεως. Ένα κείμενο της Πρωτοβουλίας Αυτόνομων Κέρκυρας για την οικονομική κρίση και όχι μόνο. read full story / add a comment
france / belgique / luxembourg / économie / opinion / analyse Friday November 14, 2008 11:45 by Alternative Libertaire
Pour sauver le capitalisme de la crise financière, l’Etat va faire payer les classes populaires read full story / add a comment
Βόρεια Αμερική / Μεξικό / oικονομία / Γνώμη / Ανάλυση Friday November 07, 2008 19:43 by Petre Marin (“Linchpin”)
Εάν αυτο-οργανωθούμε και αγωνιστούμε για μια καλύτερη εναλλαγή, το αποτέλεσμα ίσως να είναι διαφορετικό, ίσως ριζοσπαστικό. read full story / add a comment
international / économie / opinion / analyse Monday November 03, 2008 00:25 by Saad
La bourgeoisie spécule et, après avoir engrangé les bénéfices au risque du chaos, elle sollicite les pouvoirs publics. L’éternel dindon de la farce capitaliste ? Le monde du travail qui est doublement ponctionné sur les richesses dont il est pourtant le seul créateur. read full story / add a comment
italia / svizzera / economia / opinione / analisi Tuesday October 21, 2008 23:47 by Donato Romito
Il secondo decreto salva banche del governo poggia su tre pilastri: il ministero dell'economia garantisce obbligazioni e titoli di debito emessi dalle banche con scadenza fino a 5 anni e di nuova emissione; uno scambio tra titoli di Stato e titoli bancari, sempre di nuova emissione e con scadenza a 5 anni per facilitare l'accesso delle banche ai finanziamenti; e la garanzia del ministero dell'economia per operazioni di rifinanziamento delle banche presso l'eurosistema. read full story / add a comment
internationaal / economie / opinion/analysis Tuesday October 21, 2008 17:33 by Joe King
De werkloosheid is in het afgelopen jaar met een derde toegenomen en iedereen is het er over eens dat er slechtere tijden aan komen. Zorgen over het verliezen van banen en niet in staat zijn de huur te betalen nemen toe. Wiens fout is het? Zijn het de politici die de economie besturen, of is het de kapitalistische economie zelf? [English] read full story / add a comment
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / oικονομία / Γνώμη / Ανάλυση Sunday October 19, 2008 12:10 by «προλετάριοι χωρίς αυταπάτες»
Προκήρυξη που μοιράστηκε σε παρέμβαση το πρωί του Σαββάτου, 18 Οκτώβρη, στην κεντρική αγορά της Μυτιλήνης, για τη γενική απεργία της Τρίτης από την ομάδα «προλετάριοι χωρίς αυταπάτες». read full story / add a comment
italia / svizzera / economia / evento comunista anarchico Saturday October 11, 2008 05:52 by FdCA Sezione di Fano/Pesaro   text 1 comment (last - monday october 13, 2008 17:15)
Dibattito aperto Sabato 11 ottobre 2008 a Fano alle ore 18,30 presso la sede della FdCA in Via da Serravalle 16
read full story / add a comment
ireland / britain / economy / news report Thursday October 09, 2008 02:22 by Sean Matthews
The recession in the economy means that working people are having to come to terms with growing house repossessions, below inflation pay-increases, and a steep rise in the cost of living. Meanwhile, property developers and banks are busy using the credit crunch and the downturn in the housing market to get Government bail outs, despite the fact that it was their speculative polices that helped created the mess in the first place. read full story / add a comment
international / economy / opinion / analysis Thursday October 09, 2008 02:19 by Joe King
In Ireland, unemployment has risen by a third in the last year and everyone agrees that worse times are ahead. Worries about losing jobs and not being able to pay the mortgage are growing. Whose fault is it? Is it the politicians administering the economy, or is it the capitalist economy itself? [Nederlands] read full story / add a comment
Διεθνή / oικονομία / Γνώμη / Ανάλυση Friday September 26, 2008 21:42 by Joaquin Cienfuegos
Το λαϊκό κινημα χρειάζεται να αναπτυχθεί σε κάθε επίπεδο και μέσω συμμαχιών βασισμένων σε επαναστατικές αρχές. read full story / add a comment
internazionale / economia / opinione / analisi Sunday September 21, 2008 17:32 by Pier Francesco Zarcone
Negli Stati Uniti i problemi derivanti dalla crisi dei crediti ipotecari ad alto rischio ("subprime") hanno finora comportato un costo per le finanze statali (quindi per le tasche dei contribuenti), tra iniezioni di liquidità e interventi di salvataggio diretto (alla faccia dei dogmi neoliberisti!) di almeno 900.000 milioni di dollari (chiedo scusa, ma non so scrivere la cifra in numeri); nell'Unione Europea l'esposizione diretta di istituti bancari con la fallita "Lehman Brothers", attraverso l'acquisto di prodotti complessi ad alto rischio creditizio, si aggira sui 3.350 milioni di dollari... read full story / add a comment
africa meridionale / economia / opinione / analisi Sunday August 10, 2008 16:20 by Zabalaza Anarchist Communist Front
Lo Zabalaza Anarchist Communist Front (ZACF) esprime la sua solidarietà con i lavoratori iscritti al Congress of South African Trade Unions (Cosatu), la cui campagna nazionale per lo sviluppo di un'azione di massa contro la crisi energetica è culminata in uno sciopero generale nazionale che fermerà tutto im paese nella giornata di mercoledì 6 agosto. read full story / add a comment
iberia / economia / opinião / análise Saturday August 09, 2008 09:17 by Manuel Baptista
A vacuidade e desvergonha da máquina propagandística do P"S" só-crata não pode omitir o descalabro em que se transformou a economia do país, em pouco mais de três anos: read full story / add a comment
southern africa / economy / opinion / analysis Wednesday August 06, 2008 04:39 by Zabalaza Anarchist Communist Front
The Zabalaza Anarchist Communist Front (ZACF) expresses its solidarity with the rank and file workers of the Congress of South African Trade Unions (Cosatu), as their national campaign of rolling mass action against the electricity crisis culminates in a national strike and stayaway throughout the country on Wednesday, 6th August. read full story / add a comment
italy / switzerland / economy / press release Wednesday July 16, 2008 17:48 by FdCA Labour Commission
Among the various "urgent" matters set out in the articles of the Italian government's latest executive order, some stand out as being apparently incongruous, such as the re-financing of military missions, the abrogation of local housing tax, a boost for the high-speed TAV train line, funding for oil and gas exploration in the Adriatic and for nuclear research, and further donations to the bosses in the form of greater flexibility and precarity. read full story / add a comment
italia / svizzera / economia / comunicato stampa Monday July 14, 2008 08:39 by Federazione dei Comunisti Anarchici
Si impoverisce il potere d'acquisto dei salari e degli stipendi (-20% il dato OCSE), gli assegni pensionistici proposti dal governo non riconoscono nessuna dignità alla vecchiaia, tanto meno con una caritatevole ed arrogante tessera prepagata una tantum. La povertà salariale provoca un calo generalizzato dei consumi, ci fa soccombere di fronte all'aumento dell'inflazione, del prezzo dei prodotti petroliferi ed alimentari, dei mutui da pagare. Ma si i lavoratori sono sempre più poveri, che problema c'è? [English] read full story / add a comment
italy / switzerland / economy / opinion / analysis Monday July 14, 2008 08:34 by Federazione dei Comunisti Anarchici
The purchasing power of our wages is collapsing, pensions conceded by the government allow no dignity to old age, despite the odd arrogant handout. Low wages provoke a general fall in consumption. We just cannot cope with inflation, with the price of oil and food or with our mortgage instalments. But what matters if the workers are poorer and poorer? read full story / add a comment
international / economy / opinion/analysis Saturday June 28, 2008 20:51 by Anarchist News
毫無疑問,在日本與其他世界所有的地方一樣存在兩個充滿矛盾的境界相衝突著。一邊是八國集團, 地球上最強大的政府們。加拿大,法國,德國,日本,英國,意大利,俄羅斯和美國。另一邊是其他成千上萬的普通百姓,這些普通百姓們很大部分是這些國家的公民。 read full story / add a comment
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
George Floyd: one death too many in the “land of the free”
© 2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]