user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
img20200605wa0053.jpg
américa del norte / méxico / migración / racismo / anarchist communist event Saturday June 06, 2020 22:33 by Coordinadora de las Américas   image 1 image
Cómo entender la situación de Estados Unidos desde nuestra América en clave Socialista Libertaria. read full story / add a comment
photo_20200601_142349.jpg
Ο ρατσισμός αποτελεί δομικό στοιχείο της καπιταλιστικής κοινωνίας και ειδικά του βορειοαμερικάνικου καπιταλισμού, είναι δυστυχώς άθικτος, όμως αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται ένα πνεύμα αντίστασης και αγώνα από τους μαύρους και τους φτωχούς. read full story / add a comment
protestsgeorgefloyd.jpg
north america / mexico / migration / racism / opinion / analysis Thursday June 04, 2020 10:23 by Wayne Price   image 1 image
An anarchist view of the U.S. rebellion against police actions and racism. read full story / add a comment
cartoonstatueoflibertyamended2_1.jpg
américa del norte / méxico / migración / racismo / opinión / análisis Thursday June 04, 2020 06:33 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
El asesinato de Floyd no es un hecho fortuito. El año pasado, 1099 personas fueron asesinadas por la policía en Estados Unidos, de los cuales muchísimos eran negros. 99% de estos asesinatos están en la más escandalosa impunidad. Una tasa alarmante que compite con las cifras de otras “lumbreras” de los derechos humanos como Colombia. Esto demuestra que la violencia policial, lejos de ser una anomalía, es aupada por el establecimiento de los EEUU. Por todo el establecimiento, tanto por republicanos como por demócratas. [English] [Türkçe] [Italiano] read full story / add a comment
cartoonstatueoflibertyamended2.jpg
north america / mexico / migration / racism / opinion / analysis Thursday June 04, 2020 01:29 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
The murder of Floyd is not a once-off incident. Last year 1,099 people were killed by the US police, of which a sizeable proportion are black. 99% of these murders remain in absolute impunity –an alarming impunity rate only rivalled by the likes of Colombia in the continent, which goes to demonstrate how police violence, far from an anomaly, is condoned by the US establishment. By all of it, whether Republican or Democrat. [Castellano] [Türkçe] [Italiano] read full story / add a comment
north america / mexico / migration / racism / non-anarchist press Wednesday June 03, 2020 23:29 by Vijay Prashad
There is no need to wonder why George Floyd (age 46) was murdered in broad daylight in Minneapolis, Minnesota, on May 25, 2020. The script of his death is written deep in the ugly drama of US history. read full story / add a comment
whatsapp_image_20200602_at_21.00_3.jpeg
kuzey amerika / meksika / göç / ırkçılık / press release Wednesday June 03, 2020 20:30 by Çeşitli anarşist örgütler   image 1 image
Dünya emperyalist gücünün kalbinde bir başka ırkçı saldırı olan George Floyd'un Minneapolis polisleri tarafından adice öldürülmesini-cinayetini reddediyoruz! Bu olay, kölelik günlerinden beri süren ve henüz durmayan ABD'deki sayısız beyaz olmayan insan ve Afro soyundan gelenlerin cinayetlerine bir yenisini daha eklemiştir.Obama’nın hükümeti süresince de 1950 ve 60'larin ırkçı saldırı zamanlarını hatırlatan onlarca genç siyah cinayeti vardı. read full story / add a comment
whatsapp_image_20200602_at_21.00.jpeg
north america / mexico / migration / racism / feature Wednesday June 03, 2020 03:59 by Various anarchist organisations   text 1 comment (last - saturday june 06, 2020 01:25)   image 1 image
We repudiate the cowardly murder of George Floyd at the hands of Minneapolis’s police officers, another racist act in the heart of a world imperialist power. This event is added to the countless number of killings of people of colour and the Afro-descendent population in the United States which has been perpetuated since the days of slavery and hasn’t yet stopped. Racism, a structural element in capitalist society, especially in North American capitalism, is unfortunately intact, but resistance and fighting spirit from people of color and poor people arises in response. Only solidarity and mutual aid will allow us to resist.
[Français] [Deutsch] [Italiano] [Castellano] [Türkçe] read full story / add a comment
whatsapp_image_20200602_at_21.00_2.jpeg
américa del norte / méxico / migración / racismo / comunicado de prensa Wednesday June 03, 2020 03:49 by Varias organizaciones anarquistas   image 1 image
Repudiamos el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, en otro acto racista en el seno de la potencia imperialista mundial. Este acto se suma a los incontables asesinatos de población negra en los EEUU, que se perpetran desde la época de la esclavitud y que no han cesado hasta nuestros días. En el gobierno de Obama fueron decenas los asesinatos de jóvenes negros/as que hicieron recordar hechos similares llevados a cabo en los años 50 y 60 del siglo XX. La respuesta fue una rápida irrupción del movimiento negro a lo largo y ancho del país, del mismo modo en que se desarrollan en estos momentos amplias manifestaciones que demuestran que la población está harta de la violencia e impunidad policial. Fue incendiada por los/as manifestantes la jefatura de policía de Minneapolis y atacados varios vehículos, hechos de acción directa se llevan a cabo en diversas ciudades con enfrentamientos con la policía, e incluso Trump ha dado orden de que el Ejército salga a la calle. El racismo, elemento estructural en la sociedad capitalista, especialmente en la norteamericana, está intacto lamentablemente, pero también la resistencia y lucha del pueblo negro y de los pobres del norte.
read full story / add a comment
whatsapp_image_20200602_at_21.00_1.jpeg
amérique du nord / mexique / migration / racisme / communiqué de presse Wednesday June 03, 2020 03:39 by Diverses organisations anarchistes   image 1 image
Nous condamnons le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis, marquant un acte raciste de plus au sein de la première puissance impérialiste mondiale. Cet acte vient s'ajouter aux innombrables meurtres dans la population noire aux États-Unis, qui ont été perpétrés depuis l'époque de l'esclavage et n'ont pas cessé jusqu'à ce jour. Sous l'administration Obama, des dizaines de meurtres de jeunes femmes et de jeunes homme noires ont rappelé les événements similaires des années 1950 et 1960. read full story / add a comment
whatsapp_image_20200602_at_20.59_1.jpeg
nordamerika / mexiko / migration / rassismus / pressemitteilung Wednesday June 03, 2020 03:25 by Verschiedene anarchistische Organisationen   image 1 image
Wir verurteilen den feigen Mord an George Floyd durch die Hände der Polizeibeamt*innen von Minneapolis scharf. Er stellt einen weiteren rassistischen Akt im Herzen einer imperialistischen Weltmacht dar. Dieses Ereignis reiht sich ein in die zahllosen Morde an People of Color und der afro-stämmigen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten, die seit den Tagen der Sklaverei weitergehen und immer noch nicht aufgehört haben. Während der Regierung Obamas gab es Dutzende von Morden an jungen Schwarzen, was an ähnliche rassistische Zeiten in den 1950er und 1960er Jahren erinnert. read full story / add a comment
whatsapp_image_20200602_at_20.59.jpeg
nord america / messico / migrazione / razzismo / comunicato stampa Wednesday June 03, 2020 03:19 by Varie organizzazioni anarchiche   image 1 image
Tutto il nostro supporto alle organizzazioni anarchiche Condanniamo il vile assassinio di George Floyd per mano dei poliziotti di Minneapolis, un altro atto razzista nel cuore di una potenza imperialista mondiale. Un ennesimo caso che si aggiunge all'innumerevole numero di uccisioni di persone di colore e della popolazione afro-americana perpretrate negli Stati Uniti, che continua dai tempi della schiavitù e non si è mai fermato: anche durante il governo di Obama ci sono state decine di uccisioni di giovani neri, come nei tempi razzisti degli anni Cinquanta e Sessanta. read full story / add a comment
popullism.jpg
international / anti-fascism / opinion / analysis Tuesday June 02, 2020 19:13 by Shawn Hattingh   image 1 image
The rise of an authoritarian populist politics, which presents itself as against the “Establishment,”” for the “common” people and “anti-globalisation,” is happening worldwide — and there are dangerous signs in South Africa. The populist upsurge sees voters reject big, established parties that embraced neo-liberalism after the economic crisis of 2007, in the context of a retreating working class and left. The author argues that the solution is to build from below for a new society beyond the state, class rule and capitalism based on self-management and production for need. read full story / add a comment
whatsapp_image_20200528_at_21.08.jpeg
international / anarchist movement / feature Monday June 01, 2020 00:11 by Americas Coordinator   text 2 comments (last - monday august 31, 2020 00:39)   image 1 image
The Americas Coordinator held a virtual talk on May 9 on the current situation in America, particularly in Argentina, Chile, Colombia and the United States from a libertarian socialist perspective. During the discussion, the different analyses and future projections that each organization builds on this moment of world economic crisis were expressed. The Covid-19 pandemic deepened the miseries generated by this capitalist system in all territories. read full story / add a comment
Les victoires de l
© 2005-2021 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]