user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
Search author name words: mm

emma.jpg
Διεθνή / Εκπαίδευση / Γνώμη / Ανάλυση Tuesday September 18, 2012 04:53 byUnion Communiste Libertaire   image 1 image
Όπως παρουσιάστηκε στο αναρχικό περιοδικό “Cause Commune¨ που κυκλοφορεί από την Union Communiste Libertaire του Κεμπέκ του Καναδά. read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / Éducation / opinion / analyse Sunday September 09, 2012 08:56 byCollectif Emma Goldman
Depuis la création de SAGE-UQAC (Service de l’association générale étudiante de l’UQAC), un conseil d’administration a été mis sur pied. Ce C.A a pour mission la viabilité financière du MAGE-UQAC, via la création de services dans les murs de l’université. Historiquement, le MAGE-UQAC n’a jamais été une association étudiante très combative; elle misait beaucoup plus sur la collaboration et le copinage avec les « gestionnaires » de l’université. Ayant été créée en 1969, l’UQAC a toujours accueilli énormément d’étudiants et étudiantes en administration. Ils et elles ont d’ailleurs été les créateurs et créatrices du MAGE-UQAC et de ses services. La vision entrepreneuriale de ceux et celles-ci a amené la base militante étudiante à déserter cette association étudiante puisqu’elle ne représentait pas ses intérêts et n’était pas fidèle à sa mission. read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / Éducation / opinion / analyse Sunday September 09, 2012 08:54 byCollectif Emma Goldman
Les étudiantes et étudiants de l’UQAC sont aux prises avec une association étudiante générale, le MAGE-UQAC, constituée comme corporation de services, éteignoir de la contestation universitaire locale. Plutôt que droit acquis de chaude lutte (menée au niveau national), le MAGE-UQAC considère apparemment sa reconnaissance comme un privilège à conserver par une collaboration active dans les objectifs du rectorat; par la cooptation. De même, sa « défense des membres » passe essentiellement par les désirs passagers de fêtes et activités sociales et non, par la défense des intérêts réels étudiants, revendications historiquement définies depuis le mouvement d’occupations étudiantes d’octobre 1968. Un masque doit tomber! read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / Éducation / opinion / analyse Sunday September 09, 2012 08:52 byCollectif Emma Goldman
Au Mage-uqac tout comme à la FEUQ, le trou est béant, même carrément géant: le féminisme n’existe pas. Aucune de ces instances ne présente une forme, un embryon, un quelque chose aussi minime soit-il qui s’apparente au féminisme. Bien entendu, la FEUQ a développé quelques publications, par-ci et par-là, mais sous la rubrique ‘’Dossier’’, parmis les Droits d’auteur et les Finances publiques québécoises, aucune trace des revendications des femmes. Or, pour un syndicat étudiant, il est abérant voir inacceptable de faire fie des réalités de près de la moitié de ses membres. Autour de ce vide se place quelques éléments fondamentaux qui ne démentissent pas sur la mauvaise foie et l’inaction de Mage-Uqac envers les femmes. read full story / add a comment
russia / ukraine / belarus / community struggles / interview Tuesday August 28, 2012 14:30 byBlogue du Collectif Emma Goldman
The iron lady of neoliberalism, Margaret Thatcher, declared there was no alternative in matter of economy. Yet, experiences putting in practice alternative and egalitarian economic forms since propagate themselves with a great vivacity to answer to growing needs of impoverishment. Activists subvert the exchange and consumption through the Free of cost and self-organization. Through the interview that follows, on questions of the blogue du Collectif Emma Goldman (UCL), a Russian anarchist comrade from the city of Perm, will describe the phenomenon in expansion of the “absolutely free markets”, and will explain few dynamics of her local anarchist milieu. Whole questions and answers. read full story / add a comment
russie / ukraine / biélorussie / luttes dans la communauté / entrevue Tuesday August 28, 2012 14:27 byBlogue du Collectif Emma Goldman
La dame de fer du néolibéralisme, Margaret Thatcher, affirmait qu’il n’y avait pas d’alternatives en matière d’économie. Pourtant des expériences mettant en pratique des formes d’économie alternatives égalitaires se propagent depuis avec beaucoup de vivacité pour répondre aux besoins grandissants par l’appauvrissement. Des activistes subvertissent l’échange et la consommation par la gratuité et l’auto-organisation. À travers l’entrevue qui suit, sur les questions du blogue du Collectif Emma Goldman (UCL), une camarade anarchiste russe de la ville de Perm, décrira le phénomène en expansion des « marchés absolument libres », et expliquera quelques dynamiques de son milieu anarchiste local. Questions et réponses intégrales (traduites de l’anglais). read full story / add a comment
internacional / economía / non-anarchist press Friday August 24, 2012 16:44 byImmanuel Wallerstein
La mayoría de los políticos y de los expertos tienen interés personal en prometer que vienen tiempos mejores, siempre y cuando se sigan sus consejos en torno a las políticas públicas. Las actuales dificultades económicas mundiales no fueron excepción a esta conducta. Sea que la discusión se enfoque en el desempleo en Estados Unidos, en los rampantes costos de los préstamos estatales en Europa o en las repentinas tasas menguantes en el crecimiento de China, India y Brasil, las expresiones de optimismo por el mediano plazo siguen estando a la orden del día. read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / luttes en milieu de travail / débat Monday July 09, 2012 02:22 byBlogue du Collectif Emma Goldman
À travers la production d’une gamme de plus en plus étendue d’objets de satisfaction, le système capitaliste a ainsi conçu une accommodation pacifique des conflits de classe. Les gens perçoivent que le travail devient moins exténuant, plus mental et mieux « compensé » en confort avec leur pick-up, spa, ski-doo et semaine à Cuba. Toutefois, croire cela, c’est justifier toutes les formes d’oppression et l’enfer vécu dans d’autres régions de la planète. Pour se perpétuer, le système capitaliste s’est transformé avec le temps, mais ses principales caractéristiques, l’appropriation privée de la plus-value et son accumulation par le grand capital, demeurent les mêmes. read full story / add a comment
4mlnv.jpg
amérique du nord / mexique / luttes en milieu de travail / opinion / analyse Monday July 09, 2012 02:18 byBlogue du Collectif Emma Goldman   image 1 image
Quand la réponse aux appels de solidarité fait tant défaut, quoi penser du « combat pour la région » porté si fièrement par les syndiqué-e-s? Doit-on oublier le contexte économique, social et politique de précarisation, d’attaque sur les droits sociaux, d’exode continuel et de dépendance au profit d’une négociation particulière? L’erreur la plus grande dans tout cela est sans doute celle des allié-e-s qu’elle pense ainsi trouver chez les maires, les commerçants et la petite bourgeoisie régionaliste. read full story / add a comment
zacf.gif
brazil/guyana/suriname/fguiana / movimento anarquista / opinião / análise Saturday June 16, 2012 00:36 byZabalaza Anarchist Communist Front   image 1 image
Mensagem da ZACF ao I CONCAB read full story / add a comment
classequebec.jpg
amérique du nord / mexique / Éducation / nouvelles Sunday May 20, 2012 21:10 byUnion Communiste Libertaire   image 1 image
Un mouvement social secoue actuellement les universités québécoises, contre la hausse des frais d’inscription. read full story / add a comment
safe_image.php.jpeg
amérique du nord / mexique / Éducation / communiqué de presse Friday May 11, 2012 22:13 byUnion Communiste Libertaire   image 1 image
Plusieurs affirmations ont circulé récemment à l’effet que des anarchistes seraient actifs et actives dans le mouvement étudiant. Des liens entre la Coalition large de l’ASSÉ (CLASSE) et l’Union communiste libertaire ont en particulier été faits sur de nombreux blogues et journaux. Si certaines informations sont vraies, la plupart sont fausses et méritent quelques rectificatifs read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / mouvement anarchiste / communiqué de presse Friday May 11, 2012 03:58 byUnion Communiste Libertaire
6 mai 2012, Union Communiste Libertaire / Cette année encore, à Montréal, aura lieu le Salon du Livre Anarchiste les 19 et 20 mai. Ateliers d’introduction à l’anarchisme et présentations plus en profondeur, éditeurs et éditrices et zines de partout en Amérique du Nord, salle de cinéma anarchiste, zone pour les enfants, salle de médias et de technologie,… Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour sentir tout le bouillonnement de la culture anarchiste et antiautoritaire. read full story / add a comment
facb.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali / comunicato stampa Tuesday May 08, 2012 16:00 byCommissione Sindacale FdCA   image 1 image
L'accordo quadro raggiunto il 3 maggio tra il ministro, enti locali e le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, autonomi) recepisce da un lato le linee della riforma del mercato del lavoro nel Pubblico Impiego (PI) e dall'altro il meccanismo del contenimento/riduzione della spesa pubblica (spending review). read full story / add a comment
bourgeois.png
amérique du nord / mexique / divers / communiqué de presse Thursday May 03, 2012 00:26 byCollectif Emma Goldman   image 1 image
La lutte étudiante actuelle ne cesse de nous étonner dans ce qu'elle porte de tentatives de rapprochement entre les étudiant-e-s et les travailleurs et travailleuses. Qu'il s'agisse de la solidarité exprimée envers les salarié-e-s de Rio Tinto Alcan lors de la manifestation à Alma ou à l'égard des licencié-e-s d'Aveos, le mouvement étudiant a démontré une certaine volonté de développer un front unique de lutte contre l'État et le patronat. À leur tour, certains syndicats ont démontré leur appui à travers des communiqués ou des conférences de presse. read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali / comunicato stampa Sunday April 08, 2012 12:51 byCommissione Sindacale FdCA
La "magnifica riconquista", che ripristina un principio di civiltà giuridica, il prevedere la reintegra nel caso di licenziamenti economici insussistenti, su cui è costruita la nota della segreteria della CGIL, parte da questa modifica introdotta nella stesura definitiva del governo sull'articolo 18: la manifesta insussistenza del licenziamento per motivo economico. read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali / opinione / analisi Saturday April 07, 2012 21:59 bymm
Dentro il licenziamento individuale per cause economiche c'è la mediazione alla Direzione Provinciale del Lavoro dove, se licenziamento economico è dubbio, si può ottenere risarcimento monetario che si riduce al massimo di 2 anni, a cui segue un percorso di rinserimento con agenzie del lavoro; in caso si vada dal giudice si rischia di perdere la monetizzazione della fuoriuscita, in ogni caso si modifica la causale del provvedimento. read full story / add a comment
italia / svizzera / vari / opinione / analisi Saturday April 07, 2012 21:38 bymm
Oltre la soddisfazione per la caduta infame di Bossi (o dell'infame Bossi?) e l'impasse di una gestione discutibile della cassa dentro la Lega che non ci stupisce ed in attesa dei dettagli, dopo aver visto nani e ballerine in parlamento, non ci si poteva aspettare che un giusto sostegno ai propri figli, economico e morale, includendo pure gli amici. read full story / add a comment
fdca4_1.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali / comunicato stampa Monday March 26, 2012 17:42 byCommissione Sindacale FdCA   image 1 image
Il percorso di lotta risulta non breve, ci potranno anche essere gli storici "tradimenti" ai quali gridare e coloro che non aspettano altro, ma il conflitto rimane aperto e da agire. Uniti, ricostruendo rapporti di forza alla base in tutti i luoghi di lavoro. Al di là delle sigle di appartenenza. read full story / add a comment
quebec.jpg
amérique du nord / mexique / Éducation / communiqué de presse Saturday March 24, 2012 22:02 byUnion Communiste Libertaire   image 1 image
L’Union Communiste Libertaire tient à remercier et saluer les quelque 150 personnes qui ont participé au contingent anarchiste appelé par celle-ci lors de la manifestation étudiante nationale du 22 mars à Montréal. read full story / add a comment

Mon 22 Dec, 17:41

browse text browse image

macdec2014.jpg imageProtest in solidarity with Spanish anarchists 02:49 Mon 22 Dec by MACG 0 comments

On 16 December 2014, Spanish police launched ‘Operation Pandora’. Round-ups, searches, and arrests were carried out at squats in the ‘Casa de la Montaña’ district of Barcelona, at the libertarian San-Andres reading room, the anarchist Poble-Sec reading room, as well as 15 private homes.
Presently, 11 anarchists have been detained incommunicado by the state and accused of belonging to an ‘anarchist terrorist’ organisation (https://libcom.org/news/spain-pandora’s-box-17122014).

daf_in_kobane_3.jpg image6 σημεία για το Κομπα... 10:39 Thu 18 Dec by No man 0 comments

6 σημεία για το Κομπανί και 3 σημεία για την ελευθερία
Προκήρυξη σχετικά με την πολιορκία του Κομπανί, τον φονταμενταλισμό και τις αυτόνομες κουρδικές περιφέρειες στη βόρεια Συρία.

marxes.jpg imageLas Marchas de la Dignidad acuerdan convocar huelga general 18:58 Tue 16 Dec by Confederación General del Trabajo 0 comments

- Desde CGT se considera que se está ante un momento histórico en el devenir de las luchas obreras y sociales
- Se convocará una huelga general laboral, social y de consumo el 22 de octubre de 2015
- CGT entiende que la lucha es la única garantía de defensa de los derechos, gobierne quien gobierne

Bil'in, 12.12.14. Photo: Hamza Burnat imagePalestine-Israel, The joint struggle to the backdrop of the end-of-the-world "status quo" and as cat... 16:47 Mon 15 Dec by Ilan S. 0 comments

The old world order, in which US interests in the region East of the Mediterranean let Israel - a bastion of the US - continue with its Zionist settler colonialist in the 1967 occupied Palestine, has ended. Europe has started to advance its own interests, which are not in accord with the Israeli bastion. The independent steps of Europe are enhanced by its public opinion against Israeli colonialism to which the joint struggle in the West Bank contributes a lot. It was the approach of the imminent crisis that forced the Israeli Prime minister to call for elections, to save himself from the normally-timed election when the crisis would be the main agenda. The murder of the Palestinian minister of the popular struggles has focused attention on the ferment and rising of the popular non-armed struggles of which Israel is contemplating suppression with systematic use of live ammunition.

Bil'in. Foto: Mohammed Yasin imagePalestina-Israele - la lotta unitaria contribuisce allo spostamento degli equilibri di potere all'in... 16:15 Sun 14 Dec by Ilan S. 0 comments

Lo Stato di Israele è stato costruito soprattutto dai socialisti nazionalisti che controllavano il 75% dell'economia nel 1949. A causa della dipendenza dalle potenze imperialiste i cosiddetti socialisti investirono soprattutto nella costruzione di una elite capital-sionista che perse il potere nel 1977. I conflitti di interesse all'interno della classe dirigente capital-sionista iniziarono a mutare l'equilibrio tra la piccola fazione di industriali favorevole all'espulsione dei palestinesi e la fazione capitalista integrata nella globalizzazione neoliberista che voleva sfruttare i palestinesi ed i lavoratori dei paesi vicini. [English]

Sam Mbah imageNecrologio dell'anarchico nigeriano Sam Mbah (1963-2014) 13:55 Sun 14 Dec by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

Il Zabalaza Anarchist Communist Front esprime la sua più profonda tristezza per la morte di San Mbah, un grande uomo, un fratello africano, un nostro compagno di lotta. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze a tutti coloro che conoscevano Sam. Ci sia di conforto sapere che il tempo da egli ha trascorso con noi è stato assolutamente di grande aiuto. [English]

daf02.jpg imageMACG withdraws from Australians for Kurdistan 17:46 Fri 12 Dec by MACG 0 comments

This statement was prepared for the public meeting on “Beyond Kobanê – Behind the revolution in Rojava (Syrian Kurdistan)”, which was held at Victorian Trades Hall on Wednesday 3 December by Australians for Kurdistan. Most of it was read at the meeting, but due to time constraints, the latter part was curtailed. The parts in italics were not able to be read. There has been minor editing for publication.

textDécès de l’anarchiste nigérien Sam Mbah 06:49 Fri 12 Dec by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

Le Zabalaza Anarchist Communist Front [Ndt. Organisation communiste libertaire d’Afrique du Sud] est profondément attristé d’apprendre la mort d’un grand être humain, un frère africain et un camarade de lutte – Sam Mbah. Nous voudrions envoyer nos plus sincères sympathies à ceux et celles qui ont connu Sam. Nous espérons que vous puissiez vous consoler par le fait qu’il a fait le plus pleinement usage du temps passé avec nous.

Sam Mbah imageObituary of Nigerian anarchist Sam Mbah 14:34 Tue 09 Dec by Zabalaza Anarchist Communist Front 0 comments

Zabalaza Anarchist Communist Front is deeply saddened to hear of the death a great human being, African brother, and fellow activist – Sam Mbah. We would like to send our deepest sympathies to those who knew Sam. We hope that you are comforted by the fact that the time he did spend with us was put to its absolute fullest use. [Italiano]

rw5azgu_2isdls_eubgmsbmk_e4qpw8dtxnin94iqdwhj4a4z7bmqssmpyzqbta6rqp4ku8ihggs4aqynrvy4xelb5285z7eas0de1ft.jpg imageΓια τη φωτιά σε κατά... 03:38 Tue 09 Dec by Dmitri 0 comments

Με αφορμή την προσπάθεια πυρπόλησης καταστήματος επίπλων, στο οποίο βρίσκονταν πελάτες και εργαζόμενοι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης την ώρα της πορείας, οι αντιεξουσιαστικές ομάδες της Θεσσαλονίκης εξέδωσαν ανακοίνωση, θέλοντας να διαχωρίσουν τη θέση τους από τέτοιες πρακτικές.

more >>

image“Contabilidade criativa” e a incrível capacidade do governo em piorar a relação política a cada opor... Dec 18 by BrunoL 0 comments

17 de dezembro de 2014, Bruno Lima Rocha

No Brasil, a estimativa de perdas (ou gastos) com a corrupção é da ordem de R$ 69 bilhões de reais ao ano. Já a sonegação (sem contar a injustiça fiscal) chega a R$ 415 bilhões de reais. E, por fim, se da sonegação (e o sonegômetro quase ninguém fala), a gastança com a rolagem da dívida odiosa é ainda mais ocultada. Este gasto é da ordem de R$ 718 bilhões de reais ao ano! Esconder estes números e inverter as prioridades é o conluio da mídia hegemônica com os operadores do mercado financeiro e seus representantes, dentro e fora do governo de turno.

imageIl fronte della Rojava ed il complesso teatro delle operazioni della rivoluzione sociale curda Dec 16 by BrunoL 0 comments

L'analisi è relativamente complessa e la risultante sembra essere semplice. Le forze sociali della Rojava sono circondate avendo alle spalle il confine con la Turchia. Prima della liberazione della parte siriana del Kurdistan, le vie usate dai trafficanti di armi per l'approvvigionamento logistico dei jihadisti potevano contare sull'aiuto (tolleranza) dello Stato turco. Dopo il luglio 2012, le YPG, milizie di autodifesa organicamente legate alla TEV-Dem [composizione delle forze sociali egemonizzade dal PYD (Partito di Unione Democratica) che organizza la società locale] hanno cominciato a chiudere il confine nella ricerca di una autonomia regionale. [Castellano]

imageEl frente de Rojava y el complejo escenario de la revolución social kurda Dec 15 by BrunoL 0 comments

Por Bruno Lima Rocha

El análisis es relativamente complejo y el resultado parece ser simple. Las fuerzas sociales de Rojava, están rodeadas en la retaguardia, por el cierre de la frontera realizado por Turquía. Antes el bloqueo de la parte siria de Kurdistán, las líneas de los traficantes de armas y el suministro logístico de jihadistas, se realizó (tolerada) por el Estado turco. Después de julio de 2012, el YPG, milicia de autodefensa orgánicamente ligada a la TEV-Dem (composición de las fuerzas sociales hegemonizadas) y el PYD (Partido de la Unión Democrática), con la organización de la sociedad local) comenzó a cerrar la frontera en busca de una autonomía regional. [Português]

imageΕισήγηση στην Εκδή&#... Dec 13 by ΕΣΕ Θεσσαλονίκης 0 comments

Εισήγηση της ΕΣΕ Θεσσαλονίκης από την εκδήλωση ενάντια στην Κυριακάτικη αργία μαζί με τους "εργαζόμενους/εργαζόμενες στο εμπόριο" (https://orthostasia.wordpress.com/) που μεταφέρθηκε στο Κατειλημμένο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στις 7 Δεκέμβρη - Αυτή η Κυριακή έχει επιβληθεί ως εργάσιμη. - Συγκέντρωση την Κυριακή, 14 Δεκέμβρη Τσιμισκή με Αριστοτέλους στις 10.30πμ Ενάντια στο άνοιγμα των μαγαζιών.

textThe Narrative of the Egyptian revolution (2011-2013) in the documentary 'Al Midan' (The Square) Dec 13 by Sweatshirt 0 comments

This essay seeks to address the subject of the Egyptian revolution by following the narrative of the revolution in the 2013 documentary Al Midan (The Square) by Jehane Noujaim. [footnote: Jehane Noujaim. 2013. Al-Midan (The Square). [http://www.imdb.com/title/tt2486682/.] The question under investigation here is: How is the revolution – its dynamics and its capacity – narrated in this piece of documentary film? Basically, I want to know, how the director and its narrators give meaning to this recent part of Egyptian history.

more >>

imageProtest in solidarity with Spanish anarchists Dec 22 Anarkismo 0 comments

On 16 December 2014, Spanish police launched ‘Operation Pandora’. Round-ups, searches, and arrests were carried out at squats in the ‘Casa de la Montaña’ district of Barcelona, at the libertarian San-Andres reading room, the anarchist Poble-Sec reading room, as well as 15 private homes.
Presently, 11 anarchists have been detained incommunicado by the state and accused of belonging to an ‘anarchist terrorist’ organisation (https://libcom.org/news/spain-pandora’s-box-17122014).

image6 σημεία για το Κομπα... Dec 18 0 comments

6 σημεία για το Κομπανί και 3 σημεία για την ελευθερία
Προκήρυξη σχετικά με την πολιορκία του Κομπανί, τον φονταμενταλισμό και τις αυτόνομες κουρδικές περιφέρειες στη βόρεια Συρία.

imageNecrologio dell'anarchico nigeriano Sam Mbah (1963-2014) Dec 14 ZACF 0 comments

Il Zabalaza Anarchist Communist Front esprime la sua più profonda tristezza per la morte di San Mbah, un grande uomo, un fratello africano, un nostro compagno di lotta. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze a tutti coloro che conoscevano Sam. Ci sia di conforto sapere che il tempo da egli ha trascorso con noi è stato assolutamente di grande aiuto. [English]

imageMACG withdraws from Australians for Kurdistan Dec 12 Anarkismo 0 comments

This statement was prepared for the public meeting on “Beyond Kobanê – Behind the revolution in Rojava (Syrian Kurdistan)”, which was held at Victorian Trades Hall on Wednesday 3 December by Australians for Kurdistan. Most of it was read at the meeting, but due to time constraints, the latter part was curtailed. The parts in italics were not able to be read. There has been minor editing for publication.

textDécès de l’anarchiste nigérien Sam Mbah Dec 12 0 comments

Le Zabalaza Anarchist Communist Front [Ndt. Organisation communiste libertaire d’Afrique du Sud] est profondément attristé d’apprendre la mort d’un grand être humain, un frère africain et un camarade de lutte – Sam Mbah. Nous voudrions envoyer nos plus sincères sympathies à ceux et celles qui ont connu Sam. Nous espérons que vous puissiez vous consoler par le fait qu’il a fait le plus pleinement usage du temps passé avec nous.

more >>
© 2005-2014 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]