user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
Search author name words: mm

emma.jpg
Διεθνή / Εκπαίδευση / Γνώμη / Ανάλυση Tuesday September 18, 2012 04:53 by Union Communiste Libertaire   image 1 image
Όπως παρουσιάστηκε στο αναρχικό περιοδικό “Cause Commune¨ που κυκλοφορεί από την Union Communiste Libertaire του Κεμπέκ του Καναδά. read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / Éducation / opinion / analyse Sunday September 09, 2012 08:56 by Collectif Emma Goldman
Depuis la création de SAGE-UQAC (Service de l’association générale étudiante de l’UQAC), un conseil d’administration a été mis sur pied. Ce C.A a pour mission la viabilité financière du MAGE-UQAC, via la création de services dans les murs de l’université. Historiquement, le MAGE-UQAC n’a jamais été une association étudiante très combative; elle misait beaucoup plus sur la collaboration et le copinage avec les « gestionnaires » de l’université. Ayant été créée en 1969, l’UQAC a toujours accueilli énormément d’étudiants et étudiantes en administration. Ils et elles ont d’ailleurs été les créateurs et créatrices du MAGE-UQAC et de ses services. La vision entrepreneuriale de ceux et celles-ci a amené la base militante étudiante à déserter cette association étudiante puisqu’elle ne représentait pas ses intérêts et n’était pas fidèle à sa mission. read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / Éducation / opinion / analyse Sunday September 09, 2012 08:54 by Collectif Emma Goldman
Les étudiantes et étudiants de l’UQAC sont aux prises avec une association étudiante générale, le MAGE-UQAC, constituée comme corporation de services, éteignoir de la contestation universitaire locale. Plutôt que droit acquis de chaude lutte (menée au niveau national), le MAGE-UQAC considère apparemment sa reconnaissance comme un privilège à conserver par une collaboration active dans les objectifs du rectorat; par la cooptation. De même, sa « défense des membres » passe essentiellement par les désirs passagers de fêtes et activités sociales et non, par la défense des intérêts réels étudiants, revendications historiquement définies depuis le mouvement d’occupations étudiantes d’octobre 1968. Un masque doit tomber! read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / Éducation / opinion / analyse Sunday September 09, 2012 08:52 by Collectif Emma Goldman
Au Mage-uqac tout comme à la FEUQ, le trou est béant, même carrément géant: le féminisme n’existe pas. Aucune de ces instances ne présente une forme, un embryon, un quelque chose aussi minime soit-il qui s’apparente au féminisme. Bien entendu, la FEUQ a développé quelques publications, par-ci et par-là, mais sous la rubrique ‘’Dossier’’, parmis les Droits d’auteur et les Finances publiques québécoises, aucune trace des revendications des femmes. Or, pour un syndicat étudiant, il est abérant voir inacceptable de faire fie des réalités de près de la moitié de ses membres. Autour de ce vide se place quelques éléments fondamentaux qui ne démentissent pas sur la mauvaise foie et l’inaction de Mage-Uqac envers les femmes. read full story / add a comment
russia / ukraine / belarus / community struggles / interview Tuesday August 28, 2012 14:30 by Blogue du Collectif Emma Goldman
The iron lady of neoliberalism, Margaret Thatcher, declared there was no alternative in matter of economy. Yet, experiences putting in practice alternative and egalitarian economic forms since propagate themselves with a great vivacity to answer to growing needs of impoverishment. Activists subvert the exchange and consumption through the Free of cost and self-organization. Through the interview that follows, on questions of the blogue du Collectif Emma Goldman (UCL), a Russian anarchist comrade from the city of Perm, will describe the phenomenon in expansion of the “absolutely free markets”, and will explain few dynamics of her local anarchist milieu. Whole questions and answers. read full story / add a comment
russie / ukraine / biélorussie / luttes dans la communauté / entrevue Tuesday August 28, 2012 14:27 by Blogue du Collectif Emma Goldman
La dame de fer du néolibéralisme, Margaret Thatcher, affirmait qu’il n’y avait pas d’alternatives en matière d’économie. Pourtant des expériences mettant en pratique des formes d’économie alternatives égalitaires se propagent depuis avec beaucoup de vivacité pour répondre aux besoins grandissants par l’appauvrissement. Des activistes subvertissent l’échange et la consommation par la gratuité et l’auto-organisation. À travers l’entrevue qui suit, sur les questions du blogue du Collectif Emma Goldman (UCL), une camarade anarchiste russe de la ville de Perm, décrira le phénomène en expansion des « marchés absolument libres », et expliquera quelques dynamiques de son milieu anarchiste local. Questions et réponses intégrales (traduites de l’anglais). read full story / add a comment
internacional / economía / non-anarchist press Friday August 24, 2012 16:44 by Immanuel Wallerstein
La mayoría de los políticos y de los expertos tienen interés personal en prometer que vienen tiempos mejores, siempre y cuando se sigan sus consejos en torno a las políticas públicas. Las actuales dificultades económicas mundiales no fueron excepción a esta conducta. Sea que la discusión se enfoque en el desempleo en Estados Unidos, en los rampantes costos de los préstamos estatales en Europa o en las repentinas tasas menguantes en el crecimiento de China, India y Brasil, las expresiones de optimismo por el mediano plazo siguen estando a la orden del día. read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / luttes en milieu de travail / débat Monday July 09, 2012 02:22 by Blogue du Collectif Emma Goldman
À travers la production d’une gamme de plus en plus étendue d’objets de satisfaction, le système capitaliste a ainsi conçu une accommodation pacifique des conflits de classe. Les gens perçoivent que le travail devient moins exténuant, plus mental et mieux « compensé » en confort avec leur pick-up, spa, ski-doo et semaine à Cuba. Toutefois, croire cela, c’est justifier toutes les formes d’oppression et l’enfer vécu dans d’autres régions de la planète. Pour se perpétuer, le système capitaliste s’est transformé avec le temps, mais ses principales caractéristiques, l’appropriation privée de la plus-value et son accumulation par le grand capital, demeurent les mêmes. read full story / add a comment
4mlnv.jpg
amérique du nord / mexique / luttes en milieu de travail / opinion / analyse Monday July 09, 2012 02:18 by Blogue du Collectif Emma Goldman   image 1 image
Quand la réponse aux appels de solidarité fait tant défaut, quoi penser du « combat pour la région » porté si fièrement par les syndiqué-e-s? Doit-on oublier le contexte économique, social et politique de précarisation, d’attaque sur les droits sociaux, d’exode continuel et de dépendance au profit d’une négociation particulière? L’erreur la plus grande dans tout cela est sans doute celle des allié-e-s qu’elle pense ainsi trouver chez les maires, les commerçants et la petite bourgeoisie régionaliste. read full story / add a comment
zacf.gif
brazil/guyana/suriname/fguiana / movimento anarquista / opinião / análise Saturday June 16, 2012 00:36 by Zabalaza Anarchist Communist Front   image 1 image
Mensagem da ZACF ao I CONCAB read full story / add a comment
classequebec.jpg
amérique du nord / mexique / Éducation / nouvelles Sunday May 20, 2012 21:10 by Union Communiste Libertaire   image 1 image
Un mouvement social secoue actuellement les universités québécoises, contre la hausse des frais d’inscription. read full story / add a comment
safe_image.php.jpeg
amérique du nord / mexique / Éducation / communiqué de presse Friday May 11, 2012 22:13 by Union Communiste Libertaire   image 1 image
Plusieurs affirmations ont circulé récemment à l’effet que des anarchistes seraient actifs et actives dans le mouvement étudiant. Des liens entre la Coalition large de l’ASSÉ (CLASSE) et l’Union communiste libertaire ont en particulier été faits sur de nombreux blogues et journaux. Si certaines informations sont vraies, la plupart sont fausses et méritent quelques rectificatifs read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / mouvement anarchiste / communiqué de presse Friday May 11, 2012 03:58 by Union Communiste Libertaire
6 mai 2012, Union Communiste Libertaire / Cette année encore, à Montréal, aura lieu le Salon du Livre Anarchiste les 19 et 20 mai. Ateliers d’introduction à l’anarchisme et présentations plus en profondeur, éditeurs et éditrices et zines de partout en Amérique du Nord, salle de cinéma anarchiste, zone pour les enfants, salle de médias et de technologie,… Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour sentir tout le bouillonnement de la culture anarchiste et antiautoritaire. read full story / add a comment
facb.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali / comunicato stampa Tuesday May 08, 2012 16:00 by Commissione Sindacale FdCA   image 1 image
L'accordo quadro raggiunto il 3 maggio tra il ministro, enti locali e le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, autonomi) recepisce da un lato le linee della riforma del mercato del lavoro nel Pubblico Impiego (PI) e dall'altro il meccanismo del contenimento/riduzione della spesa pubblica (spending review). read full story / add a comment
bourgeois.png
amérique du nord / mexique / divers / communiqué de presse Thursday May 03, 2012 00:26 by Collectif Emma Goldman   image 1 image
La lutte étudiante actuelle ne cesse de nous étonner dans ce qu'elle porte de tentatives de rapprochement entre les étudiant-e-s et les travailleurs et travailleuses. Qu'il s'agisse de la solidarité exprimée envers les salarié-e-s de Rio Tinto Alcan lors de la manifestation à Alma ou à l'égard des licencié-e-s d'Aveos, le mouvement étudiant a démontré une certaine volonté de développer un front unique de lutte contre l'État et le patronat. À leur tour, certains syndicats ont démontré leur appui à travers des communiqués ou des conférences de presse. read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali / comunicato stampa Sunday April 08, 2012 12:51 by Commissione Sindacale FdCA
La "magnifica riconquista", che ripristina un principio di civiltà giuridica, il prevedere la reintegra nel caso di licenziamenti economici insussistenti, su cui è costruita la nota della segreteria della CGIL, parte da questa modifica introdotta nella stesura definitiva del governo sull'articolo 18: la manifesta insussistenza del licenziamento per motivo economico. read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali / opinione / analisi Saturday April 07, 2012 21:59 by mm
Dentro il licenziamento individuale per cause economiche c'è la mediazione alla Direzione Provinciale del Lavoro dove, se licenziamento economico è dubbio, si può ottenere risarcimento monetario che si riduce al massimo di 2 anni, a cui segue un percorso di rinserimento con agenzie del lavoro; in caso si vada dal giudice si rischia di perdere la monetizzazione della fuoriuscita, in ogni caso si modifica la causale del provvedimento. read full story / add a comment
italia / svizzera / vari / opinione / analisi Saturday April 07, 2012 21:38 by mm
Oltre la soddisfazione per la caduta infame di Bossi (o dell'infame Bossi?) e l'impasse di una gestione discutibile della cassa dentro la Lega che non ci stupisce ed in attesa dei dettagli, dopo aver visto nani e ballerine in parlamento, non ci si poteva aspettare che un giusto sostegno ai propri figli, economico e morale, includendo pure gli amici. read full story / add a comment
fdca4_1.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali / comunicato stampa Monday March 26, 2012 17:42 by Commissione Sindacale FdCA   image 1 image
Il percorso di lotta risulta non breve, ci potranno anche essere gli storici "tradimenti" ai quali gridare e coloro che non aspettano altro, ma il conflitto rimane aperto e da agire. Uniti, ricostruendo rapporti di forza alla base in tutti i luoghi di lavoro. Al di là delle sigle di appartenenza. read full story / add a comment
quebec.jpg
amérique du nord / mexique / Éducation / communiqué de presse Saturday March 24, 2012 22:02 by Union Communiste Libertaire   image 1 image
L’Union Communiste Libertaire tient à remercier et saluer les quelque 150 personnes qui ont participé au contingent anarchiste appelé par celle-ci lors de la manifestation étudiante nationale du 22 mars à Montréal. read full story / add a comment
Verso lo sciopero generale e sociale nel mondo del lavoro, nei territori, nelle piazze

Fri 31 Oct, 02:00

browse text browse image

journee_mondiale_pour_kobanee2fda.jpg imageDéclaration internationale libertaire de solidarité avec la résistance kurde 18:06 Mon 27 Oct by Anarchist Organisations and Militants 0 comments

Depuis quelques années, le mouvement kurde se rapproche des idées libertaires. Même s'il ne s'agit pas d'un mouvement anarchiste, ce changement montre que les idées anarchistes de liberté et d'égalité par la solidarité, nos idées d'horizontalité et de démocratie directe radicale contre l'etat sont valides et fortes, mais également nécessaires pour en finir avec l'héritage autoritaire de la gauche dans les mouvements sociaux. Exprimer notre solidarité avec rojava et le mouvement kurde est de notre responsabilité, parce qu'ils représentent l'espoir dans cette région et parce qu'il s'agit d'une lutte des opprimé-e-s contre les oppresseurs. Les vraies luttes ne sont jamais parfaites mais elles amènent à différentes potentialités de construction d'une société libre. Tout en exprimant notre solidarité avec le mouvement révolutionnaire au rojava, nous comprenons aussi que notre rôle est de continuer à développer les principes centraux de nos idées pour les partager avec les révolutionnaires du monde entier. - Groupe éditorial anarkismo.net [español] [English]

textPalestine-Israel, The joint struggle to the backdrop of Israel no longer hiding its true nature* 01:19 Sun 26 Oct by Ilan S. 0 comments

Throughout the years Israel has tried to neutralize the pressure of more enlightened people by hiding its brute racism and murderous activities by recruiting the memory of the Holocaust as justification for all its heinous acts when revealed. However, as the masquerade has been exposed in recent years and more and more are disillusioned from the "Zionist dream", the restraints are being loosened fast. The rightists preach their extreme racist ideology in the open. The "paramilitarist" settlers get a freer hand. The transfer of Palestinians both within the 1948 borders and these occupied in 1967 is being done in the open. Though it is still restricted mainly to the Israeli area of the Bedouins in the south and the C agricultural regions of the 1967 borders, the "gloves" have been removed. In the same new mode, repression of the non-armed popular struggles has intensified in the last few weeks and we cannot guess what the limit of the new repression mode will be - if at all.

150122_842113389166036_7294858716189015531_n.jpg imageVictory to the Rojava Revolution! 18:52 Sat 25 Oct by Melbourne Anarchist Communist Group 0 comments

Leaflet distributed today at a rally and march in Melbourne in solidarity to the Kurdish struggle.

versosciopero.jpg imageVerso lo sciopero generale e sociale nel mondo del lavoro, nei territori, nelle piazze 04:09 Thu 23 Oct by Federazione dei Comunisti Anarchici 0 comments

Come era facilmente prevedibile le rassicurazioni diffuse e propagandate a piene mani da politici, affaristi, finanzieri e confindustriali sulla possibilità di riprendersi da quella che veniva chiamata crisi si sono dimostrate una colossale bugia. Con una ingombrante operazione di depistaggio mediatico all'insegna di "dobbiamo abbattere il debito pubblico" o "dobbiamo abbattere le Tasse", "l'Europa ce lo chiede", "dobbiamo rispettare i vincoli del deficit imposto", si è proceduto alla cancellazione quasi totale dei diritti dei lavoratori.

sk_2.jpg imageDeclaración Internacional Libertaria de Solidaridad con la Resistencia Kurda 11:54 Wed 22 Oct by Organizaciones y Militantes Libertarios 0 comments

Desde algunos años, el movimiento kurdo se está acercando a las ideas libertarias. Aunque no se trata de un movimiento anarquista, este cambio muestra que las ideas anarquistas de libertad e igualdad a través de la solidaridad, nuestras ideas de horizontalidad y de democracia directa radical en contra del Estado no solo son validas y fuertes, sino que son también necesarias para que los movimientos sociales acaben con la herencia autoritaria de la izquierda. Expresar nuestra solidaridad con Rojava y el movimiento kurdo es nuestra responsabilidad, pues representan la esperanza en esta región y porque es una lucha de los oprimidos en contra de los opresores. Las verdaderas luchas no son nunca perfectas pero llevan a diversos potencialidades de construcción de una sociedad libre. Mientras expresamos nuestra solidaridad con el movimiento revolucionario en Rojava entendemos también que nuestro papel es seguir desarrollando los principios centrales de nuestras ideas para compartirlas con los y las revolucionari@s en el mundo. - Grupo editorial de Anarkismo.net [English]

textFascistes de l'EI, bas les pattes du Rojava ! Solidarité avec le processus révolutionnaire kurde ! 02:23 Wed 22 Oct by Relations internationales CGA 0 comments

Depuis plus de deux ans, le Rojava (Kurdistan syrien), est engagé dans un processus révolutionnaire spécifique. Resté longtemps à l'écart de celui proposé en Syrie car considéré comme trop marqué par l'idéologie panarabe et nationaliste, puis confronté à une contre-révolution interne fasciste et religieux takfiri, le Rojava développe ses propres institutions sociales, chasse les troupes du régime de Bachar, et affronte les forces politico-religieuses ou nationalistes arabes qui tentent de liquider cette dynamique autonomiste.

460_0___30_0_0_0_0_0_rojava_1.jpg imageΔιεθνής ελευθερια ... 19:16 Tue 21 Oct by Αναρχικές οργανώσεις και μαχητές 0 comments

Εδώ και μερικά χρόνια το κουρδικό κίνημα κινείται προς την κατεύθυνση των ελευθεριακών ιδεών. Αν και δεν είναι ένα αναρχικό κίνημα, αυτή η κίνηση είναι ένα σημάδι ότι οι αναρχικές ιδέες της ελευθερίας και της ισότητας μέσα από την αλληλεγγύη, οι ιδέες μας περί οριζοντιότητας και ριζοσπαστικής άμεσης δημοκρατίας καθώς και η ριζοσπαστική κριτική μας ενάντια στο Κράτος δεν είναι μόνο έγκυρες και ισχυρές, αλλά και αναγκαίες σε κινήματα ώστε να ξεφύγουν από την αυταρχική κληρονομιά στην αριστερά. Είναι καθήκον μας να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στη Rojava και το κουρδικό κίνημα, επειδή αντιπροσωπεύουν την ελπίδα σε αυτήν την περιοχή και επειδή είναι οι καταπιεσμένοι που αγωνίζονται ενάντια στους καταπιεστές. Οι πραγματικοί αγώνες δεν είναι ποτέ τέλειοι, αλλά κουβαλούν διαφορετικές δυνατότητες για μια ελεύθερη κοινωνία. Εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας με το επαναστατικό κίνημα στην Rojava σημαίνει ότι κατανοούμε το ρόλο μας στο να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των ιδεών μας, προκειμένου να εμπνεύσουμε επαναστάσεις και επαναστάτες σε όλο τον κόσμο. Εκδοτική ομάδα Anarkismo.net [English]

rojava_1.png imageComunicato internazionale socialista-libertario in solidarietà con la resistenza curda 13:02 Tue 21 Oct by Anarchist Organisations and Militants 0 comments

Da alcuni anni il movimento curdo sta vivendo un processo che si muove in direzione libertaria. Sebbene non si tratti di un movimento anarchico, questo processo indica che le idee anarchiche di libertà ed uguaglianza attraverso la solidarietà, attraverso la nostra idea di orizzontalità e di democrazia diretta e radicale ed attraverso la nostra critica radicale contro lo Stato non solo sono forti e valide, ma sono anche necessarie per i movimenti che vogliano operare una rottura con l'eredità autoritaria all'interno della sinistra. E' nostro dovere esprimere la nostra solidarietà con la Rojava e con il movimento curdo, poiché essi rappresentano una speranza in questa regione e perché si ergono come oppressi in lotta contro i loro oppressori. Le lotte reali non sono mai perfette ma portano con sé diversi gradi di potenzialità di realizzazione di una libera società. Nell'esprimere la nostra solidarietà al movimento rivoluzionario nella Rojava ribadiamo che il nostro ruolo è quello di continuare a sviluppare i principi fondamentali delle nostre idee allo scopo di ispirare le rivoluzioni ed i/le rivoluzionar* di tutto il mondo. - Gruppo Editoriale di Anarkismo.net [English]

rojava_1.png imageInternational Libertarian-Socialist Statement in Solidarity with the Kurdish Resistance 04:36 Sun 19 Oct by Johnny 2 comments

For some years now the Kurdish movement has been moving in the direction of libertarian ideas. While not an anarchist movement, this move is a sign that anarchist ideas of freedom and equality through solidarity, our ideas of horizontality and radical direct democracy and our radical critique against the State are not only valid and strong, but are also necessary for movements in order to break away from the authoritarian legacy within the left. It is our duty to express our solidarity with Rojava and the Kurdish movement, because they represent hope in this region and because they are the oppressed fighting the oppressors. Real struggles are never perfect but they carry diverse degrees of potential to being about a free society. Expressing our solidarity with the revolutionary movement in Rojava means we understand our role is to continue developing the core tenets of our ideas in order to inspire revolutions and revolutionaries all over the world. - Anarkismo.net Editorial Group [Italiano] [Ελληνικά] [Castellano]

10696316_525133070956380_7931529301277717834_n.jpg imageAλληλεγγύη στους έν&... 03:47 Sun 19 Oct by Σύμπραξη για τον Αναρχικό Κομμουνισμό 0 comments

Εδώ και ένα μήνα, στην πόλη Κομπανί, κοντά στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία, κουρδικές ένοπλες αντάρτικες ομάδες δίνουν έναν αγώνα ενάντια στους φονταμενταλιστές και επεκτατιστές του ISIS. Η επίθεση ξεκίνησε στις 15/9 όταν χιλιάδες μαχητές του ISIS, υποστηριζόμενοι από δεκάδες άρματα μάχης και βαρύ πυροβολικό επιτέθηκαν στην πόλη σε τρία μέτωπα. Μέχρι αυτή την στιγμή, 2000 κούρδοι πολιτοφύλακες δίνουν ηρωικές μάχες ενάντια στους 10000 μαχητές του ισλαμικού κράτους και έχουν καταφέρει να ανακτήσουν εδάφη μέσα και έξω από την πόλη. Οι απώλειες για τον εχθρό είναι μεγάλες τόσο σε έμψυχο δυναμικό αλλά και όσον αφορά βαρύ οπλισμό και οχήματα που πέφτουν στα χέρια των ανταρτών.

more >>

imageTokologo supports the community march on the Merafong municipal offices Oct 30 by Tokologo African Anarchist Collective 0 comments

The Tokologo African Anarchist Collective supports the protest march held by members of the Khutsong community – where we have active members – to the Merafong municipal offices.

imageTokologo supports the Khutsong community march on the Teba offices, Carltonville Oct 30 by Tokologo African Anarchist Collective 0 comments

The Tokologo African Anarchist Collective supports the protest march held by members of the Khutsong community – where we have active members – to the Teba Bank offices in Carletonville.

imageLos financistas del mundo y la elección en Brasil Oct 24 by BrunoL 0 comments

La segunda vuelta de las elecciones brasileras tiene relación directa con: la proyección del país, la alianza estratégica del bloque político del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el alineamiento del Brasil dentro de la globalización corporativa: La política exterior de Lula extendida por Dilma (con algunas correcciones en su pragmatismo) es estructuralmente distinta de la del período de Fernando Henrique Cardoso. Se cambiaron el eje y el enfoque. A escala mundial nuestro país refuerza las relaciones Sur-Sur, priorizando específicamente las inversiones en infraestructura y cadenas productivas de América Latina y África. Brasil es hoy un motor del capitalismo mundial. Quien gane en las urnas comandará la 7ª economía mundal.

textRepensando la protección social: una crítica radical Oct 22 by Lucien van der Walt 0 comments

El Gobierno [de Sudáfrica] ha presentado varias medidas de protección social para aliviar la pobreza. COSATU (Congreso de Sindicatos Sudafricanos, por sus siglas en inglés] ha optado por demandar la introducción de una renta básica. Lucien van der Walt defiende que los sindicatos se han desviado con reivindicaciones tecnocráticas y que la reivindicación de la protección social debería estar conectada a la lucha de la clase trabajadora para reinventar la sociedad.

imagePor un día donde realmente se valoren los profesores Oct 17 by Ángel 0 comments

Hoy 16 de Octubre se celebra a nivel nacional “el día del profesor”, celebración que nace en 1943 y que hasta hace unas décadas se celebraba el día 11 de septiembre; para el año 1974 el día se cambió por el 10 de diciembre, hasta que en 1977 se estableció la actual fecha que va de la mano con la creación del colegio de profesores durante la dictadura.

more >>

imageDéclaration internationale libertaire de solidarité avec la résistance kurde Oct 27 0 comments

Depuis quelques années, le mouvement kurde se rapproche des idées libertaires. Même s'il ne s'agit pas d'un mouvement anarchiste, ce changement montre que les idées anarchistes de liberté et d'égalité par la solidarité, nos idées d'horizontalité et de démocratie directe radicale contre l'etat sont valides et fortes, mais également nécessaires pour en finir avec l'héritage autoritaire de la gauche dans les mouvements sociaux. Exprimer notre solidarité avec rojava et le mouvement kurde est de notre responsabilité, parce qu'ils représentent l'espoir dans cette région et parce qu'il s'agit d'une lutte des opprimé-e-s contre les oppresseurs. Les vraies luttes ne sont jamais parfaites mais elles amènent à différentes potentialités de construction d'une société libre. Tout en exprimant notre solidarité avec le mouvement révolutionnaire au rojava, nous comprenons aussi que notre rôle est de continuer à développer les principes centraux de nos idées pour les partager avec les révolutionnaires du monde entier. - Groupe éditorial anarkismo.net [español] [English]

imageVictory to the Rojava Revolution! Oct 25 Anarkismo 0 comments

Leaflet distributed today at a rally and march in Melbourne in solidarity to the Kurdish struggle.

imageVerso lo sciopero generale e sociale nel mondo del lavoro, nei territori, nelle piazze Oct 23 FdCA 0 comments

Come era facilmente prevedibile le rassicurazioni diffuse e propagandate a piene mani da politici, affaristi, finanzieri e confindustriali sulla possibilità di riprendersi da quella che veniva chiamata crisi si sono dimostrate una colossale bugia. Con una ingombrante operazione di depistaggio mediatico all'insegna di "dobbiamo abbattere il debito pubblico" o "dobbiamo abbattere le Tasse", "l'Europa ce lo chiede", "dobbiamo rispettare i vincoli del deficit imposto", si è proceduto alla cancellazione quasi totale dei diritti dei lavoratori.

imageDeclaración Internacional Libertaria de Solidaridad con la Resistencia Kurda Oct 22 0 comments

Desde algunos años, el movimiento kurdo se está acercando a las ideas libertarias. Aunque no se trata de un movimiento anarquista, este cambio muestra que las ideas anarquistas de libertad e igualdad a través de la solidaridad, nuestras ideas de horizontalidad y de democracia directa radical en contra del Estado no solo son validas y fuertes, sino que son también necesarias para que los movimientos sociales acaben con la herencia autoritaria de la izquierda. Expresar nuestra solidaridad con Rojava y el movimiento kurdo es nuestra responsabilidad, pues representan la esperanza en esta región y porque es una lucha de los oprimidos en contra de los opresores. Las verdaderas luchas no son nunca perfectas pero llevan a diversos potencialidades de construcción de una sociedad libre. Mientras expresamos nuestra solidaridad con el movimiento revolucionario en Rojava entendemos también que nuestro papel es seguir desarrollando los principios centrales de nuestras ideas para compartirlas con los y las revolucionari@s en el mundo. - Grupo editorial de Anarkismo.net [English]

textFascistes de l'EI, bas les pattes du Rojava ! Solidarité avec le processus révolutionnaire kurde ! Oct 22 Coordination des Groupes Anarchistes 0 comments

Depuis plus de deux ans, le Rojava (Kurdistan syrien), est engagé dans un processus révolutionnaire spécifique. Resté longtemps à l'écart de celui proposé en Syrie car considéré comme trop marqué par l'idéologie panarabe et nationaliste, puis confronté à une contre-révolution interne fasciste et religieux takfiri, le Rojava développe ses propres institutions sociales, chasse les troupes du régime de Bachar, et affronte les forces politico-religieuses ou nationalistes arabes qui tentent de liquider cette dynamique autonomiste.

more >>
© 2005-2014 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]