preferenze utente

cerca nell'archivio del sito Cerca cerca nell'archivio del sito


Search comments

ricerca avanzata

Nuovi eventi

nessun evento segnalato nell'ultima settimana
Search author name words: mm

emma.jpg
Διεθνή / Εκπαίδευση / Γνώμη / Ανάλυση martedì settembre 18, 2012 06:53 byUnion Communiste Libertaire   image 1 image
Όπως παρουσιάστηκε στο αναρχικό περιοδικό “Cause Commune¨ που κυκλοφορεί από την Union Communiste Libertaire του Κεμπέκ του Καναδά. read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / éducation / opinion / analyse domenica settembre 09, 2012 10:56 byCollectif Emma Goldman
Depuis la création de SAGE-UQAC (Service de l’association générale étudiante de l’UQAC), un conseil d’administration a été mis sur pied. Ce C.A a pour mission la viabilité financière du MAGE-UQAC, via la création de services dans les murs de l’université. Historiquement, le MAGE-UQAC n’a jamais été une association étudiante très combative; elle misait beaucoup plus sur la collaboration et le copinage avec les « gestionnaires » de l’université. Ayant été créée en 1969, l’UQAC a toujours accueilli énormément d’étudiants et étudiantes en administration. Ils et elles ont d’ailleurs été les créateurs et créatrices du MAGE-UQAC et de ses services. La vision entrepreneuriale de ceux et celles-ci a amené la base militante étudiante à déserter cette association étudiante puisqu’elle ne représentait pas ses intérêts et n’était pas fidèle à sa mission. read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / éducation / opinion / analyse domenica settembre 09, 2012 10:54 byCollectif Emma Goldman
Les étudiantes et étudiants de l’UQAC sont aux prises avec une association étudiante générale, le MAGE-UQAC, constituée comme corporation de services, éteignoir de la contestation universitaire locale. Plutôt que droit acquis de chaude lutte (menée au niveau national), le MAGE-UQAC considère apparemment sa reconnaissance comme un privilège à conserver par une collaboration active dans les objectifs du rectorat; par la cooptation. De même, sa « défense des membres » passe essentiellement par les désirs passagers de fêtes et activités sociales et non, par la défense des intérêts réels étudiants, revendications historiquement définies depuis le mouvement d’occupations étudiantes d’octobre 1968. Un masque doit tomber! read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / éducation / opinion / analyse domenica settembre 09, 2012 10:52 byCollectif Emma Goldman
Au Mage-uqac tout comme à la FEUQ, le trou est béant, même carrément géant: le féminisme n’existe pas. Aucune de ces instances ne présente une forme, un embryon, un quelque chose aussi minime soit-il qui s’apparente au féminisme. Bien entendu, la FEUQ a développé quelques publications, par-ci et par-là, mais sous la rubrique ‘’Dossier’’, parmis les Droits d’auteur et les Finances publiques québécoises, aucune trace des revendications des femmes. Or, pour un syndicat étudiant, il est abérant voir inacceptable de faire fie des réalités de près de la moitié de ses membres. Autour de ce vide se place quelques éléments fondamentaux qui ne démentissent pas sur la mauvaise foie et l’inaction de Mage-Uqac envers les femmes. read full story / add a comment
russia / ukraine / belarus / community struggles / interview martedì agosto 28, 2012 16:30 byBlogue du Collectif Emma Goldman
The iron lady of neoliberalism, Margaret Thatcher, declared there was no alternative in matter of economy. Yet, experiences putting in practice alternative and egalitarian economic forms since propagate themselves with a great vivacity to answer to growing needs of impoverishment. Activists subvert the exchange and consumption through the Free of cost and self-organization. Through the interview that follows, on questions of the blogue du Collectif Emma Goldman (UCL), a Russian anarchist comrade from the city of Perm, will describe the phenomenon in expansion of the “absolutely free markets”, and will explain few dynamics of her local anarchist milieu. Whole questions and answers. read full story / add a comment
russie / ukraine / biélorussie / luttes dans la communauté / entrevue martedì agosto 28, 2012 16:27 byBlogue du Collectif Emma Goldman
La dame de fer du néolibéralisme, Margaret Thatcher, affirmait qu’il n’y avait pas d’alternatives en matière d’économie. Pourtant des expériences mettant en pratique des formes d’économie alternatives égalitaires se propagent depuis avec beaucoup de vivacité pour répondre aux besoins grandissants par l’appauvrissement. Des activistes subvertissent l’échange et la consommation par la gratuité et l’auto-organisation. À travers l’entrevue qui suit, sur les questions du blogue du Collectif Emma Goldman (UCL), une camarade anarchiste russe de la ville de Perm, décrira le phénomène en expansion des « marchés absolument libres », et expliquera quelques dynamiques de son milieu anarchiste local. Questions et réponses intégrales (traduites de l’anglais). read full story / add a comment
internacional / economía / non-anarchist press venerdì agosto 24, 2012 18:44 byImmanuel Wallerstein
La mayoría de los políticos y de los expertos tienen interés personal en prometer que vienen tiempos mejores, siempre y cuando se sigan sus consejos en torno a las políticas públicas. Las actuales dificultades económicas mundiales no fueron excepción a esta conducta. Sea que la discusión se enfoque en el desempleo en Estados Unidos, en los rampantes costos de los préstamos estatales en Europa o en las repentinas tasas menguantes en el crecimiento de China, India y Brasil, las expresiones de optimismo por el mediano plazo siguen estando a la orden del día. read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / luttes en milieu de travail / débat lunedì luglio 09, 2012 04:22 byBlogue du Collectif Emma Goldman
À travers la production d’une gamme de plus en plus étendue d’objets de satisfaction, le système capitaliste a ainsi conçu une accommodation pacifique des conflits de classe. Les gens perçoivent que le travail devient moins exténuant, plus mental et mieux « compensé » en confort avec leur pick-up, spa, ski-doo et semaine à Cuba. Toutefois, croire cela, c’est justifier toutes les formes d’oppression et l’enfer vécu dans d’autres régions de la planète. Pour se perpétuer, le système capitaliste s’est transformé avec le temps, mais ses principales caractéristiques, l’appropriation privée de la plus-value et son accumulation par le grand capital, demeurent les mêmes. read full story / add a comment
4mlnv.jpg
amérique du nord / mexique / luttes en milieu de travail / opinion / analyse lunedì luglio 09, 2012 04:18 byBlogue du Collectif Emma Goldman   image 1 image
Quand la réponse aux appels de solidarité fait tant défaut, quoi penser du « combat pour la région » porté si fièrement par les syndiqué-e-s? Doit-on oublier le contexte économique, social et politique de précarisation, d’attaque sur les droits sociaux, d’exode continuel et de dépendance au profit d’une négociation particulière? L’erreur la plus grande dans tout cela est sans doute celle des allié-e-s qu’elle pense ainsi trouver chez les maires, les commerçants et la petite bourgeoisie régionaliste. read full story / add a comment
zacf.gif
brazil/guyana/suriname/fguiana / movimento anarquista / opinião / análise sabato giugno 16, 2012 02:36 byZabalaza Anarchist Communist Front   image 1 image
Mensagem da ZACF ao I CONCAB read full story / add a comment
classequebec.jpg
amérique du nord / mexique / éducation / nouvelles domenica maggio 20, 2012 23:10 byUnion Communiste Libertaire   image 1 image
Un mouvement social secoue actuellement les universités québécoises, contre la hausse des frais d’inscription. read full story / add a comment
safe_image.php.jpeg
amérique du nord / mexique / éducation / communiqué de presse sabato maggio 12, 2012 00:13 byUnion Communiste Libertaire   image 1 image
Plusieurs affirmations ont circulé récemment à l’effet que des anarchistes seraient actifs et actives dans le mouvement étudiant. Des liens entre la Coalition large de l’ASSÉ (CLASSE) et l’Union communiste libertaire ont en particulier été faits sur de nombreux blogues et journaux. Si certaines informations sont vraies, la plupart sont fausses et méritent quelques rectificatifs read full story / add a comment
amérique du nord / mexique / mouvement anarchiste / communiqué de presse venerdì maggio 11, 2012 05:58 byUnion Communiste Libertaire
6 mai 2012, Union Communiste Libertaire / Cette année encore, à Montréal, aura lieu le Salon du Livre Anarchiste les 19 et 20 mai. Ateliers d’introduction à l’anarchisme et présentations plus en profondeur, éditeurs et éditrices et zines de partout en Amérique du Nord, salle de cinéma anarchiste, zone pour les enfants, salle de médias et de technologie,… Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour sentir tout le bouillonnement de la culture anarchiste et antiautoritaire. read full story / add a comment
facb.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali / comunicato stampa martedì maggio 08, 2012 18:00 byCommissione Sindacale FdCA   image 1 image
L'accordo quadro raggiunto il 3 maggio tra il ministro, enti locali e le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, autonomi) recepisce da un lato le linee della riforma del mercato del lavoro nel Pubblico Impiego (PI) e dall'altro il meccanismo del contenimento/riduzione della spesa pubblica (spending review). read full story / add a comment
bourgeois.png
amérique du nord / mexique / divers / communiqué de presse giovedì maggio 03, 2012 02:26 byCollectif Emma Goldman   image 1 image
La lutte étudiante actuelle ne cesse de nous étonner dans ce qu'elle porte de tentatives de rapprochement entre les étudiant-e-s et les travailleurs et travailleuses. Qu'il s'agisse de la solidarité exprimée envers les salarié-e-s de Rio Tinto Alcan lors de la manifestation à Alma ou à l'égard des licencié-e-s d'Aveos, le mouvement étudiant a démontré une certaine volonté de développer un front unique de lutte contre l'État et le patronat. À leur tour, certains syndicats ont démontré leur appui à travers des communiqués ou des conférences de presse. read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali / comunicato stampa domenica aprile 08, 2012 14:51 byCommissione Sindacale FdCA
La "magnifica riconquista", che ripristina un principio di civiltà giuridica, il prevedere la reintegra nel caso di licenziamenti economici insussistenti, su cui è costruita la nota della segreteria della CGIL, parte da questa modifica introdotta nella stesura definitiva del governo sull'articolo 18: la manifesta insussistenza del licenziamento per motivo economico. read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali / opinione / analisi sabato aprile 07, 2012 23:59 bymm
Dentro il licenziamento individuale per cause economiche c'è la mediazione alla Direzione Provinciale del Lavoro dove, se licenziamento economico è dubbio, si può ottenere risarcimento monetario che si riduce al massimo di 2 anni, a cui segue un percorso di rinserimento con agenzie del lavoro; in caso si vada dal giudice si rischia di perdere la monetizzazione della fuoriuscita, in ogni caso si modifica la causale del provvedimento. read full story / add a comment
italia / svizzera / vari / opinione / analisi sabato aprile 07, 2012 23:38 bymm
Oltre la soddisfazione per la caduta infame di Bossi (o dell'infame Bossi?) e l'impasse di una gestione discutibile della cassa dentro la Lega che non ci stupisce ed in attesa dei dettagli, dopo aver visto nani e ballerine in parlamento, non ci si poteva aspettare che un giusto sostegno ai propri figli, economico e morale, includendo pure gli amici. read full story / add a comment
fdca4_1.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali / comunicato stampa lunedì marzo 26, 2012 19:42 byCommissione Sindacale FdCA   image 1 image
Il percorso di lotta risulta non breve, ci potranno anche essere gli storici "tradimenti" ai quali gridare e coloro che non aspettano altro, ma il conflitto rimane aperto e da agire. Uniti, ricostruendo rapporti di forza alla base in tutti i luoghi di lavoro. Al di là delle sigle di appartenenza. read full story / add a comment
quebec.jpg
amérique du nord / mexique / éducation / communiqué de presse sabato marzo 24, 2012 23:02 byUnion Communiste Libertaire   image 1 image
L’Union Communiste Libertaire tient à remercier et saluer les quelque 150 personnes qui ont participé au contingent anarchiste appelé par celle-ci lors de la manifestation étudiante nationale du 22 mars à Montréal. read full story / add a comment
Rojava: Mensaje urgente de un compañero anarquista en Afrin

gio 22 mar, 16:09

browse text browse image

images.jpeg imageΑλληλεγγύη στο Αφρ&#... 18:36 mer 21 mar by Πυρήνας Αναρχικών Κομμουνιστών Καλαμπάκας 0 comments

Μόνο η αυτοοργάνωση και η αυτενέργεια των υποτελών και άκληρων στρωμάτων, αυτών που βρίσκονται στη βάση της κοινωνικής πυραμίδας, μπορεί να οδηγήσει στη χειραφέτησή τους από τα δεσμά του κράτους και του κεφαλαίου και να σηματοδοτήσει, έτσι, την αυγή της πανανθρώπινης χειραφέτησης, της γενικευμένης αυτοδιεύθυνσης, διαμορφώνοντας μια κοινωνία ελευθερίας, ισότητας, κοινοκτημοσύνης και αλληλεγγύης, έναν κόσμο για όλους και όχι για λίγους. Σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε ως κομβικό σημείο τη διεθνιστική σύνδεση του αγώνα μας με εκείνον που διεξάγουν οι Κούρδοι/ισσες και διεθνιστές αντάρτες/ισσες στη Ροζάβα, παρά τις ποιοτικές διαφορές που αφορούν κατά βάση τις υλικές συνθήκες της τρέχουσας πραγματικότητας που επικρατούν στην περιοχή τους.

textAssassinio Politico, Terrorismo di Stato: Marielle Franco lotta con noi! 22:30 lun 19 mar by Coordinazione Anarchica Brasiliana 0 comments

Nella notte dell’ultimo mercoledi, 14 marzo, dopo essere uscita da un dibattito con altre donne nere, a Lapa [quartiere di Rio de Janeiro], Marielle Franco è stata vittima di una brutale esecuzione. Anche l’autista della macchina dove Marielle si trovava, Anderson Pedro Gomes, è stato assassinato.

460_0___30_0_0_0_0_0_29250100_10204225355389931_3506571102731584640_n_1.jpg imageΜαριέλ Φράνκο. Παρο&... 19:37 dom 18 mar by Brazilian Anarchist Coordination 0 comments

Σε αυτή την στιγμή του πόνου, της θλίψης και του μίσους, θέλουμε να δώσουμε όλη μας την αλληλεγγύη στις οικογένειες των Μαριέλ και Άντερσον, τους άνδρες συντρόφους και τις γυναίκες συντρόφισσές τους στο PSOL, και σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που αγωνίζονται καθημερινά κατά τη γενοκτονία των μαύρων ανθρώπων.

a795c05aeb3535e2389f0ffc7b2de995.jpg imageΠορεία αλληλεγγύη ... 08:22 sab 17 mar by Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης 0 comments

Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους Κούρδους επαναστάτες της Ροζάβα και στους διεθνιστές αναρχικούς και κομμουνιστές που μάχονται στο πλάι τους. Η περιφρούρηση της ελευθεριακής επανάστασης στη Ροζάβα αποτελεί ανάχωμα στην παγκόσμια επέλαση του κρατικού και καπιταλιστικού ολοκληρωτισμού και φωτεινό παράδειγμα αντίστασης και επαναστατικού κοινωνικού μετασχηματισμού. Μετά την ηρωική μάχη του Κομπάνι, η υπεράσπιση του Αφρίν είναι η συνέχεια του αγώνα των λαών στο Κουρδιστάν για έναν κόσμο ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης.

eduardo_colombo.jpg imageΚαλό ταξίδι Eduardo Colombo! 19:02 gio 15 mar by Tomás Ibáñez 0 comments

Ο βετεράνος αναρχικός στοχαστής και αγωνιστής Eduardo Colombo απεβίωσε στις 13 Μαρτίου 2018. O Tomás Ibáñez γράφει λίγα λόγια για εκείνον.

c4a698429e8ba2ed9ba22bc49f3d6674.jpg imageΣυγκέντρωση αλληλ ... 20:35 mer 14 mar by Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης 0 comments

Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους Κούρδους επαναστάτες της Ροζάβα και στους διεθνιστές αναρχικούς και κομμουνιστές που μάχονται στο πλάι τους. Η περιφρούρηση της ελευθεριακής επανάστασης στη Ροζάβα αποτελεί ανάχωμα στην παγκόσμια επέλαση του κρατικού και καπιταλιστικού ολοκληρωτισμού και φωτεινό παράδειγμα αντίστασης και επαναστατικού κοινωνικού μετασχηματισμού. Μετά την ηρωική μάχη του Κομπάνι, η υπεράσπιση του Αφρίν είναι η συνέχεια του αγώνα των λαών στο Κουρδιστάν για έναν κόσμο ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης.

cgt_1.png imageSolidarité avec Ermengol Gassiot, militant de la CGT Catalogne 04:29 mer 14 mar by Relations extérieures 0 comments

Communiqué de la CGA en soutien à Ermengol Gassiot, militant de la CGT Catalogne

img20150308wa0066.jpg imageVre Sans 8 Mas Klas Ouvriyè A 20:46 mar 13 mar by Batay Ouvriye 0 comments

Anpil ouvriye, anpil fanm nan peyi a pa konnen gen yon dat 8 mas ki enpòtan pou yo. E anpil nan sa ki konnen yo pa reyèlman klè sou kote 8 mas la sòti, sa li vle di reyèlman. Nou menm ouvriye konsyan, ki sou lit, k ap òganize tèt nou, nou dwe toujou konnen rasin nou; nou dwe toujou klè sou lit klas nou an te mennen, leson nou aprann de lit sa yo. Jan nou konn di li deja, lavi nou se travay. Men an menm tan, lavi nou se BATAY.

severas_flores.png imageComunicado sobre el 8 de Marzo 06:17 mar 13 mar by Colectiva Libertaria Severas Flores 0 comments

Como personas asignadas “hombres” al nacer, disidentes del género binario y del sexo heteronormado, reconocemos que nuestro papel en la lucha feminista puede ser establecer puentes de solidaridad efectiva/afectiva, contribuir en la construcción de espacios en los que las mujeres puedan alzar la voz y trabajar en la eliminación de las violencias que las relega al silencio o a agachar la cabeza. Este esfuerzo nos obliga a trabajar la deconstrucción de privilegios que, aún por los ejercicios de naturalización cotidiana, siguen siendo invisibles a los ojos de muchos y muchas. Por eso, como nos dice la compañera sodomita Asier Santamarica (2018) la lucha marica (no la lucha gay/blanca homosexual) tiene que ser una lucha profundamente adscrita a la lucha feminista “Porque empoderarnos como maricas es empoderarnos en nuestra feminidad. Es aunar nuestras otredades “no-hombre” y nuestras fronteras para cercar a esos machunos y decirles con absoluto convencimiento que somos muchas. Por esto como opresores, es decir hombres en el sentido de cuerpos que personifican las relaciones del patriarcado debemos dejar el dramatismo y la autovictimización cuando se nos interpela en relación a nuestras prácticas machistas; es pues nuestro deber plantarle cara a estas violencias, reconociendo que cada privilegio del que gozamos implica una opresión que alguien sufre.

publicidad_8_de_marzo_cpep.jpg imagePor un 8 de marzo de lucha y feminista las educadoras populares nos movilizamos 06:06 mar 13 mar by Coordinadora de Procesos de Educación Popular En Lucha 0 comments

Como educadoras populares nuestra responsabilidad con la lucha feminista es la construcción de una educación no sexista; fomentando y desarrollando escenarios educativos que rompan con la reducción de la diversidad humana a la dupla hombres-mujeres, las normas de la heterosexualidad como única forma de vida y el machismo. Desde nuestra práctica, dentro y fuera del aula, buscamos generar resistencias al sistema patriarcal y construir proyectos educativos con perspectiva de género, donde las voces históricamente silenciadas cobren protagonismo, donde se fomente una educación sexual crítica que nos permita el reconocimiento, el goce y el cuidado de nuestros cuerpos, donde se estimule la organización y participación igualitaria de las mujeres y las diversidades sexuales en todos los ámbitos de la vida. Así que científicas, filósofas, historiadoras, poetas, académicas, campesinas y lideresas sociales recorren nuestros programas educativos y enriquecen las sesiones de clase.

more >>

textAsesinato político, Terrorismo de Estado: Marielle Franco, Presente! mar 20 by CAB 0 comments

Nota de la CAB en castellano.

imageO assassinato de Marielle Franco e o genocídio estruturante no Rio de Janeiro mar 18 by BrunoL 0 comments

Na noite de 14 de março de 2018, uma 4ª feira no final do verão carioca, o centro da capital fluminense foi palco de um assassinato político. Possivelmente um crime por encomenda, os assassinatos da vereadora pelo PSOL-RJ, Marielle Franco e o motorista substituto de seu gabinete, Anderson Gomes, logo ganharam difusão internacional (ver BBC). Marielle era o exemplo do engajamento político na cidade partida.

imageAlternatives from the Ground Up mar 17 by Lucien van der Walt 0 comments

This commentary, an input at a Globalization School debate in Cape Town, engages current labor and Left debates on building alternatives, drawing on the experiences of the radical wing of the anti-apartheid movement in South Africa, and on anarchism and syndicalism. It argues for a strategy of bottom-up mobilization based on debate and pluralism, and building structures of counter-power and a revolutionary counter-culture that can prefigure and create a new social order. The aim is to foster a class-based movement against exploitation, domination, and oppression, including national oppression, that can win reforms through self-activity, unite a range of struggles against oppression, and develop the capacity and unity needed for deep social change. This should be outside parliament, the political party system and the state. The outcome, ultimately, would be the replacement of capitalism, the state, and social and economic inequality, by a universal human community based on self-management, the democratization of daily life, participatory economic planning, and libertarian socialism.

textAssassinat Politique, Terrorisme d’Etat : Marielle Franco, Avec Nous ! mar 16 by Accattone 0 comments

Dans la nuit de mercredi dernier, 14 mars, à la sortie d’un débat avec d’autres femmes noires, dans le quartier de la Lapa à Rio de Janeiro, Marielle Franco a été brutalement exécutée. Le chauffeur de la voiture où se trouvait Marielle, Anderson Pedro Gomes, a été lui aussi assassiné.

imagePolitical Assassination, State Terrorism: Marielle Franco, Still With Us! mar 16 by CAB 0 comments

Statement from CAB.

more >>

imageΑλληλεγγύη στο Αφρ&#... mar 21 0 comments

Μόνο η αυτοοργάνωση και η αυτενέργεια των υποτελών και άκληρων στρωμάτων, αυτών που βρίσκονται στη βάση της κοινωνικής πυραμίδας, μπορεί να οδηγήσει στη χειραφέτησή τους από τα δεσμά του κράτους και του κεφαλαίου και να σηματοδοτήσει, έτσι, την αυγή της πανανθρώπινης χειραφέτησης, της γενικευμένης αυτοδιεύθυνσης, διαμορφώνοντας μια κοινωνία ελευθερίας, ισότητας, κοινοκτημοσύνης και αλληλεγγύης, έναν κόσμο για όλους και όχι για λίγους. Σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε ως κομβικό σημείο τη διεθνιστική σύνδεση του αγώνα μας με εκείνον που διεξάγουν οι Κούρδοι/ισσες και διεθνιστές αντάρτες/ισσες στη Ροζάβα, παρά τις ποιοτικές διαφορές που αφορούν κατά βάση τις υλικές συνθήκες της τρέχουσας πραγματικότητας που επικρατούν στην περιοχή τους.

textAssassinio Politico, Terrorismo di Stato: Marielle Franco lotta con noi! mar 19 CAB 0 comments

Nella notte dell’ultimo mercoledi, 14 marzo, dopo essere uscita da un dibattito con altre donne nere, a Lapa [quartiere di Rio de Janeiro], Marielle Franco è stata vittima di una brutale esecuzione. Anche l’autista della macchina dove Marielle si trovava, Anderson Pedro Gomes, è stato assassinato.

imageΜαριέλ Φράνκο. Παρο&... mar 18 Anarkismo 0 comments

Σε αυτή την στιγμή του πόνου, της θλίψης και του μίσους, θέλουμε να δώσουμε όλη μας την αλληλεγγύη στις οικογένειες των Μαριέλ και Άντερσον, τους άνδρες συντρόφους και τις γυναίκες συντρόφισσές τους στο PSOL, και σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που αγωνίζονται καθημερινά κατά τη γενοκτονία των μαύρων ανθρώπων.

imageΠορεία αλληλεγγύη ... mar 17 0 comments

Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους Κούρδους επαναστάτες της Ροζάβα και στους διεθνιστές αναρχικούς και κομμουνιστές που μάχονται στο πλάι τους. Η περιφρούρηση της ελευθεριακής επανάστασης στη Ροζάβα αποτελεί ανάχωμα στην παγκόσμια επέλαση του κρατικού και καπιταλιστικού ολοκληρωτισμού και φωτεινό παράδειγμα αντίστασης και επαναστατικού κοινωνικού μετασχηματισμού. Μετά την ηρωική μάχη του Κομπάνι, η υπεράσπιση του Αφρίν είναι η συνέχεια του αγώνα των λαών στο Κουρδιστάν για έναν κόσμο ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης.

imageΣυγκέντρωση αλληλ ... mar 14 0 comments

Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους Κούρδους επαναστάτες της Ροζάβα και στους διεθνιστές αναρχικούς και κομμουνιστές που μάχονται στο πλάι τους. Η περιφρούρηση της ελευθεριακής επανάστασης στη Ροζάβα αποτελεί ανάχωμα στην παγκόσμια επέλαση του κρατικού και καπιταλιστικού ολοκληρωτισμού και φωτεινό παράδειγμα αντίστασης και επαναστατικού κοινωνικού μετασχηματισμού. Μετά την ηρωική μάχη του Κομπάνι, η υπεράσπιση του Αφρίν είναι η συνέχεια του αγώνα των λαών στο Κουρδιστάν για έναν κόσμο ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης.

more >>
© 2001-2018 Anarkismo.net. Salvo indicazioni diversi da parte dell'autore di un articolo, tutto il contenuto del sito può essere liberamente utilizzato per fini non commerciali sulla rete ed altrove. Le opinioni espresse negli articoli sono quelle dei contributori degli articoli e non sono necessariamente condivise da Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]