preferenze utente

cerca nell'archivio del sito Cerca cerca nell'archivio del sito


Search comments

ricerca avanzata

a1sx2_thumbnail1_ahdut.jpg
Θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε, ως οργάνωση αλλά και ατομικά, μαζί με τους Παλαιστίνιους κατοίκους της Δυτικής Όχθης,με Ισραηλινούς και άλλους ακτιβιστές, στον καθημερινό αγώνα ενάντια σε όλες τις πτυχές της κατοχής και της καταπίεσης στα κατεχόμενα εδάφη του 1967. Θα στηρίξουμε και θα συνεργαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε με τον αγώνα των κατοίκων της Γάζας ενάντια στις επιθέσεις του Ισραήλ και στην ισραηλο-αιγυπτιακή πολιορκία. Και θα είμαστε ενεργοί εντός των συνόρων του 1948 ενάντια στις διακρίσεις, την καταπίεση και την εκδίωξη των Παλαιστινίων εργατών που έχουν ισραηλινή υπηκοότητα. read full story / add a comment
france / belgique / luxembourg / migration / racisme / déclaration de principes Thursday August 07, 2014 08:34 byRelations internationales de la CGA
L'idéologie raciste progresse globalement dans la société française. L'antisémitisme, que certainEs ont considéré à tort comme résiduel et en voie de disparition en France suite à la seconde guere mondiale, retrouve une audience de masse ces dernières années. Pour la première fois en France depuis la Seconde Guerre mondiale, des enfants ont été assassinés parce que juifs, à Ozar Hatorah, à Toulouse. Des synagogues ou des commerces juifs sont attaquées, des cimetières et lieux communautaires vandalisés. read full story / add a comment
machrek / arabie / irak / impérialisme / guerre / déclaration de principes Thursday August 07, 2014 08:24 byRelations internationales CGA
Il faut faire cesser ces violences coloniales au plus vite, les humiliations quotidiennes, les expropriations, la stratégie d'isolement de la population palestinienne et son enfermement dans une immense prison à ciel ouvert. Il faut arrêter l'asphyxie quotidienne de toute une population punie collectivement au nom d'une prétendue "lutte contre le terrorisme". Nous soutenons haut et fort la lutte des PalestinienNEs pour leur dignité d'êtres humains, pour la liberté de circulation et d'installation, contre les check-points et contre une politique d'expropriation et de blocus économique qui vise à mettre à genou une population entière. [Italiano] read full story / add a comment
ahdut.jpg
mashrek / arabia / irak / lotte indigene / documento politico Thursday May 29, 2014 13:38 byAhdut   image 1 image
Il progetto coloniale sionista, sponsorizzato dalle potenze imperialiste, ha soggiogato la Palestina sia compiendo ogni sforzo possibile per l'espulsione delle popolazioni indigene residenti nell'area interessata, sia concentrandole in enclaves chiuse. Una parte della popolazione palestinese ha evitato l'espulsione diventando cittadini di Israele ed andando incontro a discriminazioni sia giuridiche che pratiche. E lo Stato di Israele persiste nell'adottare misure che ne fanno cittadini emarginati. Recentemente queste misure si sono concentrate nel Piano Prawer per il Negev, che evoca il piano di giudaizzazione della Galilea degli anni '70 insieme ai fatti della Giornata della Terra del 30 marzo 1976. [English] read full story / add a comment
1399778926904bi_2.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / movimiento anarquista / policy statement Tuesday May 27, 2014 19:40 byBrunoL   image 1 image
Bruno Lima Rocha y Júlia Klein, 12 de mayo de 2014

Existe hoy en día en Brasil un cuestionamiento acerca de la democracia brasileña, una especie de "crisis de la madurez" de la sociedad. Nuestra democracia ofrece, en teoría, la igualdad de derechos y condiciones isonómicas (de igualdad de los ciudadanos ante la ley) para todos y todas. Por lo tanto, la lógica de la alternancia en el poder sería acompañada por un volumen de ventas deseable en el liderazgo, con el fin de oxigenar los representantes y agentes, así como hacer un esfuerzo para deconstruir la legitimidad de las oligarquías de partido. Particularmente, no consideramos que sea inevitable que las élites políticas controlen con mano de hierro a sus directorios.
read full story / add a comment
98.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / migración / racismo / policy statement Tuesday May 27, 2014 19:24 byBrunoL   image 1 image
Bruno Lima Rocha y Julia Klein, 05 de mayo de 2014

En el fin de abril alerta al país la cuestión del racismo y la violencia estructural del estado contra su propio pueblo. Tomando a Río de Janeiro como ejemplo maximizado, Brasil mediatiza aquello que es regla de supervivencia de la mayor nación afro–descendiente en las Américas. El Estado es racista y no reconoce los derechos civiles o sociales de la mayoría. Las élites son racistas y rechazan cualquier política de reparación del horror de la esclavitud. He aquí por qué hay tanta controversia con las políticas de cuotas y el no reconocimiento de las tierras de Quilombo (tierras de afro descendientes libres, tales como los Palenques en Colombia o los Maroons en el Caribe). En el caso extremo, en los conglomerados urbanos, donde la masa negra se desplazó después de la abolición, el Estado poscolonial realiza la eliminación física de una población colocada bajo sospecha. Los siguientes hechos hablan por sí mismos.
read full story / add a comment
ahdut.jpg
mashriq / arabia / iraq / indigenous struggles / policy statement Wednesday May 21, 2014 19:21 byAhdut   image 1 image
The Zionist colonization project, sponsored by the imperialist powers and at their service, has subjugated Palestine; it has persistently made every effort to displace the indigenous masses out of the area ruled by it, or at least to concentrate them in confined enclaves. A section of the Palestinian people evaded the efforts to expel them and became citizens of Israel, suffering discrimination by law and customary practice. The State of Israel persists in measures aimed at dispossessing them. Lately these measures are focused on the Prawer Plan for the Negev, which evokes the 1970s plan of Judaizing the Galilee, and the events of Land Day (30 March 1976). Another section of the Palestinian people, in the territories occupied in 1967, live for the most part under military rule. The Israeli military authorities have much greater freedom of action in displacing the Palestinians or concentrating them in enclaves than is possible inside Israeli sovereign territory. As well as gradually seizing most of the Palestinians’ land, Israel obstructs their individual and collective economic development; denies their freedom of movement, assembly and speech; and suppresses by various means their resistance to the ongoing colonization and occupation. [Italiano] read full story / add a comment
north america / mexico / crime prison and punishment / policy statement Sunday May 11, 2014 11:09 byM. Cinelli
We stand in solidarity with Cecily McMillan and will in the future. Cecily has been punished in order to make an example out of the Occupy movement. At the same time we must look at the bigger picture. By the end of today, another life, activist or not, will have been snuffed out by state violence. These include attacks against active militants involved in the struggle for liberation of oppressed peoples like Mumia Abu-Jamal, Maroon Shoatz and Leonard Peltier, as well as everyday people of color and undocumented migrants struggling to survive against the racist class divisions perpetuated by capitalism. There have been 239 people killed by the NYPD since Amadou Diallo in 1999, and 107 since Sean Bell in 2010; nearly all of them have been people of color. While we see that Cecily is a political prisoner, we recognize that the black and brown men and women who are systematically beaten on the street and thrown into prisons are political by default. Having historically been the most exploited of the exploited class, their well-being, survival and resistance to the widening gap between classes poses a threat to the capitalist status quo that the state seeks to insure. read full story / add a comment
images.jpg
southern africa / education / policy statement Monday May 05, 2014 19:36 byWarren McGregor   image 1 image
In the build up to the 2014 (May 7) elections, politicians – whether from the DA, ANC, EFF, or PAC – have been calling on us to vote. As part of this, they have promised to meet people’s needs, end poverty and serve communities when they are elected. The promises of all these politicians are lies. read full story / add a comment
env.jpg
france / belgium / luxemburg / environment / policy statement Sunday March 30, 2014 15:09 byCoordination des Groupes Anarchistes   image 1 image
Capitalism's crisis of development and its social consequences have overshadowed the environmental crisis, which nevertheless is still more than ever a relevant issue. From our point of view this crisis may be broken down into three main aspects: global climate warming, the deterioration of ecosystems and the depletion of natural resources. [Français] read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali / documento politico Monday March 24, 2014 04:11 byConsiglio dei Delegati FdCA
Sulle macerie della scuola pubblica provocate nel recente passato dai tagli di €8,5 miliardi e di 150.000 posti voluti dal governo Berlusconi/Gelmini, si aggirano nuovi ministri e improbabili sottosegretari a promettere nuove risorse per un progetto culturale e formativo, le cui concrete politiche scolastiche appaiono chiaramente finalizzate alla accelerazione del processo di riconversione della scuola in una fucina di manodopera addestrata a rispondere ai bisogni di un mercato volatile che impone - grazie alla crisi - più aggressive pretese in quanto a "selezione", meritocrazia e finanziamenti a questa finalizzati. read full story / add a comment
cgil.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali / documento politico Sunday March 23, 2014 17:52 byConsiglio dei Delegati FdCA   image 1 image
Il 17° congresso CGIL ha subito - con la firma dell'accordo del 10 gennaio 2014, a congresso avviato - una radicale modifica. La firma posta dalla segreteria a quell'accordo, la sua ratifica da parte del CDN del 17 gennaio si possono definire un colpo di mano (ovvio che come tutti i colpi di mano c'è un elemento di fondo: la slealtà politica) che scombina e supera le pur diverse posizioni congressuali di partenza. read full story / add a comment
renzi.jpg
italia / svizzera / economia / documento politico Wednesday March 19, 2014 05:10 byConsiglio dei Delegati FdCA   image 1 image
Il governo Renzi raccoglie le scommesse sul 27 maggio, giorno della distribuzione dei pani e dei pesci. L'annuncio di un miracolo da €10 mld si colloca in un percorso di continuità di azione governativa: non c'è nessun intervento di spostamento e redistribuzione della ricchezza e questo tranquillizza tanto la BCE quanto gli imprenditori italiani ed i detentori di patrimoni milionari. I 10 mld sono il segnale di mobilità di risorse sul mercato interno che la UE attendeva da tempo. read full story / add a comment
zacfront_symbol.jpg
southern africa / anarchist movement / policy statement Monday February 17, 2014 13:37 byZabalaza Anarchist Communist Front   image 1 image
Zabalaza means struggle, the continual struggle of the working class to access real freedom. We mean freedom from the repression of the state, and oppression by multi-national as well as local companies. Too long has a small elite been in control. Workers and their communities have risen up many times in the past but have always been crushed by the police forces of the state. In the past the working class – including the poor and unemployed – has protested but often lost: social movements have burnt out and trade union leaders have made bad deals with the bosses.
read full story / add a comment
awukiev.jpg
russia / ukraine / belarus / community struggles / policy statement Sunday January 26, 2014 22:41 byАвтономна Спілка Трудящих   image 1 image
Сегодня мы являемся свидетелями и активными участниками самого массового и радикального общественного протеста на территории постсоветской Украины. Баррикады на центральных улицах столицы, ожесточённые уличные бои между протестующими и внутренними войсками режима, десятки городов, в один момент ощетинившиеся собственными майданами, и сотни тысяч демонстрантов изменили представления людей о силе народного восстания и соотношении сил между государственным режимом и низовой самоорганизацией людей. read full story / add a comment
fdca4.jpg
italia / svizzera / la sinistra / documento politico Saturday December 21, 2013 20:00 byFdCA - Consiglio dei Delegati   image 1 image
Aumenta incontrastata la pressione del Capitale europeo nei confronti delle classi subalterne del continente, che in una fase di contrazione produttiva e di conseguente riduzione delle risorse, concentra la sua attenzione famelica su più fronti. Sul fronte del lavoro assistiamo al continuo restringimento delle conquiste e dei diritti acquisiti in decenni di lotte dai lavoratori e dalle lavoratrici, con lo scopo evidente da una parte di ridurre all'osso i costi produttivi, a favore del profitto, e dall'altra di contrastare la risposta, se pur ancora insufficiente, della classe lavoratrice, con il tentativo di espellere dalle fabbriche qualsiasi forma di reale dissenso, specialmente se esso veste i panni rappresentativi dell'autorganizzazione e dell'autonomia di classe. read full story / add a comment
164992_333908780064234_1722642698_n.jpg
indonesia / philippines / australia / anarchist movement / policy statement Wednesday November 13, 2013 19:04 byMACG   image 1 image
This document is to be read as a supplement to the Aims & Principles of the Melbourne Anarchist Communist Group. Agreement with the positions in this document is a condition of membership. read full story / add a comment
Fall Congress participants and observers smile for the camera
scandinavia / denmark / iceland / repression / prisoners / policy statement Saturday October 26, 2013 01:57 byAdrien A. Wilkins   image 1 image
The 19th and 20th of October, Motmakt (Counterpower) held its fall congress in Oslo. This congress was slightly different from previous congresses we have had. For the first time representatives from three local chapters were gathered, and the question was how we were to coordinate these chapters moving forward. The Second day of the congress Counterpower was formally founded as a federation. It's only proper that we explain what we mean by it and why we have chosen this way of organizing. [Norsk] read full story / add a comment
Syrian banner, “I am truly free when all human beings, men and women, are equally free.” – Mikhail Aleksandrovich Bakunin. Man, Society, and Freedom (1871)
western asia / imperialism / war / policy statement Sunday September 08, 2013 22:13 byChristy Alasdair   text 6 comments (last - tuesday september 17, 2013 15:13)   image 1 image
At the moment, the Middle East (taken broadly, that is, the area from North Africa to Pakistan) is the part of the world experiencing the greatest political instability and undergoing the most rapid change. At the center of the turmoil is Syria, now in its third year of civil war with no sign of any resolution in sight. Given the centrality of Syria to global politics, it is essential that anarchists understand what is going on there and develop a critical attitude toward the events that are unfolding. Unfortunately, we are not experts on the history and current dynamics of Syria and of the Middle East as a whole. The following theses are therefore presented with humility. We would greatly appreciate input from others, particularly those with greater background in the area, especially anarchists living in the region, in the development of our position. read full story / add a comment
mensa.jpg
italy / switzerland / history of anarchism / policy statement Monday September 02, 2013 17:00 byItalian anarchists   image 1 image
The anarchist comrades held in confinement in Ventotene, after various meetings participated in by comrades from all parts of Italy, both organizers and anti-organizers, having examined the tragic situation created for the Italian people with the advent of fascism which, with its dictatorial and imperialistic reactionary policies, brought about the most terrible of wars that history will remember, causing destruction, ruin, death and misery to the country and to the people. read full story / add a comment
Double Issue 5/6 of Tokologo, the Newsletter of the TAAC, now available

Sat 06 Feb, 20:35

browse text browse image

tppmickymouse342x350.jpg imageTTP: advierten que Bachelet violaría derecho de pueblos originarios 17:13 Thu 04 Feb by Solidaridad 0 comments

El próximo jueves Michelle Bachelet firmará dicho tratado en Nueva Zelanda. ¿Por qué decir no al acuerdo de libre comercio?

agrotes.jpg imageΗράκλειο-κάλεσμα σ&#... 03:26 Thu 04 Feb by Αναρχικοί και ελευθεριακοί κομμουνιστές εργάτε 0 comments

Είμαστε αυτοί που η φωνή μας δεν ακούγεται στα μπλόκα των αγροτών,είμαστε αυτοί που βρισκόμαστε δίπλα στους μετανάστες εργάτες γης δουλεύουμε μαζί για το μεροκάματο,είμαστε αυτοί οι φτωχοί μικροαγρότες της επαρχίας που ποτέ δεν πήραμε επιδοτήσεις,ποτέ δεν βρεθήκαμε σε κομματικά γραφεία και συνδικαλιστικές ενώσεις αλλά αντίθετα βρισκόμασταν στο δρόμο σε όλες τις μεγάλες κινητοποιήσεις και αγώνες της εργατικής τάξης.

_2.jpg imageΚαλέσματα Γενικής &#... 17:52 Wed 03 Feb by Αναρχική Ομοσπονδία 0 comments

Η Αναρχική Ομοσπονδία καλεί τις εκμεταλλευόμενες και τους εκμεταλλευόμενους να πλαισιώσουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις στις 4 Φλεβάρη ενάντια στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. 

afiche.jpg imageEl terrorista Erdogan, presidente de Turquía, llega a Chile + Carta abierta 04:12 Tue 02 Feb by Nahuel Valenzuela 0 comments

Recep Erdogan realizará una gira por Latinoamérica entre el 31 de enero y el 4 de febrero, en la cual tiene contempladas reuniones oficiales en Chile, Perú y Ecuador, con la intención de “profundizar relaciones bilaterales”, según han informado diversos medios.

croppedheadere1411759262990.jpg imageΑπεργία 4 Φλεβάρη 17:30 Sun 31 Jan by ΕΣΕ Ιωαννίνων 0 comments

Συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο 10.30 Ενημέρωση-Συζήτηση για τα μέτρα του ν/σ Δευτέρα 1 Φλεβάρη 17:00 στο εργατικό Κέντρο

The Anarkismo network imageConsiderations of the Anarkismo network about the accusations against Michael Schmidt 18:31 Sat 30 Jan by Anarkismo network 12 comments

The Anarkismo network has already published a statement that it would wait until all parts of the accusations by Reid Ross and Stephens were published, as well as the answers of M. Schmidt, before making any judgements on the case. Now that this has been forthcoming, as well as two more responses by Reid Ross, we are issuing a second statement to make public our intentions regarding the present situation.

210320150215kt5648sooc142401128211442932369.jpg imageEldorado Gold – Στα τσακίδια! 16:38 Sat 30 Jan by Αναρχικοί για την Κοινωνική Απελευθέρωση (Α.Κ.Α.) 0 comments

Εμείς τασσόμαστε υπέρ των κατοίκων των σκουριών που είναι οι κερδισμένοι, αν όντως δεν συνεχιστεί το καταστροφικό έργο. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο συμπέρασμα, ότι ο πολύχρονος και συχνά βίαιος, ανυποχώρητος αγώνας τους είναι “προ των πυλών” να δικαιωθεί. Είμαστε με τους ανθρώπους που δέχτηκαν καταστολή ιδιωτική και κρατική και αντιδρούσαν με αντιβία.

12651121_542163182617181_4562707451747798468_n.jpg image3 το λάδι, 3 το ξύδι, 6 το ... 16:19 Sat 30 Jan by Συλλογικότητα για τον Κοινωνικό Αναρχισμό «Μαύρ 0 comments

Έπειτα από έναν χρόνο, δυό φορές «αριστερά» και τρεις εκλογικές διαδικασίες, είναι ξεκάθαρο πως η όποια ελπίδα έχει πλέον πτωχεύσει. Στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου που υπέγραψε η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., τα αντιασφαλιστικά μέτρα που πρόκειται να ψηφιστούν, επιβάλουν τέτοιες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό και στις εισφορές των φορολογουμένων, που το μόνο σίγουρο είναι πως θα εξαθλιώσουν ακόμα περισσότερο τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα προς όφελος του κεφαλαίου.

10154363_481743318633467_1566643708634594134_n.jpg imageDeclaración de Constitución Seccional GeA-Valle del Cauca 13:01 Fri 29 Jan by Grupo Estudiantil Anarquista-Valle del Cauca 0 comments

Con el fin de aunar fuerzas decidimos vincularnos al Grupo Estudiantil Anarquista-GeA, un proceso ya existente con el cual nuestros propósitos son afines. El GeA-Valle del Cauca nace entonces el 17 de enero de 2015 como una seccional de dicha organización, siendo espacio coordinador de otros procesos a nivel regional que se vean arropadas con nuestra praxis militante, plataforma de lucha y principios político-organizativos.

cabezote.jpg image[Colombia] Desde abajo construimos, entre todas avanzamos. 01:35 Fri 29 Jan by Acción Libertaria Estudiantil (ALE) 0 comments

“Es preciso saber oír, saber escuchar. Es necesario ser paciente y (tener) sobre todo mucha autenticidad y sinceridad en el trabajo realizado. Dar cuerpo a los valores que defendemos (…) a partir de la caminata hombro con hombro, de la fraternidad y la solidaridad en la lucha” -Entrevista a la FARJ-

Hace ya más de un año que Acción Libertaria Estudiantil (ALE) se constituyó en la ciudad de Bogotá con el firme propósito de ser una organización de tendencia libertaria que pensara y desarrollara trabajo estudiantil desde las bases en las instituciones educativas del país con perspectiva de construir un movimiento estudiantil fuerte que aportara a las luchas de las de abajo en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Fue en ese caminar, que se encontró con otras compañeras de otras regiones, quienes identificadas con la propuesta hasta ahora construida, decidieron conformar ALE en la ciudad de Medellín, impulsando las banderas levantadas por la organización, enraizándolas con las realidades propias de su universidad y su ciudad.

more >>

imageΑναρχία, Κράτος, Αρι... Feb 06 by Κώστας Δεσποινιάδης 0 comments

Σήμερα που ο καπιταλισμός αποκτά όλο και πιο ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά, που κράτος και κεφάλαιο αμφότερα γιγαντωμένα επιτίθενται και καταστρέφουν τις ελάχιστες κατακτήσεις των καταπιεσμένων και οδηγούν ολόκληρους πληθυσμούς στην κυριολεκτική τους εκμηδένιση είναι εύλογο, ίσως, το ερώτημα αν τα ανταγωνιστικά κινήματα έχουν την πολυτέλεια να μένουν αγκυλωμένα στις ιστορικές τους διαφορές ή αν θα πρέπει –έστω και υπό το βάρος των συνθηκών έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζουμε– να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μία αντικαπιταλιστική προοπτική.

image¿Qué pasó con los kurdos en las negociaciones de Ginebra? Feb 05 by José Antonio Gutiérrez D. 0 comments

Esta semana iba a darse una reunión Ginebra dentro del marco de las negociaciones indirectas entre el gobierno sirio y las facciones de la “oposición” armada agrupadas en el rimbombante Alto Comité para las Negociaciones. El enviado especial de la ONU para la crisis siria, Staffan de Mistura, decidió postergar la reunión para el 25 de Febrero. Curiosamente, de esta reunión se ha excluido al partido kurdo, el PYD, quienes son, entre otras cosas un actor político importantísimo en el futuro de Siria y la única fuerza que ha combatido en terreno al Estado Islámico. Es paradójico que se boicotee su participación, cuando los medios occidentales han frecuentemente vendido la imagen de los kurdos como los “amigos” de Occidente, cuidándose muy bien de no hablar mucho de los objetivos políticos de este movimiento, y limitando su simpatía a una imagen semi-erotizada de muchachas jóvenes con fusiles

imageDe la confluencia a la articulación multisectorial Feb 02 by BlackSpartak 0 comments

Las movilizaciones de estos últimos años han puesto sobre la mesa problemáticas que afectan a diferentes ámbitos sociales: el trabajo, la vivienda, los servicios públicos (agua, Sanidad, Educación…), la energía, el medio ambiente… La respuesta a dichos problemas ha surgido de la sociedad en forma de movimientos diversos, participativos, democráticos y con la acción colectiva como bandera; pero que salvo honrosas excepciones no han superado sus ámbitos de actuación específicos. Esta sectorialidad es una debilidad que impide abordar los problemas como un todo y plantear respuestas en conjunto.

image[Colombia] ¡Bienvenid★s a luchar para construir la educación que soñamos! Feb 01 by Acción Libertaria Estudiantil (ALE) 0 comments

A tan solo unos días del inicio de un nuevo semestre académico en la Universidad Nacional de Colombia, queremos extenderles una fuerte bienvenida a todas aquellas nuevas estudiantes que llenarán de aquí en adelante de ideas-fuerza nuestra ciudad blanca. Hace un tiempo nosotras sentimos al igual que ustedes esa inmensa felicidad al sabernos parte de la Universidad Nacional y de las inconmensurables experiencias que ofrece, pero creemos que se hace urgente reflexionar sobre la situación actual de la nacho y de la educación superior pública del país, para poder compartir esta alegría que sentimos con más y más compañeras, a la vez que construimos un nuevo proyecto educativo que no excluya a la amplia mayoría de jóvenes del país y que se construya al servicio de las de abajo.

imageAttacks on Foreigners: Only the Ruling Class Benefits Feb 01 by Siyabulela Hulu-Hulu 0 comments

Attacks on African and Asian foreigners flared up in South Africa twice in 2015, first in April, mainly in KwaZulu, then in October in Grahamstown, the Eastern Cape. Many attacks were on small (spaza) shops run by foreigners. Maybe 500 were displaced in October. The looting and smashing of property in spaza shops, and the immensity of these criminal activities country wide, has had an incredible and negative impact on our democracy, on our lives, on our livelihoods, and reflects badly on the nation's morality.

more >>

imageΗράκλειο-κάλεσμα σ&#... Feb 04 0 comments

Είμαστε αυτοί που η φωνή μας δεν ακούγεται στα μπλόκα των αγροτών,είμαστε αυτοί που βρισκόμαστε δίπλα στους μετανάστες εργάτες γης δουλεύουμε μαζί για το μεροκάματο,είμαστε αυτοί οι φτωχοί μικροαγρότες της επαρχίας που ποτέ δεν πήραμε επιδοτήσεις,ποτέ δεν βρεθήκαμε σε κομματικά γραφεία και συνδικαλιστικές ενώσεις αλλά αντίθετα βρισκόμασταν στο δρόμο σε όλες τις μεγάλες κινητοποιήσεις και αγώνες της εργατικής τάξης.

imageΑπεργία 4 Φλεβάρη Jan 31 0 comments

Συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο 10.30 Ενημέρωση-Συζήτηση για τα μέτρα του ν/σ Δευτέρα 1 Φλεβάρη 17:00 στο εργατικό Κέντρο

imageConsiderations of the Anarkismo network about the accusations against Michael Schmidt Jan 30 12 comments

The Anarkismo network has already published a statement that it would wait until all parts of the accusations by Reid Ross and Stephens were published, as well as the answers of M. Schmidt, before making any judgements on the case. Now that this has been forthcoming, as well as two more responses by Reid Ross, we are issuing a second statement to make public our intentions regarding the present situation.

imageEldorado Gold – Στα τσακίδια! Jan 30 0 comments

Εμείς τασσόμαστε υπέρ των κατοίκων των σκουριών που είναι οι κερδισμένοι, αν όντως δεν συνεχιστεί το καταστροφικό έργο. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο συμπέρασμα, ότι ο πολύχρονος και συχνά βίαιος, ανυποχώρητος αγώνας τους είναι “προ των πυλών” να δικαιωθεί. Είμαστε με τους ανθρώπους που δέχτηκαν καταστολή ιδιωτική και κρατική και αντιδρούσαν με αντιβία.

image3 το λάδι, 3 το ξύδι, 6 το ... Jan 30 0 comments

Έπειτα από έναν χρόνο, δυό φορές «αριστερά» και τρεις εκλογικές διαδικασίες, είναι ξεκάθαρο πως η όποια ελπίδα έχει πλέον πτωχεύσει. Στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου που υπέγραψε η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., τα αντιασφαλιστικά μέτρα που πρόκειται να ψηφιστούν, επιβάλουν τέτοιες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό και στις εισφορές των φορολογουμένων, που το μόνο σίγουρο είναι πως θα εξαθλιώσουν ακόμα περισσότερο τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα προς όφελος του κεφαλαίου.

more >>
© 2001-2016 Anarkismo.net. Salvo indicazioni diversi da parte dell'autore di un articolo, tutto il contenuto del sito può essere liberamente utilizzato per fini non commerciali sulla rete ed altrove. Le opinioni espresse negli articoli sono quelle dei contributori degli articoli e non sono necessariamente condivise da Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]