user preferences

Upcoming Events

No upcoming events.
transmi.jpg
venezuela / colombia / miscellaneous / opinión / análisis Thursday February 18, 2016 12:37 by Acción Libertaria. Plataforma Comunicativa   image 1 image
Un sistema de transporte masivo, tan deficiente como el Bogotano sumado al colapso de las vías por el alto número de vehículos, constituye la problemática que es la movilidad en la ciudad. Por lo cual el alcalde Peñalosa reconociendo el peso del segundo factor y haciendo uso de su genio, el mismo que protege el medio ambiente pavimentando reservas forestales, decidió incentivar el uso del transporte público incrementando la tarifa de Transmilenio en $200 pesos. read full story / add a comment
capitaliscrisis640.jpg
international / anarchist movement / opinion / analysis Tuesday February 16, 2016 16:33 by AndrewNFlood   image 1 image
What if we build it and they don’t come? That was the experience of the left during the crisis - decades had been spent building organisations and a model of how crisis would create revolution but when the crisis arrived the left discovered that the masses weren’t convinced. The expected pattern of crisis leading to small strikes and protests, then to mass strikes and riot and then perhaps to general strike and revolution didn’t flow as expected. Under that theory the radical left would at first be marginal but then as conditions drove class militancy to new heights the workers disappointed by reformist politicians and unions leaders would move quickly to swell its ranks. read full story / add a comment
gezimeetingsq.jpg
internacional / moviment anarquista / opinion/analysis Tuesday February 16, 2016 16:29 by AndrewNFlood   image 1 image
“Horitzontalisme” és un terme emergent utilitzat per descriure les característiques claus comunes de les ones de rebel·lió de la darrera dècada. “Occupy”, el 2011, ha estat el cim fins a la data, però el terme, per sí mateix, sembla originar-se amb la rebel·lió a l’Argentina després de la crisi bancària de 2001. Marina Sitrin en el seu llibre sobre aquella revolta utilitza el terme (en castellà, òbviament) per descriure el barri, lloc de treball i les assemblees d’aturats que sorgiren per formar “els moviments socials que clamaven per l’autogestió, l’autonomia i la democràcia directa.” read full story / add a comment
cartoonerdoganisis20152_1.jpg
maixreq / península aràbiga / iraq / imperialisme / guerra / opinion/analysis Tuesday February 16, 2016 16:23 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
L’OTAN, representada per l’Estat turc, porta dos dies bombardejant despietadament a les milícies kurdes del YPG que avancen al nord d’Aleppo cap a les ciutats de A’zaz i Tal Rifaat. Els bombardejos, que han mort almenys a 23 civils, s’han centrat en la base aèria de Menagh, conquistada el 2013 per una coalició de “rebels”, entre els quals participava Al-Qaeda (el front Al-Nusra) i altres que després acabarien en l’Estat Islàmic. Aquest és un punt clau per abastir la “rebel·lió” al servei de les petro-teocràcies i dels interessos dels EUA i la UE. Ahmet Davutoglu ha dit que ha informat d’aquests bombardejos al vicepresident dels EUA Joe Biden, que encara que públicament no aprova la intervenció militar, tampoc l’ha condemnat ni ha pres accions per frenar l’Estat turc, el qual mai actuaria sense la certesa absoluta que EUA acabaria donant-los suport. [Castellano] [Italiano] [English] read full story / add a comment
cartoonerdoganisis20152.jpg
mashriq / arabia / iraq / imperialismo / guerra / opinión / análisis Monday February 15, 2016 19:43 by José Antonio Gutiérrez D.   text 1 comment (last - wednesday february 17, 2016 05:07)   image 1 image
La OTAN, representada por el Estado turco, lleva dos días bombardeando despiadadamente a las milicias kurdas del YPG que avanzan al norte de Aleppo hacia las ciudades de A’zaz y Tal Rifaat. Los bombardeos, que han matado al menos a 23 civiles, se han centrado en la base aérea de Menagh, conquistada el 2013 por una coalición de “rebeldes”, entre los cuales participaba Al-Qaeda (el frente Al-Nusra) y otros que después terminarían en el Estado Islámico. Ese es un punto clave para abastecer la “rebelión” al servicio de las petro-teocracias y de los intereses de EEUU y la UE. Ahmet Davutoğlu ha dicho que ha informado de estos bombardeos al vicepresidente de EEUU Joe Biden, quien aunque públicamente no aprueba la intervención militar, tampoco la ha condenado ni ha tomado acciones para frenar al Estado turco, el cual jamás actuaría sin la certeza absoluta de que EEUU terminaría apoyándoles. [Català] [Italiano] [English] read full story / add a comment
antiexousiastes1650x250.png
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Αναρχικό κίνημα / Γνώμη / Ανάλυση Monday February 15, 2016 18:56 by Σωτήρης Λυκουργιώτης   image 1 image
Αν ένα επαναστατικό σχέδιο κατατίθεται με σκοπό να πραγματωθεί, οφείλει να επιλέξει μέσα μαζικής απεύθυνσης και ισχυρής αποτελεσματικότητας. Δεν έχω αυταπάτες λοιπόν πως ένα επαναστατικό πρόγραμμα οφείλει να χρησιμοποιήσει σύγχρονα μέσα προπαγάνδας και δράσης, ώστε το μήνυμα και οι στόχοι του να φτάσουν σε κάθε σπίτι. Ώστε οι ιδέες του να ακουστούν και να γίνουν κυρίαρχες σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Ώστε οι δομές του να αγκαλιαστούν και να θωρακιστούν από την πλατιά κοινωνικά κομμάτια. read full story / add a comment
"Siamo il sangue nuovo nelle arterie delle metropoli”
italia / svizzera / la sinistra / opinione / analisi Saturday February 13, 2016 19:50 by Tamara Alderighi e Viap   image 1 image
Come militanti di Alternativa Libertaria/FdCA abbiamo partecipato alla due-giorni di Milano seguendo i tavoli "Metropoli e lavoro" e "Democrazia, reddito, ecologia". Qui di seguito il report della nostra esperienza. read full story / add a comment
100.jpg
Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται οι αυτοοργανωμένες και αλληλέγγυες δομές, με την σημαντική πρακτική τους συμβολή αλλά και με το σεβασμό που δείχνουν όχι μόνο σε κάθε ζωή αλλά και στην ελευθερία, θα πρέπει να σταθούν ως αντίπαλο δέος. Όχι μόνο ολόπλευρη υλική στήριξη από όλες της κινηματικές δυνάμεις αλλά και η διαμόρφωση μιας πολιτικής που, ξεπερνώντας τον κλειστό και αυτοαναφορικό λόγο, να μπει δυναμικά στο προσκήνιο για να κυριαρχήσει. Δεν δικαιούμαστε να χάσουμε αυτή τη μάχη. read full story / add a comment
sk_2_3.jpg
grecia / turchia / cipro / imperialismo / guerra / opinione / analisi Wednesday February 10, 2016 03:45 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
La settimana scorsa si doveva tenere a Ginevra una riunione nel quadro dei colloqui indiretti tra il governo siriano e le varie fazioni dell’esercito di “opposizione” raggruppate sotto il nome di Alto Comitato per i negoziati. L’inviato speciale delle Nazioni Unite per la crisi siriana, Staffan de Mistura, ha deciso di rinviare l’incontro al 25 febbraio. Curiosamente, il partito curdo PYD, che è, tra l’altro, un attore politico chiave nel futuro della Siria e l’unica forza che ha combattuto lo Stato islamico sul terreno, è stato escluso dalla riunione. È paradossale che esso venga boicottato come membro della riunione, mentre i media occidentali spesso presentato i kurdi come “amici” dell’Occidente, facendo attenzione a non parlare degli obiettivi politici di questo movimento ed a limitare la loro simpatia ad immagini semi-erotizzate di giovani donne armati di fucili. [Castellano] [Français] [Português] read full story / add a comment
30f2299e000005783435093a_woman_holds_a_placard_during_a_counter_demonstration_to_a_pegia29_1454797211291.jpg
irlanda / gran bretaña / antifascismo / opinión / análisis Monday February 08, 2016 05:30 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
El día 6 de Febrero la organización fascista PEGIDA, grupo anti-musulmán que ha venido creciendo en toda Europa, organizó manifestaciones continentales para agitar sentimientos racistas, xenófobos y anti-humanitarios. Marcharon en otras partes de Europa. Pero en Dublín se les envió un mensaje claro. Acá no hay espacio político para el fascismo. Este mensaje se dijo con pedagogía y con fuerza, con argumentos y con determinación. read full story / add a comment
sk_2_1.jpg
internacional / imperialismo / guerra / opinião / análise Monday February 08, 2016 01:26 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
Na semana passada estava prevista uma reunião em Genebra, no marco das negociações indiretas entre o governo sírio e as facções da 'oposição' armada reunidas no grupo divulgado pelo nome tonitruante de Alto Comitê para as Negociações. O enviado da ONU para a crise síria, Staffan de Mistura, decidiu adiar a reunião para o dia 25 de fevereiro. Curiosamente porém, foi excluído daquela reunião o partido dos curdos, o PYD, o qual, dentre outras coisas, é ator político importantíssimo no futuro da Síria e a única força que combateu em solo contra o 'Estado Islâmico'. É paradoxal que se boicote a participação do PYD, quando a mídia-empresa ocidental tão frequentemente vendeu a imagem dos curdos como os "amigos" do ocidente, cuidando atentamente de esconder os reais objetivos políticos desse movimento, e limitando sua simpatia a uma imagem semierotizada de mulheres jovens armadas com fuzis. [Castellano] [Français] [Italiano] read full story / add a comment
sk_2_2.jpg
international / impérialisme / guerre / opinion / analyse Monday February 08, 2016 01:05 by José Antonio Gutiérrez D.   text 1 comment (last - tuesday february 09, 2016 21:27)   image 1 image
Il devait se tenir la semaine dernière à Genève une réunion dans le cadre des négociations indirectes entre le gouvernement syrien et les diverses factions de l' « opposition »armée regroupées sous le nom ronflant de Haut Comité des négociations. L'envoyé spécial de l'ONU pour la crise syrienne, Staffan de Mistura, a décidé de reporter la réunion au 25 février. Curieusement, le parti kurde PYD, qui est, entre autres, un acteur politique essentiel de l'avenir de la Syrie et la seule force qui ait combattu l’État Islamique sur le terrain, a été exclu de cette réunion. Il est paradoxal qu'il soit boycotté dans le cadre de cette réunion, alors que les médias occidentaux nous ont souvent présenté les Kurdes comme des « amis » de l'Occident, tout en prenant bien soin de ne pas trop parler des objectifs politiques de ce mouvement et en limitant leur sympathie à un image semi-érotisée de jeunes femmes armées de fusils. [Castellano] [Português] [Italiano] read full story / add a comment
marxxbakunin.jpg
Διεθνή / Αριστερά / Γνώμη / Ανάλυση Saturday February 06, 2016 16:50 by Κώστας Δεσποινιάδης   image 1 image
Σήμερα που ο καπιταλισμός αποκτά όλο και πιο ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά, που κράτος και κεφάλαιο αμφότερα γιγαντωμένα επιτίθενται και καταστρέφουν τις ελάχιστες κατακτήσεις των καταπιεσμένων και οδηγούν ολόκληρους πληθυσμούς στην κυριολεκτική τους εκμηδένιση είναι εύλογο, ίσως, το ερώτημα αν τα ανταγωνιστικά κινήματα έχουν την πολυτέλεια να μένουν αγκυλωμένα στις ιστορικές τους διαφορές ή αν θα πρέπει –έστω και υπό το βάρος των συνθηκών έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζουμε– να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μία αντικαπιταλιστική προοπτική. read full story / add a comment
sk_2.jpg
internacional / imperialismo / guerra / opinión / análisis Friday February 05, 2016 04:01 by José Antonio Gutiérrez D.   image 1 image
Esta semana iba a darse una reunión Ginebra dentro del marco de las negociaciones indirectas entre el gobierno sirio y las facciones de la “oposición” armada agrupadas en el rimbombante Alto Comité para las Negociaciones. El enviado especial de la ONU para la crisis siria, Staffan de Mistura, decidió postergar la reunión para el 25 de Febrero. Curiosamente, de esta reunión se ha excluido al partido kurdo, el PYD, quienes son, entre otras cosas un actor político importantísimo en el futuro de Siria y la única fuerza que ha combatido en terreno al Estado Islámico. Es paradójico que se boicotee su participación, cuando los medios occidentales han frecuentemente vendido la imagen de los kurdos como los “amigos” de Occidente, cuidándose muy bien de no hablar mucho de los objetivos políticos de este movimiento, y limitando su simpatía a una imagen semi-erotizada de muchachas jóvenes con fusiles [Português] [Français] [Italiano] read full story / add a comment
france / belgique / luxembourg / genre / opinion / analyse Wednesday February 03, 2016 22:49 by Relations Extérieures de la CGA
Jacqueline Sauvage a subi les violences, physiques, sexuelles et psychologiques de son mari, qui violait et battait également ses trois filles. En septembre 2012, le lendemain du suicide de son fils, elle tire sur son époux. Condamnée à 10 ans de prison ferme, elle vient d'obtenir une grâce présidentielle partielle. Cela lui permettra d'être libérée dans quelques mois, même si les étapes sont encore nombreuses (examen de dangerosité, avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, passer devant le tribunal d'application des peines, probable port d'un bracelet électronique). read full story / add a comment
multisec_am.png
iberia / miscellaneous / opinión / análisis Tuesday February 02, 2016 15:41 by BlackSpartak   image 1 image
Las movilizaciones de estos últimos años han puesto sobre la mesa problemáticas que afectan a diferentes ámbitos sociales: el trabajo, la vivienda, los servicios públicos (agua, Sanidad, Educación…), la energía, el medio ambiente… La respuesta a dichos problemas ha surgido de la sociedad en forma de movimientos diversos, participativos, democráticos y con la acción colectiva como bandera; pero que salvo honrosas excepciones no han superado sus ámbitos de actuación específicos. Esta sectorialidad es una debilidad que impide abordar los problemas como un todo y plantear respuestas en conjunto. read full story / add a comment
cabezote_boletin_bienvenida.jpg
venezuela / colombia / education / opinión / análisis Monday February 01, 2016 23:18 by Acción Libertaria Estudiantil (ALE)   image 1 image
A tan solo unos días del inicio de un nuevo semestre académico en la Universidad Nacional de Colombia, queremos extenderles una fuerte bienvenida a todas aquellas nuevas estudiantes que llenarán de aquí en adelante de ideas-fuerza nuestra ciudad blanca. Hace un tiempo nosotras sentimos al igual que ustedes esa inmensa felicidad al sabernos parte de la Universidad Nacional y de las inconmensurables experiencias que ofrece, pero creemos que se hace urgente reflexionar sobre la situación actual de la nacho y de la educación superior pública del país, para poder compartir esta alegría que sentimos con más y más compañeras, a la vez que construimos un nuevo proyecto educativo que no excluya a la amplia mayoría de jóvenes del país y que se construya al servicio de las de abajo. read full story / add a comment
xeno.png
southern africa / migration / racism / opinion / analysis Monday February 01, 2016 17:22 by Siyabulela Hulu-Hulu   image 1 image
Attacks on African and Asian foreigners flared up in South Africa twice in 2015, first in April, mainly in KwaZulu, then in October in Grahamstown, the Eastern Cape. Many attacks were on small (spaza) shops run by foreigners. Maybe 500 were displaced in October. The looting and smashing of property in spaza shops, and the immensity of these criminal activities country wide, has had an incredible and negative impact on our democracy, on our lives, on our livelihoods, and reflects badly on the nation's morality. read full story / add a comment
vote_nobody.png
southern africa / miscellaneous / opinion / analysis Friday January 29, 2016 16:12 by Warren McGregor   image 1 image
Many in the working class hope the 2016 local government elections will prove a turning point. The ruling African National Congress (ANC) won the 2014 elections easily, but its grip is weakening. The ANC-allied Congress of SA Trade Unions (COSATU) has split, the radical metal union NUMSA expelled. The ANC could even lose control of at least one of giant "metro" municipality in 2016, possibly greater Johannesburg or Nelson Mandela Bay - probably to the moderate Democratic Alliance (DA), not the ANC breakaway, Economic Freedom Fighters (EFF).
read full story / add a comment
international / the left / opinion / analysis Thursday January 28, 2016 20:48 by William T. Hathaway
We'll be most successful by using both legal and illegal tactics but keeping the two forms separate. Illegal direct action is sometimes necessary to impair the system, impede its functioning, break it in a few places, open up points of vulnerability for coming generations to exploit. As groups we should do only legal resistance. Since we have to assume we are infiltrated and our communications are monitored, illegal acts must be done alone or in small cells without links to the group. Security is essential. Police may have the identity of everyone in the group, but if members are arrested and interrogated, their knowledge will be very limited. The principles of leaderless resistance (https://en.wikipedia.org/wiki/Leaderless_resistance) provide the most effective defense for militants. read full story / add a comment
Employees at the Zarfati Garage in Mishur Adumim vote to strike on July 22, 2014. (Photo courtesy of Ma’an workers union)

Front page

Inside the Zimbabwean Uprising

La experiencia de Mujeres Libres: 80 años del surgimiento del feminismo anarquista organizado

Con Lucha Y Organización Fortalecemos La Resistencia

Algunas reflexiones en torno al poder y la institucionalidad a 80 años de la Revolución Española

80 aniversari de la insurrecció obrera i popular i de la revolució social

80 anni fa la rivoluzione comunista libertaria in Spagna

De los comités de defensa al análisis de los órganos de poder

The Coup in Turkey: Tyranny against tyranny does not make freedom

Greve, Piquete, Marcha e Ocupação! Educadores e Estudantes unidos pela Educação!

Making sense of the Brexit tide of reaction and the reality of the racist vote

[Colombia] Ante el acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP

Coyuntura Política en Venezuela: Crisis, Tendencias y el Desafío de la Independencia de Clase

Orlando means fightback

Palestinian workers in Israel: between scylla and charybdis

A Socialist On City Council: A Look At The Career Of Kshama Sawant

Élargir la lutte et généraliser la grève pour gagner

Carta de Fundação OAZ

[Colombia] Documento de Formación: Análisis de Coyuntura 2015-2016

La NATO contro i Curdi: la Battaglia per A'zaz

Feminists in Ireland Say No To Pegida

Posició de Embat sobre el nou govern de la Generalitat i el procés constituent

A 120 años de su natalicio: la pluma rebelde de Manuel Rojas

Anarkismo.net wishes you all a 2016 of solidarity and resistance

Migranti e profughi

Mon 29 Aug, 13:24

browse text browse image

croppedlogoese.jpg imageΠαθαίνουμε θερμοπ ... 18:51 Sat 27 Aug by Διανομείς από την ΕΣΕ Ιωαννίνων 0 comments

Προφανώς τα αφεντικά έχουν βρει τις κυβερνήσεις και το κράτος το οποίο θέλουν, τα οποία τους παρέχουν τα κατάλληλα παραθυράκια στη νομοθεσία έτσι ώστε να φαίνονται ότι την τηρούν. Για να υψωθεί τοίχος ενάντια στην βαρβαρότητα των αφεντικών και στην εργασιακή συνθήκη που μας επιβάλλουν , οι εργαζόμενοι πρέπει να δημιουργήσουν πυρήνες αντίστασης και διεκδίκησης σε κάθε χώρο εργασίας. Οι συνθήκες εργασίας και οι εργατικές νομοθεσίες δεν πρόκειται να αλλάξουν ούτε από μόνες τους ούτε από δεξιές ή αριστερές κυβερνήσεις αλλά μόνο με τους αγώνες των καταπιεζόμενων.

ese02.jpg imageΡομπέν - αυτοδιαχεί&... 18:32 Thu 25 Aug by ΕΣΕ Ημαθίας 0 comments

Ως εργαζόμενοι κι εργαζόμενες, ως άνεργοι-ες, ως καταπιεσμένοι και καταπιεσμένες αντιλαμβανόμαστε πως κάθε αγώνας που εμπεριέχει μέσα του το ζήτημα της επιβίωσης, ξεκινά από μία θέση άμυνας. Θα σεβαστούμε κάθε θέση τους αρκεί αυτή να είναι ξεκάθαρη απέναντι μας, απέναντι στο κίνημα της αλληλεγγύης και ολόκληρη την κοινωνία των “από κάτω”. Ας σεβαστούν όμως και οι ίδιοι πως έχουμε όλο το δικαίωμα να γνωρίζουμε το τι θέλουν κάνουν, και πως δεν έχουν κανένα δικαίωμα να παίζουν παιχνίδια με την αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια και τις ιδέες ενός κινήματος που έρχεται μέσα από την ιστορία και κατά τη γνώμη μας ξαναγράφει δειλά δειλά νέες σελίδες σε αυτή.

jarablus.png imageTurkey-FSA Take Jarablus From IS Without Fight 04:30 Thu 25 Aug by Kurdish Question 1 comments

Turkish troops and so-called 'moderate Islamist' Free Syrian Army (FSA) militants have entered Jarablus town centre and taken over all government buildings from Islamic State. Reports say almost no clashes took place between the two sides as IS militants had evacuated the city days before. Footage from FSA militants also shows that there is no civilian presence left in the city in Syria's north.

textPalestina-Israele, un "allentamento" di Israele ha portato ad una calo di intensità negli scontri se... 08:59 Mon 22 Aug by Ilan S. 0 comments

Dopo tanti anni è dura abituarsi alla sostituzione dei lacrimogeni e dei proiettili con la minaccia di essere arrestati se uno supera una certa linea immaginaria. Per molti anni ci siamo preoccupati di quando sarebbe arrivato il giorno in cui chi prende le decisioni nello Stato di Israele avrebbe ridotto al minimo e persino interrotto la dura repressione delle manifestazioni unitarie settimanali contro l'occupazione, contro i coloni e contro il muro della separazione. Il 27-5-16 a Bil'in fu la prima volta in cui le forze di stato non spararono su una manifestazione. Ce ne vollero altre dodici così perchè capissimo che eravamo davanti ad un vero cambiamento di strategia. Lo scorso venerdì loro ci hanno persino "invitato" a tornare a manifestare nell'area del nuovo muro della separazione - proibita a tutti noi da almeno un anno. Pare che i tanti milioni investiti nella lotta per contrastare la campagna B.D.S. (boicottaggio, disinvestimento, sanzioni contro le merci israeliana, ndr) siano serviti ad assumere dei managers più intelligenti in grado di costringere l'esercito a ingoiare il proprio orgoglio ed a smettere di maltrattare le manifestazioni del venerdì e gli attivisti internazionali che
vi prendono parte.

textPalestine-Israel, The Israeli "loses management" diminished the intensity of the weekly confrontatio... 14:49 Sun 21 Aug by Ilan S. 1 comments

After so many years it is hard to get used to the replacement of tear gas and bullets with threat of arrests if we cross an imaginary line. For many years we worried about the day when the Israeli state decision makers will minimise or even stop the the harsh repression of the weekly joint demonstrations against the occupation, the settlers and the separation wall. On 27-5-16 was the first demo in Bil'in the state forces did not shoot us. It took a dozen such non shootings to realize it is a real strategic shift. The last Friday they even "invited" us to return the demo to the area near the new separation wall - forbidden for us for about a year. It seems the multi millions invested in the struggle against the B.D.S. recruited a more intelligent managers who was able to force the army to swallow their pride and stop harassing the Friday demos and the international activists participating in them.

textNovo site do Arquivo Bakunin 00:50 Wed 17 Aug by Arquivo Bakunin 0 comments

Curta a página do Arquivo Bakunin: https://www.facebook.com/Arquivo-Bakunin-1088745281220411/

beconsul.jpg imageBerlin: Κατάληψη ελληνικ&... 19:42 Mon 15 Aug by Dmitri 0 comments

Τριάντα ακτιβιστές καταλαμβάνουν την ελληνική πρεσβεία στο Βερολίνο - Κύμα καταστολής στην Ελλάδα ενάντια σε αυτοοργανωμένους χώρους αλληλεγγύης στους πρόσφυγες/μετανάστες. Εκκενώσεις καταλήψεων ως απάντηση στο No Border Camp στη Θεσσαλονικη. Η γερμανικη ομοσπονδιακή κυβερνηση συνευθύνεται για την φονική πολιτική στο προσφυγικό.

daf_1.jpg imageΤο κράτος είναι πρα&... 18:01 Sat 13 Aug by Αναρχική Επαναστατική Δράση (DAF) 0 comments

Εμείς, που πιστεύουμε ότι η ελεύθερη ζωή δεν μπορεί να δημιουργηθεί από ένα πραξικόπημα ή από τις εκλογές, αναγνωρίζουμε την ύπαρξη του κράτους ως ένα πραξικόπημα στην ελευθερία μας και η εξέγερσή μας θα συνεχίζεται μέχρι να δημιουργηθεί ένας ελεύθερος κόσμος. Το κράτος είναι το πραξικόπημα, η επανάσταση είναι η ελευθερία. Αυτό που έχουμε όλοι ανάγκη, δεν είναι να αντλήσουμε ελπίδα από τις μάχες μεταξύ των «αρχών», αλλά να ξέρουμε ότι η ελπίδα είναι επανάσταση για την ελευθερία.

textSolidarity #18 07:44 Tue 09 Aug by AWSM 0 comments

After a bit of a hiatus, we have published an August 2016 issue of our news sheet Solidarity.

duransubir.jpg imageTemuco: Absueltos el fotógrafo Felipe Durán y el comunero mapuche Cristián Levinao por falta de prue... 15:16 Sun 07 Aug by Adela Velarde & Nahuel Valenzuela 0 comments

El Ministerio Público solicitaba 9 años de cárcel, pero jamás pudieron comprobar los cargos. El caso pone nuevamente en entredicho el actuar de la justicia chilena en el Wallmapu.

more >>

textItalia - terremoto Aug 28 by Zatarra 0 comments

Con il beneplacito delle amministrazioni e la tracotanza delle lobby affaristiche si continua a disseminare il nostro territorio di costruzioni inutili alla collettività, sottraendo risorse che potrebbero essere impiegate per migliorare e aumentare la sicurezza sismica delle nostre scuole, ospedali e case. Non aspettiamoci nulla da chi ci amministra. Dopo le lacrime di coccodrillo tutto tornerà come prima.

textBarbarie e fatalismo Aug 26 by Lucio Garofalo 0 comments

Tra le abitazioni private e gli edifici pubblici che sono crollati a causa del sisma dell'altra notte, rientra addirittura una scuola costruita nel 2012, per cui dovrebbe essere stata, almeno in teoria, una struttura antisismica. In ogni caso, alcuni giorni fa si è verificata in Giappone una scossa della stessa entità (magnitudo 6 scala Richter), ma non si sono registrati danni alle persone...

image[Colombia] El plebiscito, la izquierda y los sectores libertarios Aug 24 by Julián L. Hernández 0 comments

El 3 de septiembre del 2012 en un alocución presidencial se presentó lo que sería la hoja de ruta de negociación entre las partes que meses atrás venían discutiendo las posibilidades de poner fin al conflicto armado protagonizado por el gobierno nacional y las FARC-EP. Dicha ruta de negociación, que además generaría los criterios de la misma, se publicó con el nombre de “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en donde se haría énfasis en la necesidad de vincular a la sociedad en su conjunto lo cual implicaba el hecho de que lo acordado debería ser refrendado por el pueblo colombiano.

textLa terra trema ancora Aug 24 by Lucio Garofalo 0 comments

La terra trema ancora in Italia, ma non abbiamo imparato nessuna lezione...

image«Δεν μ’ αναγνωρίζετε... Aug 23 by Dmitri (republishing) 0 comments

Αν ένα επαναστατικό σχέδιο κατατίθεται με σκοπό να πραγματωθεί, οφείλει να επιλέξει μέσα μαζικής απεύθυνσης και ισχυρής αποτελεσματικότητας. Δεν έχω αυταπάτες λοιπόν πως ένα επαναστατικό πρόγραμμα οφείλει να χρησιμοποιήσει σύγχρονα μέσα προπαγάνδας και δράσης, ώστε το μήνυμα και οι στόχοι του να φτάσουν σε κάθε σπίτι. Ώστε οι ιδέες του να ακουστούν και να γίνουν κυρίαρχες σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Ώστε οι δομές του να αγκαλιαστούν και να θωρακιστούν από την πλατιά κοινωνικά κομμάτια.

more >>

imageΠαθαίνουμε θερμοπ ... Aug 27 0 comments

Προφανώς τα αφεντικά έχουν βρει τις κυβερνήσεις και το κράτος το οποίο θέλουν, τα οποία τους παρέχουν τα κατάλληλα παραθυράκια στη νομοθεσία έτσι ώστε να φαίνονται ότι την τηρούν. Για να υψωθεί τοίχος ενάντια στην βαρβαρότητα των αφεντικών και στην εργασιακή συνθήκη που μας επιβάλλουν , οι εργαζόμενοι πρέπει να δημιουργήσουν πυρήνες αντίστασης και διεκδίκησης σε κάθε χώρο εργασίας. Οι συνθήκες εργασίας και οι εργατικές νομοθεσίες δεν πρόκειται να αλλάξουν ούτε από μόνες τους ούτε από δεξιές ή αριστερές κυβερνήσεις αλλά μόνο με τους αγώνες των καταπιεζόμενων.

imageΡομπέν - αυτοδιαχεί&... Aug 25 0 comments

Ως εργαζόμενοι κι εργαζόμενες, ως άνεργοι-ες, ως καταπιεσμένοι και καταπιεσμένες αντιλαμβανόμαστε πως κάθε αγώνας που εμπεριέχει μέσα του το ζήτημα της επιβίωσης, ξεκινά από μία θέση άμυνας. Θα σεβαστούμε κάθε θέση τους αρκεί αυτή να είναι ξεκάθαρη απέναντι μας, απέναντι στο κίνημα της αλληλεγγύης και ολόκληρη την κοινωνία των “από κάτω”. Ας σεβαστούν όμως και οι ίδιοι πως έχουμε όλο το δικαίωμα να γνωρίζουμε το τι θέλουν κάνουν, και πως δεν έχουν κανένα δικαίωμα να παίζουν παιχνίδια με την αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια και τις ιδέες ενός κινήματος που έρχεται μέσα από την ιστορία και κατά τη γνώμη μας ξαναγράφει δειλά δειλά νέες σελίδες σε αυτή.

imageBerlin: Κατάληψη ελληνικ&... Aug 15 1 of Anarkismo Editorial Group 0 comments

Τριάντα ακτιβιστές καταλαμβάνουν την ελληνική πρεσβεία στο Βερολίνο - Κύμα καταστολής στην Ελλάδα ενάντια σε αυτοοργανωμένους χώρους αλληλεγγύης στους πρόσφυγες/μετανάστες. Εκκενώσεις καταλήψεων ως απάντηση στο No Border Camp στη Θεσσαλονικη. Η γερμανικη ομοσπονδιακή κυβερνηση συνευθύνεται για την φονική πολιτική στο προσφυγικό.

imageΤο κράτος είναι πρα&... Aug 13 0 comments

Εμείς, που πιστεύουμε ότι η ελεύθερη ζωή δεν μπορεί να δημιουργηθεί από ένα πραξικόπημα ή από τις εκλογές, αναγνωρίζουμε την ύπαρξη του κράτους ως ένα πραξικόπημα στην ελευθερία μας και η εξέγερσή μας θα συνεχίζεται μέχρι να δημιουργηθεί ένας ελεύθερος κόσμος. Το κράτος είναι το πραξικόπημα, η επανάσταση είναι η ελευθερία. Αυτό που έχουμε όλοι ανάγκη, δεν είναι να αντλήσουμε ελπίδα από τις μάχες μεταξύ των «αρχών», αλλά να ξέρουμε ότι η ελπίδα είναι επανάσταση για την ελευθερία.

textSolidarity #18 Aug 09 AWSM 0 comments

After a bit of a hiatus, we have published an August 2016 issue of our news sheet Solidarity.

more >>
© 2005-2016 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]