preferenze utente

cerca nell'archivio del sito Cerca cerca nell'archivio del sito


Search comments

Advanced Search

Prossimi eventi

Community struggles

nessun evento corrispondente!
969194_188105934685888_1696586927_n.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Saturday June 15, 2013 18:18 byΑναρχική Συλλογικότητα Καθ’ Οδόν   image 1 image
Κείμενο που μοιράστηκε σε συγκέντρωση αλληλεγγύης, στους εξεγερμένους της Τουρκίας, στα Προπύλαια. read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Friday June 14, 2013 15:24 byIlan S.
Le persone che vedono le turbolenze nella regione stanno perdendo la pazienza ma siamo ancora ben lontani da una sollevazione generale sia nelle lotte sociali all'interno di Israele sia nella Cisgiordania occupata. Lo Stato israeliano inasprisce le sue minacce contro gli attivisti israeliani e palestinesi e dichiara in pubblico di voler incrementare qualitativamente la sua politica di fuoco. Nel frattempo, vengono perseguitati i bambini al punto di arrestare quelli di 7/8 anni d'età. [English] read full story / add a comment
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Wednesday June 12, 2013 19:25 byIlan S.
The people who see the turmoil in the region are losing their patience but we are still far from a general uprising both in the Israeli social struggle and in the occupied West Bank. The Israeli State increases its threats against activists on both sides and is contemplating in public to enhance its shooting policy qualitatively. Meanwhile, targeting the young kids they have started to arrest 7/8-year-olds too. The third intifada is gradually escalating from non-violent struggle to still unarmed but a stone-throwing one. The kids are throwing back tear gas canisters and the state forces often get to taste their own medicine. In Israel, the activists in the social struggle are not yet many, but the marching is not just a parade any more and the homes of the relevant ministers get frequent visits. It is still not sure if the masses will participate again as they did two years ago, but it may come sooner than later as the austerity measures are already being felt. [Italiano] read full story / add a comment
yunanistan / türkiye / kıbrıs / community struggles / press release Wednesday June 12, 2013 19:15 byRelations Internationales de la CGA
"Relations Internationales de la Coordination des Groupes Anarchistes" (Fransa)'nın “Toprak ve Özgürlük Kooperatifi”ne gönderdiği dayanışma mesajıdır. [Français] read full story / add a comment
venezuela / colombia / community struggles / non-anarchist press Tuesday June 11, 2013 20:28 byAsoquimbo
Mientras Emgesa-Endesa-Enel desinforma arguyendo avanzar en el proyecto hidroeléctrico del Quimbo incumple con sus obligaciones a los afectados, amenazando con desalojo a campesinos que no tienen dónde ir, a través de alcaldes y funcionarios del estado. read full story / add a comment
Foto: Hassan Daboos Photography 2013
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Tuesday June 11, 2013 05:36 byIlan S.   image 1 image
Già da più di 2 anni è in fermento la ribellione contro l'aspro intensificarsi del neoliberismo globale. La lotta contro i processi a livello locale sta sopravanzando gli sforzi dell'elite locale che cerca di intensificare lo scontro con i Palestinesi al fine di "ammorbidirne la resistenza". Passata l'ondata più drammatica di due anni fa, rimane a livello locale un fermento in posizione di attesa di un fattore scatenante a livello locale o internazionale. Sono ben pochi coloro che sono rimasti all'interno degli Anarchici Contro il Muro dopo 10 anni di lotta, ma i nuovi attivisti stanno prendendo il posto di coloro che hanno perso le energie e proseguiranno con la stesso livello di attività - oppure hanno già lasciato il paese. [English] read full story / add a comment
foto5.jpg
brazil/guyana/suriname/fguiana / community struggles / other libertarian press Saturday June 08, 2013 02:25 byPassa Palavra   image 3 images
É difícil calcular quantas pessoas estiveram presente no primeiro grande ato contra o aumento das tarifas do transporte público de São Paulo. Mas estima-se que mais de cinco mil manifestantes atenderam ao chamado do Movimento Passe Livre (MPL), ocuparam as ruas do centro da cidade e bloquearam durante várias horas as principais vias da região. Sem dúvida, é possível dizer que esta foi uma das maiores manifestações realizadas pelo Movimento e uma dos mais contundentes.
read full story / add a comment
croppedlogo_blogcopy.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Friday June 07, 2013 21:18 byΕλευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης   image 1 image
Κανένας πόλεμος μεταξύ των λαών, καμιά ειρήνη μεταξύ των τάξεων - Ανακοίνωση της Ελευθερακής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης read full story / add a comment
grèce / turquie / chypre / luttes dans la communauté / communiqué de presse Friday June 07, 2013 17:59 byRelations Internationales de la CGA
Depuis plusieurs jours, un mouvement populaire de grande ampleur se développe contre l'État AKP en Turquie. Le point de départ de ce mouvement : la lutte contre la gentrification urbaine à Istanbul, et plus particulièrement contre la destruction du parc Gezi au profit des promoteurs immobiliers. [Türkçe] read full story / add a comment
greece / turkey / cyprus / community struggles / non-anarchist press Thursday June 06, 2013 18:22 bySungur Savran
On May Day 2013, the police poured tonnes of tear gas on tens of thousands of workers and youth in different quarters of Istanbul, Turkey in order to stop them from approaching Taksim Square. The government had decided that this square, the traditional venue for May Day celebrations and home to daily political actions big and small, was to be shut to demonstrations this year because development work was being done on a massive scale involving huge excavated pits making it dangerous for crowds. In a ludicrous act, the governor of Istanbul stood atop a mound at the edge of one of those pits to hold a press conference in a desperate attempt to drive home the threat that these pits represented for people. read full story / add a comment
marikana.jpg
southern africa / community struggles / opinion / analysis Wednesday June 05, 2013 22:11 byBongi Motahane   image 1 image
On 22 August 2012, communities from in, and out, of Gauteng had a meeting at Khanya College, Johannesburg, on the Marikana massacre. More than half of the 50 people who participated, most of the delegates, came from the mine areas affected by the situation in the North West Province.
read full story / add a comment
460_0___30_0_0_0_0_0_17.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Wednesday June 05, 2013 20:13 byDevrimci Anarşist Faaliyet   image 1 image
Κάλεσμα των Επαναστατών Αναρχικών για διεθνή αλληλεγγύη στην εν εξελίξει λαϊκή εξέγερση ενάντια στην κρατική τρομοκρατία -
Μετά απο επαφή με την συντροφική μας οργάνωση στην Istanbul την Devrimci Anarşist Faaliyet (DAF) "Αναρχική Επανασταστική Δράση" μας στάλθηκε κείμενο μέλους της στα αγγλικά, με το οποίο οι αναρχικοί της Τουρκιας στέλνουν διεθνές κάλεσμα αλληλεγγύης στην εξέγερση του λαού τους. Το κείμενο μεταφρασμένο στα ελληνικά. Παράλληλα έγινε μια πρώτη ενημέρωση στους συντρόφους για τις κινήσεις αλληλεγγύης στην Ελλάδα. read full story / add a comment
17.jpg
grecia / turchia / cipro / lotte sul territorio / appello / petizione Wednesday June 05, 2013 15:15 byDevrimci Anarşist Faaliyet   image 1 image
La scorsa settimana un gruppo di manifestanti diede inizio ad un'azione di vigilanza dopo che alcuni alberi erano stati illegalmente sradicati in nome dei pogetti di gentrificazione urbana. Nel secondo giorno di protesta, al mattino presto, la polizia ha attaccato pesantemente con lacrimogeni, getti d'acqua compressa e proiettili di plastica, ferendo molti manifestanti. E' stata la scintilla che è scoccata contro questo atto di terrorismo di stato e che si è propagata in tutto il paese dando origine ad un'azione massiccia e organizzando una grossa rivolta. Le gente si è organizzata contro i crescenti attacchi, contro il terrorismo di stato e contro la violenza della polizia, è scesa nelle strade nell'area della resistenza. Questa rivolta popolare è in corso da 4 giorni ed è in progressivo allargamento. [English] read full story / add a comment
67676_462847437096268_1857009567_n.jpg
venezuela / colombia / community struggles / opinión / análisis Tuesday June 04, 2013 23:45 byComité Editorial Acción Libertaria   image 1 image
Dejémonos de hipocresías. Las cosas como son: el sistema de injusticia en el que vivimos no merece ninguna consideración. Resultó que ahora, debido al hambre que sufren millones de seres humanos y a la humillación a la que nos somete el orden en permanente “crisis”, el sistema saca a sus ideólogos baratos (disfrazados de periodistas) para mitigar el producto de la razón de su existencia. read full story / add a comment
Photo: Hassan Daboos Photography 2013
mashriq / arabia / iraq / community struggles / news report Tuesday June 04, 2013 15:50 byIlan S.   image 1 image
For already more than two years the rebellion against the sharp intensification of global neo-liberalism is fermenting. The struggle against the local processes is overcoming efforts by the local elite to use intensifying conflicts with the Palestinians to "soften the resistance". The more dramatic wave of two years ago has passed but not without permanent ferment that is just waiting for a local or international trigger. There are very few who have persisted in the Israeli Anarchists Against the Wall initiative throughout the 10 years of struggle, but new activists are taking the place of those who lost the energy and will to continue at the same level of activity - or have just left the country. The weekly persistent demos in Bil'in, Ma'sara, Ni'lin, Nabi Saleh, Qaddum, and Sheikh Jarrah hold the flag high. This week the uprising in Turkey is only the the freshest one of the new mode. [Italiano] read full story / add a comment
17.jpg
greece / turkey / cyprus / community struggles / news report Tuesday June 04, 2013 15:35 byDevrimci Anarşist Faaliyet   image 1 image
Last week a group of protesters started guarding action after some trees were taken down illegally in the name of urban gentrification projects. In the second day of the protest, very early in the morning, the police attacked the protesters heavily with gas bombs, presssured water and plastic bullets and wounded many protesteds. A spark began against this event of state terrorism and spread accross the country turning into a massive action and organized the big revolt. The public organized against increasing attacks, state terrorism and police violence and have been turning the streets into the area of resistance. This public revolt has been streaming for four days and is constantly spreading. [Italiano] read full story / add a comment
istanbul.jpg
grèce / turquie / chypre / luttes dans la communauté / article de fond Tuesday June 04, 2013 15:30 byAurélie   text 1 comment (last - thursday june 06, 2013 23:48)   image 1 image
Le problème actuel n’est donc pas les arbres du parc Gezi, mais trouve sa source dans de multiples situations antérieures. C’est la raison pour laquelle des militants d’extrême gauche, des anarchistes, des kémalistes, des islamistes, et des individus issus de tous les horizons possibles défilent côte-à-côte dans les rues, pour des raisons multiples et personnelles mais qui débouchent toutes sur un désir de faire partir le gouvernement AKP. read full story / add a comment
425374_507039372701800_1778229103_n.jpg
Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος / Λαϊκοί Αγώνες / Ανακοίνωση Τύπου Monday June 03, 2013 21:04 byΑναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε   image 2 images
Από την Ελλάδα μέχρι την Τουρκία η αλληλεγγύη θα γίνει η εκδίκησή μας - Ανακοίνωση της Αναρχοσυνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Ροσινάντε read full story / add a comment
mashrek / arabia / irak / lotte sul territorio / cronaca Friday May 31, 2013 17:37 byIlan S.
La lotta unitaria era iniziata contro il muro della separazione ed il suo percorso che doveva impadronirsi delle terre dei villaggi e sgomberare i palestinesi. Le lotte hanno ottenuto alcune vittorie parziali ed hanno promosso la lotta unitaria degli attivisti israeliani, dei comitati di base palestinesi e degli internazionali. La consapevolezza a livello locale ed internazionale della lotta contro l'occupazione e contro i persistenti sforzi di sgomberi da parte di Israele, è riuscita a rallentare gli sgomberi ma non a mettervi fine... e nemmeno all'occupazione. [English] read full story / add a comment
1juniotroika.jpg
iberia / community struggles / comunicado de prensa Friday May 31, 2013 02:35 byConfederación General del Trabajo   image 1 image
La CGT entiende que ésta es una nueva oportunidad para tomar las calles, luchar contra las injusticias y plantar cara a unos gobiernos al servicio de las élites. read full story / add a comment
Revolutionary Trade Unionism: The Road to Workers’ Freedom

Opinion and Analysis

imageΧρονικό πολλών προ&#... Feb 27 by Σύντροφοι για την Αναρχική απελευθερωτική δράσ_ 0 comments

imageΟυκρανία: Το βάπτισ&... Feb 24 by Ένας αναρχοσυνδικαλιστής από την RKAS 0 comments

image[Santa Maria] NÃO SE INTIMIDAR, NEM SE DESMOBILIZAR! Feb 21 by Federação Anarquista Gaúcha 0 comments

imageΖαπατισμός - λατινο&... Feb 10 by Ραούλ Ζιμπέκι 0 comments

imageDe la Autodefensa a la Insurrección Masiva: A preguntas esenciales, respuestas precisas Feb 09 by Brenda Aguilar 4 comments

more >>

Press Releases

imageΓια τις εξελίξεις σ&... Apr 04 MACG (personal capacity) 0 comments

imageAWU statement on Russian intervention Mar 06 ACT 0 comments

imageUna sola grande opera: casa e reddito per tutti Feb 21 Federazione dei Comunisti Anarchici 0 comments

textAzione di Forza Feb 10 Federazione dei Comunisti Anarchici 0 comments

imageΑς φωτίσουμε ξανά τ&... Feb 03 0 comments

more >>
© 2001-2014 Anarkismo.net. Salvo indicazioni diversi da parte dell'autore di un articolo, tutto il contenuto del sito può essere liberamente utilizzato per fini non commerciali sulla rete ed altrove. Le opinioni espresse negli articoli sono quelle dei contributori degli articoli e non sono necessariamente condivise da Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]