user preferences

New Events

Zuidelijk Afrika

no event posted in the last week

[Zuid Afrika] Tegen chauvinisme, tegen nationalisme!

category zuidelijk afrika | migratie / racisme | persbericht author Tuesday May 27, 2008 16:58author by Zabalaza Anarchist Communist Front - ZACFauthor email zacf at zabalaza dot netauthor address Postnet Suite 47, Private Bag X1, Fordsburg, 2033, South Africa Report this post to the editors

Een inleiding door het ZACF

[ English] [ Ελληνικά] Terwijl de media, de politici en de "experts" hun hersenen inspannen op zoek naar de oorzaak van de "criminaliteit" en "xenofobie" die 42 mensen in 10 dagen heeft vermoord en 15.000 mensen uit hun woningen heeft verdreven, zijn organisaties van de arbeidersklasse dichter bij de waarheid gekomen dan al deze wijze mannen en vrouwen.

Het Zabalaza Anarchist Communist Front steunt de verklaring van de Abahlali Mjondolo over de xenofobische aanvallen in Johannesburg en antwoordt daarop.

Abahlali Mjondolo vertelt hoe "de woede van de armen in veel richtingen kan gaan". Ze vertellen hoe de woede wordt versterkt door "de ratten en de vuren en het gebrek aan toiletten", door werkloosheid en dakloosheid. Ze vertellen hoe mensen worden "beschadigd" in een wereld waarin weinigen rijk zijn en velen arm zijn.

De demon die in Gauteng is losgelaten, die zich verspreidt naar Mpumalanga en andere provincies, is de demon van armoede. Het is het kind van de demon van het kapitalisme, van de demon van uitbuiting.

Maar een andere demon is ook losgelaten. Dit is het demon van het NATIONALISME.

Abahlali wijst er op dat al de armen, al de arbeiders te maken hebben met "de zelfde soort van onderdrukking". Ze roepen al de armen en de arbeiders op zich te verenigen in de strijd tegen deze onderdrukking. Het Zabalaza Anarchist Communist Front sluit zich aan bij deze oproep.

Maar tegenover deze eenheid van de arbeidersklasse verschijnt een andere eenheid, een valse eenheid, de eenheid van het nationalisme. Dit is een valse eenheid tussen de rijken en de armen, tussen de onderdrukker en de onderdrukte. Het is een valse eenheid die degenen die verenigd zouden moeten zijn verdeelt. Het beweert dat omdat de meester en de slaaf in het zelfde land werden geboren ze iets gemeenschappelijk hebben, waarvan de slaven uit andere landen zouden moeten worden buitengesloten.

Het ZACF ontkent of verwerpt banden van taal, cultuur en traditie niet, maar in de grootste van alle vormen van strijd, de strijd tegen armoede, uitbuiting en onderdrukking, stellen we dat klasse eenheid, de eenheid van al de onderdrukten en uitgebuitenen op de eerste plaats moet komen.

Als Winnie Madikizela-Mandela verklaart dat degenen die buitenlanders aanvallen geen echte "Zuid Afrikanen" zijn, roept ze het demon van het nationalisme op. Ze zegt dat Zuid Afrikaan zijn goed is, en niet Zuid Afrikaan zijn slecht. Ze presenteert zichzelf als een leider die kan beslissen wie de echte Zuid Afrikanen zijn. En zoals zo veel politici, zou ze zeker zeggen dat we "trotse Zuid Afrikanen" zouden moeten zijn - alsof de plaats waar je geboren bent het meest belangrijke is om trots op te zijn.

Dit zijn de opdelingen die ons in slavernij houden, die ons tegenhouden bij het verenigen tegen onze werkelijke vijanden. Onze werkelijke vijanden - de echte criminelen - zijn de kapitalisten en de staat, de rovers die ons uitbuiten en de politici die ons voorliegen. Deze partners staan altijd samen tegenover ons, en streven er naar ons er van te weerhouden samen tegenover hen te staan. Ze vullen onze hoofden zo met leugens dat sommigen van ons zelfs denken dat de krankzinnige verhoging van de voedsel prijzen op een of andere manier het werk van buitenlanders is - zelfs terwijl duidelijk is dat het het werk is van de kleine groep van kapitalisten uit alle landen die het voedsel van de wereld controleert.

Armoede en onderdrukking kunnen niet worden opgelost door middel van het kapitalisme of de staat.

Het ZACF is het eens met het grootste deel van de analyse van Abahlali en steunt de meeste van hun eisen. Maar we hebben een verschil. We kunnen ons niet aansluiten bij hun oproep voor "een politie macht die het volk dient". Geen enkele politie macht kan ooit iets anders zijn dan een kracht van repressie, een kracht voor de staat om zichzelf boven de massa's aan de bodem te houden, een kracht voor de verdediging van de rijken tegen de armen. Steeds opnieuw heeft de politie dit getoond tegenover de beweging van de armen, waarbij we worden gearresteerd, gemarteld en vermoord. Om nog maar te zwijgen over hun aanvallen op immigranten. Als de politici arme Zuid Afrikanen veroordelen voor het aanvallen van buitenlanders, is het omdat ze deze macht van geweld voor zichzelf en hun krachten willen houden.

We kunnen strijden om de ergste politie repressie stop te zetten, en doen dit ook. En ieder van ons, in angst voor onze levens, zal de hulp van de politie zoeken als er geen alternatief is. We kunnen niemand die de toevlucht zoekt tot de politie, of hen oproept om aanvallen te voorkomen veroordelen.

Maar we hopen op iets beters. Als er geen alternatief is, laten we proberen er een te scheppen. Laten we onze bewegingen opbouwen tot het punt waar immigranten - of vrouwen die worden verkracht, of homo en lesbische mensen die lijden onder chauvinistisch geweld - niet de dubieuze hulp van de politie hoeven te zoeken. Laten we sterke, georganiseerde arbeidersklasse gemeenschappen opbouwen die zichzelf en hun kameraden kunnen verdedigen tegen repressie en chauvinisme.

En laten we onze bewegingen opbouwen tot het punt waarop we kunnen strijden tegen onderdrukking in iedere vorm, overal. De havenarbeiders voorkwamen recentelijk een verscheping van wapens door Zuid Afrika naar het Mugabe regime - maar de wapens bereikten de slager van Harare door een andere route. Met een sterkere beweging, een internationale beweging van de arbeidersklasse, zouden we alle toekomstige verschepingen kunnen tegenhouden. We zouden kunnen ophouden ruzie te maken over de veronderstelde idealen van tirannen en tirannie afzetten. We zouden kunnen ophouden te strijden over wie een huis krijgt, en huizen voor allen eisen en krijgen. We zouden kunnen ophouden onze broeders en zusters te beschuldigen van het "inpikken van banen", en banen voor iedereen eisen en krijgen. We zouden kunnen ophouden met het zoeken naar zondebokken voor snel stijgende voedsel prijzen, en de stijging van de prijzen tot stilstand brengen, als een stap in de richting van voedsel voor allen. We zouden ID boeken voor iedereen kunnen winnen - of beter nog, een wereld waarin niemand ID boeken nodig zal hebben. We zouden het concentratie kamp in Lindela kunnen afbreken. En een wereldwijde beweging opbouwen voorbij iedere grens, zouden we tegenover de hele wereld kunnen verklaren:

GEEN GRENZEN! GEEN NATIES! GEEN DEPORTATIES!


Vertaling door a-infos-nl

Related Link: http://www.zabalaza.net
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
George Floyd: one death too many in the “land of the free”
© 2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]