user preferences

affiche2012.jpg
Ιταλία / Ελβετία / Αναρχικό κίνημα / Ανακοίνωση Τύπου Saturday October 08, 2011 - 10:42 by Οργανωτική Ομάδα   image 1 image
Για τον εορτασμό των 140 χρόνων από το συνέδριο του St. Imier, ιδρυτική πράξη της αντιεξουσιαστικής διεθνούς, η Γαλλόφωνη Αναρχική Ομοσπονδία (IFA) και η Ορεινή Ελευθεριακή Ομοσπονδία (OSL) καλούν ομάδες, συλλογικότητες καθώς και άτομα που αυτοχαρακτηρίζονται ως κοινωνικοί αναρχικοί να συμμετάσχουν στη Διεθνής Αναρχική Συνάντηση 9 - 12 Αύγουστος στο χωριό St. Imier ... read full story / add a comment
libri.jpg
italia / svizzera / movimento anarchico / comunicato stampa Friday October 07, 2011 - 23:53 by Federazione dei Comunisti Anarchici   image 1 image
La FdCA ha il piacere di annunciare che verranno lanciati - durante la 5a edizione della Vetrina dell'Editoria Anarchica e Libertaria a Firenze - 4 nuovi titoli, tra cui 2 libri pubblicati dal Centro di Documentazione "Franco Salomone" e 2 nuovi opuscoli nella serie dei Quaderni di Alternativa Libertaria. ... read full story / add a comment
15o.jpg
italia / svizzera / economia / comunicato stampa Tuesday September 27, 2011 - 22:59 by Federazione dei Comunisti Anarchici   image 1 image
La FdCA sostiene gli appuntamenti che preludono alla giornata di protesta del 15 ottobre, ed oltre, il loro percorso preparatorio nei vari territori e la loro auspicabile futura radicalizzazione anche grazie al contributo dei militanti anarchici, libertari e di classe. ... read full story / add a comment
malatesta.jpg
italia / svizzera / storia dell'anarchismo / comunicato stampa Thursday September 15, 2011 - 16:07 by Biblioteca Borghi   image 1 image
La Biblioteca libertaria "Armando Borghi", in collaborazione con la Biblioteca comunale "Luigi Dal Pane", organizza a Castel Bolognese la presentazione del primo volume delle Opere Complete di Errico Malatesta. Il primo volume ha titolo "Un lavoro lungo e paziente…". Il socialismo anarchico dell’Agitazione (1897-1898) , ed esce con saggio introduttivo di Roberto Giulianelli (Milano, Zero in condotta/ Ragusa, La Fiaccola, 2011, pp. 392, Euro 25,00). ... read full story / add a comment
italia / svizzera / economia / cronaca Monday September 12, 2011 - 18:33 by Unione Sindacale Italiana
Il 12 settembre, manifestiamo contro la manovra. Ore 15 a Piazza Montecitorio (Roma) e alle prefetture nelle altre città. ... read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali / comunicato stampa Friday September 09, 2011 - 22:41 by Commissione Sindacale FdCA
Nella scellerata, inutile e classista manovra del governo italiano del 13 agosto, che porta il numero 138/2011, è previsto all'art. 8 ed emendamenti che un accordo aziendale o territoriale, firmato dalla maggioranza delle rappresentanze sindacali, possa regolamentare alcuni aspetti inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione, tra cui il recesso del rapporto di lavoro, in deroga alle norme di legge e di contratto collettivo. ... read full story / add a comment
italia / svizzera / economia / cronaca Friday September 09, 2011 - 19:08 by Donato Romito
Lo spread tra i BTP italiani ed il BUND tedesco (punto di riferimento per gli investitori ufficiali o mercati) è attualmente ben oltre i 300 punti base (3%),in calo rispetto a ieri. Merito della manovra? Comunque sia, è interessante seguire l'andamento dello spread BTP/BUND... in correlazione ad alcuni eventi nazionali ed europei. ... read full story / add a comment
indignati.jpeg
italie / suisse / Économie / communiqué de presse Thursday September 08, 2011 - 00:13 by Commissione Sindacale FdCA   image 1 image
La grève générale programmée pour le 6 Septembre 2011 par la CGIL et la plupart des syndicats de base arrive à un moment crucial pour le sort de la classe ouvrière en Italie, dans un contexte de crises de plus en plus violentes à travers le continent qui frappent les conditions de vie du prolétariat Européen. [English] [Italiano] ... read full story / add a comment
indignati.jpeg
italy / switzerland / economy / press release Sunday September 04, 2011 - 16:28 by Commissione Sindacale FdCA   image 1 image
The general strike called for 6th September 2011 by the CGIL and most of the grassroots unions comes at a crucial time for the fate of the working class in Italy, to a backdrop of an increasingly violent crisis throughout the continent which is hitting the living conditions of Europe's proletariat. [Italiano] [Français] ... read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali / comunicato stampa Monday August 29, 2011 - 23:17 by Commissione Sindacale FdCA
La Commissione Sindacale della Federazione dei Comunisti Anarchici, riunita a Reggio Emilia il 28 agosto 2011, denuncia il clima di intimidazione e di repressione che da tempo il padronato italiano, privato e pubblico, sta imponendo sui posti di lavoro. ... read full story / add a comment
italia / svizzera / lotte sindacali / comunicato stampa Thursday August 25, 2011 - 12:35 by Coordinamento nazionale
Le confederazioni e le organizzazioni sindacali USB, Slaicobas, ORSA, Cib-Unicobas, Snater, SICobas e USI riunitesi il giorno 24 agosto 2011, hanno condiviso e concordato quanto segue. ... read full story / add a comment
indignati.jpeg
italia / svizzera / economia / comunicato stampa Thursday August 18, 2011 - 14:51 by Federazione dei Comunisti Anarchici   image 1 image
La manovra economica di ferragosto e l'affondo portato alle condizioni del proletariato segnano una sorta di non ritorno per quanti si battono per la difesa dei diritti dei lavoratori e per l'esistenza di forme organizzate a difesa dei ceti subalterni. ... read full story / add a comment
italia / svizzera / storia dell'anarchismo / comunicato stampa Tuesday August 16, 2011 - 18:11 by Federazione dei Comunisti Anarchici
Il primo agosto è morto Lorenzo Parodi. Era nato nel 1926 a Genova, giovanissimo antifascista da sempre nemico dello stalinismo e delle sue degenerazioni italiane, aderì nel primo dopoguerra al movimento anarchico, alla sua tendenza classista e rivoluzionaria. ... read full story / add a comment
genova_g8_1.jpg
italie / suisse / répression / prisonniers et prisonnières / communiqué de presse Saturday July 23, 2011 - 23:01 by Federazione dei Comunisti Anarchici - FdCA   image 1 image
Dix ans sont passés. Le jour après les évènements tragiques de juillet 2001, ensemble avec la famille de Carlo, nous demandions la vérité et la justice pour ce corps à terre sur le sol de la Piazza Alimondi, cette jeune vie stoppée par deux tirs d'un pistolet de ceux qui sont supposés être les protecteurs de "la loi et de l'ordre". Nous avons aussi demandé la vérité et la justice pour les centaines de femmes et d'hommes qui ont été maltraité, frappé et humilié durant ces journées par ceux qui sont supposés être les protecteurs de "la loi et de l'ordre". Dix sont passés, mais nous attendons toujours la vérité et le peu que nous savons c'est grâce aux médias alternatifs. Pour la justice, nous n'avons toujours rien vu. [[English] [Italiano] [Castellano] ... read full story / add a comment
ulster_says_no.jpg
italy / switzerland / repression / prisoners / news report Friday July 22, 2011 - 16:02 by WSM   image 1 image
Republished to mark the 10th anniversary of the Genoa G8 summit protest, these are the recollections of a WSM member about the days running up to the protest and the main event itself. He took part in one of the Genoa Black Blocs. It includes several photos taken in Genoa. ... read full story / add a comment
indignati.jpeg
italia / svizzera / economia / comunicato stampa Friday July 08, 2011 - 22:11 by Segreteria Nazionale FdCA   image 1 image
"Sarete ancora voi a pagare la nostra crisi". Questo è il beffardo messaggio contenuto nella manovra varata dal governo, che colpisce chirurgicamente in profondità e fa strazio degli interessi delle classi popolari, mentre salvaguarda privilegi e prebende delle classi al potere. Per 3 anni il governo di centro-destra ha lasciato credere che il paese fosse fuori dalla crisi ed ora presenta un conto salatissimo da €47 miliardi che, scaglionati con tempi e modalità che vanno ben oltre le prossime elezioni politiche, verranno trovati estirpando dalla scena sociale diritti, tutele e garanzie delle classi sfruttate. ... read full story / add a comment
ancgil.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali / comunicato stampa Monday July 04, 2011 - 18:38 by Commissione Sindacale FdCA   image 2 images
Di fronte a questo accordo che assomiglia sempre più a quello di Palazzo Vidoni, e che piegò i lavoratori italiani al capitalismo fascista, dobbiamo organizzare forme di resistenza, fuori e dentro la confederazione, che rifiutino l'accordo, sostenere la FIOM e l'area di minoranza, in un lungo processo di riconquista degli spazi politici e di agibilità interna alla CGIL, e quella solidarietà di classe che permetta di agire, sindacalmente e politicamente, in una situazione sempre più complessa per uscire dalla morsa di padroni, governo e collaborazionisti vari. ... read full story / add a comment
tav.jpg
italia / svizzera / ambiente / comunicato stampa Saturday July 02, 2011 - 23:28 by Federazione dei Comunisti Anarchici   image 1 image
Sappiamo tutti che l'opera va iniziata per arricchire la solita casta industriale italiana, col beneplacito e l'appoggio, ovviamente interessato, dell'apparato legislativo ed esecutivo dello Stato e con la scontata violenza delle forze di repressione, naturali diramazioni dell'oligarchia dei poteri economico e politico. ... read full story / add a comment
cammar.jpg
italia / svizzera / lotte sindacali / comunicato stampa Friday July 01, 2011 - 18:53 by UNICOBAS   image 1 image
Susanna Camusso firma il nuovo patto sociale con Confindustria, CISL e UIL. Sconfitta la FIOM. Via libera alle deroghe, sotto falso nome, e tregua allo sciopero in caso di accordi aziendali. È una svolta delle relazioni sindacali e forse del quadro politico e sociale italiano. L’accordo tra CGIL, CISL e UILe Confindustria su contrattazione e rappresentanza è stato firmato nella tarda sera di ieri martedì 28 giugno e questo giorno sarà ricordato a lungo. Si tratta di un testo di 9 punti, articolato in più parti e che tratta la rappresentanza, l'esigibilità dei contratti, cioè la loro efficacia, la contrattazione aziendale. ... read full story / add a comment
italia / svizzera / genero / comunicato stampa Tuesday June 28, 2011 - 15:13 by femminismi   text 1 comment (last - tuesday june 28, 2011 - 15:17)
Quando accade una violenza così grave come lo stupro di una minorenne compiuto da altri minorenni, durante una manifestazione culturale fortemente voluta e sponsorizzata da una amministrazione comunale, e pensata proprio per i giovani, le parole sembrano sfuggire e il senso di: sconfitta, disgusto, depressione, ci invade. ... read full story / add a comment
E

Italy / Switzerland

Sun 02 Aug, 06:15

browse text browse image

textItalia: rottamazione della scuola pubblica 19:50 Thu 23 Jul by Alternativa Libertaria/FdCA 1 comments

Occorrerà ricostruire scuola per scuola l'unità dei mesi scorsi, ri-alimentare fiducia e fermezza nella consapevolezza che questa legge si potrà rendere inapplicabile solo con un'opposizione istituto per istituto.

images.jpg imageEXPO 2015: nutrire il capitalismo, energie per lo sfruttamento 23:44 Sun 26 Apr by Alternativa LIbertaria/FdCA 0 comments

1 Maggio manifestazione internazionale a Milano

contro un'altra grande opera inutile,

contro 6 mesi di menzogne e annichilimento dei diritti,

per liberare l'agricoltura dal profitto e dallo spreco

textIl Jobs Act figlio delle linee di ristrutturazione dell'industria in Europa 22:01 Thu 05 Mar by Alternativa Libertaria / FdCA 0 comments

I recentissimi decreti applicativi del Jobs Act emanati dal governo italiano si aggiungono ad altre legislazioni anti-operaie approvate all'interno dell'Unione Europea (UE). I contratti individuali a tutele crescenti, la ridefinizione del lavoro subordinato, la flessibilità svincolata dalla contrattazione, la monetizzazione dei licenziamenti e dell'espulsione dal ciclo produttivo hanno lo scopo immediato di portare all'irrilevanza il diritto di coalizione dei lavoratori ed il ruolo dell'organizzazione sindacale dentro le fabbriche.

textGenova: Multinazionali a delinquere. Il caso Ericsson Jabil 19:15 Thu 05 Mar by Coordinamento lavoratori e lavoratrici Genova 0 comments

Le lotte e l'unità dei lavoratori sono rimaste l'unico strumento per difendere i nostri diritti.

textTrento. Solidarietà ai lavoratori della Sapes. No alle intimidazioni contro gli operai. 02:32 Wed 04 Mar by Alternativa Libertaria/FdCA 1 comments

Negli anni recenti, la gestione padronale si è contraddistinta per intimidazioni ai danni di lavoratori, lavoratrici ed esponenti sindacali, svolgendo una vera e propria azione antisindacale sia nei confronti del diritto di assemblea in fabbrica che del diritto di sciopero.

textL'antifascismo non si vende 06:22 Mon 02 Mar by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

Obiettivo comune di tutti coloro a cui sta a cuore la difesa dei valori antifascisti deve essere la chiusura di Casapound a Cremona, senza se e senza ma.

textPer l'unione della classe lavoratrice 17:47 Tue 24 Feb by Coordinamento lavoratori e lavoratrici Genova 0 comments

Un coordinamento per stringere e rafforzare i legami di fratellanza tra i lavoratori, nel quale potranno confluire i tanti lavoratori, la maggioranza, delle piccole aziende, oggi isolati da quelli delle medie e grandi imprese, e i sempre più numerosi disoccupati.

textContinueremo a vigilare affinché le norme vigenti, che in Italia e in Friuli vietano le coltivazioni... 18:05 Fri 20 Feb by Coordinamento per la tutela della biodiversità FVG 0 comments

Va cercata e distrutta ogni coltivazione ogm presente sui nostri territori e le aziende agricole coinvolte devono essere punite e messe sotto sequestro cautelativo.

textAlla conquista dell'organizzazione, verso il Social Strike europeo 20:34 Mon 16 Feb by Coalizione dei Laboratori dello Sciopero sociale 0 comments

Obiettivi principali del II atto dello Strike Meeting sono stati: il consolidamento e l'articolazione della coalizione sociale e l'estensione europea del processo dello Sciopero sociale.

textCremona: ora è tempo di unirsi intorno al compagno Emilio ed ai suoi cari 00:21 Mon 02 Feb by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

Noi siamo e saremo vicino ai compagni del CSA Dordoni per la difesa di uno spazio di aggregazione delle lotte sociali, vedi quelle della casa. Altre sono le sedi da chiudere, quelle degli intolleranti, razzisti e xenofobi, di chi aggredisce a sprangate i compagni e con qualche complicità ne esce sempre fuori.

more >>

textDel conflitto sociale in epoca di crisi economica: disoccupati e reddito di cittadinanza Jun 17 by Nesplara 0 comments

Brevi considerazioni sulla necessità di integrare i disoccupati nel movimento dei lavoratori e sull'organizzazione di un movimento di massa per il salario minimo/reddito di cittadinanza

textItalia: la lotta contro la riforma della scuola Jun 17 by Donato Romito 0 comments

Quella dei lavoratori della scuola è una dimostrazione di unità, di coesione e di combattività della categoria che si sta auto-organizzando in ogni scuola per cercare di fermare il progetto autocratico in corso.

imagePer Chi Suona La Crisi Apr 21 by Alternativa Libertaria/FdCA 0 comments

Il governo Renzi risponde a quella che è una richiesta della classe padronale: ridurre i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in nome di una sempre maggiore flessibilità del lavoro che vada di pari passo alla flessibilità del mercato.

textItalia: libera scuola in libero bonus Mar 06 by Donato Romito 0 comments

Dunque, anche il Governo Renzi ha deciso di dare il proprio contributo allo storico progetto di trasformazione ed accelerazione del sistema pubblico di istruzione in un sistema integrato composto di scuole pubbliche ed ex-scuole private, trasformate in "pubbliche" con lo status di scuole paritarie

imageUE: timeo Danaos et dona ferentes Feb 09 by Donato Romito 0 comments

Cogliere l'opportunità e l'utilità di una crepa, di uno spazio politico e sociale che potrebbe aprirsi nel monolite del fiscal compact e dell'economia del debito, per rilanciare le difficili lotte sindacali ed ampliare e sostenere le lotte urbane in tutta Europa, al fine di ricostruire la coscienza di classe necessaria ad una rottura democratica.

more >>

textItalia: rottamazione della scuola pubblica Jul 23 1 comments

Occorrerà ricostruire scuola per scuola l'unità dei mesi scorsi, ri-alimentare fiducia e fermezza nella consapevolezza che questa legge si potrà rendere inapplicabile solo con un'opposizione istituto per istituto.

imageEXPO 2015: nutrire il capitalismo, energie per lo sfruttamento Apr 26 0 comments

1 Maggio manifestazione internazionale a Milano

contro un'altra grande opera inutile,

contro 6 mesi di menzogne e annichilimento dei diritti,

per liberare l'agricoltura dal profitto e dallo spreco

textIl Jobs Act figlio delle linee di ristrutturazione dell'industria in Europa Mar 05 AL/FdCA 0 comments

I recentissimi decreti applicativi del Jobs Act emanati dal governo italiano si aggiungono ad altre legislazioni anti-operaie approvate all'interno dell'Unione Europea (UE). I contratti individuali a tutele crescenti, la ridefinizione del lavoro subordinato, la flessibilità svincolata dalla contrattazione, la monetizzazione dei licenziamenti e dell'espulsione dal ciclo produttivo hanno lo scopo immediato di portare all'irrilevanza il diritto di coalizione dei lavoratori ed il ruolo dell'organizzazione sindacale dentro le fabbriche.

textGenova: Multinazionali a delinquere. Il caso Ericsson Jabil Mar 05 0 comments

Le lotte e l'unità dei lavoratori sono rimaste l'unico strumento per difendere i nostri diritti.

textTrento. Solidarietà ai lavoratori della Sapes. No alle intimidazioni contro gli operai. Mar 04 Trento 1 comments

Negli anni recenti, la gestione padronale si è contraddistinta per intimidazioni ai danni di lavoratori, lavoratrici ed esponenti sindacali, svolgendo una vera e propria azione antisindacale sia nei confronti del diritto di assemblea in fabbrica che del diritto di sciopero.

more >>
© 2005-2015 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]