preferenze utente

cerca nell'archivio del sito Cerca cerca nell'archivio del sito


Search comments

ricerca avanzata

Nuovi eventi

International

nessun evento segnalato nell'ultima settimana

Nettstedets mål

category international | anarkistiske bevegelsen | policy statement author venerdì luglio 08, 2005 02:44author by Anarkismo Editorial Group - Anarkismo Segnalare questo messaggio alla redazione

Hvorfor vi driver dette nettstedet

Les mer om målene dette nettstedet har.

Anarkismo.net er en internasjonal anarko-kommunistisk nyhetstjeneste. Dette er våre mål for dette prosjektet.

Hensikten med dette nettstedet er å:

  1. Innsamle og distribuere nyheter og analyser laget av anarkistiske grupper og individer over hele verden, som er influert av den "plattformistiske", anarko-kommunistiske eller especifistiske (mer eller mindre en latin-amerikansk versjon for plattformisme) tradisjonen innen anarkismen.
  2. Tilrettelegge for vennskapelig debatt og diskusjon mellom anarkister innen denne tradisjonen.
  3. Tilby et sted hvor andre anarkister, sosialister og hvem som helst andre kan lære om denne anarkistiske tradisjonens aktiviteter og synspunkt, og starte en konstruktiv dialog med dem.

Hvorfor vi synes dette er viktig:

Kapitalismen er i dag -mer enn noen gang- organisert som et globalt system. Anarkismen må også være global. Internett kan være et mektig verktøy for å hjelpe oss å organisere oss globalt. Selv om det er et lite steg, tror vi at en internasjonal anarko-kommunistisk nyhetsside kan spille en viktig rolle i denne oppgaven, ved å:

  1. Forbedre kommunikasjonen mellom "plattformistiske" organisasjoner og individer -noe som er et vitalt steg på veien til å oppnå større enhet på internasjonalt nivå.
  2. Vinne mennesker til anarkismen -særlig i steder av verden der bevegelsen er svak eller ikke-eksisterende.
  3. Overbevise mennesker som begjærer sosial forandring om at den type framgangsmåte som er skissert i den "anarkistiske plattformen" er best.
  4. Bistå etableringen av nye anarko-kommunistiske grupper og kollektiver, og oppfordre folk til å bli medlem i de som allerede eksisterer.

This document in English

This document in Castellano

This document in Italiano

This document in Français

This document in Deutsch

This document in Ελληνικά

This document in Português

This document in Türkçe

This document in العربية

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
© 2001-2018 Anarkismo.net. Salvo indicazioni diversi da parte dell'autore di un articolo, tutto il contenuto del sito può essere liberamente utilizzato per fini non commerciali sulla rete ed altrove. Le opinioni espresse negli articoli sono quelle dei contributori degli articoli e non sono necessariamente condivise da Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]