Benutzereinstellungen

Neue Veranstaltungshinweise

Διεθνή

Es wurden keine neuen Veranstaltungshinweise in der letzten Woche veröffentlicht

Kommende Veranstaltungen

Διεθνή | Αναρχικό κίνημα

Keine kommenden Veranstaltungen veröffentlicht

Οι διάφορες μορφές αναρχικής οργάνωσης

category Διεθνή | Αναρχικό κίνημα | Γνώμη / Ανάλυση author Sonntag April 27, 2008 21:38author by Andrew N. Flood - Anarkismo Report this post to the editors

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Greek Translation of Andrew N. Flood’s «The advantages and disadvantages of different forms of anarchist organization».

Παραμένει ένα παλαιό κλισέ ότι οι αναρχικοί είναι ενάντια στην οργάνωση – ειδικά τα ΜΜΕ αγαπούν το να επισημαίνουν μια φανταστική αντίφαση μεταξύ του αναρχισμού και της οργάνωσης. Η πραγματικότητα είναι (μεταξύ άλλων) ότι ο αναρχισμός αποτελεί μια θεωρία της οργάνωσης. Το Α στον κύκλο που συχνά βλέπουμε ζωγραφισμένο με σπρέι στους τοίχους, αντιπροσωπεύει το Α του αναρχισμού μέσα στο Ο (τον κύκλο) της οργάνωσης.

Η σύγχυση αυτή ανακύπτει επειδή οι αναρχικοί επικρίνουν όλες τις μορφές οργάνωσης που λειτουργούν από την κορυφή προς τα κάτω και σε όλους μας αρκετά συχνά μας λένε ότι αυτές είναι οι μόνες μορφές οργάνωσης που μπορούν να υπάρξουν. Είτε με το αφεντικό στον εργασιακό χώρο είτε με τον πολιτικό στη βουλή, εκπαιδευόμαστε για να πιστέψουμε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος ώστε να κάνουμε κάποια πράγματα.

Φυσικά, στις καθημερινές μας συναναστροφές μας με φίλους και συγγενείς δεν οργανώνουμε ποτέ τα πράγματα κατ’ αυτό τον τρόπο. Μπορείτε να φανταστείτε την οργάνωση μιας βραδινής εξόδου όπου ένα άτομο διατάζει τον καθέναν να παραβρεθεί σε ένα ιδιαίτερο μπαρ ή σε έναν συγκεκριμένο κινηματογράφο;

Μορφές αναρχικής οργάνωσης

Δεν υπάρχει καμία παγιωμένη μορφή αναρχικής οργάνωσης. Υπάρχουν, μάλλον, διαφορετικές μορφές που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς λόγους. Αυτό που όλες αυτές οι μορφές έχουν κοινό είναι η επιθυμία του να αποφευχθεί η δημιουργία οποιασδήποτε ιεραρχίας, ενώ, συγχρόνως, να εξασφαλισθεί ότι οι οποιεσδήποτε ανάγκες που είναι να εκπληρωθούν θα εκπληρωθούν.

Άτυπη οργάνωση

Η απλούστερη μορφή οργάνωσης είναι η άτυπη μορφή, όπου μια μικρή ομάδα ανθρώπων θέλει να κάνει κάτι, το συζητά και έπειτα προχωρεί στην υλοποίησή του. Αυτό λειτουργεί αρκετά καλά για τα μικρής κλίμακας και μεμονωμένα σχέδια - ειδικότερα εάν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει επιθυμία το σχέδιο αυτό να έρθει στη δημόσια προσοχή. Το άνοιγμα ενός εγκαταλειμμένου κτιρίου προκειμένου να καταληφθεί είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.

Εντούτοις, δεν συνιστά και την καλύτερη μορφή οργάνωσης για την ανάμειξη αρκετού κόσμου, δηλαδή για εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες ανθρώπων ή την ανάμειξη νέων ανθρώπων, επειδή τα μέλη της υπάρχουσας ομάδας ανθρώπων γνωρίζουν ήδη ο ένας τον άλλο καλά και εκείνοι που δεν είναι στη βασική αυτή ομάδα των φίλων τείνουν να αποκλειστούν (τυχαία ή μη) από αρκετές διαδικασίες λήψης αποφάσεων λόγω του άτυπου αυτού χαρακτήρα. Αυτή η μορφή οργάνωσης ονομάζεται μερικές φορές ομάδα συγγένειας.

Το Δίκτυο

Η μορφή είναι χρήσιμη στην περίπτωση που μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ενδιαφέρεται για ένα κοινό πρόγραμμα και θέλει να είναι σε θέση να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν γρηγορότερα περισσότερους ανθρώπους. Μπορεί να αποτελείται από μια συσπείρωση ομάδων συγγένειας και ομάδων που εργάζονται πάνω σε διάφορα σχέδια ή απλώς να αποτελείται από άτομα. Αποτελεί καλή μορφή οργάνωσης για μια διαμαρτυρία ή κάποιες εκδηλώσεις. Κατά τυπικό τρόπο, θα υπάρξουν μια ή περισσότερες συνελεύσεις που θα καθορίσουν και επαναπροσδιορίσουν ένα σύνολο στόχων και εξουσιοδοτήσεων και παράλληλα με αυτές, αρκετές υπο-ομάδες και άτομα θα εφαρμόσουν στην πράξη αυτές τις εξουσιοδοτήσεις ή θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να εκπληρωθούν οι στόχοι.

Εντούτοις, η ανοικτή φύση αυτής της μορφής οργάνωσης, διευκολύνει τη «διείσδυση» εχθρών, αντιπάλων και διαφόρων άλλων στο δίκτυο. Η έλλειψη σε κάθε τι, εκτός από μια απλή συμφωνία στις βασικές αρχές, σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του χρόνου οι όποιες διαφωνίες μέσα στο δίκτυο μπορούν να αναπτυχθούν τόσο, με αποτέλεσμα να το παραλύσουν ή/και να το αποτρέπουν από το να αναλάβει δράση. Στην Ιρλανδία τα τελευταία χρόνια σε τέτοιου είδους δίκτυα συμπεριλαμβάνονται το δίκτυο Dissent (Διαφωνία), το Dublin Grassroots Network (Δίκτυο Βάσης του Δουβλίνου) και το Grassroots Network Against the War (Δίκτυο Βάσης Ενάντια στον Πόλεμο).

Ομάδες συγκεκριμένων σχεδίων

Αυτές είναι χρήσιμες όταν θέλετε να επιτύχετε κάποιο μεμονωμένο μακροπρόθεσμο στόχο όπως το άνοιγμα ενός βιβλιοπωλείου, τη δημιουργία ενός indymedia ή τη στήριξη ενός κοινωνικού κέντρου όπου μέρος του στόχου είναι το να έρθουν νέοι άνθρωποι στο προσκήνιο. Στην Ιρλανδία το Seomra Spraoi είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.

Προγραμματικές ομάδες

Αυτή είναι μια μορφή όπου οι άνθρωποι συσπειρώνονται γύρω από ένα συμφωνημένο λεπτομερές πρόγραμμα και συγκεκριμένες γραπτές θέσεις. Λόγω της συχνά αρκετά λεπτομερούς συμφωνίας μεταξύ των μελών είναι δυνατό να προέλθει μια μακρόχρονη οργάνωση που να οικοδομήσει αξιοσημείωτες δομές.

Επίσης, θα αποκτήσει ένα κύρος (καλό ή άσχημο) μεταξύ εκείνων που έρχονται σε επαφή μαζί της. Στο εσωτερικό επίπεδο πρέπει να δημιουργήσει ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των μελών της, κάτι που επιτρέπει υψηλό επίπεδο αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

Το μέγιστο πλεονέκτημα μιας τέτοιας μορφής οργάνωσης είναι η δυνατότητά της να υφάνει ένα κοινό νήμα μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων και αγώνων μέσω της συμμετοχής των μελών της σε αυτούς καθώς και μέσω ενός εντύπου που να παρέχει αυτή την πληροφόρηση σε αρκετό κόσμο.

Τα μειονεκτήματα αυτής της μορφής οργάνωσης είναι ότι απαιτείται ένα επίπεδο αφοσίωσης για κάποιον που θέλει να προσχωρήσει σ’ αυτήν καθώς και αρκετό χρόνο για εσωτερικές συζητήσεις ώστε να επιτευχθούν οι συλλογικές συμφωνίες. Λόγω και των δύο αυτών χαρακτηριστικών, σπάνια θα είναι σε θέση να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα χωρίς να απολέσει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Το Workers Solidarity Movement (Κίνημα Εργατικής Αλληλεγγύη) είναι παράδειγμα μιας τέτοιας οργάνωσης, αλλά τα μέλη μας συμμετέχουν ταυτόχρονα και στις άλλες μορφές οργάνωσης που παρουσιάσαμε.

* Δημοσιεύτηκε αρχικά στο δελτίο του Workers Solidarity Movement «Workers Solidarity» («Εργατική Αλληλεγγύη») τεύχος 88, Σεπτέμβρη 2005. Ελληνική μετάφραση «ούτε θεό-ούτε αφέντης», 27 Απρίλη 2008.

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Les victoires de l

Hauptseite

Federasyon’a Çağırıyoruz!

Piştgirîye Daxuyanîya Çapemenî ji bo Êrîşek Hatîye li ser Xanîyê Mezopotamya

Les attaques fascistes ne nous arrêteront pas !

Les victoires de l'avenir naîtront des luttes du passé. Vive la Commune de Paris !

Contra la opresión patriarcal y la explotación capitalista: ¡Ninguna está sola!

100 Years Since the Kronstadt Uprising: To Remember Means to Fight!

El Rei està nu. La deriva autoritària de l’estat espanyol

Agroecology and Organized Anarchism: An Interview With the Anarchist Federation of Rio de Janeiro (FARJ)

Es Ley por la Lucha de Las de Abajo

Covid19 Değil Akp19 Yasakları: 14 Maddede Akp19 Krizi

Declaración conjunta internacionalista por la libertad de las y los presos politicos de la revuelta social de la región chilena

[Perú] Crónica de una vacancia anunciada o disputa interburguesa en Perú

Nigeria and the Hope of the #EndSARS Protests

How Do We Stop a Coup?

Aλληλεγγύη στους 51 αντιφασίστες της Θεσσαλονίκης

No war on China

Women under lockdown all around the world

Solidarity with the Struggle of North American People!

A libertarian socialist view of the capitalist and health crisis in the Americas

Para las Clases Populares del Mundo, Pandemia, Crisis, Todos los Tiempos son de Lucha

كل التضامن مع روج آفا

Nossa Concepção De Feminismo Na Perspectiva Do Anarquismo Organizado

Frente a la Pandemia Capitalista, Solidaridad entre los Pueblos

Corona – how are you?

Διεθνή | Αναρχικό κίνημα | gr

Do 15 Apr, 08:38

browse text browse image

169725092_953790335448585_8254954449907362881_n.jpg imageΓια μια αλληλέγγυα, ... 22:15 Sa 10 Apr by Αναρχοκομμουνιστές από την Puglia 0 comments

Χιλιάδες γυναίκες και άντρες, ενάντια σε κάθε εμπόδιο, υπερνικώντας τη δυσπιστία που διαποτίζει κάθε ήττα, αγωνίζονται για μία καλύτερη ζωή. Ο πεσιμισμός της λογικής αντικαθίσταται από την αισιοδοξία της θέλησης, των αναγκών, της ελπίδας, της αναζήτησης της προσωπικής αξιοπρέπειας.

cit3_1.jpg imageΗ CIT ιδρύθηκε στην Πά ... 19:12 Fr 25 Mai by cnt.es 0 comments

Μετά από δύο χρόνια διεθνών συναντήσεων (στο Μπιλμπάο, το Μιλάνο και τη Φρανκφούρτη) την Κυριακή, 13 Μάη 2018, ιδρύθηκε μια νέα διεθνής αναρχοσυνδικαλιστική και επαναστατική συνδικαλιστική συνομοσπονδία με το όνομα Διεθνής Συνομοσπονδία Εργασίας. Το Συνέδριο, που οργανώθηκε από την USI-AIT, ξεκίνησε την Παρασκευή, 11 και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 13 Μάη, πραγματοποιήθηκε στην ιταλική πόλη Πάρμα, πρώην προπύργιο του αναρχοσυνδικαλισμού κατά την περίοδο της «Rosso Βiennio» («Κόκκινη Βδομάδα») (1919-1921).

eduardo_colombo.jpg imageΚαλό ταξίδι Eduardo Colombo! 19:02 Do 15 Mär by Tomás Ibáñez 0 comments

Ο βετεράνος αναρχικός στοχαστής και αγωνιστής Eduardo Colombo απεβίωσε στις 13 Μαρτίου 2018. O Tomás Ibáñez γράφει λίγα λόγια για εκείνον.

460_0___30_0_0_0_0_0_0_0___10_0_0_0_0_0_banner.jpg imageΣτην ταξική πάλη 20:37 Do 14 Dez by Δίκτυο Ευρωπαϊκών Οργανώσεων Anarkismo 0 comments

Επομένως, πιστεύουμε και γι’ αυτό εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας κοινής κουλτούρας και στρατηγικής στις αντίστοιχες οργανώσεις και το δίκτυό μας, προκειμένου να ενισχυθούν οι κοινωνικοί αγώνες και να δυναμώσει η ταξική πάλη και, ταυτόχρονα, ο οργανωμένος χειραφετητικός αναρχισμός. Στόχος μας είναι η οικοδόμηση ενός διεθνούς δικτύου στην κοινή μας (γεωγραφική) περιοχή το οποίο θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ενάντια στις διαδικασίες που αντιμετωπίζουμε. Με τον εντοπισμό των δυνατοτήτων αγώνα εκ μέρους μας, σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική και μια ισορροπία δυνάμεων πιο ευνοϊκή σε εμάς.

300_0___20_0_0_0_0_0_crane_vampire.jpg imageAnarkismo εύχεται ένα 2016 αλλη... 07:05 Fr 01 Jan by Anarkismo Editorial Group 0 comments

Είμαστε σίγουροι ότι το 2016 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία θα μάθουμε και θα βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ενός νέου κόσμου στις καρδιές μας. Το Anarkismo ελπίζει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει στην προώθηση αυτής της εναλλακτικής λύσης. Ευχαριστούμε τους αναγνώστες μας σε αυτή τη διαδικασία και περιμένουμε τη συμβολή τους. [English] [Castellano] [Italiano] [العَرَبِية] [Português] [中文] [Kurdî] [Türkçe]

images_1.jpg imageΣτην ατομιστική ασ&#... 19:23 Mo 22 Jul by Ερρίκο Μαλατέστα 0 comments

Ερρίκο Μαλατέστα, Όταν χτυπάμε την τωρινή κοινωνία, αντιπαραθέτουμε στην ατομιστική αστική ηθική την ηθική της αλληλεγγύης - Στη μνήμη του Ερρίκο Μαλατέστα ο οποίος πέθανε σαν σήμερα, 22 Ιουλίου, το 1932

460_0___30_0_0_0_0_0_beirut1_f.jpg imageEπιστολή από Συντρό&... 17:51 Di 28 Mai by Filistina 0 comments

Η ομάδα μας είναι μια μικρή ομάδα, ριζοσπαστών, οικολόγων, αναρχικών και φεμινιστριών, και δεν έχουμε κάνει πολλά σε σχέση με τις μεγάλες θυσίες πολλών συντρόφων μας αλλού. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι εκπροσωπούμε πολλούς από τους συντρόφους μας στον αραβικό κόσμο, από το Μαρόκο έως τη Συρία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια διλήμματα όταν επικοινωνούν με τους δυτικούς συντρόφους τους. (Από το A - I n f o s, μετάφραση filistina - Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013)

485474_382909508491021_175925365_n.jpg imageΗ Εργατική Πρωτομα&#... 10:51 Mo 29 Apr by senza classi 0 comments

«Θα’ ρθει μια εποχή που η σιωπή μας θα είναι πιο ισχυρή από τις φωνές που στραγγαλίζετε σήμερα!» Αύγουστος Σπάιζ

affiche_rencontre_inter._st._imier_v.3.jpg imageΔιεθνής Αναρχική Σ&#... 20:13 Mi 15 Feb by Dmitri 0 comments

Όλοι οι ελευθεριακοί από τα διάφορα αναρχικά κινήματα σε όλο τον κόσμο, και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τον αναρχισμό καλούνται να συγκεντρωθούν από τις 8 μέχρι τις 12 Αυγούστου 2012 στο St. Imier στην βουνά του Jura στην Ελβετία.

Ο χώρος του βιβλιοπωλείου και εκδόσεων Freedom όπυο συν imageΣυνέδριο των ευρωπ&#... 12:44 Do 24 Mär by Ευρωπαϊκή Συντονιστική Επιτροπή 0 comments

Το Σαββατοκύριακο 26-27 Φλεβάρη 2011, σύντροφοι που αντιπροσώπευαν αναρχικές οργανώσεις από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Νορβηγία, τη Δανία, την Ιρλανδία και την Ιταλία, συναντήθηκαν στο Λονδίνο. [Deutsch] [English] [Italiano] [Dansk]

more >>

imageΣτην Αλβανία εξέγε&#... Jan 16 by Γιάννης Βολιάτης* 0 comments

Για τους επαναστάτες πάντως, ισχύει πάντοτε η θέση της υπεράσπισης των εξεγέρσεων των από-τα-κάτω ενάντια στους δυνάστες τους, η συμμετοχή σε αυτές με τις δικές τους δυνάμεις, σύμβολα και προτάγματα και η αιώνια προσπάθεια για την ταξική αυτο-συνείδηση των εκμεταλλευόμενων τάξεων, μέσα και από τις εξεγερσιακές διαδικασίες.

imageΜνήμη David Graeber Okt 12 by Αργύρης Αργυριάδης* 0 comments

Στη μνήμη του δημοσιεύω την εισαγωγή από το βιβλίο του Harold Barclay: «Aνθρωπολογία & Αναρχισμός» - Εκδόσεις Σοφίτα. Ο Αναρχικός ανθρωπολόγος Harold Barclay από τον Καναδά μας είχε εμπνεύσει και τους δυο και παρόλο που ο David ήταν μαθητής του Marshall Salins, γνώριζε το έργο του και όπως μου είχε εκμυστηρευθεί, το βιβλίο του Barclay Άνθρωποι χωρίς Δια-κυβέρνηση (People without Government) ήταν αυτό που τον είχε εμπνεύσει να γράψει το δικό του βιβλίο Αποσπάσματα για μια Αναρχική Ανθρωπολογία που έχει μεταφραστεί στα Ελληνικά από τις εκδόσεις Στάσει Εκπίπτοντες. Μα τάχα πρέπει τους νεκρούς αιώνια να θρηνούμε; Όπως έλεγε στο τελευταίο μήνυμα του ένας άλλος Wobbly ο αείμνηστος Joe Hill: Μην θρηνείτε για μένα, ΟΡΓAΝΩΘΕΙΤΕ! Είναι σίγουρο πως και ο David Graeber θα συμφωνούσε.

imageΤι εννοούν οι αναρχ&... Sep 01 by Daniel al-Rashid* 0 comments

Όπως περιγράφει ο Guillaume, η συλλογική εξουσία είναι το αποτέλεσμα της ομοσπονδιοποίησης των ομάδων και ενεργεί για τη διατήρηση και εγγύηση της ομοσπονδιακής σύμβασης. Δεν μετατρέπεται σε κάτι ανώτερο από τις ομοσπονδιακές κοινότητες, όπως αυτό που είναι το κράτος, δηλαδή εξουσία πάνω στην υπάρχουσα κοινωνία. Η κυβέρνηση διαλύεται και μπαίνουμε πραγματικά σε μια κατάσταση «αναρχίας, δηλαδή απουσίας κεντρικής εξουσίας».

imageΑτομικισμός, εξεγε&#... Aug 29 by Tommy Lawson* 0 comments

Ο πλήρης τίτλος είναι "Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στον ατομικισμό, τον εξεγερτισμό και τον εξουσιασμό" - *Δημοσιεύτηκε στις 17 Ιούνη 2020 εδώ: http://www.redblacknotes.com/2020/06/17/the-thin-line-between-individualism-insurrection-and-authoritarianism/?fbclid=IwAR092aUF-PJhbAyb4r_C2xOesFcrG...m7xMw
Μετάφραση: Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης.

imageΠρος υπεράσπιση τω&#... Aug 24 by Dmitri (republish) 0 comments

Εάν θέλουμε να καταργήσουμε τα κράτη στο όνομα της δημοκρατίας, τότε πρέπει επίσης να εγκαταλείψουμε την άνεση και να υποστηρίξουμε τις συγκρούσεις. Εάν θέλουμε οι φονταμενταλιστικές κοσμοθεωρίες (της αριστεράς και της δεξιάς) να χάσουν την αίγλη τους, πρέπει να αγκαλιάσουμε την πολυπλοκότητα. Πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, να διαφωνούμε, να παλεύουμε και να συμφωνούμε τελικά. Μέχρι να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, μέχρι να απελευθερωθούμε από τα κουκούλια μας, θα χρειαζόμαστε πάντα ένα κράτος για να μας προστατεύει.

more >>

imageΓια μια αλληλέγγυα, ... Apr 10 Anarkismo 0 comments

Χιλιάδες γυναίκες και άντρες, ενάντια σε κάθε εμπόδιο, υπερνικώντας τη δυσπιστία που διαποτίζει κάθε ήττα, αγωνίζονται για μία καλύτερη ζωή. Ο πεσιμισμός της λογικής αντικαθίσταται από την αισιοδοξία της θέλησης, των αναγκών, της ελπίδας, της αναζήτησης της προσωπικής αξιοπρέπειας.

imageΣτην ταξική πάλη Dez 14 Anarkismo 0 comments

Επομένως, πιστεύουμε και γι’ αυτό εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας κοινής κουλτούρας και στρατηγικής στις αντίστοιχες οργανώσεις και το δίκτυό μας, προκειμένου να ενισχυθούν οι κοινωνικοί αγώνες και να δυναμώσει η ταξική πάλη και, ταυτόχρονα, ο οργανωμένος χειραφετητικός αναρχισμός. Στόχος μας είναι η οικοδόμηση ενός διεθνούς δικτύου στην κοινή μας (γεωγραφική) περιοχή το οποίο θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ενάντια στις διαδικασίες που αντιμετωπίζουμε. Με τον εντοπισμό των δυνατοτήτων αγώνα εκ μέρους μας, σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική και μια ισορροπία δυνάμεων πιο ευνοϊκή σε εμάς.

imageAnarkismo εύχεται ένα 2016 αλλη... Jan 01 Anarkismo 0 comments

Είμαστε σίγουροι ότι το 2016 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία θα μάθουμε και θα βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ενός νέου κόσμου στις καρδιές μας. Το Anarkismo ελπίζει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει στην προώθηση αυτής της εναλλακτικής λύσης. Ευχαριστούμε τους αναγνώστες μας σε αυτή τη διαδικασία και περιμένουμε τη συμβολή τους. [English] [Castellano] [Italiano] [العَرَبِية] [Português] [中文] [Kurdî] [Türkçe]

imageΣτην ατομιστική ασ&#... Jul 22 0 comments

Ερρίκο Μαλατέστα, Όταν χτυπάμε την τωρινή κοινωνία, αντιπαραθέτουμε στην ατομιστική αστική ηθική την ηθική της αλληλεγγύης - Στη μνήμη του Ερρίκο Μαλατέστα ο οποίος πέθανε σαν σήμερα, 22 Ιουλίου, το 1932

imageEπιστολή από Συντρό&... Mai 28 0 comments

Η ομάδα μας είναι μια μικρή ομάδα, ριζοσπαστών, οικολόγων, αναρχικών και φεμινιστριών, και δεν έχουμε κάνει πολλά σε σχέση με τις μεγάλες θυσίες πολλών συντρόφων μας αλλού. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι εκπροσωπούμε πολλούς από τους συντρόφους μας στον αραβικό κόσμο, από το Μαρόκο έως τη Συρία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια διλήμματα όταν επικοινωνούν με τους δυτικούς συντρόφους τους. (Από το A - I n f o s, μετάφραση filistina - Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013)

more >>
© 2005-2021 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]