user preferences

Διευρυνση ελευθεριακών εκδόσεων Κουρσάλ

category Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος | Αναρχικό κίνημα | Ανακοίνωση Τύπου author Wednesday November 12, 2014 19:27author by Dmitri (republishing) - MACG (personal capacity) Report this post to the editors

Οι Συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ δημιουργήθηκαν το 2012. Πήραν το όνομά τους από τον πρώτο πλωτό κινηματογράφο που λειτουργούσε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την περίοδο του μεσοπολέμου και από τον τίτλο του φιλμ του Ν. Θεοδοσίου (2006) για τη ζωή του γνωστού αγωνιστή συμβόλου της εξέγερσης της Θεσσαλονίκης το 1936, Μπαρμπα-Γιάννη Ταμτάκου. Εμείς επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα Κουρσάλ για το εκδοτικό μας εγχείρημα ως μια υπενθύμιση μιας άλλης Θεσσαλονίκης, πολυεθνικής και αγωνιστικής.
1_1.jpg

Ανακοίνωση διεύρυνσης ελευθεριακών εκδόσεων ΚΟΥΡΣΑΛ

Οι Συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ δημιουργήθηκαν το 2012. Πήραν το όνομά τους από τον πρώτο πλωτό κινηματογράφο που λειτουργούσε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την περίοδο του μεσοπολέμου και από τον τίτλο του φιλμ του Ν. Θεοδοσίου (2006) για τη ζωή του γνωστού αγωνιστή συμβόλου της εξέγερσης της Θεσσαλονίκης το 1936, Μπαρμπα-Γιάννη Ταμτάκου. Εμείς επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα Κουρσάλ για το εκδοτικό μας εγχείρημα ως μια υπενθύμιση μιας άλλης Θεσσαλονίκης, πολυεθνικής και αγωνιστικής.

Στόχος των εκδόσεων ήταν η κυκλοφορία βιβλίων (όχι απαραίτητα αμιγώς πολιτικών) που θα ήταν φορείς της ελευθεριακής κουλτούρας. Βιβλία πολιτικά, ιστορικά, λογοτεχνικά και ποιητικά που θα συμμετείχαν στον διαρκή έντυπο διάλογο στους κόλπους του κινήματος.

Σήμερα, κλείνοντας δύο έτη λειτουργίας των εκδόσεων, μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση. Το Κουρσάλ έχει εκδόσει μέχρι σήμερα δύο βιβλία: το "Ταξίδι στο Παρελθόν" του Ισπανού συντρόφου Abel Paz, το οποίο αποτελεί καταγραφή των αναμνήσεών του για την Ισπανική Επανάσταση και την αυτοβιογραφία του αναρχικού Bartolomeo Vanzetti που εκτελέστηκε από το αμερικανικό κράτος, με τίτλο" Η ιστορία μιας προλεταριακής ζωής". Έχουν κυκλοφορήσει, επίσης, δύο τεύχη της πολιτικής επιθεώρησης "Κοινωνικός Αναρχισμός" που αποτελεί την πολιτική έκφραση των εκδόσεων. Το τρίτο τεύχος αναμένουμε να κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες.

Σε πολιτικό επίπεδο, κρίνουμε ότι οι εκδόσεις, σε αυτή την πρώτη περίοδο λειτουργίας τους, ήταν πετυχημένες. Εξέδωσαν, στο μέτρο του δυνατού, βιβλία που στόχευαν είτε στην αναπαραγωγή της ιστορική μνήμης του κινήματος είτε στο άνοιγμα ενός διάλογου γύρω από σημαντικά πολιτικά ζητήματα.

Από την άλλη, η αρχική μας επιδίωξη το εγχείρημα να είναι συνεταιριστικό, δηλαδή οι άνθρωποι που εργάζονται για τις μεταφράσεις, τις επιμέλειες, τη σελιδοποίηση, τη διανομή, το στήσιμο των βιβλίων και όλες τις άλλες απαραίτητες δουλειές να αμείβονται, απέτυχε. Δεν κατέστη ποτέ εφικτό κανένα από τα αρχικά μέλη του συνεταιριστικού εγχειρήματος να πληρωθεί για τις ώρες που όλοι αφιερώσαμε σε αυτό.

Πριν το καλοκαίρι, μας έγινε σαφές ότι ήταν αναγκαίο το εγχείρημα του Κουρσάλ να διευρυνθεί και να ενταχθούν σε αυτό και νέοι σύντροφοι. Επιθυμούσαμε το Κουρσάλ να ανασυγκροτηθεί από σχήμα συνεταιριστικού χαρακτήρα σε κινηματικό εγχείρημα. Σε αυτή την πολιτική μας επιθυμία, η παραπάνω “αποτυχία”, το γεγονός, δηλαδή, ότι οι εκδόσεις δεν υπήρξαν ουσιαστικά ποτέ συνεταιριστικές (με την έννοια του βιοπορισμού), μας διευκόλυνε, εξαφανίζοντας μία σειρά ζητημάτων που θα προέκυπταν κατά τη διαδικασία διεύρυνσης.

Έτσι, προχωρήσαμε στην ανασυγκρότηση των εκδόσεων, την οποία κρίναμε ως πολιτικά ορθή, και από τον Σεπτέμβριο και μετά όλοι οι σύντροφοι που συμμετέχουν στην Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης είναι και μέλη των εκδόσεων Κουρσάλ.

Το Κουρσάλ, έτσι, χάνει τον συνεταιριστικό του χαρακτήρα – τον οποίο στην πραγματικότητα ποτέ δεν απέκτησε – και μετασχηματίζεται σε ένα κινηματικό εγχείρημα, συνδεδεμένο με την Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης, το οποίο διατηρεί την αυτονομία του σε όλα τα πεδία της εκδοτικής δραστηριότητας, υπάγεται όμως στις βασικές πολιτικές κι ιδεολογικές κατευθύνσεις της Ε.Π.Θ.

Η σύνδεση του Κουρσαλ με την Ε.Π.Θ. δεν ισοδυναμεί με πλήρη πολιτικό έλεγχο από την αυτή και με την έκδοση βιβλίων στενού ιδεολογικού και πολιτικού χαρακτήρα, όπως συχνά βλέπουμε να συμβαίνει στην αριστερά. Οι ελευθεριακές εκδόσεις μπορούν και πρέπει να παρεμβαίνουν σε ένα ευρύ φάσμα που απλώνεται από την ιδεολογία, την ιστορία, την πολιτική θεωρία μέχρι τη λογοτεχνία, την ποίηση, τα κόμικς, κλπ. Οφείλουν να συμβάλουν στην προώθηση της ελευθεριακής κουλτούρας που βασίζεται στον σεβασμό της διαφορετικότητας με ορίζοντα πάντα την επαναστατική αλλαγή των ανθρώπινων σχέσεων. Η πλήρης ιδεολογική συμφωνία ή ο αμιγώς πολιτικός χαρακτήρας του περιεχομένου των βιβλίων που θα εκδίδουμε δεν είναι απαραίτητα.

Ως εκ τούτου, το όνομα των εκδόσεων αλλάζει από «Συνεργατικές Εκδόσεις Κουρσάλ» σε «Ελευθεριακές Εκδόσεις Κουρσάλ».

Ανάλογη πορεία θα ακολουθήσει και η πολιτική επιθεώρηση "Κοινωνικός Αναρχισμός". Ο "Κοινωνικός Αναρχισμός" εκδίδεται υπό την σκέπη του Κουρσάλ, αλλά ήταν και θα συνεχίσει να είναι ανεξάρτητη πολιτική διαδικασία, με ανεξάρτητη συνέλευση, μέλη της οποίας ήταν και θα είναι άτομα που δεν συμμετέχουν στο Κουρσάλ. Σκοπός του περιοδικού δεν είναι η αποτύπωση των θέσεων των μελών του Κουρσάλ ή της Ελευθεριακής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης, αλλά η ζύμωση και ο διάλογος μέσα στον χώρο που σχηματικά ονομάζουμε “Κοινωνικός Αναρχισμός”. Αυτός είναι ο λόγος που, τόσο σταθεροί συνεργάτες του περιοδικού όσο και σύντροφοι που μας βοήθησαν σε κάποιο τεύχος, δεν υιοθετούν απαραίτητα μία ταυτόσημη με εμάς πολιτική αντίληψη, αλλά και ο λόγος που στις σελίδες του "Κοινωνικού Αναρχισμού" μπορεί να βρει κανείς και άρθρα που διαφοροποιούνται πολιτικά από το πλαίσιο που θέτουν τα μέλη της Σ.Ο. του περιοδικού. Έτσι, η Σ.Ο. ομάδα του "Κοινωνικού Αναρχισμού" θα διευρυνθεί τόσο με τα νέα μέλη του Κουρσάλ όσο και με συντρόφους που δεν συμμετέχουν στο εγχείρημα, ελπίζοντας ότι η βάση διαλόγου και ζύμωσης θα διευρυνθεί, η πολιτική συζήτηση θα βαθύνει και το πολιτικό αποτέλεσμα θα είναι θετικό για τις εκδόσεις, το περιοδικό και το κίνημα. Η διεύρυνση του σχήματος του "Κοινωνικού Αναρχισμού" στοχεύει στην εμβάθυνση των χαρακτηριστικών του ούτως ώστε να γίνει τόσο πεδίο διαλόγου στο εσωτερικό του ρεύματος του κοινωνικού αναρχισμού, όσο και όχημα για την προώθηση του ελευθεριακού λόγου, θεωρίας και κουλτούρας σε ευρύτερα ακροατήρια.

Εμείς, από μεριάς μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους μας ενίσχυσαν τα τελευταία δύο χρόνια και ελπίζουμε ότι οι καινούριες δουλειές του Κουρσάλ θα αποτυπώνουν αυτό το πλάτεμα των πολιτικών διαδικασιών των εκδόσεων και του περιοδικού.

Συντροφικά,

Η πολιτική συνέλευση των Ελευθεριακών Εκδόσεων Κουρσάλ

Related Link: http://libertasalonica.wordpress.com

2.jpg

This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
George Floyd: one death too many in the “land of the free”
© 2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]