Benutzereinstellungen

Neue Veranstaltungshinweise

North Africa

Es wurden keine neuen Veranstaltungshinweise in der letzten Woche veröffentlicht

Kommende Veranstaltungen

North Africa | Community struggles

Keine kommenden Veranstaltungen veröffentlicht

Egypt: Samospráva v Port Saidu a dělnické boje

category north africa | community struggles | non-anarchist press author Mittwoch Mai 08, 2013 02:03author by Corrispondente Infoaut - Infoaut Report this post to the editors

Ve městě Port Said se odehrává bezprecedentní situace – kompletní samospráva, odmítnutí všeho, co představuje autoritu. To je stav, který se hlavní aktéři současných egyptských bojů – pracující – snaží reprodukovat rovněž v jiných městech.
Port Said je nyní úplně v rukou lidu. U vstupu do města, na místě starých policejních zátarasů, se nachází kontrolní stanoviště, jehož posádku tvoří místní obyvatelé, povětšinou stávkující dělníci, kteří si říkají „lidová policie“. Totéž platí pro dopravu – již zde nejsou dopravní fízlové, ale mladí muži, studenti a dělníci, [Italiano]
portsaid1.jpg


Egypt: Samospráva v Port Saidu a dělnické boje


Ve městě Port Said se odehrává bezprecedentní situace – kompletní samospráva, odmítnutí všeho, co představuje autoritu. To je stav, který se hlavní aktéři současných egyptských bojů – pracující – snaží reprodukovat rovněž v jiných městech.

Port Said je nyní úplně v rukou lidu. U vstupu do města, na místě starých policejních zátarasů, se nachází kontrolní stanoviště, jehož posádku tvoří místní obyvatelé, povětšinou stávkující dělníci, kteří si říkají „lidová policie“. Totéž platí pro dopravu – již zde nejsou dopravní fízlové, ale mladí muži, studenti a dělníci, kteří sami spravují městskou dopravu.

Občanská neposlušnost – město převážně charakterizuje celkové odmítnutí Mursího vlády ve všech podobách. To vše vyústilo v to, že se jeho obyvatelé zbavili policie, odmítají práci a vládní vzdělávací systém.

Co se „bezpečnosti“ týká, ulice jsou pod samosprávou bezpečnější než kdykoli předtím. Po pouličních protestech, lidovém hněvu po vynesení jednadvaceti rozsudků smrti spojených s masakrem v Port Saidu a čtyřiceti obětech následných střetů, byla policie minulý týden donucena akceptovat fakt, že přenechá kontrolu nad městem lidu.

Mursího vláda souhlasila s odvoláním policie s ohledem na nevyvratitelné televizní záběry ukazující policisty, jak chladnokrevně střílí a zabíjejí demonstranty, ale rovněž z přesvědčení, že samospráva města nemůže nikdy fungovat a že tudíž Port Said dříve či později poprosí o vládní intervenci, která by potlačila v budoucnu pravděpodobně propuknuvší výtržnosti. Skutečnost je naopak zcela odlišná a ukazuje, že město je bez „pořádkových sil“ bezpečnější a mnohem živější.

Existuje rovněž tichá dohoda, která povoluje armádě (která je lidmi respektovanější, protože je tradičně méně svázaná s režimem než policie, která je služkou tajných služeb), aby dohlížela na klíčové body ve městě, avšak bez jakékoliv pravomoci zasáhnout.

Realita je tudíž následující – vojáci bez pravomocí dozírají na klíčové body jako je budova soudu a veledůležitý městský přístav (kde momentálně probíhá stávka) a „lidová policie“ se stará o bezpečnost města. Zavržení všeho, co představuje autoritu, lze vidět i v odmítnutí platit vládou nařízené daně a poplatky za komunální služby, a v odmítání jakékoliv komunikace s vládními institucemi, ať už centrálními či místními.

Přerušení debaty s centrální vládou a samospráva prostředků a způsobů produkce mění zkušenost z Port Saidu v bezprecedentní realitu a pokus o nový druh života, výroby a bytí.

Továrny jsou zavřené, námořní obchod je zablokovaný, produkuje se jen to, co je nezbytné a pouze základní služby zůstávají v provozu.

Peče se chléb a obchody s potravinami, nemocnice a lékárny zůstávají otevřené. Jsou to dělníci, kteří v každé továrně rozhodují o tom, jestli pokračovat ve výrobě či nikoli a odpověď je v tomto okamžiku všeobecné NE. Nejprve spravedlnost, nejprve dovršení revoluce – až poté se produkce znovu rozběhne.

Nová forma samosprávy se též zkouší ve školách. Školy zůstaly otevřeny, ale rodiny v Port Saidu odmítají posílat své děti do vládních škol. V tuto chvíli se učitelé a lidové výbory snaží zorganizovat lidovou školu na hlavním náměstí – přejmenovaného na Port Saidský Tahrir – kde by rádi vyučovali vedle školních předmětů i předměty věnující se například sociální spravedlnosti a hodnotám egyptské revoluce.

Je to situace, která se některým zdála nemožná. Dříve, když jsme na webu infoaut.org mluvili o Port Saidu, dívali jsme se na události jiným pohledem. Avšak po rozsudku smrti vůči 21 lidem obviněných v souvislosti s masakrem na port-saidském fotbalovém stadionu, se v tomto dříve se vší pravděpodobností velmi tradicionalistickém městě utvořilo nové všelidové vědomí. Těch 21 odsouzených byli ve skutečnosti mladí lidé, převážně studenti, kdežto zodpovědnost za krveprolití leží na politických kruzích. Rozsudek je spíše než čímkoli jiným jen pouhou úlitbou těm, co se domáhali spravedlnosti. Nikdo z obviněných nebyl z řad policie nebo státu a tajných služeb. Obyvatelé Port Saidu tento „vzkaz“ pochopili, a jakmile byly vyneseny rozsudky smrti, propukly obrovské protesty, jež měly za následek smrt přibližně 40 demonstrantů, z nichž někteří vlastně zemřeli během pohřbu jiných obětí pouličních střetů. To vedlo k počátku stávky a občanské neposlušnosti.

Takový stav věcí bychom si ani my nikdy nebyli schopní představit, pokud bychom ji neviděli na vlastní oči.

Vztek původně zrozený z touhy po spravedlnosti vůči rozsudkům smrti a ze smrti následujících 40 obětí, se ale poté rozrostl a přetavil v politický vztek. Silná účast dělníků a rostoucí uvědomění mezi obyvateli Port Saidu, to bylo to, co přetvořilo tento protest do boje, který je zcela novou unikátní realitou a nyní ohrožuje Mursího vládu. Je to boj, který by, pokud by se rozšířil do dalších měst, opravdu mohl ochromit režim.

Už se nedožadují – jak tomu bylo před týdnem, aby byly odvolány tresty vynesené vůči obyvatelům Port Saidu za zločiny, které spáchal režim. Nyní žádají spravedlnost pro všechny oběti revoluce. Nyní volají po pádu režimu.

V pondělí 25. února 2013 se v ulicích Port Saidu uskutečnila velká demonstrace – nezávislé dělnické odbory, studenti, revoluční hnutí, všichni se vydali do ulic. Mnozí přijeli z Káhiry, aby ukázali svou solidaritu s bojujícími dělníky a celým městem. Ulicemi města táhl obrovský pochod, který vyzýval k zahájení generální stávky po celé zemi.

Mezitím jiná egyptská města byla v posledních týdnech svědky rozsáhlých stávek – v Mahalle, Mansuře a Suezu dělníci v mnoha továrnách nepracují již celé týdny. Stovky lidí po celé zemi vyrazily do ulic s požadavkem na generální stávku, mnoho škol a univerzit oznámilo generální stávku v blízké době. Ve stávce je mnoho pracujících a rozličných sociálních sektorů, které na rozdíl od toho, co se děje v Port Saidu, nejsou schopni – prozatím – tyto stávky a boje rozšířit.

Nevíme, jak dlouho tato zkušenost, která vešla ve známost jako „Egyptská Pařížská komuna“, bude trvat. Jistěže je těžké pokračovat v boji jako je tento za situace, kdy centrální moc může odříznout dodávky vody a elektřiny. Pokud to ještě neudělala, tak jen ze strachu z ještě většího výbuchu hněvu. Mimoto pokračování dělnických stávek je pevně spojeno s možnostmi jejich rozšíření do dalších měst.

Původně obyvatelé Port Saidu oznámili, že mají v úmyslu pokračovat ve stávce až do 9. března, což byl následující den po dni, kdy mělo dojít k potvrzení 21 rozsudků smrti. V současnosti je budoucnost díky akcím pracujících neurčitá, avšak bezpochyby má velký potenciál.

V tomto čase existuje mnoho překážek, ale rostoucí uvědomění prostupující obyvatelstvem (tedy ne pouze dělníky), praxe, jenž se staví proti režimu, samospráva, to všechno jsou elementy, které, zdá se, poskytují pozitivní vyhlídky pro tyto boje.


Překlad: TŘÍDNÍ VÁLKA

Verwandter Link: http://www.autistici.org/tridnivalka/egypt-samosprava-v-port-saidu-a-delnicke-boje/
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
George Floyd: one death too many in the “land of the free”

North Africa | Community struggles | en

Do 29 Okt, 18:49

browse text browse image

morsiout.jpg imageThe Egyptian streets are stronger than the polling booths 18:46 Fr 05 Jul by Alternative libertaire 0 comments

Two and a half years after the ousting of Hosni Mubarak, the Egyptian streets have spoken again. Mohamed Morsi has been ousted after a one-year reign and four days of demonstrations on an unprecedented scale in the history of the country. The Egyptians have reminded the world that an election is not a blank cheque which leaves representatives free from all constraint. [Français] [Castellano] [Italiano] [Ελληνικά ]

A year of popular uprising in Morocco imageMorocco: A January of revolt and repression for the new government 18:53 Mi 15 Feb by Equipo de Trabajo para el Norte de África 0 comments

The struggles of the Moroccan people have continued with force during the month of January. Labour struggles, peasant struggles, the unemployed, the Amazigh [Berber] movement, the struggle in support of political prisoners and against the impunity of the dictatorship, all over Morocco, people are expressing their unease over the situation and the need for profound, real change. The February 20 Movement is demonstrating in the streets and preparing the first anniversary. [Castellano]

cgtna.jpg imageTunis: International meeting on the struggles 19:12 Fr 14 Okt by CGT Norte de África 0 comments

An international meeting was held in Tunis from 30 September to 2 October in which the CGT participated. The meeting was organized by Tunisian comrades from the Popular Liberation Front of Tunisia. [Castellano]

Monumento a Mohamed Bouazizi en Sidi Bouzid imageThe unemployed movement in Tunisia: an unstoppable process 17:25 Mo 25 Apr by Mouatamid 0 comments

Young people have been at the forefront of the revolution. Mohamed Bouazizi, whose death sparked off the revolt, was one of those educated young people who were rotting in villages with no prospect for the future. But these young people today are organizing themselves. More than 100 local branches of the Union have been created since February, when it was legalized, and so far it has gathered 45,000 members, male and female. [Castellano]

tuezmarzo2011_095.jpg imageIn the heart of Tunisia. Thala: the occupied police station 04:45 So 24 Apr by M.H. 0 comments

The second instalment of a series of reports from a couple of CGT members visiting Tunisia. Here, the author visits the town of Thala in northwestern Tunisia, a town where the people's protests led to the town's police taking to their heels. [Castellano]

tunisia_protest_che_guevara_.jpg image[Tunisia] The Committees to Safeguard the Revolution - the example of Bizerte 22:31 Do 21 Apr by Mouatamid 0 comments

Since 14th January numerous committees to safeguard the revolution have been set up in many places throughout the country, with a variety of forms, constitutions and functions. This report is of a meeting with the Bizerte committee and gives an excellent idea of the work they are doing. [Castellano]

benalicharge.jpg imageThe voice from the streets is clear: the revolution in Tunisia has just begun 21:08 Do 21 Apr by Mouatamid and M.H. 0 comments

Avenue Habib Bourguiba is a hive of activity. The hum of debate rebounds on all sides. From the steps outside the Municipal Theatre, the megaphone is passed from hand to hand. People talking, shouting, freely stating that the revolution must go on. Ben Ali has not gone away: his political police, though hidden, is still at work, his web of corruption is still in place, his people from the Constitutional Democratic Rally (RCD) are still there, though today mixed in with various political parties and are preparing for the right moment to return to power, which they never really left. [Castellano]

egyptemoubarakdegage.jpeg imageSupport to the Egyptian men and women repressed by the police! 21:49 Do 03 Feb by Alternative Libertaire 0 comments

Long live the struggle of the Egyptian people!
Stop the massacre of those who are fighting for their freedom!
Mubarak out! The NDP out!

0129_egip2_ml.jpg imageTunisia, Egypt, Algeria, Jordan, Yemen... 22:10 Mi 02 Feb by Alternative Libertaire 0 comments

The wave of protests which began in Sidi Bouzid on 17 December continues to grow. Sparked off by a gesture of despair by Mohamed Bouazizi, it is giving hope for a better world to millions of people in a growing number of Arab countries. After the riots in Algeria and Libya earlier this month, now is the turn of Egypt, Jordan and Yemen to see extensive social movements... [Français]

tunisia2_1.jpg imageTunisia: the revolution is not over 05:56 Do 20 Jan by Libertarian communist organizations 0 comments

Our organizations affirm their full solidarity with the struggle of the Tunisian people for freedom and social justice and our support for militant anti-capitalist Tunisians. We condemn the attitude of the Western States and more generally their political classes, both right-wing and social democratic, who have always actively supported the authoritarian power of Ben Ali. [Français]

more >>

imageWhat kind of democracy for the Arab world? Mär 15 by José Antonio Gutiérrez D. 2 comments

Reflections on the significance of the current Arab revolts and their implications for revolutionary theory, particularly with regard to the debate on democracy and popular power. [Castellano] [العربية] [Catalŕ] [Ελληνικά] [Italiano]

imageThe protests in North Africa: What's happening? Jan 14 by Manu García 0 comments

The protests against the high cost of living, unemployment and corruption have been growing since the end of the year throughout North Africa, spreading through both Tunisia and Algeria in more and more cities and involving more social sectors, to the extent that the situation in both countries has become extremely unstable - much to the concern of the United States and the European Union... [Castellano] [Deutsch]

imageThe Egyptian streets are stronger than the polling booths Jul 05 AL 0 comments

Two and a half years after the ousting of Hosni Mubarak, the Egyptian streets have spoken again. Mohamed Morsi has been ousted after a one-year reign and four days of demonstrations on an unprecedented scale in the history of the country. The Egyptians have reminded the world that an election is not a blank cheque which leaves representatives free from all constraint. [Français] [Castellano] [Italiano] [Ελληνικά ]

imageSupport to the Egyptian men and women repressed by the police! Feb 03 AL 0 comments

Long live the struggle of the Egyptian people!
Stop the massacre of those who are fighting for their freedom!
Mubarak out! The NDP out!

imageTunisia, Egypt, Algeria, Jordan, Yemen... Feb 02 International Secretariat 0 comments

The wave of protests which began in Sidi Bouzid on 17 December continues to grow. Sparked off by a gesture of despair by Mohamed Bouazizi, it is giving hope for a better world to millions of people in a growing number of Arab countries. After the riots in Algeria and Libya earlier this month, now is the turn of Egypt, Jordan and Yemen to see extensive social movements... [Français]

imageTunisia: the revolution is not over Jan 20 Anarkismo 0 comments

Our organizations affirm their full solidarity with the struggle of the Tunisian people for freedom and social justice and our support for militant anti-capitalist Tunisians. We condemn the attitude of the Western States and more generally their political classes, both right-wing and social democratic, who have always actively supported the authoritarian power of Ben Ali. [Français]

© 2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]