Benutzereinstellungen

Neue Veranstaltungshinweise

North Africa

Es wurden keine neuen Veranstaltungshinweise in der letzten Woche verffentlicht

Kommende Veranstaltungen

North Africa | Community struggles

Keine kommenden Veranstaltungen verffentlicht

Egypt: Samosprva v Port Saidu a dělnick boje

category north africa | community struggles | non-anarchist press author Mittwoch Mai 08, 2013 02:03author by Corrispondente Infoaut - Infoaut Report this post to the editors

Ve městě Port Said se odehrv bezprecedentn situace kompletn samosprva, odmtnut veho, co představuje autoritu. To je stav, kter se hlavn aktři současnch egyptskch bojů pracujc sna reprodukovat rovně v jinch městech.
Port Said je nyn plně v rukou lidu. U vstupu do města, na mstě starch policejnch ztarasů, se nachz kontroln stanovitě, jeho posdku tvoř mstn obyvatel, povětinou stvkujc dělnci, kteř si řkaj lidov policie. Tot plat pro dopravu ji zde nejsou dopravn fzlov, ale mlad mui, studenti a dělnci, [Italiano]
portsaid1.jpg


Egypt: Samosprva v Port Saidu a dělnick boje


Ve městě Port Said se odehrv bezprecedentn situace kompletn samosprva, odmtnut veho, co představuje autoritu. To je stav, kter se hlavn aktři současnch egyptskch bojů pracujc sna reprodukovat rovně v jinch městech.

Port Said je nyn plně v rukou lidu. U vstupu do města, na mstě starch policejnch ztarasů, se nachz kontroln stanovitě, jeho posdku tvoř mstn obyvatel, povětinou stvkujc dělnci, kteř si řkaj lidov policie. Tot plat pro dopravu ji zde nejsou dopravn fzlov, ale mlad mui, studenti a dělnci, kteř sami spravuj městskou dopravu.

Občansk neposlunost město převně charakterizuje celkov odmtnut Mursho vldy ve vech podobch. To ve vystilo v to, e se jeho obyvatel zbavili policie, odmtaj prci a vldn vzdělvac systm.

Co se bezpečnosti tk, ulice jsou pod samosprvou bezpečněj ne kdykoli předtm. Po pouličnch protestech, lidovm hněvu po vynesen jednadvaceti rozsudků smrti spojench s masakrem v Port Saidu a čtyřiceti obětech nslednch střetů, byla policie minul tden donucena akceptovat fakt, e přenech kontrolu nad městem lidu.

Mursho vlda souhlasila s odvolnm policie s ohledem na nevyvratiteln televizn zběry ukazujc policisty, jak chladnokrevně střl a zabjej demonstranty, ale rovně z přesvědčen, e samosprva města nemůe nikdy fungovat a e tud Port Said dřve či později popros o vldn intervenci, kter by potlačila v budoucnu pravděpodobně propuknuv vtrnosti. Skutečnost je naopak zcela odlin a ukazuje, e město je bez pořdkovch sil bezpečněj a mnohem ivěj.

Existuje rovně tich dohoda, kter povoluje armdě (kter je lidmi respektovaněj, protoe je tradičně mně svzan s reimem ne policie, kter je slukou tajnch slueb), aby dohlela na klčov body ve městě, avak bez jakkoliv pravomoci zashnout.

Realita je tud nsledujc vojci bez pravomoc dozraj na klčov body jako je budova soudu a veledůleit městsk přstav (kde momentlně probh stvka) a lidov policie se star o bezpečnost města. Zavren veho, co představuje autoritu, lze vidět i v odmtnut platit vldou nařzen daně a poplatky za komunln sluby, a v odmtn jakkoliv komunikace s vldnmi institucemi, ať u centrlnmi či mstnmi.

Přeruen debaty s centrln vldou a samosprva prostředků a způsobů produkce měn zkuenost z Port Saidu v bezprecedentn realitu a pokus o nov druh ivota, vroby a byt.

Tovrny jsou zavřen, nmořn obchod je zablokovan, produkuje se jen to, co je nezbytn a pouze zkladn sluby zůstvaj v provozu.

Peče se chlb a obchody s potravinami, nemocnice a lkrny zůstvaj otevřen. Jsou to dělnci, kteř v kad tovrně rozhoduj o tom, jestli pokračovat ve vrobě či nikoli a odpověď je v tomto okamiku veobecn NE. Nejprve spravedlnost, nejprve dovren revoluce a pot se produkce znovu rozběhne.

Nov forma samosprvy se t zkou ve kolch. koly zůstaly otevřeny, ale rodiny v Port Saidu odmtaj poslat sv děti do vldnch kol. V tuto chvli se učitel a lidov vbory sna zorganizovat lidovou kolu na hlavnm nměst přejmenovanho na Port Saidsk Tahrir kde by rdi vyučovali vedle kolnch předmětů i předměty věnujc se napřklad sociln spravedlnosti a hodnotm egyptsk revoluce.

Je to situace, kter se některm zdla nemon. Dřve, kdy jsme na webu infoaut.org mluvili o Port Saidu, dvali jsme se na udlosti jinm pohledem. Avak po rozsudku smrti vůči 21 lidem obviněnch v souvislosti s masakrem na port-saidskm fotbalovm stadionu, se v tomto dřve se v pravděpodobnost velmi tradicionalistickm městě utvořilo nov velidov vědom. Těch 21 odsouzench byli ve skutečnosti mlad lid, převně studenti, kdeto zodpovědnost za krveprolit le na politickch kruzch. Rozsudek je spe ne čmkoli jinm jen pouhou litbou těm, co se domhali spravedlnosti. Nikdo z obviněnch nebyl z řad policie nebo sttu a tajnch slueb. Obyvatel Port Saidu tento vzkaz pochopili, a jakmile byly vyneseny rozsudky smrti, propukly obrovsk protesty, je měly za nsledek smrt přiblině 40 demonstrantů, z nich někteř vlastně zemřeli během pohřbu jinch obět pouličnch střetů. To vedlo k počtku stvky a občansk neposlunosti.

Takov stav věc bychom si ani my nikdy nebyli schopn představit, pokud bychom ji neviděli na vlastn oči.

Vztek původně zrozen z touhy po spravedlnosti vůči rozsudkům smrti a ze smrti nsledujcch 40 obět, se ale pot rozrostl a přetavil v politick vztek. Siln čast dělnků a rostouc uvědoměn mezi obyvateli Port Saidu, to bylo to, co přetvořilo tento protest do boje, kter je zcela novou uniktn realitou a nyn ohrouje Mursho vldu. Je to boj, kter by, pokud by se rozřil do dalch měst, opravdu mohl ochromit reim.

U se nedoaduj jak tomu bylo před tdnem, aby byly odvolny tresty vynesen vůči obyvatelům Port Saidu za zločiny, kter spchal reim. Nyn daj spravedlnost pro vechny oběti revoluce. Nyn volaj po pdu reimu.

V ponděl 25. nora 2013 se v ulicch Port Saidu uskutečnila velk demonstrace nezvisl dělnick odbory, studenti, revolučn hnut, vichni se vydali do ulic. Mnoz přijeli z Khiry, aby ukzali svou solidaritu s bojujcmi dělnky a celm městem. Ulicemi města thl obrovsk pochod, kter vyzval k zahjen generln stvky po cel zemi.

Mezitm jin egyptsk města byla v poslednch tdnech svědky rozshlch stvek v Mahalle, Mansuře a Suezu dělnci v mnoha tovrnch nepracuj ji cel tdny. Stovky lid po cel zemi vyrazily do ulic s poadavkem na generln stvku, mnoho kol a univerzit oznmilo generln stvku v blzk době. Ve stvce je mnoho pracujcch a rozličnch socilnch sektorů, kter na rozdl od toho, co se děje v Port Saidu, nejsou schopni prozatm tyto stvky a boje rozřit.

Nevme, jak dlouho tato zkuenost, kter vela ve znmost jako Egyptsk Pařsk komuna, bude trvat. Jistěe je těk pokračovat v boji jako je tento za situace, kdy centrln moc můe odřznout dodvky vody a elektřiny. Pokud to jetě neudělala, tak jen ze strachu z jetě větho vbuchu hněvu. Mimoto pokračovn dělnickch stvek je pevně spojeno s monostmi jejich rozřen do dalch měst.

Původně obyvatel Port Saidu oznmili, e maj v myslu pokračovat ve stvce a do 9. března, co byl nsledujc den po dni, kdy mělo dojt k potvrzen 21 rozsudků smrti. V současnosti je budoucnost dky akcm pracujcch neurčit, avak bezpochyby m velk potencil.

V tomto čase existuje mnoho překek, ale rostouc uvědoměn prostupujc obyvatelstvem (tedy ne pouze dělnky), praxe, jen se stav proti reimu, samosprva, to vechno jsou elementy, kter, zd se, poskytuj pozitivn vyhldky pro tyto boje.


Překlad: TŘDN VLKA

Verwandter Link: http://www.autistici.org/tridnivalka/egypt-samosprava-v-port-saidu-a-delnicke-boje/
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Neste 8 de Maro, levantamos mais uma vez a nossa voz e os nossos punhos pela vida das mulheres!

North Africa | Community struggles | en

Mi 19 Feb, 14:55

browse text browse image

morsiout.jpg imageThe Egyptian streets are stronger than the polling booths 18:46 Fr 05 Jul by Alternative libertaire 0 comments

Two and a half years after the ousting of Hosni Mubarak, the Egyptian streets have spoken again. Mohamed Morsi has been ousted after a one-year reign and four days of demonstrations on an unprecedented scale in the history of the country. The Egyptians have reminded the world that an election is not a blank cheque which leaves representatives free from all constraint. [Franais] [Castellano] [Italiano] [Ελληνικά ]

A year of popular uprising in Morocco imageMorocco: A January of revolt and repression for the new government 18:53 Mi 15 Feb by Equipo de Trabajo para el Norte de frica 0 comments

The struggles of the Moroccan people have continued with force during the month of January. Labour struggles, peasant struggles, the unemployed, the Amazigh [Berber] movement, the struggle in support of political prisoners and against the impunity of the dictatorship, all over Morocco, people are expressing their unease over the situation and the need for profound, real change. The February 20 Movement is demonstrating in the streets and preparing the first anniversary. [Castellano]

cgtna.jpg imageTunis: International meeting on the struggles 19:12 Fr 14 Okt by CGT Norte de frica 0 comments

An international meeting was held in Tunis from 30 September to 2 October in which the CGT participated. The meeting was organized by Tunisian comrades from the Popular Liberation Front of Tunisia. [Castellano]

Monumento a Mohamed Bouazizi en Sidi Bouzid imageThe unemployed movement in Tunisia: an unstoppable process 17:25 Mo 25 Apr by Mouatamid 0 comments

Young people have been at the forefront of the revolution. Mohamed Bouazizi, whose death sparked off the revolt, was one of those educated young people who were rotting in villages with no prospect for the future. But these young people today are organizing themselves. More than 100 local branches of the Union have been created since February, when it was legalized, and so far it has gathered 45,000 members, male and female. [Castellano]

tuezmarzo2011_095.jpg imageIn the heart of Tunisia. Thala: the occupied police station 04:45 So 24 Apr by M.H. 0 comments

The second instalment of a series of reports from a couple of CGT members visiting Tunisia. Here, the author visits the town of Thala in northwestern Tunisia, a town where the people's protests led to the town's police taking to their heels. [Castellano]

tunisia_protest_che_guevara_.jpg image[Tunisia] The Committees to Safeguard the Revolution - the example of Bizerte 22:31 Do 21 Apr by Mouatamid 0 comments

Since 14th January numerous committees to safeguard the revolution have been set up in many places throughout the country, with a variety of forms, constitutions and functions. This report is of a meeting with the Bizerte committee and gives an excellent idea of the work they are doing. [Castellano]

benalicharge.jpg imageThe voice from the streets is clear: the revolution in Tunisia has just begun 21:08 Do 21 Apr by Mouatamid and M.H. 0 comments

Avenue Habib Bourguiba is a hive of activity. The hum of debate rebounds on all sides. From the steps outside the Municipal Theatre, the megaphone is passed from hand to hand. People talking, shouting, freely stating that the revolution must go on. Ben Ali has not gone away: his political police, though hidden, is still at work, his web of corruption is still in place, his people from the Constitutional Democratic Rally (RCD) are still there, though today mixed in with various political parties and are preparing for the right moment to return to power, which they never really left. [Castellano]

egyptemoubarakdegage.jpeg imageSupport to the Egyptian men and women repressed by the police! 21:49 Do 03 Feb by Alternative Libertaire 0 comments

Long live the struggle of the Egyptian people!
Stop the massacre of those who are fighting for their freedom!
Mubarak out! The NDP out!

0129_egip2_ml.jpg imageTunisia, Egypt, Algeria, Jordan, Yemen... 22:10 Mi 02 Feb by Alternative Libertaire 0 comments

The wave of protests which began in Sidi Bouzid on 17 December continues to grow. Sparked off by a gesture of despair by Mohamed Bouazizi, it is giving hope for a better world to millions of people in a growing number of Arab countries. After the riots in Algeria and Libya earlier this month, now is the turn of Egypt, Jordan and Yemen to see extensive social movements... [Franais]

tunisia2_1.jpg imageTunisia: the revolution is not over 05:56 Do 20 Jan by Libertarian communist organizations 0 comments

Our organizations affirm their full solidarity with the struggle of the Tunisian people for freedom and social justice and our support for militant anti-capitalist Tunisians. We condemn the attitude of the Western States and more generally their political classes, both right-wing and social democratic, who have always actively supported the authoritarian power of Ben Ali. [Franais]

more >>

imageWhat kind of democracy for the Arab world? Mr 15 by Jos Antonio Gutirrez D. 2 comments

Reflections on the significance of the current Arab revolts and their implications for revolutionary theory, particularly with regard to the debate on democracy and popular power. [Castellano] [العربية] [Catal] [Ελληνικά] [Italiano]

imageThe protests in North Africa: What's happening? Jan 14 by Manu Garca 0 comments

The protests against the high cost of living, unemployment and corruption have been growing since the end of the year throughout North Africa, spreading through both Tunisia and Algeria in more and more cities and involving more social sectors, to the extent that the situation in both countries has become extremely unstable - much to the concern of the United States and the European Union... [Castellano] [Deutsch]

imageThe Egyptian streets are stronger than the polling booths Jul 05 AL 0 comments

Two and a half years after the ousting of Hosni Mubarak, the Egyptian streets have spoken again. Mohamed Morsi has been ousted after a one-year reign and four days of demonstrations on an unprecedented scale in the history of the country. The Egyptians have reminded the world that an election is not a blank cheque which leaves representatives free from all constraint. [Franais] [Castellano] [Italiano] [Ελληνικά ]

imageSupport to the Egyptian men and women repressed by the police! Feb 03 AL 0 comments

Long live the struggle of the Egyptian people!
Stop the massacre of those who are fighting for their freedom!
Mubarak out! The NDP out!

imageTunisia, Egypt, Algeria, Jordan, Yemen... Feb 02 International Secretariat 0 comments

The wave of protests which began in Sidi Bouzid on 17 December continues to grow. Sparked off by a gesture of despair by Mohamed Bouazizi, it is giving hope for a better world to millions of people in a growing number of Arab countries. After the riots in Algeria and Libya earlier this month, now is the turn of Egypt, Jordan and Yemen to see extensive social movements... [Franais]

imageTunisia: the revolution is not over Jan 20 Anarkismo 0 comments

Our organizations affirm their full solidarity with the struggle of the Tunisian people for freedom and social justice and our support for militant anti-capitalist Tunisians. We condemn the attitude of the Western States and more generally their political classes, both right-wing and social democratic, who have always actively supported the authoritarian power of Ben Ali. [Franais]

2005-2020 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]