user preferences

Recent articles by senza classi

imageΗ Εργατική Πρ&#... 0 comments

image1821 και ιστορικ^... 0 comments

Recent Articles about Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος Αναρχικό κίνημα

1 Mayıs’ta Taksim’deyiz! May 03 16 by Devrimci Anarşist Faaliyet

Ζήτω η Εργατι&#... May 02 16 by Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε

Αναρχική Πρω ... Apr 29 16 by Αναρχική Πολιτική Οργάνωση (Ομοσπονδία Συλλογι_

Σκέψεις για την οργάνωση

category Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος | Αναρχικό κίνημα | Γνώμη / Ανάλυση author Tuesday April 16, 2013 20:24author by senza classiauthor email senzaclassi at espiv dot net Report this post to the editors

Σε αυτή τη δεδομένη συγκυρία η επίθεση της αστικής τάξης και του πολιτικού της προσωπικού ενάντια στους εκμεταλλευόμενους και καταπιεσμένους κλιμακώνεται και η καταστολή των κοινωνικών-ταξικών αγώνων εντείνεται. Θεωρώντας ως κομβικό σημείο την οργάνωση και την συλλογικοποίηση με συνέπεια και συνέχεια, δημιουργήσαμε την ομάδα senza classi.

cebacebfceb9cebdcf89cebdceb9cebaceaeceb5cf80ceb1cebdceaccf83cf84ceb1cf83ceb7.jpg

Λίγα λόγια για μας

Σε αυτή τη δεδομένη συγκυρία η επίθεση της αστικής τάξης και του πολιτικού της προσωπικού ενάντια στους εκμεταλλευόμενους και καταπιεσμένους κλιμακώνεται και η καταστολή των κοινωνικών-ταξικών αγώνων εντείνεται. Θεωρώντας ως κομβικό σημείο την οργάνωση και την συλλογικοποίηση με συνέπεια και συνέχεια, δημιουργήσαμε την ομάδα senza classi.

Θα απαντήσουμε σε τρία ερωτήματα, τα οποία θα βοηθήσουν να παρουσιάσουμε καλύτερα την ομάδα μας. Αυτά είναι
a. ποιοι είμαστε;
b. γιατί οργανωνόμαστε;
c. πως οργανωνόμαστε;
Ακόμα θα περιγράψουμε με λίγες γραμμές την δικιά μας προοπτική.

Ποιοι είμαστε;

Αρχικά είναι αναγκαίο να αναφέρουμε ότι αποτελούμε μία ελευθεριακή-αντιιεραρχική πολιτική ομάδα με σαφή και ξεκάθαρο ταξικό προσανατολισμό. Είμαστε από την πλευρά των εκμεταλλευόμενων και των καταπιεζόμενων αυτής της κοινωνίας, πιστεύουμε πως η ταξική πάλη είναι ο κινητήριος μοχλός της ιστορίας αλλά και το μετασχηματισμό της κοινωνίας. Ιστορικά ο κόσμος προχωράει μέσα από συγκρούσεις αντίθετων ομαδοποιήσεων (τάξεων) όπου η κάθε μια έχει εντελώς διαφορετικά συμφέροντα από την άλλη. Η κυρίαρχη τάξη κατέχει τα κυριότερα μέσα παραγωγής σε αντίθεση με την κυριαρχούμενη η οποία κατέχει μόνο την εργατική της δύναμη.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί πως ένα κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση και προώθηση του αγώνα για την συνολική ανατροπή του καπιταλισμού είναι η δημιουργία σταθερών οργανωμένων «από τα κάτω» δομώ με αντιιεραρχικό χαρακτήρα είτε αυτές είναι πολιτικές είτε κοινωνικές. Εδώ όμως πρέπει να κάνουμε μια ζωτικής σημασίας παρατήρηση οι έννοιες του πολιτικού και του κοινωνικού αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοσυνδέονται, εντούτοις δεν πρέπει να συγχέονται και να επεμβαίνει το ένα στο άλλο αυθαίρετα.

Κατ’ επέκταση και οι πολιτικές με τις κοινωνικές δομές αγώνα δεν πρέπει να μπερδεύονται αλλά να διαχωρίζονται με έναν εύλογο τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει την παράλληλη και ομαλή λειτουργία και των με και των δε. Ένας τέτοιος τρόπος είναι ο οργανωτικός δυισμός που αφορά την οργανωτική και δομική διάκριση ανάμεσα στις πολιτικές και τις κοινωνικές/ταξικές οργανώσεις. Η διάκριση αυτή δεν καθιστά τις οργανώσεις με συγκροτημένο πολιτικό χαρακτήρα εξωταξικές η πρωτοποριακές αντιθέτως βοηθάει την αρμονική συνύπαρξη των 2 ειδών οργανώσεων. Αυτό όμως δε σημαίνει πως αποκλείεται η συμμετοχή πολιτικών ομάδων σε κοινωνικά εγχειρήματα, αρκεί όμως να μην είναι σε μόνιμη βάση.

Τα κοινωνικά εγχειρήματα δημιουργούνται με βάση κάποιες κοινές άμεσες αναγκαιότητες γι’ αυτό συνήθως έχουν συγκεκριμένες θεματικές και πρόσκαιρα αιτήματα. Οι πολιτικές ομάδες, από την άλλη έχουν πιο συγκροτημένο λόγο, ο οποίος συνολικοποιεί τα προβλήματα, κεντρικοποιεί το πεδίο δράσης της και κάνει πιο σφαιρική ανάλυση της κατάστασης λόγω του ότι υπάρχει σύμπνοια απόψεων, κάτι το οποίο δύσκολα εμφανίζεται σε μία κοινωνική/ταξική δομή.

Αντιλαμβανόμαστε όμως την εξέχουσας σημασίας θέση που κατέχουν τα κοινωνικά εγχειρήματα (στέκια, καταλήψεις, θεματικές συνελεύσεις,συνδικάτα κτλ). Γι’ αυτό τα στηρίζουμε έμπρακτα και θεωρούμε απαραίτητη την ενδυνάμωση και εξάπλωση τους, καθώς μέσα από αυτά ο κόσμος πολιτικοποιείται, σπάει την λογική της ανάθεσης, παίρνει ευθύνες και του δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθεί περαιτέρω σε κάποια πολιτική ομάδα. Το πολιτικό ,θα λέγαμε είναι ο τρόπος που βλέπεις μπροστά, ενώ το κοινωνικό ο τρόπος που προχωράς.

Τέλος είμαστε ενάντιοι σε λογικές πρωτοπορίας και ανάθεσης διότι είναι πάγια θέση μας ότι η επανάσταση και ο κοινωνικός μετασχηματισμός θα γίνουν από τους ίδιους τους καταπιεσμένους και εκμεταλλευόμενους της κοινωνίας και όχι από μειοψηφίες και καθοδηγητικά στελέχη. Ακόμα είμαστε απέναντι από ατομικιστικές αντιλήψεις που δεν προτάσσουν και μάλιστα απορρίπτουν την κοινωνική απελευθέρωση ως στόχο και συνθήκη ολοκλήρωσης της ατομικής απελευθέρωσης.

Γιατί οργανωνόμαστε;

Η ανάγκη για οργάνωση στο σήμερα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Ο καπιταλισμός μέσα από τα ιδεολογήματα, την βία και την εξουσία του προσπαθεί να κάνει το άτομο να αρνηθεί την συλλογικοποίηση σε ομάδες και ευρύτερα σχήματα και να μείνει μόνο του προκειμένου να παλεύει εναντίον όλων για την επιβίωση του με μοναδικό σκοπό το κέρδος. Όμως παρά τα λεγόμενα των αφεντικών η οργάνωση «από τα κάτω» ως θεσμοποιημένη και συγκεκριμένη μορφή κοινωνικών σχέσεων αποτελεί μια δημιουργική απάντηση στις ατομικές και συλλογικές ανάγκες και διεκδικήσεις. Είναι ξεκάθαρο πως η κυριαρχία των αφεντικών και του αστικού κράτους βασίζεται ως ένα βαθμό στην αποδιοργάνωση και στην έλλειψη σταθερών δομών των καταπιεζόμενων και εκμεταλλευόμενων. Ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον επιζητεί την ομαδοποίηση του καθώς μέσα συλλογικές διαδικασίες ολοκληρώνεται, αλληλοσυμπληρώνεται και αποκτά χρήσιμες εμπειρίες.

Θεωρούμε, λοιπόν, εσφαλμένο το επιχείρημα πως κάθε μορφή οργάνωσης είναι από τη φύση της εξουσιαστική και καταπιεστική. Επίσης είναι απαραίτητη η οργάνωση μας, διότι μέσω αυτής διαμορφώνεται ταξική και επαναστατική συνείδηση στα άτομα που συμμετέχουν αλλά και το συλλογικό επίπεδο συνείδησης κάνει συνεχή αλματώδη βήματα προς την καλύτερη κατανόηση της πραγματικότητας και της εύρεσης μιας κατάλληλης μεθόδου για αποτελεσματικότερη πάλη και αγώνες. Η οργάνωση συνολικοποιεί και τους στρατηγικούς στόχους και θέτει σε πιο ικανοποιητική και ευέλικτη βάση τους τακτικούς. Παράλληλα οι εξωστρεφείς δράσεις των οργανωμένων δομών προβάλλουν καλύτερα τις αντιπροτάσεις απέναντι στο υπάρχον κατεστημένο. Πιστεύουμε πως η ανατροπή και το γκρέμισμα του βάρβαρου συστήματος θα έρθει μέσα από συλλογικούς και μαζικούς αγώνες και όχι από ατομικές λύσεις. Επιπλέον να επισημάνουμε πως ούτε ο αυθορμητισμός από μόνος του είναι η λύση, καθώς έχει πολύ συγκεκριμένα όρια στο κίνημα. Ο αυθορμητισμός ξεκινάει και λειτουργεί προωθητικά όμως δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει συντεταγμένα και με σαφή στόχο και «ξεφουσκώνει». Επομένως όταν ο αυθορμητισμός φτάσει στα όρια του, εκεί έρχεται να συμπληρώσει η συνεπής, σταθερή και συνολικότερη οργάνωση.

Πως οργανωνόμαστε;

Πιστεύουμε πως οι τρόποι οργάνωσης μας στο σήμερα αντικατοπτρίζουν τον αντίστοιχο τρόπο οργάνωσης της μελλοντικής κοινωνίας που οραματιζόμαστε. Όμως δεν ισχυριζόμαστε πως κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια, αντίθετα θεωρούμε πως οι μορφές οργάνωσης είναι θεμιτό να ποικίλλουν.

Όσον αφορά τη δική μας λειτουργία βασικό στοιχείο και μέσο για τις αποφάσεις μας αποτελεί η συνέλευση μας. Η τακτική και συχνή βάση της συνέλευσης αποτελεί σημαντικό σημείο στην συγκρότηση μιας ομάδας. Μία ομάδα είναι απαραίτητο να συζητάει και να ζυμώνεται ανά κοντινά χρονικά διαστήματα προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό δέσιμο και να καταφέρουν τα μέλη της να επικοινωνούν ουσιαστικά το ένα με το άλλο.

Ακόμα να τονίσουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης ξεκάθαρα αποτυπωμένων και άμεσα τροποποιήσιμων θέσεων και δομών αποφασισμένων μέσα από συλλογικές διαδικασίες (πχ συνελεύσεις ή συνέδρια για κάποιο ευρύτερο σχήμα ), με κοινό άξονα την αρχή της ελεύθερης συμφωνίας και της συνδιαμόρφωσης. Αυτό θα περιορίσει την δημιουργία και διαιώνιση λογικών άτυπης ιεραρχίας, εξειδίκευσης και διαφορετικών ταχυτήτων στην ομάδα η σε κάποιον ευρύτερο σχηματισμό. Είναι επιθυμητό για μας να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων και καμία άποψη να κρύβεται ή να μην μπορεί να ακουστεί. Επίσης δεν αναγνωρίζουμε την επιβολή της πλειοψηφίας στην μειοψηφία αλλά ούτε και το αντίθετο. Για μια ομάδα που θέλει να έχει συνέχεια και συνέπεια είναι επιτακτικό να τηρεί τις αποφάσεις που πήρε η ίδια μέσα από τις διαδικασίες της.

Στο σημείο αυτό να αναφερθούμε στην λήψη αποφάσεων. Στοχεύουμε στην επιτυχή και αποτελεσματική συνδιαμόρφωση και σύνθεση σε όλες τις περιπτώσεις. Εντούτοις επειδή αυτό είναι αντικειμενικά αρκετά δύσκολο να επιτυγχάνεται σε κάθε ζήτημα, προκρίνουμε ως τρόπο λήψης τον εξής : Αρχικά για ζητήματα αξιακά ομοφωνία και ολομέλεια. Για τα τακτικά(πχ κάποια εξωστρεφής δράση), εφόσον έχουν αναλυθεί σε βάθος όλα τα σκεπτικά και δεν υπάρχει περιθώριο για συνδιαμόρφωση οι αποφάσεις να λαμβάνονται πλειοψηφικά με το δικαίωμα της μειοψηφίας να μην συμμετέχει στη δράση που αποφασίστηκε ή να συναινέσει στην απόφαση και αυτή να πραγματοποιηθεί στο σύνολο της ομάδας. Η σκέψη πάνω σε αυτό είναι πως καλύτερα να πραγματοποιείται μία δράση παρά να μην δραστηριοποιούμαστε καθόλου, καθώς αυτό μας δίνει εμπειρίες και μας βοηθάει στη συνέχεια του δύσκολου δρόμου του αγώνα για την κοινωνική χειραφέτηση.

Η δικιά μας προοπτική

Η ατομική ιδιοκτησία των μονάδων παραγωγής και η καταπίεση που επιβάλλει το κράτος στους εκμεταλλευόμενους είναι η πηγή των δεινών της κοινωνίας. Οι ατομικιστικές, ρατσιστικές και φασιστικές αντιλήψεις είναι γέννημα του συστήματος εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, το οποίο μέσω της οικονομικής βίας, της καταστολής και των ιδεολογιών του προσπαθεί να εδραιώσει και διαιωνίσει την κυριαρχία του. Ο δρόμος του αγώνα και της συνεχής προσπάθειας για γκρέμισμα του τωρινού εκμεταλλευτικού και καταπιεστικού συστήματος είναι ο δρόμος που διαλέξαμε. Η μοναδική διέξοδος για την ουσιαστική και πραγματική απελευθέρωση είναι η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και η διάλυση του αστικού κράτους.

Οραματιζόμαστε τον κομμουνισμό και την αταξική κοινωνία. Στην ουσία μια κοινωνία χωρίς αφεντικά και δυνάστες, μια κοινωνία όπου ο καθένας θα προσφέρει ανάλογα με τις δυνατότητες του και θα λαμβάνει ανάλογα με τις ανάγκες του, μια κοινωνία όπου ο καθένας θα αναπτύσσει τον εαυτό του παράλληλα και όχι ανταγωνιστικά ως προς τους άλλους, μια κοινωνία με άξονα την αλληλεγγύη και την συνεργασία.

Μέσα από δυναμικές συνελεύσεις, ομοσπονδιακά σχήματα και μαζικές κοινωνικές και ταξικές οργανώσεις, με μία διακριτή παρουσία στους χώρους αγώνα( τόποι δουλειάς, σχολές, γειτονιές κ.α.) και ανυποχώρητη στάση στο δρόμο θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανατροπή του σκηνικού. Ακόμα οι αντιφάσεις του καπιταλισμού και η ύπαρξη λόγω των παραπάνω ενός συνεπούς επαναστατικού κινήματος και θα ανοίξουν το δρόμο για την κοινωνική απελευθέρωση και την αυτοδιεύθυνση των ζωών μας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

senza classi - ομάδα ανατρεπτικής σκέψης

Related Link: http://senzaclassi.squat.gr
This page can be viewed in
English Italiano Deutsch
Double Issue 5/6 of Tokologo, the Newsletter of the TAAC, now available

Ελλάδα / Τουρκία / Κύπρος | Αναρχικό κίνημα | gr

Wed 04 May, 00:20

browse text browse image

69084_1673779683786_1216250346_31824838_3188070_n.jpg imageΖήτω η Εργατική Πρω&... 17:24 Mon 02 May by Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε 0 comments

Η Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε καλεί όλους τους εργαζόμενους και όλες τις εργαζόμενες στις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών ενάντια στο ασφαλιστικό έκτρωμα της κυβέρνησης, στο πλάι των προσφύγων, για τη ζωή και την ελευθερία.

13087448_551959655010525_5324434818345000151_n.jpg imageΑναρχική Πρωτομαγ ... 16:56 Fri 29 Apr by Αναρχική Πολιτική Οργάνωση (Ομοσπονδία Συλλογι_ 0 comments

Για να χτίσουμε μια νέα χειραφετημένη κοινωνία με βάση την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, την αλληλεγγύη, στα συντρίμμια του κόσμου της εξουσίας, του κράτους, του κεφαλαίου.

daf330x200.jpg imageΓια την αναρχική επ&... 20:24 Wed 27 Apr by DAF (Επαναστατική Αναρχική Δράση) 0 comments

Προσπαθούν να αποτρέψουν τον αναρχικό αγώνα με την πολιτική πολέμου τους, στους δρόμους. Τρείς σύντροφοί μας συνελήφθησαν από την αστυνομία. Δεν θα μας εμποδίσουν από τον Αγώνα μας. Θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στο Κράτος και το Κεφάλαιο.

969785_1121020631261919_6605322529219808422_n.jpg imageΣκαντζόχοιρος #3 – ση_... 14:47 Thu 31 Mar by Ελευθεριακές Εκδόσεις Κουρσάλ 0 comments

Κυκλοφόρησε από τις Ελευθεριακές Εκδόσεις Κουρσάλ το 3ο τεύχος του περιοδικού φιλοσοφικής και πολιτικής κριτικής Σκαντζόχοιρος.

kropotkin2015.jpg imageΔύο νέα βιβλία 17:25 Mon 22 Feb by Dmitri (αναδημοσίευση) 0 comments

*Πιοτρ Κροπότκιν, Το πνεύμα της επαναστάσεως, Μετάφραση Ιωάννη Μαγκανάρα, Επιμέλεια, εισαγωγή Νίκου Παπαχριστόπουλου
*Αντρέ Ζιράρ, Αναρχικοί και ληστές, Μετάφραση, επιμέλεια, εισαγωγή Νίκου Παπαχριστόπουλου, Επίμετρο Ελιζέ Ρεκλύ, Πιοτρ Κροπότκιν

_201_1.jpg imageΠαρουσίαση της Αν&#... 03:15 Thu 28 Jan by Dmitri 0 comments

[..] Η αυτοργάνωση (αυτό το είδος της οργάνωσης που πρεσβεύουν οι ελευθεριακοί-μια σχεδόν ανεξάντλητη πηγή εμπειριών και ιδεών από το εργατικό και κοινωνικό κίνημα) τείνει να αναδεικνύεται περίπου ως μια σχεδόν “φυσική” ή ίσως και ενδογενής τάση εκείνου του αναρχισμού που έχει μια ολιστική θέαση του κόσμου και επιδιώκει την κοινωνική επανάσταση. Στα πλαίσια αυτά, η ένωση και σύμπραξη των συλλογικοτήτων σε μια οργανωτική συνεκτική δομή προβάλει ως μια απάντηση στο ερώτημα ποιο είδος οργάνωσης επιθυμούν οι αναρχικοί. Η αναρχική ομοσπονδία λοιπόν είναι μια προσπάθεια για την επαναθεμελίωση του αναρχισμού στο φυσικό του περιβάλλον, την οργάνωση[...]

girard.jpg imageΔύο νέες εκδόσεις 18:44 Sun 10 Jan by Dmitri 0 comments

Δύο ιστορικά κείμενα, εκ των οποίων το ένα μεταφράστηκε από τον Ιωάννη Μαγκανάρα και κυκλοφόρησε το 1896 από την τότε επαναστατική αναρχική εφημερίδα-ομάδα "Επί τα Πρόσω" της Πάτρας

textΣταμάτα την κλοπή τ&... 15:10 Sat 19 Dec by ΕΣΕ Ιωαννίνων 0 comments

... ξεκινάμε μια προσπάθεια αυτομόρφωσης και αλληλοενημέρωσης πάνω σε εργατικά και συνδικαλιστικά ζητήματα, νομικού κυρίως περιεχομένου που το ονομάσαμε ¨Σταμάτα την κλοπή των αφεντικών¨. Αυτή η κίνηση δε στοχεύει μόνο στο εσωτερικό μας, αλλά απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους που χρειάζονται υποστήριξη σε αντίστοιχα θέματα

20151107_142040_1.jpg imageΙδρυτικό Συνέδριο &#... 17:46 Mon 30 Nov by Αναρχική Πολιτική Οργάνωση – Ομοσπονδία Συλλογι 0 comments

Το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε, στην Αθήνα, το ιδρυτικό συνέδριο της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης. Ήταν το επιστέγασμα ενός προσυνεδριακού διαλόγου που διήρκεσε 2,5 χρόνια και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβρη του 2015 με την δημοσιοποίηση του σχεδίου καταστατικού και το πολιτικό κάλεσμα στο ιδρυτικό συνέδριο.

poster_congress01.jpg imageΊδρυση Αναρχικής Ο&#... 18:38 Mon 28 Sep by Επιτροπή Συγκρότησης 0 comments

Το ζήτημα της οργανωτικής ανασυγκρότησης των αναρχικών στην Ελλάδα έχει τεθεί επιτακτικά και με εμφατικό τρόπο εδώ και αρκετό καιρό. Εκδόσεις βιβλίων, πολιτικές εκδηλώσεις, συζητήσεις σε αμφιθέατρα, δημόσιες, ηλεκτρονικές ή μη αντιπαραθέσεις, δημιουργούσαν αφενός ένα κλίμα κριτικής στις ανεπάρκειες του αφορμαλισμού και του μέχρι τώρα τρόπου οργάνωσης και πολιτικής δράσης και αφετέρου μια διάθεση για να ξεκινήσει να συζητιέται το θέμα με όρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έμπρακτες αλλαγές και ορατά αποτελέσματα.

more >>

imageΗ ρεαλιστική μας ου&... Apr 03 by Dmitri (αναδημοσίευση) 0 comments

Το παρακάτω είναι ένα κείμενο που διαβάστηκε στην παρουσίαση του βιβλίου «Ενάντια στο κράτος – το ανοιχτό πέρασμα στην κοινωνική απελευθέρωση», το οποίο κυκλοφορεί τούτες τις μέρες από τις ελευθεριακές εκδόσεις Ναυτίλος. Για περισσότερα εδώ,https://nautilos2015.wordpress.com. Η παρουσίαση έλαβε χώρα στις 06-03-2016, στον φιλόξενο αυτοδιαχειριζόμενο χώρο της κατάληψης Mundo Nuevo στη Θεσσαλονίκη.

image«Δεν μ’ αναγνωρίζετε... Feb 15 by Σωτήρης Λυκουργιώτης 0 comments

Αν ένα επαναστατικό σχέδιο κατατίθεται με σκοπό να πραγματωθεί, οφείλει να επιλέξει μέσα μαζικής απεύθυνσης και ισχυρής αποτελεσματικότητας. Δεν έχω αυταπάτες λοιπόν πως ένα επαναστατικό πρόγραμμα οφείλει να χρησιμοποιήσει σύγχρονα μέσα προπαγάνδας και δράσης, ώστε το μήνυμα και οι στόχοι του να φτάσουν σε κάθε σπίτι. Ώστε οι ιδέες του να ακουστούν και να γίνουν κυρίαρχες σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Ώστε οι δομές του να αγκαλιαστούν και να θωρακιστούν από την πλατιά κοινωνικά κομμάτια.

imageΑνοιχτές εκδηλώσε ... Jan 06 by Αναρχική Ομοσπονδία 0 comments

Δεν ξεχνάμε πως χρέος μας αποτελεί η κατάθεση μιας επαναστατικής πρότασης που αφενός θα στοχεύει στη συνολική και καθολική ανατροπή του υπάρχοντος αλλά που αφετέρου θα σκιαγραφεί και το όραμά μας για μια ελεύθερη και αυτοδιευθυνόμενη κοινωνία. Εξάλλου, ένας παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε μια εν δυνάμει επαναστατική κατάσταση είναι αυτή ακριβώς η ύπαρξη ενός συλλογικού οράματος για μια νέα κοινωνία, κάτι που σήμερα απουσιάζει και αποτελεί μια από τις βασικότερες ελλείψεις του κινήματος.

imageΜε αφορμή τον "Μαύρο... Jan 05 by αναρχική ομάδα cumulonimbus 0 comments

Έφτασε και πέρασε ο Δεκέμβρης, προπαγανδισμένος από διάφορους ως ο ιδανικός «μαύρος» μήνας. Κυκλοφόρησαν καλέσματα από φυλακισμένους κρατούμενους, οι διαφορές με τη "νέα αναρχία" παραμερίστηκαν (έως εξαφανίστηκαν) κάτω από ένα θολό, συναισθηματικό-συγκυριακό πλαίσιο συνύπαρξης, ενώ επανήλθαν οι λανθασμένες εντυπώσεις ενότητας που άφησε η φαινομενικά κοινή απεργία πείνας πλειάδας κρατουμένων την περασμένη άνοιξη. Και όλο αυτό προκειμένου οι «έξω» να πραγματώσουν ένα κάλεσμα για δράση και εξέγερση των «μέσα»× χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια διεργασία κατάκτησης κοινών θέσεων και στοχεύσεων, αλλά ούτε και οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω συνεννόηση (τουλάχιστον όχι εμφανής ή που να έχει πέσει στην αντίληψή μας).

imageΗ αντιεξουσιαστικ ... Aug 13 by Αργύρης Αργυριάδης 0 comments

Αν η ανάγκη νουθεσίας σε αυτόν τον χώρο που υποτίθεται είναι ο αδιαφιλονίκητος εκφραστής της αυτοπραγμάτωσης & προσδιορισμού, ως βασική συνθήκη της ελευθερίας, τότε η επαναπροβολή και η αντανάκλαση αυτής (της ελευθερίας) προς την καθημερινή συναλλαγή εκτός χώρου επιβεβαιώνει τον κυρίαρχο στερεοτυπισμό της υπερφίαλης αναρχικής ουτοπικής προσωπικότητας. Και για αυτό δεν φταίνε οι άλλοι και φυσικά ούτε η εξουσία. Εάν δεν αποβληθεί αυτή η βολική συμπεριφορά προσποίησης, τότε δεν θα μπορεί να διεκδικηθεί αυτό που πραγματικά αναλογεί στο άτομο – φορέα των απελευθερωτικών ιδεών.

more >>

imageΖήτω η Εργατική Πρω&... May 02 0 comments

Η Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε καλεί όλους τους εργαζόμενους και όλες τις εργαζόμενες στις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών ενάντια στο ασφαλιστικό έκτρωμα της κυβέρνησης, στο πλάι των προσφύγων, για τη ζωή και την ελευθερία.

imageΑναρχική Πρωτομαγ ... Apr 29 0 comments

Για να χτίσουμε μια νέα χειραφετημένη κοινωνία με βάση την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία, την αλληλεγγύη, στα συντρίμμια του κόσμου της εξουσίας, του κράτους, του κεφαλαίου.

imageΓια την αναρχική επ&... Apr 27 0 comments

Προσπαθούν να αποτρέψουν τον αναρχικό αγώνα με την πολιτική πολέμου τους, στους δρόμους. Τρείς σύντροφοί μας συνελήφθησαν από την αστυνομία. Δεν θα μας εμποδίσουν από τον Αγώνα μας. Θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στο Κράτος και το Κεφάλαιο.

imageΠαρουσίαση της Αν&#... Jan 28 1 of Anarkismo Editorial Group 0 comments

[..] Η αυτοργάνωση (αυτό το είδος της οργάνωσης που πρεσβεύουν οι ελευθεριακοί-μια σχεδόν ανεξάντλητη πηγή εμπειριών και ιδεών από το εργατικό και κοινωνικό κίνημα) τείνει να αναδεικνύεται περίπου ως μια σχεδόν “φυσική” ή ίσως και ενδογενής τάση εκείνου του αναρχισμού που έχει μια ολιστική θέαση του κόσμου και επιδιώκει την κοινωνική επανάσταση. Στα πλαίσια αυτά, η ένωση και σύμπραξη των συλλογικοτήτων σε μια οργανωτική συνεκτική δομή προβάλει ως μια απάντηση στο ερώτημα ποιο είδος οργάνωσης επιθυμούν οι αναρχικοί. Η αναρχική ομοσπονδία λοιπόν είναι μια προσπάθεια για την επαναθεμελίωση του αναρχισμού στο φυσικό του περιβάλλον, την οργάνωση[...]

textΣταμάτα την κλοπή τ&... Dec 19 0 comments

... ξεκινάμε μια προσπάθεια αυτομόρφωσης και αλληλοενημέρωσης πάνω σε εργατικά και συνδικαλιστικά ζητήματα, νομικού κυρίως περιεχομένου που το ονομάσαμε ¨Σταμάτα την κλοπή των αφεντικών¨. Αυτή η κίνηση δε στοχεύει μόνο στο εσωτερικό μας, αλλά απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους που χρειάζονται υποστήριξη σε αντίστοιχα θέματα

more >>
© 2005-2016 Anarkismo.net. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Anarkismo.net. [ Disclaimer | Privacy ]